of 3 /3
HØRINGSSVAR HVIDOVRE BYMIDTE 2015 ARKITEKT, MAA, PH.D. OLE PIHL AALBORG UNIVERSITET OG SEKS LOKALE ORGANISATIONER

Hvidovre Bymidte 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arkitekt, MAA, ph.d. Ole Pihl Aalborg Universitet i samarbejde med Idéforum HVIDOVRE 2025 og fem lokale organisationer.

Text of Hvidovre Bymidte 2015

 • HRINGSSVARHVIDOVREBYMIDTE2015ARKITEKT, MAA, PH.D. OLE PIHLAALBORG UNIVERSITETOG SEKS LOKALE ORGANISATIONER

 • MERE LIV I BYMIDTENOmrdet vest for Hvidovrevej har kulturelle tilbud, servicefunktioner og offentlig administration som omdrejningspunkt. Mere liv i bymidten indebrer en byforttning: Den nye bydel Hvidovre Bymid-te bestr af fem til seks krydsformede punkthuse af hj arkitektonisk kvalitet. Et af husene foresls opfrt som et trn p 12 etager og fremtrder som et vartegn midt i byen. De vrige punkthuse opfres i samme skala som rdhusets nyeste flj. FORHOLDET TIL NABOBEBYGGELSERNENybyggeri supplerer Lejerbos eksisterende almene bebyggelse Bag Rdhuset, s der bliver et varieret boligudbud. Bebyggelsen Bag Rdhuset vil ogs f glde af det samlede kvalitetslft omkring bymid-ten. Der etableres parker, pladser med udeaktivite-ter, klimatilpasning i form af ser, private service-erhverv, forretninger, sociale mdesteder og cafer i stueetagerne i det nye boligbyggeri som navngives Hvidovre Bymidte. En revitalisering af Hovedbibli-oteket og Medborgersalen samt det nye Sundheds-center og det tidligere posthus medtnkes i den fremtidige bymidteplanlgning.

  P STSIDEN AF HOVEDGADENP stsiden af Hvidovrevej etableres Kulturhus Risbjerggrd. Det er mere end dobbelt s stort som det nuvrende Risbjerggrd. Bygningskomplekset fremtrder som en totalrenovering af den beva-ringsvrdige grd fra 1878, hvor bl.a. mange for-eningsaktiviteter fortsat vil have til huse. Desuden nybyggeri af et professionelt spillested og multisal (Teater Vestvolden, bio, konferencer mv.). En pro-fessionelt drevet restaurant, konferencecenter og permanent udstillingslokale indrettes i en ny flj mod Risbjerggrds All. Udeservering p Kulturtor-vet i solsiden foran Risbjerggrd. Desuden intime pladser og grnne omrder.

  KULTURTORVET HISTORIEN OM HVIDOVREKulturtorvet etableres som et tvrgende byrum mellem rdhuset og Risbjerggrd. Torvets vgge udgres af eksisterende og kommende bygninger, som dermed fortller kommunens srlige forstads-historie gennem flere generationer. Bygningskul-turen- og facaderne er et fysisk udtryk for mang-foldigheden; fortllingen om Hvidovres dramatiske udvikling fra landbrugssamfund til moderne forstad. Det skaber identitet og stolthed ved at hre til her.

  TRAFIK OG P-PLADSERHvidovrevejs nuvrende karakter af en trans-portkorridor dmpes, bl.a. med en ensartet og fartdmpende belgning p tvrs af vejen efter inspiration fra Tstrup Hovedgade og Valby ved Tingstedet. Der sker en prioritering af den kollektive trafik. Der bygges et P-hus i rdhusomrdet. Des-uden underjordisk parkering ved nybyggerier samt de viste P-pladser bag Risbjerggrd.

  KONOMISK BREDYGTIGHEDBymidteplanen har et bykulturelt hovedsigte til glde for alle byens borgere. Finansielt m der skabes en balance - en kombination af kommerciel virksomhed og non-kommercielle aktiviteter, hvor kommunen og borgerne har hovedansvaret. Iflge sagens natur vil de indtgtsgivende aktiviteter over-vejende komme fra boligbyggeriet. Den omfattende private og offentlige kulturindsats st for Hvidovre-vej m i overvejende grad forudses at blive offentligt finansieret. Generelt br mulighed for medfinansie-ring fra fonde undersges.

  LIV I BYMIDTEN OG I DET NYE KULTURHUS RISBJERGGRD

  1. Sommerfester p Kulturtorvet.2. Intimkoncerter i Grdhaven.3. Foreningsarrangementer mv. i

  Risbjerggrds gamle Balkonsal.4. Spillestedet Risbjerggrd . Ny

  multianvendelig sal til strre professionelle koncerter mv.

