of 1 /1
Međunarodni Dan u znak sjećanja na žrtve holokausta Svjetski Dan slobode medija Međunarodni Dan nevine djece žrtava agresije Međunarodni Dan tolerancije Međunarodni Dan borbe pritov nasilja nad ženama Svjetski Dan prava djeteta Međunarodni Dan migranata Međunarodni Dan ljudske solidarnosti Svjetski Dan ljudskih prava Međunarodni Dan pismenosti Svjetski Dan borbe protiv siromaštva Svjetski Dan Ujedinjenih Nacija Međunarodni Dan mira Međunarodni Dan sjećanja na trgovinu robljem i ukidanje Svjetski Dan zaštite životne sredine Svjetski Dan izbjeglica Svjetski Dan informacionog društva Svjetski Dan za kulturnu raznolikost za dijalog i razvoj Svjetski Dan socijalne pravde Međunarodni Dan žena Svjetski Dan zaštite na radu Svjetski Dan zaštite voda Međunarodni Dan za eliminaciju rasne diskriminacije Svjetski Dan planete Zemlje Januar Februar Mart April Maj Juni Juli August Septembar Oktobar Novembar Decembar Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2017 KALENDAR LJUDSKIH PRAVA

KALENDAR LJUDSKIH PRAVA - Hocu.baSvjetski Dan prava djeteta Međunarodni Dan migranata Međunarodni Dan ljudske solidarnosti Međunarodni Dan pismenosti Svjetski Dan borbe protiv siromaštva

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KALENDAR LJUDSKIH PRAVA - Hocu.baSvjetski Dan prava djeteta Međunarodni Dan migranata Međunarodni Dan ljudske solidarnosti Međunarodni Dan pismenosti Svjetski Dan borbe protiv siromaštva

Međunarodni Dan u znak sjećanja na žrtve holokausta

Svjetski Dan slobode medija Međunarodni Dan nevine djece žrtava agresije

Međunarodni Dan tolerancije

Međunarodni Dan borbe pritov nasilja nad ženama

Svjetski Dan prava djeteta Međunarodni Dan migranata

Međunarodni Dan ljudske solidarnosti

Svjetski Dan ljudskih pravaMeđunarodni Dan pismenosti Svjetski Dan borbe protiv siromaštva

Svjetski Dan Ujedinjenih NacijaMeđunarodni Dan mira

Međunarodni Dan sjećanja na trgovinu robljem i ukidanjeSvjetski Dan zaštite životne sredine

Svjetski Dan izbjeglica

Svjetski Dan informacionog društva

Svjetski Dan za kulturnu raznolikost za dijalog i razvoj

Svjetski Dan socijalne pravde Međunarodni Dan žena Svjetski Dan zaštite na radu

Svjetski Dan zaštite voda

Međunarodni Dan za eliminaciju rasne diskriminacije

Svjetski Dan planete Zemlje

Januar Februar Mart April

Maj Juni Juli August

Septembar Oktobar Novembar Decembar

Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub

Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub

Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet Sub

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31

1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30

12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31

12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31

1 23 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30

1 23 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031

2017KALENDAR LJUDSKIH PRAVA