Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

Embed Size (px)

Text of Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  1/37

  DECJE IGRE

  Odredjene igre:

  Igra je kompleksna ljudska aktivnost I moze da se posmatra samnogo aspekata. Igra je ustvari opsti pojam za veliki br.aktivnosti,

  ali sve one se ne mogu objasniti jednim mehanizmom tj ne

  odredjuje ih sve isti skup. Fenomen igre se ne moze obuhvatiti

   jednom defnicijom.

   J.Hojzing igru odredjuje kao dobrovoljnu radnju ili delatnost koja

  se odvija unutar vremenskih I prostornih granica, prema

  dobrovoljno prihvacenim ali obaveznim pravilima. Cilj igre je u

  samoj igri, a prati je osecaj napetosti I radosti. J.Hojzing navodi da“vaka je igra lobodan cin, ona je slobodna.

  !."ajoa smatra da je igra slobodna, izdvojena, neizvesna,

  neproduktivna, prospisana I fktivna.

  Sustina igre vidi se u:

  • #ominaciji sredstva nad ciljevima

  • $manjivanju rizika od neuspeha

  • %rivremeni prestanak &rustracije kod igraca

  • %ruzanje slobode

  • #obrovoljna priroda

  Sustina decje igre:

  'snovni razlog zasto se dete igra je zadovoljstvo da se bude uzrok

  ko void ka afrmaciji svoga ja. Igra je dominantna aktivnost

  detinjstva.

  Savremena shvatanja o decjoj igri:

  Dva aspekta igre: kognitivni I razvojni.

  (a kognitivne teorije decje igre karakteristicno je da igru

  posmatraju kao specifcnu saznajnu delatnost koja je od najveceg

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  2/37

  znacaja za razvoj simbolickih &unkcija. %ijaze tumaci igru u &unkciji

  razvova kogniticnih sposobnosti. %o %ijazeu, &aktori koji odredjuju

  intelektualni razvoj odredjuju I razvoj igre. %ijaze navodi tri vrste

  igara)

  *. %rakticne igre+. imbolicke igre. Igre sa pravilima

  .!rakticne igre: %ojavljuju se u toku prvog meseca zivota

  deteta, sa svakim novim postignucem, a nestaju zasicenoscu

  njime. 'ne dostizu vrhunac u prvoj godini.

  ".Sim#o$icke igre: Javljaju se tokom druge godine zivota sa

  pojavom simbolickih sema. 'ne pocinju da opadaju posle cetvrte

  godine, jer kako %ijaze tumaci “ukoliko se dete vise prilagodjava

  prirodnoj I drustvenoj sredini, toliko se manje prepusta

  simbolickim pretvaranjima.

  %.Igre sa pravi$ima: $zrast od -/god zivota. %ripadaju

  uglavnom period od /**god. Igre sa pravilima su igre sa

  senzomotornim kombinacijama 0trcanje, loptanje, penjanje, itd1 ili

  intelektualnim kombinacijama 0sah, karte, memorija, itd1. Igre sapravilima mogu biti rezultat cinova odraslih koji su zastareli.

  %ijaze izricito smatra da je decja igra jedan process obrazovanja

  simbola kao posrednika izmedju coveka I stvarnosti koja ga

  okruzuje. %ijaze citam razvoj deteta tumaci kroz + procesa) %roces

  akomodacije. %roces asimilacije.

  (a %ijazea igra je primena obrazaca stecenih imitacijom na nove

  situacije.

  Igra je samo jedna razvojna epizoda. %ijaze igru posmatra samo

  sa stanovnistva konceptualnog misljenja. %jaze je rasvetlio tesku

  povezanost izmedju structure misljenja I razvoja igre.

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  3/37

   2reba pomenuti I doprinos 3igotskog. 3igotski smatra da je decja

  igra prakticna masta ili masta u dejstru pa prema tome I put da

  dete osmisli emocije I vrednjuje svoje drustveno iskustvo,

  odnosno nacin saznavanja. I za 3igotskog, igra je etapa u razvoju

  saznajnih procesa. #ete se krece, napredjuje kroz igru I 4bo toga3igotski igru naziva “vodecom aktivnoscu56 %o 3igotskom igra se

  razlikuje od rada I drugih vidova aktivnosti.

  %edagozi moskovske skole posmatraju igru u ravojnoj liniji sa

  misljenjem I ucenjem I isticu njenu kognitivnu &unkciju. Igra s

  erazmatra kao “istorijski vid koji je nastao putem decje delatnosti,

  koja reprodukuje delovanje odraslih I odnose medju njima,

  usmerene ka snalazenju I upoznavanju predmetne stvarnosti.

  %o 7eontijevu igra je vodeca aktivnost I ima odlike. %rvo to je

  aktivnost u obliku koje I iz koje se di&erencijaru druge aktivnosti.

  #rugo, u vodecoj aktivnosti se &ormiraju I razvijaju pojedini

  psihicki procesi. 8pr, kod deteta se tokom igre po prvi put

  &ormiraju procesi aktivne maste.

  3alonov smatra da je svaka od &az akroz koje prolazi razvoj deteta

  oznacena “eksplozijom aktivnosti koje ga za izvesno vreme

  potpuno obuzimaju5

  Igra u vaspitanju:

  %laton u igru vidi mogucnost za vezbanje dece I bolje upoznavanje

  njihovih sklonosti.

  "omenski zahteva da se deci omoguce igre u kojima ce vezbati

  zdravlje, okretnost I brzinu udova, svezinu I ostrinu duha, kao I

  ucenje koje ce im prirediti zadovoljstvo igre.

  (a uvodjenje igre u vaspitanje preds.dece najzasluzniji je Frebel.

  'n je igru postavio kao okosnicu citavog vaspitnog postupka,

  kome je cilj bio samorazvoj, uz oslobadjanje drugih unutrasnjih

  snaga.

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  4/37

  %ocetkom 99 veka, igre se sve vise javljaju u skolskim

  aktivnostima. Igra se smatra za jedan od najmocnijih pokretaca

  energije kod dece I vestina vaspitaca je da ono sto zeli da

  predstavi deci, moze da predstavi kroz igru. Igra se zasniva na

  interesu koji izaziva napor. Igra proistice iz susreta motivacijedeteta I njegovih kognitivnih mogucnosti I predstavlja aktivnost

  koja ima najvise izgleda da angazuje dete jer ju je dete samo

  izabralo.

  Igra je uvek povezana sa decjim potrebama. Igra predstavlja licno

  detetovo zadovoljenje. #eca se drugacije odnose prema zadacima

  koji su predstavljeni u igri, nego kad sui m isti ti zadaci

  predstavljeni na neki drugi nacin. #eca su u igri sposobna da

  organizuju svoju aktivnost na visem nivou.

  $ igrama se menjaju I odnosi izmedju deteta I odraslog. Funkcija

  odraslog je uloga ucitelja I saradnika, koji nije “sudija6porota5.

  #ete u igri zapaza svoje akcije, svoje delovanje.

  $ igrama se ne postavlja pitanje discipline. $ igru se ukljucuju sva

  deca po njihovoj sopstvenoj odluci I upravo ta “sopstvena odluka5

  motivise decu da se pridrzavaju pravila samo da ne bi pokvarili

  igru.

   2akmicenje kroz igru je ustvari “uvod u saradnju5. #eca kroz

  takmicenje uce da saradjuju sa drugima, da slusaju I postuju

  druge.

  'snovna vrednost igre, iler) Covek se igra samo onda kad je u

  punom znacenju reci covek I on je samo onda covek kada se igra.

