53
Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 29. stavka 1. točke 3. alineje 7. Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Školski odbor na sjednici održanoj dana 1. listopada 2020. godine donosi Školski i dio strukovnog kurikuluma

Školski i dio strukovnog kurikuluma · Organizacija i obračun radova - - 2 Krovopokrivački i izolaterski radovi 2 2 2 ... Tehnologija fasaderskih radova - 70 64 Praktična nastava

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

  školi i članka 29. stavka 1. točke 3. alineje 7. Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske

  škole, Školski odbor na sjednici održanoj dana 1. listopada 2020. godine donosi

  Školski

  i

  dio

  strukovnog

  kurikuluma

 • KURIKULUM

  Vrednovanje i

  samovrednovanje

  Metode i sredstva

  odgojno-obrazovnog rada

  Organizacija

  odgojno-obrazovnog rada

  Odgojno-obrazovni

  ciljevi - kompetencije

  Odgojno-obrazovni sadržaji

  (nastavni plan i program,

  syllabus, kurikulum)

  Načela obrazovnog rada

 • Promjena prelaska na kurikulum može se nazvati i prelaskom s kulture nastavnih planova i programa na kulturu kurikuluma jer se odlikuje:

  1.premještanjem težišta obrazovnog procesa sa sadržaja na ciljeve i rezultate obrazovanja

  2.usmjeravanjem na kvalitetu rezultata i kvalitetu procesa obrazovanja

  3.razvojem sistema evaluacije i samoevaluacije u obrazovanju

  4.usmjeravanjem na učenika i procese učenja

  5.poticajnim, razvojno usmjerenim obrazovnim okruženjem

  Što traži ali i potiče kurikulum:

  otvaranje prostora za aktivno učešće svih zainteresiranih u proces obrazovanja

  samostalnost škole

  uključivanje vannastavnih aktivnosti u obrazovna područja

  profesionalnu samostalnost i odgovornost nastavnika

  kvalitetnu školu

  Što je moguće u kurikularnim uvjetima:: 1.stalna društvena potpora i briga za učinkovitost i kvalitetu obrazovnog sustava

  2.konstruktivno odgovaranje društvenim izazovima

  3.stvaranje cjeloživotnog učenja

 • VI. ORGANIZACIJA RADA

  VI.1. Organizacija nastave

  a) Nastava je organizirana na bazi petodnevnog radnog tjedna u jednoj smjeni, prije podne, s početkom 1. sata u 8:00 i završetkom 9. sata u 15:35 sati. Tijekom rujna, učenici u tjednu

  kada nemaju nastavu, u 15:00 sati pohađaju nastavu iz zaštite na radu.

  Zbog trenutne epidemiološke situacije, nastava počinje u 8:00 sati, a 8. nastavni sat završava u 14:00 sati. Svaki razredni odjel smješten je u svoju učionicu te se nastava

  većim dijelom odvija kao razredna nastava (gdje je to moguće). Dnevni odmori

  učenika prilagođeni su svakom razrednom odjelu na način da se jedan razredni odjel

  ne miješa s drugim razrednim odjelom. Učenici i nastavnici tijekom kretanja po školi

  (hol, hodnici) dužni su nositi zaštitne maske prema Uputama. Detaljnije informacije

  vezane uz organizaciju rada i organizaciju nastave nalaze se u Protokolu za

  sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 koji je škola bila dužna izraditi na

  početku školske godine.

  b) Nastava će se realizirati u 32 tjedna i 160 radnih dana za 3. razrede i 37 tjedana i 178 radnih dan za 1. i 2. razrede. Sadržaji se planiraju i realiziraju kroz: opće-obrazovne predmete, stručno-teorijske

  predmete, praktičnu nastavu i izbornu nastavu u dva sustava obrazovanja.

  MONTER SUHE GRADNJE

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Povijest 2 - -

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Politika i gospodarstvo - 2 -

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2

  Matematika 2 2 2

  Računalstvo - - 2

  Stručno – teorijski dio Izvođenje suhe gradnje 2 2 2

  Poznavanje nacrta - 2 2

  Građevinske konstrukcije 2 2

  Ustrojstvo i obračun radova - - 2

  Građevni materijali 2 - -

  Praktična nastava 17 17 17

  Stručna praksa 182 182 35

 • ZIDAR

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Povijest 2 - -

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Politika i gospodarstvo - 2 -

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2

  Matematika 2 2 2

  Računalstvo - - 2

  Stručno – teorijski dio Građevinski materijali 2 - -

  Građevinske konstrukcije 2 2 -

  Poznavanje nacrta - 2 2

  Organizacija i obračun radova - - 2

  Zidarski radovi 2 2 2

  Praktična nastava 16 16 16

  Stručna praksa 182 182 35

  TESAR

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Povijest 2 - -

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Politika i gospodarstvo - 2 -

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2

  Matematika 2 2 2

  Računalstvo - - 2

  Stručno – teorijski dio Građevinski materijali 2 - -

  Građevinske konstrukcije 2 2 -

  Poznavanje nacrta - 2 2

  Organizacija i obračun radova - - 2

  Tesarski radovi 2 2 2

  Praktična nastava 16 16 16

  Stručna praksa 182 182 35

 • KERAMIČAR OBLAGAČ

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Povijest 2 - -

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Politika i gospodarstvo - 2 -

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2

  Matematika 2 2 2

  Računalstvo - - 2

  Stručno – teorijski dio Građevinski materijali 2 2 -

  Građevinske konstrukcije 2 2 -

  Poznavanje nacrta - - 2

  Organizacija i obračun radova - - 2

  Keramičarski i oblagački radovi 2 2 2

  Praktična nastava 16 16 16

  Stručna praksa 182 182 35

  KROVOPOKRIVAČ I IZOLATER

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Povijest 2 - -

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Politika i gospodarstvo - 2 -

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2

  Matematika 2 2 2

  Računalstvo - - 2

  Stručno – teorijski dio Građevinski materijali 2 2 -

  Građevinske konstrukcije 2 2 -

  Poznavanje nacrta - - 2

  Organizacija i obračun radova - - 2

  Krovopokrivački i izolaterski radovi 2 2 2

  Praktična nastava 16 16 16

  Stručna praksa 182 182 35

 • RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Povijest 2 - -

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Politika i gospodarstvo - 2 -

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2

  Matematika 2 2 2

  Računalstvo - - 2

  Stručno – teorijski dio Tehnička fizika 3 - -

  Poznavanje materijala 2 - -

  Tehničko crtanje s elementima strojeva 4 - -

  Motori i prijenosi 4 - -

  Uljna hidraulika i pneumatika - 2 -

  Elektroinstalacija strojeva - - 2

  Izvođenje građevinskih radova strojevima - 2 2

  Tehnologija zanimanja 2 2 2

  Praktična nastava 8 16 16

  Stručna praksa 182 182 35

  LIČILAC – SOBOSLIKAR

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Povijest 2 - -

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Politika i gospodarstvo - 2 -

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2

  Matematika 2 2 2

  Računalstvo - - 2

  Stručno – teorijski dio Ličilački materijali 2 - -

  Ustrojstvo ličilačkih radova - - 2

  Ukrasne tehnike - 2 2

  Risanje s osnovama bojenja 2 2 -

  Ličilački i soboslikarski radovi 2 2 2

  Praktična nastava 16 16 16

  Stručna praksa 182 182 35

 • PISMOSLIKAR

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Povijest 2 - -

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Politika i gospodarstvo - 2 -

