of 31/31
INFORMACIJE : GDJE SU I KAKO IH PRONAĆI

INFORMACIJE : GDJE SU I KAKO IH PRONAĆI

 • View
  20

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INFORMACIJE : GDJE SU I KAKO IH PRONAĆI. OSOBINA DOBRE INFORMACIJE. točnost dostupnost upotrebljivost aktualnost. KNJIŽNICA-POČETAK TRAŽENJA INFORMACIJA. Svrha knjižnice nekad: prikupljanje obrada pohranjivanje prezentiranje građe koju posjeduje. KNJIŽNICA DANAS. - PowerPoint PPT Presentation

Text of INFORMACIJE : GDJE SU I KAKO IH PRONAĆI

 • INFORMACIJE : GDJE SU I KAKO IH PRONAI

 • OSOBINA DOBRE INFORMACIJEtonostdostupnostupotrebljivostaktualnost

 • KNJINICA-POETAK TRAENJA INFORMACIJASvrha knjinice nekad:prikupljanjeobradapohranjivanjeprezentiranje grae koju posjeduje

 • KNJINICA DANASu transformacijama od klasine preko digitalne do virtualne knjinice hibridna knjinicadio grae u klasinom obliku, obraen i prezentiran katalozima (papirnatim ili on line u svim moguim kombinacijama), a dio grae je prezentiran na nekom elektronikom mediju ili elektronika graadigitalna knjinica nudi pristup digitaliziranim informacijama na Webu, digitalizira dio svoje grae (graa i moe i ne mora fiziki biti smjetena u toj knjinici)virtualna knjinica-budunost(?) gdje nije bitna ni lokacija knjinice, ni korisnika, svi su dokumenti u elektronskom obliku, te se tako informacija prosljeuje korisniku bilo gdje u svijetuno gotovo da vie nema knjinice koja prezentira korisnicima samo grau koju ona posjedujeFUNKCIJA KNJINICE DANAS JE PRIBAVLJANJE INFORMACIJE pri emu korisniku nije bitno odakle je ta informacija i kojim je putem pribavljenakorisnicima se vie ne moe rei doite sutra jer informacija je trebala ve juer

 • ZNANSTVENA (SPECIJALNA) KNJINICAdio znanstvene ustanoveu prvom redu prikuplja, obrauje i prezentira informacije od interesa za odreenu znanstvenu zajednicufond graen prema potrebama tih korisnikapoluotvorenog ili zatvorenog tipauglavnom hibridne knjiniceelektronika graa i veze prema drugim knjinicama ovise o potrebama korisnika, opremljenosti same knjinice i educiranosti osoblja

 • GDJE NAI INFORMACIJU U KNJINICIputem kataloga: tradicionalni = po odreenim kriterijima sainjeni popisi grae koja se nalazi u nekoj knjinici na papirnatim listiimaelektroniki (OPAC=Online Public Access Catalog)=popisi stalno dostupni na lokalnoj mrei, kao lokalna baza dostupna u prostoru knjinice ili putem Interneta, izvan prostorija knjinice

 • PREDNOSTI I MANE ELEKTRONIKOG KATALOGAprednosti:ukoliko je smjeten na Internetu pretraivanje nije ogranieno vremenom (radno vrijeme u knjinici) ni lokacijom (korisnika)mogue poveznice na ostale knjinice, naslove, autore i dr. koji mogu pruiti jo informacija o traenom pojmunedostatak:problemi tehnike prirode

 • SKUPNI KATALOGkorisnik moe dobiti i informaciju u kojoj je knjinici potrebna literatura, nakon to je pronae u OPAC kataloguu sustav nisu ukljuene sve knjinice

 • OSNOVNA PRAVILA ZA PRETRAIVANJE KATALOGApretraujemo najee po kljunim rijeima odnosno po deskriptorima (koje odreuje knjiniar konzultirajui primarne i sekundarne izvore) stoga treba: jasno artikulirati upitskraivati uz uporabu zvjezdicepratiti relevantnu znanstvenu literaturu (zbog promjena znanstvene terminologije) ne odustatikonzultirati knjiniara ili profesore oko odabira kljunih rijei

 • OSNOVNE INFORMACIJE 0 KNJINICI PFZ (http://www.pravo.hr)najvea pravna knjinica u Hrvatskojvrlo dobra suradnja sa ostalim pravnim i srodnim knjinicamaeducirano i susretljivo osobljeposjeduje vlastite web stranice unutar stranica OPAC katalog

 • NASTAVAK

  naalost zbog nedostatka prostora dislociranana glavnoj zgradi (TMT 14) : dio grae u obliku knjiga, katalozi (papirnati i OPAC katalozi), itaonica za rad,informacije korisnicimaodjel asopisa (TMT 3) fiziki smjeteni asopisi, itaonica gdje se mogu koristiti, mogunost fotokopiranja

