Click here to load reader

KINETYKA CHEMICZNA

 • View
  124

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM ZAKŁAD FARMAKOKINETYKI I FARMACJI FIZYCZNEJ. KINETYKA CHEMICZNA. Dr Beata Mycek. Kraków 2006. HOMOGENICZNE JEDNORODNE. HETEROGENICZNE NIEJEDNORODNE. SZYBKOŚĆ REAKCJI homogenicznej zachodzącej w stałej objętości :. KINETYKA CHEMICZNA. REAKCJE. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KINETYKA CHEMICZNA

 • KINETYKA CHEMICZNAUNIWERSYTET JAGIELLOSKICOLLEGIUM MEDICUMZAKAD FARMAKOKINETYKI I FARMACJI FIZYCZNEJDr Beata MycekKrakw 2006

 • KINETYKA CHEMICZNAREAKCJE

 • KINETYKA CHEMICZNAJeeli i = 1:Przykad:2 N2O5 4 NO2 + O2 SZYBKO REAKCJI rodzaj reakcji stenie reagentw temperatura katalizatory

 • KINETYKA CHEMICZNASZYBKO REAKCJI homogenicznej jeeli objto reagujcego ukadu nie pozostaje staa:SZYBKO KATALITYCZNYCH REAKCJI HETEROGENICZNYCH- liczb moli substancji reagujcej w czasie dt odnosi si (zwykle) do jednostki powierzchni, na ktrej przebiega reakcja.

 • KINETYKA CHEMICZNAchwilowa szybko reakcji

 • KINETYKA CHEMICZNAa A + b B c C + d D RWNANIE KINETYCZNE (posta oglna):k STAA SZYBKOCI REAKCJI wspczynnik proporcjonalnoci miedzy szybkoci reakcji a iloczynem ste reagentw (steniem reagenta) w rwnaniu kinetycznym. k = v gdy cA, cB, ...= 1 mol L-1Warto k zaley od temperatury.

 • KINETYKA CHEMICZNAPrzykady:(1) 2 N2O5 4 NO2 + O2 (w fazie gazowej lub w roztworze) n = 1(2) (C2H5)3N + C2H5I (C2H5)4NI (w roztworze) n = 2(3) CO + Cl2 COCl2 n = 5/2

 • KINETYKA CHEMICZNACZSTECZKOWO (MOLEKULARNO) REAKCJIliczba czsteczek (albo atomw, rodnikw, jonw) biorcych udzia w reakcji elementarnej

 • KINETYKA CHEMICZNA

 • KINETYKA CHEMICZNARZD REAKCJI wielko empiryczna wyznaczana na podstawie dowiadczalnego rwnania kinetycznego.CZSTECZKOWO REAKCJI odnosi si do reakcji elementarnych postulowanych jako poszczeglne etapy mechanizmu reakcji.

 • KINETYKA CHEMICZNAKINETYKA REAKCJI RZDU ZEROWEGOn = 0

 • KINETYKA CHEMICZNAKINETYKA REAKCJI RZDU PIERWSZEGOn = 1

 • KINETYKA CHEMICZNAKINETYKA REAKCJI RZDU DRUGIEGOn = 2

 • KINETYKA CHEMICZNAMETODY WYZNACZANIA RZDU REAKCJIrnicowa vant Hoffapodstawiania wartoci ste reagenta oznaczonych w czasie trwania reakcji do wzoru na sta szybkoci (danego rzdu)graficznacakowa Ostwalda i Zawidzkiego

 • KINETYKA CHEMICZNAMetoda podstawiania wartoci ste reagenta oznaczonych w czasie trwania reakcji do wzoru na sta szybkoci (danego rzdu)n = 0n = 1n = 2steniesubstratuk = constk = constk = const

  to

  t1

  t2

  t3

  t4

  ...

  co

  c1

  c2

  c3

  c4

  ...

 • KINETYKA CHEMICZNA(2) Metoda graficznan = 0n = 1n = 2steniesubstratu

  to

  t1

  t2

  t3

  t4

  ...

  co

  c1

  c2

  c3

  c4

  ...

