Click here to load reader

Kinetyka membran biologicznych - kolokwium czwartkowe IF

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Kinetyka membran biologicznych - kolokwium czwartkowe IF

 • Kinetyka membran biologicznych- zmienno w staociPiotr TargowskiKolokwium czwartkowe Instytut Fizyki UMKToru - 18 maja 2000

 • Kinetyka membran biologicznych- stao w zmiennociPiotr TargowskiKolokwium czwartkowe Instytut Fizyki UMKToru - 18 maja 2000

 • Schemat komrki[Encyklopedia multimedialna PWN - Biologia]

 • Membrana komrkowaogranicza przestrze komrki

  umoliwia i kontroluje transport substancji odywczych

  stanowi rodowisko dla pewnych reakcji biochemicznych

  dostosowuje ksztat komrki do wymogw tkanki

 • [ Z. Lengren - redniowieczne arty, RSW 1959 ]

 • [D. Voet, J.G. Voet, Biochemistry, J. Willey, 1980]

 • Plan wykaduWstpObiekt badaModele fluktuacji membranymodel frakcyjnymodel dystrybucyjnyPodsumowanieAspekt krajoznawczy

 • Model przestrzenny przekroju dwuwarstwowej bony fosfolipidowej [L. Stryer Biochemia, PWN, 1997 ]O

  HCPN

 • Liposom - jednowarstwowy pcherzyk fosfolipidowy,[D. Voet, J.G. Voet, Biochemistry, J. Willey, 1980]50 nm

 • rodowisko - mae liposomy DPPCDPHKoronenTemperatura (oC)Temperatura (oC)Cinienie (MPa)Cinienie (MPa)< r >< r >< r >< r >T = 53 oC

 • Koronen C24H12Grupa punktowa symetrii D6hr0 = 0.1, jedna skadowa zaniku r(t)

 • DPPC znakowane koronenem T=23 oCczas (ns) vs fit-scatter Residua-303# kanau0100200Wsp. autokorelacji-0.50.00.51.0VV-VH = r(t)F(t) (zliczenia)Czas (ns)Czas zanikufluorescencji DPH!??

 • Model frakcyjny

 • Model frakcyjny - podstawowe zalenociPoniewa fluorescencja sondy nie zaley od stanu rodowiska, to

  Kinetyka procesw wymiany rodowisk:

  alboszczegy

 • Model frakcyjny- najwaniejsze wyniki

  Rozmiary frakcjiTemperatura (oC)Temperatura (oC)

  s

 • Wybrane stae szybkocis

 • Model frakcyjny - szczegy rozwizaWynik eksperymentu moe mie posta zaniku o 3 skadowychPrzy zaoeniu mona wyznaczy parametry fizyczne

 • Wasnoci zaniku fluorescencji koronenu w maych liposomach DPPC

 • Model frakcyjnykFGNGFkFGCieky krysztaFrakcjawymiennaFrakcjastaael

 • Model dystrybucyjny

  F. . . .G1G2 G3Gnd(S1,T)d(S2,T)d(S3,T)d(Sn,T)S = 0S > 0

 • Model dystrybucyjny- podstawowe zalenoci

  s

 • Model dystrybucyjny- najwaniejsze wynikiTemperatura (oC)Temperatura (oC)gd (s-1)Tt=39 oCTt=39 oCEfekty cinieniowe

  s

 • Zesp zaangaowany w badaniaprof. dr Lesley Davenportdr Piotr Targowski(dr) Salvatore H. Atzeni(dr) Bo Shendr Jay R. Kuntson (NIH)dr Michel Straherprof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

 • Model dystrybucyjny, pomiary cinieniowe

 • Rwnowano cinienia i temperatury w membranach fosfolipidowych< r > (koronen)

 • PodsumowanieMembrana fosfolipidowa, poniej temperatury przejcia fazowego, podlega powolnym fluktuacjom stanu uporzdkowania, czasowo przechodzc do stanu ciekego.Fluktuacje uporzdkowania mona opisa w oparciu o model frakcyjny albo dystrybucyjny.Jak dotd eksperyment nie rozstrzyga, ktry model jest bliszy sytuacji fizycznej - prawdopodobnie naley poszukiwa ich pewnej kombinacji.