  #ete u igri ima potpunu slobodu da odlucuje, da “diriguje5 kakoono zeli. Igra omogucuje deci da razvijaju sopstvene sposobnosti.

  !rigovori koriscenju igre u didakticke svrhe:

  :rgumenti onih koji se protive da se igra koristi u vaspitno

  obrazovne svrhe, mogu se podeliti u + grupacije) !rva koja porice

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  5/37

  koriscenje igara u vaspitobrazov. svrhe. Druga koja je u vecoj ili

  manjoj meri ogranicava.

  "ad se od igre zatrazi da prosiri znanja jedne licnosti u bilo kojoj

  oblasti, igra prestaje da bude igra. “Igra je delatnost koja seiscrpljuje u sopstvenoj aktivnosti, koja za sobon ne ostavlja

  nista..3ezba, nasuprot tome, je nametnuta I ona za sobom

  ostavlja rezultat5.

  vako mesanje u igru, dovodi do toga da igra prestaje da bude

  igra.

  Ima shvatanja po kojima je igra medijum u vaspiobraz.procesu,

  ali se smatra da su mogucnosti igre ogranicene u poredjenju sa

  ostalim organizacionim oblicima, posebno zanimanjima.

  &aspitno'o#razovne vrednosti decje igre:

  Igra ima veoma znacajnu ulogu u razvoju I ucenju predskolskog

  deteta. #eca se igraju iz sopstvenog zadovoljstva, za decu je igra

  aktivnosti kojom deca zadovoljavaju svoje potrebe, razvijaju

  stvaralacke I umne sposobnosti, jacaju zdravlje, uce I socijalizujuse kroz igru. Igra se javlja kao napor malog deteta da prevazidje

  raskorak izmedju sopstvenih mogucnosti I obrazaca ponasanja

  koje mora da usvoji.

  8ajveca vrednost igre je u tome sto igra moze da privuce I odrzi

  paznju svakog deteta, kao I sto igra moze da motivise svako dete

  da aktivno ucestvuje. #ete u igri stvara situacije koje su pod

  njegogom kontrolom, koje razume I u kojima se sigurno oseca.Igra angazuje dete vise nego realan zivot, u igri se dete ponasa

  savrseno na svoj sopstveni nacin.

  matra se d aje igra u predskolskom detinjstvu, vodeca aktivnost

  upravo zato sto je usmerena na zadovoljavanje potreba deteta.

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  6/37

  3aspitanje kroz igru, putem igre, moze da predstavlja najbolji

  nacin vaspitanja, pogotovo u mladjem uzrastu.

  (u$tivisanje decje igre:

  :ko se usmereno I organizovano deluje na nacin I sadrzaj igre,

  moguce je izazvati napredak u svakom aspektu razvoja deteta I

  njegovo uopstem razvoju u celini. !azradjuju se postupki kojima

  se igra neguje, usmerava I podstice, ali se I dalje cuvaju

  potencijali igre I nenarusavaju se osnovne karakteristike igre.

  %roblem kultivisanja decje igre je jedan od sloznijih problema

  predsk.pedagogije. %reterano mesanje odraslih, narusuje igru. $

  kultivisanju decje igre treba da se podje od negovanja decjihpokreta, zatim se prelazi na sve ostale medijume koji se nalaze u

  umetnosti. Igru treba postepeno kultivisati. Igru treba postepeno

  prenositi sa motorickog na imaginarni, duhovni plan.

  Igra I socio'emociona$ni razvoj:

  Igra kao dru;tvena aktivnost prunost. 'na omogu=uje detetu da ulazi uaktivne odnose sa drugom decom i odraslima, da u njih unosi

  smisao i tako mu pomaito u raznim dru;tvenim

  igrama sa gotovim pravilima. Igre sa gotovim pravilima pruin treba se pona;ati i ;ta treba posti=i, kao i ko dobija, a ko

  gubi. @e?utim, socijalni odnosi i emocije, koji nastaju tokom ove

  igre ne sadrkom kontekstu. 8a taj na>in, ove igre poma

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  7/37

  ovladaju postupcima za snalae da kontroli;u

  svoje pokrete, ose=aju se slobodno, raduju se.• Igre razumevanja ' !azvoj >ulne osetljovosti,

  raspoznavanje i razumevanje gestova, uo>avanje i

  procenjivanje tu?eg dr

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  8/37

  • Igra re*avanja konikata ' 'bezbe?ivanje atmos&ere za

  ;to manje konAiktnih situaciaj,traganje sa decom za

  re;avanjima konAikta.

  Igra I stvara$astvo:#e>ia igra se smarta za prototip stvarala;tva, kreativni >in deteta

  pomo=u koga ono u procesu razvoja pro;iruje svoje iskustvo i

  ostvaruje neke svoje sposobnosti. Igra nema cilj van sebe, dete

  moi kao kreativan >in kojim se dete izraiju

  pomo= otkriva, u>i, stvara, a stvarala;tvo odre?uje kao igramisaonim elementima.

  tvarala>ke aktivnosti ako su na odgovaraju=i na>in organizvane,

  osloba?aju decu briga, koje im ponekad preterano usa?uju

  odrasli, da se ne uprljaju i ne naprave nered, ;to ih >ini opu;tenim

  i posebno zadovoljnim. 'ne su i prilke da se dete postepeno nau>i

  da se kontroli;e, bude strpljivo i istrajno, oni se u>e da razumeju

  ideje, prihvate kritiku.

  Igre I inte$ektua$ni procesi:

  @nogi psiholozi koji su se bavili razvojnim pojavama ranog

  detinstva utvrdili su povezanost izme?u igre i razvoja mi;ljenja.

  #ete sa svojom okolinom stupa u dodir na na>in koji se razlikuje

  od na>ina odraslog >oveka, i otuda se kod njega razlikuje kako put

  sticanja iskustva, tako i oblici njegovog istrain u>enja dece pred;kolskog uzrasta.

  #e>ije saznajne aktivnosti imaju empirijiski karakter, ;to zna>i da

  dete usvaja uglavnom ono ;to mu je potrebno sada, a ne ono ;to

  =e se javiti potreba u neodre?enoj budu=nosti. 8a>in na koji dete

  misli u igri je jedan od osnovnih pokreta>a njegovog

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  9/37

  intelektualnog razvoja. $ igri ono Bprelazi sa plana na konkretne

  misli zasnovane pomo=u stvari, na plan aspekta reprezentativne

  misli“, zbog >ega se kroz nju sti>e &unkcije reprezentacije, kao

  Bkapitalna &unkcija naseg psihizma“.

  Igra uti>e na intelektualni razvoj budu=i da se u njoj dete u>i da

  uop;tava predmete i radnje, kao i da se koristi re>ima koje se ne

  odnose na konkretne stvari ve= na ono ;to se stvari predstavljaju.

  3e= samo ula

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  10/37

  kad god se za to ukase prilika. 3aspitac prilikom svojih

  intervencija ukazuje na razne mogucnosti razvijanja I bogacenje

  decje aktivnosti, da bi podstakao njihovu mastu, vise to radi, nego

  sto odredjuje pravac kojim bi se one mogle kretati.

  'drasli se u igru pojavljuju kao “model misaone osobe5 koja

  imponuje svojom snagom I umecem, sto podstice decu da porede

  svoje snage sa tom osobom I oponasaju je. #a se nista ne bi

  pokvarilo u igri, od vaspitaca se zahteva snalazljivost, strpljenje

  kao I svest o tome da je aktivnost koju dete vrsi poluga njegovog

  razvoja, a ne on sam.

