of 44/44
Klinisk Biokemi i Norden Nr. 1, vol. 22, 2010 ISSN 1101-2013 Nordisk Forening for Klinisk Kemi

Klinisk Biokemi i Norden - nfkk.files. · PDF fileKlinisk Biokemi i Norden 3 indhold Klinisk Biokemi i norden er medlemsblad for nordisk Forening for Klinisk Kemi Samarbete

 • View
  250

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Klinisk Biokemi i Norden - nfkk.files. · PDF fileKlinisk Biokemi i Norden 3 indhold Klinisk...

 • Klinisk Biokemii Norden

  Nr. 1, vol. 22, 2010

  ISSN 1101-2013

  Nordisk Forening for Klinisk Kemi

 • Join the most experienced team in lab automation.Whats true on the playing field is equally true in the field of laboratory automation: You cant win until youre in the game.

  With the recent addition of the new AutoMate 1200 and 2500 sample processing systems to Beckman Coulters winning automation lineup, the time is right to collaborate with the market leader in lab automation. Get off the sideline and score big results no matter what your level of throughput from low volume to ultra-high.

  Focusing solely on the goals of your lab, Beckman Coulter can help you develop a strategy to optimize your workflow, turnaroundtime and efficiency.

  Dont wait to automate. Team up with your Beckman Coulter representative or visit us on the web today.

  www.beckmancoulter.com

  Copyright 2009 Beckman Coulter, Inc. Beckman Coulter and the stylized logo are registered trademarks of Beckman Coulter, Inc. AutoMate is a trademark of Beckman Coulter, Inc.

  Blood Bank Test ing Immunodiagnost ics Centr i fugat ion Molecular D iagnost ics Hematology HemostasisChemistry D isease Management Informat ion Systems Lab Automation Flow Cytometry Pr imary Care

  Power Processor AutoMate 600 AutoMate 800 AutoMate 1200/2500 AutoMate 1250/2550

  NEW! NEW!

  7335_AutoMateAd_10_CAPToday.qxd:10.875x15 10/21/09 11:36 AM Page 1

 • 3Klinisk Biokemi i Norden

  i n d h o l d

  Klinisk Biokemi i norden er medlemsblad for nordisk Forening for Klinisk Kemi

  Samarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Henrik Alfthan

  nytt frn nFKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Jarkko Ihalainen

  ny enhet fr hbA1c i norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  nytt om labmed 2010 i oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Tor-Arne Hagve

  Resestipendium frn Klinisk Biokemi i norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Fosfatidyletanol molekyl p villovgar som hittade rtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Christer Alling

  nye norske anbefalinger for rapportering og tolkning av troponin resultater . . . . . . . . 24Kristin M. Aakre, Sverre Landaas og Tor-Arne Hagve

  ProGRP- en lovende tumormarkr for smcellet lungekreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Marianne S. Nordlund

  Barcelona mer enn Gaudi, tapas og salsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Eva Norstrm

  noRiP og noBidA fyller ti r! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Johan Bjerner

  iFCC news . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Pivi Laitinen

  den vandrande vetenskapsmannen: Fadoland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Per Simonsson

  ERRATUM: Klinisk Biokemi i Norden, Nr 4, vol 21, 2009 sid 2 och 8: Frfattarnamnens ordning skall vara: Trine Holm Johannsen, Jens F. Rehfeld og Lennart Friis-Hansen. Huvudredaktren beklagar korrekturfel!

  Forside: Fosfatidyletanol, en molekyl som fr sin syntes krver nrvaro av etanol, och som drfr kan anvndas som en biokemisk markr fr alkoholmissbruk. (Bild: Christer Alling, Henrik Alfthan)

 • 4

  | 1 | 2010

  Klinisk Biokemi i Norden

  det r inte med stor frtjusning vi r efter r km-par med spartgrder p labbet . Under rens lopp har dock mnga snillrika stt att hlla nsan ovan vattenytan utvecklats, liksom att lmna tjnster obe-satta efter pensioneringar, utlokalisera olnsamma bestmningar samt konsolidering av apparatparken, bara fr att nmna ngra .

  d den gamla gammarknaren i labbet senaste sommar sade upp kontraktet stod vi infr valet att infrskaffa en ny fr vra till antalet halva dussinet

  SamarbeteHenrik Alfthan

  radioimmunologiska bestmningar eller att verg till icke-radioaktiva metoder . Valet fll p det senare alternativet .

  den problematiska analyten i sammanhanget var knsligt estradiol, det vill sga bestmning av de lga koncentrationerna som frekommer i serum hos barn och under postmenopausen . den ersttande metoden var en fluoroimmunologisk metod men dess analytiska knslighet var inte helt tillfredsstl-lande . Att ta i bruk en icke fr ndamlet optimal metod kndes inte som den bsta lsningen . Men, vra hnder var bundna . Fr tillfllet kunde vi inte lsgra den arbetskraft, som skulle ha behvts fr att optimera metoden .

