Ketrampilan Modul

 • Author
  nisak

 • View
  389

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Ketrampilan Modul

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  1/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  2/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  3/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  4/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  5/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  6/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  7/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  8/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  9/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  10/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  11/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  12/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  13/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  14/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  15/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  16/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  17/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  18/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  19/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  20/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  21/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  22/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  23/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  24/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  25/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  26/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  27/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  28/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  29/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  30/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  31/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  32/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  33/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  34/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  35/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  36/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  37/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  38/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  39/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  40/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  41/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  42/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  43/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  44/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  45/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  46/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  47/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  48/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  49/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  50/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  51/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  52/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  53/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  54/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  55/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  56/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  57/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  58/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  59/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  60/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  61/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  62/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  63/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  64/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  65/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  66/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  67/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  68/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  69/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  70/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  71/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  72/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  73/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  74/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  75/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  76/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  77/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  78/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  79/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  80/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  81/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  82/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  83/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  84/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  85/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  86/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  87/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  88/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  89/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  90/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  91/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  92/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  93/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  94/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  95/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  96/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  97/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  98/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  99/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  100/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  101/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  102/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  103/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  104/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  105/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  106/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  107/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  108/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  109/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  110/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  111/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  112/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  113/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  114/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  115/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  116/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  117/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  118/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  119/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  120/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  121/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  122/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  123/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  124/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  125/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  126/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  127/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  128/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  129/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  130/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  131/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  132/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  133/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  134/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  135/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  136/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  137/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  138/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  139/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  140/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  141/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  142/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  143/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  144/235

  144

  boleh menamakanfitur-fiturnyakerana kategoriyang dipilihadalah yangmudah biasa bagi

  pelajar. Dalamsesuatu kategori

  banyak fitur yangdapatdiperkembangkan.Sebaiknyadimulakan denganfitur yang mudahdan guru

  digalakkan berbincangdengan pelajardalam membinafitur-fitur lain.Contohnya, jadualdisebelah yangmenerokai rupafizikal kenderaan.

  KapallautKapalterbang

  Langkah 4Menunjukan ciri

  pemilikan

  Seterusnya pelajardibimbing melaluitanda-tanda fiturmatik bagimembicangkansama adakenderaan yangdisenaraikanmempunyai fiturseperti yangdisenaraikan.Proses analisisfitur berlakuapabila pelajarmeletakkansimbol + atau - bagi ciri-ciriyang berkenaan.Dengan cara ini,

  pelajar dapatmelihat persamaandan perbezaan

  Kategori: KenderaanBeroda Tidak

  berodaBersayap Tidak

  bersayapBasikal + - - +Kereta + - - +Lori + - - +Beca + - - +Kapallaut

  - + - +

  Kapalterbang

  + - + -

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  145/235

  145

  fitur yang dimilikioleh setiap

  perkataan /kenderaan.

  Langkah 5Tambah

  perkatanatau fitur

  Bagimemperkayakan

  pengetahuan pelajar mengenaiciri-ciri kenderaandalam langkah

  berikutnyamemerlukan

  pelajarmenambahkan

  perkataan ataufitur. Selesaimenambahkan

  perkataan, ia perlu juga diikuti olehfitur baharu untukdianalisis. Jumlah

  pertambahan ini, banyak bergantung

  kepada pengetahuan pelajar bagikategori tersebut.Guru boleh

  bertindakmembantu pelajar

  bagimempelbagaikanfitur yang dapatdisenaraikan.Bagi contoh yangtelahdibincangkan dariawal lagi,

  perkataan sepertidi udara, di daratdan di airditambah.Pertambahan

  perkataan dan fiturini, boleh

  Kategori: KenderaanBerod

  aTidak berod

  a

  Bersaya p

  Tidak bersaya

  p

  Didara

  t

  Diudar

  a

  Diair

  Basikal

  + - - +

  Kereta + - - +Lori + - - +Beca + - - +Kapallaut

  - + - +

  Kapalterbang

  + - + -

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  146/235

  146

  mengembangkan perbendaharaankata para pelajardanmembangunkansertamemperkukuhkankonsep mereka

  berkaitan dengankenderaan melalui

  pengorganisasian.

  Langkah 6 Dalam langkahterakhir ini,

  pelajar perlu

  melengkapkanfitur matrikdenganmenggunakansistem ciri

  pemilikan sepertiyang sebelum ini.Setelah selesai kesemua enam

  prosedur analisis

  fitur ini telahmenghasilkan

  jadual seperti yangdi sebelah.

  Kategori: KenderaanBerod

  a

  Tidak

  beroda

  Bersaya

  p

  Tidak

  bersaya p

  Di

  darat

  Di

  udar a

  Di

  air

  Basikal

  + - - + + - -

  Kereta + - - + + - -Lori + - - + + - -Beca + - - + + - -Kapallaut

  - + - + - - +

  Kapalterban

  g

  + - + - - + -

  PETA KATA

  Peta kata diperkenalkan untuk membolehkan pelajar membina pengetahuan konseptual

  mengenai sesuatu topik dan juga untuk membolehkan para pelajar melihat hubungan hirarki

  konsep-konsep yang berkaitan. Selain itu, Peta Kata ini merupakan teknik pengajaran yang

  bersistematik untuk membina pengetahuan pelajar mengenai konsep yang akan mereka

  pelajari melalui membuat hubung kait antara pengetahuan sedia ada dengan pekara yang akan

  dipelajari.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  147/235

  147

  Thelen (1982) menyatakan jika pelajar dipertunjukkan cara sesuatu konsep itu saling

  berkait secara hirarki adalah satu langkah yang penting bagi membantu pelajar memahami

  sesuatu konsep baharu. Walau bagaimanapun cara ini mungkin tidak dapat menjelaskan

  keseluruhan konsep tersebut yang masih memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran

  yang memproses makna sesuatu konsep secara mendalam. Oleh yang demikian, kadang kala

  pengajaran Peta Kata tidak sesuai hanya menggunakan pengurusan grafik sahaja kerana

  terdapat konsep yang tidak dapat diperjelaskan dengan lengkap hanya berdasarkan grafik dan

  berkemungkinan juga pelajar mempunyai pengetahuan latar mengenai sesuatu konsep yang

  berbeza-beza. Dalam Peta Kata tedapat pecahan hirarki perkataan yang dibahagikan kepada

  tiga kumpulan iaitu supraordinat, koordinat dan subordinat yang menekankan ciri-ciri sesuatu

  konsep tersebut. Terdapat tujuh langkah perlaksanaan pengajaran pembelajaran Peta Kata:

  1. Pembinaan konsep yang disasarkan

  2. Mendefinis konsep

  3. Mempersembahkan konsep

  4. Menyelesaikan membina hirarki

  5. Memandu murid mendapatkan atribut yang sesuai

  6. Memandu murid memdapatkan atribut yang tidak sesuai

  7. Menyelesaikan pengajaran pembelajaran sesuatu konsep

  1. Pembinaan konsep yangdisasarkan

  Dalam langkah pertama ini, pelajar diajar kemahiranmengelaskan sesuatu perkataanmengikut ciri-ciri dan konsepyang didukung oleh perkataantersebut. Pengenalan sesuatukonsep itu dimulakan denganmenyatukan hirarki perkataanyang dibahagikan kepada tigakumpulan iaitu supraordinat,koordinat dan subordinat.

  Contohnya, supraordinat adalahaspek umum sesuatu konsep.Contohnya guru ingin mengajarkonsep kenderaan beroda iaitukereta maka supra ordinat yangdiperkenalkan ialah kenderaanringan.

  2. Mendefinis konsep Langkah kedua pula ialahmemperkenalkan ciri-ciri Contohnya, sifat yang berkaitandengan kereta sebagai

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  148/235

  148

  konsep berkenaan melalui perbincangan. Elemen-elemenyang ada pada keretamengambarkan ciri-ciri konsepyang menjadi sasaran

  kumpulan kenderaan ringanmempunyai roda, stering,lampu depan dan belakang,tangki minyak dan tempatduduk yang terhad kepada lima

  penumpang sahaja. Dengan caraini pelajar akan meneliti contoh-contoh yang relevan atau tidakrelevan dengan cirri-ciri konseptersebut. Oleh yang demikianlori tidak boleh menjadi contohkumpulan kenderaan ringankereta kerana tidak mempunyaitempat penumpang. Walaupunvan dalam kumpulan kenderaanringan ia masih tidak dikaegorisebagai kereta kerana

  kemampuannya membawa lebihdaripada lima penumpang.

  Selain pelajar boleh mengenalciri objek dengan rinci teknikini membantu guru mengajar

  perluasan makna objek. Contohkereta, kereta lembu, keretakuda, kereta lumba dansebagainya.

  3. Mempersembahkan konsep Langkah seterusnya ialah

  pembentangan hasil perbincangan kumpulan berkaitan konsep yangdipelajari pada hari tersebut.

  Guru melaksanakan aktiviti

  permainan bahasa selaindaripada kuiz teka silang kata.

  4. Menyelesaikan membinahirarki

  Langkah keempat guru perlumemainkan peranan pentingmenjelaskan ciri-ciri konsep.Guru juga perlu menjelaskansebab sesuatu contoh yangdiberikan oleh pelajar itu betulatau sebaliknya. Pada langkahini perbincangan perludijalankan bagi menjana

  penglibatan pelajar secara aktif.

  5. Memandu muridmendapatkan atribut yangsesuai

  Langkah kelima gurumembimbing pelajar untukmelelihat ciri-ciri yang relevansahaja kepada konsep yangdipelajari pada hari tersebut.Setelah pengetahuan pelajartelah mantap baharulah gurumenjelaskan sebab-sebab

  sesuatu contoh itu tidak bolehditerima atau salah. Dengan ini,

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  149/235

  149

  guru membina (kerangka /scaffolding) pengetahuan ciri-ciri kepada konsep sebelummemperlihatkan contoh-contohyang salah supaya pelajar dapatmembandingkan perbezaan ciri-ciri sesuatu konsep tersebutdengan baik.

  6. Memandu muridmemdapatkan atribut yang tidaksesuai

  Langkah terakhir guru bolehmemberikan contoh-contohtambahan supaya murid dapatmelihat contoh-contoh yangmereka tidak terfikir. Selain itu,guru boleh mempelbagaikanaktiviti pengukuhan denganmeminta murid mendapatkan

  maklumat dengan membuat perbincangan lanjut bagimemperincikan lagi ciri-cirikepada konsep yang dipelajari.

  7. Menyelesaikan pengajaran pembelajaran sesuatu konsep

  STRATEGI PENGUMPULAN KOSA KATATujuan:

  Strategi pengumpulan kosa kata direka untuk membantu pelajar menjana perbendaharaan

  kata yang hendak dipelajari dan menggunakan pengetahauan sedia ada pelajar untuk

  menambah kosa kata mereka.

  Rational

  Strategi pengumpulan kosa kata ini diperkenalkan adalah berdasarkan pertimbangan yang

  berikut:

  Motivasi dalaman mempunyai pengaruh yang kuat untuk meningkatkan pemerolehan

  dan perkembanagan perbendaharaan kata

  Teks bercetak merupakan sumber utama perkataan dan istilah baharu.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  150/235

  150

  Orang dewasa mengembangkan pembelajaran kosa kata dengan sistematik dan

  strategi yang tersendiri.

