72
PROIECT LA AFACERI INTERNATIONALE INTERNAŢIONALIZAREA FIRMEI MELINTE R. PETRU IULIAN MASTER COMPLEMENTAR, ID., ADMINISTRAREA AFACERILOR

Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

PROIECT LA AFACERI INTERNATIONALE

INTERNAŢIONALIZAREA FIRMEI

MELINTE R. PETRU IULIAN MASTER COMPLEMENTAR, ID.,

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Page 2: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

CUPRINS

Rezumat introductiv.......................................................................................................2

I. Alegerea produsului..................................................................................................3

II. Selecţia pieţelor internaţionale...................................................................................4

a. Aplicarea criteriilor de selecţie preliminară.................................................................4

China...........................................................................................................................4

Franţa..........................................................................................................................6

India............................................................................................................................8

Irlanda........................................................................................................................11

Italia...........................................................................................................................12

Maroc..........................................................................................................................13

Portugalia....................................................................................................................14

Republica Moldova.......................................................................................................16

Ungaria.......................................................................................................................17

Marea Britanie.............................................................................................................19

Concluzii preliminare....................................................................................................20

b. Selecţia pieţelor de interes.........................................................................................22

Irlanda........................................................................................................................23

Marea Britanie.............................................................................................................31

III. Selecţia pieţei ţintă – Marea Britanie.......................................................................37

Potenţialul produsului...................................................................................................37

Distribuţia locală..........................................................................................................39

Identificarea clienţilor...................................................................................................40

IV. Strategia de intrare pe piaţă....................................................................................41

Mix-ul de marketing......................................................................................................42

Concluzii......................................................................................................................44

Bibliografie..................................................................................................................45

Page 3: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Rezumat introductiv

Proiectul prezintă internaţionalizarea firmei Murfatlar. Cu o cotă de 30% compania este

lider pe piaţa românească de vinuri, producând şi distribuind 15 tipuri de vinuri. Podgorie de

înalt prestigiu a României, amplasată în centrul Podişului Dobrogei, este beneficiara unui climat

generos, ce oferă şansa realizării unor vinuri naturale dulci, remarcabile, certificate de

profesionişti şi cu nenumărate medalii de aur la concursurile internaţionale. O dată ce a fost

câstigată şi întărită poziţia de lider pe piaţa internă compania are potenţial de extindere şi pe piaţa

externă.

Am realizat un studiu asupra unui număr de zece ţări: China, Franţa, India, Italia, Irlanda,

Marea Britanie, Maroc, Republica Moldova, Ungaria, Portugalia, pentru a vedea pe care dintre

pieţele acestor ţări ar fi mai avantajos exportul. În acest sens am urmărit o serie de factori

importanţi ce ar putea influenţa succesul produsului pe piaţă precum şi volumul exporturilor:

nivelul economic al ţării, percepţia asupra produselor străine, distanţă fizică, infrastructură,

politica comercială a statului, concurenţa de pe piaţă dar şi unele elemente ce ţin de cultură şi

religie.

Analiza celor zece ţări şi implicit a celor zece pieţe de desfacere ne-a determinat să alegem

ca ţări principale pentru export Irlanda şi Marea Britanie. Faptul că acestea nu deţin podgorii

întinse de viţă de vie şi că sunt totuşi consumatoare mari de vin ne-au determinat să realizăm un

studiu mai detaliat asupra mediilor demografic, politic, economic şi cultural al ţărilor. Din cauza

distanţei fizice mai mari dintre România şi Irlanda dar şi din cauză că produsul intern brut este de

aproximativ zece ori mai ridicat, am ales ca destinaţie de export pentru produsul nostru Marea

Britanie.

Marea Britanie respectă cerinţele noastre fiind o ţară dezvoltată din punct de vedere

economic, cu o infrastructură ce permite facilitarea transportului de mărfuri, dar şi cu o

concurenţă locală în ceea ce priveşte produsul nostru destul de scazută. Forma de tranzacţie pe

care am ales-o este de export indirect vânzarea produselor noastre făcându-se prin intermediul

unor societăţi de retail. Această formă de pătrundere pe piaţa Marii Britanii a fost aleasă şi din

caza lipsei de experienţă. Având în vedere că Marea Britanie este una dintre cele mai mari

consumatoare respectiv importatoare de vin, produsele firmei Murfatlar ar putea avea succes.

Page 4: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

I. Alegerea produsului

Compania MURFATLAR produce şi distribuie pe piaţa internă următoarele 15 tipuri de

vin: Mamaia, Zaraza, Lacrima lui Ovidiu, Lacrima lui Ovidiu Pontica, Rai Grande Reserve,

Arezan, Trei hectare, La răcoare, Premiat eticheta neagră, Rai de Murfatlar, Sec de Murfatlar,

Conu Alecu, Zestrea Murfaltar, Mugur de viţă şi Ferma nouă.

Murfatlar este lider pe piaţa de vinuri cu o cotă de 30%. Altfel spus, una din 3 sticle

cumpărate în România este Murfatlar. De la albe la roşii şi de la seci la dulci, vinurile Murfatlar

acoperă gama cea mai largă de produse. Mai mult de 50% din vinurile roşii consumate în

România poartă marca Murfatlar, producător ce exportă în peste 15 ţări, printre care SUA, Marea

Britanie, Germania, Finlanda, Danemarca, Israel sau Japonia.

Podgoria Murfatlar este aşezată în sud-estul României, între Dunare şi Marea Neagră, în

centrul Podişului Dobrogei. Climatul continental, diversitatea amplasării plantaţiilor viticole,

efectul protector al reliefului împotriva curenţilor reci predominant nord-estici, influenţa

favorabilă a vecinătăţii Mării Negre, care temperează căldurile şi gerurile excesive, oferă

Podgoriei Murfatlar un microclimat particular favorabil pentru realizarea unei largi varietăţi de

vinuri. 

 Vinurile albe se recomandă a se consuma tinere, în primul sau al doilea an de existenţă,

când sunt fructuoase, aromate, cu o nuanţată paletă de arome ce sugerează parfumuri florale sau

de fructe .

Vinurile roze şi roşii necesită o perioadă de învechire la vas, care să le confere un grad de

rotunjime, datorită unor reacţii biochimice profunde.

Temperatura de servire a vinurilor Murfatlar: 16-17 grade Celsius. Are o compoziţie

oraganoleptică specifică, în conţinutul lor găsim o abundenţă de substanăe astringente (tainuri),

substanţe colorante (antociani), precum şi substanţe aromatice specifice soilui.

Obiectivul principal al companiei Murfatlar a fost câştigarea şi intărirea poziţiei de lider pe

piaţa internă. De aceea, la început, exportul a fost “neglijat” intenţionat pentru că toate resursele

au fost concentrate pentru realizarea acestui prim obiectiv. Principalii concurenţi pe piaţa

românească sunt Jidvei, cu o cotă de 14,5%, urmată de Cotnari - 13,1% şi Vincon - 7,8%.

Exportul a devenit o prioritate pentru Murfatlar începând cu 2006, când firma a început să-şi

Page 5: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

recâştige poziţia pe pieţe din ţări cu tradiţie pentru livrările societăţii, reuşindu-se în acelaşi timp

şi stabilirea de contacte noi. 

II. Selecţia pieţelor internaţionale

Ţările care fac obiectul studiului nostru sunt: China, Franţa, India, Irlanda, Italia, Maroc,

Portugalia, Republica Moldova, Ungaria şi Marea Britanie.

a) Aplicarea criteriilor de selecţie preliminară

China

Suprafaţa: 9.573.000 km²

Populaţia: 1.338.612.968 locuitori

Vârsta medie a populaţiei: 33,2 ani

Capitala: Beijing

Moneda: Yuan Chinezesc

PIB: $7.8 trillion (10,6% din agricultură, 49,2% industrie, 40,2% servicii)

Rata inflaţiei: 6%

Religia: Taoista, Budhista, Crestina, Musulmană şi altele.

Sistem de guvernare: republică comunistă

Distanţa fizică: aproximativ 7060 km.

Climatul este unul musonic ce se caracterizează prin schimbarea sezonieră a maselor de

aer, adică predominarea maselor continentale iarna şi a maselor de aer marin vara. Pe tot

parcursul anului se înregistrează precipitaţii bogate.

Sistemul de guvernare al Chinei este de tip comunist.

Creşterea economică a Chinei din ultimii ani a îmbunătăţit dramatic vieţile a sute de

milioane de chinezi, a crescut mobilitatea socială şi a extins aria de libertate personală. De

asemenea, statul chinez a încercat de-a lungul timpului să-şi îmbunătăţească relaţiile cu celelate

ţări ale lumii. Astfel, la începutul anilor 1970 Beijing-ul era rescunoscut diplomatic de cele mai

multe dintre puterile lumii. Beijing-ul şi-a asumat locul în Organizaţia Naţiunilor Unite încă din

Page 6: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

1971 şi a devenit din ce în ce mai activă în organizaţii multilaterale. Din martie 2008 numărul

ţărilor ce au dezvoltat relaţii diplomatice cu China s-a ridicat la 171.

China de azi este a patra cea mai mare economie a lumii. Aceasta a susţinut o creştere

economică medie de peste 9,5% în ultimii 26 de ani. În 2006 produsul intern brut de 2,68 mii de

miliarde de dolari reprezenta o cincime din dimensiunea economiei Statelor Unite.

Industria şi construcţiile deţin o pondere de aproximativ 46% din PIB-ul Chinei. Majore

sunt industria minieră şi cea de prelucrare a minereului: fier, oţel, aluminiu, cărbune. Nici

industriile de produse textile şi îmbrăcăminte, armamente, petrolieră, ciment, produse chimice,

îngrăşăminte, încălţăminte, jucării şi electronică, automobile, nave şi aeronave, telecomunicaţii

nu sunt mai puţin importante. Sectorul deţinut de stat încă reprezintă aproximativ 40% din PIB.

În ultimii ani, autorităţile au oferit o atenţie deosebită managementului activelor de stat precum

şi a întreprinderilor de stat, iar progresele au fost remarcabile.

China este cel mai populat stat şi unul dintre cei mai mari consumatori dar şi producători

de produse agricole. Peste 40% din forţa de muncă a Chinei lucrează în agricultură chiar dacă

numai 10% din teren este cultivabil. Agricultura contribuie cu 13% la formarea PIB. China este

una dintre cei mai mari producători de orez, porumb, grâu, soia, legume, ceai. Majoritatea

produselor non-alimentare includ bumbacul, alte fibre şi seminţe oleaginoase. China speră în

continuare la creşterea producţiei agricole prin îmbunătăţirea stocurilor de plante, îngrăşăminte şi

tehnologii. Pe suprafeţe largi se cultivă şi viţă de vie, arbori de cafea şi de cacao, trestie de zahar.

Accesul pe piaţă

Din anul 1992, tariful vamal chinez se bazează pe Nomenclatorul Internaţional al

Sistemului Armonizat de Desemnare şi Codificare, până la nivelul de 6 cifre şi constă în

subdiviziuni până la 8 cifre. La 1 ianuarie 2006 a intrat în vigoare noul tarif Vamal al R.P.

Chineze care se aplică nediscriminatoriu tuturor produselor de import provenite din ţările

membre OMC. Taxele vamale se aplică asupra valorii CIF a mărfurilor. Din ianuarie 1994,

China a introdus în sistemul său fiscal taxa pe valoare adăugată (TVA). TVA se aplică asupra

tuturor bunurilor, inclusiv a celor din import. TVA este de 17%, iar asupra anumitor produse

precum cereale, uleiuri vegetale, îngrăşăminte agricole şi cărţi, TVA-ul este de 13%. Sunt

exceptate de TVA anticoncepţionalele, cărţile vechi, ajutoarele internaţionale şi produsele

importate pentru handicapaţi şi destinate în exclusivitate folosinţei acestora. Anumitor produse,

considerate de lux şi celor care dăunează sănătăţii li se aplica un impozit special asupra

Page 7: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

consumului, situat în marja 3-45%. În această categorie se includ tutunul, băuturile alcoolice,

cosmeticele, parfumurile, bijuteriile, benzina, motocicletele, vehiculele cu motor şi articolele

pentru jocurile de artificii.