  &rste igara:

  #ecije igre su podeljene u cetiri velike kategorije)

  *. Funkcionalne igre pokretne, ritmicke.+. Igre maste ili igre uloge, simbolicke.. Igre sa gotovim pravilima, didakticke igre, tradicionalne igre.-. "onstruktorske, kostruktivne igre, manipulativni centri.

  .1unkciona$ne igre: 2o su igre u kojima vrsenje pokreta nema

  neposrednu svrhu. 'vakve igre sadrze pored nekontrolisanih,

  impulsivnih pokreta I slozenije povezane pokrete. 'blici&unkcionalnih igara su)

    Senzomotorne aktivnosti sopstvenim organima. Izvode

  se bez igraca, karakterno je za njih da se ponavljaju pokreti.Igre posvecene rukovanju materija$om. !ukovanje

  raznim pokretnim igrackama, prirodnim I vestackim

  materijalima, rekvizitima itd.

   

  !okretne igre uz koriscenje rekvizita."retanje se vrsi uz

  pomoc rekvizita, npr voznja bicikla, klackanje itd.

  ".Igre maste i$i igre u$oga: (a ove igre se koriste I nazivi igre

  imitacije I podrazavanja, igre iluzuje, dramske igre, cime se

  odredjuje njihova sustina. 'blici u kojima se javljaju su sledeci)

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  11/37

  • Oponasanje postupka  3rse se zameni u upotrebi

  predmeta.• Sim#o$icka imitacija  %ocinje se podrzavanjem samog

  sebe u zamisljenim situacijama.

  • Sim#o$icka igra u$oga sa sizeom  #ete preuzima ulogeodraslih osoba ili druge dece I prikazuje njihove odnose I

  ponasanje.

  • Dramske igre u$oga  #ete ucestvuje u slozenijem

  izvodjenju dramatizovanog teksta neke price, sto ukljucuje

  planiranje, podelu uloga, upotrebu elemenata.

  %.Igre sa gotovim pravi$ima 2didakticke igre3

  tradiciona$ne4: 'vo su igre koje imaju svoja pravila i

  karakteristiku, ali mogu se razlikovati igre u kojima pravila nastaju

  u samom procesu igranja zahvaljujuci dogovoru igraca kao i od

  igara sa pravilima smisljenima da unaprede razvoj i ucenje,

  odnosno iz didaktickih razloga. #idakticke igre mozemo naci

  povezane sa skoro svim ostalim I aktivnostima koje se odvijaju u

  vrticu, naprimer u okviru)

  • !erceptivno 5 motorne aktivnosti: Igre specijalno

  pripremljenim igrackama I u okolnostima koje podsticu decuna uvezbavanje koordinacije.

  • /dravstveno 5 higijenske aktivnosti: Igre u kojima se

  primenjuju saznanja o zdravlju I higijeni.

  • Drustvene aktivnosti: Igre sa pravilima koje su probrane ili

  podesene na uticanje na decji razvoj I ucenje.• 67ektivne aktivnosti: Igre koje omogucavaju deci da bolje

  upoznaju I izraze svoja osecanja kako bi ovladala njima.

  Eko$oske aktivnosti: Igre u kojima se kao tema javljazastita covekove prirodne sredine.• Otkrivacke aktivnosti: 8eke vrste igracaka I pribora koji se

  upotrebljavaju u ovim aktivnostima mogu imati elemente

  didakticnosti. $ ovim igrama nema mnogo pravila koja

  ogranicavaju ili usmeruju decu.

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  12/37

  • 8ogicko 5 matematicke aktivnosti: $ ovu kategoriju

  spadaju igre kojima je u pravilima ukomponovano vrsenje

  intelektualnih operacija namerno podsticanju materijalnog

  razvoja.• !rakticne aktivnosti: 2o su igre u kojima se sistematizuju

  decja saznanja o radu ljudi.

  • 6ktivnosti kojima se unapredjuje komunikacija I

  stvara$astvo: 2o su razne govorne igre, igre recima, rime I

  igre kojima se unapredjuje govorno stvaralastvo.

  9.(onstruktorske igre: $ ovim igrama dete uoblicava materijal

  da bi postigao odgovarajuci cilj, stvara nesto sto igrac dozivljava

  kao rezultat svog napora. O#$ici u kojima se jav$jaju

  konstruktorske igre su s$ede+e:

  • !rona$a-enje kom#inacija nasta$i nenamernim

  rukovanjem materija$a ' #eca oko druge godine otkriju da

  kao rezultat njihovog manipulisanja elementina nekog

  materijala mogu nastati spojevi koji su nalik na ne;to npr.

  kockice sastavljanjem jednu na drugu mo

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  13/37

  sebe predtavljaju konkretne oblike npr. legokockice, igra>ke

  iz kinder jajeta i sl.

  • 0ti$itarne konstrukcije  $ prvi plan sastavljaju

  uportebljivost onoga ;to se napravi, to su obi>no igra>ke od

  gotovih delova i sa ugra?enim mehanizmom, izrada jednostavnih alata, sprave koje koriste snagu vode ili vetra

  za pokretanje, de>ije ku=ice i druge gra?evine.

  DID6()IC(E IGRE

  Odredjenje I 7unkcija didaktickih igara:

  #idakticke igre predstavljaju aktivnosti zahvaljujuci kojima deca

  pribavljaju nova iskustva. "roz njih dete je motivisano da na

  spontan nacin deluje na svet oko sebe, usavrsavajuci sa tim svojementalne I ostale sposobnosti. Igra ima didakticku vrednost ako

  odgovara nekoj od sustinskih potreba deteta I sugerise mu svojom

  strukturom, pravilima I sadrzajima. 'sim pravila u ovim igrama

  postoji I zadatak. %utem ovih igara razvijaju se osobine decje

  licnosti kao sto je uvazavanje drustvenih pravila ponasanja,

  samosavladavanje, upornost I drugo.

  0$oga vaspitaca u organizaciji didakticke igre:

  #a bi igra bila organizovana potrebno je izvrsiti valjan izbor,

  pripremiti njeno izvodjenje, odigrati je kako treba I nakon

  izvodjenja oceniti njen tok I rezultate. Izbor didakticke igre se vrsi

  u skladu sa ciljevima vaspitanja I obrazovanja. 3aspitac treba da

  odredi vreme, prostor za igru, broj igraca, kao I da izabere

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  14/37

  potreban didakticki material. 2akodje vaspitac treba I sam da se

  pripremi za igru, a zatim da pripremi I decu, da im pruzi

  neophodna saznanja I iskustva, ali I da osvezi prethodna. %onekad

  im je potrebno pokazati oblike ponasanja koji su dozvoljeni, a koji

  ne. 'bjasnjavanje pravila igara treba podesiti da ne budepredugacko, ali da ne bude I nepotpuno ili neprecizno. 2empo

  same igre zavisi od vaspitaca, a vaspitac vodi racuna o toku I

  rezultatima igre. %osle igre vaspitac treba da analizira sta je

  ostvareno od planiranog, da li je igra bila odigrana kako treba,

   jesu li je deca prihvatila, jesu li svi ucestvovali I da li su zadovoljni

  igrom.

  Speci;cnosti organizovanja didaktickih igarazavisno od uzrasta:

  #idakticke igre zahtevaju malo vise paznje nego druge igre, za sta

  mladja predskolska deca nisu spremna. 'vaj problem se da resiti,

  primenom raznih postupaka za povecavanje decje motivacje I

  posebno koriscenjem privlacnih didaktickih igracaka,

  kombinovanjem razlicitih aktivnosti.