  Perkataan yang ada dalam pengalaman pembaca adalah lebih mudah dipelajari.

  Keupayan mengumpul kosa kata meningkatkan kepekaan kepada kosa kata baharu

  dan kenikmatan mempelajari mereka.

  Prosedur Perlaksanaan

  Strategi pengumpulan kosa kata mengandungi empat langkah, iaitu:

  Memilih perkataan

  Mendefinisi perkataan

  Memuktamat senarai perkataan

  Memperluas pengetahuan berkaitan perkataan

  1. Memilih perkataan

  Pelajar diminta mencari perkataan yang mereka ingin tahu lebih lanjut daripada bahan bacaan

  yang guru mereka arahkan untuk membacanya. Contohnya, pelajar diminta memilih

  perkataan-perkataan yang dapat membantu mereka memahami sesuatu bidang ilmu. Proses

  yang dijalankan bermula dengan perbincangan secara berkumpulan sebelum perbincangan

  secara kelas diadakan bagi menentukan perkataan yang dianggap penting untuk dikaji.

  2. Mendefinisi perkataan

  Pelajar secara individu atau secara berkumpulan mencadangkan satu lebih perkataan yang

  mereka percaya mereka pelajari dengan lebih mendalam. Bagi setiap perkataan yang

  dinamakan itu diberi pendefinisian dan sebab musabab mereka dicadangkan. Guru memandu

  perbincangan dalam kelas untuk mendapatkan makna perkata-perkataan yang dicadangkan

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  151/235

  151

  melalui bahan bacaan yang berkaitan. Akhirnya kamus boleh digunakan untuk mengesahkan

  pendefinisian yang dibuat.

  3. Memuktamat senarai perkataan

  Senarai perkataan yang muktamat diperoleh dengan perbincangan lanjut untuk menyenarai

  pendek perkataan-perkataan yang mempunyai ciri pendua. Senarai perkataan muktamat ini

  kemudiannya didefinisikan secara lanjut supaya pelajar dapat mencatatkannya ke dalam

  jurnal perkataan mereka.

  4. Memperluas pengetahuan berkaitan perkataan

  Aktiviti susulan digunakan untuk membolehkan pelajar memperinci dan memperluaskan

  makna perkataan dalam senarai perkataan muktamat. Aktiviti susulan untuk setiap perkataan

  yang terkandung dalam senarai bergantung kepada sifat dan fungsi perkataan tersebut.

  RUMUSAN

  Dalam bab ini para pelajar telah didedahkan dengan teknik pengajaran perbendaharaan kata

  yang terdiri daripada teknik-teknik Ayat yang Sesuai, Definisi Semula Konteks, Analisis

  Fitur, Peta Kata, dan Startegi Pengumpulan Kosa Kata. Dalam penerangan untuk setiap

  teknik membaca secara krtikal yang dikemukakan pelajar-pelajar teah didedahkan dengan

  cara pelaksanaan teknik tersebut dan kelebihan-kelebihan setiap teknik tersebut.

  KATA KUNCI

  perbendaharaan kata, makna perkataan

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  152/235

  152

  PENILAIAN KENDIRI

  Jawab soalan yang berikut:

  1. Cadangkan topik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai menggunakan teknik DefinisiDalam Konteks. Berikan alasan anda.

  2. Nyatakan tujuh langkah perlaksanaan pengajaran pembelajaran Peta Kata?

  3. Apakah tujuan teknik Analisis Fitur?

  PETA KONSEP

  RUJUKAN

  Sousa, D. (2005). How The Brain Learns To Read . California: Corwin Press.

  Gunning, T.G. (1997) Assesseing and correcting reading and writing difficulties (3rd.Edition)

  MENGAJARPERBENDAHARAAN KATA

  Startegi pengumpulan kosakata

  Peta Kata

  Analisis Fitur

  Definisi semula konteks

  Ayat yang Sesuai

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  153/235

  153

  Ogle, D.M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text.The Reading Teacher , 39, 564-570

  Tierney, R.J. & Readance, J.E. (2000) Reading Strategies & Practices: A Compedium. America: Allyn Bacon Pearson Education Company.

  JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS

  Soalan 1:

  Soalan ini berbentuk aplikasi dan terbuka. Namun demikian panduan menjawabnya adalah

  seperti yang berikut:

  Pilih perkataan yang tidak biasa dijumpai

  Tuliskan ayat

  Persembahkan perkataan dalam bentuk pengasigan

  Persembahan perkataan dalam konteks

  Gunakan kamus untuk proses verifikasi

  Soalan 2:

  Tujuh tujuh langkah perlaksanaan pengajaran pembelajaran Peta Kata:

  Pembinaan konsep yang disasarkan Mendefinis konsep

  Mempersembahkan konsep

  Menyelesaikan membina hirarki

  Memandu murid mendapatkan atribut yang sesuai

  Memandu murid memdapatkan atribut yang tidak sesuai

  Menyelesaikan pengajaran pembelajaran sesuatu konsep

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  154/235

  154

  Saoan 3:

  Tujuan teknik Analisis Fitur:

  Meningkatkan perbendaharaan kata ( vocabulary ) pelajar dan meningkatkan

  kemahiran untuk membuat.

  Memberi pemahaman berkaitan persamaan dan perbezaan perkataan yang saling

  berkaitan.

  Meluaskan dan mengekalkan makna sesuatu perbendaharaan kata dan konsep dalam

  sesuatu bidang.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  155/235

  155

  UNIT 8

  PEMBINAAN SOALAN KEFAHAMAN

  HASIL PEMBELAJARAN

  Pada akhir unit ini pelajar akan dapat:

  Menghurai tahap pemikiran yang berbeza berlandaskan pelbagai taksomomi

  pemahaman

  Membina soalan kefahaman membaca berlandaskan pelbagai taksonomi

  pemahaman

  Menggunakan pelbagai tahap soalan pemahaman yang berbeza dalam ujian

  membaca

  PENGENALAN

  Unit berikut akan membincangkan teknik yang boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran

  membaca Bahasa Melayu bagi meningkatkan kemampuan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif.

  Teknik menyoal atau membina soalan pemahaman adalah penting bagi meningkat kebolehan pelajar

  berfikir. Unit ini akan membincangkan teknik menyoal bagi bahan-bahan bacaan Bahasa Melayu

  dalam bentuk naratif dan ekspositori. Beberapa tahap soalan yang berbeza bagi kedua-dua jenis bahan

  tersebut akan dibincangkan dengan terperinci. Contoh soalan bagi bahan bacaan naratif dan analisis

  soalan-soalan bagi teks ekspositori akan dikemukakan. Fokus dan ringkasan bagi unit ini akan

  disediakan pada bahagian akhir, diikuti oleh latihan pengukuhan yang berkaitan kandungan tema unit

  ini.

  ISI KANDUNGAN

  SOALAN SEBAGAI BAHAN PENGUJIAN PEMAHAMAN MEMBACA

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  156/235

  156

  Sila baca bahan yang dipertik dari buku Pendidikan Literasi Bahasa Melayu: Satu Pendekatan

  Bersepadu oleh Mahzan Arshad (2003) yang berikut:

  Membaca adalah bertujuan memperoleh makna daripada bahan yang dibaca. Proses ini

  seperti yang pernah dijelaskan pada unit yang terawal telah dikaitkan dengan satu proses

  membina jambatan antara maklumat yang terdapat daalm pemikiran pembaca dengan makna

  yang terdapat dalam bahan yang dibaca. Soalan kefahaman kerap dijadikan sebagai salah satu

  kaedah bagi menguji sama ada pembaca telah memperoleh makna yang terkandung dalam

  bahan yang dibacanya. Teknik menyoal kerap digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi

  pelajaran dalam apa sahaja mata pelajaran yang diajarkan di bilik darjah. Menerusi teknik ini

  isi pelajaran dapat diperluaskan dengan baik berbanding dengan teknik syarahan yang

  menyuap pelajar dengan maklumat yang diketahui guru dan dianggap penting diketahui

  oleh pelajar. Menyoal bukan sahaja bertujuan menguji keberkesanan pengajaran guru di akhir

  pelajaran atau kesetiaan pelajar menurut arahan guru supaya membaca sesuatu teks sebelum

  kelas bermula. Apa yang lebih penting, soalan yang dikemukakan oleh guru haruslah dapat

  mengarahkan pemikiran pelajar ke satu haluan yang lebih jauh daripada kandungan teks yang

  dibacanya.

  Banyak kajian yang telah dijalankan tentang jenis-jenis soalan yang kerap digunakan

  guru dalam bilik darjah. Para pengkaji berminat untuk melihat kategori soalan yang

  digunakan guru dalam bilik darjah berdasarkan domain kognitif yang berbeza serta

  berlandaskan objektif pengajaran yang ingin dicapai (Bloom, 1956). Terdapat juga kajian

  yang dibuat bagi melihat kesan jenis-jenis soalan terhadap proses pembelajaran yang berlaku

  dalam bilik darjah. Kebanyakkan kajian mendapati guru di bilik darjah dan penulis buku teks

  lebih banyak menggunakan soalan pada tahap yang rendah (Akyol, 1994). Soalan-soalan

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  157/235

  157

  begini bukan sahaja tidak akan dapat meningkatkan daya kritis dan kreativiti pelajar, malah

  akan menyebabkan mereka tidak dapat menghayati bahan yang dibaca.

  Hynds (1990) menegaskan guru hanya menghadkan penglibatan pelajar untuk

  menjawab soalan-soalan yang memerlukan respons yang singkat daripada mengemukakan

  kepada mereka soalan-soalan yang lebih terbuka jawapannya dan soalan-soalan yang lebih

  berpusatkan pelajar. Jawapan bagi soalan-soalan yang ditanyakan dijawab mengikut apa yang

  diharapkan oleh guru, bukan apa yang tersirat di hati pelajar itu sendiri. Tugas pelajar ketika

  menjawab soalan pula ialah merapatkan jurang di antara jawapan yang telah dipunyai oleh

  guru dengan apa yang mahu disebut atau dituliskan dalam kertas jawapannya. Guru

  seharusnya lebih terbuka dalam memberikan peluang kepada pelajar menjawab soalan-soalan

  kefahaman. Soalan-soalan boleh dijawab dalam pelbagai cara dan kurang mengancam

  mereka. Pembentukan soalan yang lebih terbuka perlu bagi mengelakkan gejala di atas terus

  berlaku dalam pengajaran literasi Bahasa Melayu di sekolah-sekolah di negara kita.

  Bagaimanakah guru membina dan melaksanakan pengajaran kefahaman membaca di sekolah

  anda?

  TAKSONOMI PEMAHAMAN

  Taxonomi pemahaman dikaitkan dengan tahap keupayaan pemikiran yang diperlukan bagi

  menjawab soalan yang dikemukakan bagi sesuatu bahan bacaan. Terdapat dua jenis bahan

  pemahaman yang kerap digunakan dalam pengajaran bacaan di sekolah, iaitu bahan naratif

  dan bahan ekspositori. Bahan naratif diambil dari bahan-bahan sastera seperti bahan cerpen,

  novel, naratif klasik, puisi moden dan juga puisi kalsik. Bagi bahan ekspositori diambil dari

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  158/235

  158

  bahan-bahan dalam bentuk rencana, buku teks mata pelajaran, dokumen rasmi, bahan berita

  dari akhbar atau majalah dan surat rasmi. Kedua-dua jenis bahan ini mempunyai tahap

  pemahaman yang berbeza jenisnya berlandaskan taksanomi yang telah dibina oleh pakar-

  pakar dalam bidang bacaan.

