odpornosc chemiczna

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of odpornosc chemiczna

 • 7/23/2019 odpornosc chemiczna

  1/7

  Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz

  ul. Sandomierska 11 61351 Pznao

  Tel. +48 61 870 0457

  Fax. +48 61 870 0461

  [email protected]

  www.boral.pl

  OPORNOD CHEMICZNA TERMOPLASTW

  Odporny. Niewielkie lub adne zmiany w masie. Nieznaczny wpyw na waciwci

  mechaniczne.

  Czciw prny. Wraz z upywem czasu nastpuje wyrane pgrszenie si

  waciwci mechanicznych raz zmiana masy. W wielu przypadkach dpuszczalny jest

  kontakt z danym odczynnikiem chemicznym.

  Brak prnci. W krtkim czasie widczne jest silne ddziaywanie daneg

  dczynnika na materia (znaczne pgrszenie wytrzymaci mechanicznej raz zmiana

  masy). Zastswanie materiau w danych warunkach nie jest zalecane.

  Ulega rozpuszczeniu.

  Pnisze ane s wynikiem baao przeprwaznych w temperaturze tczenia (20 C) na

  wielu termplastach panych ziaaniu czynnikw chemicznych rnych steniach.

  Naley pkrelid, e ane maj charakter jeynie rientacyjny, jak e ziaywanie

  rwiska jest wyskim stpniu uzalenine stenia czynnikw, temperatury,

  czasu trwania ziaywania czynnikw raz wielkci napreo wewntrznych w

  danym elemencie.

  PA6

  PA66

  POMC

  POMH

  PET

  PE

  PP

  PTFE

  PVDF

  PCV

  PU

  PC

  PMMA

  Aceton

  Acetonitryl

  Acetylen

  Akrylonitryl

  Aldehyd octowy

  Alkohol allilowy

  Alkohol benzynowy

  Alkohol butylowy

  Alkohol etylofenylowy

  Alkohol etylowy

  Alkohol furfurylowyAlkohol izobutylowy

 • 7/23/2019 odpornosc chemiczna

  2/7

  Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz

  ul. Sandomierska 11 61351 Pznao

  Tel. +48 61 870 0457

  Fax. +48 61 870 0461

  [email protected]

  www.boral.pl

  Alkohol izopropylowy

  Alkohol laurytowy

  Alkohol metylowy

  Alkohol propylowy

  Amoniak

  AnilinaAzot

  Azotan amonowy

  Azotan potasu

  Azotan rtci

  Azotan srebra

  Azotyn sodu

  Benzaldehyd

  Benzen

  Benzyna

  Benzyna, normalna

  Benzyna, super

  Bezwodnik kwasu azotowego

  Bezwodnik kwasu chromowego

  Bitumy

  Boraks

  Brom

  Brom cieky

  Bromek metylu

  Bromek potasu

  Bromian potasu

  Butadien

  Butan cieky

  Chlor cieky

  Chlor gazowy mokry

  Chlor gazowy suchy

  Chlorek allilu

  Chlorek amonowy

  Chlorek amylu

  Chlorek benzylu

  Chlorek cynku

  Chlorek etylenu

  Chlorek glinowy

  Chlorek magnezu

  Chlorek metylenuChlorek metylu

  Chlorek miedzi

  Chlorek rtci

  Chlorek sodu

  Chlorek sulfurylu

  Chlorek tionylu

  Chlorek wapnia (roztwr)

  Chlorek wapnia w alkoholu

  Chlorek winylu

  Chlorek elazawy

  Chlorek elazowyChlorobenzen

 • 7/23/2019 odpornosc chemiczna

  3/7

  Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz

  ul. Sandomierska 11 61351 Pznao

  Tel. +48 61 870 0457

  Fax. +48 61 870 0461

  [email protected]

  www.boral.pl

  Chlorobromoetan

  Chloroetanol

  Chloroform

  Chlorometylooctan

  Chlorotena

  Cyjanek potasuCyjanek sodu

  Cykloheksan

  Cykloheksanol

  Cykloheksanon

  Czterobromometan

  Czterochlorek wgla

  Czterowodorofuran

  Czterowodoronaftalen

  Dekalina

  Dekstryna

  Dioksan

  Dwuaminoetylen

  Dwuchlorek siarki

  Dwuchlorobenzen

  Dwuchloroetylen

  Dwuchlorooctan metylu

  Dwuchromian potasu

  Dwuetyloamina

  Dwuetyloketon

  Dwuizobutyloketon

  Dwumetyloamina

  Dwumetyloformamid

  Dwusiarczek wgla

  Dwutlenek siarki

  Eter dwubutylowy

  Eter dwuetylowy

  Eter dwufenylowy

  Eter dwumetylowy

  Eter etylowy

  Eter izopropylowy

  Eter naftowy

  Fenol

  Fluor (suchy)

  Fluorek amonowyFluorek glinowy

  Fluorek miedzi

  Formaldehyd

  Formamid

  Fosforan amonowy

  Fosforan sodu

  Fosforan trjbutylu / trjetylu

  Fosforek wodoru

  Fosgen (cieky)

  Freon 11

  Freon 113Freon 12

 • 7/23/2019 odpornosc chemiczna

  4/7

  Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz

  ul. Sandomierska 11 61351 Pznao

  Tel. +48 61 870 0457

  Fax. +48 61 870 0461

  [email protected]

  www.boral.pl

  Freon 22

  Ftalan dwubutylu

  Ftalan dwumetylu

  Ftalan dwuoktylu

  Gaz rozweselajcy

  Gaz ziemnyGliceryna

  Glikol dwupropylowy

  Glikol etylenowy

  Glikol etylowy

  Glikol propylenowy

  Glukoza

  Heksan

  Heksanol

  Heptan

  Jod (mokry)