  @ladjoj deci se pravila didaktickih igara, ako im nisu sasvim jasna,objasnjavaju tokom igre. %rilikom objasnjavanja pravila igre,

  vaspitac treba da se obraca cas jednom cas drugom detetu, kako

  bi svako od njih imalo utisak da govori bas njemu. em toga,

  vaspitac treba da vodi racuna o svojim gestovima, glasu I mimici.

   2akodje, kad su u pitanju mladja deca, paznju treba da posveti

  upoznavanju predmeta. !azgovarajuci sa decom posle igre,

  vaspitac treba samo pozitivne primere da naglasava.

  8esto starija predskolska deca imaju razvijeniju paznju Ipamcenje, a bolje zapazaju svim culima. 'sim toga, kod starije

  dece, postaju brojnije govorne igre, sa kojima se pored govora

  razvija I misljenje. #idakticke igre, na ovom uzrastu, koriste se za

  usvajanje slozenijih vidova umnih aktivnosti, za preradu

  iskustvara I sistematizaciju decjih saznanja. tarija predskolska

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  15/37

  deca su samostalnija, imaju vise inicijative I sposobnija su za

  razne vrste stvaralastva. $ razgovoru posle igre, kao I pre toga,

  isticu se decji uspesi, ohrabrju se oni koji su imali manje uspeha, a

  o ponasanju dece se donose moralni sudovi.

  &rste didaktickih igara I postupci koje sadrze:

  've igre pokrecu dete na niz intelektualnih aktivnosti I postupaka

  od kojih pominjemo)

  • 3ezbe pojedinih culnih organa, vezbe svesne paznje I

  usmerenosti na pojedine kvalitete stvari, pojava I procesa• !esavanje problema

  $poznavanje kvaliteta predmeta onakvih kakvi su u okolnojstvarnosti

  • Identifkacija, sparivanje I razlikovanje po jednom od

  kvaliteta

  • Dvaluacija

  • "lasifkacija grupisanje po slicnosi, odvajanje po razlici

  • !eprodukcija odredjenih osobina na razne nacine u razlicitim

  medijima• "ombinovanje pojedinih svojstava odredjenog materijala,

  objekta, likova itd

  • truktuiranje vremena I prostora

  • %amcenje kratkorocno I dugorocno

  • !eprezentovanje posebno predstavljanje putem govora

  • "oriscenje perceptivnog iskustva za opazanje bogatstva

  pojavnih oblika u okolnoj stvarnosti

  Igre predmetima:

  $ didaktickim igrama se koriste razni predmeti, igracke, kao I

  prirodni materijali. #ete zahvaljujuci mnostvu raznih igracaka,

  predmeta, uci da ih razlikuje po boji, obliku, velicini, po materijalu

  od kojeg su napravljeni, itd. #ete moze da grupise iste igracke, da

  im trazi slucnosti ili razlike I da ih poredi.

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  16/37

  DE)E 0CI O

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  17/37

  (ako=

  !azvoj deteta ostvaruje se celovito. #ete saznaje svet oko sebe,

  upoznaje predmete I otkriva nove, otkriva nova bica, nove pojave

  I procese.Svet #oja: #eca rano upoznaju svet boja. 2reba ih podrzavati,

  usmeravati I podsticati da sto vise I bolje uocavaju boje oko sebe,

  davati ih sto vise primera kako bi kroz primere premeta, zivotinja,

  odece, igracaka, videli I upoznali sto vise boja. 2reba podsticati

  decu da istrazuju, da uocavaju I da imenuju boje u svom

  okruzenju.

  O#$ik: #ete se veoma rano susrece sa raznim oblicima u svom

  okruzenju. "ako je dete starije sve vise opaza I imenuje oblike koji

  ga okruzuju. Imenuje slicnosti medju nekim oblicima, kao I razlike.

   2reba usmeravati I podsticati dete da u svakodnevnim

  aktivnostima sto vise uocava I imenuje. %otrebno je pokazivati sto

  vise oblika deci I uporedjivati neke geometrijske oblike sa drugim

  oblicima iz okoline.

  !o$ozaj predmeta u prostoru: 2reba podsticati decu da uocava

  polozaj predmeta oko sebe I da istrazuje. !azvijati orijentaciju koddece. pominajti im odrdjene pojmove gore, dole, levo, desno.

  'rganizovati brojne igre u kojima dete moze da uocava polozaj

  predmeta u prostoru.

  Dete i..

  !redmeti I pojave: Igre kao sto su istrazivacke I gradjevinske,

  pruzaju detetu mogucnost da se upoznaje sa predmetima kako

  novim, tako I da utvrdi ono sto vec zna, upoznaje se sa novimpojavama. Istrazivacka igra podstice detet da samostalno

  istrazuje, da traga za novim, da otkriva, istrazivacka igra podstice

  detu da gleda, da uporedjuje I zapaza. @anipulacijom odredjenih

  predmeta, dece shvata veze izmedju tih predmeta. hvata njihovu

  svrhu.

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  18/37

  Rad: #ete vec od malih nogu pokazuje zelju da zeli da ucestvuje

  u aktivnostima koje odrasli obavljaju. #etetu treba omoguciti

  ravnopravnu ulogu da pomaze u nekim aktivnostima koje

  obavljaju odrasli. #ete treba uvoditi da samostalno istrazuje,

  proba novo. %odsticati dete da upoznaje razne delatnosti zaodrasle. #a upoznaje razne kucne aparate, da rukuje nekim

  kucnim aparatima) 23, radio, daljinski, kaseto&on, video, itd..

   2reba pokazati detetu kako da obavlja samostalno popravke na

  svojoj odeci I obuci, da proba samo da zasije nesto, da nadje

  dugme koje mu odgovara, da veze masnu ili pertle.

  Sao#racaj: 'baveza odraslih je da pripremi dete za saobracaj, da

  kaze detetu neke odlike tj karakteristike saobracaja, d anapomene

  detetu da saobracaj ima svoja pravila koja se moraju postovati

  radi sopstvene I radi tudje bezbednosti. #ete mora da usvoji

  znanja I pravila u vezi saobracaja koja ce mu pomoci da bude

  bezbedno. #ete treba da zna da se orijentise u prostoru, tako I u

  saobracaju. #a zna sta odredjeni znaci znace, da zna sta koja boja

  na sema&oru znaci, da zna gde je pesacki I za sta sluzi, da zna

  kako da gleda pravilno kad je na raskrsnici. #ok roditelj dovodi

  dete ili odvodi iz vrtica, prolaze kroz park, preko pesackih prelaza,

  cekaju na sema&orima, usput roditelj treba I moze detetu da prica

  o saobracaju, gde se sta desava I zasto.

  Svet zivotinja: #ete vec kod ranog uzrasta upoznaje zivotinje

  oko sebe. $ gradskoj sredini upoznaje kucne ljubimce. $poznaje

  zivotinje preko slika, iz zooloskog vrta, a neke I vidi uzivo npr na

  &armi, kod komsije, kod bake, deke. $ seoskoj sredini dete se

  susrece sa domacim zivotinjama. aznaje koje su to domace

  zivotinje, uocava njihove karakteristike, po cemu se one razlikujuili po cemu su slicne. #ete dodiruje, mazi zivotinje, radoznalo je.

  Svet #i$jaka: #ete jos na ranom uzrastu upoznaje biljke, drvece,

  zbunje, cvece. "roz setnje dete se susrece sa raznim biljakama.

  $poznaje karakteristike biljaka. #ete moze I samostalno da void

  racuna o biljkama, npr da ih sadi, da ih neguje. $ parku, na

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  19/37

  livadama, u sumicama, dete srece mnostvo biljaka, posmatra ih I

  uocava njihove karakteristike.