  Soalan Kefahaman Bacaan Bahan Naratif

  Ketika membaca bahan naratif, guru boleh membina soalan-soalan kefahaman yang

  dapat melatih pelajar berfikir secara kritis dan kreatif dengan mempelbagaikan tahap soalan-

  soalan tersebut. Tahap soalan yang boleh digunakan guru dalam pengajarannya ialah (Barrett,

  1972):

  1. Literal

  2. Taakulan

  3. Penilaian

  4. Penghayatan

  Soalan-soalan pada tahap yang berbeza ini dapat melatih pelajar mengunakan kedua-dua

  domain dalam kehidupan mereka, iaitu domain kognitif dan afektif. Rajah 3 dapat

  menunjukkan pengaplikasian kedua-dua domain kognitif dan afektif bagi tahap soalan-soalan

  kefahaman yang berbeza.

  Tahap Soalan Kefahaman Bacaan

  Tahap Literal

  Soalan-soalan pada tahap ini memerlukan pelajar membuat pengecaman dan pengingatan

  semula idea, maklumat, dan kejadian yang terdapat secara eksplisit dalam bahan

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  159/235

  159

  kesusasteraan yang dibaca. Tugas pengecaman dan pengingatan semula ini akan menjadi

  kebiasaan dalam tujuan membaca dan memerlukan pelajar mencari dan mengenal pasti

  pelbagai kenyataan eksplisit dalam teks yang dibacanya. Walaupun soalan pada tahap ini

  adalah yang paling rendah, tetapi kemampuan pelajar menjawab soalan tahap ini adalah

  paling penting kerana tahap inilah asas terhadap pemahaman pelajar dalam membaca sesuatu

  bahan bacaan. Jika pada tahap ini pelajar tidak dilatih berfikir, maka mereka akan banyak

  menghadapi kesukaran menjawab soalan pada tahap lain yang lebih tinggi.

  Bagi menguji kemampuan pelajar memahami bahan yang dibaca secara literal dalam

  pengajaran pemahaman bacaan Bahasa Melayu, guru bolehlah megemukakan soalan bagi

  menguji kemampuan pelajar tentang beberapa perkara seperti berikut:

  i. Mengecam dan mengingat semula peristiwa terperinci dalam petikan.

  ii. Mengecam dan mengingat semula latar, watak penting, plot dan permasalahan dalam

  cerita.

  iii. Mengecam dan mengingat semula peristiwa secara berturutan.

  iv. Mengecam dan mengingat semula hubungan sebab akibat.

  v. Mengecam dan mengingat semula tabiat dan perlakuan watak.

  Contoh-contoh soalan yang dapat dikemukakan kepada pelajar adalah seperti berikut:

  i. Apakah kisah yang hendak disampaikan oleh pengarang dalam cerpen ini?

  ii. Siapakah yang memainkan peranan yang penting dalam cerita ini?

  iii. Apakah perkerjaan yang dilakukan oleh watak x dalam cerita ini?

  iv. Nyatakan apa yang berlaku selepas watak tersebut melakukan perkara itu?

  v. Apakah kesan daripada sesuatu tindakan yang diambil oleh seseorang watak dalam

  cerita ini?

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  160/235

  160

  vi. Setelah watak tersebut melakukan sesuatu, apakah sikap keluarga/sahabat/orang

  kampung terhadapnya?

  Soalan-soalan di atas bukan sahaja dapat memastikan bahawa pelajar faham akan bahan

  naratif yang dibacanya, malah mereka dapat menyusun pemikiran berdasarkan daya

  pengecaman dan pengingatan semula yang berkesan.

  Tahap Taakulan

  Pada tahap ini pelajar perlu menggunakan pelbagai keterangan yang terdapat dalam teks

  naratif yang dibacanya secara eksplisit atau menerusi kata kunci yang terdapat dalam teks

  bagi membuat telahan berdasarkan pengetahuan peribadi, cita rasa, dan daya imaginasi

  mereka. Jawapan bagi soalan pada tahap ini bagi teks naratif lebih condong kepada

  penyimpangan dan memerlukan daya kreativiti pelajar kerana adanya kemungkinan yang

  pelbagai bagi jawapan tersebut. Umumnya soalan yang berbentuk taakulan ini lebih

  bergantung pada matlamat sesuatu latihan bacaan dan pada soalan yang memerlukan pelajar

  berfikir dan berimaginasi melampaui kandungan yang terdapat dalam teks. Soalan pada ini

  bertujuan menguji kemampuan pelajar:

  i. Membuat taakulan untuk menyokong maklumat yang terperinci yang terkandung

  dalam teks bacaan.

  ii. Membuat taakulan terhadap pelbagai peristiwa penting dalam teks.

  iii. Membuat taakulan secara tersusun.

  iv. Membuat taakulan terhadap hubungan sebab-akibat.

  v. Membuat taakulan terhadap tabiat dan perlakuan watak dalam teks.

  vi. Membuat taakulan terhadap perkara yang mungkin akan berlaku dalam cerita.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  161/235

  161

  vii. Membuat taakulan terhadap penggunaan bahasa yang berfiguratif dalam bahan

  sastera.

  Contoh soalan yang dapat dikemukakan kepada pelajar pada tahap ini adalah seperti berikut:

  i. Selain langkah yang diambil oleh seseorang watak bagi menyelesaikan sesuatu

  masalah, apakah langkah-langkah yang mungkin dapat diambil untuk menyelesaikan

  masalah tersebut.

  ii.

  Apakah punca-punca lain yang dapat menyebabkan kejadian itu terjadi pada

  seseorang watak dalam cerita?

  iii. Catatkan punca-punca sesuatu kejadian itu berdasarkan urutan keutamaannya.

  iv. Jika sesuatu watak tidak melakukan sesuatu perkara, apakah yang akan berlaku pada

  akhir cerita ini?

  v. Mengapakah watak tersebut melakukan sesuatu perkara?

  vi. Apakah yang akan berlaku pada akhir novel/cerpen ini?

  vii. Mengapakah watak itu mengatakan hidung tak mancung, pipi disorong-sorong

  ( ungkapan yang figuratif) dalam cerita ini?

  Soalan-soalan pada tahap ini bukan sahaja menguji daya pemahaman pelajar terhadap

  teks yang dibacanya, tetapi pelajar dapat dilatih membuat andaian-andaian yang kritis dan

  kreatif terhadap apa yang dibacanya. Pelajar dapat dilatih membuat pemilihan berdasarkan

  pengetahuan yang pernah dipelajarinya, ideologi yang dianutinya, pegangan hidup,

  kepercayaan masyarakat, kecenderungan serta minatnya sendiri.

  Tahap Penilaian

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  162/235

  162

  Soalan pada tahap ini memerlukan pelajar membuat penilaian terhadap kandungan

  teks berlandaskan kriteria luaran seperti maklumat yang pernah didapati sebelum itu sama

  ada daripada guru, ibu bapanya, sumber daripada pihak yang berkuasa atau bahan-bahan

  penulisan lain yang lebih dipercayai. Penilaian yang dibuat mungkin berdasarkan kriteria

  dalaman seperti pengalaman, pengetahuan atau nilai lain yang ada hubungannya dengan teks

  yang dibaca. Pelajar dapat juga dilatih membuat penilaian yang ada kaitannya dengan

  ketepatan, penerimaaan, kepadanan, keperluan, kelengkapan, kesesuaian masa, kualiti,

  kebenaran atau kemungkinan yang akan berlaku.

  Soalan yang dikemukakan oleh guru dapat menguji kemampuan pelajar untuk:

  i. Membuat penilian terhadap kewajaran tindakan seseorang watak atau watak-watak

  dalam sesuatu situasi dalam cerita.

  ii. Membuat penilaian terhadap struktur naratif.

  iii. Membuat penilaian terhadap kesesuaian gaya yang digunakan.

  iv. Membuat penilaian terhadap kepadanan, keperluan, dan penerimaan umum terhadap

  sesuatu peristiwa yang berlaku dalam cerita.

  v. Membuat penilaian terhadap keesahan dan kecukupan sebab-akibat sehingga

  berlakuknya sesuatu peristiwa dalam cerita.

  Contoh-contoh soalan yang dapat dikemukakan kepada pelajar pada tahap ini ialah:

  i. Patutkan watak x melakukan perkara tersebut?

  ii. Apakah seharusnya dilakukan oleh watak itu bagi mengelakkan terjadinya peristiwa

  tersebut?

  iii. Cadangkan cara yang lebih baik yang patut digunakan oleh penulis untuk menjadikan

  cerita lebih menyeronokkan/tegang/seram?

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  163/235

  163

  iv. Adakah watak x sesuai dengan nilai masyarakat pada masa itu?

  v. Mengapakah masyarakat di kampung- kampung tidak menerima perlakuan watak x

  dalam cerita ini?

  vi. Mengapakah penulis tidak patut berkata begini menerusi watak x.

  vii. Mengapakah pada pendapat anda hukuman yang diterima oleh watak x setimpal

  dengan perlakuannya?

  viii. Mengapakah peristiwa yang malang itu tidak seharusnya terjadi?

  ix. Patutkah cerita ini berakhir demikian?

  x. Bagaimanakah kesan cerita ini sekiranya bahagian tertentu dalam cerita ini

  ditiadakan oleh penulis?

  Soalan-soalan pada peringkat ini sebenarnya dapat digunakan oleh guru bagi meningkatkan

  daya kritis yang tinggi di kalangan pelajar. Jika daya kritis ini dapat dipupuk dengan jitu,

  mereka akhirnya akan menjadi orang yang kreatif, kerana kreativiti dapat dihasilkan

  daripada pelbagai latihan membuat kritikan yang tajam dan berkesan. Beginilah lahirnya

  kebanyakkan penulis besar dan terkenal. Dengan membaca dan mengkritik bahan penulisan

  orang lain, mereka akan belajar menulis, dan cara belajar begini lebih berkesan dariadpa

  belajar menulis secara langsung. Proses pembelajaran akan berlaku secara sedikit demi

  sedikit ini lebih mematangkan pemikiran pelajar, sehingga akhirnya mereka dapat menguasai

  gaya mengkritik yang tajam dan berkesan.

  Tahap Penghayatan

  Soalan pada tahap penghayatan berkait dengan kesedaran pelajar terhadap teknik

  yang digunakan oleh penulis untuk mengalakkan tindak balas emosi pelajar terhadap bahan

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  164/235

  164

  yang dibacanya. Soalan pada tahap ini pun memerlukan pelbagai kemahiran pada tahap

  penaakulan dan penilaian, tetapi fokus utama adalah untuk meningkatkan daya sensitiviti

  pelajar dengan cara penerimaan penulis terhadap emosi dan keintelektualan pembacanya.

  Penghayatan lebih melibatkan tindak balas terhadap kemahiran penulis untuk membina plot,

  tema, latar kejadian dan watak-watak yang memberangsangkan, dan tindak balas terhadap

  kemahiran-kemahiran penulis mengunakan bahasa figuritif dalam teksnya.

