Indrumar Proiectare.unlocked

Embed Size (px)

Text of Indrumar Proiectare.unlocked

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  1/12

  578

  EXEMPLU DE CALCUL

  Sarcina nominal(masa) Q N=3 [t]Masa cârligului gol q=60 [kg]Diametrul de calcul al tamburului DT=0,5 [m]Randamentul total al mecanismului n N=0,8 Coeficientul de transmisie total i=44Viteza de ridicare a sarcinii nominale Vn=50[m/min]Viteza de a#ezare a sarcinii nominale Va&8[m/min]În l' imea de ridicare h= 15[m] Num rul de cicluri impuse intr-o or Z=15Sursa de alimentare: 3*380[V]; 50[Hz].

  I. Alegerea preliminar a motorului electric

  1. Cuplul static la axul motorului electric la ridicarea sarcinii nominale:

  M1= N

  T N N

  i DqQ

  η⋅⋅+

  2)(81,9 =

  28,0445,0)603000(81,9

  ⋅⋅

  ⋅+ =213,2[Nm]

  2. Cuplul static la axul motorului electric la coborârea sarcinii nominale:

  M2= )12(2

  )(81,9 N

  T N

  i

  DqQ

  η−

  +

  M2= )8,012(

  4425,0)603000(81,9 −

  ⋅+ =127,9 [Nm]

  3. Tura' ia la arborele motorului electric, pe treapta de tura' ie ridicat ,necesar pentru asigurarea vitezei impuse de ridicarea sarcinii nominale.

  n=T

  N

  D

  iV

  π=

  5,014,34450⋅

  ⋅ =1400 [rot/min]

  în care V N se introduce în [ m/min]4. Tura' ia la arborele motorului electric, pe treapta de tura' ie coborât ,necesar pentru asigurarea vitezei impuse de a#ezare a sarcinii.

  =⋅⋅

  =⋅⋅

  = 5,014,3448

  T

  a

  a D

  iV n

  π244 [rot/min]

  în care Va se introduce în [m/min]

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  2/12

  579

  5. Puterea de calcul la ridicarea sarcinii nominale pe treapta de tura' ieridicat :

  P1= =⋅=⋅ 955014002,213

  95501 n M 31,25[kw]

  6. Puterea de calcul la coborârea sarcinii nominale pe treapta de tura' iecoborât :

  P2= =⋅=⋅ 95502449,127

  95502 n M 3,0[kw]

  7. Se alege un motor asincron de tip MA( -611-4/12/24, cu trei trepte deviteza cu rotorul in scurtcircuit, având trei înf #ur ri statorice distincte înconexiunea stea, parametrii nominali fiind indica' i în tabelul 7.6:

  Cuplul nominal al motorului pe treapta a treia de vitez va fi:

  === 14353295509550 N N

  N n P M 219,9 [Nm]

  în care P N se introduce în [kW] iar n N în [rot/min]Caracteristica mecanic natural corespunztoare treptei de tura' ie

  ridicat , luat din catalog, se prezint în fig. 7.11.

  Fig.7.11.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  3/12

  580

  Tabelul 7.6.Parametrii motorului Treapta de viteza

  I II III Numârul de poli 2p 24 12 4Puterea nominal Pn[kw] 5 13 32Tura' ia nominal nn[rot/min] 195 430 1435Curentul nominal I1N[A] 51 38,5 59Curentul de pornire I p[A] 70 115 470Cuplul critic Mk [Nm] 520 588 814Cuplul de pornire M p[Nm] 520 569 618Randamentul nominal η N 0,33 0,68 0,87Factorul de putere cosϕ 0,45 0,75 0,95Durata relativ de ac' ionare DA[%] 15 25 40Momentul de volant GD2M[Nm2] 55,3Tensiunea nominal U1n [V] 380Gradul de protec' ie I.P. 56