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2

  Matematika 2 2 2

  Računalstvo - - 2

  Stručno – teorijski dio Ličilački materijali 2 - -

  Ustrojstvo ličilačkih radova - - 2

  Ukrasne tehnike - 2 2

  Risanje s osnovama bojenja 2 2 -

  Pismoslikarski radovi 2 2 2

  Praktična nastava 16 16 16

  Stručna praksa 182 182 35

  AUTOLAKIRER

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Povijest 2 - -

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Politika i gospodarstvo - 2 -

  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2

  Matematika 2 2 2

  Računalstvo - - 2

  Stručno – teorijski dio Ličilački materijali 2 - -

  Ustrojstvo ličilačkih radova - - 1

  Ukrasne tehnike - 2 2

  Risanje s osnovama bojenja 2 2 -

  Autolakirerski radovi 2 2 2

  Praktična nastava 16 16 16

  Stručna praksa 182 182 35

 • DIMNJAČAR DON

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1

  Matematika 1 1 1

  Stručno – teorijski dio Osnove dimnjačarstva 4 3 2

  Kemija u dimnjačarstvu 2 0 0

  Informatika u struci 2 0 0

  Poslovna komunikacija u dimnjačarstvu 1 2 2

  Praktični dio Dimnjačarski radovi 7 3 3

  Dimnjačarska praksa 7 14 14

  Praktična nastava u školi 245 105 96

  Izborni dio Ekologija u dimnjačarstvu 0 2 0

  Protupožarna zaštita 0 2 0

  Razvoj dimovodno-ložišnog sustava i

  ventilacije

  0 0 2

  Digitalizacija u dimnjačarstvu 0 0 2

  DIMNJAČAR DO

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1

  Matematika 1 1 1

  Stručno – teorijski dio Dimnjačarstvo 3 3 2

  Fizikalno-kemijske osnove u dimnjačarstvu 2 0 0

  Poslovna komunikacija u dimnjačarstvu 0 0 2

  Informatika u dimnjačarstvu 1 1 0

  Izborni dio Ekologija u dimnjačarstvu 1 2 2

  Energetska učinkovitost 0 2 2

  Robotizacija u dimnjačarstvu 1 0 0

  Sustav dojavljivanja požara 1 0 0

  Ventilacija i mikroklima 0 2 2

  Praktični dio Dimnjačarski radovi 9 3 3

  Dimnjačarski projekt 3 3 3

  Dimnjačarska praksa 40 40 40

  Praktična nastava u školi 245 105 96 *Napomena: U prvom razredu polaznik bira jedan od dva ponuđena izborna predmeta. U drugom razredu polaznik bira

  jedan od četiri ponuđena izborna predmeta. U trećem razredu polaznik bira dva od četiri ponuđena izborna predmeta u

  izbornom modulu

 • STAKLAR DON

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1

  Matematika 1 1 1

  Stručno – teorijski dio Tehnologija staklarstva 2 2 2

  Tehničko crtanje s konstrukcijama 2 2 0

  IKT u struci 1 2 2

  Poslovanje i poslovna administracija u

  staklarstvu

  1 1 1

  Izborni dio Osnove programiranja CNC strojeva za

  obradu stakla

  0 2 1

  Staklarska praksa – CNC 0 2 3

  Osnove programiranja IS strojeva 0 2 1

  Staklarska praksa – IS 0 2 3

  Povijest staklarstva 0 1 0

  Likovno izražavanje 0 3 0

  Dizajn u staklarstvu 0 0 4

  Praktični dio Staklarski procesi 12 0 0

  Staklarska praksa 9 20 20

  Praktična nastava u školi 245 105 96

  STAKLAR DO

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Matematika 1 1 1

  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1

  Stručno – teorijski dio Materijali u staklarstvu 2 0 0

  Matematika u struci 0 0 1

  Tehnologija zanimanja 2 3 2

  Tehničko crtanje s konstrukcijama 2 2 2

  Računalstvo u struci 1 1 1

  Poslovanje i poslovna komunikacija 0 2 1

  Praktični dio Staklarska praksa 9 0 0

  Praktična nastava u školi 245 105 96 *Napomena: U drugom i trećem razredu polaznik bira jedan od tri ponuđena izborna modula s pripadajućim

  nastavnim predmetima u izabranom modulu.

 • FASADER JMO

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Povijest 2 - -

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Politika i gospodarstvo - 2 -

  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1

  Stručno – teorijski dio Matematika u struci 2 2 2

  Građevne konstrukcije 2,5 2

  Poznavanje nacrta - 2 -

  Organizacija građenja - - 2

  Otpornost građevina - - 2

  Osnove obojenja i izvedbe završno-

  dekorativnih slojeva

  - - 2

  Osnove računalstva 1,5 - -

  Izborni dio Matematika u struci 1 1 1

  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1

  Kultura stanovanja - 1 -

  Tehnologija građenja 1 1 1

  UKUPNO 35 35 32

  Praktični dio Praktična nastava u školi 340 270 320

  Praktična nastava u školskoj radionici 270 200 128

  Tehnologija struke 70 - -

  Tehnologija fasaderskih radova - 70 64

  Praktična nastava u radnom procesu 560 630 480

  UKUPNO 900 900 800

 • INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE JMO

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Povijest 2 - -

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Politika i gospodarstvo - 2 -

  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1

  Stručno – teorijski dio Matematika u struci 2 1 1

  Tehničko crtanje 1,5 - -

  Osnove tehničkih materijala 1 - -

  Osnove tehničke mehanike - 2 -

  Elementi strojeva i protoka - 2 -

  Osnove automatizacije - - 2

  Nove tehnologije - - 2

  Osnove računalstva 1,5 - -

  Izborni dio Matematika u struci 1 1 1

  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1

  Tehnologija solarnih toplinskih sustava - 1 2

  Ispitivanje tehničkih materijala - 1 1

  UKUPNO 35 70 64

  Praktični dio Praktična nastava u školi 340 270 160

  Praktična nastava u školskoj radionici 270 165 32

  Tehnologija obrade i montaže 70 - -

  Tehnologija strojarskih instalacija - 105 -

  Tehnologija grijanja i klimatizacije - - 128

  Praktična nastava u radnom procesu 560 630 640

  UKUPNO 900 900 800

 • SOBOSLIKAR LIČILAC DEKORATER DO

  PREDMET 1.RAZ 2.RAZ 3.RAZ

  Općeobrazovni

  Hrvatski jezik 3 3 3

  Strani jezik 2 2 2

  Matematika 1 1 1

  Vjeronauk/Etika 1 1 1

  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1

  Stručno – teorijski dio Soboslikarsko ličilački materijali 2 1 1

  Soboslikarsko ličilački alati i oprema 1 1 1

  Crtanje s osnovama obojenja 1 1 /

  Osnove tehničkog crtanja 2 / /

  Digitalna priprema i izrada predložaka / 2 2

  Soboslikarsko ličilačko poslovanje 2 2 2

  Izborni dio Soboslikarstvo kroz povijest / 2 /

  Osnove restauracije mineralnih podloga / 4 4

  2D računalno crtanje u soboslikarstvu / 2 /

  Specijalne tehnike oslikavanja podloga / 4 4

  3D računalno crtanje u soboslikarstvu / 2 /

  Posebne tehnike ukrašavanja zidova / 4 4

  Praktični dio Soboslikarsko ličilačke tehnologije 3 2 1

  Obojenja i dekoracije 4 2 2

  Soboslikarsko ličilački procesi 5 1 1

  Soboslikarsko ličilačka praksa 8 15 12 *Napomena: U drugom razredu polaznik bira jedan od tri ponuđena izborna modula s pripadajućim

  nastavnim predmetima u izabranom modulu, a u trećem razredu nastavlja s izabranim modulom.

 • Strategija razvoja škole Strategija dolazi od starogrčke riječi stratēgos i doslovno znači "vođenje vojske" (grč. stratos : vojska, ago: voditi, strategos : vojskovođa). Vremenom je izgubljeno to prvobitno značenje, i koristi se da bi se označilo postupanje usmjereno ka ostvarivanju određenog cilja nakon dužeg

  planiranja.