În ceea ce priveşte produsul nostru, vinul, consumul acestei băuturi a crescut rapid pe

parcursul ultimilor ani. În China sunt 110 vinării, numai 20 dintre ele fiind adaptate la

producerea în masă, restul fiind artizanale. Producţia anuală de vin a fost de 560.000 tone în

1997. Dar producţia locală este departe de a satisface cerinţele de 700.000 de tone pe an. Totuşi

exportul în China nu ar fi avantajos dacă luăm în considerare accizele şi distanţa foarte mare

între România şi acest stat.

Franţa

Suprafaţa: 551.659 km²

Populaţia: 64.057.792 locuitori

Vârsta medie a populaţiei: 39,4 ani

Capitala: Paris

Moneda: euro

PIB: 1161 de miliarde $

Rata inflaţiei: 1%

Religia: stat laic, existând o separare reciprocă între Stat şi Biserică, pe baza unui postulat prin

care statul respectă toate religiile, dar nu recunoaşte niciuna (51% din francezi se declară

catolici, 31% se declară fară nici o religie iar restul preferă să nu se pronunţe)

Sistem de guvernare: repulică semi-prezidenţială

Distanţa fizică: 2262 km

În centrul ţării, clima este temperată de tranziţie, cu ierni reci şi veri calde. Litoralul sudic

al ţării are climă subtropical-mediteraneană, în timp ce în sud-vestul ţării, datorită munţilor

Pirinei clima poate fi, la înălţimi de peste 1.500 de metri, temperat alpină.

În Franţa puterea executivă este reprezentată de Preşedinte, iar puterea legislativă de

Parlament. Principalele grupuri parlamentare sunt organizate în jurul a două grupări politice

opuse: gruparea de stânga, organizată în jurul Partidului Socialist şi gruparea de dreapta

organizată în jurul UMP. Mediul politic este caracterizat de stabilitate.

Page 8: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Politica externă a Franţei a fost puternic influenţată de caracterul de membru fondator al

Uniunii Europene. De asemenea Franţa este o membră activă în numeroase organisme

internaţionale: Naţiunile Unite, OTAN, Organizaţia Mondială a Comerţului, etc.

Economia Franţei este o combinaţie de multe întreprinderi private (peste 2,5 milioane

companii înregistrate) şi de importante (dar în scădere) intervenţii ale guvernului care păstrează o

influenţă puternică asupra anumitor sectoare economice fiind principalul acţionar la numeroase

societăţi considerate drept strategice (cale ferată, electricitate, construcţii aeronave, etc.). Totuşi

guvernul a început să îşi relaxeze controlul asupra anumitor sectoare şi a început să vândă o parte

din acţiunile sale la anumite companii.

Agricultura antrenează 7% din populaţia activă deşi are o contribuţie redusă în PNB

(3,3%), Franţa situându-se pe locul întâi în Europa şi cinci în lume la producţia de cereale. Ca

valoare a exporturilor agricole, Franţa ocupă locurile doi-trei pe glob. Viticultura este şi ea larg

reprezentată (locul al doilea pe glob la producţia de struguri şi de vinuri). Cea mai mare cantitate

de vin se produce în zona Languedoc, dar majoritatea vinurilor de calitate sunt originare din zona

Bordeaux, din Cote d’Or de lângă Dijon şi din Champagne. Creşterea animalelor asigură 53%

din valoarea porducţiei agricole. Se cresc bovine, porcine şi ovine.

Accesul pe piaţă :

Introducerea monedei euro şi continua globalizare au făcut ca presiunile competitive să

apese tot mai tare asupra firmelor şi a economiei franceze în ansamblu. Prioritatea numărul unu a

guvernului rămâne asigurarea investitorilor străini de atractivitatea Franţei din punct de vedere

investiţional, deoarece investiţiile sunt văzute ca un impuls pentru creştere economică şi o

modalitate de creare de locuri de muncă stabile.

În Franţa, importurile se lovesc de o serie de bariere netarifare cum ar fi standarde tehnice

complexe şi procedee de testare care uneori par că depăşesc limitele impuse pentru asigurarea

siguranţei şi a performanţei. Deasemenea, toate importurile sunt reglementate de Tariful Integrat

Comunitar (TARIC). Se observă şi o predispoziţie a firmelor franceze de a lucra tot cu firme

franceze sau care fac parte din UE decât cu cele care nu fac parte din UE. Accizele la vin se

situează în jurul sumei de 3,4 euro pentru 100 litri de vin şi de 8,4 euro pentru aceeaşi cantitate

de vin spumos.

Având în vedere că vinul a jucat un rol foarte important în construirea şi dezvoltarea

identităţii naţionale a francezilor, combinaţia vin frantuzesc - gastronomie franţuzească

Page 9: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

reprezentând dintotdeauna un motiv de mândrie naţională, dar şi că Franţa ocupă locul doi în

lume, după Spania, privind suprafaţa viticolă cultivată am concluzionat că exportul de vin

românesc pe piaţa acestei ţări nu ar avea succes.

India

Suprafaţa: 3,287,590 km²

Populaţia: 1.166.079.217 locuitori

Vârsta medie a populaţiei: 25.3 ani

Capitala: New Delhi

Moneda: rupie

PIB: 450 miliarde $

Rata inflaţiei: 7.8%

Religia: Hindusă 80,5%, Musulmană 13,4%, Creştină 2,3% şi altele

Sistem de guvernare: republică federală

Distanţa fizică: 4 802,13 km

În India există şase subtipuri climatice majore, variind de la deşert - în vest la tundre alpine

şi gheţari - în nord. Datorită vecinătăţii Oceanului Indian, se simte prezenţa alizeelor şi a

curenţilor oceanici.

Agricultura este o ramură importantă şi prioritară a economiei contribuind cu 24% la

formarea PIB şi reprezentând 12% din exporturi. Circa 65-75% din populaţia ţării este

dependentă de agricultura.

Industria contribuie la formarea PIB cu 25%. Sectorul petrolier constituie o componentă

principală a economiei. India dispune de numeroase resurse naturale minerale, o pătrime din

resursele minereale mondiale cunoscute, inclusiv aur, argint şi diamante, care au atras atenţia

principalilor operatori şi prelucrători mondiali din domeniu. India a adoptat o politică de

protecţie şi de valorificare a acestora în interesul dezvoltării economice proprii.

Pentru reducerea inflaţiei, guvernul a luat unele măsuri precum: limitarea exportului unor

produse, interzicerea la export a unor alimente de bază (ex. orezul), reducerea taxelor vamale la

unele produse de import.

Page 10: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Sectorul extern este considerat a fi succesul major al reformelor economice, concretizat în:

reducerea serviciului datoriei externe, creşterea exporturilor, stabilitatea monedei locale şi

importante acumulări de rezerve în devize.

Exportul a atins în primele 4 luni ale anului financiar 2008-2009, nivelul de 59,2 miliarde

dolari, iar importurile s-au cifrat la 100,4 miliarde dolari. Deficitul balanţei comerciale în

primele 4 luni ale anului financiar curent a fost 41,2 miliarde dolari.

Accesul pe piaţă :

Principalele taxe pe care le percepe guvernul central sunt: taxa pe venit (cu excepţia

veniturilor din agricultură, unde taxa e percepută de guvernele locale), taxa vamală, accize

centrale şi TVA, care a înlocuit taxa pe vânzări şi taxa pe servicii. TVA se aplică de la 1 aprilie

2005, dar încă nu a fost pusă în aplicare de toate statele. Nivelul TVA este cuprins între 1 şi

20%, produsele fiind împărţite în patru categorii. Totodată sunt 59 produse pentru care nu se

calculează TVA.

Guvernele locale percep la rândul lor următoarele taxe: taxa de timbru, accize locale, taxa

pe venitul din terenuri, taxa pentru practicarea unor profesii.

Sistemul de taxare vamală în India este complex, taxa finală constituindu-se din

următoarele componente:

1. Taxa vamală efectivă care se aplică la valoarea vamală a mărfii (valoarea CIF).

Nivelul maxim al taxelor vamale pentru produsele nealimentare a fost redus de la 5% la 12.5%.

2. Countervaling Duty - CVD, care este de 8-16%, în funcţie de produs, la care se

adaugă un procent de 2% CESS (2% se calculează la procentul de CVD - ex. 2% din 16%,

rezultă o taxă finală de 16.32%).

3. Taxa specială (education cess) care este de 2%.

4. Special CVD – 4% - se calculează la toate importurile.

O anchetă intreprinsa de Comisia Comunităţii Europene a arătat că, în ciuda eliminării, în

2001, a restricţiilor cantitative asupra importului de vinuri şi spirtoase ca urmare a procedurilor

de soluţionare a litigiilor împotriva Indiei în conformitate cu inţelegerea privind soluţionarea

litigiilor, importurile de vinuri şi de spirtoase din UE au scăzut în 2002 şi au crescut, începând

din 2003, proporţional cu creşterea generală a consumului de vinuri şi spirtoase în India. Efectele

care puteau fi estimate în mod rezonabil să decurgă din eliminarea restricţiilor cantitative nu s-au

produs, datorită aplicării măsurilor aflate în curs de investigare.

Page 11: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Ancheta a arătat, printre altele, faptul că totalul consumului de vinuri şi spirtoase în India a

reprezentat, în 2004, respectiv, 0,67 şi 87,1 milioane de lăzi de nouă litri, cu o creştere aşteptată

între 5% şi 10% pe an de-a lungul următorului deceniu, şi că mai puţin de 9% din vinurile

consumate în India sunt produse importate, care sunt supuse dreptului suplimentar şi dreptului

suplimentar adiţional.

Cercetarea a confirmat faptul că există o mare piaţă potenţială în India pentru vinuri

importate şi că eliminarea dreptului suplimentar pentru vinuri şi a dreptului suplimentar adiţional

pentru spirtoase ar duce la o reducere a preţurilor de vânzare a vinurilor importate cu 22% la

35% și 23% la 48% în diferite state din India. O reducere a acestei magnitudini ar mări în mod

semnificativ cererea pentru vinuri importate, date fiind preferinţele consumatorilor din India şi

creşterea aşteptată a pieţei din India de vinuri.

Irlanda

Suprafaţa: 70.280 km²

Populaţia: 4.109.086 locuitori

Vârsta medie a populaţiei: 34,3 ani

Capitala: Dublin

Moneda: Euro

PIB: $ 180,9 de miliarde (total)

Rata inflaţiei: 4%

Religia: Romano - Catolică 88,4%, Biserica Irlandeză 3%, şi altele

Sistem de guvernare: Republică - Parlamentul are 226 de membri, aleşi de către popor la

fiecare 5 ani

Distanţa fizică: aproximativ 2500 km

Clima este influenţată de Curentul Atlanticului de Nord şi este destul de blândă. Verile nu

sunt foarte calde, iar iernile sunt geroase foarte rar. Precipitaţia este foarte frecventă, mai ales în

forma ploii. În părţi ale ţării, până la 275 de zile pe an sunt ploioase.

Page 12: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Accesul pe piaţă:

Din cauza accizelor relativ înalte la vinuri în Irlanda, o sticlă de vin (0.7 litri), ce valorează

de exemplu 1.8 euro va ajunge pe piaţa Irlandei la un preţ de 10.5 euro. Preţul cu amănuntul la o

sticlă de vin pe piaţa Irlandei se formează în felul următor:

preţul producătorului - 1.8 euro 17%

taxa accizelor (3.23 euro/litru) - 2.4 euro 23%

Costul de transport, marja importatorului/angrosistului - 4.5 euro 43%

TVA (21%) 1.8 euro 17%

TOTAL 10.5 euro 100%

Ratele accizelor în Irlanda sunt următoarele:

la vinurile liniştite cu un grad de alcoolitate mai mic de 15° - 3.23 euro/litru;

la vinurile liniştite cu un grad de alcoolitate mai mare de 15° - 4.68 euro/litru;

la vinurile spumoase cu un grad de alcoolitate mai mare de 8,5° - 6.45 euro/litru;

Taxa pe valoarea adăugată aplicabilă la vinuri este de 21%.

Cererea la vinuri în această ţară continuă să crească. În 2007 consumul vinurilor a

înregistrat o creştere de 8,9% pentru a atinge nivelul de 27.3 milioane litri. Această piaţă se

divizează în 3 categorii:

vinuri efervescente

vinuri liniştite

vinuri tari

Trebuie menţionat că Irlanda nu are producţie proprie de vinuri.

