Click here to load reader

Kategorizacija radova

  • View
    109

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aaa

Text of Kategorizacija radova

Uvod u znanstveni rad - aspekt objavljivanja, dostupnosti i vrednovanja znanstvenih radovaDr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Zato piemo znanstvene i strune radove? Da bi relevantnom auditoriju predstavili svoje ideje i dobivene rezultate Da bi doprinijeli spoznaji i rjeenju odreenih problema na lokalnoj odnosno meunarodnoj razini Napisani rad, u tiskanom ili elektronikom obliku, knjinice uvaju kao intelektualno vlasnitvo za budue generacijeDr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Izvori znanstvenih informacija Primarni Donose sadraje publikacija u izvornom obliku kako ih je autor/i osmislio Sadre rezultate nove znanstvene ili strune spoznaje, novo tumaenje poznatih injenica ili ideja i sl. Dijelimo ih na: lanke u asopisima, materijale s konferencija, monografije/knjige znanstvenog ili strunog sadraja, disertacije, knjievna djela, patente, norme, zakone, izvjetaje, pisma i sl.

SekundarniDr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

asopis Serijska publikacija, koja izlazi odreenom dinamikom, najmanje jednom godinje Donosi lanke, koji mogu biti kategorizirani: znanstveni, pregledni, struni, prikazi, komentari, pisma urednitvima, te razni prilozi u okviru rubrika Moe biti, od multidisciplinarnog do usko specifinog, npr. Nature, Science,..., Tekstil

Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Nastanak asopisa Presudna uloga The Royal Society Osnutak 1660. godine, London Lord Bruckner, ..Edmund Halley (Hallye-va kometa!)Netwton, Kelvin, Faraday, Darwin, Dalton, Maxwell.. Prvi znanstveni asopis Journal des scavans, 5, sijeanj 1665. godine, Paris Tjednik, prvi broj 20 str.; 10 lanaka, pisma i obavijesti

The Philosophical Transaction, London (od 1665. godine do danas)Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Razlozi za izdavanje Journal des scavans Katalogizacija i korisne informacije o knjigama objavljenim u Europi Objavljivanje nekrologa poznatim osobama i njihovih biografija Upoznavanje s eksperimentima u podruju fizike, kemija i anatomije kako bi se objasnili prirodni fenomeni, inovacije, meteoroloka zbivanja Objavljivanje odluka sveuilita i sudova, te Prijenos svih tekuih dogaanja koja bi mogla biti zanimljivaDr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Razvoj znanstvenih asopisa Journal des savans, sijeanj 1665, Pariz Philosophical Transactions of the Royal Society of London, oujak 1665. god. Njemaki prijevod Journal des Savans, 1667-71 Acta Eruditorum, 1682, prvi njemaki asopis

Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Razvoj znanstvenih asopisa U Hrvatskoj se asopisi javljaju ranije u usporedbi s ostalim slavenskim narodima Prvi znanstveni asopis u Hrvatskoj je "Arkiv za povjestnicu jugoslavensku" koji je izlazio od 1851. do 1875. godine Najstariji ivui asopis je "Napredak", poinje izlaziti 1859. godine uz nekoliko izmjena naslovaDr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

asopisi u svijetu 100 000 - 150 000 znanstvenih i znanstveno-strunih asopisa za sva podruja znanosti i djelatnosti Hrvatska oko 260 znanstvenih, znanstveno-strunih i znanstvenopopularnih asopisa, koje obrauje nacionalna bibliografijaDr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Journal Growth 1665-200110000

No of titles launched and still extant 2001

100

cagr 3.46%

1 1665

Dr. sc. Maja Joki, znan. 1765 Zvonko Dragevi, savjetnik 1865 Dr. sc. red. prof.

1965

Glavni uzroci porasta broja asopisa1.6 In d e x ( 1 9 8 1 = 1 .0 0 )

R&D Workers, Journals and ArticlesUS r&d workers

1.2

journals articles

0.8 1980

1985

Year

Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

1990

1995

Ulrichsweb International Directory of Periodicals Ulrichs Periodicals Directory- baza podataka tipa adresara, kataloga koja donosi podatke o serijskim publikacijama iz cijelog svijeta. Pokriva sva podruja znanosti i djelatnosti, ukljuujui i serijske publikacije koje izlaze redovito, neredovito, koje se plaaju i koje su besplatne, koje su aktivne i koje su prestale izlaziti, a izlazile su od 1932. godine. Ulrichs je prvi put izaao kao tiskana publikacija 1932. godine i predstavlja svjetski izvor periodikih publikacija od 1932. godine http://www.nsk.hr/DigitalLib.aspx?id=81Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Prednosti i nedostaci Ulrichsweb-a Jedina cjelovita baza podataka koja prati periodike publikacije iz cijelog svijeta Opisi su standardizirani Pretraivanje i struktura baze podataka je dobra; npr. Limitiranje pretraivanja na pojedine parametre, academic/scholarly journals, active, refereed, online itd. Nedostatci: rijetko se aurira podatke daju urednitva nije pouzdana za bibliometrijska istraivanja!Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