  II. Calculul diagramei reale de sarcin ( )t f I = a) Ridicarea sarcinii nominale

  8. Momentul de volant echivalent raportat la arborele motorului electricse ob' ine in baza rela' iei:

  Je=σ·Jm+m2

  V [N·m·s2], în care* =1,1÷1,3

  + inând seama de rela' iile:GDe2=4g·Je; GDM2=4g·JM; m=Q N+q

  se ob' ine:

  GDe2= σ·GDM2+4g(Q N+q)(n

  V π2

  )2 [Nm2] ,unde v[m/min]#i n [rot/min]

  Rezult deci:

  GDe2=1,2·55,3+4·9,81(3000+60) =

  ⋅⋅

  2

  143514,3250 70,06 [Nm2]

  9. Cuplul dinamic la accelerare:M1d=M p-M1 =618-213.2=404.8[Nm]

  10. Timpul de accelerare (pornire):=⋅=⋅=

  3751432

  37506.70

  375 11

  2

  1d

  ea M

  nGDt 0.7 [s]

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  4/12

  581

  unde tura' ia n1=1432 [rot/min] se cite#te din caracteristica mecanic naturala n=f(M) corespunztoare cuplului: M1=213,2 [Nm]11. Motorul ales este prevzut cu frân electromagnetic de tip TMT-6,având Mf =441[Nm]12. Pierderile constante ale motorului se determin din condi' ia ca lasarcin nominal , pierderile constante pk s fie egale cu cele variabile pv.

  =

  −=

  −= 1

  87.01

  23211

  2 N N

  k P

  2,4 [kw]

  13. Cuplul de frânare (pierderi) determinate de pierderile constante dinmotor :

  ===1435

  4,2955095501n

  p M k f 16 [Nm]

  14. Cuplul de frânare (rezistent) total:Mtf = M1+Mf +MfM =213,2+441+16=670,2 [Nm]15. Timpul de frânare la ridicarea sarcinii nominale, în cazul decuplriimotorului de la re'ea:

  t1f = 375

  2eGD

  f M n

  t

  1 = =⋅2,670

  1435375

  06.70 0,4 [s]

  16. Viteza in regim sta' ionar la ridicarea sarcinii nominale:

  =⋅⋅=⋅⋅=44

  14355,014,311

  in D

  V T π 51,12[m/min]

  17. În l' imea parcurs de sarcin la pornire#i frânare:

  H1=260

  1V (t1a+t1f )= ( ) =+⋅

  4,07,0602

  12,51 0,47 [m]

  18. Timpul de ridicare a sarcinii în regim sta' ionar:

  t1s=v

  H H 1− = =⋅− 6012,51

  47,015 17,1 [s]

  19. Curentul absorbit de motor, admi' ând propor ' ionalitatea între curent#i cuplu, va fi:

  I1= I1N N M

  M 1 = =9,2122,21359 59,1 [A]

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  5/12

  582

  b) Coborarea cu frânare a sarcinii nominale

  20. Considerând ma#ina func' ionând pe por ' iunea liniar a caracteristiciimecanice naturale n=f(M), valabil în cazul sarcinilor aflate în limiteleadmise de puterea motorului, tura' ia de la care începe frânarea curecuperare de energie va fi:

  nB=n2=n0+(n0-ns) [rot/min]n2=2n0-ns [rot/min]

  Fig. 7.12.

  unde ns=1461[rot/min] se determin din caracteristica mecanic natural n=f(M) trasat în figura 7.11, corespunztor cuplului M2= 127,9 [Nm].Rezult deci:

  n2= 2·1500-1461=1539 [rot/min]21. Curentul debitat de ma#in în regim de frânare cu recuperare deenergie, corespunztor cuplului M2 va fi:

  I2=I1N N M

  M 2 = =9,2129,12759 35,4 [A]