Italia

Suprafaţa: 301.230 km²

Populaţia: 58.147.733 locuitori

Vârsta medie a populaţiei: 42,5 ani

Capitala: Roma

Moneda: Euro

PIB: 1.756 de miliarde $

Rata inflaţiei: 3.6%

Page 13: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Religia: Romano - Catolică 90%, altele 10%

Sistem de guvernare: Republică

Distanţa fizică: 2030 km

Clima este continentală, cu ierni reci, veri călduroase şi precipitaţii abundente. Italia

peninsulară are un climat mediteranean, cu veri secetoase şi calde şi cu ierni ploioase şi blânde.

De la nord la sud, temperaturile cresc concomitent cu scăderea precipitaţiilor.

Astăzi Italia este o republică democratică şi o ţară dezvoltată, ocupând a şaptea poziţie

conform PIB-ului, a opta conform indicelui calităţii vieţii şi a douăzecea conform indicelui

dezvoltării umane. Este un membru fundator al Uniunii Europene şi unul dintre membri ai G8,

OTAN-ului, Consiliului Europei, Uniunii Europei Occidentale.

Membră a grupului G8, Italia reprezintă a şasea economie în 2004, după Statele Unite,

Japonia, Germania, Regatul unit al Marii Britanii şi Franta. Italia are o economie industrială

diversificată, cu un venit pe cap de locuitor apropiat unor ţări ca Franţa şi Regatul Unit.

Economia capitalistă rămâne divizată într-un nord industrial bine dezvoltat, dominat de companii

private şi un sud agricultural, cu o rată a şomajului de 20%.

Cele mai dezvoltate sectoare industriale sunt: siderurgia, industria textilă, electronica şi

industria automobilelor. Industria textilă are o veche tradiţie in Italia.

Agricultura este divizată în funcţie de zona agricolă. Se disting astfel zona de nord care

produce zahăr, soia, ridiche, carne şi produse lactate şi zona de sud specializată în fructe, legume,

ulei de măsline, grâu şi vin. Chiar dacă o mare parte din relief nu este potrivit pentru agricultură,

Italia are o mare parte din forţa de muncă angajată în acest sector. Cele mai multe ferme sunt

mici, mărimea medie fiind de numai 7 hectare.

Accesul pe piaţă :

Schimburile comerciale ale României cu Italia se derulează, de la 1 ianuarie 2007, în baza

principiilor instituite de regulile pieţei interne comunitare precum şi cele ale politicii comerciale

comune a Uniunii Europene. În Italia exportul este complet liberalizat, cu excepţia unor

reglementări privitoare la comerţul cu armament, produse stupefiante şi unele produse de înaltă

tehnologie. Licenţele de export sunt necesare numai pentru unele produse agricole. Documentele

comerciale solicitate la operaţiunile de import sunt factura comercială şi documentele de

transport (conosamentul maritim, scrisoarea de trasură, frachtul aerian).

Page 14: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Cu toate acestea, exportul de vin românesc pe piaţa Italiei nu este avantajos având în

vedere că aceasta nu importă cantităţi mari deoarece este o mare producătoare, iar distanţa fizică

între Constanţa şi Roma este de peste 2000 km – ceea ce implică o plată a asigurării, o creştere a

preţului produsului. Italienii produc în primul rând vin roşu, atât din soiuri autohtone, cât şi

internaţionale.

Maroc

Suprafaţa: 446,550 km²

Populaţia: 33.757.175 locuitori

Vârsta medie a populaţiei: 24,3 ani

Capitala: Rabat

Moneda: Maroccan Dirham MAD

PIB: $152,5 miliarde

Rata inflaţiei: 4,6 %

Religia: Musulmană 98,7%, Creştină 1,1%, Evreică 0,2%

Sistem de guvernare: Monarhie constituţională, ereditară

Distanţa fizică: 3030 km

Clima Marocului este subtropicală, temperată de influenţa oceanică. Aceasta conferă

oraşelor de pe coastă temperaturi moderate. Relieful Marocului este variat, constituit din deşert,

câmpii, podişuri şi munţi. Are o vegetaţie săracă sau absentă în deşert, stepică pe platouri şi

păduri (îndeosebi de stejar) restrânse în munţii Atlas şi zone de coastă.

Agricultura cuprinde culturile de citrice, măsline, legume, orz, ovăz, viţă de vie. Resursele

naturale preponderente sunt fosfaţii, magneziul, plumbul, zincul, sarea. Industria este dezvoltată

pe anumite ramuri, cum ar fi: textile, industria construcţiilor, turismului, alimentară.

În ultimii ani, guvernul marocan a adoptat o serie de măsuri în vederea creşterii accesului

şi prezenţei furnizorilor străini pe piaţa locală, inclusiv cea a achiziţiilor guvernamentale.

Politica guvernului marocan în sectorul agricol se integrează într-o strategie de dezvoltare

rurală ce vizează ameliorarea accesului populaţiei la infrastructurile şi serviciile de bază, precum

şi micşorarea efectelor secetei asupra mediului sătesc.

În afara politicii în domeniul barajelor hidro, principalele obiective propuse a fi realizate în

domeniul infrastructurii economice vizează: amenajările hidro-agricole; extinderea reţelei

Page 15: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

autorutiere, întreţinerea infrastructurii rutiere şi portuare existente, modernizarea instalaţiilor

aeroportuare.

Dată fiind importanţa primordială a sectorului de transporturi şi de impactul acestuia

asupra economiei, un program de ajustare structurală a sectorului a fost lansat, în parteneriat cu

Uniunea Europeană. Programul beneficiază de sprijin bugetar.

Accesul pe piaţă:

In conformitate cu dispoziţiile articolului 1 al Legii nr.13-89 referitoare la activitatea de

comerţ exterior, importul de mărfuri este liber. Există totuşi un anumit număr de restricţii

cantitative la import ce privesc anumite produse deosebite, cum ar fi prafuri şi explozivi, produse

folosite (second-hand) sau anvelope reşapate sau folosite şi aceste mărfuri sunt supuse unei

licenţe de import.

Exporturile de produse care au la bază mărfuri de origine străină, pentru care s-au achitat

drepturile de vamă şi taxele aferente pot beneficia de regimul de franciză pentru componentele

importate, ulterior, în cantităţi corespondente şi având caracteristici identice acelora înglobate în

produsele exportate.

In ceea ce priveste taxele vamale, Marocul aplică Sistemul Vamal Armonizat. Taxele

vamale sunt calculate Ad Valorem la valoarea CIF a mărfurilor. Procedurile de vămuire au fost

accelerate prin introducerea unui nou sistem de inspecţie bazat pe riscuri, ce permite reducerea

cu două zile a timpului necesar la export şi cu 4 zile a celui la import.

În scopul atragerii unui partener de afaceri marocan, exportatorii români trebuie să prezinte

imaginea unor companii demne de încredere, competitive, decise, capabile de inovaţie, de

atingerea unei calităţi superioare şi să fie permanent pregătiţi să stabilească relaţii personale.

Portugalia

Suprafaţa: 92.391 km²

Populaţia: 10.642.836 locuitori

Vârsta medie a populaţiei: 38,8 ani

Capitala: Lisabona

Moneda: euro

PIB: 210,1 de miliarde $

Page 16: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Rata inflaţiei: 2.9%

Religia: Romano - Catolică 84,5% şi altele

Sistem de guvernare: Republică Federală

Distanţa fizică: 3950 km

Climatul este considerat a fi oceanic în nord şi mediteranean în sud. Portugalia este una

dintre cele mai calde ţări din Europa, temperatura medie anuală situându-se în jur de 13 grade C

în nord şi 18 grade C în sud. Primăvara şi vara sunt însorite, în vreme ce toamna şi iarna sunt

ploioase şi vântoase.

Portugalia a îndepărtat progresiv instituţiile nedemocratice şi s-a stabilizat ca o democraţie

constituţională. În Portugalia a existat întotdeauna o economie de piaţă, conectată la mediul

economic internaţional.

O dată cu intrarea în UE, Portugalia a cunoscut un adevărat miracol economic, fiind în

plină ascensiune (creştere a PNB de la 35 miliarde euro în 1987 la circa 110 miliarde euro în

1997), deşi n-a rezolvat încă o serie de probleme, printre care inflaţia şi balanţa de plăţi (datoria

externă se menţine la peste 20 miliarde euro).

Principala ramură economică este industria prelucrătoare (aproape 1/4 din populaţia activă,

cca 1/3 din PIB), care a crescut, într-un ritm rapid, începând cu 1986. Industriile tradiţionale

sunt: textilă-confecţii, pielărie, ceramică, sticlărie, alimentară (îndeosebi vin, Portugalia fiind

unul dintre principalii producători mondiali, ulei de măsline, produse lactate). Alte ramuri

industriale: siderurgie şi metalurgie neferoasă, industrie chimică şi petrochimică, materiale de

construcţie.

Agricultura este slab dezvoltată, cu excepţia viţei de vie şi a pomilor fructiferi (citrice,

măslini, smochini, meri ş.a.). Celelalte culturi sunt destinate, în principal, consumului intern:

grâu, orez, porumb, cartofi, legume ş.a. În sectorul zootehnic se remarcă creşterea ovinelor şi

caprinelor.

Accesul pe piaţă :

Introducerea mărfurilor originare din ţările UE, precum şi din cele terţe, unde se află în

folosinţă liberă, nu este supusă restricţiilor cantitative nici licenţierii. Importul produselor

agricole şi a mărfurilor industriale provenite din ţări terţe se efectueză în regimul liberului

schimb. Există, însă, mărfuri specifice, precum drogurile, materialele explozibile, armele de foc,

Page 17: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

muniţiile, importul cărora este supus obţinerii licenţelor.Unele produse importate, oricare ar fi

originea lor, urmează a fi supuse anumitor reglementări tehnice, inclusiv omologării. Cît priveşte

normele obligatorii acestea derivă din normativele UE.

Nu se poate exporta vin românesc in Portugalia din cauza concurenţei foarte mari. Încă din

timpul Imperiului Roman, Portugalia a fost asociată cu zeul Bacchus, fiind recunoscută pentru

tradiţia în producţia de vin. Cel mai cunoscut este Vinul de Porto. Principalul centru al

comerţului vinurilor este Vila Nova Gaia. Portugalia se află înaintea României în clasamentul

privitor la suprafeţele cultivate cu viţă de vie şi în cel al celor mai mari ţări producătoare de

vinuri, lucru care face inutil exportul în aceasta ţară.

Republica Moldova

Suprafaţa: 33,843 km²

Populaţia: 4.320.490 locuitori

Vârsta medie a populaţiei: 34 ani

Capitala: Chişinău

Moneda: Leu moldovenesc

PIB: $ 9,066 de miliarde (total)

Rata inflaţiei: 7.5%

Religia: Ortodocşi 98%, Evrei 1,5 %, Baptişti şi alţii 0,5%

Sistem de guvernare: Republică - Parlament unicameral are 101 de scaune, alese de popor

pentru o perioadă de patru ani.

Distanţa fizică: 650 km

Clima este temperat-continentală, iarna fiind blândă, iar vara caldă. Mişcarea generală a

maselor de aer ale atmosferei de cele mai multe ori este din partea Atlanticului de Nord-Vest şi

Sud-Vest.

După suprafeţele de plantaţii viticole, producţia globală de struguri şi de vinuri, Republica

Moldova se plasează printre primele ţări din Europa şi din lume. Moldova dispune de un

potenţial viticol de peste 150 mii hectare şi produce anual, în medie, peste 600 mii tone de

struguri, dintre care circa 400 mii tone de struguri sunt procesaţi în vinuri şi alte băuturi

Page 18: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

alcoolice. De asemenea, Republica Moldova este unica ţară în lume care exportă peste 90% din

producţia vinicolă fabricată.

Accesul pe piaţă:

Aria exportului include mai mult de 50 de ţări. Cel mai înalt nivel al livrărilor externe de

producţie vinicolă a fost atins în anul 2005, când au fost exportate vinuri şi alte băuturi alcoolice

în valoare de peste 313 milioane dolari SUA. În prezent, Moldova exportă producţie vinicolă şi

în Germania. În structura exportului în această ţară predomină vinurile naturale, dar sunt

exportate şi vinuri spumante, divinuri şi alte produse alcoolice.

