1
HÖGMÄSSA SALEMS KYRKA SÖNDAGAR 11.00 Kyrktaxi finns, ring kansliet: 08-532 560 72 7 JUNI–30 AUGUSTI I sommartid

Högmässa sommar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Högmässa sommar

Högmässa

salems kyrka söndagar 11.00

Kyrktaxi finns, ring kansliet:08-532 560 72

7 juni–30 augusti

I sommartid