ULRICHS International- asopisi koji se bave problematikom tekstila 259 asopisa koji se bave svim znanstvenim i strunim aspektima tekstilne tehnologije 140 asopisa ukljueno u relevantne svjetske sekundarne izvore informacija, baze podataka 19 asopisa vodi se kao znanstveni asopisi

Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

asopisi zastupljeni u JCR (Journal Citation Reports) prema ULRICHS-uA A T C C Review: international magazine for textile design, processing and testing. United States. American Association of Textile Chemists and Colorists. ISSN: 1532-8813. Magazine; Trade. Active. 1999. Fibres & Textiles in Eastern Europe. Poland. Instytut Wlokien Chemicznych. ISSN: 1230-3666. Active. 1993. Indian Journal of Fibre & Textile Research. India. Scientific Publishers. ISSN: 0971-0426. Journal; Academic/Scholarly. Active. 1976. Sen'i Gakkaishi. Japan. Sen'i Gakkai. ISSN: 0037-9875. Journal; Academic/Scholarly. Active. 1944. Tekstil: casopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju/periodical of textile and ready made clothing technology. Croatia. Hrvatski Inzenjerski Savez Tekstilaca. ISSN: 0492-5882. Journal; Trade. Active. 1952. Textile Research Journal. United Kingdom. Sage Publications Ltd.. ISSN: 0040-5175. Journal; Academic/Scholarly. Active. 1930.Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Abbreviated Journal Title

ISSN

2003 Total Cites

Impact Factor

Immediacy Index

2003 Articles

Cited Half-life

CELLULOSE DYES PIGMENTS J AM LEATHER CHEM AS WOOD FIBER SCI COLOR TECHNOL J VINYL ADDIT TECHN TEXT RES J AATCC REV J SOC LEATH TECH CH SEN-I GAKKAISHI FIBRE CHEM+ FIBRES TEXT EAST EUR INDIAN J FIBRE TEXT TEKSTIL

0969-0239 0143-7208 0002-9726 0735-6161 1472-3581 0193-7197 0040-5175 1532-8813 0144-0322 0037-9875 0015-0541 1230-3666 0971-0426 0492-5882

304 952 383 717 88 119 1891 84 231 377 220 62 98 61

1.224 1.063 0.722 0.560 0.550 0.541 0.473 0.459 0.297 0.245 0.224 0.160 0.139 0.057

0.056 0.241 0.133 0.070 0.473 0.000 0.169 0.063 0.086 0.028 0.048 0.000 0.145 0.024

36 108 45 57 55 24 172 79 35 141 63 55 69 82

5.1 4.8 7.8 >10.0

4.7 >10.0

6.2 8.8 7.2

Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Dostupnost asopisa Open Access: Fibres & Textiles in Eastern Europe http://www.fibtex.lodz.pl/inden.htm

Komercijalni nakladnici: ScienceDirect (Elsevier) Dyes pygments (ISSN 0143-7208) http://www.sciencedirect.com/

EBSCO Fibre Chemistry (0015-0541)http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=3&sid=f34035d 3-6fc3-4183-ac36-826796191034%40sessionmgr9Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Pojava novog asopisa Prijedlozi obino dolaze od znanstvenika Samo 1 od 20 prijedloga rezultira novim naslovom asopisa Kljuna pitanja nakladnika za pokretanje novog asopisa: Postoji li kritina masa pravih i potencijalnih autora? Postoji li ve srodan asopis? Jesu li autori koncentrirani na novo podruje ili su raspreni izmeu nekoliko ve postojeih podruja ? Tko e initi auditorij odnosno italaku publiku? Kredibilnost predlagaa asopisa?

Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Razlozi za rei Ne Premalo rukopisa Podruje nema dovoljno istraivaa Podruje je ili premlado ili preiroko Postojei asopisi ve zadovoljavaju potrebe autora

itateljstvo je previe interdiscipllinarno da bi utjecalo na institucije o odluci za nabavu asopisa Rast novog podruja nije dovoljno brz da bi asopis ostao na ivotu Financijska ulaganja su u neskladu s dobiti i rizicima

Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Uspostava urednikog ureda Urednik! Znanstvenik koji radi u tom polju Prepoznati autoritet sa smislom za administrativne poslove Uspostava urednikog ureda Usuglasiti svrhovitost i prirodu potpore asopisu Nai lokaciju i realizirati prostor Osigurati opremu, materijal i ljude Izraditi bazu podataka o recenzentima!

Oformiti uredniki odbor Financijska pomo u izdavanju: najee 10-15% plaa nakladnik! U Hrvatskoj: MZO, sponzorstvo

Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Recenzentski postupak Mehanizam kvalitete kontrole prvi filtar je urednik Za znanstvene radove obino se uzimaju 2 recenzenta

Selekcija recenzenata vezana je uz predmet interesa lanka i obino se uzimaju poznati strunjaci! Iznimke!!!! asopis JASIST uz svaki rukopis alje preporuke recenzentima!Dr. sc. Maja Joki, znan. savjetnik Dr. sc. Zvonko Dragevi, red. prof.

Recenzentski postupak Preporuke recenzentima: Da budu korektni prema

Search related