of 7/7
Komisia pre kultúru Miestneho mestskej Bratislava - Staré Mesto záznam 3/2013, z 11. 3. 2013, 17.00 h, Centmm hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9 Prítomní komisie: MUDr. Halka PaedDr. Barbora PhD., Doc. Mgr. art. Štefan PhDr. Štefan Párnická, Mgr. Miroslava Hostia: Ing. Oliver Paradeiser, Ing. Ernest Huska Marcové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho mestskej Bratislava- Staré Mesto, otvorila komisie MUDr. Halka oboznámila prítomných s bodmi programu a privítala Ing. Olivera Paradeisera, miestneho kontrolóra a Ing. Ernesta Husku, vedúceho oddelenia kultúry: 1. Galéria F7 2. Dotácie 3. Rôzne 1. Galéria F7 Komisie pre kultúru MUDr. Halka vysvetlila prítomným, že z dôvodu zrušenia výstavy pani Gladišovej zo strany je návrh výstavu drevorezbárskych objektov Juraja Mertuša od 15. mája 2013 do 15. júla 2013 vo výstavnom priestore na Františkánskom námestí 7. UZNESENIE 19/2013 Komisia pre kultúru miestneho súhlasí znovuotvorenie Galérie F7 výstavou drevorezbára Juraja Mertuša v trvaní od 15. mája do 15. júla 2013. Hlasovali: 5 hlasovanie za:5 proti: O zdržal sa:O Komisie pre kultúru v súvislosti s podmienkami vystavovania v Galérii F7 prítomným poslancom návrh pani starostky mestskej Bratislava-Staré Mesto Táne Rosovej , aby záujemca o realizáciu predajnej výstavy v spomínanom priestor, uhradil mestskej Bratislava-Staré Mesto plnú sumu, ktorá predstavuje odmenu strážnej službe. Poslanec PhDr. Štefan namietol, že v Galérii F7 nebude možné predajné výstavy, k tomu potrebuje zvláštne povolenie. 2. Dotácie 2. a) Názov Nadácia Milana Rastislava Štefánika

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej ...staremesto.sk/data/MediaLibrary/13/13518/KOKU20130311.pdf · Hostia: Ing. Oliver Paradeiser, Ing. Ernest Huska Marcové

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej...

 • Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto záznam 3/2013, z 11. 3. 2013, 17.00 h, Centmm hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9

  Prítomní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík, Soňa Párnická, Mgr. Miroslava Babčanová

  Hostia: Ing. Oliver Paradeiser, Ing. Ernest Huska

  Marcové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová, oboznámila prítomných s bodmi programu a privítala Ing. Olivera Paradeisera, miestneho kontrolóra a Ing. Ernesta Husku, vedúceho oddelenia kultúry:

  1. Galéria F7

  2. Dotácie

  3. Rôzne

  1. Galéria F7

  Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová vysvetlila prítomným, že z dôvodu zrušenia výstavy pani Gladišovej zo strany výtvarníčky je návrh uskutočniť výstavu drevorezbárskych objektov Juraja Mertuša od 15. mája 2013 do 15. júla 2013 vo výstavnom priestore na Františkánskom námestí č. 7.

  UZNESENIE 19/2013

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva súhlasí zrealizovať znovuotvorenie Galérie F7 výstavou drevorezbára Juraja Mertuša v trvaní od 15. mája do 15. júla 2013.

  Hlasovali: 5 hlasovanie za:5 proti: O zdržal sa:O

  Ďalej predsedníčka Komisie pre kultúru v súvislosti s podmienkami vystavovania v Galérii F7 tlmočila prítomným poslancom návrh pani starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táne Rosovej , aby záujemca o realizáciu predajnej výstavy v spomínanom priestor, uhradil mestskej časti Bratislava-Staré Mesto plnú sumu, ktorá predstavuje odmenu strážnej službe.

  Poslanec PhDr. Štefan Holčík namietol, že v Galérii F7 nebude možné realizovať predajné výstavy, nakoľko k tomu potrebuje vystavovateľ zvláštne povolenie.

  2. Dotácie

  2. a) Názov žiadateľa: Nadácia Milana Rastislava Štefánika

 • Adresa: Albrechtova 11,821 03 Bratislava IČO: 34 002 308 DIČ: 2021455304 Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Šesták Názov projektu: Vydanie knižnej publikácie" Milan Rastislav Štefánik žije v národe" Požadovaná výška dotácie: 1 500€ Celkový rozpočet projektu: 10 900€

  UZNESENIE 20/2013

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 150€ Nadácii Milana Rastislava Štefánika k vydaniu knižnej publikácie "Milan Rastislav Štefánik žije v národe".

  Hlasovali: 5 hlasovanie za:5

  2. b)

  proti: O zdržalsa:O

  Názov žiadateľa: Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f. Adresa: Vazovova 20, 811 07 Bratislava IČO: 37924265 Štatutárny zástupca: Ing. Michal Lorincz Názov projektu: Európska hudobná akadémia Požadovaná výška dotácie:4 OOO€ Celkový rozpočet projektu: 30 OOO€

  UZNESENIE 21/2013

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu vo výške 3 OOO€ Európskej hudobnej akadémii Bratislava -Schengen, n.f. k realizácii projektu Európska hudobná akadémia.

