of 24 /24
Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan

Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

  • Author
    vodung

  • View
    246

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep...

Page 1: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan

Page 2: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Hasil-hasil Pembelajaran

• Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data

• Meningkatkan amalan pengajaran dengan menggunakan data yang sesuai.

• Melaksanakan kajian tindakan menggunakan kaedah pengumpulan data yang sesuai.

• Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran serta menjanakan idea baharu untuk penambahbaikan yang berterusan

Page 3: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKAN

SOAL SELIDIK

GAMBAR FOTO

RAKAMAN AUDIO / VIDEO

BUKU LOG

JURNAL

PORTFOLIO

REKOD ANEKDOT

KAEDAH PENGUMPULAN DATA II

Page 4: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Enquiring (penyiasatan): questioning

Questionnaires (soal selidik) • written collection of self-report questions to

be answered by a selected group of research participants

• allow teacher researcher to collect large amount of data in a relatively short amount of time

• follow-up interview may be necessary for respondent feedback that warrants further investigation

Page 5: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Panduan Membina Soal Selidik

• Relevan dengan tujuan kajian.

• Soalan jelas dan tidak mengelirukan.

• Soalan mudah dijawab.

• Mengumpul maklumat setepat mungkin.

Page 6: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Enquiring (penyiasatan): questioning

Questionnaires: General guideliness 1. Proofread the questionnaire carefully

2. Make the questionnaire attractive

3. Avoid a lengthy questionnaire

4. Do not ask unnecessary questions

5. Use structured items with a variety of possible responses

6. Include an "Other Comments" section

7. Decide whether to use respondents' names

8. Pilot the questionnaire

9. Use a variety of question formats

Page 7: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Enquiring (penyiasatan): questioning

Questionnaires: Attitude scales • Attitude scales ia an instrument that measures what

an individual believes, perceives, or feels about self, others, activities, institutions, or situations.

• 5 basic types of scales:

– Likert scales

– Semantic differential scales

– Rating scales

Page 8: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Bentuk Tertutup: Dichotomous

Bil Pernyataan Ya Tidak

1 Saya kerap menerima e-mel

2 Saya ada membina laman web

sekolah

3 Saya sering berkongsi maklumat

mengenai internet dengan rakan

Page 9: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Bentuk Tertutup: Skala Likert

Bil Pernyataan 1 2 3 4 5

1 Saya sedia mengikuti kursus

penggunaan internet

2

Internet sangat sesuai

digunakan sebagai alat

perhubungan

3 Laman web adalah cara terbaik

untuk mendapatkan maklumat

Page 10: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Tertutup: Perbezaan Semantik

Pengajaran guru Matematik saya

Menarik Tidak

Menarik

1 2 3 4 5 6 7

Page 11: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Tertutup: Susunan Keutamaan

Sila tandakan mengikut pemeringkatan anda

Teknik Pengajaran Guru Saya Pemeringkatan

Permainan kecil

Penerangan

Aktiviti kumpulan

Lakonan

Page 12: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Soalan Terbuka

Apakah pandangan anda berkaitan program ini?

Page 13: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Pentadbiran Soal Selidik

Page 14: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Proses Merekabentuk Soal Selidik

Tentukan objektif

Pentadbiran & pemerosesan

Sediakan draf pertama

Kaji semula Kajian rintis Pemurnian

Page 15: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Ciri-ciri Soalan Baik & Sesuai

1 •Relevan dengan tujuan kajian

2 • Jelas, pendek dan mudah difahami

3 • Soalan berbentuk eksplisit dan tepat

4 •Urutan yang logik)

Page 16: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Ciri-ciri Soalan Kurang Sesuai

1 • Bersifat memandu / Leading question

2 • Perkataan melampau

3 • Double barrel / double negative / double meaning

4 • Samar-samar, tidak jelas (Ambiguous)

5 • Perkataan birokratik

6 • Sensitif / embarassing

Page 17: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Rakaman Audio

• merekodkan interaksi lisan yang berlaku

• menganalisis semula apa yang berlaku

• membuat interpretasi serta refleksi

• situasi dapat difahami secara mendalam.

Page 18: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Rakaman Video

• Mengatasi foto dan rakaman audio

– Menunjukkan pergerakan serta turutan dan tempoh masa peristiwa.

– boleh merekodkan kegiatan dalam kelas

– data yang mungkin tidak dapat dilihat atau didengar

Page 19: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Buku Log

• catatan yang memberi tumpuan kepada turutan peristiwa, masa atau waktu

• Mengkaji masalah berhubung dengan pengurusan masa dan pengelolaan aktiviti.

Page 20: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Portfolio

• koleksi bahan-bahan sokongan yang digunakan bagi melaksanakan sesuatu projek

• membantu penyelidik memahami proses pengelolaan serta pemikiran yang menyusul.

• .

Page 21: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Rekod Anekdot

• Ismail Junid adalah seorang murid lelaki yang baru dipindah ke kelas ini. Dia adalah seorang budak yang badannya besar.

Page 22: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Rekod Anekdot

• Dia menumbuk meja sambil menjerit. Dia menunjukkan penumbuknya kepada Yunus dan suruh dia diam. Beberapa minit kemudian, dia menolak Kasim yang jatuh dan menangis.

• .

• Huraian tepat kejadian yang penting dan relevan

• Pengasingan kejadian daripada perasaan

• Direkodkan serta merta secara objektif

• Hanya satu kejadian tingkah laku sahaja

Page 23: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Jurnal

• Jurnal atau diari ialah catatan berkala dan berterusan mengikut persepsi seseorang berfokus kepada sesuatu isu – Pengkaji mungkin

mencatat jurnal sepanjang tempoh kajian

• pemerhatian dalam persekitaran

• Perasaan

• Reaksi

• Pandangan

• Interpretasi

• hasil refleksi

• analisis

• komen

Page 24: Kaedah Pengumpulan Data Penyelidikan Tindakan · Hasil-hasil Pembelajaran •Memahami konsep-konsep berkaitan dengan kaedah pengumpulan data •Meningkatkan amalan pengajaran dengan

Tutorial 8

• Berdasarkan fokus kajian yang anda bincangkan dalam tutorial lepas, beri penjelasan dari aspek tujuan, kekuatan dan kelebihan setiap kaedah pengumpulan data yang dicadangkan.