  Av en tillfllighet fick vi en mjlighet att sl tv flugor i en smll . Vi blev tillfrgade frn yrkeshg-skolan om vi kunde erbjuda tv bioanalytikerstude-randen ett bra projekt fr deras praktiska laborato-riearbete samt sjlva ocks f nyttan av resultaten . Fr irene och Maarit gllde det i praktiken att mani-pulera den inte tillrckligt knsliga estradiolmeto-den genom ngra klassiska och vl beprvade och dokumenterade tekniker: ndring av inkubations-tider, kning av provvolym samt utspdning av den specifika antikroppen .

  Sjlva praktiska utfrandet sktte immunana-lysatorn galant, drefter brjade genomgngen av resultaten . Efter idogt skande hittade vi till all lycka gamla Schleicher & Schlls halvlogaritmpap-per, annars hade det varit knepigt att gra logit-log-transformationerna av siffervrden och rkna ut detektionsgrnsen . likas var dessa relikt till ovr-derlig hjlp fr berkning av precisionsprofilen och den analytiska knsligheten .

  Slutresultatet av ngra mnaders slit med littera-turstudier och praktiskt utfrande blev en djupdyk-ning i teori och praktik fr irene och Maarit och fr laboratoriet en fungerande estradiolmetod - ett samarbete som gagnade bda parter p bsta stt .

 • Answers for life.

  Laboratory automation delivered by people with their feet on the

  ground - so you can make it to the top.

  Experts in lab optimization with over 500 automation installations worldwide, our dedicated consulting

  team provides fully customized solutions to meet your labs needs, whatever its size. Contact Siemens today

  and enjoy the view from the top. www.siemens.com/diagnostics-automation

  2008 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. All rights reserved.A91DX-0701171-A1-4A00

  Do you trust your team to keep you on top?

 • 6

  | 1 | 2010

  Klinisk Biokemi i Norden

  nordiska kongressen i oslo i brjan av juni 2010 nrmar sig . Styrelsen fr nFKK fick vid sitt mte i november blicka in i det vetenskapliga programmet . Vi var imponerade . det blir skert en minnesvrd kongress i det nordiska samarbetets historia . Vi hop-pas vi mter s mnga kolleger som mjligt dr .

  Astrup- och Eldjarnpriser kommer att delas ut vid kongressen . Eldjarnpriset, till bsta artikel i SJCli (Scandinavian Journal of Clinical and laboratory investigation), delas ut fr frsta gngen! det mer traditionella Astruppris utdelas till yngre forskare, nu med ny sponsor (Siemens) och frnyad besluts-fattandeprocess . de nationella freningarna har en aktivare roll i val av priskommittn . Vi fr skert en bra verblick ver den vetenskapliga sidan av nordisk klinisk kemi vid de tv symposierna . nFKKs styrelse-mte ger ocks rum i oslo i samband med nordiska symposier .

  Antalet nordfondanskan fr vetenskapliga pro-jekt blev noll detta r och styrelsen fattade beslut att stda vetenskapsinriktade sammannordiska kurser i stllet . Anskningstid till kursen fr vetenskaplig skrivning r over men nordisk kurs till yngre kliniska kemister kommer att annonseras under vren 2010 .

  ntverksorganisationen nFKK:s nrvaro p inter-net frstrks . Frsta steget r ny domnnamn: i fort-

  Nytt frn NFKKJarkko Ihalainen

  sttningen kan du hitta nFKK via www .nfkk .org, vid sidan av den gamla adressen .

  Ekonomin fr nFKK rcker till fortsatt aktivitet i de sista rens omfattning men bufferten mot eko-nomiska verraskningar r relativt liten . Styrelsen diskuterade ingrepp fr att stda organisationens fortstta ekonomisk stabilitet . ngra sm justeringar beslutades men de pverkar inte medlemmarna p generell niv .

  The noBidA biobank still exists at dEKS and is available by application for method development and other professionally valid uses . Some members of the nFKK board reported their positive personal expe-riences of using noBidA samples and background data for e .g . method development . Another heritage from the noRiP is the certified material X which can be used, for example to follow long term stability of methods .

  The board discussed the possibility and need to evaluate the effect of the noRiP project on a general level in nordic laboratory medicine . A process level evaluation appears to be challenging to complete but the board decided to contact relevant experts, inclu-ding key persons from noRiP, and draft a project plan for the next ordi