Volumul producţiei de vin în Moldova în ianuarie-octombrie 2008 a constituit 1,609

miliarde lei (155,3 mil. dolari), în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007 cu 36,1%.

În acelaşi timp, în primele 10 luni ale anului producţia băuturilor alcoolice tari distilate în

expresie bănească a crescut cu 34% - până la 411,8 mil. lei (39,7 mil. dolari)1. Rusia a interzis

exportul vinurilor moldoveneşti la finele lunii martie 2006, invocând că acestea conţineau

pesticide şi metale grele. Până atunci, cota Rusiei constituia circa 80% din volumul total al

exporturilor moldoveneşti de vinuri. Interzicerea livrărilor de vinuri din Moldova a condus la

diminuarea în 2006 a exportului producţiei vinicole moldoveneşti de 5 ori faţă de 2005.

Republica Moldova se mai prezintă şi ca o ţară a vinurilor dulci şi aromate, a căror

varietate de gusturi întrece imaginaţia. Oricum, faimoasele Beciuri de la Cricova, un adevărat

oraş subteran ale căror străzi poartă numele diferitelor soiuri de licoare de struguri, de la

Cabernet, Riesling şi Fetească, la Aligote şi Sauvignon, constituie o atracţie inedită.

Republica Moldova nu importă vinuri.

Mărfurile supuse accizelor, cum ar fi: cafeaua, caviarul, berea, vinul, şampania, alcoolul,

articolele din tutun, produsele petroliere, parfumurile, autoturismele, aparatura electronică,

articolele de giuvaiergerie, comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii

Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile supuse

accizelor procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care

nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, trebuie obligatoriu să fie marcate cu timbru de acciza.

Lista băuturilor alcoolice supuse accizelor şi cotele accizelor au următoarele valori:

-şampania 10% din valoarea in lei md.;

-vinuri spumante 10% din valoarea in lei md.;

1 Conform Biroului National de Statistica

Page 19: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

-alcool între 9% şi 25 % acciza este de 30%;

-alcool peste 25% acciza este de 50%.

Ungaria

Suprafaţa: 93.030 km²

Populaţia: 9.956.108 locuitori

Vârsta medie a populaţiei: 38,9 ani

Capitala: Budapesta

Moneda: Forint

PIB: 175 de miliarde $

Rata inflaţiei: 6.1%

Religii: Romano - Catolică 51,9%, Calvinistă 15,9%, Lutherană 3%, şi altele

Sistem de guvernare: Republică

Distanţa fizică: 900 km

Ungaria este situată în zona temperată, este influenţată de trei zone climatice: oceanic,

continental şi mediteran. Vremea uneori este schimbătoare, datorită caracteristiciilor Munţilor

Carpaţi înconjurători, de multe ori tinde să fie secetă mai ales în zona câmpiei Alföld.

Politica externă a Ungariei doreşte deopotrivă îmbunătăţirea relaţiilor cu ţările învecinate,

dar şi asigurarea drepturilor minorităţilor maghiare de peste hotare, apărarea indentităţii lor şi

impunerea intereselor acestora.

Ungaria a aderat la Uniunea Europeană în anul 2004. Din acel moment a demonstrat o

creştere economică însemnată. Sectorul privat contribuie cu aproximativ 80% la PIB. Ungaria

atrage aproape o treime din investiţiile străine directe care se îndreaptă spre Europa Centrală.

Momentan, firmele străine controlează două treimi din piaţa manufacturieră, 90% din

telecomunicaţii şi 60% din sectorul energetic. Inflaţia a scăzut de la 14% în 1998 ajungând în

2005 la 3,7%. Ungaria este o ţară cu economie medie dezvoltată, specificul ei este industria şi

agricultura, ţara fiind sensibilă la economia externă.

Industria este săracă în materii prime şi surse de energie. Pe teritoriul ţării se găsesc

minereuri de ţitei, gaze naturale, bauxită, cărbune, caolin, zeolit, perlit, bentonit, precum şi

Page 20: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

materiale de construcţii: andezit, riolit, tufá, calcar. Totuşi ţara este nevoită să importe materii

prime.

Agricultura este una din ramurile determinante ale economiei ungare. În structura

insămanţărilor partea determinantă revine cerealelor (grâul, orzul de toamnă şi de primăvară,

triticala, ovăzul, secara, porumbul). Caracteristicile climatice şi geografice fac posibilă cultivarea

a nenumărate soiuri de fructe şi legume, de viţă de vie, plante medicinale, plante pentru ulei

volatil şi ornamentale. Produsele cultivate sunt deosebit de bogate în arome, astfel pot satisface

şi aşteptările consumatorilor pretenţioşi din Europa.

Accesul pe piaţă :

Circulaţia mărfurilor în comerţul exterior ungar, în ultimul deceniu a crescut în mod

continuu, 74% din export se îndreaptă în Uniunea Europeană. Produsele şi serviciile pot fi

importate în Ungaria fără restricţii. Numai pentru anumite produse este necesară licenţa de

import sau export eliberată de Ministerul Economiei şi Transporturilor sau Ministerul

Agriculturii: anumite produse agricole, anumite mărfuri, precum: arme, metale preţioase şi

aliajele acestora, autovehicule, medicamente, materiale radioactive.

Taxa pe valoarea adaugată (TVA) este de: 20% rata standard (fata de 25% cât a fost până

în anul 2005), 15% pentru produsele agro-alimentare, utilităţi publice, cărţi-ziare, servicii

hoteliere, resturante etc, 5% pentru anumite produse farmaceutice, manuale.

Accizele sunt plătite de firmele care vând sau importă produsele incluse în Legea

Accizelor, cum ar fi: produse petroliere (benzină, motorină şi alte derivate petroliere), băuturi

alcoolice (bere, vin, şampanie) şi tutun. Accizele se calculează atât sub forma unui procent din

preţ, cât şi ca sumă fixă pe unitatea vândută. Noua lege ungară a accizelor, în vigoare din

1.01.1998, a fost modificată conform legislaţiei europene. Începând cu anul 2006, accizele sunt

abolite pentru vinuri iar pentru alte produse acestea vor ramâne neschimbate (combustibili).

Dat fiind că producţia anuală de vinuri se cifreaza la 4.2 milioane hectolitri produs în 22 de

regiuni viticole istorice am luat decizia de a nu exporta vin românesc pe piaţa Ungariei.

Marea Britanie

Suprafaţa: 244,820 km2

Populaţia: 61.113.205 locuitori

Page 21: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Vârsta medie a populaţiei: 40.2 ani

Capitala: Londra

Moneda: Lira sterlină

PIB: 2373 de miliarde $

Rata inflaţiei: 3,2%

Religii: 71,2% creştină şi altele

Sistem de guvernare: Monarhie constituţională

Distanţa fizică: 2106 km

Clima Marii Britanii este una temperat-oceanică, cu ploi prelungite, ceaţă şi geruri foarte

rare.

În comparaţie cu alte naţiuni, suprafaţa agricolă a Marii Britanii este foarte scazută, dar

agricultura Britaniei este intensivă şi foarte productivă. Circa 74% din suprafaţa arabilă a Marii

Britanii este folosită pentru un anumit tip de agricultură – în special de cereale (porumb, orz,

rapiţă) şi alte culturi precum zahăr, fasole sau mazăre.

Produsul Intern Brut (PIB) al Marii Britanii a scăzut cu 0,5% în ultimii 3 ani, cea mai

ridicată valoare începând din 1990, ca urmare a reducerii cheltuielilor consumatorilor casnici.

PIB pe 2006 a fost de circa 1,833 trilioane USD (locul 6 în lume); pe cap de locuitor – 30.470

USD (locul 18 în lume). Se aşteaptă în continuare ca PIB-ul să coboare cu aproximativ 1,5% în

2009 şi cu 1% în 2010.

Accesul pe piaţă

Nivelul taxei pe venit variază între 10 şi 40% pe an. Nivelul general al impozitului pe

profit este de 30%. Nivelul general al TVA este de 17,5%.  Întreprinzatorii particulari şi firmele

plătesc TVA doar dacă realizează un volum de afaceri de peste 61.000 lire/an. La o serie de

bunuri şi servicii nu se aplică  TVA. În categoria cu TVA zero intră: toate bunurile exportate;

majoritatea produselor alimentare; cărţi, ziare; construcţiile de locuinţe noi; bunuri şi servicii

furnizate de/pentru activităţi de caritate.

În ceea ce priveşte taxele vamale, Marea Britanie, ca ţară membră a Uniunii Europene,

aplică regimul vamal al Uniunii.

Accizele în Marea Britanie se aplică la: combustibili, autovehicule, ţigări, băuturi

alcoolice, jocuri de noroc.

Page 22: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Marea Britanie este al şaselea mare exportator mondial de bunuri şi servicii. În ultimii ani,

balanţa comercială a Marii Britanii a fost constant negativă, cu un volum al importului de bunuri

mai mare decât exportul.

La export, principalele grupe de produse sunt: componente auto, diverse maşini şi

echipamente de înaltă tehnicitate; produse petroliere, prduse farmaceutice. La import, structura 

s-a modificat substanţial în ultimii ani. Din importator tradiţional de materii prime, materiale de

bază şi produse alimentare, Marea Britanie a devenit, în ultimii ani, un importator important de

produse manufacturate; intre principalele produse de import menţionăm: bunuri de larg consum,

produse alimentare, vin etc.

Concluzii preliminarii

Din cele 10 ţări pe care le-am analizat iniţial, ne-am oprit asupra a două dintre ele: Irlanda

şi Marea Britanie. Decizia a fost influenţată de unele caracteristici importante ale acestor ţări.

Am considerat că produsele noastre s-ar vinde cu succes pe pieţe cu cerere potenţială mare, în

ţări dezvoltate. Diferenţele culturale şi religioase, dar şi media de vârstă au fost alte criterii pe

care le-am luat în considerare.

Am întocmit următorul tabel de ierarhizare a ţărilor:

Nr.

crt. Ţara Cultivă viţă de vie Distanţa fizică Importă vin

1. Marea Britanie Da, suprafeţe restrânse2106 km

Da, cerere mare

2. Irlanda Nu 2500 km Da, cerere mare

3. Maroc Da, suprafeţe restrânse 3030 km Nu

4. India Da, suprafeţe restrânse 4802 km Da

5. ChinaDa, dar nu au posibilitatea

de a satisface cererea7060 km Da

Page 23: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

6. Republica Moldova Da, suprafeţe întinse 650 km Nu

7. Ungaria Da, suprafeţe întinse 900 km Nu

8. Italia Da, suprafeţe întinse 2030 km Nu

9. Franţa Da, suprafeţe întinse 2262 km Nu

10. Portugalia Da, suprafeţe întinse 3950 km Nu

După cum rezultă din tabelul ilustrat cele mai avantajoase locaţii de export a produsului

nostru sunt Marea Britanie şi Irlanda. Ţările precum Republica Moldova, Ungaria, Italia, Franţa,

Portugalia sunt excluse din cauză că sunt chiar ele producătoare de vin ceea ce înseamnă că ar fi

o concurenţă prea ridicată căreia nu credem că am putea să-i facem faţă. China necesită un

surplus de import dar distanţa foarte mare ne face să renunţăm la idee. În Maroc ne-am lovi de

diferenţele culturale şi religioase ce nu permit consumul de vin, iar India este de asemenea la o

distanţă considerabilă faţă de România.

b. Selecţia pieţelor de interes

IRLANDA

Mediul demografic/natural:

Populaţie

Cu o populaţie de aproximativ 4.150.000 locuitori şi o densitate de aprox. 57 loc./km²,

Irlanda este o ţară relativ mică în comparaţie cu restul statelor membre UE. Rata creşterii

populaţiei este de 1.133%. Pentru dezvoltarea unei afaceri în cadrul acestei ţări, suprafaţa

mică(70,280 km²) şi numărul locuitorilor destul de redus poate constitui un dezavantaj deoarece

ar însemna o piaţă de desfacere de dimensiuni mai mici. Însă nu poate fi considerat un criteriu de

selectare de sine stătător.