  !red$og projekta aktivnosti u okviru eko$ogije:

  0redjivanje3 odrzavanje I dr.aktivnosti u so#i za #oravak

  dece:

  • odrzavanje cistoce

  • bogacenje I uredjivanje kutica

  • plansko koriscenje elektricne energije

  • skupljanje I koriscenje prirodnog materijala za izradu

  igracaka ili drugih sredstava

  pravljenje zdravih jela I napitaka• skupljanje prirodnog materijala za tradicionalne igre

  • stvaralastvo, slikanje, crtanje, boje, pesak, glina, testo

  Odrzavanje zajednickih prostorija u vrticu:

  • odrzavanje I uredjenje holova, kupatila, garderobe

  • negovanje zelenila

  • stednja vode, struje, papira toalet6za ruke, sapuna

  Odrzavanje I #ogacenje eko$oskog ka#ineta:

  • osmisljavanje enterijera, uredjivanje I odrzavanje

  • &ormiranje herbarijuma, insektarijuma

  • izrada igracki

  Odrzavanje dvorista I o#$iznjeg parka:

  • redovno ciscenje

  sadjenje I cuvanje sadnica• sisanje trave

  • uspostavljanje lepe I srdacne komunikacije sa posetiocima

  parka• uredjenje cveca I zbunova, drveca

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  20/37

  Saradnja sa #$izom oko$inom:

  • uspostavljanje prijateljskih odnosa sa susedima

  • oblizenje suseda

  organizacija zajednickih akcija• organizacija svecanosti I druzenje

  Saradnja sa o#$iznjim predsko$skim ustanovama:

  • organizacija istrazivackih I takmicarskih igara

  • organizacija zajednickih igara u prirodi

  • organizacija zajednickog pravljenja hrane

  • organizovati razne radionicelikovne, dramske, gradjevinske

  Sta I kako dete moze=>

  0 igri dete pokazuje da moze I ume:

  • da koristi svoju samostalnost I slobodu

  • koristi sve svoje sposobnosti, sva svoja iskustva, svoju mastu

  I svoja osecanja

  • dete moze samo da istrazuje I otkriva razlicite mogucnosti I

  resenja problema• da usmeri akciju na sebe I vodi igru• da iskaze I ispuni svoje unutrasnje potrebe I ono sto je

  njemu, kao licnosti, svojstveno

  • da se posveti onom sto ga pokrece I ono sto snazno

  dozivljava

  0z sve ovo dete u igri ume da se pravi:

  • kao da nesto radii li kao da se nesto desava

  • kao da je neko drugi ili nesto drugo• kao da se sve dogadja negde drugde

  0 sim#o$ickoj igri: imbolicka igra deteta je jedinstvena

  pojava I javlja se u drugoj god.zivota I u kojoj se odigrava ono

  sto dete shvata iz okoline koja ga okruzuje. 2o su prvo radnje

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  21/37

  odraslih, a kasnije I odnosi medju ljudima. $ simbolickoj igri

  predstavljaju se objekti, radnje, likovi, dogadjaji I prostori, a za

  realizaciju tih dogadjaja dete koristi razlicita simbolicka

  sredstva. $ simbolickoj igri dete preobrazava stvari, bica I

  svojstva, a sebi daje dvojnu ulogu onoga koga predstavlja Ionoga ko je posmatrac.

  0 igri drame I pozorista: $ igrovnim aktivnostima koje se

  oslanjaju na dramu I pozoriste, dete uz podsticaj I podrsku I

  pomoc odraslog u punom smislu moze)

  • da bude upuceno na delovanje I iskustvo dramske akcije

  koja ukljucuje njegovo celokupno bice

  • da bude aktivno I da ostvaruje punu participaciju udramskom iskustvu I dogadjaju pozorista

  • da bude samostalno, spontano

  0$oga odras$og u igri drame I pozorista: (roz aktivnosti

  drame I pozorista odras$i ima us$ove I mogucnosti:

  • da bude creator, istrazivac I kriticar sopstvene prakse

  • da u svim aktivnostima bude koliko vaspitacroditelj, toliko

  I kativan ucesnikigrac• da ne bude jedini autor I tvorac svih &ormi, tema I sadrzaja

  • da stalno razvija svoje I decje sposobnosti dramskog

  izrazavanja• da podstice decu da budu sto aktivnija I kreativnija I da

  isprobavaju I otkrivaju novo

  • da motivise decu

  &azno je znati o igri drame I pozorista: Sa decom

  predsk.uzrasta igre drame I pozorista mogu da se

  pode$e:

  •  jednostavne &orme igara I vezbi

  • razvijene dramske aktivnosti

  • slozenije &orme I sistemi aktivnosti

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  22/37

  'va podela predstavlja moguci nacin izvodjenja igara,

  pojedinacno ili u osmisljenom procesu. 'va podela sadrzi I

  nivo akcije, od jednostavnijih ka slozenijih dramskih &ormi, od

  konkretnijih do apstraktnijih sadrzaja, od imitacije do

  razumevanja stvari I pojava. Ci$jevi igara drame I pozoristasu:

  • u samim procesima igre

  • u igranju “za sebe5

  • u decjem iskustvu I decjem stvaralackom izrazu

  • u interakciji koja se stvara I omogucava aktivno

  ucestvovanje svih prisutnih

  Igre drame I pozorista pruzaju idea$ne us$ove zainterakciju I kom#inovanje raznovrsnih o#$ika I nacina

  rada:

  • u grupi tako da svi kolektivno rade

  • u grupi ali u kojoj svako individualno radi

  • u grupi ali su aktivnosti u parovima

  • u grupi ali su aktivnosti u malim grupama

  • u grupi ali aktivnosti su na poseban nacin &rontalne ili

  prezentacijske u raznim oblicima I na razne nacine

  Osnovno sredtsvo u igrama drame I pozorista je:

  • telo, posebno glas I pokret, pored toga koriste se I

  • razni zanimljivi predmeti I materijali

  • igracke

  • razne stvari I predmeti svakodnevne upotrebe

  • stare stvari

  • lutke• sminka I ukrasi

  • izabrani delovi odece ili kostimi, maske

  • izabrani delovi namestaja ili oslikana scenografja

  Igre drame I pozorista mogu da se o#ogate dodatnim:

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  23/37

  • likovnografckim

  • likovnomuzickim

  • fzickim

  • intelektualnosaznajnim

  • literarnojezickim I drugim elementima

  (ao rezu$tat i$i ishod stvara$ackog dramskog procesa3

  mogu da se do#iju raznovrsni produkti kao sto su:

  • igre

  • pesme

  • price

  • crtezi

  • slike• raznovrsni decji iskazi

  • raznovrsna misljenja dece

  • raznovrsni dramski tekstvo

  • mali scenski prikazi

  • elementi za priredbe, predstave

  6tmos7era u igrama drame I pozorista ostvaruje se:

  • akcijom I komunikacijom• fkcijom I stvarnoscu

  • iskustvom I mastom

  • istrazivanjem I stvaralastvom

  • istrazivanjem I dozivljavanjem

  • culnim senzacijama

  • pozitivnim emocijama

  • interesovanjem

  • ispunjenjem zelja I potreba

  • zadovoljstvom I smehom

  Dramske igre I vez#e:

   2o mogu da budu)

  *. slobodne I spontane decje dramske igre

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  24/37

  +. poznate I preuredjene tradicionalne I narodne decje igre

  sa dramskim elementima. poznate ili novije vezbe I igre, kao posebne uvodne

  dramske aktivnosti

  .S$o#odne I spontane decje dramske igre: $ oblasti drame I

  pozorista one imaju vaznu ulogu I zato dobijaju posebno mesto. 2o

  su)