  (Inspiration: Viften i Rdovre og Portalen i Greve). Hovedindgang til det nye Kulturhuset Risbjerg-grd. Grupperum, teknik og toiletter i klder.

  5. Konference og mdefaciliteter.6. Restaurant Grden og f spe-

  cialforretninger.7. Kulturtorvet med Rdhussce-

  nen. Strre udendrs arrange-menter.

  8. Solsiden udeservering foran den renoverede Risbjerggrd.

  Vi folder drmmenes faner ud

  NORD

  P hus Byport Nord

  Byport Syd

  Hvi

  dovr

  evej

  Hvi

  dovr

  evej

  Trak p Hvidovrevej og Kulturtorvet nedsat hastighed 40 km.

  Bibliotek

  Medborgersal

  Rdhus

  Hvedstensvej

  Rigsbjergaards

  Alle

  Bjeverskov Alle

  Sogn

  egr

  ds a

  lle

  Clau

  s Pe

  ters

  en A

  lleBiblioteksvej

  Fontne

  Claus Petersens Alle

  ernes i den nordlige e

  nde

  Hvidovre bymidte 2015

  Eksisterende boliger og bygninger

  Parkering

  Nye punkthuse og erhverv

  Grnt omrde og bypark

  Spillestedet Risbjerggaardog restaurant

  Rdhusplads og kulturtorv

  Ole Pihl, arkitekt, PHD. Aalborg Universitet

  Lejerbo fr en park

  KulturhusetRisbjergaard

  P

  Fontne

  50m0m 100m

  Punkthuse 4 - 5 etager

  Trn 12 etagerTrn

  Strunges plads

  Muligt mageskift med lejerbo

  Bdeudlejning

  F. P. Jac plads

  Byparken

  Sundhedscenter

  Alternativt P-hus

  Rdhus KulturTorvet

  HOVEDGREB: BYENS NYE VARTEGN SENS KRUMNING KULTURENS TORV Det renoverede Risbjerggrd set fra nord.

  Rambll A/S og Arkitekterne KGE A/S, 2011

 • BORGERDELTAGELSE OG VISIONERKommunalbestyrelsen skriver i sin mlstning for Hvidovre Bymidte: I tt dialog med borgerne skal der udarbejdes en helhedsplan, der er styrende for udviklingen af omrdet.

  Byrdet besluttede den 30. september 2014 at bor-gerne skulle inddrages i en workshop Byliv- her nu og i fremtiden. Her skulle de fremtidige funktioner drftes og det skulle resultere i en vision for bymid-ten. De inviterede tegnestuer skulle anmodes om at tage afst i borgernes visioner. Dette vil hve kvaliteten i udviklingsarbejdet skriver forvaltnin-gen.

  P baggrund af denne vision skulle der udarbejdes et program, som beskriver hvilket produkt arkitek-terne skal aflevere. Arkitekterne skal med deres faglighed omdanne borgernes ord og tanker til konkrete lsninger hedder det i kommunens sags-fremstilling.

  P workshoppen den 26. november var problemet at de fremtidige funktioner og visionerne for bymid-

  ten ikke var p dagsordenen. Det handlede nsten udelukkende om nogle midlertidige aktiviteter.

  Igennem projektets frste tre mneder har de midlertidige aktiviteter igen og igen vret brugt til at lgge lg p den lovede indholdsmssige debat om selve Helhedsplanen. Ikke mindst p Face-book-gruppen Hvidovre Bymidte, hvor debatten dog for nylig ikke lngere kunne holdes tilbage. Men borgerne fik aldrig indflydelse p det program, som er grundlaget for arkitekternes arbejde med de forskellige scenarier, som vi dog alligevel glder os til at se i dag den 10. marts 2015.

  Men det er ikke for sent. Bedmmelsesudvalget har til opgave at anbefale overfor kommunalbestyrelsen hvordan projektet skal udvikle sig. P baggrund af ovenstende m vi forlange et moratorium en de-batperiode p tre mneder fra dato, inden der trf-fes store beslutninger f.eks. om Risbjerggrd skal rives ned eller ej. Det fortjener Hvidovre Bymidte.

  Hvidovre den 10. marts 2015

  Risbjerggrds Venner Kunstforeningen Living CultureHvidovre Pensionistforening Idforum HVIDOVRE 2025Hvidovre Bygningsbevaringsforening Kulturforeningen Hovedporten

  I samarbejde med arkitekt MAA, ph.d. Ole Pihl, Aalborg Universitet. Oplgget er desuden inspireret af borgerdialogen p Facebook-gruppen Hvidovre Bymidte.

  Spillestedet. Eksempel fra Viften i Rdovre.

  Medborgersalen fr nyt liv

  Kulturtorvetp tvrs af Hvidovrevej

  Kvalitetsbyggeri i bymidten