  Hlasovali:5 hlasovanie za:5

  2. c)

  proti.· O

  Názov žiadateľa: OZ Korunovačná Bratislava Adresa: Gagarinova 21, 821 03 Bratislava IČO: 30847184 DIČ: 2021743229 Štatutárny zástupca: Miroslav Vetrík Názov projektu: Korunovačné slávnosti 2013 Požadovaná výška dotácie:7 OOO€ Celkový rozpočet projektu: 70 OOO€

  2

  zdržalsa:O

 • UZNESENIE 22/2013

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu vo výške 3 OOO€ OZ Konmovačná Bratislava k realizácii kultúrneho podujatia Korunovačné slávnosti 2013.

  Hlasovali: 5 hlasovanie za: 5

  2. d)

  proti: O

  Názov žiadateľa: LECA production, s.r.o. Adresa: Martina Rázusa 25, Trenčín Poštová adresa: Červeňova 6, 811 03 Bratislava IČO: 46079424 DIČ: 2023228119 Štatutárny zástupca: Andrej Antonio Laca

  zdržal sa:O

  Názov projektu: Prešporské štrnky brnky s Májou Velšicovou a hosťami Požadovaná výška dotácie:3 OOO€ Celkový rozpočet projektu: 7200€

  UZNESENIE 23/2013

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu agentúre LECA production, s.r.o. k realizácii cyklu kultúrnych podujatí Prešporské štrnky brnky s Májou Velšicovou a hosťami.

  Hlasovali:5 hlasovanie za: O proti: 5 zdržalsa:O

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu agentúre LECA production, s.r.o. k realizácii cyklu kultúrnych podujatí Prešporské štrnky brnky s Májou Velšicovou a hosťami.

  2. e) Názov žiadateľa: Slovenská spoločnost' pre vedomie KRŠNU-ISKCON, hnutie Hare Kršna Adresa: Abranovce 60, 082 52 Košovce IČO: 34006281 DIČ: 2020940911 Štatutárny zástupca: Marek Kušnier Názov projektu: Gauranga - festival dávnej Indie, 6.9.2013 na Hviezdoslavovom námestí Požadovaná výška dotácie:2 900€ Celkový rozpočet projektu: 3 900€

  UZNESENIE 24/2013

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča

  3

 • miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu Slovenskej spoločnosti pre vedomie KRŠNU-[SKCON, hnutie Hare Kršna k realizácii festivalu Dávnej Indie Guaranga.

  Hlasovali: 5 hlasovanie za: O proti: 5 zdržal sa:O

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu Slovenskej spoločnosti pre vedomie KRŠNU-ISKCON, hnutie Hare Kršna k realizácii festivalu Dávnej Indie Guaranga.

  2.j) Názov žiadatel'a: Nadácia Horski park Adresa: Majakovského 13, 811 04 Bratislava IČO: 30815746 DIČ: 2020833595 Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Filková Názov projektu: Kultúrne leto v Horskom parku 2013 Požadovaná výška dotácie: 1 700€ Celkový rozpočet projektu: 3500€

  UZNESENIE 25/2013

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu vo výške 500€ Nadácii Horský park k realizácii Kultúrneho leta v Horskom parku 2013.

  Hlasovali: 5 hlasovanie za: 4

  2. g)

  proti: 1

  Názov žiadatel'a: OZ Ergon Art Bratislava Adresa: Podjavorinskej 6/B, 811 03 Bratislava IČO: 30866651 DIČ: 2022224039 Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Briill, CSc.

  zdržal sa:O

  Názov projektu: Medzinárodný hudobný festival Bratislavská komorná gitara, 9. ročník Požadovaná výška dotácie: 1 500€ Celkový rozpočet projektu: 20 500€

  UZNESENIE 26/2013

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu vo výške 1 OOO€ OZ Ergon Art Bratislava k realizácii 9. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Bratislavská komorná gitara.

  Hlasovali: 5 hlasovanie za: 4 proti: O zdržal sa:1

  4

 • 2. h) Názov žiadatel'a: OZ ORFEO, združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby Adresa: Kľukatá 41, 821 05 Bratislava IČO: 30857406 Štatutárny zástupca: Mgr. art. Matej Drlička, ArtD. Názov projektu: Viva Musica! Festival 2013 Požadovaná výška dotácie:8 OOO€ Celkový rozpočet projektu: 266 550€

  UZNESENIE 27/2013

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu vo výške 3 OOO€ OZ ORFEO, združeniu koncertných umelcov a pedagógov hudby k realizácii projektu Viva Musica! Festival 2013.

  Hlasovali: 5 IIlasovanie za: 5

  2. i)

  proti: O

  Názov žiadatel'a: Rock Pop Bratislava, s.r.O. Adresa: Jakubovo námestie 12,811 09 Bratislava IČO: 31366635 DIČ: 2020296443 Štatutárny zástupca: Pavel Danek Názov projektu: Bratislavský mestský festival Cherchez la femme Požadovaná výška dotácie:3 OOO€ Celkový rozpočet projektu: 42 OOO€

  UZNESENIE 28/2013

  zdržal sa:O

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu vo výške 500€ Rock Pop Bratislave, S.r.o. k realizácii Bratislavského mestského festivalu Cherchez la femme.