Distribuţie

Zona urbană ocupă 57% din totalitatea teritoriului, iar cea rurală 43%. Irlanda a trecut

printr-un proces de urbanizare în anii ’90 datorită faptului că mulţi tineri au plecat din zonele

Page 24: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

rurale să lucreze şi să trăiască în centre urbane, unde existau foarte multe oportunităţi de muncă

datorită creşterii economice.

Climă

Climatul Irlandei este unul temperat-maritim cu influenţe ale curentului Atlanticului de

Nord. Iernile sunt blânde, iar verile răcoroase şi umede. Ploile sunt prezente mai mult de

jumătate de an. Acest factor poate influenţa pozitiv sau negativ afacerile din domeniul

agriculturii. Condiţiile climaterice sunt bune pentru culturi de: orez, grâu, sfeclă de zahăr şi

cartofi. De asemenea, clima este propice dezvoltării creşterii de animale.

Reţele de comunicaţii

Irlanda are una dintre cele mai avansate reţele de comunicaţii din Europa. Printre

caracteristicile acesteia se numără şi serviciul de facturare internaţională pentru companiile care

operează “call centres” şi care oferă acces gratuit între Irlanda şi Europa sau S.U.A. Acesta este

un lucru foarte benefic invetitorilor din Europa şi S.U.A.

Performanţele Irlandei în domeniul telecomunicaţiilor sunt determinate şi de faptul că 98%

din reţeaua naţională este construită pe bază de fibră optică.

Resurse naturale

Printre resursele naturale ale Irlandei se numără gazele naturale, turba, cuprul, plumbul,

zincul, argintul, gipsul, calcarul, dolomita, dar acestea nu se regăsesc în cantităţi mari. Dată fiind

lipsa resurselor naturale proprii, importurile unor mari cantităţi de combustibil şi de materii

prime sunt o necesitate. Din acest punct de vedere, dezvoltarea afacerilor în Irlanda este cam

dificilă, deoarece în aproape toate domeniile este nevoie de combustibil şi materii prime, iar

importul lor reprezintă o cheltuială în plus.

Distanţă fizică.

Irlanda se află la o distanţă destul de semnificativă de restul continentului şi de ţările cu

care ar putea dezvolta afaceri internaţionale, fiind învecinată doar cu Regatul Unit. Un avanjaj

însă, este deschiderea la Oceanul Atlantic, prin intermediul transportului naval făcându-se

legatura cu restul statelor ce au deschidere la ocean.

Page 25: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Mediul politic:

Sistemul de guvernare.

Irlanda este un stat suveran şi independent, stat democratic cu un sistem parlamentar de

guvernare. Preşedintele este ales pentru un termen de 7 ani şi poate fi reales o singură dată.

Actualul preşedinte este Mary McAleese.

În timpul “erei Tigrului Celtic” multe companii din industria de tehnologie a informaţiei au

fost atrase să investească în Irlanda datorită unor proiecte guvernamentale care le ofereau

garanţii şi alte facilităţi avantajoase. Organizaţii guvernamentale ca IDA Ireland (Autoritatea de

Dezvoltare Industrială) au atras zeci de companii mari să-şi fondeze centre regionale în Irlanda,

precum Dell, Intel, Microsoft şi Gateway.

În ultimul deceniu, guvernul irlandez a implementat o serie de proiecte naţionale

economice cu ţelul de a reduce inflaţia şi ratele de taxaţie. Alte ţeluri includ: reducerea

cheltuielilor guvernamentale ca procentaj a PIB-ului, îmbunătăţirea pregătirilor forţei de muncă

şi promovarea investiţiei străine, care deja este printre cele mai înalte niveluri din lume.

Stabilitate.

Sistemul politic este unul stabil şi în ultima perioadă a fost dominat de partide de centru şi

centru-dreapta. Stabilitatea mediului politic reprezintă un avantaj pentru potenţialii investitori

sau pentru cei care doresc să înceapă o afacere în Irlanda deoarece astfel se poate face mai uşor o

prognoză pentru anii viitori din mai multe puncte de vedere.

Orientare ideologică.

Irlanda este un stat liberal, este membru al Uniunii Europene şi al majorităţii organizaţiilor

internaţionale, dar este o ţară neutră din punct de vedere militar. Acest lucru încurajează

investiţiile şi afacerile străine.

Intervenţionismul guvernamental în afaceri

Politica economică a Guvernului este îndreptată către crearea unei economii stabile, în

conformitate cu necesităţile mediului de afaceri.

Configuraţia actuală a mediului de afaceri din Irlanda este determinată de deciziile luate la

jumătatea anilor ’50 de a asigura creşterea economică prin stimularea industriilor care produc

pentru export. Guvernările succesive au cultivat această politică şi au acordat o atenţie deosebită

Page 26: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

încurajării investiţiilor. „World Competitiveness Yearbook”2 – 2002, a plasat Irlanda între cele

mai competitive zece economii dintre cele 47 de state care au făcut obiectul studiului.

Agenţiile de promovare guvernamentale s-au orientat către anumite ramuri ale economiei,

în special către cele care produc bunuri şi servicii cu o valoare adăugata mare. Acestea au cel mai

mare potenţial de creştere şi cele mai bune perspective de a crea şi menţine locuri de muncă pe

termen lung. Sectoarele vizate sunt:

- produse chimice şi farmaceutice;

- comerţ electronic;

- tehnologia informaţiei şi comunicaţiile;

- software;

- servicii financiare internaţionale;

- call-centres;

- aparatură medicală.

Atitudini faţă de firmele/produsele străine

În Irlanda nu există restricţii la repatrierea câştigurilor, capitalului sau dobânzilor, iar

plăţile aferente repatrierii se pot efectua în orice monedă. De asemenea, nu sunt restricţii la

intrarea capitalului în Irlanda. Rezidenţii şi non-rezidenţii pot avea conturi în orice monedă, iar

firmele irlandeze sunt libere să deschidă conturi bancare oriunde în afara Irlandei.

În ciuda poziţiei Irlandei la marginea vestică a Europei, infrastructura bine dezvoltată

împreună cu costurile de operare competitive, taxele mici aplicate companiilor şi facilităţile

financiare recomandă Irlanda drept una din cele mai profitabile locaţii din Europa, pentru

investitorii străini.

Facilităţile accesibile investitorilor constau în asistenţă financiară din partea statului şi într-

un regim fiscal favorabil. Irlanda foloseşte de mai mulţi ani măsurile fiscale ca un mijloc de

stimulare a înfiinţării şi dezvoltării de companii irlandeze şi străine. În Irlanda se aplică un singur

nivel scăzut de taxare, de 12,5%, pentru veniturile din activităţi comerciale.

Succesul politicilor guvernamentale în domeniul investiţiilor străine este evidenţiat de

faptul că aproximativ 1240 de companii străine (47% provin din S.U.A.) au ales să-şi stabilească

afacerile în Irlanda.

Anul 2005 a fost cel mai important pentru atragerea investiţiilor străine în Irlanda,

începând din 2000. Pe parcursul întregului an au fost realizate 71 proiecte de investiţii, dintre

2 Publicata de Institutul pentru Dezvoltarea Managementului

Page 27: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

care 41 greenfield şi 30 extinderi ale unor proiecte existente. Valoarea totală a investiţiilor

străine a fost de 756 milioane euro. Printre companiile care au ales Irlanda drept locaţie pentru

investiţii în 2005 se numără Google Inc., Wyeth Research, AXA Insurance, Amazon.com,

Yahoo! Inc. şi Siemens. Printre companiile care au demarat proiecte de cercetare – dezvoltare de

anvergură în 2005 sunt şi Microsoft, Dell, Pfizer, Citigroup, Palm etc.

Mediul economic:

Nivelul de dezvoltare

Ca membră a Uniunii Europene încă din 1973, Irlanda a avut posibilitatea să-şi diversifice

partenerii comerciali, Marea Britanie rămânând în continuare principalul partener economic şi

comercial.

Economia irlandeză s-a dezvoltat cu un ritm impresionant după anul 1995. Astfel, Produsul

Intern Brut a crescut în perioada 1996-2000 cu o rată medie de 9,2% anual.

Între 2004 şi 2007, economia irlandeză a generat aproximativ 90.000 de noi locuri de

muncă în fiecare an, atrăgând peste 200.000 de muncitori străini, majoritatea provenind din noile

state membre ale UE, într-un aflux de imigrare fără precedent. Aproximativ un sfert din aceste

locuri de muncă au fost în sectorul construcţiilor.

Nivelul de dezvoltare al Irlandei creează un mediu propice dezvoltării afacerilor pe

teritoriul acestei ţări.

Creşterea economică

Creşterea economică a ajuns la o medie de 10% pe an între 1995 şi 2000, datorită

procesului “Tigrului Celtic”. Această creştere a PIB-ului s-a datorat unei politici industriale

progresive care a amplificat exporturile şi investiţiile străine directe la o scară înaltă.

Irlanda a înregistrat o rată de creştere economică ridicată în 2004, de circa 4,5%. Suportul

acestei creşteri a fost oferit de cererea puternică din sectorul construcţiilor şi de cheltuielile din

domeniul serviciilor.

Însă, în 2008 activitatea economică a scăzut brusc, iar Irlanda a intrat într-o recesiune

pentru prima dată în mai mult de un deceniu, odată cu debutul crizei financiare mondiale.

Ulterior, pieţa imobiliară şi cea de construcţii au suferit o încetinire severă.

Page 28: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

În acest moment, puţine firme sunt dornice de investiţii sau de afaceri noi, pentru că

mediul economic nu este favorabil acestora.

Gradul de deschidere internaţională.

În ciuda faptului că Irlanda este o ţară săracă în resurse naturale şi importurile de

combustibil, materii prime, materialele de bază sunt o necesitate, începând cu 1985 valoarea

exporturilor a depăşit-o pe cea a importurilor. În 2002 exporturile au reprezentat 90% din P.I.B.,

un nivel unic în Europa.

Deşi în ultimele decade şi-a mai diminuat ponderea, agricultura rămâne un sector de bază

al economiei Irlandei. Aceasta contribuie cu 3,9% din PIB. Agricultura are o pondere în volumul

exporturilor de cca. 8% (6,8 miliarde euro). Având o componentă scăzută de import, agricultura

contribuie în mare măsură la obţinerea unei balanţe pozitive a comerţului exterior.

Irlanda este un importator major de echipamente industriale, o serie de semifabricate

necesare industriei, materii prime şi combustibili, acestea reprezentând cca. 75% din volumul

total al importurilor. Principalele surse de import sunt: Marea Britanie, restul ţărilor UE, SUA şi

Canada.

Alături de exporturile tradiţionale de produse alimentare, care continuă să fie importante

pentru economia irlandeza, ponderea însemnată o deţine sectorul produselor industriale. Astfel,

exporturile de produse ale industriei chimice, de maşini şi utilaje, echipament transport şi

electronice însumează 85%.

Irlanda a devenit al 15-lea mare exportator mondial de produse chimice şi farmaceutice,

exportul acestor produse având o pondere în exporturile irlandeze de cca. 19%. Principalele

produse care fac obiectul acestor exporturi sunt: produse chimice de sinteză fină, medicamente,

echipament medical, cosmetice şi produse de igienă.

În domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, peste 300 din cele mai mari

companii internaţionale din acest domeniu au investit în Irlanda. Astfel, 40% din investiţiile

SUA în Europa în domeniul electronicii, componente computer, soft-uri şi reţele de comunicaţii

au fost realizate în Irlanda. În industria electronică, cele mai renumite companii multinaţionale

produc şi asamblează în Irlanda. Dintre acestea menţionez: Analog Devices, Philips, Northern

Telecom, Dell, Gateway, SCL Instruments, Motorola şi au angajat în această industrie peste

43.000 irlandezi.

Page 29: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Industria de software care este reprezentată de peste 600 de companii (130 străine) are un

număr de 40.000 angajaţi. În acest domeniu, Irlanda a ajuns din urmă SUA, devenind primul

exportator mondial de soft-uri.

Moneda

Euro este începând din ianuarie 2002 moneda Irlandei. Irlanda este singura ţară din zona

euro cu populaţie vorbitoare de limba engleză şi oferă o oportunitate unică firmelor care vor să

desfăşoare afaceri în zona euro, în condiţiile unui risc zero al ratei de schimb.