  Jod (suchy)

  Jodoform

  Kamfora

  Krezol

  Krezotyna

  Krzemian sodu

  Ksylen

  Kwas arsenowy

  Kwas azotowy (dymicy)

  Kwas azotowy (stony)

  Kwas benzoesowy

  Kwas borowy

  Kwas bromowodorowy

  Kwas bromowy (50 %)

  Kwas chlorooctowy

  Kwas chlorosulfonowy

  Kwas chlorowy (10 %)

  Kwas chromowy (50 %)

  Kwas cyjanowy

  Kwas cytrynowy

  Kwas dwuchlorooctowy

  Kwas florowodorowy (rozcieczony)

  Kwas fosforowy

  Kwas ftalowyKwas glikolowy

  Kwas jodowodorowy

  Kwas krzemowy

  Kwas maleinowy

  Kwas masowy

  Kwas metylosiarkowy

  Kwas mlekowy (stony)

  Kwas mrwkowy

  Kwas nadchlorowy

  Kwas octowy (100 %)

  Kwas oleinowyKwas palmitynowy

 • 7/23/2019 odpornosc chemiczna

  5/7

  Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz

  ul. Sandomierska 11 61351 Pznao

  Tel. +48 61 870 0457

  Fax. +48 61 870 0461

  [email protected]

  www.boral.pl

  Kwas pikrynowy

  Kwas propionowy

  Kwas siarkowy (10 %)

  Kwas siarkowy (60 %)

  Kwas siarkowy (95 %)

  Kwas siarkowy 1 H20 (97,9-99 %)Kwas siarkowy (dymicy)

  Kwas solny (stony)

  Kwas stearynowy

  Kwas szczawiowy

  Kwas taninowy

  Kwas trjchlorooctowy

  Kwas wglowy

  Kwas winowy

  Kwasy tuszczowe

  Lanolina

  Maso

  Mentol

  Metan

  Metoksybutanol

  Metyloamina

  Metyloetyloketon

  Metyloglikol

  Metyloizobutyloketon

  Mleko

  Mocz

  Mocznik

  Morfolina

  Nadchloran potasu

  Nadmanganian potasu (10 %)

  Nadsiarczan potasu

  Nadtlenek sodu

  Nafta

  Naftalen

  Nitrobenzen

  Nitrogliceryna

  Nitrometan

  Nitrotoluen

  Ocet

  Octan amonowyOctan amylu

  Octan butylu

  Octan celulozy

  Octan etylu

  Octan izobutylu

  Octan izopropylu

  Octan metylu

  Octan oowiu

  Octan potasu

  Octan propylu

  Octan soduOctan winylu

 • 7/23/2019 odpornosc chemiczna

  6/7

  Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz

  ul. Sandomierska 11 61351 Pznao

  Tel. +48 61 870 0457

  Fax. +48 61 870 0461

  [email protected]

  www.boral.pl

  Oktan

  Oktyrokrezol

  Olej lawendowy

  Olej mineralny

  Olej napdowy

  Olej roslinnyOlej rycynowy

  Olej silikonowy

  Olej terpentynowy

  Olej transformatorowy

  Olej wazelinowy

  Ozon

  Paliwo

  Perchloroetylen

  Pirogalol

  Pirydyna

  Piwo

  Podchloryn potasu

  Podchloryn sodu

  Podchloryn wapnia

  Propan (cieky)

  Rezorcyna

  Ropa naftowa

  Rt

  Sebacynian dwubutylu

  Siarczan amonowy

  Siarczan amonowy (nawz sztuczny)

  Siarczan potasowoglinowy

  Siarczan potasu

  Siarczek sodu

  Siarczyn sodu

  Siarka

  Siarkowodw

  Smoa

  Soki owocowe

  Spirytus

  Styren

  Szeciofluoroaceton

  Tiofen

  Tiosiarczan soduTlen

  Tlenek etylenu (-20 C)

  Tuszcz

  Toluen

  Trjchlorek fosforu

  Trjchloroetylen

  Trjchlorofenol

  Trjetanoloamina

  Trjetyloamina

  Trjtlenek siarki

  Wglan amonowyWglan potasu

 • 7/23/2019 odpornosc chemiczna

  7/7

  Boral P.P.H.U. Aleksander Borowicz

  ul. Sandomierska 11 61351 Pznao

  Tel. +48 61 870 0457

  Fax. +48 61 870 0461

  [email protected]

  www.boral.pl

  Wglan sodu

  Wglan wapnia (kreda)

  Wino

  Woda (morska)

  Woda amoniakalna (30 %)

  Woda bromowa nasyconaWoda chlorowa

  Woda Javelle'a

  Woda krlewska

  Woda nasycona dwutlenkiem wgla

  Woda utleniona (30 %)

  Woda rdlana

  Wodosiarczan sodu

  Wodosiarczan wapnia

  Wodosiarczyn sodu

  Wodorotlenek amonowy

  Wodorotlenek glinowy

  Wodorotlenek magnezu

  Wodorotlenek potasu

  Wodorotlenek sodu

  Wodorotlenek wapnia

  Wodorowglan sodu

  Wodr

Search related