  Hlasovali: 5 hlasovanie za: 3

  7. Rôzne

  7. a)

  proti: O zdržal sa:2

  Predsedníčka Komisie pre kultúru v úvode tohto bodu odovzdala slovo miestnemu kontrolórovi Ing. Oliverovi Paradeiserovi, ktorý prišiel infonllovať poslancov o obsahu správy 4/2012 o výsledkoch z následnej finančnej kontroly Centra hudby, divadla, literatúry a vzdelávania za rok 20 ll. Túto správu predkladá na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Kontrolovaný subjekt prekročil čerpanie o 2% zo schváleného rozpočtu, konkrétne: schválený bol na 297 OOO€ a čerpalo sa 305 OOO€. Kultúrne zariadenia pravidelne mesačne predkladajú účtovnú evidenciu so spracovaným Peňažným denníkom na kontrolu pracovníčke

  5

 • ekonomického oddelenia miestneho úradu. Zistilo sa, že tieto kontroly neprebiehali dôsledne. Nedostatkom od ekonomického oddelenia bolo i poukazovanie preddavku na výdavky COLaV. Po celý rok sa pravidelne mesačne posielalo 7 OOO€, ale k polroku a v závere roka boli poukázané prostriedky v sume IO OOO€ a 16 OOO€. Znemožnilo sa tak ptiebežné čerpanie prostriedkov a dávalo to priestor na úhrady cielené k vyčerpaniu preddavku. Takto možno vysvetliť objednávku a úhradu za hudobnú dramaturgiu v Ticho a spol v decembri 20 II s odvolaním sa na realizáciu v celom roku 2011 a faktúra na propagáciu Ticho a spol. Niektoré faktúry nemali zaznamenaný dátum doručenia, niekde nesedeli dátumy úhrady s dátumom vystavenia faktúry, v niekoľkých prípadoch neboli doložené objednávky a niekoľko stoličiek nebolo zaradených do majetku. Faktúry za prenájom sa vystavovali na základe cenníka, ktorý bol podpísaný v minulosti vedúcou oddelenia kultúry a v niektorých prípadoch boli fakturované ceny nižšie ako určoval menovaný cenník. Niekoľkokrát boli prekročené pokladničné limity, nebol rozpísaný predmet fakturácie k detským táborom na faktúre a pod. Vedúci Centra ~ivadla, literatúry a vzdelávania bol oboznámený s nájdenými nedostatkami a má úlohu navrhnúť opatrenia.

  Komisia pre kultúru berie na vedomie správu 4/2012 o výsledkoch následnej finančnej kontroly a žiada starostku mestskej časti Bratislava -Staré Mesto zohľadniť opatrenia zo zistených nedostatkov pri tvorbe novej organizačnej štruktúry.

  7. b) Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry predniesol návrh dychovej hudby Spojár na udelenie ocenema pre Spolok OH-SPOJÁR Bratislava, pri príležitosti 75. výročia jeho založenia.

  Mestská časť neudeľuje vyznamenania resp. ocenenia, preto členovia Komisie pre kultúru navrhli riešenie v odovzdaní gratulačného listu, v čase realizácie koncertu OH-SPOJÁR 1.5. 2013 na Hviezdoslavovom pri príležitosti menovaného jubilea.

  UZNESENIE 29/2013

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto odporúča starostke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odovzdať gratulačný list Spolku dychová hudba SPOJÁR pri priležitosti osláv 75. výročia jeho založenia.

  Hlasovali: 5 IlIasovanie za: 5

  7. c)

  proti: O zdržal sa:O

  Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi.

  6

 • UZNESENIE 30/2013

  Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča predložiť Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad za poskytovanie služby na podporu rodiny s deťmi na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

  Hlasovali: 5 hlasovanie za: 5 proti: O zdržal sa:O

  V závere rôzneho predsedníčka Komisie pre kultúru informovala prítomných poslancov so správou o činnosti Pisztoryho paláca, ktorá je realizovaná v spolupráci s Via cultura. V blízkej budúcnosti sa pripravuje otvorenie kinosály, divadelné predstavenie a záhradná úprava dvora bylinkami študentmi odborného učilišťa so zameraním na záhradníctvo. Podstatnou informáciou bolo opravenie pretekajúcej strechy.

  Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala prítomným za účasť na marcovom zasadnutí. A zároveň dohodla termín aprílového zasadnutia na 22. 4. 2013 o 16.30 h v Zichyho paláci.

  MUDr. Halka Ležovičová predsedníčka Komisie pre kultúru

  ci ~~17l~~ Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová V Bratislave ll. marca 2013

  Ukončenie: o 20.00 hod.

  Rozdeľovník :

  PhDr. Tatiana Rosová, starostka Ing. Ján Krta, zástupca starostky MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky Mgr. Kamil Homoľa, prednosta miestneho úradu Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný

  7

  /