of 15 /15
MEĐUNARODNI DAN MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA PROTIV McDONALDSA

MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA. ZNATE LI DA SE GODIŠNJE UNIŠTI 9 MILIONA HEKTARA ŠUMA. GODIŠNJE SE ZA UZGOJ STOKE POTROŠI OKO 20 MILIJARDI $ ZA UZGOJ STOKE. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

MEĐUNARODNI DANMEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSAPROTIV McDONALDSA

Page 3: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

ŽIVOTINJE KOJE JEDEMO U McDONALDS-U, POGOTOVO SVINJE I KOKOŠI UZGAJAJU SE DA POSTANU

HRANA, A NEKAD ČAK I NE VIDE SVJETLO DANA. ŽIVOTINJE ČESTO

POKUŠAJU POBJEĆI.

Page 4: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA
Page 5: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

HAMBURGER, POMFRIT I COCA-COLA PUNI SU MASNOĆA, ŠEĆERA, SOLI I

ZAČINA S MALO VITAMINA I MINERALA. TAKVA HRANA JE

POVEZANA S OBOLJENJIMA KAO ŠTO SU RAK I BOLESTI SRCA.

Page 6: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

NAJBOLJE ZA SEBE!

ZDRAVOM HRANOM do - ZDRAVOM HRANOM do - boljeg životaboljeg života!!

Page 7: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

Mcdonalds uništava ljude svojom hranom. Oni iskorištavaju neznanje djece. Za 70% trovanja hranom krivo je meso.

Page 8: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

POSLJEDICE NEZDRAVE PREHRANE

Page 9: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

Što smo sve radili na projektnom danu?

Gledali smo film “Super size me” i napravili plakat.

Page 10: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

Mi smo pogledali film “Super size me” u kojem čovjek jede samo Mcdonalds hranu cijeli mjesec i

dobije 12 Kg. To nas je inspiriralo da se i mi potrudimo da ljudima pokažemo kakvu štetu donosi

McDonalds.

Page 11: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

Igrom do znanja…

Page 12: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

RECITE NE McDONALDSU

Osim što šteti zdravlju otpad koji MC donalds ostavlja za sobom je štetan za ozonski omotač…

Page 14: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

ZAKLJUČAK• MC donalds hrana uzrokuje zdrastvene

probleme (opasne bolesti)!

• Zagađuje okoliš!

• Mnoge životinje su ubijene za jedan hamurger!

ZAR TO NIJE DOVOLJNO

DA SE OSVJESTITE!!!

Page 15: MEĐUNARODNI DAN PROTIV McDONALDSA

KRAJ

IZRADILI:

JOSIPA JAGNJIĆ

MAJA LESKUR

DOMJAN BARIĆ