  - dugoročno planiranje ponašanja gospodarskog subjekta radi ostvarivanja postavljenog cilja

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%8Dki_jezik

 • 11

  Sastavnice: - misija

  - vizija

  - odrednice

  - područja razvoja

  Misija

  Misija hrvatskoga obrazovnog sustava jest osigurati kvalitetno obrazovanje dostupno svima pod jednakim uvjetima, u skladu sa

  sposobnostima svakoga korisnika sustava. U skladu s tim Škola nastoji osigurati kvalitetno obrazovanje za svakoga učenika, kojemu želi pomoći

  da razvije svoje sposobnosti kako bi se uključio u nastavak obrazovanja na visokim učilištima ili na tržište rada.

  Vizija

  Vizija na kojoj počiva Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije jest hrvatsko društvo u kojem kvalitetno obrazovanje bitno utječe na

  život svakog pojedinca, na odnose u društvu i na razvoj gospodarstva. Želimo dati prinos razvitku hrvatskog društva u cjelini ali i svakoga

  pojedinca čija osobnost mora doći doći do punog izražaja. Želimo svoj rad temeljiti na naprednim tehnologijama koje omogućuju stvaranje

  visoke dodatne vrijednosti, a kvalitetno obrazovani pojedinci moći će pronaći odgovarajući posao.

  Temeljne odrednice Temeljne odrednice Razvojnog plana škole kao odraz i prikaz vizije škole, tj. sagledavanje njezine (bolje) budućnosti. Njime se želi dati

  znatniji pozitivan pomak u odnosu na prethodno stanje. Temeljne odrednice su: Dugoročna vizija razvoja škole; Utvrđeni prioriteti kojima će

  se škola posvetiti; pozornost usmjerena na ciljeve (na učenje i učenička postignuća); Usklađen pristup svim važnijim područjima rada škole

  (nastavi, vrednovanju, upravljanju, financiranju i dr.): Odmjereno korištenje resursa (posebno financijskih) da bi se osigurao razvoj.

 • 12

  Glavan područja Strategije razvoja Škole

 • 13

  Provedba Najodgovorniji za provedbu Strategije je ravnatelj, ali ona aktivno uključuje sve nastavnike i stručne suradnike te sva tijela koja djeluju u

  sklopu Škole, u skladu sa školskim dokumentima, planovima i programima, kompetencijama i stručnosti svakoga pojedinca.

  Evaluacija Evaluaciju provedbe Strateškog plana razvoja škole vršit će Tim za kvalitetu Škole, a dobivene rezultate analizirat će Nastavničko vijeće,

  Vijeće učenika, Vijeće roditelja i Školski odbor.

 • 14

  Naziv izborne nastave Vjeronauk 1 ime i prezime voditeljice/a Danijela Bavrka, dipl. teol., Zvonimir Motočić, dipl. teol.

  planirani broj učenika 77

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi izborne nastave Sustavno i cjelovito, ekumensko i dijaloško upoznavanje katoličke vjere i na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini.

  način realizacije izborne nastave Primjenjuju se različiti oblici i metode rada

  vremenski okviri izborne nastave Nastava se izvodi 1 sat tjednom tijekom cijele nastavne godine

  osnovna namjena izborne nastave Svrha nastave prvog vjeronaučnog godišta sastoji se u usvajanju temeljnih vjerničkih znanja i vrijednosti koje pomažu učenicima u životnoj orijentaciji, a posebno u razvijanju kvalitetnijih i sigurnijih odnosa u svijetu u kojem žive, metodom identifikacije s likovima iz židovsko-kršćanske povijesti koji su u životu prihvatili Božji plan.

  http://www.jmanjackal.net/photos/silencio/mar.jpg

 • 15

  Naziv izborne nastave Vjeronauk 2 ime i prezime voditeljice/a Danijela Bavrka, dipl. teol. i Zvonimir Motočić,dipl.teol.

  planirani broj učenika 72

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi izborne nastave Sustavno i cjelovito, ekumensko i dijaloško upoznavanje katoličke vjere i na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini.

  način realizacije izborne nastave Primjenjuju se različiti oblici i metode rada

  vremenski okviri izborne nastave Nastava se izvodi 1 sata tjednom tijekom cijele nastavne godine

  osnovna namjena izborne nastave Učenici otkrivaju i vježbaju osnovne oblike kršćanskog života kao istinske i prave mogućnosti cjelovita ostvarenja vlastitog života.

  Naziv izborne nastave Vjeronauk 3 ime i prezime voditeljice/a Danijela Bavrka, dipl. teol. i Zvonimir Motočić, dipl. teol.

  planirani broj učenika 75

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi izborne nastave Sustavno i cjelovito, ekumensko i dijaloško upoznavanje katoličke vjere i na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini.

  način realizacije izborne nastave Primjenjuju se različiti oblici i metode rada

  vremenski okviri izborne nastave Nastava se izvodi 1 sata tjednom tijekom cijele nastavne godine

  osnovna namjena izborne nastave Omogućiti učenicima cjelovitije upoznavanje središnjih vjerskih tema koje će im pomoći da u duhu vjere upoznaju, razjasne i nadvladaju osobne i zajedničke probleme na putu vjerskog i mladenačkog odrastanja.

 • 16

  Naziv izborne nastave Etika 1 ime i prezime voditelja Ante Jurica, dipl. teolog

  planirani broj učenika 28

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi izborne nastave Usvajanje etičkih znanja potrebnih za razvijanje sposobnosti moralnog prosuđivanja i djelovanja, etičkog argumentiranja i orijentiranja u životu.

  način realizacije izborne nastave Primjenjuju se različiti oblici i metode rada

  vremenski okviri izborne nastave Nastava se izvodi 1 sata tjednom tijekom cijele nastavne godine

  osnovna namjena izborne nastave Učenici otkrivaju i vježbaju osnovne oblike mladenačkog života kao istinske i prave mogućnosti cjelovita ostvarenja vlastitog života.

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com/_HgPvNMOrOB0/Rx-SX9qYaPI/AAAAAAAAAXY/VYMaMGKyGQ0/s320/etika-6.gif&imgrefurl=http://kvintal.blogspot.com/2007/10/nova-etika.html&h=299&w=227&sz=9&hl=hr&start=13&um=1&usg=__3IE3km6hsHyOuGdEvK7cKeo_-iM=&tbnid=f7Ns4-n5jMt3YM:&tbnh=116&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Detika%26um%3D1%26hl%3Dhr%26sa%3DG

 • 17

  Naziv izborne nastave Etika 2 ime i prezime voditelja Ante Jurica, dipl. teolog

  planirani broj učenika 31

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi izborne nastave Usvajanje etičkih znanja potrebnih za razvijanje sposobnosti moralnog prosuđivanja i djelovanja, etičkog argumentiranja i orijentiranja u životu.

  način realizacije izborne nastave Primjenjuju se različiti oblici i metode rada

  vremenski okviri izborne nastave Nastava se izvodi 1 sata tjednom tijekom cijele nastavne godine

  osnovna namjena izborne nastave Omogućiti učenicima cjelovitije upoznavanje središnjih životnih tema koje će im pomoći da u upoznaju, razjasne i nadvladaju osobne i zajedničke probleme na putu mladenačkog odrastanja.