  Soalan-soalan guru harus dapat menguji kemampuan pelajar untuk:

  i.

  Memberikan tindak balas emosi terhadap plot dan tema.

  ii. Memberikan tindak balas emosi terhadap watak dalam teks.

  iii. Memberikan tindak balas terhadap pembayangan yang digunakan penulis.

  iv. Membuat pengecaman terhadap bahasa figuritif.

  Contoh soalan yang merangkum aspek-aspek penghayatan pelajar adalah seperti yang berikut:

  i. Bagaimanakah perasaan anda setelah mengikuti kisah dalam teks yang telah anda

  baca?

  ii. Bagaimanakah agaknya penderitaan yang dialami oleh watak x setelah watak y

  berkelakuan demikian?

  iii. Bagaimanakah perasaan anda sekiranya mengalami peristiwa yang sama seperti watak

  x?

  iv. Apakah maksud yang tersembunyi di sebalik rangkap dua puisi yang anda baca?

  v. Mengapakah pen yajak mengunakan frasa pada rangkap pertama sajaknya?

  vi. Mengapakah anda pun harus mempunyai semangat perjuangan yang sama seperti

  penyajak tersebut?

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  165/235

  165

  vii. Mengapakah anda harus berjuang untuk menegakkan keadilan seperti watak x

  dalam cerpen ini?

  Soalan-soalan pada tahap penghayatan ini bukan sahaja dapat melatih pelajar

  membuat tindak balas emosi terhadap teks, tetapi dapat juga memperkukuhkan ideologi dan

  kepercayaan dalam hidup mereka. Mereka akan dapat meningkatkan daya intelektual dan

  menebalkan semangat kecintaan terhadap bangsa dan negara menerusi pelbagai latihan

  pemikiran berunsur patriotik yang tersusun daripada guru. Kehalusan emosi, kekentalan daya

  intelektual, dan ketebalan semangat akan menjadikan pelajar sebagai aset yang amat berharga

  bagi agama, bangsa, dan negara pada suatu masa akan datang.

  Soalan Pemahaman Bahan Ekspositori

  Model terawal terhadap pengukuran dan penilaian dalam pendidikan adalah model yang

  direka dalam satu persidangan di Amerika Syarikat oleh beberapa tokoh pendidik sekitar

  tahun 1950an. Model ini dikenali dengan Teksonomi Bloom (1956). Menurut teksonomi ini,

  pemahaman pelajar boleh diukur dengan enam peringkat pemahaman iaitu:

  1. Peringkat Pengetahuan

  Soalan-soalan pemahaman pada peringkat ini dapat menguji kemampuan pelajar dalam

  mengingat semula fakta yang telah dibaca dalam petikan, dapat menguji kebolehan

  mereka menghuraikan istilah yang digunakan dalam petikan, memberi definisi perkataan

  atau frasa, mengenal pelbagai butiran serta dapat mengingat butir terperinci seperti siapa,

  apa, di mana dan bila yang terdapat dalam sesuatu petikan.

  2. Peringkat Pemahaman

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  166/235

  166

  Soalan-soalan pada peringkat ini memerlukan pelajar menyusun maklumat, membuat

  perbandingan, mencari perbezaan atau persamaan, menghuraikan dan menterjemahkan

  idea-idea penting dengan menggunakan ayat-ayat sendiri.

  3. Peringkat Aplikasi

  Soalan-soalan peringkat ini memerlukan pelajar menggunakan pengetahuannya untuk

  mendapatkan jawapan bagi soalan kefahaman atau menyelesaikan sesuatu masalah yang

  dikemukakan dalam soalan. Pelajar juga dikehendaki membuat klasifikasi, memilih, dan

  mengemukakan beberapa contoh untuk menjelaskan jawapannya.

  4. Peringkat Analisis

  Soalan-soalan pada peringkat ini memerlukan pelajar mengenal motif atau akibat yang

  dikemukakan dalam sesuatu petikan dan kemudian membuat kesimpulannya sendiri

  tentang motif dan akibat tersebut. Mereka perlu mencari bukti bagi menyokong

  kesimpulan yang dibuat.

  5. Peringkat Sintesis

  Soalan-soalan pada peringkat ini memerlukan pelajar membuat ramalan bagi

  menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks. Mereka dikehandaki membuat sintesis

  bagi membina pendapat yang baru dalam jawapan.

  6. Peringkat Penilaian

  Soalan-soalan pada peringkat ini menghendaki pelajar membuat penilaian dan

  pengadilan tentang sesuatu kejadian atau fakta yang terdapat dalam petikan. Pelajar

  dikehendaki juga membahas, membuat penentuan dan penilaian, serta pemilihan yang

  manakah ciri yang lebih baik atau adil.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  167/235

  167

  Keenam-enam tahap soalan ini sebenarnya bergerak daripada soalan-soalan yang mudah

  kepada soalan-soalan yang paling sukar. Teksonomi Bloom ini bukan sahaja digunakan

  dalam pendidikan bahasa sahaja, tetapi digunakan juga bagi mata pelajaran yang lain.

  Model Guilford (1959) adalah model soalan kefahaman bahan ekspositori yang lebih

  khusus bagi digunakan dalam bidang pendidikan bahasa. Model ini mengariskan empat tahap

  soalan kefahaman bacaan, iaitu:

  1. Pengingatan kognitif

  Pada peringkat ini pelajar dikehendaki mengingat fakta, memberi jawapan ya atautidak, menamakan sesuatu dan memberikan definisi perk ataan atau frasa.

  2. Peringkat Pemusatan

  Pada peringkat ini pelajar dikehandaki menjelaskan, menghuraikan dalam bentuk yang

  berbeza, menyatakan hubungan, membandingkan persamaan dan perbezaan, atau

  menyelesaikan masalah.

  3. Peringkat Penyimpangan

  Pada peringkat ini pelajar dikehendaki membuat penelahan, menyusun semula, membuat

  hipotesis, inventori dan reka bentuk yang baru.

  4. Peringkat Penilaian

  Pada peringkat ini pelajar dikehendaki membuat pengadilan, menilai, mempertahankan

  dan menyokong kesimpulan yang dibuat oleh mereka.

  Smith (1969) mengemukakan empat ahap kemahiran pemahaman bacan yang boleh

  digunakan guru dalam membentuk soalan-soalan kefahaman bacaan bahan ekspositori.

  Tahap-tahap tersebut ialah:

  1. Pemahaman Literal

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  168/235

  168

  Pada peringkat ini pelajar akan cuba menjawab soalan dengan mendapat maksud yang

  terus daripada petikan yang dibaca. Pelajar menyalin semula ayat-ayat dalam petikan bagi

  mengelakkan penyelewengan makna yang luas dalam jawapannya. Markah yang penuh

  akan diberikan pada jawapan yang dapat mencatatkan kesemua isi-isi yang terdapat

  dalam petikan.

  2. Peringkat Tafsiran

  Dalam jawapannya, pelajar cuba memberikan makna pada apa yang dibaca dalam teks

  untuk melengkapkan huraian yang ditulis pengarang dalam teksnya. Ini bermaksud

  terhadap penambahan fakta yang dibuat secara tafsiran oleh pelajar berdasarkan

  pengetahuan yang dipunyainya tentang perkara yang dibincangkan dalam teks.

  3. Peringkat Kritikal

  Pada peringkat ini, pelajar memberikan jawapan yang berbentuk penilaian dan pengadilan

  terhadap bahan yang dibacanya. Pelajar menggunakan pelbagai hujah bagi mempertahan

  pendiriannya bersesuaian hujah yang dikemukakan oleh penulis dalam teks.

  4. Peringkat Kreatif

  Pada peringkat ini pelajar tidak bergantung pada teks semata-mata dalam mendapatkan

  makna. Mereka akan cuba mecipta idea sendiri semasa menjawab soalan atau mengaitkan

  jawapan dengan pengalaman dan kehidupan mereka sendiri.

  Space (1973) telah mengambil model pemahaman Guilford dan mengubahsuai model

  tersebut kepada empat tahap kemahiran bagi memahami bahan bacaan. Tahap soalan

  kefahaman Space ialah:

  1. Tahap Kognitif

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  169/235

  169

  Pada tahap ini, pelajar haruslah sedar bahawa sesuatu perkataan itu mempunyai

  makna.

  2.

  Tahap Ingatan

  Pada tahap ini pelajar harus mengingat makna sesuatu pekataan tertentu dalam

  teks.

  3. Tahap Pemusatan

  Pada tahap ini pelajar perlu mendapatkan makna kata-kata dalam teks dengan

  membuat telahan.

  4. Tahap Penilaian

  Pada tahap ini pelajr haruslah membuat penilaian sama ada mahu menerima atau

  menolak pengunaan kata-kata tertentu dalam teks.

  Pembahagian soalan kefahaman model Space lebih memberatkan pembentukan

  perbendaharaan kata dalam pengajaran bahasa. Walaupun demikian, model ini penting kerana

  masalah utama dalam pengajaran bacaan ialah masalah pembentukan makna bagi teks yang

  dibaca. Pengubahsuaian daripada model Space ini boleh digunakan bagi meningkatkan lagi

  pemahaman pelajar membaca bahan ekspositori yang dibaca dalam bilik darjah.

  Santoz (1976) pula membahagikan soalan kefahaman bacaan kepada enam kategori

  mengikut tahap-tahap dari soalan tahap pengecaman dan pengingatan yang mudah kepada

  soalan-soalan berbentuk penilaian yang lebih kompleks. Skema pengkelasan yang

  dicadangkan Santoz ini ialah:

  1. Soalan-soalan berbentuk mengecam dan mengingat butiran

  Pelajar dikehendaki mengingat semula atau mencari kenyataan yang terdapat dalam

  petikan yang dibaca.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  170/235

  170

  2. Soalan berbentuk terjemahan

  Pelajar dikehendaki menulis semula butiran tertentu menggunakan perkataan atau

  ayat sendiri tetapi idea asal mestilah dikekalkan.

  3. Soalan berbentuk aplikasi

  Pelajar dikehendaki mengingat semula pengalaman, kemahiran atau pemujaradan

  yang dipelajari dahulu dan kemudian menggunakan semua yang telah ada dalam

  dirinya ini untuk menyelesaikan masalah tertentu.

  4.

  Soalan berbentuk analisis

  Pelajar dikehendaki mengenal pasti komponen beberapa bahagian tertentu dalam

  petikan dan mencari perhubungan dalam petikan dan mencari perhubungan dalam

  komponen tersebut.

  5. Soalan berbentuk sintesis

  Pelajar dikehendaki membuat pelbagai sintesis dan mengaitkannya dengan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi mereka untuk membentuk sesuatu pendapat

  atau pendirian.

  6. Soalan berbentuk penilaian

  Pelajar dikehendaki membuat penilaian sama ada sesuatu petikan yang dibaca itu

  telah sampai pada peringkat yang diharapkan. Pelajar juga dikehendaki membuat

  tindak balas terhadap bahan yang dibaca, mungkin dari segi teknik, bentuk, gaya, dan

  struktur bahasa.