  • spontane, slobodne decje igre, igre koje ne void odrasli ali je

  podrzava I omogucuje deci da se sami igraju

  • posredno podstaknute decje igre, igra koja je nastala pod

  uticajem kreiranja sredine

  ".!oznate I preuredjene tradiciona$ne I narodne decje igre

  sa dramskim e$ementima 2tradiciona$ne I narodne dramske

  igre4: "ao dramske igre mogu da se koriste poznate I preuredjene

  tradicionalne ili narodne decje dramske igre)

  • u kojima je glavne predstavljanje ili simuliranje neceg ili

  nekog drugog• koje posebno idu na to da razviju akciju, koncentraciju,

  vestine I grupni rad• kao I one koje imaju istaknute odredjene uloge tokom

  igrovne radnje koja se odvija u malim scenamaigre sa

  kompozicijom

  %.!oznate i$i novije vez#e I igre3 kao pose#ne uvodne

  dramske aktivnosti 2!ose#ne dramske vez#e I igre4:

  8ajpoznatije dramske vezbe I igre mogu da se podele u nekoliko

  vrsta)

  • vezbe neposrednog dozivljaja I iskustva akcije

  • vezbe dramskih vestina

  • vezbe I igre u obliku manjih dramskih zadataka

  • vezbe kao dramske igre

  • malo dramske igre

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  25/37

  /asto s$o#odna dramska igra=

  • deca se sama sa posebnim zadovoljstvom I paznjom, igraju

  svojih sopstvenih dramskih igara

  odrasli treba da neguje I podstice spontanu I slobodnudramsku igrovnu aktivnost dece, kao izuzetno znacajnu

  dramsku delatnost

  • kao I sve prakticne aktivnosti dece, ova specifcna dramska

  aktivnost moze da se posmatra• deca sama, sponatano, ulaze u igru I u organizaciju igre

  • deca sama stvaraju fktivni plan igre, stvaraju zamisljene

  situacije, preobrazavaju se I pridaju sebi I stvarima drugacije

  znacenje, zamenjuju ih drugom vezom ili nekom slicnoscu

  /asto podstaknuta dramska igra=

  'drasli mogu da uoce da li su deca podstaknuta na dramsku igru

  ponudjenim predmetima, ukoliko stvaraju razlicite situacije na

  koje sui h naveli predmeti. 'va vrsta podstaknute dramske igre

  nema osnovnih pravila koja odredjuju redosled dogadjaja u igri, ali

  ima specifcna I opsta pravila. 'na je tip igrovne aktivnosti

  odvijanja igre bez utvrdjenog redosleda. $ ovim igrama postoje

  sadrzaji I strukture koje deca ponavljaju.

  /asto igre predstav$janja=

  #ecje narodne ili tradicionalne igre deo su narodne culture I u

  njima je sadrzano iskustvo mnogih generacija, ali I posebno

  pedagosko iskustvo. %oznate su decje narodne dramske igre u

  kojima je glavno predstavljanje simuliranje neceg drugog ili

  igranje uloga. $ tradicionalnim narodnim igrama je glavno

  predstavljanje, dramatizovanje, simuliranje neceg drugog I igranje

  izvesnih uloga. $ ovim igrama najvaznije je zadovoljstvo u

  izvodjenju, u samom predstavljanju, koje je I osnovni smisao igre.

  "roz ove igre se vezba prihvatanje normi grupnog ponasanja,

  saosecanja, verbalna spretnost, lukavost, a ostvaruje se potreba

  za estetskim uzivanjem, druzenjem I slicno.

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  26/37

  /asto igre akcije=

  • poznate decje narodne igre sa dramskim elementima koje

  posebno razvijaju akciju, koncentraciju, vestine I grupni rad,

  takodje mogu da budu izuzetno dobre dramske igre• kad podsticaj mogu da se koriste izabrane igre nadmetanja,

  igre koje su nekad vise igali decaci

  • ove igre su one u kojima se, po unapred utvrdjenim

  pravilima, takmice dva pojedinca, dve grupe ili pojedinac sa

  grupom• za ove igre karakteristicno je da imaju sl tok) igra zapocinje

  podelom na dve grupe, dogovor ili sreca odlucuju koji ce

  ucesnik pripasti kojoj grupi, zatim nastaje nadmetanje u vidu

  napada ili odbrane ili dostizanja nekog cilja, sto moze imati

  vise sekvenci, sledi proglasenje pobednika ili pobedjenog

  • osim toga, ovde je vrlo lako smenjivanje uloga. 'naj koji je

  nadigram u jednom krugu igre, vec u sledecem moze biti

  pobednik.

  6ktivnosti za dramsko igranje I improvizaciju:

  #ramsko igranje I improvizacija oznacavaju prostor osmisljenog

  podsticanja spontanog dramskog izraza. #ramske aktivnosti

  predstavljaju izuzetno privlacnu, zanimljivu I zabavnu primenu

  osnovnih elemenata decje igre. (a dramsko igranje I improvizacije

  obicno se uzimaju I istrazuju)

  • zivotne situacije

  • svet maste

  /asto aktivnosti za dramsko igranje I improvizaciju=

  • dramsko igranje I improvizacija omogucavaju da se decja

  iskustva I decja predznanja, kao I trenutno okruzenje deteta,

  sredina I dogadjanja u stvarnosti, nadju u interakciji I

  fktivnoj situaciji, u prostoru slobodnog delovanja.

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  27/37

  • teziste ovih dramskih aktivnosti je na spontanosti,

  dozivljavanju, prozivljavanju I uzivanju.• obicno im se odredjuje mesto zbivanja, moze da se fksira

  situacija, mogu da se odrede I uloge koje nose suprotnost,

  moze da se utvrdi osnova price ili njen deo.• vazno je da ovaj oblik dramskih aktivnosti karakterise

  “igranje5 sto znaci da to igranje moze da traje duze, da

  nema strogo zacrtan cilj, da se za igranje dogovara I da se

  tokom igre mogu desavati promene• dramsko igranje I improvizacija nisu aktivnosti u kojima treba

  zahtevati ponavljanje u istom obliku u kome su vec jednom

  izvedene, jer tada vise nisu igranje I nisu improvizacija

  Dramske radionice I igre pozorista:

  'vu grupaciju mogu podjednako lako da zauzmu razliciti oblici

  osmisljenih procesa u kojima sa jedne strane svoje veliko mesto

  zauzimaju)

  • dramske radionice kao osmisljeni oblici slozenijih procesa

  dramske interakcije sa grupom I za grupu• igre pozorista koje se usmeravaju na prezentaciju igranog ili

  se postavljaju kao projekti ciji ce rezultat biti predstava

  /asto dramska radionica I igre pozorista=

  • #ramska radionica dece preds.uzrasta moze da bude

  posebna vrsta vodjene dramske aktivnosti. 3oditi dramsku

  radionicu znaci voditi jednu aktivnost razvojno, igrovno,

  stvaralacki I interaktivno kroz osmisljen sistem• #obra dramska radionica u punom smislu omogucava

  oslobadjanje I stvaralacko angazovanje svih ucesnika u

  neposrednoj, spontanoj I zivoj komunikaciji sa svim

  elementima I iznenadjenjima koje moze da pruzi

  svakodnevni zivot I umetnost u kreativnom spoju

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  28/37

  • $ dramskoj radionici je pre svega vazan proces, dramska

  radionica osim toga izuzetno postuje osnovne principe decje

  igre I ucenje kroz iskustvo• #ramske radionice sa decom predsk.uzrasta mogu da se

  razvijaju po &azama. 0g$avnom se razvijaju kroz % 7aze:uvodna3 razvojna I zavrsna. 've &aze predstavljaju tok

   jedne radionice ili tok jednog kraceg6duzeg perioda rada. $

  radu sa decom predsk.uzrasta ove &aze mogu da pomognu

  pri odredjivanju izbora aktivnosti prema uzrastu.