Politica monetară este după trecerea Irlandei la zona Euro în responsabilitatea Băncii

Centrale Europene (European Central Bank) care defineşte şi implementează politica monetară

pentru întreaga zonă Euro. Unul din obiectivele Băncii Centrale este de a controla inflaţia în

cadrul zonei Euro.

Trebuie menţionat că în timpul Programului Naţional de Dezvoltare din anii anteriori, o

realizare importantă a fost menţinerea inflaţiei sub 1,8% în ciuda creşterii economice foarte

puternice.

Rata inflaţiei a fost în 2008 de 4%, în creştere comparativ cu cea din 2007 (3%).

Balanţa de plăţi.

Din cauza dimensiunilor sale mici, economia irlandeză este dependentă de comerţul

exterior. Lipsa de resurse impune ca necesare importurile de combustibili, materii prime şi

materiale de bază. Prin politicile comerciale adoptate, Irlanda şi-a îmbunătăţit permanent

performanţele comerciale, ajungând să obţină un surplus al balanţei comerciale din 1985 şi un

surplus al balanţei de plăţi începând cu 1991. Creşterile continue ale exporturilor, cu ritmuri de

peste 15%, au făcut posibile atingerea acestor performanţe.

Irlanda înregistrează surplus comercial în mod constant. Astfel, în 2008 diferenţa dintre

exporturi şi importuri este evidenţiată de un excedent de 36,7 miliarde euro.

În 2008 exporturile de marfă ale Irlandei au fost de 128 miliarde euro, în creştere faţă de

2007. Această creştere este rezultatul unei bune evoluţii a sectorului farmaceutic, alături de cel al

tehnicii de calcul.

Importurile au însumat în 2008 91,27 miliarde euro, în creştere faţă de anul anterior.

Creşterea a fost generată de importurile de echipamente şi utilaje de transport şi de combustibili.

Page 30: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Se poate constata o reluare a tendinţei de creştere în excedentul comercial al Irlandei, de la

26,2 miliarde euro în 2007 la 36,7 miliarde euro în 2008.

Venit şi consum.

Irlanda este un membru cu vechime al Uniunii Europene şi oferă investitorilor străini acces

imediat la o piaţă de 375 milioane de consumatori, una dintre cele mai mari pieţe ale lumii.

Irlanda are al doilea cel mai mare venit pe cap de locuitor dintre ţările UE, după

Luxemburg şi al patrulea din lume pe baza măsurărilor Produsului Intern Brut pe cap de locuitor.

Venitul naţional brut este pe locul 5 în lume.

Veniturile au crescut într-un mod rapid, precum şi cheltuielile cu servicii (utilităţi,

asigurări, servicii de îngrijire medicală, asistenţă juridică etc.). Dublin, capitala Irlandei a fost pe

locul 16 într-un sondaj al costurilor de trai efectuat la nivel mondial în 2006 (în creştere de la 22

în 2004).

Salariul minim pe economie este de 8,65 euro/oră, fiind unul dintre cele mai ridicate din

lume. Pentru investitorii care caută avantaje pentru deplasarea producţiei în alte ţări(chiar şi pe

alte continente), cum ar fi forţa de muncă ieftină, Irlanda nu s-ar înscrie printre primele opţiuni

pe listă din acest punct de vedere.

Mediul cultural:

Nivel de educaţie

Sistemul de educaţie este foarte bun comparativ cu standardele în matematică, ştiinţă şi

tehnologie, fiind printre cele mai înalte în statele membre OCDE (Organizaţia pentru Cooperare

şi Dezvoltare Economică). Statul are un monopol virtual în domeniul învăţământului superior –

există puţine colegii private şi acestea sunt foarte specializate. Nivelul de înscriere în

învăţământul primar şi secundar este de 95%, iar la aceste niveluri alegerea este diversă. Al

treilea nivel de învăţământ este competitiv. La colegiu şi universitate toate taxele şcolare sunt

gratuite şi cursurile sunt adaptate la nevoile economiei. Alfabetizarea irlandeză a adulţilor este de

99% – în linie cu celelalte ţări din OCDE.

Educaţia în domeniul tehnologiei informaţiei a fost introdusă încă din şcoala primară. În

prezent se fac investiţii pentru dotarea fiecărei şcoli cu computere multimedia şi pentru

asigurarea conectării la internet a fiecărui elev sau profesor. La nivelul învăţământului superior s-

Page 31: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

a introdus o gamă largă de cursuri de e-commerce (atât în programa facultăţilor cât şi în cea a

specializărilor post-universitare).

Religie, valori, limbă

În Irlanda religia majoritară este cea romano-catolică (87,4%), însă statul garantează

libertatea religiei. În ţările tradiţional catolice din Europa (Irlanda, Italia, Polonia şi Spania),

impactul structurilor bisericeşti asupra societăţii şi asupra afacerilor este foarte important, de

exemplu, controlul asupra vânzării anticoncepţionalelor în Irlanda.

Protecţia mediului este unul din principalele obiective ale Guvernului irlandez. În afara

valorii sale intrinseci şi a contribuţiei la calitatea vieţii, un mediu curat este un important factor

economic. Este de asemenea importantă în dezvoltarea industriilor bazate pe resurse naturale şi a

turismului şi în desfacerea pe pieţele externe a unor produse şi servicii de calitate.

Irlandezii sunt un popor vorbitor de limba engleză, ceea ce reprezintă un avantaj superior

faţă de restul statelor europene în atragerea investitorilor şi în relaţiile internaţionale economice.

Accesul pe piaţă:

Investiţii străine directe.

Succesul Irlandei ca locaţie pentru investiţii străine este fondat pe abordarea constant

pozitivă a guvernelor irlandeze în ceea ce priveşte dezvoltarea afacerilor. Această abordare a

determinat crearea unei infrastructuri bine dezvoltate, care oferă o serie de servicii de calitate

înaltă – de la activităţi bancare şi financiare până la activităţi complexe de transporturi şi

telecomunicaţii.

IDA este principala agenţie guvernamentală care are drept sarcină promovarea investiţiilor

străine directe în Irlanda şi dezvoltarea bazei existente de companii străine. În portofoliul IDA se

regăsesc 1240 de firme internaţionale, care au aproximativ 133.000 de salariaţi.

Ajutorul acordat de IDA este disponibil atât pentru activităţi de producţie cât şi pentru

servicii internaţionale. IDA poate oferi ajutor pentru noile industrii, sub formă de capital sau sub

formă de bonusuri pentru crearea de locuri de muncă. Investiţiile în locaţii de cercetare-

dezvoltare şi trainingul personalului beneficiază de asemenea de ajutor.

Structura investiţiilor, după ţara de provenienţă se prezintă astfel:

- S.U.A. – 47%

Page 32: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

- Germania – 14%

- Marea Britanie – 11%

- Alte ţări europene – 20%

- Asia-Pacific – 4%

- Alte ţări – 4%

Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală

Deţinerea de drepturi de proprietate intelectuală a devenit un fapt obişnuit în Irlanda, ca

rezultat al reducerii impozitului pe profit pentru companii. Proprietatea intelectuală poate avea o

valoare mare într-o afacere, astfel încât poate influenţa semnificativ efortul fiscal al unei

companii internaţionale. Evaluarea corectă a finanţării, managementului şi a locaţiei proprietăţii

intelectuale poate deseori conduce la beneficii fiscale semnificative pentru o astfel de companie.

Companiile multinaţionale folosesc practica încheierii de acorduri de licenţiere cu filialele

lor din străinătate. Nivelul cheltuielilor cu obţinerea licenţelor depinde de natura drepturilor de

proprietate, atât pentru licenţele exclusive cât şi pentru cele non-exclusive.

Companiile înregistrate fiscal în Irlanda pot fi scutite de taxele pe venitul din folosirea

patentelor, chiar dacă patentele respective nu sunt înregistrate în Irlanda. Totuşi, condiţia de

deductibilitate este ca activitatea de dezvoltare şi testare a patentului să se fi desfăşurat în

Irlanda.

Sistemul juridic

Sistemul juridic irlandez funcţionează în baza Constituţiei şi a legilor. În conformitate cu

prevederile Constituţiei, justiţia este exercitată public, în curţi organizate conform legii.

Judecătorii sunt numiţi de către preşedinte, la propunerea Guvernului. Judecătorilor li se

recunoaşte independenţa în exercitarea funcţiei şi pot fi eliberaţi din funcţie numai prin o

rezoluţie a camerelor reunite ale Parlamentului.

Instanţa supremă de apel este Curtea Supremă de Justiţie, alcătuită din trei, cinci sau şapte

judecători care iau decizii în baza declaraţiilor sub jurământ şi a argumentelor legale.

MAREA BRITANIE

Page 33: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Mediul demografic/natural:

Populaţia

Populaţia Marii Britanii este de 59,554 milioane locuitori, concentraţia cea mai mare a

populaţiei fiind în jurul capitalei - Londra, precum şi în zonele de Sud, Sud-Est, West Yorkshire,

Manchester, Birmingham sau Liverpool.

Clima

Clima este una temperat-oceanică, cu ploi prelungite, ceaţă (foarte frecventă iarna) şi

geruri foarte rare. Acest tip de climat nu este propice tutror culturilor şi poate influenţa negativ

investiţiile străine în domeniul agricol sau chiar comerţul internaţional cu produse agricole.

Agricultura

În comparaţie cu alte naţiuni, suprafaţa agricolă a Marii Britanii este foarte scăzută, dar

agricultura Britaniei este intensivă şi foarte productivă. În ultimele decenii, agricultura a devenit

mult mai productivă datorită inovaţiilor în maşinăriile agricole, a folosirii fertilizatorilor, a

pesticidelor şi a ierbicidelor tot mai des. În consecinţă, importurile de alimente ăi hrana au scăzut

de la 36% din totalul importurilor in 1955 la 11% în 1985 şi la 10% in 1996. Circa 74% din

suprafaţa arabilă a Marii Britanii este folosita pentru un anumit tip de agricultură – în special de

cereale (porumb, orz, rapiţă) şi alte culturi precum zahar, fasole sau mazare.

Industria

Marea Britanie este o ţara puternic industrializată, industria prelucratoare cuprinzând

aproximativ 40% din forţa de muncă. Jumătate din aceasta lucrează în industria metalurgica şi

producţia de vehicule:maşini şi utilaje. Din industria prelucratoare rezulta 24% din PIB. Sunt în

plină dezvoltare ramurile utilizatoare a tehnicii de vârf, regresând ramuri industriale mai vechi,

tradiţionale, ca producţia de oţeluri şi industria textila. Tot mai mulţi îşi găsesc de lucru în

sectorul de servicii. Un loc important îl ocupă şi construcţiile.

Mediul economic:

Page 34: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

În pofida presiunilor inflaţioniste cu care majoritatea ţărilor dezvoltate se confruntă –

determinând băncile centrale din statele membre OCDE (Organizatia pentru Cooperare si

Dezvoltare Economica) să restrângă politica monetară, economia Marii Britanii a cunoscut o

creştere continuă în ultimii ani (pentru 57 de trimestre consecutiv), situată în jurul a 2 procente,

înregistrand 2,75% în anul 2006 – valoare peste nivelul prognozat.

Inflaţia se situează la un nivel acceptabil în marja de 1 procent în raport cu ţinta de 2%

vizată de Banca Angliei (2,7% în noiembrie 2006), a doua cea mai scăzută dintre ţările G7 -

SUA, Canada, Japonia, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Italia.

Gradul de ocupare a forţei de muncă este la cel mai înalt nivel din ultimii 30 de ani

(pentru prima oară în istorie înregistrându-se 29 de milioane de persoane active ocupate), cu o

rată a şomajului de 5,6%. Rata dobânzii de referinţă este de 5,25%.

Parcursul economic peste aşteptări din anul 2006 s-a datorat creşterii investiţiilor în

sectorul privat, indicator al profitabilităţii companiilor, precum şi reluării creşterii economice în

zona Euro, principal spatiu de destinaţie a exporturilor britanice (aproximativ 50%) Aceste

tendinţe au fost susţinute de evoluţiile economice globale, în special din regiunea asiatică, a

pieţelor emergente (China, Europa de Est) şi de menţinere a dinamicii cererii interne în SUA, în

ciuda moderării creşterii pieţei imobiliare.