  Naziv izborne nastave Etika 3 ime i prezime voditelja Ante Jurica, dipl. teolog

  planirani broj učenika 29

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi izborne nastave Usvajanje etičkih znanja potrebnih za razvijanje sposobnosti moralnog prosuđivanja i djelovanja, etičkog argumentiranja i orijentiranja u životu.

  način realizacije izborne nastave Primjenjuju se različiti oblici i metode rada

  vremenski okviri izborne nastave Nastava se izvodi 1 sata tjednom tijekom cijele nastavne godine

  osnovna namjena izborne nastave Omogućiti učenicima cjelovitije upoznavanje središnjih životnih tema koje će im pomoći da u upoznaju, razjasne i nadvladaju osobne i zajedničke probleme na putu mladenačkog odrastanja

 • 18

  Izborna nastava TZK ime i prezime voditeljice Mirjana Matić, mag.cin.

  planirani broj učenika i učenica 62

  planirani broj razreda 3

  ciljevi izborne nastave Osigurati sustavni način učenja o ljudskim i sportskim postignućima. Poticati i unapređivati, intelektualni, tjelesni i estetski, te društveni razvoj učenika u skladu s njihovim sklonostima i sposobnostima. Izvesti učenike iz školskih klupa te im stvoriti naviku posjećivanja sportskih događanja. Terenskom nastavom želimo provesti ugodno i zabavno druženje i izvan pretrpanih školskih dvorana.

  način realizacije izborne nastave Ovisno o aktualnim sportskim događanjima

  vremenski okviri izborne nastave Nastava se izvodi ovisno o kalendaru sportskih događanja

  osnovna namjena izborne nastave Stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti kao što su fleksibilnost, preciznost, ravnoteža, brzina, eksplozivna snaga, repetitivna snaga i statička snaga, te utjecati na funkcionalne sposobnosti pojačanim radom krvožilnog i respiratornog sustava te povećanjem aerobne izdržljivosti.

 • 19

  Naziv izborne nastave Matematika u struci 2 ime i prezime voditelja Jakov Pavić

  planirani broj učenika 19

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi izborne nastave Osposobiti učenike za primjenu matematičkih znanja u životu i radu.

  način realizacije izborne nastave Primjenjuju se različiti oblici i metode rada.

  vremenski okviri izborne nastave Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine.

  osnovna namjena izborne nastave Razviti sposobnost prostornog predočavanja i primjenu projekcija u struci. Razviti sposobnost matematičkog mišljenja, izražavanja, smisla za rad, preciznost, preglednost i

  točnost u radu te radnu upornost.

 • 20

  Naziv izborne nastava Matematika u struci 3 ime i prezime voditeljice Ana Jerbić

  planirani broj učenika 23

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi izborne nastave Osposobiti učenike (slabijeg predznanja) za praćenje redovite nastave

  način realizacije izborne nastave U manjim grupama i individualno

  vremenski okviri izborne nastave Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine.

  osnovna namjena izborne nastave Razviti kod učenika odgovornost i upornost u zadacima koji njima nisu potpuno

  razumljivi.

 • 21

  Naziv izborne nastava Energetska učinkovitost ime i prezime voditelja Ivan Boto, nastavnik

  planirani broj učenika 5

  planirani broj sati tjedno 2

  ciljevi izborne nastave Savjetovati učenike o energetskoj učinkovitosti u dimnjačarstvu

  način realizacije izborne nastave U grupi učenika

  vremenski okviri izborne nastave Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine.

  osnovna namjena izborne nastave Predstaviti učenicima aspekte zaštite od imisija, zaštiti okoliša, higijenskim propisima i zaštiti zdravlja

 • 22

  Naziv izborne nastava Dizajn u staklarstvu ime i prezime voditeljice Ana Belošević, prof.

  planirani broj učenika 4

  planirani broj sati tjedno 2

  ciljevi izborne nastave povezuju se teorijska znanja iz svih nastavnih predmeta strukovnog modula kao i iz općeobrazovnog modula

  način realizacije izborne nastave U grupi učenika

  vremenski okviri izborne nastave Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine.

  osnovna namjena izborne nastave Modul dizajn u staklarstvu jedan je od izbornih modula i usmjeren je na stjecanje posebnih kompetencija za kvalifikaciju staklar

 • 23

  Naziv dodatna nastava Hrvatski jezik ime i prezime voditeljice Silvia Vladić Vrban, prof.

  planirani broj učenika 25

  planirani broj sati tjedno 2 ciljevi dodatne nastave Razvijanje izražajnosti u govoru i pisanom tekstu, osmišljavanje i rad na školskim

  novinama i školskoj televiziji.

  način realizacije dodatne nastave U manjim grupama i individualno

  vremenski okviri dodatne nastave Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine.

  osnovna namjena dodatne nastave Njegovanje i usvajanje hrvatskoga jezičnog standarda,upoznavanje s pojedinim oblicima novinskog izražavanja

 • 24

  Naziv dopunske nastava Engleski jezik ime i prezime voditelja Marjana Musulin , prof.

  planirani broj učenika 20

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi dopunske nastave Svladavanje sadržaja planiranih u 1. 2. i 3. razredu koje učenici nisu usvojili na

  redovnoj nastavi; poticanje interesa i motivacije za učenje engleskog jezika;

  nadopunjavanje, utvrđivanje i proširivanje znanja i vještina slušanja, govorenja, pisanja,

  čitanja i prevođenja

  način realizacije dopunske nastave U manjim grupama i individualno

  vremenski okviri dopunske nastave Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine.

  osnovna namjena dopunske nastave Približavanje sadržaja redovnog programa engleskog jezika učenicima koji zbog niske

  razine predznanja, smanjene motivacije za učenje ili poteškoća u učenju ne mogu

  aktivno pratiti redovnu nastavu i usvajati planirano gradivo te konačno ostvarivanje

  planiranih ishoda učenja.

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIeHgdi2o8gCFYTtFAodMjoDQA&url=http%3A%2F%2Fwww.abcportal.info%2Fclanak%2Fbesplatni-tecajevi-engleskog-i-njemackog-jezika-te-plesa&psig=AFQjCNFiJD23M2WW3HgCs3rgXJstTHHl7A&ust=1443862900023696

 • 25

  Naziv dopunske nastava Matematike i matematike u struci ime i prezime voditeljice/a Ana Jerbić, Jakov Pavić

  planirani broj učenika 30

  planirani broj sati tjedno 3 ciljevi dopunske nastave Svladavanje sadržaja planiranih u 1. 2. i 3. razredu; objašnjavanje sadržaja koje učenici nisu

  shvatili

  način realizacije dopunske nastave U manjim grupama i individualno

  vremenski okviri dopunske nastave Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine.

  osnovna namjena dopunske nastave Nadopunjavanje znanja kod učenika koji imaju poteškoće u svladavanju dijela gradiva kako bi mogli pratiti redovnu nastavu; pomoć učenicima koji zbog izostanka s nastave nisu

  usvojili gradivo

  https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPL636Hso8gCFcuyFAod1KgAPg&url=https%3A%2F%2Fwww.oglasise.com%2Foglas%2Fslike%2F43%2Fcasovi-matematike-krusevac%2F&bvm=bv.104317490,d.bGQ&psig=AFQjCNG16xzfjWTt0zdDVr29rU0NZUpaaA&ust=1443877276810415

 • 26

  Dopunska nastava iz Hrvatskog jezika ime i prezime voditeljice Snježana Čuković, prof.

  planirani broj učenika 15

  planirani broj sati tjedno 1 ciljevi dopunske nastave Pomoć učenicima koji zbog bolesti, slabijeg predznanja ili iz bilo kojeg drugog razloga nisu usvojili određeno nastavno gradivo. Osposobiti učenike za uspješno praćenje nastave, vježbati naučeno gradivo te uputiti kako će svladati

  poteškoće u učenju. Posebno pomoći učenicima koji rade po prilagođenom programu.

  način realizacije dodatne nastave Individualni pristup svakom učeniku u skladu s njegovim potrebama, rad u paru i grupi

  vremenski okviri dodatne nastave Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine. osnovna namjena dodatne nastave Poticati kod učenika sposobnost uspješnog komuniciranja u pismu i govoru. Osposobiti učenika da naučene sadržaje primjenjuje u nastavi, da razumije što uči, te da aktivno sudjeluje u nastavi. Uputiti učenika u osnove hrvatskoga

  jezika i pripremiti ga za što bolji uspjeh kod svakog elementa ocjenjivanja.

