ISTORICUL CALCULATORULUI

Embed Size (px)

Text of ISTORICUL CALCULATORULUI

ISTORICUL CALCULATORULUIn aceast prezentare vom parcurge ntreaga poveste a celui mai bun prieten n elept al omului: calculatorul.

ABaCul (ABC-ul calculatoarelor, adic incipitul lor); ; Inconvenientul principal al abacurilor (func ionarea manual ); ; Zarurile lui John Napier (1550-1617); ; Pascalina lui Blaise Pascal (1623-1662); ; Ma ina lui Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716); ; R zboiul de esut al lui Joseph-Marie Jacquard (realizat n 1801); ; Motorul diferen ial al lui Charles Babbage (1792-1871); ; Re eaua de comutatoare a lui George Boole (1815-1864); ; Ma ina de codificare a lui Herman Hollerith (1860-1929); ; Incovenientele tuturor acestor ma ini (func ionarea mecanic ); ; Inven iile anilor 30: Vannevar Bush, apoi Konrad Zuse, George R. Stibitz i Howard H. Aiken (ntre 1930-1940); ; Calculatorul Marki (realizat ntre 1939-1944); ; John von Neumann (1903-1957); ; Calculatorul ENIAC (realizat n 1945); ; Calculatorul lui WiLKes: EDSAC (realizat n 1945); ; Concluzii (referitoare la evolu ia ma inilor de calcul). .

1. ABACULPrimele abacuri au ap rut n secolul al XIII-lea n Europa, dar cele moderne au fost realizate de c tre chinezi; ultimele au fost remodernizate de c tre japonezi. Cu ele se efectuau opera ii de gradul I.

Abacurile func ionau manual i era neap rat nevoie de un nou mod de calcul.

2. ZARURILE LUI JOHN NAPIER Cu Zarurile lui J. Napier (1550-1617) se puteau efectua i nmul iri, pe lng adun ri i sc deri. Cu ele se puteau scrie numere de la 1 la 15. Deci, ele aduceau cteva facilit i pe lng abacuri.

3. PASCALINA LUI B. PASCAL Blaise Pascal (1623-1662) a realizat cu dou decenii nainte de moarte o cutie cu clape i ferestre; pe clape erau numerele, care ajutau la introducerea valorilor n ma in . Pascalina func iona mecanic, pe baza unor roti e din ate, i putea aduna i sc dea.

4. MA INA LUI LEIBNIZ Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) a realizat o ma in care tia i s nmul easc (prin adun ri repetate), i care avea la baza func ionarii tot un sistem mecanic.

5. R ZBOIUL DE ESUT AL LUI JOSEPH-MARIE JACQUARD Aceast inven ie din 1801 era, de fapt, o modernizare adus r zboiului de esut al lui Vaucanson din 1740. Perfec ionarea a venit odat cu folosirea cartele-lor perforate ca suport de memorare a comenzilor ma inii.

6. MOTORUL DIFEREN IAL AL LUI CHARLES BABBAGE Charles Babbage (17921871) a realizat un motor care se diferen ia de celelalte de pn atunci prin blocul de memorare format din cartele perforate, acesta p strnd rezultatele intermediare i datele ce trebuiau prelucrate.

7. RE EAUA DE COMUTATOARE A LUI GEORGE BOOLE Acesta (1815-1864) a inventat, de fapt, calculul logic, cu care se puteau executa opera ii precum AND, OR i NOT; folosea doar valorile adev rat i fals. Aceste calcule au fost numite, cu trecerea timpului, ca algebra boolean .

8. MA INA DE CODIFICARE A LUI HERMAN HOLLERITH (1860-1929) Pentru a u ura nregistrarea datelor din recens mnturi, cel mai sus numit a construit un sistem de nregistrare i prelucrare a datelor (mecanic), utiliznd cartelele perforate.

Toate aceste ma ini func ionau mecanic, pe baza ro ilor din ate, i era nevoie de o revolu ionare n domeniu. Sub numele de tabulatoare, ele au mai fost folosite pn n anii 70.

9. INVEN IILE ANILOR 30 n perioada 1920-1930, rudele vechi ale calculatorului au reu it manevra i date alfabetice, pe lng cele numerice. n anii 30 au fost f cute alte dou inven ii. Mai nti, Vannevar Bush a realizat n 1932 un calculator mecanic care putea calcula prin rotirea unor piese din componen a sa; apoi Konrad Zuse, George R. Stibitz i Howard H. Aiken au dezvoltat proiectul calculatorului electromecanic. Acesta folosea sistemul binar.

10. CALCULATORUL ATANASOFF-BERRY John Vincent Atanasoff (1903-1995) i Clifford E. Berry (1918-1963) au reu it s inventeze primul calculator electronic digital din lume, ntre 1937-1942. Folosea sistemul binar, avea o memorie regenerativ , procesare paralel i memorie separat de func iile calculatorului.

11. CALCULATORUL MARKI A fost realizat ntre anii 1939-1944 de c tre inginerii IBM; astfel ap rea prima ma in care putea face calcule repetate; totu i, aceasta avea destule inconveniente. Cel mai important era acela c viteza de lucru era mic , fapt explicabil prin utilizarea principiului electromagnetic.

12. JOHN VON NEUMANN (1903-1957) Matematician ungaroamerican, Neumann a avut contribu ii n cuantumul mecanicii, n partea algebrei care-i poart numele i n special n design-ul i teoria calculatoarelor (pentru acest ultim lucru a primit premiul Enrico Fermi).

13. CALCULATORUL ENIAC Electronic Numeric Integrator And Computer (1945) cnt rea 30t, ocupa 160 m p tra i, consuma energie ct o locomotiv , avea 40 de panouri, 20 000 de tuburi electronice i putea efectua peste 5000 de adun ri sau sc deri pe secund , cu 10 cifre. Ini ial a fost folosit pentru dezvoltarea proiectului bombei cu hidrogen.

14. CALCULATORUL LUI WiLKes Profesor al Facult ii din Cambridge, S.U.A., Wilkes a realizat n anul 1949 primul calculator cu program stocat ntr-o memorie cu ntrziere, numit EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer).

CONCLUZII Dup cum vedem, de la efectuarea calculelor cu degetele minilor i pn la cel mai performant calculator s-a parcurs un drum anevoios i foarte lung. Am observat c ma inile de calcul care erau nou-ap rute aduceau ceva un pic mai bun dect cele dinaintea lor, astfel crendu-se o sumedenie de ma in rii interesante.