Cu toate că Marea Britanie a înregistrat o reducere a ponderii exporturilor de bunuri din

comerţul mondial (de la 5 la 3,75% în perioada 1998-2005), specializarea tot mai accentuată pe

piaţa serviciilor (o treime din activitatea economică internă) a fost marcată de o creştere la 8%

din comerţul mondial, dintre care serviciile financiare şi de afaceri reprezintă 11-12% din totalul

la nivel global.

Investiţiile în mediul de afaceri au fost estimate a creşte cu aproximativ 5,75% în anul

2006, reprezentând aproximativ 10% din PIB. Menţinerea unor costuri reduse de capital, în ciuda

deciziilor recente de politică monetară, au contrabalansat influenţa exercitată în deciziile

companiilor de către consumul moderat şi presiunile inflaţioniste (evoluţia preţului petrolului),

stabilitatea macroeconomică favorizând adoptarea unei atitudini mai puţin prudente în ceea ce

priveşte nivelul de îndatorare şi cheltuielile de capital.

Activitatea manufacturieră a crescut în luna noiembrie 2006 - pentru prima oară în trei

luni, însă tendinţa de fond în ansamblul sectorului rămâne modestă. Datele Statisticii Oficiale

indică o creştere de 0,3 procente faţă de luna octombrie 2006, urmare unui vârf de activitate în

Page 35: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

industria echipamentelor electrice şi optice. Acest reviriment a determinat o creştere anuală în

sectoarele manufacturiere de 2,4% la nivelul lunii noiembrie 2006.

În acelaşi timp, profitabilitatea mediului de afaceri britanic a înregistrat o cifră record în

trimestrul trei al anului 2006, conform datelor statistice oficiale. Rata netă a randamentului

companiilor nefinanciare a crescut cu 15,2% în intervalul iulie-septembrie, faţă de 14,9% în al

doilea trimestru 2006. Evoluţia este apreciată drept indicativă pentru conturarea condiţiilor

necesare reluării investiţiilor de către mediul de afaceri, pe fondul unei încrederi tot mai ridicate

în climatul investiţional şi stabilitatea pieţei preţurilor la energie.

Ponderea principalelor ramuri de activitate 3:

- Sectorul imobiliar (construcţii, închirieri) - 24,9%

- Sectorul manufacturier - 16,0%

- Comerţ cu ridicata şi amanuntul - 13,0%

- Transport, depozitare, comunicaţii - 7,7%

- Sănătate şi activităţi sociale - 7,3%

- Servicii de intermediere financiară - 5,3%

- Construcţii - 6,3%

- Agricultură - 1,0%

Structura consumului:

- Bunuri de folosinţă îndelungată - 12,6%

- Bunuri de scurta utilizare - 37,0%

- Servicii - 48,7%

Taxe şi accize

Nivelul taxei pe venit variază între 10 şi 40% pe an. Nivelul general al impozitului pe

profit este de 30%. Nivelul general al TVA este de 17,5%.  Întreprinzatorii particulari şi firmele

plătesc TVA doar dacă realizează un volum de afaceri de peste 61.000 lire/an.

La o serie de bunuri şi servicii nu se aplică  TVA, fie prin aplicarea taxei zero fie prin

scutire de la plata TVA. În categoria cu TVA zero intră: toate bunurile exportate; majoritatea

produselor alimentare; ransportul intern şi internaţional de pasageri; cărţi, ziare, reviste;

3 Conform Departamentului pentru Comerţ Exterior

Page 36: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

construcţiile de locuinţe noi; îmbrăcămintea şi încălţămintea pentru copii; medicamentele

cumpărate pe bază de reţetă de la medic; diferite produse pentru persoanele cu handicap; bunuri

şi servicii furnizate de / pentru activităţi de caritate.

Pentru încurajarea investiţiilor, a cercetării, dezvoltării şi inovaţiilor:

- pentru companiile mari care investesc în cercetare-dezvoltare, taxa pe profit se va

reduce de la 30% până la 19%;

- companiile care vând o parte substanţială din acţiuni vor fi scutite de taxa pe venitul

obţinut din vânzarea acestora;

- va fi introdus un nou sistem modern de taxe asupra drepturilor de proprietate

intelectuală, care să încurajeze inovaţii.

Pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii se va proceda astfel:

- reducerea taxei pe profit, de la 20% la 19%;

- taxa pentru primul an de activitate va fi redusă de la 10% la zero;

- companiile cu profituri impozabile mai mici de 10.000 lire/an vor fi scutite de

impozit. 

Ca ţară membră a Uniunii Europene, Marea Britanie aplică regimul vamal al Uniunii.

Accizele se aplică la: combustibili, autovehicule, ţigări, băuturi, jocuri de noroc etc.

Comerţul internaţional şi investiţiile

Marea Britanie este al şaselea mare exportator mondial de bunuri şi servicii (poziţia a şasea

în lume la exportul de bunuri, şi a doua la exportul de servicii). Principalul partener comercial îl

constituie OCDE (majoritatea deţinând-o ţările membre UE), cu o pondere de circa 84% la

exportul britanic şi 80% la import.

SUA sunt al doilea mare partener al Marii Britanii (SUA reprezentând cea mai largă piaţă

de desfacere a bunurilor şi serviciilor britanice, cu  o pondere de aproximativ 15% din totalul

exporturilor). Cel mai mare exportator individual pe piaţa britanică este Germania, urmată de

Statele Unite.

În ultimii ani, balanţa comercială a Marii Britanii a fost constant negativă, cu un volum al

importului de bunuri mai mare decât exportul. Excedentul înregistrat constant la exportul de

servicii reduce considerabil soldul negativ al balanţei comerciale.

La export, principalele grupe de produse sunt (industria manufacturieră având o pondere de

cca 82%): componente auto, echipamente şi aparatură de birotică, diverse maşini şi echipamente

de înaltă tehnicitate; produse petroliere, echipamente energetice, produse farmaceutice.

Page 37: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

La import, structura  s-a modificat substanţial în ultimii ani. Din importator tradiţional de

materii prime, materiale de bază şi produse alimentare, Marea Britanie a devenit, în ultimii ani,

un importator important de produse manufacturate, ponderea acestora în totalul importurilor a

crescut de la 32% la 60%, în timp ce ponderea importului de materii prime şi produse de bază a

scăzut de la 13% la 2%. La capitolul “bunuri manufacturate” Marea Britanie nu a mai înregistrat

o balanţă pozitivă din anul 1982.

Între principalele produse de import menţionăm: bunuri de larg consum (incluzând

vehicule terestre), diverse echipamente, produse alimentare, legume şi fructe, echipamente

specifice industriei constructoare de maşini.

Politica comercială a Guvernului Britanic urmăreşte promovarea deschiderii pieţelor lumii

pentru bunuri şi servicii, precum şi liberalizarea investiţiilor directe.  

În cadrul OCDE, FMI şi în alte organizaţii de profil, Marea Britanie militează pentru

creşterea transparenţei în afaceri, deschiderea pieţelor lumii pentru mărfuri şi servicii,

liberalizarea investiţiilor directe şi acordarea de sprijin şi tratament diferenţiat ţărilor sărace şi

slab dezvoltate.

În cadrul Uniunii Europene, Marea Britanie susţine necesitatea continuării reformelor

comunitare, îndeosebi în ceea ce priveşte: utilităţile, achizitţile publice, ajutorul de stat, serviciile

financiare, politica agricolă în vederea dezvoltării şi întăririi pieţei unice europene. 

În privinţa adoptării monedei unice europene – Euro, Marea Britanie se exprimă principial

favorabilă, dupa ce cele cinci teste economice de convergenţă cu zona euro vor fi îndeplinite.

Marea Britanie are o economie deschisă, fără nici un fel de restricţii în ceea ce priveşte

fluxul de capital către exterior. investiţiile britanice în exterior sunt promovate de către

organizaţia UK Trade & Invest.

În ceea ce priveşte investiţiile străine directe, Marea Britanie este a doua destinaţie

mondială pentru realizarea acestora. Principalii investitori străini în Marea Britanie sunt4: SUA

(48%), urmată de Germania (8,3%), Japonia (7,7%), Canada (6,3%), Franţa (6,2%). Principalele

sectoare beneficiare sunt: tehnologia informaţiei şi comunicaţiile, construcţia de autovehicule,

industria chimică (produse chimice speciale) şi serviciile financiare, printre recentele investiţii

semnificative aflându-se Suzuki GB (din cadrul Suzuki Motor Corporation), Huco Lightronic

(din cadrul Huco electronic GmBH), etc.

4 Conform UK Trade & Investment

Page 38: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Mediul cultural:

Limbă, religie, valori                     

Limba oficială este limba engleză. În Scoţia - limba galică, în Ţara Galiilor (Wales) se

vorbeste şi limba galeză.

Moneda naţională: lira sterlină (1 pound=100 pence).

Religie: Cea mai mare parte a populaţiei sunt creştini protestanţi; catolici, ortodocşi,

musulmani, sikh, hinduş. Religia oficială a statului este protestantismul anglican. 

Formă de stat: Monahie constituţională (regat).Regatul Unit(Anglia,Scoţia,Ţara Galiilor şi

Irlanda de Nord). Puterea executivă este exercitată, în numele monarhului, de prim ministru şi

alţi membri ai Cabinetului, care conduc departamente (ministere).

Simboluri: Steagul Marii Britanii este Steagul Unit (cunoscut sub numele de „Union

Jack”). Acesta a fost creat prin suprapunerea steagurilor Angliei (Crucea Sfântului George) şi

Scoţiei (Crucea Sfântului Andrei), cărora li s-a adăugat, în 1801, Crucea Sfântului Patrick,

reprezentând Irlanda.

III. Selecţia pieţei “ţintă” : Marea Britanie

Din cele două piete de interes am hotarat sa ne axăm pe piaţa britanică. Are un potenţial

foarte ridicat dată fiind populaţia, consumul de vin ridicat şi nivelul de trai al acesteia.

Potenţialul produsului

Vinul este o băutura foarte căutata în lume, din acest motiv şi tranzacţiile cu acest produs

sunt foarte mari. Importurile sunt necesare pentru a face faţă nevoilor consumatorilor.

Marea Britanie este unul dintre cei mai importanţi importatori de vin din lume - 9.361 mii

hectolitri.

Aproape jumătate din podgoriile locale ale Marii Britanii sunt plantate cu hibrizi germani

ca Muller-Thurgau sau Bacchus.

Page 39: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Mare parte a vinului englez este alb, lejer, cu un parfum de flori şi o bună aciditate. Sunt

plantate puţine soiuri de vin roşu, ca Pinot Noir, Dornfelder şi Dunkelfelder. Producţia de vinuri

roşii şi roze este, aşadar, destul de redusă.

Date fiind condiţiile climatice (foarte multe precipitaţii pe tot parcursul anului, veri

calduroase şi ierni reci; vecinătatea Oceanului Atlantic), cele mai multe podgorii se află în

centrul şi sudul ţării, de la Cornwall, la vest, la Suffolk, la est, şi desigur în Ţara Galilor şi pe

insulele anglo-normande, cea mai mare concentraţie fiind în sud-est, producătorii cei mai

importanţi fiind Biddenden (în Kent), Barkham Manor şi Breaky Bottom (în East Sussex) şi

Nurbourne Manor (în West Sussex). Cel mai mare domeniu viticol englez este, fără îndoială,

Denbies, în Surrey.

Marea Britanie este una din marii importatori de vinuri din ţări precum Franţa, Italia,

Germania sau România, cele mai populare fiind vinurile albe – mai ales la femei; ele sunt

preferate de consumatorii începători fiind mai lejere şi mai ieftine. Vinurile roşii fac parte din

preferinţele consumatorilor cu experienţă.

În ultimii zece ani consumul de vin a crescut cu aproximativ 150%, ajungând astăzi la un

consum de 11,33 milioane hectolitri.

Vinurile sunt consumate în Marea Britanie, ca şi în alte ţări, în locuri publice (restaurante,

baruri, hoteluri) sau la domiciliu, fiind procurate în prealabil din supermarket-uri.

Gradul de concurenţă şi ofertele competitorilor.

Page 40: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Compania Halewood International Ltd este cel mai mare importator de vinuri româneşti în

Marea Britanie.