 • KINETYKA CHEMICZNA

 • KINETYKA CHEMICZNA

 • KINETYKA CHEMICZNA

 • KINETYKA CHEMICZNActABC

 • KINETYKA CHEMICZNA

 • KINETYKA CHEMICZNAWPYW TEMPERATURY NA SZYBKO REAKCJI

 • KINETYKA CHEMICZNAln kln A

  A

  -

  czynnik przedwykadniczy ( czynnik czstoci,

  _1200583702.unknown

  _1200583807.unknown

 • KINETYKA CHEMICZNATEORIA ZDERZE AKTYWNYCH (W.C. Mc C. Lewis 1918)v (k) szybko zderze

 • warunek energii minimalnej (energia aktywacji) wymagania steryczne (waciwa orientacja czsteczek /atomw wzgldem siebie)k wymagania steryczne szybko zderze warunek energii minimalnejKINETYKA CHEMICZNA

 • KINETYKA CHEMICZNA

  v

  -

  szybko reakcji,

  k

  -

  staa szybkoci reakcji,

  cA (B)

  -

  stenie substratu A (B),

  -

  rednia szybko czsteczek,

  T

  -

  temperatura,

  M

  -

  masa molowa czsteczek,

  (

  -

  przekrj czynny na zderzenie dwch czsteczek,

  -

  gsto liczbowa czasteczek A (B),

  Ea

  -

  energia aktywacji,

  R

  -

  staa gazowa, R = 8.314 J mol-1 K-1,

  P

  -

  wspczynnik steryczny,

  -

  staa Boltzmanna,

  , k = 1.38066(10-23 J K-1,

  (

  -

  masa zredukowana czsteczek,

  NA

  -

  liczba Avogadro, NA = 6.023(1023 czsteczek/mol,

  _1200583807.unknown

  _1201545059.unknown

  _1201691426.unknown

  _1201691874.unknown

  _1201545130.unknown

  _1201544717.unknown

  _1200583702.unknown

 • KINETYKA CHEMICZNA

  Zo

  -

  liczba wszystkich zderze,

  Z

  -

  liczba zderze aktywnych,

  No

  -

  liczba wszystkich czstek,

  N

  -

  liczba czstek , ktrych E ( Ea,

  _1200583702.unknown

  _1200583807.unknown

 • KINETYKA CHEMICZNAmona przyj, e Ea nie zaley od T

 • KINETYKA CHEMICZNATEORIA KOMPLEKSU AKTYWNEGO (H. Eyring, M.G. Evans, M. Polanyi 1935)

 • KINETYKA CHEMICZNA

 • KINETYKA CHEMICZNA

  v

  -

  szybko reakcji,

  k

  -

  staa szybkoci reakcji,

  k

  -

  staa szybkoci reakcji rozpadu kompleksu aktywnego,

  cA

  -

  stenie substratu A,

  cB

  -

  stenie substratu B,

  c(A-B)*

  -

  stenie kompleksu aktywnego (A-B)*,

  K#

  -

  staa rwnowagi reakcji tworzenia kompleksu aktywnego z substratw reakcji A i B,

  R

  -

  staa gazowa, R = 8.314 J mol-1 K-1,

  T

  -

  temperatura,

  NA

  -

  liczba Avogadro, NA = 6.023(1023 czsteczek/mol,

  h

  -

  staa Plancka, h = 6.623(10-34 J s,

  (G#

  -

  zmiana entalpii swobodnej podczas tworzenia kompleksu aktywnego (entalpia swobodna aktywacji),

  (S#

  -

  zmiana entropii podczas tworzenia kompleksu aktywnego (entropia aktywacji),

  (H#

  -

  zmiana entalpii podczas tworzenia kompleksu aktywnego (entalpia aktywacji),

  -

  staa Boltzmanna,

  , k = 1.38066(10-23 J K-1,

  _1200583807.unknown

  _1201545059.unknown

  _1201545130.unknown

  _1201544717.unknown

  _1200583702.unknown

Search related