 • 27

  Dramska grupa „Pajser“ ime i prezime voditeljice Branka Krstičević

  planirani broj učenika 15

  planirani broj sati tjedno 2 ciljevi dodatne nastave razvijanje govorne izražajnosti i kreativnosti, razvijanje timskog rada i odgovornosti prema radu; poticanje učenika na izvannastavnu aktivnost koja razvija ljubav prema scenskoj umjetnosti,razvijanje samopouzdanja u prvom

  nastupu, stvaranje pozitivne slike o sebi.

  način realizacije dodatne nastave Rad s darovitim učenicima svih razreda ; uključuje – prikupljanje ideja, rad na dramatizaciji tekstova (od ideje do odabira učenika u izvedbama). Sudjelovanje u radu dramske skupine pridonosi razvijanju samokritičnosti, odgovornosti,

  tolerancije, humanosti te razumijevanju međuljudskih odnosa te je izravno povezano s građanskim odgojem učenika.

  vremenski okviri dodatne nastave Jedan sat tjedno tijekom školske godine,intenzivniji rad češće i više puta tjedno neposredno prije javnog nastupa

  osnovna namjena dodatne nastave Rad s darovitim učenicima i s onima koji pokazuju interes, promiče da škola nije samo mjesto stjecanja strukovnog znanja nego i mjesto socijalizacije, usvajanja humanih vrednota i razvoja cjelokupne stvaralačke ličnosti učenika te

  kulture govornog i scenskog izražavanja.

  Prezentacija rada dramske skupine škole doprinosi i promidžbi Škole na razini šire zajednice (sudjelovanje na LiDraNu, prigodnim školskim

  svečanostima, moguće gostovanje u drugim institucijama, školama ili školskim smotrama).

  troškovnik detaljni za aktivnosti izrada kulisa i scenografije mogućnost je korelacije i suradnje s drugim školskim izvannastavnim aktivnostima (pismoslikari, tesari i sl.). Izrada univerzalne kulise koja se može višekratno koristiti (cca 500 kn).

  način vrednovanja aktivnosti pisane pohvale, priznanja, poticajne ocjene iz hrvatskog jezika – element usmeno jezično izražavanje. Nagradni slobodan dan za članove skupine...

 • 28

  ŠKOLSKI PROJEKTI – PLAN

  Naziv projekta Aktivnosti za sprječavanje nasilja među ime i prezime voditeljice Mirjana Bilić, defektolog

  učenicima

  planirani broj učenika 90

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi projekta Prevencija nasilja u školi i izvan škole kroz edukaciju i senzibiliziranje svih čimbenika koji sudjeluju u odgoju djece.

  Razvijati pozitivnu sliku o sebi i drugima.

  Razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina.

  Unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa.

  način realizacije projekta Osmišljavanje školskog okruženja, nadziranje učenika edukacija učenika putem radionica, parlaonica, individualni i grupni rad.

  vremenski okviri projekta Tijekom godine

  osnovna namjena projekta Namijenjeno je senzibiliziranju svih učitelja,učenika kao i njihovih obitelji

  troškovnik detaljni za projekt 500,00 kn (literatura, materijali)

  način vrednovanja projekta Individualno vrednovanje svih učesnika u programu putem povratnih informacija nakon svake radionice

  način korištenja rezultata vrednovanja projekta Unaprjeđenje aktivnosti na stvaranju sigurnog školskog okruženja

 • 29

  Naziv projekta Rad razrednog odjela ime i prezime voditeljice Marina Soršak, pedagog

  planirani broj učenika 315

  planirani broj sati tjedno 2

  ciljevi projekta Unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog rada, razvijati vještine i stavove

  način realizacije projekta Sati razredne zajednice

  vremenski okviri projekta Kroz godinu

  osnovna namjena projekta Izrada etičkih kodeksa odjela, razvoj kritičkog mišljenja, poznavanje, poštivanje ljudskih prava, razvoj kolektivne svijesti.

  troškovnik detaljni za projekt 300,00 kn

  način vrednovanja projekta Prema povratnim informacijama učenika

  način korištenja rezultata vrednovanja projekta Stečeno znanje i iskustvo koristit će se tijekom daljnjeg školovanja.

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://www.seebiz.net/img/content/fondovi.jpg&imgrefurl=http://www.seebiz.net/financije/trziste-kapitala/dozvola-za-rad-burzovnom-posredniku-balkan-investment-bank-ad-banja-luka&h=230&w=350&sz=41&hl=hr&start=51&um=1&usg=__YtXvvMv1abjIq_xv3kvfgrsiXBQ=&tbnid=n3C2NjOpfcRmKM:&tbnh=79&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dodjeljenje%26start%3D40%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dhr%26sa%3DNhttp://images.google.hr/imgres?imgurl=http://www.seebiz.net/img/content/fondovi.jpg&imgrefurl=http://www.seebiz.net/financije/trziste-kapitala/dozvola-za-rad-burzovnom-posredniku-balkan-investment-bank-ad-banja-luka&h=230&w=350&sz=41&hl=hr&start=51&um=1&usg=__YtXvvMv1abjIq_xv3kvfgrsiXBQ=&tbnid=n3C2NjOpfcRmKM:&tbnh=79&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dodjeljenje%26start%3D40%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dhr%26sa%3DN

 • 30

  IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI – PLAN

  (realizacija ovisi o epidemiološkim uvjetima i mjerama)

  Naziv stručnog aktiva Jezika ime i prezime voditelja Snježana Čuković, prof.

  planirani broj učenika 15

  planirani broj sati tjedno 1 ciljevi aktivnosti Razvijanje i proširivanje komunikacijskih vještina.

  Upoznavanje sa zbivanjima na području jezika, kulture i umjetnosti.

  Razvijanje ljubavi prema materinjem i stranom jeziku i osjećaja za prihvaćanje

  multi-kulturalnih različitosti.

  način realizacije aktivnosti Individualni pristup, suradničko učenje (timski rad) u obilježavanju značajnih suvremenih zbivanja.

  Skupne posjete aktualnim priredbama, izložbama, predstavama, predavanjima.

  vremenski okviri aktivnosti Jedan sat tjedno tijekom školske godine

  osnovna namjena aktivnosti Rad s darovitim učenicima i s onima koji pokazuju interes .

  troškovnik detaljni za aktivnosti 1500 kn (po učeniku 100 kn za aktivnosti i materijale)

  način vrednovanja aktivnosti Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja i eventualno vrednovanje sudjelovanja na međuškolskim natjecanjima.

  način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Promocija jezičnih znanja i vještina kod naših učenika kao i osnovnoškolaca (budućih učenika).

 • 31

  Naziv stručnog aktiva Društveno-humanističkih predmeta ime i prezime voditelja Sandra Ramljak, dipl. oec.

  planirani broj učenika 25

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi aktivnosti Razvijanje i proširivanje tolerancije prema svim ljudima. Upoznavanje sa zbivanjima na području izbora, donošenja zakona i ekumenskih akcija.

  Razvijanje ljubavi prema povijesnim činjenicama Republike Hrvatske.

  način realizacije aktivnosti Individualni pristup i timski rad u obilježavanju značajnih suvremenih zbivanja.