Marea Britanie a favorizat importul de vinuri din Europa de Vest, dar în ultima perioadă a

fost invadată de o avalanţă de vinuri de calitate din alte părţi ale lumii. Barurile, restaurantele şi

hotelurile procură vinuri preponderent (80%) din ţările cu tradiţii în domeniu (Franţa, Germania,

Italia, Spania). În supermarket-uri sunt văzute mai mult vinurile din lumea nouă: Chile (+100%),

SUA (+64), Africa de Sud (+48%), Australia (+41%). Preţurile sortimentelor de vin din Franţa,

la retail, variază între 8-12 euro/sticla, ajungând până la 35 euro/sticla.

Preţul sortimentelor Murfatlar, pe piaţa românească, variază între 16,89 – 57 RON/sticla.

Distribuţia locală

Existeţa intermediarilor

Un prim retailer important în Marea Britanie ar putea fi Metro International. Marile lanţuri

internaţionale de supermarketuri au început să privească altfel vinurile româneşti chiar şi pe

rafturile de afară, iar primul pas a fost făcut de Metro. Retailerul german a selectat recent două

dintre vinurile Murfatlar dintr-o marcă "private label" proprie - Romanian Wine Cellars - pentru

a le lista în supermarketurile sale din Europa.

Producătorii autohtoni de vinuri nu au, încă, puterea financiară care să le permită să intre în

reţelele internaţionale de supermarketuri sau în cele specializate pe băuturi, însă anul acesta mai

mulţi producători au reuşit să-şi promoveze în exterior vinurile sub branduri proprii.

Thresher Group este cel mai mare retailer de băuturi din Marea Britanie care operează

peste 2.000 de magazine, din care 1.400 de magazine specializate în vânzarea de vinuri şi 600

pentru băuturi5. Alţi retaileri importanţi ar putea fi Halewood Romania (cel mai mare importator

de vinuri româneşti în Marea Britanie) ce administrează peste 400 hectare de vie în trei regiuni

viticole majore: Dealu Mare, Podişul Transilvaniei şi Murfatlar, precum şi Victoria Wine, Wine

Cellars.

Infrastructura de transport

5 Conform unui articol publicat in Ziarul Financiar

Page 41: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Infrastructura de transport locală şi regională a Marii Britanii este foarte dezvoltată,

facilitând comerţul cu bunuri şi servicii.

Din transporturile de mărfuri 82% se desfăşoară pe drumurile publice (luând în calcul şi

transportul de combustibil). Lungimea totală a drumurilor cu inveliş rigit este de 362.357 km

(din care 3147 km autostrăzi). Lungimea căilor ferate este de 37740 km. Tunelul de sub Canalul

Manecii are o lungime de 49.94 km, s-a inaugurat în mai 1994 şi face legatura între Folkestone -

Anglia şi Calais - Franţa. Se înregistrează o creştere în transportul aerian intern şi internaţional.

În ultimii ani din ce în ce mai mulţi călători aleg să utilizeze aeroporturile britanice, în Londra

aflându-se şi cel mai mare aeroport din Europa: Heathrow. Transportul aerian de marfuri

însumează milioane de tone annual.

Condiţii pentru fabricaţie locală

Condiţiile pentru fabricaţia locală a vinului în Marea Britanie sunt reduse din cauza

climatului nefavorabil. Acesta este şi motivul pentru care Marea Britanie se numără printre

principalii mari importatori de vin de pe pieţele altor ţări producătoare.

Identificarea clienţilor

Tesco este cel mai mare retailer din Marea Britanie, unde domină sectorul de bunuri de

consum şi al treilea ca vânzări globale, cu un număr de peste 273.000 de angajaţi în anul 2007.

Principalii competitori ai companiei sunt Wal-Mart şi Carrefour. Dacă la început retailerul era

specializat pe produse alimentare, ulterior, aria de acoperire s-a extins la îmbrăcăminte,

electrocasnice şi electronice, produse financiare, închiriere de DVD-uri, asigurări.

Tesco este liderul pieţei de retail din Marea Britanie, unde deţine aproximativ 2.000 de

magazine, cu o cotă de 30,9% în 2008 şi peste o treime din piaţa de alimente. Din totalul

vânzărilor grupului, 80% sunt obţinute din piaţa britanică.

IV. Strategia de intrare pe piaţă

Page 42: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Având în vedere că firma este la începutul procesului de internaţionalizare, strategia de

pătrundere pe piaţa britanică constă în exportul indirect. Vom vinde produsele companiei

noastre prin intermediul unor societăţi de retail britanice, iar transportul îl vom realiza cu ajutorul

unei firme din România. Ne vom axa pe partea de piaţă reprezentată de consumatorii de vin din

Marea Britanie, dar şi pe piaţa reprezentată de turiştii-consumatori, încercând să le oferim vinuri

la preţuri avantajoase şi de o calitate comparabilă cu cea a firmelor competitoare.

Compania se aşteaptă la o cifră de afaceri de aproximativ 40 milione euro la finalul anului

2009.

Toate obiectivele noastre au fost stabilite ţinând cont de actualul context economic.

Problema cea mai mare a acestei perioade este tocmai imposibilitatea de a face previziuni. Ca

atare, flexibilitatea şi capacitatea de reacţie rapidă pot reprezenta atuuri foarte importante în

această realitate. Mai estimăm că marja de profit pentru acest an va fi de circa 10%, sumă ce va

fi investită în dezvoltarea companiei.

Am considerat că firma nu poate să-şi deschidă momentan puncte de desfacere propii în

Marea Britanie dat fiind faptul că acest lucru implică costuri ridicate atât în finanţarea

magazinelor cât şi în depozitarea produselor companiei. Avem un avantaj prin faptul că

depozitarea se face de către retailerii privaţi prin care ne vindem marfa.

Mix-ul de marketing

Produsul

Cu o istorie de peste 100 de ani, Murfatlar este una dintre cele mai vechi podgorii ale

României, astăzi întinzându-se pe 2.100 de hectare.

Compania are  cea mai largă gamă de produse, acoperind toate segmentele, de la albe la

roşii, şi de la seci la dulci sau licoroase.

În ultimii 10 ani, gama de soiuri cultivate în podgorie a fost lărgită cu soiuri nobile precum

Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Traminer Rose - pentru vinuri albe, şi Cabernet Sauvignon

sau Merlot - pentru vinuri roşii.

Temperatura de servire a vinurilor Murfatlar: 16-17 grade Celsius. Acestea au o

compoziţie oraganoleptică specifică, în conţinutul lor găsim o abundenţă de substanţe astringente

(tainuri), substanţe colorante (antociani), precum şi substanţe aromatice specifice soilui.

Page 43: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

În vinoteca Murfaltlar se află 500.00 de sticle de vin, cel mai vechi fiind din 1958, iar cel

mai bun an, de referinţă este considerat anul 1986.

Preţul

Preţul sortimentelor Murfatlar, pe piaţa românească, variază între 16,89 – 60 RON/sticla,

în funcţie de tipul acestora.

Nivelul general al TVA în Marea Britanie este de 17,5%.

Rata standard în Marea Britanie este de 278.59 euro pe hectolitru de vin.

Distribuţia

Compania MURFATLAR produce şi distribuie pe piaţa internă 15 tipuri de vin, aceleaşi

tipuri fiind destinate şi exportului către ţări cu tradiţie în consumul acestor tipuri de produse.

Obiectivul principal al companiei Murfatlar a fost câştigarea şi întărirea poziţiei de lider pe

piaţa internă. De aceea, la început, exportul a fost “neglijat” intenţionat pentru că toate resursele

au fost concentrate pentru realizarea acestui prim obiectiv.

Exportul a devenit o prioritate pentru Murfatlar începand cu 2006, când firma a început

să-şi recâştige poziţia pe pieţe din ţări cu tradiţie pentru livrările societăţii, reuşindu-se în acelaşi

timp şi stabilirea de contacte noi. Astăzi, Murfatlar exportă în peste 15 ţări, printre care USA,

Marea Britanie, Germania, Finlanda, Danemarca, Israel sau Japonia.

Tendinţa europeană este de creştere a consumului de vin roşu şi sec. Spre deosebire de

ceea ce se întâmplă la nivel mondial, unde se consumă cu precădere vinurile roşii, preferinţele

consumatorilor români se îndreaptă în proporţie de 70% spre vinurile albe şi doar în procent de

30% spre vinurile roşii6.

În ceea ce priveşte tipul de vin, procentele cererii se împart astfel:

- 46% vin sec+demi-sec

- 52% vin dulce+demidulce

- 2% licoros

Anul trecut, compania Murfaltlar a înregistrat un volum al vânzărilor de aproape 48 de

milioane de euro, cu 14% mai mult decât în 20077. Cele mai mari vânzări, în 2008 le-a înregistrat

Zestrea Murfatlar, în special vinurile roşii, dar vânzări importante au înregistrat şi Lacrima lui

6 Daniel Negrescu - brand manager Murfatlar7 Directorul general al Murfatlar România, Cosmin Popescu.

Page 44: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

Ovidiu şi Premiat Eticheta Neagră. Referitor la cantitatea de vin exportată, se estimează pentru

2009 o creştere de 20% a exportului.

Promovarea

Spre deosebire de celelalte produse de larg consum, vinul are o specificitate, şi anume

provenienţa acestuia, podgoria fiind o emblema şi un criteriu de alegere foarte important.

Murfatlar a reuşit să se afirme pe piaţa internaţională, graţie calităţii vinurilor obţinute,

astfel ca în 2008, peste 20% din producţie s-s îndreaptat spre export. Compania a înregistrat în

2008 o cifră de afaceri de 72 milioane lei, în creştere cu 31% faţă de aceeaşi perioadă a anului

anterior – 2007. Unul din obiectivele Murfatlar pentru acest an constituie o creştere valorică

cuprinsă între 5 şi 10% pentru brandurile scumpe din portofoliu – “Conu’ Alecu” , “Lacrima lui

Ovidiu” şi “Trei Hectare”.

Pe fondul crizei actuale, Murfatlar nu resimte o scădere a consumului pe segmentul

vinurilor de lux, considerând că “în general extremele sunt cele mai ferite de efectele crizei şi pot

reprezenta oportunităţi pentru companii”8.

Compania deţine în palmares peste 180 de medalii, de aur, argint şi bronz, obţinute la

competiţii internaţionale desfăşurate la Barcelona, Bruxeles, Montreal, Sofia, Tbilisi, Ljubljana,

Montpellier,  Budapesta sau Bucureşti.

Concluzii

Ca o concluzie referitoare la internaţionalizarea firmei Murfatlar, putem spune că piaţa

britanică este una propice pentru obiectivele firmei. În urma studiul efectuat, aici am găsit toate

condiţiile favorabile de care firma are nevoie în vederea exportului de vinuri. Considerăm că am

putea face faţă cu succes concurenţei locale prin produsele noastre care sunt caracterizate

printr-o calitate superioară şi un preţ avantajos în raport cu aceasta. Avem speranţa că produsele

noastre nu vor lăsa doar o impresie bună ci vor fi şi cumpărate de un număr mare de britanici.

8 Idem 6.

Page 45: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

BIBLIOGRAFIE

Institutul Naţional de Statistică – www.insse.ro

www.murfatlar.com

www.vinmoldova.md

www.moldova.net

Mediafax – www.mediafax.ro

Departamentul pentru Comerţ Exterior – www.dce.gov.ro

GlobalEDGE – www.globaledge.msu.edu

Page 46: Internationalizarea Firmei - Murfatlar

The World FactBook – www.cia.gov

Cotidianul – www.cotidianul.ro

GFK Group – www.gfk.com

Biroului Central de Informatii în Agromarketing – www.camib.com

www.wikipedia.com

Embassy of Romania – London – www.londra.mae.ro

www.hotnews.ro

www.capital.ro

Confederation Fiscale Europeenne – www.cfe-eutax.org

www.descopera.ro

Ambasada României la Beijing – www.beijing.mae.ro

www.bizwords.ro

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova –

www.mfa.gov.md

Embassy of the Republic of Hungary in Bucharest – www.mfa.gov.hu

www.firme-unguresti.ro

Ziarul Financiar – www.zf.ro

www.uktradeinvest.gov.uk