of 11 /11
TUTORIAL DAFTAR ASET KHUSUS (DAK) PERINGKAT KOMPONEN BAGI ASET TAK ALIH

Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

  • Author
    others

  • View
    206

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset...

Page 1: Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

TUTORIAL DAFTAR ASET KHUSUS (DAK) PERINGKAT KOMPONEN BAGI ASET TAK ALIH

Page 2: Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

2

PROSES DAFTAR ASET TAK ALIH

TENTUKAN LOKASI (DAK PERINGKAT RUANG)

TENTUKAN KOMPONEN

PENENTUAN ASET TAK ALIH

PENENTUAN PENDAFTARAN ASET TAK ALIH

PENGISIAN BORANG D.A 6

1

2

3

4

5

Page 3: Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

3

TE

NT

UK

AN

LO

KA

SI (

RU

AN

G)

Dapatkan maklumat DAK peringkat ruang dalam

mySPATA.

Jika tiada data ruang perlu mendaftarkan DAK

peringkat ruang (Blok – Aras – Ruang)

PROSES 1

Page 4: Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

4

TE

NT

UK

AN

KO

MP

ON

EN

Senaraikan komponen berada dalam ruang tersebut

PROSES 2

Page 5: Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

ATA ATA ATA

5

KRITERIA PENENTUAN ASET TAK ALIH

Perkhidmatan

Bangunan

(Building Services)

Lekapan Bersama

Sistem

(Attached By System)

Diacuankan

(Moulded)

Bersifat Tetap

(Non-Portable)

Nota : Rujuk Garis Panduan Penentuan Aset Tak Alih

DEFINASI ASET

PE

NE

NT

UA

N A

SET

TA

K A

LIH

AA / ATA ?

3. AA / ATA ?

1. AA 2. ATA 3. AA/ATA

C1 C2 C3 C4

C2 C3 C4

ATA AA

PROSES 3

Page 6: Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

6

ATA banyak, mana satu yang perlu

didaftar?

PENENTUAN PENDAFTARAN KOMPONEN PROSES 4

Penentuan ATA

Memerlukan Peruntukan

Penyelenggaraan

Pematuhan Perundangan?

Bahan Binaan (Work Material)

Building Services?

Diacuankan? Struktur Binaan?

Praktikal didaftarkan?

Komponen Utama

Tidak perlu didaftarkan

Laksana DAK Komponen

Belum Keutamaan pendaftaran

Kemasan Perlu Penyelenggaraan

Berjadual

Page 7: Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

7

PE

NG

ISIA

N B

OR

AN

G D

.A 6

Laksanakan DAK Komponen

- Borang D.A 6-

Contoh Pengisian Borang D.A 6

PROSES 5

Page 8: Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

8

PE

NG

ISIA

N B

OR

AN

G D

.A 6

KOMPONEN

SISTEM SUB-SISTEM

BIDANG KEJURUTERAAN

1

2 2a

3

1

2 2a

3

Page 9: Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

9

PE

NG

ISIA

N B

OR

AN

G D

.A 6

Senarai Sistem dan Sub-sistem

Senarai Bidang Kejuruteraan

Kod Bidang Kejuruteraan

A AWAM & ARKITEK

B BIO PERUBATAN

E ELEKTRIK

M MEKANIKAL

T ICT / ELV

Page 10: Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

10

Senario Pengumpulan Data

Komponen

Data Telah Ada DataTiada

Laksana mapping Kumpul Data Mengikut

Borang DAK Komponen

Pindahkan dalam templat

DAK Komponen

Pindahkan dalam templat

DAK Komponen

Muatnaik ke dalam mySPATA Muatnaik ke dalam mySPATA

PE

NG

ISIA

N B

OR

AN

G D

.A 6

Page 11: Kaedah Pengumpulan Data Aset Tak Alih DAK Komponen (Aset ...epsmg.jkr.gov.my/images/3/...on_Peringkat_Komponen_Bagi_Aset_Tak_Alih.pdf · Komponen Utama Tidak perlu didaftarkan Laksana

SEKIAN, TERIMA KASIH

Urusetia Pendaftaran ATA Tel : 03 2610 7562

Emel : [email protected]