16

emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

Embed Size (px)

DESCRIPTION

emocionalni razvoj

Citation preview

Page 1: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta
Page 2: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

OPŠTA METODIKA VASPITNO–OBRAZOVNOG RADA U DEČIJEM VRTIĆU

Funkcija opšte metodike Sadržaj opšte metodike

Page 3: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

PREDŠKOLSKA USTANOVA Oranizacija života u predškolskoj ustanovi Funkcija organizacije i zahtevi za weno uspešno

ostvarivanje Uticaj lokalnih razlika na organizaciju života u ustanovi

UREĐIVANJE I OPREMANJE PROSTORA S OBZIROM NA AKTIVNOST DECE

Uređivanje enterijera Uređivanje eksterijer

VREMENSKI RASPORED REŽIMA DANA

Page 4: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

VASPITAČULOGA VAPIATAČA U ORGANIZACIJI VASPITNO – O

BRAZOVNOG PROCESAKvalitet emocionalne veze vaspitač-deteVrste autoriteta Učešće vaspitača u aktivnosti dece

Page 5: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

VASPITANJE

ADAPTACIJA DECE U USTANOVUUNUTRAŠNJA MOTIVACIJA U REGULISANJU DEČJEG

PONAŠANJAOBLICI SPOLJAŠNJE KONTROLE: KAZNE I NAGRADEUTICAJ VASPITAČA NA DEČJE PONAŠANJEREŽIM ŽIVLJENJA I DEČJE PONAŠANJEMORALNO VASPITANJE DECE

Page 6: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

SOCIJALNI ODNOS MEĐU DECOM I NEGOANJE DEČJE DRUŠTVENOSTI

DEČJA SLOBODA I OKVIRI SOCIJALNOG PONAŠANJARAZVOJ DEČIJE SAMOSTALNOSTIVASPITANJE VOLJEKULTIVISANJE EMOCIONALNE SFERERAZVIJANJE LIČNOG IDENTITETA, SLIKE O SEBI I

SOPSTVENOJ ULOZIRAZVIJANJE SIGURNOSTI

Page 7: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

OBRAZOVANJEMOTIVACIJA ZA UČENJE I RAZVOJVASPITNO OBRAZOVNE-METODE

Delovanje specijalno pripremljenom sredinom i situacijom

Pokazivanje, predstavljanje i prikazivanjeŽiva reč vaspitačaKomunikacija vaspitača i deceIzbor i kombinovanje metoda

OBLICI RADA

Page 8: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

DECA

KARAKTERISTIKE PSIHOFIZIČKOG RAZVOJA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Zakonitosti razvoja u ranom detinjstvu i proces vaspitanjaKarakteristike dečjeg razvojaOsobine predškolskog uzrasta i vaspitanjeFizički razvoj

Page 9: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

Razvoj ličnosti deteta i socijalni razvojRazvoj emocijaRazvoj opažanjaKarakteristike dečjeg mišljenjaFormiranje pojmova i razvoj logičkog mišljenjažRazvoj pažnje i pamćenjaRazvoj mašte

Page 10: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

POSMATRANJE DEČJEG PONAŠANJA I PRAĆENJE RAZVOJAEvaluacija povezana sa praćenjem dečjeg razvojaPostupci za posmatranje dečjeg razvoja Izvor podataka o deciNačin prikupljanja podataka o deciLikovni izraz kao indikator dečjeg razvojaRegistrovanje zapaženog o dečjem ponašanju i razvojuPitanja, uz pomoć kojih se mogu prikupljati podaci o

dečjem razvojuPoverljivost podataka o deci

Page 11: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

PROGRAMIRANJE, PLANIRANJE I EVALUACIJA

PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE PREMA MODELU B OPŠTIH OSNOVA PREDŠKOLSKOG PROGRAMAFunkcija Opštih osnova predškolskog programaPrednost tematskog programiranja i planiranjaTematsko programiranje vaspitno obrazovnih sadržajaVaspitno-obrazovni ciljevi kao polazište za programiranjeDeca i njohovo okruženje kao polazište za programiranjeNaučni sadržaj kao polazište za programiranje

Page 12: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

Tematsko planiranje sadržaja i aktivnostiRazne vrste rasporeda vaspitno – obrazovnih sadržaja

KONCEPT KNJIGE RADA VASPITAČAUputstvo za vođenje knjige rada vaspitačaSadržaj knjige rada vaspitačaNapomene u vezi sa pojedinim elementima i rubrikama u

Knjizi rada vaspitaća

Page 13: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta
Page 14: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

PREDMET, CILJ I ZADACI PREDŠKOLSKE SURDOMETODIKE

STRUKTUIRANJE PROGRAMA RADA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA SLUŠNO OŠTEĆENU DECU

METODIČKE NAPOMENE U PLANIRANJU VASPITNO OBRAZOVNIH SADRŽAJA U PREDŠKOLSKOM RADU

OBLASTI RADAOBLAST NINTELEKTUALNOG RAZVOJA I

OBRAZOVANJA Rad na razvoju elementarnih matematičkih pojmova

Page 15: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

Rad na izgradnji, formiranju i razvijanju osnovnih pojmova poznavanja prirode i društva

Oblast senzornog i fizičkog razvoja i obrazovanja Oblast društvenog obrazovanja Igre i vaspitanje igrom Šetnje i poste

OBLAST ESTETSKOG VASPITANJA Likovno vaspitanje

OBLAST RADNOG VASPITANJA Oblici radnog vaspitanja predškolske dece oštećenog sluha

Page 16: emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta

LITERATURA:1. Emil Kamenov (2006): Vaspitno – obrazovni

rad u dečijem vrtiću – opšta metodika-, Dragon, Novi Sad, (str. Od 5 – 29, 44 – 139, 170 – 230)

2. Ljubomir Savić, Peruta Ivanović (1988):Metodika gluvih i nagluvih – predškolska surdometodika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, (str .od 7 – 15, 21 – 33, 65 – 129, 252 – 309)