  Pengkelasan soalan kefahaman Santoz ini sebenarnya adalah pengubahsuaian

  daripada teksonomi Bloom (1956). Setiap peringkat dalam teksonomi Bloom dicarna semula

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  171/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  172/235

  172

  Gunning (1998) membahagikan empat tahap soalan kefahaman yang boleh digunakan

  guru dalam pengajaran bacaan. Cara pembahagian tahap soalan kefahaman Gunning juga

  berdasarkan penglibatan proses kognitif pembaca. Empat tahap tersebut ialah:

  1. Tahap Pemahaman

  Pelajar memahami petikan prosa pada tahap literal. Mereka dapat menghuraikan ciri-ciri

  yang terkandung dalam teks, memberikan nama orang, tempat dan masa. Tahap ini juga

  memerlukan pelajar menulis semula maklumat yang dibacanya dalam ayat mereka

  sendiri.

  2. Tahap Pengelolaan

  Pelajar memilih butir-butir penting secara terperinci daripada bahan bacaan dan

  membentuk hubungan antara butir-butir tersebut. Ini melibatkan proses mengenal pasti

  atau membentuk idea utama, mengkelaskan, menyusun mengikut turutan, dan

  meringkaskan petikan.

  3. Tahap Penjelasan

  Penjelasan melibatkan pelajar membuat perkaitan antara maklumat yang diperoleh

  daripada teks dan pengalaman latar dan juga merangkumi pelbagai aktiviti yang luas

  seperti membuat telahan, membentuk imejan dan analogi, dan menilai atau membuat

  penghakiman.

  4. Tahap Pemantauan

  Pemantauan melibatkan kesedaran terhadap proses kognitif. Ini melibatkan proses

  mengetahui sama ada sesuatu petikan itu bermunasabah atau menentukan langkah

  seterusnya perlu diambil bagi memperbaiki pemahaman terhadap kandungan teks.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  173/235

  173

  PENGGUNAAN SOALAN DALAM BILIK DARJAH

  Bagaimana soalan tersebut dikemukakan sama pentingnya dengan apa soalan yang

  ditanya. Biasanya pelajar yang lemah mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan

  apabila dikemukakan dengan soalan-soalan ketika guru mengajar. Selain daripada

  menggunakan teknik menyoal sebagai latihan pada akhir pelajaran atau sebagai menguji

  kebolehan pelajar, guru boleh menggunakan soalan dalam perbincangan yang mengalakkan

  pelajar memberikan respons yang berdasarkan pengalaman latar dan meluahkan pemikiran

  mereka sendiri.

  Tempoh menunggu jawapan pelajar juga perlu diambil kira oleh guru bagi menggalakkan

  respons yang positif. Biasa juga guru hanya memberikan tempoh satu saat atau kurang dari

  satu saat bagi mendapat jawapan pelajar terhadap soalan tersebut. Jika tiada jawapan guru

  akan mengulang semula soalannya atau meminta jawapan daripada seseorang pelajar lain.

  Tidak kurang juga guru yang tidak sabar lalu memberikan jawapannya sendiri terhadap

  soalan yang ditanya. Ini akan lebih menjadikan sesi soal jawab tersebut tidak berfungsi

  meningkatkan kemampuan berfikir secara kritis dan kreatif di kalangan pelajar. Selepas

  pelajar menjawab, guru dengan pantas, juga biasanya kurang dari satu saat mengulas jawapan

  tersebut tanpa memberi peluang pelajar lain memikirkan tentang kandungan jawapan yang

  diberi oleh pelajar sebentar tadi. Keadaan ini akan membantutkan usaha guru untuk

  menjadikan sesi soalan jawab dalam bilik darjah sebagai satu sesi yang terbuka untuk

  meningkatkan kemampuan pelajar berinteraksi sesama sendiri dalam bilik darjah.

  Kajian menunjukkan jika guru melanjutkan lagi tempoh masa menunggu jawapan pelajar

  kepada tiga atau empat saat, beberapa perkara di bawah akan berlaku (Gunning, 1998):

  kurang kemungkinan pelajar tidak menjawab soalan yang dikemukakan

  kurang respons yang mengatakan saya tidak tahu

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  174/235

  174

  jawapan yang diberi lebih panjang dan lebih bernas

  bertambahnya jumlah respons dan pelbagai alternatif yang diperolehi

  bertambah fakta yang diberikan atau maklumat yang diperolehi

  bertambahnya kepercayaan diri dilihat daripada intonasi suara pelajar ketika

  menjawab

  lebih banyak jawapan yang diperolehi daripada pelajar yang dianggap lemah.

  Bukan sahaja pelajar yang mendapat faedah daripada tempoh menunggu ini, tetapi guru

  juga lebih dapat mengemukakan soalan yang kurang jumlahnya tetapi pelbagai tahapnya, dan

  meningkatkan kepercayaan guru dan pelajar-pelajar lain terhadap kemampuan pelajar yang

  dianggap lemah dalam kelasnya. Soalan bukan sahaja membantu pelajar memberikan

  tumpuan terhadap tajuk yang sedang dibincangkan tetapi membuka peluang kepada mereka

  memberikan pandangan yang lebih luas, memperkukuhkan jawapan mereka dengan

  maklumat atau fakta yang lebih berkaitan atau idea yang lebih bernas, dan meningkatkan

  kebolehan berfikir diperingkat yang lebih tinggi dalam diri pelajar.

  Membina, melaksanakan, dan menilai saolan kefahaman adalah penting dalam proses

  pengajaran dan pembelajaran literasi Bahasa Melayu yang aktif. Oleh itu guru amat

  digalakkan agar dapat menjalankan sesi soal jawab yang dapat mendatangkan kesan yang

  positif di kalangan pelajar dan pada masa yang sama akan meningkatkan motivasi mereka

  untuk melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran literasi Bahasa Melayu di bilik darjah.

  Membina soalan kefahaman pelbagai pilihan

  Membina soalan kefahaman subjektif

  Membina rubrik jawapan bagi soalan kefahaman subjektif

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  175/235

  175

  RUMUSAN

  Teknik pembinan soalan kefahaman adalah perlu dikuasai oleh guru bagi menggalakkan

  pemikiran kritis dan kreatif dalam pengajaran literasi Bahasa Melayu yang berpusatkan

  pelajar. Soalan kefahaman naratif pada peringkat rendah mengutamakan kemampuan pelajar

  mengingat kembali kisah yang telah dibaca, merujuk bahagian tertentu dalam bahan,

  membuat taakulan terhadap watak dan peristiwa dan menceritakan semula kisah secara

  ringkas dalam ayat sendiri. Soalan kefahaman pada peringkat yang lebih tinggi, memerlukan

  pelajar membuat penilaian terhadap watak dan peristiwa, menghayati peristiwa dan bahasa

  yang digunakan oleh penulis, dan memberikan respons atau tindak balas peribadi terhadap

  karya yang dibaca. Bagi petikan jenis ekspositori pula, soalan kefahaman bacaan boleh

  dibentuk berdasarkan beberapa teksonomi yang telah dibina oleh beberapa orang pengkaji

  dalam bidang penilaian dan pengukuran dan pengkaji dalam bidang pendidikan literasi dan

  bahasa. Walaupun terdapat pelbagai istilah yang digunakan oleh setiap pengkaji tersebut,

  teksonomi ini boleh dikategorikan dalam enam tahap soalan iaitu tahap pengecaman dan

  pengingatan, pemberian makna, aplikasi, inferensi, penilaian, dan analisis serta sintesis.

  Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif juga bergantung pada teknik menyoal dalam bilik

  darjah.

  KATA KUNCI

  Soalan kefahaman, pemahaman bacaan, taksonomi bacaan, bahan naratif, bahan ekspositori

  PENILAIAN KENDIRI

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  176/235

  176

  1. Apakah guna yang dimaksudkan dengan taksonomi kefahaman? Mengapakah

  taksonomi pemahaman bacaan perlu digunakanbagi membina soalan

  kefahaman?

  2. Apakah beza soalan yang dibina dengan menggunakan bahan naratif dan

  bahan diskriptif. Huraikan setiap taksonomi kefahaman bagi kedua-dua bahan

  tersebut.

  3. Bagaimanakah guru boleh menggunakan ujian kefahaman bacaan bagi

  meningkat keupayaan pelajar berfikir pada aras pemikiran yang tinggi?

  PETA KONSEP

  BAHAN NARATIF BAHAN EKSPOSITORI

  Tahap Literal Peringkat Pengetahuan

  Tahap Taakulan Peringkat Kefahaman

  Peringkat AplikasiTahap Penilaian

  Peringkat Penilaian

  MEMBINA SOALANKEFAHAMAN

  Tahap Penghayatan Peringkat Analisis

  Peringkat Sintesis

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  177/235

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  178/235

  178

  - Taxonomi pemahaman dikaitkan dengan tahap keupayaan pemikiran

  yang diperlukan bagi menjawab soalan yang dikemukakan bagi sesuatu

  bahan bacaan.

  - Taksonomi boleh digunakan bagi membina soalan kefahaman pada

  pelbagai aras pemikiran

  - Guru perlu menggunakan taksonomi pemahaman bagi membina soalan

  pelbagai aras taksonomi supaya pengajaran pemahaman bacaan buan

  sahaja boleh dijadikan landasan untuk meningkatkan kemahiran

  membaca pelajar, tetapi juga bagi meningkatkan ketarmpilan pelajar

  untuk berfikir pada aras yang tinggi.

  2. Apakah beza soalan yang dibina dengan menggunakan bahan naratif dan

  bahan ekspositori. Huraikan setiap taksonomi kefahaman bagi kedua-dua

  bahan tersebut.

  - Terdapat dua jenis bahan pemahaman yang kerap digunakan dalam

  pengajaran bacaan di sekolah, iaitu bahan naratif dan bahan

  ekspositori.

  - Kedua-dua jenis bahan ini mempunyai tahap pemahaman yang berbeza

  jenisnya berlandaskan taksanomi yang telah dibina oleh pakar-pakar

  dalam bidang bacaan.

  - Taksonomi Barrett (1972) adalah sesuai digunakan bagi petikan bahan

  naratif.

  - Terdapat empat tahap pemahaman bagi taksonomi Barrett (huraikan

  setiap tahap).

  - Taksonomi Bloom (1956) adalah seuai bagi digunakan bagi soalan

  kefahaman bahan eskpositori (huraiakan setiap tahap).

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  179/235

  179

  - Terdapat enam tahap pemahaman bagi taksonomi Bloom.

  3. Bagaimanakah guru boleh menggunakan ujian kefahaman bacaan bagi

  meningkat keupayaan pelajar berfikir pada aras pemikiran yang tinggi?

  - Pengajaran kefahaman boleh diguankan bagi meningkatkan keupayaan

  berfikir pelajar pada aras yang tinggi.

  - Soalan kefahaman perlulah dibina berlandaskan aras pemikrian yang

  berbeza, dari yang paling asas kepada yang dapat membina keupayaan

  pelajar berfikir secara krits dan kreatif.

  - Guru perlu memberikan soalan ujian yang dapat melatih pemikiran

  pelajar berfikir pada pelbagai aras ini.