  !R&6 16/6:

  • "od dramskih radionica prvi deo predstavlja uvodnu &azu I

  oznacava pripremu, opustanje I koncentraciju. Ide se na toda se stvori osecanje grupe I uspostavi zajednicka, dobra

  atmos&era.• !adionica najcesce polazi iz kruga.

  • 3azno je da svi rade I da izbor igara I vezbi omogucuje

  zajednicko angazovanje, a da pri tom svako dete moze da se

  koncentrise na sebe.• 'vde se koriste I kombinuju razne vezbe pokreta I kretanja u

  prostoru, vezbe culne osetljivosti, vezbe koncentracije, vezbefzicke kondicije.. 'vde se cesto koriste razgovori ili iskazi

  kojima se posredno ili neposredno ulazi u temu ili se dolazi

  do teme.

  • %osebno se istrazuju strukture koje u drami oznacavaju

  radnje.• 'va &aza oznacava uglavnom “oslobadjanje &orme5

  DR0G6 16/6:

  • #rugi deo predstavlja &azu koja se, obicno, nastavlja na

  prethodnu I njena je nadgradnja.

  • Eiraju se vezbe I igre koje omogucuju da cela grupa bude

  aktivna, tako da se stvaraju manje simularne grupe I parovi

  ili situacije razmene I promena u grupi I kroz grupu.

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  29/37

  • (ahtevi koji se postavljaju sire se sa koncentracije na sebe,

  na opazanje drugih, na kontakt sa drugima, na razumevanje

  poruka I izraza tog drugog, na adekvatno reagovanje.• 'va je &aza rasciscavanja iskustva, ne samo u konkretnim,

  nego I u simbolickim radnjama. $ vezbe I igre s eubacuju iliizvlace teme ili se naglasava sredstvo izrazavanja, a posebno

  se istice I razradjuju dramski elementi kao sto su uloge,

  situacije, radnje, sukobi I slicno.

  • %osebno se istrazuju strukture koje u drami oznacavaju

  odnose.• 'va &aza oznacava uglavnom “oslobadjanje sadrzaja5

  )REC6 16/6:

  •  2reci deo je &aza do koje moze, ali ne mora uvek da se stigne.

  • 'vde se u procesu ukljucuju ili izvlace iz prethodne &aze

  &orme I sadrzaji koji se razradjuju I razvijaju.

  • #aju se slozeniji zadaci I koriste se slozenije dramske

  tehnike, kao I elementi raznih dramskih stilova uz negovanje

  interpretacije iskustva u osmisljenim I celovitim meta&orickim

  radnjama.

  • "oriste se razne mogucnosti I varijante izvodjenja.• %rethodno stvorene grupe, parovi ili pojedinci mogu da

  prezentuju, odnosno “odigraju5 pred ostalima, svoje male

  dramske igre kao predstave.•  Jos dalje moze da se ide razgovorima o vidjenom, raznim

  nacinima izvestavanja o dogovorenom, diskusijom o

  varijantama izvodjenja I nacina resavanja zadataka,

  analizom odnosa, teskoca, problema.

  $ ovoj &azi, teziste je na kolektivnoj dramskoj igri, ali onojkoja zadrzava I podstice individualnost svakog ucesnika.• %osebno se istrazuju strukture koje u drami oznacavaju

  poruke.

  • 'va &aza oznacava u punom smislu “oslobadjanje znacenja5

  Dramske radionice I igre pozorista:

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  30/37

  • !adionica za upoznavanje sebe.

  • !adionica za upoznavanje drugih.

  • !adionica za lepe I srecne reci.

  • !adionica za ruzne, strasne I tuzne reci.

  • !adionica za pesme.• !adionica za price.

  • !adionica za recitovanje.

  • !adionica za glumljenje

  DE)E 0 S&E)0 8I

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  31/37

  %ravo svakog deteta je da se samostalno I slobodno izrazava. $

  raznovrsnim likovnim igrama I aktivnostima, dete otkriva,

  upoznaje sebe I potvrdjuje sebe kao stvaralacko, umetnicko bice.

  #ete ce biti umetnicko I stvaralacko bice ako mu se ne oduzme

  ono sto jeste, a to je da bude slobodno, da misli onako kako zeli,da svet vidi kako ga vidi, da likovno stvara sta hoce I dokle

  hoce.m%redsk.dete ima pravo da bira teme, da odustane od

  zapocete teme I da nastavi drugu, pravo da se ne opredeli ni za

   jednu temu, pravo da bira slobodnu temu. %ravo dteeta je da

  “nista5 likovno ne ostvari. %ravo dteeta je da samo bira “Eiram,

  dakle postojim5 (a detet su likovne igre I aktivnosti vrlo ozbiljan

  posao, a ne samo “mrljanje po papiru ili “gubljenje vremena5. $

  likovnoj aktivnosti I igri dete upoznaje sopstvene likovnemogucnosti I svoj likovni izraz. 'tkriva I upoznaje svoja osecanja,

  svoje ideje, misli, opazanja, potrebe, mastanja.. Igrajuci se

  razlicitim likovnim materijalima I likovnim elementima, dete

  ostvaruje svoje prve korake u pravo na likovno obrazovanje I

  ucestvovanje u razvoju culture kojoj pripada.

  Sta moze dete..

  $ svom likovnom razvoju dete prolazi kroz odredjene &aze, koje seodvijaju u kontinuitetu I medjusobno se prozimaju. ta dete moze

  u likovnom izrazavanju, uslovljeno je zakonima psihofzickog

  razvitka predsk.deteta sa jedne strane I podsticanja kulturne

  sredine sa druge strane. (bog razlicitog tempa I ravoja I velikih

  individualnih razlika, mogucnosti likovnog izrazavanja su razlicite.

  8I

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  32/37

  auto, cas kuca, cas ljudska fgura.. "rug ne oznacava okruglost,

  nego opste svojstvo predmeta.

  8J0DS(6 1IG0R6: 'd kruga koji prvobitno predstavlja ljudsku

  fgure, dete na krug dodaje vertikalne I horizontalne linije, cimenastaje prva ljudska fgura. "rug je za dete glava I telo, tako da ne

  izostavlja nista, kako odrasli smatraju. Cesto se krug izduzuje u

   jajast, duguljast oblik, nagovestavajuci crte lica u gornjem, a

  odecu u donjem delu. !uke su spojene tamo gde treba. 8ajpre se

  crte lica naslucuju, manji kruzici u vecem krugu glave, pre nego

  sto se razdele na nos, oci I usta. %rve crte predstavljaju one

  delove lica koji su najpokretljiviji 0oci, usta1. #odajuci trup, dete

  razdvaja glavu od tela. !uke su I dalje rasirene, sa ili bez prstiju, a

  negde su I potpuno izostavljene. #ete stvara svoj tip ljudske

  fgure, tako da sebe I druge crta na isti nacin. $potpunjuju se

  detalji na licu. #elimican pokret fgure, dete nagovestava

  okretanjem stopala na jednu stranu, a I delimicno spustenim ili

  podignutim rukama u zavisnosti od “akcije5 koju dete voli da

  prikaze. %rikaz ljudske fgure se sve vise upotpunjuje novim

  detaljima, pa one deluju kao celina. #odaju se sesir, vrat,

  potpetice, obrve, trepavice, sminka, gumica za kosu, torba..

