of 23 /23
Š esto predavanje iz Metodike fizi č kog vaspitanja 1 i Metodike fizi č kog vaspitanja dece jaslenog uzrasta sa zadacima iz praktikuma i Dnevnika prakse 5 Sredstva fizičkog Sredstva fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta

Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka...

Page 1: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

Šesto predavanje iz Metodike fizičkog vaspitanja 1 i Metodike fizičkog vaspitanja dece jaslenog uzrasta sa

zadacima iz praktikuma i Dnevnika prakse 5

Sredstva fizičkog Sredstva fizičkog vaspitanja dece

predškolskog uzrasta

Page 2: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom različitih sredstava.Sredstva fizičkog vaspitanja možemo podeliti na:Osnovna:� Fizička aktivnost (kretanje)� Fizička aktivnost (kretanje)� Prirodni faktori� Higijenski faktori� Materijalni faktor

Pomoćna sredstva:� sprave � rekviziti

2

Page 3: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

Osnovna sredstva fizičkog vaspitanja

Fizička aktivnost – kretanje

▸ Samo međusobnom interakcijom mogu uticati na ostvarenje cilja i zadataka fizičkog

Prirodni faktori

Materijalni i higijenski faktor

zadataka fizičkogvaspitanja dece predškolskog uzrasta

Page 4: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

Pomoćna sredstva fizičkog vaspitanja

SPRAVE

REKVIZITI

Njihov značaj:• Motivišu decu;• Omogućuju izvođenje pojedinih

kretanja;Povećavaju uticaj vežbe; SPRAVEkretanja;

• Povećavaju uticaj vežbe; • Razvijaju koordinaciju, preciznost,

manipulaciju predmetima;• Olakšavaju prožimanje sa drugim

oblastima;• Razvijaju radne navike;• Razvijaju kreativnost i dr.

Page 5: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

▸ PREPORUČENA LITERATURA za temu Sredstva fizičkog vaspitanja dece PU :

▸ Udžbenik studenti mogu koristiti u biblioteci škole

vaspitanja dece PU : Erne Sabo (2013): Metodika fizičkog vaspitanja predškolske dece, Novi Sad: samostalno izdanje autora, str. 41-63.

5

Page 6: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

“▸ Fizička aktivnost i njeni oblici (vidovi) su

osnovno sredstvo fizičkog vaspitanja

Definicija fizičke aktivnosti

Fizička aktivnost je svako telesno kretanje proizvedeno

skeletnim mišićima koje rezultira kalorijskom skeletnim mišićima koje rezultira kalorijskom

potrošnjom (Caspersen i sar., 1985)

Oblici fizičke aktivnosti:

▸ MOTORIČKA IGRA :

▸ VEŽBANJE/MOTORIČKE AKTIVNOSTI :

▸ PLES :

▸ SPORTSKE AKTIVNOSTI :

▸ AKTIVAN TRANSPORT :

▸ UOBIČAJENE RADNE I ŽIVOTNE AKTIVNOSTI :6

Page 7: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

Pokušajte da prepoznate koja je motorička igra na slici.

MOTORIČKA IGRA

slici.

7

Page 8: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

Vežbanje / fizička vežba

8

Page 9: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

PLES

9

Page 10: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

SPORTSKE AKTIVNOSTI

Page 11: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

Aktivan transport

11

Page 12: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

Uobičajene radne i životne aktivnosti

12

Page 13: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

Potencijalne koristi fizičke aktivnosti u predškolskom uzrastu mogu biti usmerene na:

.

03

Fizičku aktivnost u funkciji integralnog (celovitog) razvoja dece

Fizičku aktivnost u funkciji zdravlja u odraslom dobu

13

.

01 02

dece

Fizičku aktivnost u funkciji zdravlja dece

Page 14: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

60 minuta

NAJMANJI PREPORUČENI OBIM FIZIČKE AKTIVNOSTIZA DECU I ODRASLE JE

60 minutaumerene fizičke aktivnosti akumulirane tokom dana

▸ Intervali kretanja ne treba da budu manji od 15 min▸ Više od 60% predškolske dece, nažalost, ne ispunjava ovu minimalnu

preporuku▸ Nivo fizičke aktivnosti predškolske dece vezan je za boravak napolju▸ Vežba ne mora biti iscrpljujuća da bi se od nje imalo zdravstvene koristi