 • KNJINICA STUDIJA SOCIJALNOG RADAosnovana 1953. (kada je poela i prva akademska godina 1952./53. tadanje Vie strune kole za socijalne radnikeu poetku graa prikupljana dosta neselektivno, uglavnom donacijamaskromna financijska sredstva, te poloaj socijalnog rada u drutvu obiljeili su fond kao interdisciplinaran, nedovoljno struno profiliran te sklon eklekticizmu u odnosu na druge starije drutvene znanosti

 • RAZVOJ ZNANSTVENOG PODRUJApomalo se mijenja percepcija drutva prema socijalnim djelatnostima kao iskljuivo pomauoj profesijiraste kvalitativno i kvantitativno broj znanstvenih radova stvara se autentina teorija i vlastita epistemologija, te se poinje stvarati i vlastiti znanstveni jezikod vie kole prerasta u 4-god. Studij

 • DANASpostoji razvijena vlastita teorija, razvija se autentini znanstveni jezik zajednice, stvara vlastita epistemologija

 • KNJINICA PRATI PROMJENEjasnije se profilira fondunato financijskim problemima poinje se kupovati strana literatura, te se pretplauje za neke strane asopiseinformacijska se djelatnost kvantitativno i kvalitativno poboljava

 • KNJINICA DANASknjinica je dosta uspjeno slijedila promjenesredstva za nabavu su se znatno povealaselektivnost pri nabavireprezentativni fond kako knjiga (oko 10000 naslova) tako asopisa (134 naslova) od kojih su neki jedini u Hrvatskoj

 • OSNOVNE INFORMACIJE O KNJINICI STUDIJADjelatnice knjinice:Voditeljica knjinice StudijaPomona knjiniarka Djelatnica u skriptarniciSkriptarnica se nalazi praktino u sklopu knjinice, ali ulazi se na vrata pokraj knjiniceU skriptarnici moete kupiti sve potrebne formulare, neke knjige naih profesora, Reviju za socijalnu politiku, te kopirati.

 • USLUGE KNJINICE Posudba potrebne graePomo pri pretraivanju fonda kako nae, tako i drugih knjinica posebno vezano uz izradu seminarskih i drugih radovaMogunost tihog rada u prostoru knjinice, te koritenje referentne literature

 • KATALOG U KNJINICI SCSRKlasini (graa do 2000.)abecedninaslovnipredmetnistruniElektroniki:zasada je pretraivanje mogue samo u prostoriji knjinice (katalog lokalne baze)pretraivanje ostalih on line kataloga ostalih knjinica putem Interneta

 • IZDAVAKA DJELATNOSTasopisi znanstvenog podrujaRevija za socijalnu politikuwww.revija-socijalna-politika.hrLjetopis Studijskog centra socijalnog rada

 • KONTAKTITEL.: [email protected] centar socijalnog radaRubrika : Knjinica

 • OPI PRETRAIVAI NA INTERNETU

  GOOGLEYAHOOVERONICAINTERNET EXPLORERLYCOS

 • PROBLEMogromna koliina informacijaraznolikost kriterija za pretraivanjeveinom automatizirano pretraivanje putem Web robotadaje vrlo openite rezultate u velikom brojunepodesna za specijalizirana pretraivanja

 • BAZE PODATAKA (I OSTALI SPECIJALIZIRANI EL. IZVORI NA WEBU)organizirani izvori informacijanajee komercijalnenude veliki broj informacija sadranih u dokumentima koji se mnogi mogu vidjeti i u cjelovitom obliku (PDF,HTML)sve se vie sadrajno povezujupokrivaju gotovo sve ljudske djelatnosti danasposebno vane nama su znanstvene baze podataka

 • PRISTUP EL. IZVORIMA INFORMACIJAPristup sa fakultetskih raunala

  Uz lozinku pristup i izvan fakulteta (za npr. CSA)Mogu se vidjeti saeci, kod odreenih zbirki i cjeloviti tekstovi.

 • DOMAI ELEKTRONIKI IZVORI INFORMACIJAHrvatska znanstvena bibliografija(http://bib.irb.hr). Narodne novine (http://www.nn.hr).NSK (http://www.nsk.hr).vlada RH (http://www.vlada.hr).Dravni zavod za statistiku (http://www.dzs.hr)Hrvatski zavod za javno zdravstvo(http://www.hzjz.hr)

 • STRANI EL. IZVORI (IZBOR)Open journal system (OJS) http://pkp.sfu.ca)CSA (Cambridge Scientific Abstract)http://www.csa.orgZbirke e-asopisa:BLACKWELL (http://www.blackwell.com)CAMBRIDGE(http://www.cambridge.com)

 • EL. IZVORI ZNAAJNI ZA SOCIJALNU POLITIKUEC (http://ec.europa.eu)Vijee Europske Unije http://coe.intWHO (http://www.who.int)EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec)OECD (http://www.oecd.org)ILO (http://www.ilo.org)UNICEF (http://www.unicef.org)WORLDBANK (http://www.worldbank.org)

 • NASTAVAKhttp://ec.europa.eu/public_opinionhttp://www.jdsurvey.nethttp://www.undp.hr

 • I NA KRAJUPITAJTE, TRAITE, ZAHTJEVAJTEINFORMACIJU

 • HVALA NA PANJI