 • Energia swobodna F(S,T)Parametr uporzdkowania STemperatura (oC)F(S,T) (kJ/mol)

 • Gsto prawdopodobiestwa P(S,T)

  P(S,T) Parametr uporzdkowania STemperatura (oC)

  -0.02

  0

  0.02

  0.04

  0.06

  0.08

  0.1

  0102030405060

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0102030405060

  t

  F

  @

  220

  ns

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  050100150

  T

  T

  p

  T

  p

  eq

  (

  ,

  )

  .

  .

  =

  -

  0

  26

  0

  01

  K

  /

  MPa

  b

  g

  (

  t

  100

  ns )

  k

  F

  G

  N

  G

  F

  k

  F

  G

  k

  G

  k

  F

  k

  N

  C

  i

  e

  k

  y

  k

  r

  y

  s

  z

  t

  a

  F

  r

  a

  k

  c

  j

  a

  w

  y

  m

  i

  e

  n

  n

  a

  F

  r

  a

  k

  c

  j

  a

  s

  t

  a

  a

  e

  l

  r

  t

  R

  t

  R

  t

  r

  t

  F

  G

  N

  N

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  =

  +

  +

  b

  0

  r

  t

  r

  t

  r

  t

  r

  t

  F

  F

  G

  G

  N

  N

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  =

  +

  +

  b

  b

  b

  0

  r

  t

  C

  e

  C

  e

  r

  e

  k

  t

  k

  t

  N

  k

  t

  N

  (

  )

  =

  +

  +

  -

  -

  -

  1

  2

  0

  1

  2

  b

  dR

  t

  dt

  k

  R

  t

  k

  k

  R

  t

  dR

  t

  dt

  k

  R

  t

  k

  k

  R

  t

  F

  FG

  G

  GF

  F

  F

  G

  GF

  F

  FG

  G

  G

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  =

  -

  +

  =

  -

  +

  k

  k

  k

  F

  G

  N

  >

  >

  =

  -0.02

  0

  0.02

  0.04

  0.06

  0.08

  0.1

  050100150

  k

  D

  k

  k

  k

  k

  D

  k

  k

  k

  k

  D

  C

  C

  C

  C

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  D

  D

  k

  k

  k

  k

  D

  k

  k

  k

  k

  r

  C

  C

  k

  k

  k

  r

  C

  C

  k

  k

  k

  F

  FG

  F

  GF

  F

  FG

  FG

  GF

  G

  GF

  FG

  GF

  =

  -

  -

  +

  -

  -

  +

  =

  -

  +

  =

  =

  -

  -

  -

  -

  +

  -

  -

  +

  =

  +

  +

  =

  +

  +

  1

  2

  2

  2

  1

  2

  2

  2

  1

  2

  1

  2

  2

  1

  2

  1

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  2

  2

  1

  2

  2

  2

  1

  2

  2

  2

  1

  2

  1

  2

  0

  2

  1

  0

  2

  1

  1

  c

  h

  c

  h

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  c

  h

  c

  h

  c

  h

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  ;

  b

  b

  k

  k

  F

  FG

  d

  S

  T

  d

  T

  E

  S

  T

  k

  T

  B

  ,

  exp

  ,

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  =

  -

  F

  H

  G

  I

  K

  J

  g

  D

  act

  k

  k

  FG

  GF

  D

  E

  S

  T

  F

  S

  T

  F

  S

  T

  a

  S

  a

  T

  T

  S

  a

  S

  a

  S

  act

  ,

  ,

  ,

  (

  *)

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  =

  =

  -

  =

  =

  +

  -

  +

  +

  0

  1

  2

  1

  3

  1

  4

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  P

  S

  T

  E

  S

  T

  k

  T

  P

  S

  T

  dS

  B

  ,

  exp

  ,

  ,

  ,

  b

  g

  b

  g

  b

  g

  -

  F

  H

  G

  I

  K

  J

  =

  z

  D

  act

  1

  0

  1

  d

  T

  T

  T

  =

  -

  b

  g

  k

  r

  t

  r

  t

  r

  P

  S

  T

  e

  dS

  F

  D

  d

  S

  T

  t

  a

  f

  a

  f

  a

  f

  a

  f

  =

  +

  -

  z

  ,

  ,

  0

  1

Search related