  %otpuni pokret pojavice se tek oko devete god.kad dete napravi

  razliku izmedju hodanja I trcanja.

  !ROS)OR: #ete u pocetku crta razbacano, ne oseca prostor, a

  potom na donjoj ivici hartije redja niz. 2aj prvi niz koji dete crta

   jeste I prva kompozicija. "asnije podize platno zemlje, a spusta

  platno neba. #odaje nizove. #ete crta I unutrasnji prostor, a dete

  crta ono sto zna, a ne ono sto vidi. 2ako nastaju crtezi gde se sve

  provide. $ kucama se vidi sav namestaj, unutrasnjost stomaka,torbe, automobile, itd..

  ?OJ6: 'secaj za boje se kod deteta javlja u drugoj god.zivota, a

  svoj vrhunac dostize u trecoj I cetvrtoj god. Eoju subjektivno vidi I

  dozviljava je u vizuelnoj komunikaciji sa sobom I drugima. 8ajpre

  bira tople boje z aslikanje, a kasnije I druge. Cesto slika cistim

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  33/37

  bojama, bez mesanja. Eoje cesto nemaju znacaj lokalnog tona

  konj je crven, macka zelena, trava zuta, kasnije se boja mesa, a

  upotrena lokalnog tona nastaje postepeno.

  @oguci zadaci odras$og:• 'tkriva, upoznaje, podstice I razvija osobenosti likovnog

  izraza predsk.deteta

  • $vazava I ceni njegovi individualnost, njegova osecanja,

  misli, dozivljaje, njegove ideje, njegov svet..

  • tvara I obezbedjuje uslove za razvoj stvaralacke, kreativne

  licnosti• (adovoljava decju potrebu za likovnim izrazavanjem

  • 'mogucava detetu da se sto vise slobodno, smelo Isamostalno likovno izrazava

  • 'tvara vece mogucnosti slobode u kreiranju slobodnih

  asocijacija

  • Eudi I razvija estetsku osetljivost kod dece I otvoren duh za

  nove likovne ideje

  • %odstice decu na govornu komunikaciju, kako bi nam

  ispricala sta crtaju, sta ce dalje crtati, sta su nacrtala, itd..

  •$smerava paznju deteta I ukazuje na bogatstvo boja, oblika Ilinija

  • %odstice I razvija kreativnu imaginaciju kao vaznu

  komponentu kreativnog misljenja

  • %odstice I neguje istrazivacke tendencije kod dece u

  istrazivanju I eksperimentisanju• 'bogacuje, oplemenjuje I upotounjava likovna saznanja I

  otkrica dece

  Dete I $ikovne tehnike 3 )eme:

  7ikovne tehnike I materijali nisu cilj, nego osnovno sredstvo

  likovnog vaspitanja, ali ne I jedino. $ radu sa ovim uzrastima one

  su ponudjene kao mogucnosti stvaralackog ispoljavanja, sto ne

  znaci da ce biti u potpunosti ostvarene, kao sto to mogu odrasli.

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  34/37

  $ slobodi biranja jedne ili vise tehnika, dete se opredeljuje za

  mogucu “cistu5 ili mogucu “kombinovanu5 tehniku, o cemu

  samostalno odlucuje. Eirajuci jednu ili vise tehnika, dete kreira

  svoje tehnike koje se odraslima ne moraju dopadati. (a dete su

  instrumenti neobicne “igracke5 koje zeli da upozna. ve tehnike Imaterijali nisu primereni svoj deci podjednako. (ato I izbor

  materijala I tehnika treba d abude odabran prema individualnim I

  uzrasnim mogucnostima I to tako da ih dete moze samostalno

  koristiti. %romene u izboru materijala I tehnika stimulativno deluju

  na decu I veoma su pozeljne. ve moze biti podloga, a podloge ne

  odgovaraju svim tehnikama. 'blik I velicina podloge treba da su

  raznovrsni, ali u tome treba naci meru.

  Igre opustanja I re$aksacije:

  .Crtamo 2s$ikamo4 tackicama:

  $ predskolskom uzrastu deca imaju snaznu potrebu za dinamikom

  I kretanjem. 'vo se narocito ispoljava kod motorno nemirne dece.

  $pravo zato pozeljno je povremeno organizovati aktivnosti u kojoj

  ce deca da crtaju 0slikaju1 tackicama jer ih to u prvom redu

  smiruje I opusta. %ripremiti cvrsce podloge I cvrsce tehnike. %ustiti

  decu da slobodno tackicama prave sare po podlozi. 2eme nisu

  pozeljne. 3arijante)

  • slikamo tackicama temepa 0prsticima, cetkicama1

  • slikamo tackicama tus 0prsticima, cetkicama1

  'be varijante odgovaraju svim uzrastima.

  ".S$ikamo pro#usenom konzervom:

  $ manje boce od plasticne mase sipati pripremljenu temperu

  gustine jogurta. lobodnom gestikulacijompokretima ruke, boja

  “tece po papiru kako tece I decja emocija. likanje

  gestikulacijompokretima rukom, relaksirajuce deluje na dete,

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  35/37

  razvija samokontrolu, pa je to uvek niz novog otkrivanja I

  eksperimentisanja.

  'rijentaciono odgovara uzrastu dece od - god.

  %[email protected] sare:

  $ pripremljeni lepak za tapene, srednje gustine, sipati malo

  rastvorene tempere, mastila Ili tusa. 'vako obojenim lepkom

  premazati podlogu sirom cetkom. $koliko je podloga tamnija lepak

  treba da je svetliji I obrnuto. 'moguciti malisanima da slikaju

  nesvakidasnjim priborom) cesljem, kasikom, prstima, zbuzvanim

  papirom.. ve dok je podloga vlazna, sare se mogu neprekidno

  menjati dok se lepak ne osusi 0stvrdne1. 'dgovara svim

  uzrastima.

  IGR6

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  36/37

  &unkcije u detetovom razvoju pokazuju da su sve dimenzije

  razvoja Gemocionalna, kognitivna, socijalna, psihomotorna usko

  poveza8D. 'dnos prihvatanja, sigurnosti I uvazavanje koji dete

  gradi sa odraslima u neposrednom okruzenju doprinosi da dete

  igru dozivljava kao zadovoljstvo I lakse se ukljucuje u igru sadrugom decom. 0 igri deca uce da:

  • da pregovaraju

  • uvazavaju tudje misljenje I ideje

  • da postuju druge

  • da postuju pravila

  • da menjaju ono sto znaju

  • da resavaju problem

  • da glume razlicite uloge

  • da se pokrecu slobodno I samouvereno

  • da saradjuju u donosenju pravila

  • da dele sa drugima

  • da razumeju smisao odnosa sa drugima

  Razvijaju:

  • sposobnost za promenu

  • sposobnost da samostalno odlucuju• da uvazavaju druge

  • komuniciraju

  • razvijaju poverenje u druge

  • samopostovanje

  • samostalnost

  • pripadanje I odnos sa drugima

  • simbolicko predstavljanje

  &azne 7unkcije igre za do#ro#it deteta odnose se na:

  • razvijanje kapaciteta za istrazivanje I delovanje u

  promenjenim uslovima

  • izgradjivanje licnog I kulturnog identiteta

  • razvijanje maste I simbolickog predstavljanja

 • 8/16/2019 Igre i Aktivnosti Dece Predskolskog Uzrasta

  37/37

  • razvijanje komunikacije I interakcije sa drugima