  Skupne posjete crkvama, sinagogi, Saboru, izložbama, predavanjima.

  vremenski okviri aktivnosti Jedan sat tjedno tijekom školske godine

  osnovna namjena aktivnosti Rad s d učenicima i koji pokazuju interes .

  troškovnik detaljni za aktivnosti 450 kn (po učeniku 30 kn za aktivnosti i materijale)

  način vrednovanja aktivnosti Praćenje učenika u napredovanju i toleranciji.

  način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Promocija kulturoloških i etičkih načela na promociji škole.

 • 32

  Naziv stručnog aktiva: Matematika/Matematika u struci (izborna) i Računalstvo Ime i prezime voditelja: Ana Jerbić, mag. math.

  planirani broj učenika 17

  planirani broj sati tjedno 2

  ciljevi (izborne) nastave Osposobiti učenike za primjenu matematičkih znanja u životu i radu.

  Primjena informatičke pismenosti u svakodnevnom životu.

  način realizacije (izborne) nastave Primjena različitih oblika i metoda rada.

  vremenski okviri nastave Nastava se izvodi tijekom cijele nastavne godine.

  osnovna namjena nastave Razvijanje sposobnosti prostornog predočavanja i primjena projekcija u struci. Razvijanje

  sposobnosti matematičkog mišljenja, izražavanja, logičkog zaključivanja, preciznosti,

  preglednosti i točnosti u radu te radne upornosti. Sposobnost korištenja suvremenih

  tehnologija i informatičke pismenosti.

 • 33

  Naziv aktivnosti Posjet Hrvatskom saboru ime i prezime voditelja Sandra Ramljak, dipl. oec.

  planirani broj učenika 107

  planirani broj sati tjedno

  ciljevi aktivnosti Edukacija i upoznavanje mladih sa zgradom Hrvatskog Sabora, njegovom poviješću, izgledom i bitnošću za

  demokraciju RH, te razgledavanje crkve Sv. Marka, kao

  najstarije kulturne građevine grada Zagreba

  način realizacije aktivnosti Organizirana posjeta učenika u pratnji profesora koji to žele i i profesora politike i gospodarstva.

  vremenski okviri aktivnosti U tijeku drugog polugodišta osnovna namjena aktivnosti Razvijanje svijesti učenika o bitnosti zakonodavne vlasti u RH, njegovoj funkciji i njegovoj ulozi kroz povijest.

  Informirati učenike o lokaciji zgrade u Zagrebu, kako to

  izgleda danas i kako je to izgledalo ranije u povijesti.Upoznati učenike sa tijekom održavanja sjednica.Informirati učenike o mogućnošću

  njihovog uključivanja u rad Sabora, te način na koji to mogu realizirati.Razgled crkve Sv. Marka s njezinim krovom i njezinom

  unutrašnjošću i radovima kipara Ivana Meštrovića, slikara freski Joze Kljakovića i ulja na platnu Ljube Babića

  način vrednovanja aktivnosti Provođenje ankete među učenicima kroz evaluacijske listiće, te razgovor i analiza u razredu nakon posjete Hrvatskom Saboru i Markovoj crkvi. Praćenje učenika u napredovanju i toleranciji.

  način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Korištenje prospekata koji su učenicima podijeljeni, kao i promocija bitnosti sabora za demokraciju naše zemlje

  .

 • 34

  Naziv stručnog aktiva Ličilačka struka ime i prezime voditelja Ana Belošević, prof.

  planirani broj učenika 15

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi aktivnosti Produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području ličilačkih, dekorativnih i pismoslikarskih vještina

  način realizacije aktivnosti Individualizirani pristup, suradničko učenje, timski rad, sudjelovanje na školskim i državnom natjecanju

  vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine.

  osnovna namjena aktivnosti Rad s darovitim učenicima i s onima koji pokazuju interes za produbljivanjem znanja i vještina iz struke i područja vezanih uz struku.

  troškovnik detaljni za aktivnosti 500,00 kuna po učeniku, tj. 5000,00 kuna

  način vrednovanja aktivnosti Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja, vrednovanje smisla za grupni rad, praćenje razvoja talentiranih učenika u pojedinim vještinama, vrednovanje

  rezultata na natjecanju.

  način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Za poticanje daljnjeg razvoja struke, usavršavanje i poboljšavanje pedagoških standarda, poticanje individualnog pristupa i razvoja kompletne ličnosti učenika.

  http://www.ss-mjesovita-industrijsko-obrtnicka-ka.skole.hr/upload/ss-mjesovita-industrijsko-obrtnicka-ka/images/multistatic/35/Image/DSC01191-S.JPG

 • 35

  Naziv stručnog aktiva Graditeljska struka ime i prezime voditelja Karmen Milardović

  planirani broj učenika 36

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi aktivnosti Produbljivanje znanja i sposobnosti u području struke. Populariziranje graditeljstva kao dobrog i poštenog načina zarađivanja za život.

  Populariziranje ugleda graditeljske struke.

  način realizacije aktivnosti Individualizirani pristup, suradničko učenje, timski rad, sudjelovanje na školskim i državnom natjecanju

  vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

  osnovna namjena aktivnosti Rad s darovitim učenicima i s onima koji pokazuju interes za produbljivanjem znanja i vještina iz struke i područja vezanih uz struku.

  troškovnik detaljni za aktivnosti 13520 kn (materijali potrebni za natjecanja)

  način vrednovanja aktivnosti Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja, vrednovanje smisla za grupni rad, praćenje razvoja talentiranih učenika u pojedinim vještinama, vrednovanje

  rezultata na natjecanju.

  način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Promocija graditeljske struke kod učenika naše škole i kod učenika sedmih i osmih razreda.

 • 36

  Naziv stručnog aktiva Strojarska struka ime i prezime voditelja Anton Čoklo, prof.

  planirani broj učenika 20

  planirani broj sati tjedno 1

  ciljevi aktivnosti Produbljivanje znanja i sposobnosti u području struke. (uvođenja praktičnih vježbi za maturante u prostoru škole)

  Populariziranje strojarstva kao dobrog i poštenog načina zarađivanja za život.

  Populariziranje ugleda strojarske struke.

  način realizacije aktivnosti Individualizirani pristup, suradničko učenje, timski rad, sudjelovanje na školskim i državnom natjecanju

  vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

  osnovna namjena aktivnosti Rad s darovitim učenicima i s onima koji pokazuju interes za produbljivanjem znanja i vještina iz struke i područja vezanih uz struku.

  detaljni troškovnik za aktivnosti 1000 kn

  način vrednovanja aktivnosti Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja, vrednovanje smisla za grupni rad, praćenje razvoja talentiranih učenika u pojedinim vještinama, vrednovanje

  rezultata na natjecanju.

  način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Promocija strojarske struke kod učenika naše škole i učenika sedmih i osmih razreda.