  - Ujian kefahaman yang menggunakan soalan pada aras tinggi juga

  dapat meningkatkan keupayaan pelajar memahami dan

  mengaplikasikan bahan bacaan dalam kehidupan haraian mereka.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  180/235

  180

  UNIT 9

  MENILAI STRATEGI MEMBACA

  HASIL PEMBELAJARANPada akhir unit ini pelajar akan dapat

  Mengaitkan strategi mentaksir dengan pengajaran dan pembelajaran membaca;

  Menghuraikan kebaikan setiap strategi mentaksir kemahiran membaca;

  Membuat model mana-mana strategi mentaksir kemahiran membaca yang dipelajari

  berdasarkan kemahiran membaca yang terdapat dokumen standard prestasi; dan

  Membuat penilaian bagi setiap strategi yang digunakan.

  PENGENALAN

  Unit ini akan mencuba mengetengahkan strategi mentaksir kemahiran membaca yang berbeza

  dengan peperiksaan standard yang mendominasi sistem pendidikan di negara kita. Perubahan

  ini dibuat berasaskan perkembangan semasa dalam pengajaran dan pembelajaran serta

  kelebihan aktiviti mentaksir dalam pengajaran dan pembelajaran seperti yang disenaraikan di

  bawah:

  Definisi pentaksiran berkait dengan apa-apa yang sedang berlaku dalam pengajaran

  dan pembelajaran di bilik darjah;

  Pandangan tentang pencapaian membaca telah ditingkatkan untuk menyesuaikannya

  dengan pandangan semasa tentang membaca, amalan pengajaran semasa, dan

  kerumitan serta perbezaan dalam perkembangan membaca;

  Amalan mentaksir berorientasikan kekreatifan , berunding bersama dan dalam konteks

  khusus;

  Orientasi pentaksiran dipandu (driven) oleh kepentingan kebertanggungjawaban

  murid dan guru;

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  181/235

  181

  Orientasi pentaksiran menekankan kerelevanan, bermakna, dan ketulenan

  (authenticity) terhadap apa-apa yang ditaksirkan;

  Menitikberatkan peranan guru (sebagai pemerhati, pembuat keputusan, penyokong

  murid, pendidik, penterjemah) dalam aktiviti pentaksiran di dalam bilik darjah; dan

  Menitikberatkan peranan murid sebagai pelajar dan rakan kongsi dalam aktiviti

  mentaksir di dalam kelas.

  Kesimpulannya, jenis pentaksiran ini berusaha untuk menentukan saling hubungan

  (interconnect) dalam pengajaran, pebelajaran yang berterusan, dan kemajuan murid. Kadang-

  kadang jalinan antara (interweaving) pentaksiran, pengajaran dan pembelajaran tidak dapat

  dilihat secara mata kasar; pada masa yang lain jalinan tersebut kelihatan lebih nyata tetapi

  tidak terpisah daripada isi yang hendak disampaikan, tidak janggal, tidak mengganggu, dan

  tidak membayangi kandungan pelajaran tersebut.

  Dengan menggunakan pengurusan grafik banding beza, huraikan perbezaan dan

  persamaan pentaksiran standard dengan pentaksiran alternatif.

  ISI KANDUNGAN

  MENILAI STRATEGI MEMBACA

  Tierney dan Readence (2005) mencadangkan 8 strategi mentaksir kemahiran membaca yang

  boleh dilakukan di dalam kelas. Strategi ini akan dihuraikan satu per satu.

  a. Pentaksiran Prestasi

  Pentaksiran prestasi ialah satu bentuk pentaksiran yang berbeza daripada peperiksaan

  tradisional yang menggunakan pensel dan kertas. Justeru, pentaksiran prestasi bukanlah

  strategi menguji semata-mata tetapi ia melibatkan proses dan produk.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  182/235

  182

  Dalam pentaksiran prestasi murid ditaksir berasaskan penglibatan mereka dalam

  menyiapkan sesuatu tugasan. Guru boleh melihat proses tersebut secara langsung (first hand)

  bagaimana murid menghasilkan bahasa dalam situasi dunia sebenar. Dengan cara ini,

  pentaksiran prestasi mempunyai kesahan kandungan yang tinggi kerana fokus pentaksiran

  ialah proses bukan produk semata-mata.

  Struktur pentaksiran prestasi kebiasaannya tidaklah berbentuk formal dan kekal. Hal

  ini membolehkan murid berkreatif dan berinteraksi sesama rakan semasa mereka menyiapkan

  tugasan mereka. Tambahan lagi, pentaksiran jenis ini cenderung mengintegrasikan pelbagai

  kemahiran. Contohnya, kemahiran membaca dan menulis boleh digabungkan menjadi satu

  tugasan atau kemahiran mendengar dan bertutur boleh dijadikan satu tugasan lain.

  Pentaksiran prestasi boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Antaranya ialah penulisan jurnal,

  surat, laporan lisan, cerita, temu duga, sketsa, berpuisi, portfolio dan pertunjukan boneka.

  Jurnal . Murid akan menulis secara kerap dalam jurnal tentang sesuatu yang relevan

  dengan tugasan yang diberikan guru. Temanya mungkin tentang kehidupan mereka,

  persekolahan mereka dan pemikiran mereka tentang sesuatu. Dalam proses penulisan

  tersebut murid dibenarkan melakukan suntingan mana-mana bahagian yang tidak

  kemas. Guru akan memungut jurnal mereka secara berkala dan memberikan maklum

  balas. Hal ini memberikan ruang kepada murid dan guru berkomunikasi.

  Surat . Murid menulis surat dengan menggunakan bahasa yang betul tentang tugasan

  yang diberikan oleh guru. Kemudian, murid membaca surat tersebut berulang kali

  serta melakukan suntingan untuk memastikan surat yang ditulis tersebut memenuhi

  kehendak tugasan. Guru akan menyediakan rubrik untuk mentaksir tugasan murid.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  183/235

  183

  Laporan Lisan . Murid digalakkan membuat penyelidikan dalam kumpulan tentang

  sesuatu tajuk yang diberikan. Murid `dipaksan membaca pelbagai sumber untuk

  mendapatkan maklumat yang lengkap. Selepas penyelidikan dilakukan, murid

  dikehendaki menyediakan laporan lisan untuk dibentangkan di dalam kelas.

  Komponen penting dalam projek ini ialah persembahan lisan murid dalam bahasa

  yang betul.

  Cerita . Murid menulis sebuah cerita rekaan. Dalam proses menyiapkan tugasan

  tersebut, murid diarahkan membaca cerita tersebut untuk memastikan kelancarannya

  dan memasukkan beberapa komponen struktur tatabahasa dan kosa kata tertentu.

  Tugasan ini akan ditaksir secara analitik. Setiap komponen yang dijadikan masukan

  dalam cereka itu akan diberikan nilai.

  Temu duga . Temu duga ini akan dijalankan oleh dua orang murid. Seorang murid

  akan menyoal dan mendengar respons daripada rakan. Sebelum sesi temuduga

  dijalankan murid diarahkan mencari maklumat yang diperlukan dalam temu duga

  tersebut. Contohnya, untuk temu duga memilih jawatan Pengawas Perpustakaan,

  murid perlu membaca maklumat tentang jawatan yang dipinta. Dalam temu duga

  tersebut pelbagai soalan akan ditanyakan. Kedua-dua murid bertanggungjawab untuk

  mendengar dan bertutur.

  Sketsa . Murid bekerja dalam pasukan untuk membuat sketsa tentang sesuatu situasi

  dunia luar. Untuk memahami situasi yang hendak dijadikan sketsa tersebut, murid

  perlu membaca bahan yang berkaitan. Mereka diarahkan untuk menggunakan kosa

  kata yang khusus untuk situasi tersebut. Murid akan ditaksir secara holistik tentang

  persembahan mereka.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  184/235

  184

  Deklamasi Puisi . Selepas mempelajari puisi, murid memilih puisi untuk

  dideklamasikan di hadapan kelas serta berlatih membaca puisi tersebut dengan

  intonasi dan jeda yang betul bagi menunjukkan mereka faham terhadap puisi tersebut.

  Murid ditaksir berasaskan sebutan, ritma dan kelajuan. Murid juga berpeluang

  berkongsi dengan kelas tentang pandangan mereka terhadap maksud puisi.

  Portfolio . Portfolio membolehkan murid mengumpulkan maklumat yang relevan

  dalam jangka masa yang ditetapkan. Murid akan menggunakan senarai semak dan

  rubrik di samping deskripsi tugasan mereka. Murid akan mengumpulkan maklumat

  yang terbaik, berserta dengan draf tugasan untuk ditaksir oleh guru.

  Persembahan Boneka . Murid boleh bekerja secara individu atau kumpulan untuk

  membuat persembahan boneka dalam jangka yang singkat. Persembahan boneka itu

  boleh melibatkan beberapa orang watak yang terlibat dalam komunikasi berdasarkan

  konteks sebenar. Biasanya persembahan ini ditaksir secara holistik.

  Tujuan pentaksiran ini adalah untuk membina alat taksiran yang selari dengan

  matlamat kurikulum. Pentaksiran ini mencuba mentaksir murid berdasarkan aktiviti yang

  telah dirancang oleh guru. Pentaksiran jenis ini lebih menekankan penglibatan murid

  melakukan aktiviti dalam proses pembelajaran berbanding dengan cara tradisional yang

  menafikan pentaksiran dalam situasi sebenar.

  b. Portfolio

  Portfolio merupakan koleksi kerja murid yang biasanya digunakan untuk tujuan pentaksiran

  alternatif dalam bilik darjah. Portfolio membaca merupakan satu himpunan maklumat tentang

  kemajuan membaca murid. Biasanya disimpan dalam sebuah fail khusus yang dilabelkan

  dengan nama murid. Fail ini merupakan profil pembacaan murid yang berkenaan dan disusun

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  185/235

  185

  dengan kemas mengikut subtajuk yang sesuai supaya mudah digunakan sebagai bahan

  konferens dengan murid itu sendiri, ibu bapa dan kaunselor.

  Dalam portfolio, penekanan diberikan kepada penglibatan murid mentaksir hasil tugasan

  mereka sendiri dan memantapkan matlamat pembelajaran mereka. Untuk melakukannya

  murid perlu bekerja dengan rakan mereka, guru-guru, dan ibu bapa dalam membuat semakan

  terhadap usaha mereka, pemilihan bahan pembelajaran, menyimpan log, dan membina

  pentaksiran kendiri. Terdapat 3 jenis portfolio pembelajaran, iaitu:

  Portfolio Kerja Harian . Portfolio ini merupakan koleksi bukti pembelajaran dan

  tugasan harian yang dikumpulkan dalam jangka masa tertentu seperti satu semester

  atau satu tahun. Bahan-bahan dipilih oleh murid sendiri;

  Portfolio Dokumentari. Bahan bukti yang dikumpulkan selaras dengan objektif

  pembelajaran untuk sesuatu tugasan. Proses penghasilan tugasan perlu ditunjukkan

  dengan jelas. Penilaian dibuat secara formatif dan sumatif.

  Portfolio Hasil Terbaik . Bahan terbaik yang dipilih dari portfolio harian. Portfolio

  jenis ini tidak mementingkan proses. Penilaian biasanya dibuat berasaskan hasil akhir

  yang terbaik.

  Tujuan portfolio dalam pembelajaran adalah

  untuk melibatkan murid dengan pentaksiran kendiri tentang kemajuan, usaha dan

  penambahbaikan dalam aktiviti pembelajaran;

  untuk membiasakan murid bekerjasama dengan ibu bapa dan guru dalam pentaksiran

  secara berkala dan menetapkan matlamat pembelajaran.

  Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan oleh guru-guru untuk membina portfolio. Tierney

  dan Readence (2005) mencadangkan lima langkah yang berikut:

  Langkah Permulaan . Dalam langkah ini guru perlu memperkenalkan konsep dan

  kaedah pentaksiran berasaskan portfolio kepada ibu bapa murid supaya tidak timbul

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  186/235

  186

  salah faham tentangnya. Jika ada ibu bapa yang telah biasa menggunakan portfolio

  dalam tugas mereka, guru boleh berkongsi maklumat tentang pentaksiran portfolio

  yang akan dilaksanakan nanti. Setelah ibu bapa murid faham tentang pentaksiran

  portfolio, guru bolehlah membina portfolio membaca untuk kelasnya. Sebelum itu,

  ada baiknya guru berbincang dengan murid tentang tujuan dan proses pentaksiran

  portfolio supaya murid lebih fokus dalam tugasan mereka nanti dan guru lebih

  terarah dalam pentaksirannya nanti. Dalam langkah ini guru dan murid perlu membuat

  keputusan bersama tentang bentuk portfolio yang dihasilkan dan kaedah pentaksiran

  yang akan digunakan.

  Langkah Mengumpul Maklumat dan Menanda Teks (tag). Murid mula

  mengumpulkan bahan seperti yang dipersetujui dalam langkah permulaan dan

  membuat tanda sumber yang diperoleh. Mungkin bahan-bahan yang diperoleh itu

  diasingkan mengikut bahagiannya. Contohnya sumber dari jurnal diasingkan daripada

  sumber yang diperoleh daripada seminar atau surat khabar. Semua teks ini perlu

  dicatatkan tarikh, sumber, kepentingan, butiran lengkap tentang teks dan sebagainya.

  Murid boleh mengumpulkannya dalam log, jurnal, pentaksiran kendiri, penulisan

  yang diminati dan sebagainya.

  Langkah Memilih, Mengasingkan dan Kerapian . Langkah ini menuntut murid

  membuat pilihan daripada bahan yang telah terkumpul dalam langkah sebelumnya.

  Pemilihan ini perlulah bertepatan dengan tajuk dan tujuan portfolio itu dibina. Murid

  boleh meniru contoh portfolio yang baik dari segi kaedah penyusunannya sebagai

  panduan. Murid juga boleh meminta pandangan daripada rakan-rakan atau guru.

  Langkah Kongsi, Reflek dan Rancang. Dalam langkah ini murid dikehendaki

  berkongsi maklumat pembacaan mereka dalam konferens yang dianjurkan oleh

  mereka sendiri bersama-sama dengan rakan sebaya, ibu bapa, guru dan murid lain.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  187/235

  187

  Hasil daripada konferens ini murid boleh membuat analisis keseluruhan terhadap

  portfolio mereka.

  Langkah Selanjutnya . Murid boleh membina portfolio yang baharu mengikut proses

  yang telah dinyatakan di atas.

  Keberkesanan portfolio sebagai alat pentaksiran bergantung pada proses portfolio

  tersebut dilaksanakan dan keupayaan murid membuat analisis kendiri serta memantau

  perkembangan mereka. Portfolio bukanlah berorientasikan produk semata-semata. Sebagai

  alat pentaksiran, portfolio sepatutnya dapat menunjukkan ciri yang lebih baik dan pelbagai

  berbanding dengan penilaian tradisional kerana portfolio secara konsisten dapat memberikan

  maklumat yang lebih tentang proses pembelajaran murid.

  Bagi pihak murid pula, mereka akan berasa lebih positif terhadap perkembangan

  pembelajaran mereka. Mereka akan berasa lebih yakin kerana portfolio memberikan peluang

  kepada mereka mentaksir diri mereka sendiri, berkongsi maklumat dengan orang lain dan

  menetapkan matlamat pembelajaran mereka sendiri. Banyak kajian melaporkan bahawa

  murid yang terlibat dalam pentaksiran portfolio sejak prasekolah hingga dewasa bukan sahaja

  maju sebagai pelajar, pandangan mereka terhadap erti kehidupan dan kemasyarakatan juga

  turut berubah.

  Pentaksiran portfolio boleh dilakukan dengan menggunakan senarai semak. Contoh

  senarai semak aktiviti membaca adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Murid hanya

  dikehe ndaki menandakan () dalam ruangan yang disediakan. Selepas mengisi senarai

  semak, murid dikehendaki membuat komen terhadap pencapaian mereka berdasarkan item

  yang disediakan di bawah.

  Senarai Semak Aktiviti Membaca

  Item Tidak cukup Kurang Cukup Cukup Lebih DariCukup

  Jumlah bahanyang dibaca

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  188/235

  188

  Jenis bahan bacaanMerancangMenyemakMengeditKandunganOrganisasiGaya

  persembahanMekanik

  Kekuatan : ____________________________________________________________________

  Keperluan :

  ____________________________________________________________________Komen:

  _______________________________________________________________________

  Sebagai alat pentaksiran, pelaksanaan portfolio juga mempunyai kelemahan yang

  tersendiri. Wile dan Tierney (1994) menyenaraikan 8 ciri yang sering berlaku pada peringkat

  pelaksanaannya:

  Portfolio dibuat secara paksa, bukan atas kehendak murid sendiri;

  Telalu tekal (rigid) dan kaku (prescribe) kerana terlalu mengikut garis

  panduan;

  Pentaksiran kendiri yang terlalu formal;

  Memaksa murid mengikut garis panduan yang standard untuk mentaksir;

  Membuat pentaksiran pada akhir tugasan bukan sebagai cara untuk murid

  mereflek, mentaksir diri, dan pentaksiran berterusan;

  Guru mengambil peranan yang lebih dalam pembinaan portfolio murid;

  Kaedah pentaksiran tidak sesuai dengan tujuan, proses, elemen dan konteks

  portfolio; dan

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  189/235

  189

  Tidak ada kebebasan kepada murid kerana bentuk portfolio tersebut telah

  dipakejkan sejak awal.

  Hal ini hanya dapat diatasi jika guru-guru sedar dan faham tentang matlamat portfolio

  itu sendiri. Portfolio ialah alat untuk murid memperlihatkan pengalaman dan persepsi

  tentang pengalaman mereka, pengetahuan tentang konteks dan interaksi pelbagai faktor yang

  sangat penting dalam proses kemajuan pembelajaran mereka. Sebagai alat pentaksiran,

  portfolio berupaya mengesan perkembangan murid tetapi bukan secara keseluruhan dan

  mendalam.

  Pilih mana-mana kemahiran membaca yang terdapat dalam sukatan pelajaran.

  Bina sebuah contoh portfolio dan tunjukkan kepada murid contoh anda itu. Kemudian,

  minta murid membuat sebuah portfolio secara berkumpulan berdasarkan kemahiran

  membaca yang dipilih.

  c. Rekod Anekdot

  Rekod anekdot ialah catatan yang dibuat oleh guru berdasarkan pemerhatiannya terhadap

  tingkah laku murid terhadap beberapa peristiwa yang signifikan. Catatan tersebut

  memberikan maklumat tentang murid secara kumulatif tentang perkembangan murid dalam

  objektif pembelajaran. Dengan pemerolehan maklumat secara sistematik dan menganalisis

  komen yang tedapat dalam rekod anekdot, guru dapat mentaksir perkembangan murid dan

  merancang pengajaran yang lebih efektif.

  Rekod anekdot yang baik dapat menggambarkan secara ringkas sesuatu peristiwa,

  termasuk masa, tarikh, nama individu yang terlibat, dan deskripsi sesebuah latar. Rekod

  anekdot juga digunakan untuk memperoleh data tentang proses pembelajaran murid, minat,

  sikap, tabiat kerja, interaksi dengan orang lain, atau elemen-eleman lain dalam sesebuah

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  190/235

  190

  program (Gunning, 2003). Rekod ini mungkin dalam bentuk catatan harian, mingguan, atau

  bulanan.

  Tujuan rekod anekdot adalah untuk memberikan maklumat tentang perkembangan

  murid secara berterusan dalam jangka sama yang agak lama dan mengenal pasti pengajaran

  yang diperlukan oleh murid.

  Bagi memastikan rekod anekdot diselenggarakan dengan berkesan, guru perlu

  mengambil langkah-langkah yang berikut:

  Rekod anekdot perlu ringkas dan berfokus;

  Komen-komen dalam rekod anekdot perlu dicatatkan dalam buku berjilid atau

  dalam buku nota dengan setiap muka surat diperuntukkan untuk seorang murid.

  Rekod ini hendaklah ditulis mengikut tarikh supaya rekod aktiviti dan

  perkembangan murid tersusun mengikut kronologi, atau dalam sebuah senarai

  semak; Catatkan deskripsi situasi yang tepat dan komen atau soalan yang boleh memandu

  guru untuk pencerapan akan datang;

  Komen-komen dalam rekod anekdot perlu dilakukan setiap hari dan sesegera yang

  mungkin selepas pencerapan dilakukan. Komen yang dibuat hendaklah berbentuk

  nuteral (Gunning,2003). Pernyataan yang berbunyi Azman bersikap kurang ajar

  hari ini tidak sesuai kerana pernyataan itu berbentuk penilaian. Sepatutnya

  pernyataan tersebut ditulis Azman enggan mengikut perintah.

  Rekod anekdot perlu memperihalkan maklumat tentang kekuatan dan kelemahan

  murid;

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  191/235

  191

  Komen perlu dicatatkan dalam masa yang berbeza dan aktiviti yang berbeza untuk

  memastikan maklumat profil murid tentang keupayaan, minat dan sikap murid

  merentas masa dan aktiviti;

  Semak rekod selalu untuk memastikan komen yang dibuat untuk setiap murid

  dilakukan dalam kemahiran dan tingkah laku yang pelbagai; dan

  Sebahagian maklumat yang dicatatkan itu ada yang boleh dan ada yang tidak

  boleh dikongsikan dengan murid lain atau ibu bapa. Guru perlu peka dalam hal

  ini.

  Rekod anekdot biasanya disimpan dalam satu fail khusus. Oleh itu, guru biasanya

  tidak membawa rekod ini setiap kali beliau membuat cerapan di dalam kelas. Pada

  kebiasaannya, guru mencatatkan tingkah laku yang dicerapnya dalam buku nota atau buku

  kecil. Kemudian, dipindahkan ke dalam rekod anekdot mingguan. Contoh rekod anekdot

  mingguan adalah seperti yang berikut:

  Rekod Anekdot Mingguan

  Nama/Hari Abdul Rosnah Amila Shela Rozi

  Isnin - berkerjasendirian

  - ada masalahdalam

  penulisanlaporan- akan membuat

  konferens padahari selasa.