  22. Timpul de accelerare, de la tura' ia n=0 la n=n2, la coborârea sarciniinominale în regim de frânare cu recuperare de energie:

  t2a= 375

  2eGD

  2

  2

  M M n

  P + =+⋅= 9,127618

  1539375

  06,70 0,4 [s]

  23. Cuplul de frânare la coborârea sarcinii nominale, în cazul decuplriima#inii de la re'ea:

  M2f =Mf +MfM-M2=441+16-127,9=329,1 [Nm]24. Timpul de frânare la coborârea sarcinii cu ma#ina decuplat de lare'ea:

  t2f = 375

  2eGD

  f M

  n

  2

  2 =⋅=1,329

  1539375

  06,70 0,9 [s]

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  6/12

  583

  25. Viteza de coborâre a sarcinii:

  v2= =⋅⋅

  =⋅⋅

  4415395,014,32

  in DT π

  55 [m/min]26. În l' imea parcurs de sarcin la accelerare#i frânare:

  H2= 22V (t2a+t2f ) ( ) 6,09,04,0602

  55 =+⋅⋅

  = [m]27. Timpul de coborâre a sarcinii în regim sta' ionar:

  t2s=2

  2

  ν H H − 60 7,1560

  556,015 =⋅−= [s]

  c) Ridicarea cârligului gol

  28. Cuplul de sarcin la axul motorului electric la ridicareacârligului gol:

  M3= 3,2215,04425,06081,9

  281,9

  0=

  ⋅⋅

  ⋅⋅=⋅⋅

  ⋅⋅

  ηi Dq T [Nm],

  undeη0=0,15 se cite#te în fig. 1.15.- pentru q/Q N=0,02, sau se calculeaz cu rela' ia (1.84).

  29. Cuplului de sarcin M3=22,3 [Nm] ii corespunde dincaracteristica mecanic ( ) M f n = tura' ia n3=1486.

  30. Momentul de volant echivalent raportat la arborele motoruluielectric:

  222

  36,663,552,1 NmGDGD M eo =⋅=⋅=σ 31. Cuplul dinamic la accelerare:M3d=M p-M3=618-22,3=595,7 [Nm]

  32. Timpul de accelerare la ridicarea cârligului gol:

  t3a= 375

  20eGD

  d M n

  3

  3 44,07,595

  1486375

  36,66 =⋅= [s]

  33 . Cuplul de frânare (rezistent) total:M3f =M3+Mf +MfM =22,3+441+16=479,3 [Nm]

  34. Timpul de frânare la ridicarea cârligului gol, în cazul decuplriimotorului de la re'ea:

  t3f= 375

  20eGD

  f M n

  3

  3

  55,03,4791485

  37536,66

  =⋅= [s]

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  7/12

  584

  35. Viteza de ridicare a cârligului gol:

  V3= in DT ⋅⋅π

  554414865,014,3

  =⋅⋅

  = [m/min]36 . În l' imea parcurs de cârlig la accelerare#i frânare:

  H3= 23V (t3a+t3f ) ( ) 44,055,044,0602

  53 =+⋅

  = [m]37 . Timpul de ridicare a cârligului gol în regim sta' ionar:

  t3s=3

  3

  V

  H H −60 5,1660

  5344,015 =⋅−= [s]

  38. Curentul absorbit de motor la ridicarea cârligului gol, secalculeaz cu rela' ia:

  I3=I N 2

  3

  2

  1

  1

  +

  +

  s s

  s s

  k

  N

  k

  ; în care:

  s N=0

  0

  nnn N − 043,0

  150014351500 =−=

  • tura' ia de sincronism n0=1500 [rot/min]

  • coeficientul de suprasarcin N

  k

  M M =λ 82,3

  9,212814 ==

  • alunecarea critic:sk = s N( 12 −+ λλ ) ( ) 32,0182,382,3043,0 2 =

  −+=

  • alunecarea corespunztoare cuplului de sarcin M3=22,3 [Nm] este:

  s3=0

  30

  nnn − 0093,0

  150014861500 =−=

  Înlocuind aceste valori în expresia curentului statoric se ob' ine:

  I3=59 2

  2

  0093,032,01043,0

  32,01

  +

  += 12,8 [A]

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  8/12

  585

  OBSERVA+ IE: La sarcini mai mici, nu mai poate fi admis propor ' ionalitatea între curent#i cuplu, motiv pentru care curentulabsorbit de motor se calculeaz cu rela' ia (7.85) sau (7.86).

  d) Coborârea for #at a cârligului gol

  39. Cuplul de sarcin la arborele motorului electric la coborâreacârligului gol:

  M4= 6,1515,012

  4425,06081,912

  281,9

  0−=

  ⋅⋅=

  ⋅⋅

  ηi Dq T [Nm]

  Observatie : semnul minus al cuplului M4 indic necesitatea coborârii înfor ' a cârligului gol.40. Cuplul de sarcin M4=15,6 [Nm] îi corespunde din

  caracteristica mecanic ( ) M f n = tura' ia: n4=1491 [rot/min]41. Cuplul dinamic la accelerare:

  M4d=M p-M4 =602,4[Nm]42. Timpul de accelerare la coborârea cârligului gol:

  t4a= 375

  20eGD

  d M n

  4

  4 44,04,602

  1491375

  36,66 =⋅= [s]

  43. Cuplul de frânare (rezistent) total:M4f =M4+Mf +MfM=15,6+441+16=472,6 [Nm]

  44. Timpul de frânare la coborârea cârligului gol în cazuldeconectrii motorului de la re'ea :

  t4f = 375

  20eGD

  f M n

  4

  4 56,06,472

  1491375

  36,66 =⋅= [s]

  45. Viteza de coborâre a cârligului gol:

  V4= 3,534414910514,34 =⋅⋅=⋅⋅

  in DT π [m/min]

  46. În l' imea parcurs de cârligul gol la accelerare#i frânare:

  H4= 24V (t4a+t4f ) ( ) 44,056,044,0602

  3,53 =+⋅

  = [m]

  47. Timpul de coborâre a cârligului în regim sta' ionar:t4s= 4,16603,53

  44,0154

  4 =⋅−=−V

  H H [s]

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  9/12

  586

  48. Curentul absorbit de motor la coborârea cârligului gol:

  I4= I N 2

  3

  2

  1

  1

  +

  +

  s s

  s s

  k

  N

  k

  =59 2

  2

  006,032,01

  043,0 32,01

  +

  +

  = 8,3 [A]

  în care s4,aluncarea corespunztoare cuplului de sarcin M4=15,6 [Nm],este:

  006,01500

  149115000

  404 =

  −=−=n

  nn s

  49.Datele calculului sunt trecute in tabelul 7.7.Cu ajutorul datelor din acest tabelul 7.7. se construie#te diagrama exact

  de sarcin I=f(t) prezentat în figura 7.13.Tabelul 7.7.

  Regimul de lucru Curentul[A]

  Timpul[s]

  Accelerare I p= 470 t1a= 0,7Regim sta' ionar I1=59,1 t1s=17,1

  Ridicarea sarciniinominale

  Frânare - t1f =0,4Deplasarea pe orizontala a sarcinii ta=20

  Accelerare I p=470 t2a=0,4Regim sta' ionar I2=35,4 t2s=15,7

  Coborârea cufrânare a sarcinii

  nominale Frânare - t2f =0,9Eliberarea cârligului ta2=60

  Accelerare I p=470 t3a=0,44Regim sta' ionar I3=12,8 t3s=16,5

  Ridicareacârligului gol

  Frânare - t3f =0,55Deplasarea pe orizontala a cârligului gol ta3=20

  Accelerare I p=470 t4a=0,44Regim sta' ionar I4=8,3 t4s=16,4

  Coborârea for 'at a cârligului gol

  Frânare - t4f =0,56Ag 'area sarcinii în cârlig ta4=60

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  10/12

  587

  Fig. 7.13.În diagrama de sarcin, din figura 7.13. s-a considerat o varia' ie liniar acurentului în perioadele de accelerare, fapt admisibil datorit timpilor de

  accelerare foarte mici.