 • 37

  Naziv aktivnosti Izlet na Sljeme ime i prezime voditelja: svi profesori i stručno-pedagoška služba

  planirani broj učenika učenici 1. i 2. razreda

  ciljevi poticanje učenika na aktivno provođenje vremena; međusobno povezivanje;

  razvijanje svijesti o aktivnom odmoru; upoznavanje i čuvanje prirodnog okoliša

  način realizacije pješačenje na Sljeme i boravak u prirodi

  vremenski okvir svibanj (ovisno o vremenskim uvjetima)

  osnovna namjena upoznavanje dijela PP Medvednica i boravak u prirodi u okviru obilježavanja Svjetskog dana pješačenja

  http://www.google.hr/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI65fppKWjyAIVwY0sCh1rSAas&url=http%3A%2F%2Fwww.sljeme.hr%2F&psig=AFQjCNHABYZmWHDpPLQamdVl_h3Tb25o0A&ust=1443858255926457

 • 38

  Naziv aktivnosti, Posjet Umijetničkom paviljonu u Zagrebu

  ime i prezime voditelja: Sanja Kasanić,prof., Ana Belošević, prof., Nina Bajrić Blažeković, prof. ,

  Vlatko Vincek, prof., Domagoj Biškup.

  planirani broj učenika: 30

  ciljevi aktivnosti: stjecati pozitivan stav prema radu, odgovoran odnos prema svemu što nas okružuje, razvijati samopouzdanje i sigurnost u vlastite sposobnosti te razvijati sposobnost kritičkog korištenja različitih izvora informacija, stjecanje

  znanja i vještina u kreativnom likovnom izražavanja retro-stilovima dizajna i umjetničkih obrta, upoznavanje sa

  suvremenim izričajem 20. st. u kiparstvu.

  detajlan troškovnik: 900, 00 HRK ( 30,00 HRK po ulaznici uključujući vodstvo)

  način realizacije: razgledavanje muzeja uz vodstvo stručnog vodiča i nastavnika.

  vremenski okviri izborne nastave: tijekom školske godine

  osnovna namjena aktivnosti: privući intelektualnu znatiželju učenika za predmet i senzibilizirati ih za posjet institucijama koje pružaju

  mogućnost proučavanja razvoja tehnike kroz povijest

  http://www.google.hr/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIhp7ZobKhyAIVQdoUCh0FeAvm&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AArt_Pavilion_building_Zagreb%2C_Croatia.jpg&psig=AFQjCNEk_saCpLMIWAkfA9hS8NLDK3eTBA&ust=1443793019631911

 • 39

  Naziv aktivnosti, Muzej grada Zagreba, Zagreb ime i prezime voditelja: Sanja Kasanić, prof. , Ana Belošević,prof.

  Nina Bajrić Blažeković, prof., Vlatko Vincek, prof, Domagoj Biškup.

  planirani broj učenika: 30

  ciljevi aktivnosti: stjecati pozitivan stav prema radu, odgovoran odnos prema svemu što nas okružuje, razvijati samopouzdanje i

  sigurnost u vlastite sposobnosti te razvijati sposobnost kritičkog korištenja različitih izvora informacija.

  naĉin realizacije: razgledavanje muzeja uz vodstvo stručnog vodiča i nastavnika.

  vremenski okviri izborne nastave: kroz godinu god. 2016./ 2017.

  osnovna namjena aktivnosti: privući intelektualnu znatiželju učenika za predmet i senzibilizirati ih za posjet institucijama koje pružaju

  mogućnost proučavanja umjetnosti i njenog značaja kroz povijest

  troškovnik detaljni za aktivnosti: 900,00 HRK ( 30,00 HRK po učeniku uključujući stručno vodstvo)

 • 40

  Naziv aktivnosti, Posjet Muzeju za umjetnost i obrt

  ime i prezime voditelja: Nina Bajrić Blažeković, prof., prof., Sanja Kasanić, prof.,Vlatko Vincek, prof. i drugi

  zainteriserani profesori

  planirani broj učenika: 30

  ciljevi aktivnosti: stjecati pozitivan stav prema radu, stjecanje znanja i vještina u tehnici sitotiska koja omogućuje učeniku učinkovito i kvalitetno obavljanje radova u struci, stjecanje znanja i vještina u kreativnom likovnom izražavanju retro-

  stilovima slikarstva i umjetničkih obrta

  način realizacije: Posjet MUO uz vodstvo stručnih vodiča i edukatora; kreativne radionice

  troškovnik detaljni za aktivnosti 900.00 kn (cijena karte po učeniku 30.00 kn uključujući stručno vodstvo Muzeja)

  vremenski okviri izborne nastave: tijekom školske godine

  http://www.google.hr/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIqpnS1bKhyAIVBjsUCh2SxAcB&url=http%3A%2F%2Fwww.muo.hr%2F&psig=AFQjCNGxa7PFEl-mgh6Eq406grdvx8lkwg&ust=1443793128480640

 • 41

  osnovna namjena aktivnosti: primjena znanja i vještina u praksi

  Naziv aktivnosti: Posjet Muzeju suvremene umjetnosti, Zagreb ime i prezime voditelja: Sanja Kasanić,prof., Ana Belošević, prof.

  Nina Bajrić Blažeković, prof., Domagoj Biškup.

  planirani broj učenika: 30

  ciljevi aktivnosti: stjecati pozitivan stav prema radu, odgovoran odnos prema svemu što nas okružuje, razvijati samopouzdanje i

  sigurnost u vlastite sposobnosti te razvijati sposobnost kritičkog korištenja različitih izvora informacija.

  naĉin realizacije: razgledavanje muzeja uz vodstvo stručnog vodiča i nastavnika.

  detajlan troškovnik: 900, 00 HRK ( 30,00 HRK po ulaznici uključujući vodstvo)

  vremenski okviri izborne nastave: tijekom školske godine

  osnovna namjena aktivnosti: privući intelektualnu znatiželju učenika za predmet i senzibilizirati ih za posjet institucijama koje pružaju

  mogućnost proučavanja umjetnosti i njenog značaja kroz povijest

  http://www.google.hr/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIoYjS77KhyAIVxLUUCh0gOAvZ&url=https%3A%2F%2Fhr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMuzej_suvremene_umjetnosti&psig=AFQjCNEBRBFG1hjr0Yt3_KQg_F-Gx2uyPg&ust=1443793183037960

 • 42

  Naziv aktivnosti Radionica-tehnološki centar ”Iviček”-inovacije u autolakirerskoj struci ime i prezime voditelja: Kasanić i Belošević, prof.

  planirani broj učenika: 18

  ciljevi aktivnosti: stjecati pozitivan stav prema radu, odgovoran odnos prema svemu što nas okružuje, razvijati samopouzdanje

  i sigurnost u vlastite sposobnosti te razvijati sposobnost kritičkog korištenja različitih izvora informacija.

  način realizacije: stručna edukacija kroz prezentaciju te rad učenika uz nadzor stručnih profesora i instruktora

  vremenski okviri izborne nastave: ožujak ili travanj

  osnovna namjena aktivnosti: privući intelektualnu znatiželju učenika za predmet i senzibilizirati ih za posjet institucijama koje pružaju

  mogućnost proučavanja razvoja tehnike kroz povijest

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNWtmLrpo8gCFQm4FAodzGwNPw&url=http%3A%2F%2Fglasurit.hr%2Firt%2F&bvm=bv.104317490,d.bGQ&psig=AFQjCNEJfu26b2KEmQjGiuJO_FjbSYLo1Q&ust=1443876535552067

 • 43

  Naziv aktivnosti: Posjet firmi “Purus-papirus”u Sesvetskom Kraljevcu

  ime i prezime voditelja:Nina Bajrić Blažeković,prof., i drugi zainteriserani profesori

  planirani broj učenika: 30

  ciljevi aktivnosti: stjecati pozitivan stav prema radu, stjecanje znanja i vještina u tehnici sitotiska koja omogućuje učeniku

  učinkovito i kvalitetno obavljanje radova u struci

  naĉin realizacije: predavanje i prezentacija sitotiskarskih radova uz pomoć stručnog radnika

  vremenski okviri izborne nastave: kroz godinu (u dogovoru s firmom)

  osnovna namjena aktivnosti: primjena znanja i vještina u praksi

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI376oLqo8gCFcXNFAodcGwIPw&url=http%3A%2F%2Fwww.mbp.kalisz.pl%2F2011%2F110516_F1_SP16_ksiazka.htm&bvm=bv.104317490,d.bGQ&psig=AFQjCNH72Coen6CHBv1Ue3lBF0QrRCt9Hw&ust=1443876690288228

 • 44

  Naziv aktivnosti: Posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu ime i prezime voditelja: Sanja Kasanić, prof. , Ana Belošević, prof.

  planirani broj učenika: 30

  ciljevi aktivnosti: stjecati pozitivan stav prema radu, odgovoran odnos prema svemu što nas okružuje, razvijati samopouzdanje i

  sigurnost u vlastite sposobnosti te razvijati sposobnost kritičkog korištenja različitih izvora informacija.

  način realizacije: razgledavanje muzeja uz vodstvo struĉnog vodiča i nastavnika.

  vremenski okviri izborne nastave: svibanj ili lipanj

  Osnovna namjena aktivnosti: privući intelektualnu znatiželju učenika za predmet i senzibilizirati ih za posjet institucijama koje pružaju

  mogućnost proučavanja razvoja tehnike kroz povijest.