  - - -

  Selasa - - -

  - mengeditceritadengan

  bantuanRosiah

  -

  Rabu - - mengasingkanidea - - - perbincangankumpulan

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  192/235

  192

  - membuat prioriti, rangkakasar

  yang berjaya- berkongsi idea

  Khamis

  - entri ke-15 dalamlogmembaca

  - memilih biografi bertema

  -- menyemak portfolio danmenilai 4item tugasan

  - -

  Jumaat - - - - -

  (Diubahsuai daripada Saskatchewan Education English Language Arts, June 1992)

  d. Rubrik

  Rubrik ialah sebuah deskripsi tentang standard sifat atau ciri yang digunakan untuk menilai

  proses atau produk (Gunning, 2003). Standard deskripsi itu ditulis berdasarkan jangkaan

  pecapaian yang akan dicapai oleh murid. Sesebuah rubrik yang baik akan dapat membantu

  penilai membezakan pencapaian murid yang lemah, sederhana, pandai dan cemerlang.

  Rubrik mempunyai beberapa kelebihan kerana rubrik mampu memberi penilaian

  secara objektif pada perkara-perkara yang bersifat subjektif. Pada masa ini, penggunaan

  rubrik semakin popular kerana beberapa sebab seperti yang berikut:

  Meningkatnya penekanan pada cara pentaksiran respons terbuka (open-ended

  responses) akibat daripada meningkatnya pentaksiran berasaskan prestasi dan

  pencerapan secara langsung;

  Penggunaan analisis data kualitatif sebagai salah satu cara menghuraikan

  fenomena-fenomena kompleks;

  Kecenderungan membuat pentaksiran berbentuk pernyataan tentang individu dan

  tempat yang lebih deskriptif, ansur maju (developmental), dan distingtif;

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  193/235

  193

  Pentaksiran yang menjurus pada matlamat pembelajaran dan aktiviti mengajaran

  yang munasabah; dan

  Peningkatan pada kaedah mentaksir yang memerlukan murid mentaksir

  pencapaian mereka sendiri.

  Kaedah penggunaan rubrik ada dua cara. Pertama, boleh rubrik digunakan sebagai

  alat pentaksiran yang dinamik dan berterusan (ongoing). Rubrik jenis ini akan sentiasa

  berubah-ubah. Setiap murid akan membina rubrik mereka sendiri untuk mentaksir pencapaian

  pembelajaran mereka dan memikirkan kemajuan masa hadapan mereka. Penggunaan rubrik

  cara ini dilihat sebagai satu cara provokasi dan membuat keputusan pendidikan secara

  berterusan, bukan sebagai pentaksiran sumatif atau penyemakan pencapaian berkala.

  Kaedah kedua ialah penggunaan rubrik secara formal. Rubrik jenis ini digunakan

  sebagai satu cara untuk menjejak kemajuan murid dalam jangka masa tertentu. Rubrik jenis

  ini juga boleh digunakan untuk pelbagai tujuan.

  Langkah-langkah untuk membina rubrik berasaskan kelas adalah seperti yang berikut:

  Berbincang dengan murid tentang dimensi yang akan ditaksir. Contohnya, dalam

  pentaksiran membaca, beberapa dimensi boleh dikenal pasti seperti pramembaca,

  awal membaca, membaca mekanis, membaca pantas dan sebagainya;

  Kumpulkan contoh tugasan murid yang berkaitan dengan kemahiran yang hendak

  dibina rubrik;

  Kaji contoh tugasan murid dan semak semula dimensi yang dibuat sebelum ini;

  Perhalusi senarai dimensi dan berbincang dengan kelas tentang ciri atau sifat

  sesuatu dimensi;

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  194/235

  194

  Bina skala yang bersifat continuum untuk menghuraikan julat produk atau

  pencapaian bagi setiap dimensi. Skala tersebut boleh bersifat holistik atau sebuah

  senarai semak; dan

  Cubakan rubrik yang dibina atau minta rakan lain untuk mencubakannya.

  Bandingkan keputusan pentaksiran tersebut. Guru boleh mempuat pindaan jika

  rubrik tersebut kurang sesuai.

  Rubrik Membaca Berdasarkan Kepelbagaian Dimensi

  Dimensi Novis/PembacaAwal

  PembacaSederhana

  PembacaMahir

  PembacaCemerlang

  Kekerapanmembacabebas/berdikari

  Jarang membaca Membaca untuktujuan tertentusahaja

  Membacahampir setiaphari

  Membaca setiaphari dalam

  jangka masayang lama

  Tahap

  kesukaranmembacabuku-bukuterpilih

  Perlukan

  bimbingan

  Kemampuan

  membaca di bawah tahap berdikari

  Boleh membaca

  secara berdikari/tanpa bimbingan

  Boleh membaca

  lebih baikdaripada pembaca mahir

  Membacakepelbagaiangenre

  Tidak mencubamembaca bukudari genre lain

  Terdapat sedikit percubaan untukmembaca bukudari genre lain

  Kesanggupanmencubamembaca bukudari genre yang

  berbeza

  Membaca buku- buku daripadagenre yang

  berbeza

  Tahap

  penyelesaianpembacaanbuku

  Gagal

  menyelesaikan pembacaan.

  Selesai

  membacakurang daripadaseparuh buku.

  Selesai

  membacakebanyakan buku yangdiperkenalkan.

  Dapat

  menyelesaikanhampir semua buku yangdiperkenalkan.

  e. Rekod Berterusan (Running Records)

  Rekod berterusan ialah satu teknik pentaksiran alternatif yang bertujuan untuk merancang

  pengajaran yang lebih efektif, pencerapan guru secara langsung dan berterusan (ongoing)

  tentang tingkah laku membaca murid, dan membuat keputusan lain yang berkaitan dengan

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  195/235

  195

  kemahiran membaca murid. Rekod berterusan ini merupakan salah satu bentuk analisis

  kesalahan kiu dalam proses membaca.

  Tujuan rekod berterusan ini adalah untuk menyediakan satu bentuk pentaksiran

  strategi membaca yang digunakan dan dibina sebagai salah satu cara untuk guru memantau

  kemajuan dan keperluan membaca murid. Routman (1988) menambah, melalui kaedah ini

  guru- guru boleh melihat kemajuan membaca setiap murid apabila memberikan maklumat

  khusus ke atas keperluan pengajaran murid dan perkembangan mereka.

  Cara mengendalikan rekod berterusan:

  Guru dan murid duduk sebelah menyebelah di tempat yang selesa.

  Murid memegang buku dan membaca kuat bahagian yang ditandakan oleh guru.

  Pada masa yang sama, guru memegang sesalinan buku yang sama atau bahagian

  buku yang sama untuk menyemak bacaan murid;

  Guru memegang kertas dan pensel untuk mencatatkan perkara-perkara yang

  berlaku di sepanjang bacaan kuat murid pada salinan buku atau bahagian bukuyang dibaca oleh murid, di samping berperanan sebagai pencerap;

  Setiap bacaan murid yang betul ditandakan (), manakala setiap bacaan yang

  salah (penambahan, penghilangan, ulangan dan penggantian) ditandakan dengan

  simbol yang khusus. Contohnya,

  o SP pembetulan sendiri

  o Garisan di atas perkataan bermaksud ada perkataan yang ditinggalkan;

  o U murid mengulang-ulang bacaan;

  o Garisan di bawah perkataan bermaksud ada perkataan yang ditambah oleh

  murid;

  o T murid mohon bantuan guru, dan sebagainya.

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  196/235

  196

  Selepas sesi membaca kuat, guru bolehlah memberikan komen secara verbal atau

  memberikan pujian kepada murid sebagai pentaksiran terhadap pembacaan

  mereka. Hal ini sangat penting, malahan jika perlu satu sesi pengajaran secara

  langsung boleh dijalankan untuk memastikan murid menggunakan strategi atau

  tingkah laku tertentu semasa membaca. Matlamat akhirnya ialah murid menjadi

  pembaca yang mahir dan segala strategi membaca dapat diaplikasikan secara

  automatik semasa membaca.

  Perbezaan antara analisis kesilapan kiu dengan rekod berterusan ditunjukkan dalam

  jadual di bawah:

  Perbezaan Antara Analisis Kesilapan Kiu Dengan Rekod Berterusan

  Analisis Kesilapan Kiu Rekod BerterusanMasa yang panjang. Secara langsung.Menggunakan kertas responssebagai alat pentaksiran.

  Menggunakan pensel dan kertasuntuk mencatat maklumat.

  Berkaitan dengan memahamiteks.

  Membuat hipotesis berdasarkanrekod yang dicatatkan.

  Suasana yang dibuat-buat. Suasana sebenar (authentik).Direkodkan. Secara langsung (live).Teks yang disalinkan (photocopy)untuk murid.

  Buku yang biasa digunakan olehmurid.

  Latihan secara hands-on berpandukan manual.

  Latihan secara hands-on melaluiamalan.

  f. Penceritaan Semula

  Penceritaan semula ialah prosedur mengingat semula selepas membaca atau mendengar

  sesebuah cerita. Selepas membaca atau mendengar cerita, pembaca atau pendengar bercerita

  semula cerita tersebut berdasarkan ingatan mereka (Morrow, 1996).

  Prosedur penceritaan semula ini membolehkan murid itu memainkan peranan yang

  besar dalam membina semula cerita yang dibaca atau didengar. Semasa bercerita murid itu

  akan menggunakan bahasa dalam waktu yang agak panjang. Penglibatan aktif ini

  memberikan ruang kepada murid untuk meningkatkan perkembangan bahasa mereka,

 • 7/25/2019 Ketrampilan Modul

  197/235

  197

  kefahaman dan minat mereka terhadap buku, dan pembelajaran membaca itu sendiri (Evens

  & Strong, 1996). Goodman (1982) berpendapat, melalui penceritaan semula sesebuah cerita,

  pembaca berpeluang menggunakan strategi menelah yang kompleks dan mengesahkan

  strategi tersebut apabila mereka berasa khuatir dengan konsep yang tidak biasa (unfamiliar)

  dalam teks. Fenomena ini sangat signifikan kepada murid kerana strategi-strategi tersebut

  sangat penting untuk mewujudkan kefahaman teks yang efektif. Walaupun pembaca atau

  pendengar menggunakan maklumat daripada sumber yang sama untuk aktiviti penceritaan

  semula mereka, setiap murid akan berbeza dari segi bahasa dan penyampaian mereka.

  Kelainan-kelainan ini disebabkan skemata dan pengalaman mereka yang berbeza-beza.

  Penceritaan semula memberikan maklumat yang banyak terhadap proses pemahaman

  pembaca. Aktiviti ini juga memberikan peluang kepada pembaca untuk mempersembahkan

  idea mereka, membuat raptai, integrasi idea, mengubahsuai idea dan membuat tokok tambah

  dalam kefahaman mereka. Hal ini sangat penting kerana membaca itu ialah proses membina

  makna. Makna itu dikongsi dan dirundingkan antara murid, teks, guru dan komuniti kelas.

  Murid yang tidak dapat mengingat cerita sepenuhnya, diberikan peluang untuk

  memperlihatkan kefahaman mereka melalui penghuraian. Mereka akan diberikan masa untuk

  menyusun dan berfikir tentang apa-apa yang dibaca atau didengar. Guru perlu menyediakan

  peluang kepada murid untuk menghubung kait idea, berfikir semula, dan menyusun atur

  cerita supaya sesuai dengan cerita asal. Untuk mengajarkan prosedur bercerita semula di

  dalam kelas, langkah-langkah yang berikut boleh diaplikasikan.

  Jelaskan kepada murid cara-cara untuk melaksanakan prosedur bercerita semula

  dan kepentingannya dala