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  11/12

  588

  III. Verificarea motorului din punct de vedere al productivit #ii

  50. Durata unui ciclu: tc= ∑∑ + 41

  04

  1ii t t [s] unde :

  t1= t1a+ t1s+ t1f =0,7+17,1+0,4=18,2 [s]

  t2= t2a+ t2s+ t2f =0,4+15,7+0,9=17,0 [s]

  t3=t3a+t3s+t3f =0,44+16,5+0,55=17,49 [s]

  t4= t4a+t4s+t4f=0,44+16,4+0,56=17,4 [s]

  Rezult deci: =∑4

  1it t1+t2+t3+t4=18,2+17+17,49+17,4=70,09 [s]

  ∑4

  10it =t01+t02+t03+t04=20+60+20+60=160 [s]

  respectiv: tc=70,09+160=230,09 [s]

  51 . Num rul de cicluri într-o or :

  Zc=ct

  36001565,15

  09,2303600 =>== z

  Se observ c motorul corespunde din punct de vedere al

  productivit 'ii, num rul de cicluri rezultat din diagrama exact de sarcin Zc, fiind mai mare decât cel impus ini' ial: Z=15

  IV. Verificarea motorului ales la înc lzire

  52. Durata relativ de ac' ionare real:

  10010

  100)(

  4

  1

  4

  1

  4

  1⋅

  −=⋅

  +=

  ∑ ∑∑ if ic

  isia

  r

  t t

  t

  t t DA

  ( ) 10009,230

  41,209,7010009,230

  56,055,09,04,009,70⋅

  −=⋅+++−=r DA

  4,2910009,23068,67 =⋅=r DA [%]

  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

  http://www.pdffactory.com/http://www.pdffactory.com/

 • 8/20/2019 Indrumar Proiectare.unlocked

  12/12

  589

  53. Curentul echivalent se calculeaz pe baza datelor din tabelul7.7. sau diagrama de sarcin (fig. 7.13) cu ajutorul rela' iei de mai jos, încareβ=0,5,pentru motoare electrice asincrone:

  ( )................22

  43214321

  2222

  22

  1211

  21

  ++++++++

  +

  +++

  +

  = s s s saaaa

  sa p

  sa p

  et t t t t t t t

  t I t I I

  t I t I I

  I β

  ( ) s s s saaaa

  sa p

  sa p

  t t t t t t t t

  t I t I I

  t I t I I

  43214321

  4244

  24

  3233

  23

  22......+++++++

  +

  +++

  +

  .........)44,044,04,07,0(5,0

  7,154,354,02

  4,354701,171,597,02

  1,59470 2222

  ++++

  +⋅+⋅

  ++++⋅

  +

  =e I

  21

  22

  22

  4,165,167,151,17

  4,163,844,02

  3,84705,168,1244,02

  8,12470

  ........++++

  ⋅+⋅

  ++++⋅

  ++

  7,6599,08,11298,251644,27035,256406,196749,255421,597277,48990

  ++++++++

  =e I

  ][9,5569,66

  8,208573 A I e ==

  54. Curentul nominal corectat corespunztor duratei de ac' ionarereale, în baza rela' iei (7.82):

  r

  N NS NC DA

  DA P P χ= 64

  294,04,05993,0 =⋅= [A] ,unde χ =0,93 se ia din

  tabelul 7.5.

  53. Se verific rela' ia: Ie=56 [A]≤

  I NC=64 [A]A#a cum se observ, motorul ales corespunde#i din punct de vedere alînc lzirii, cu aceasta alegerea#i verificarea motorului electric deac' ionare a vinciului de marf fiind încheiat.