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNLouK7qo8gCFYbHFAodyY4KQA&url=http%3A%2F%2Fwww.mdc.hr%2Ftehnicki%2Fhr%2Fpovijest.htm&bvm=bv.104317490,d.bGQ&psig=AFQjCNF2XoQuxVxgcnuJ35q4PlDfVcqtpQ&ust=1443876788743088

 • PLAN RADA VODITELJA INFORMATIČKIH UČIONICA – voditelj: Mario Petković

  Tijekom šk. Godine osim redovne nastave planiraju se i slijedeće aktivnosti:

  - Internet radionica za učenike (Osnove Interneta, Priključivanje na Internet, Internet

  explorer, Osnove komunikacija, Outlook express, Odabrana poglavlja

  - prezentacije za strukovne predmete

  - priprema vježbi na računalu za strukovne predmete

  - korištenje računala za pripremu pojedinih predmeta (prezentacije)

  - prikazivanje edukativnih multimedijalnih sadržaja za učenike

  - softversko održavanje računala

  - instaliranje i puštanje u rad nove opreme

  - reinstalacija računala

  - instaliranje korisničkih programa

  - dijagnosticiranje hardverskog kvara

  - intervencije u radu sa programom za razrednu i školsku statistiku

  - pomoć u radu kolegama pri korištenju opreme i programa

  - rješavanje problema s Internetom

  - umrežavanje

  - održavanje računala u optimalnom radu

  - savjeti pri nabavci nove opreme i učinkovitog korištenja

  - pronalaženje rješenja za implementaciju informatičke opreme u nastavu

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLf_i_fvo8gCFYfxFAod2PQBQQ&url=http%3A%2F%2Fwww.eag.hr%2Fplm%2Fplm_-_product_lifecycle_management.html&bvm=bv.104317490,d.bGQ&psig=AFQjCNFZIxchYNsdONczihJmzDYrKf04_Q&ust=1443878273895990

 • Okvirni program rada tesarske, zidarske, keramičarsko – oblagačke radionice

  voditelj: Ivica Martić

 • 47

  1. Poboljšanje materijalno - tehničke osnove rada

  - Multidisciplinarno osiguranje praktičnog dijela obrazovnog procesa nastavnim i radnim sredstvima - Provjera stanja materijala i alata, po potrebni nabavka materijala i alata Suradnja s obrtnicima i tvrtkama - Uvođenje multimedijalnog sadržaja (internet, laptop, projektor)

  1. Utvrđivanje stanja (kvalitete) i količine alata, pribora i materijala, nabavka multimedijalne opreme (prijenos iz škole) 2. Kontrola i pomoć stručnim suradnicima u organizacijsko - tehnološkom ostvarivanju nastave. 3. Nabavka potrebnog materijala, alata i pribora 3. Organizacija priručne učionice s projektorom u prostorijama radionice

  U tijeku godine U tijeku godine

  Poboljšanje uvjeta za provođenje praktične nastave, povišenje kvalitete provođenja praktične nastave Komunikacija s dobavljačima, skupljanje ponuda Realizacija nabavke potrebnog materijala, alata i pribora Osiguranje potrebnog hardware-a i software-.

  2. Organizacijsko - upravljačka aktivnost

  - Osiguranje učinkovitosti obrazovnog procesa - Povećanje kvalitete nastave za učenike na satima praktične nastave - Stvaranje uvjeta za izvršenje nastavnih planova i programa

  1. Provjera pripremljenosti tesarske i zidarske radionice - količina i stanje radnih mjesta u radionicama (po grupama) - provjera pridržavanja obrazovno - proizvodnih, sanitarno higijenskih, protupožarnih mjera, kao i mjera zaštite na radu - provjera dokumentacije rada instruktora za praktičnu nastavu - izrada i vođenje evidencije

  Kolovoz - rujan Rujan

  Listopad

  Osiguranje uvjeta za provođenje praktičnog dijela obrazovnog procesa Postojanje kvalitetno sačinjene dokumentacije Analiza rezultata

  3. Znanstveno - metodički rad

  -Povišenje metodičkih vještina instruktora praktične nastave; usavršavanje sredstava kontrole i obrazovanja - Razmjena iskustava između instruktora i profesora - Primjena suvremenih odgojnih tehnologija

  1. Provjera nastavnih planova i programa 2 Sudjelovanje na stručnim natjecanjima na razini škole, županije i države, kao i sudjelovanje na seminarima, sajmovima i sl. 3. Kontrola procesa praktične nastave 4. Organizacija i kontrola provođenja instruktivno - metodičkih savjetovanja za instruktore 5. Izrada dinamike događanja u radionici (nastava, prezentacije i sl.) 6. Izrada dinamike provođenja natjecanja i priprema za natjecanje

  Rujan U tijeku godine

  Postojanje kvalitetnih nastavnih planova i programa Povišenje kvalitete efektivnosti pedagoške aktivnosti Informacije 1. mjesečno Informacije 1. tjedno Dinamika događanja Dinamika provođenja priprema za natjecanje i natjecanje Analiza rezultata rada

 • 48

  KLASA: 602-03/20-04/01 URBROJ: 251-279-01-20-1

  6. Izrada analize rezultata rada (uspješnost, nazočnost učenika) na polugodištu (informativno) i na kraju godine

  (uspješnost, nazočnost učenika) na polugodištu (informativno) i na kraju godine

  4. Rad s instruktorima Stvaranje uvjeta za visoko profesionalni i inventivni razvoj Organizacija prezentacija proizvođača materijala i strojeva u prostorijama tesarske i zidarske radionice

  1. Organizacija informacijskog dijela: - osiguranje nastavnog plana i programa, kao i metodičke dokumentacije 2. Individualni rad s instruktorima 3. Sudjelovanje instruktora na natjecanjima i prezentacijama

  Rujan - listopad U tijeku godine U tijeku godine

  Planovi i programi Natjecanja i prezentacije

  5. Rad s učenicima koji provode praktičnu nastavu u školskoj

  Razvoj profesionalnih i inovativnih sposobnosti učenika

  Vođenje razgovora s učenicima

  U tijeku godine

  6. Kraj školske godine Utvrđivanje uspješnosti rada tesarske i zidarske radionice, planiranje sljedeće školske godine (nabavka materijala, alata i pribora)

  Razgovor s instruktorima, prijedlozi za poboljšanje uvjeta rada i učinkovitosit

  Kolovoz - rujan Informacije rezultatima

  Napomena: U okvirnom programu rada tesarske,zidarske i keramičarsko – oblagačke radionice sudjeluju: instruktori, voditelj radionice, pedagoška služba, aktiv graditeljske struke, ravnatelj.

 • 49

  Zagreb, 1. listopada 2020.

  Ravnatelj: Predsjednik Školskog odbora: Anto Vidović, dipl. teolog Marinko Ljevar, dipl.ing.stroj.