14

Page 15: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

KAKO TO POSTIĆI?Podići nivo i kvalitet fizičkog vaspitanja u

predškolskim ustanovamaPodstaći sve vidove porodičnog fizičkog vaspitanja

Stvoriti uslove za bezbednu igru (u otvorenom i zatvorenom prostoru)

Obrazovati kadar za fizičko vaspitanje

Budući vaspitači su važan kadar od kojih mnogo zavisi

15

Page 16: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

ZNAČAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI

▸ Dete stiče bogato iskustvo koje predstavlja kamen temeljac za kasniji celokupan razvoj

▸ Kretanje stimuliše razvoj CNS-a, kako pre rođenja, tako i posle rođenja

▸ Dete kroz pokret upoznaje sebe i svet oko sebe▸ Roditelji koji previše štite decu i sputavaju fizičku ▸ Roditelji koji previše štite decu i sputavaju fizičku

aktivnost, lišavaju ih senzo-motorne stimulacije koja može negativno da se odrazi na razvoj

▸ Fizička aktivnost je ključna determinanta energetskog balansa i kontrole težine (gojaznost postaje globalni fenomen)

▸ Fizička aktivnost doprinosi razvoju kostiju, mišića, funkcionalne i respiratorne funkcije kod dece

Page 17: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

„RECEPT“ ZA ZDRAVE KOSTI

REDOVNA FIZIČKA AKTIVNOST + Ca + VITAMIN D + NOŠENJE TERETA = ZDRAVE KOSTI

17

Page 18: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

▸ Fizička aktivnost sprečava pojavu deformiteta▸ Fizička aktivnost utiče na razvoj motoričkih

sposobnosti i veština ▸ Fizička aktivnost doprinosi socijalizaciji,

pripadnosti grupi, pozitivnoj slici o sebi (self-pripadnosti grupi, pozitivnoj slici o sebi (self-konceptu)

▸ Stvaranje pozitivnih stavova prema fizičkoj aktivnosti i uspostavljanje određenih navika i sistema vrednosti kroz život

Page 19: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

POTENCIJALNI RIZICI USLED FIZIČKE NEAKTIVNOSTI TOKOM DETINJSTVA

▸ HIPERTENZIJA▸ DIJABETES TIPA 2▸ INTOLERANCIJA NA

GLUKOZU

▸ NISKO SAMOPOŠTOVANJE▸ DEPRESIJA▸ SOCIJALNA STIGMA▸ NEGATIVAN TELESNI GLUKOZU

▸ VISOK HOLESTEROL▸ ASTMA▸ DEFORMITETI▸ ORTOPEDSKI PROBLEMI

▸ NEGATIVAN TELESNI IMIDŽ

▸ MENSTRUALNI PROBLEMI

Page 20: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

Zadatak iz Metodike fizičkog vaspitanja 1 za Dnevnik prakse 5 – raditi isključivo u Dnevniku prakse na strani 7

� Pođite u šetnju u prirodu. Ponesite foto-aparat ili mobilni telefon. Vaš zadatak jeda napravite fotografiju adekvatnog prostora u prirodi za organizaciju bilo kogoblika fizičke aktivnosti dece predškolskog uzrasta. Priložite fotografiju, pri čemućete je označiti brojem i imenovati (npr. Slika 1: Livada u podnožju Vršačkogbrega i šuma na Guduričkom putu).

� Opišite fizičku aktivnost sa decom predškolskog uzrasta koja bi mogla da se organizuje u prirodi, u prostoru prikazanom na Vašoj fotografiji:

Sada, kada smo se upoznali sa različitim oblicima fizičke aktivnosti, razmislite i opišiteu Dnevniku prakse 5 koji oblik fizičke aktivnosti bi mogli organizovati u izabranomprostoru sa fotografije

20

Page 21: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

U praktikumu „Dete u pokretu“ uraditi zadatke:

Zadatak br. 5 na strani 156

Zadatak br. 6 na strani 157

Zadatak br. 7 na strani 158

21

Napomena:

Praktikum se predaje na dan završnog ispita

Page 22: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

▸ Preporučena literatura uz prezentaciju:Dete u pokretu (poglavlje Fizička aktivnost i Značaj podsticanja dece na fizičku aktivnost, str. 9 do 21)

22

Page 23: Sredstva fizi čkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta...Uspešna realizacija cilja i zadataka fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta ostvaruje se kompleksnom primenom

Hvala!

Tema u najavi: Fizička aktivnost u prirodi; Fizička vežba kao oblik fizičke aktivnosti

Hvala!

23