of 48 /48
VÅGSØY SELJE EID BREMANGER VANYLVEN HAVSALT SOMMAR SOMMARMAGASIN 2015 Størst i Nordfjord

Havsalt sommar 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reiselivsmagasin om Sogn og Fjordane med spesielt fokus på kommunene Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid og Vanylven. Utgitt av Fjordenes Tidende i Måløy.

Text of Havsalt sommar 2015

 • vgsy selje eidbremangervanylven

  havsalt sommar

  sommarmagasin 2015Strst i Nordfjord

 • 2Havsalt sommar er utgjeven av Fjordenes Tidende i juni 2015 i eit opplag p 15.000.

  Ansvarleg redaktr: Erling Wge Magasinredaktr: Jo CarlsonMarknadsansvarleg: Stle TennebTekst/foto: Janne Weltzien ListhaugFoto: Thomas Bickhardt, Gerd Endestad, Trond Lden, Stadt Naturguiding, Bjrn Ven, Norway Adventures, Harpefossen Skisenter, Nordfjord golfklubb, Inger Igland Kvamme, John Willy Klungre, Jermund Rekke-dal, Finn Loftesnes, Kunstmuseet i Sogn og Fjordane, privat, arkiv og pressefoto, Ernst Riha/Reiseml Stryn & Nordfjord, Rolf M. Srensen/Visit Flm, Morten Rakke/Visit Flm, Normann/Reiseml Stryn & Nordfjord, Stein Sandmose Brdsen, E.A. Vikesland/Visit Flm, Arne Stubhaug, Nordfjord Folkemuseum, Steffen Loen Sunde/ Vt Moro, Emil Eriksson

  Framsidebilde: Janne Weltzien Listhaug.Trykk: Polaris Trykk lesund

  velkomen til ein havsalt sommar

  Om ein vil oppleve majestetiske fjell, unike gardar og fyr, draumestrender og ein stor-sltt natur med fantastiske turmogleghei-ter er Vgsy, Selje, Bremanger, Eid og Vanylven vel verdt eit besk. Saman med eit rikt kunst-, kultur- og festivalliv er dette nokre av dei beste opplevingane desse kommunane har by p.

  Ville fjord ar og tog rei ser, is bre ar og na tur som tek pust en fr deg, meir kunst og fes-tivalliv er at trak sjon ane ein kan fin ne om ein ven der blik ket len ger sr og aust i Sogn og Fjordane. Des se rei se livs m la lokk ar rei se lys t ne fr alle ver das hjr ne og kon-kurrerer lett i global samanheng.

  I Hav salt som mar har vi pluk ka ut eit knip pe av dei mang fal di ge at trak sjon ane i re gi on en, samt eit utval av gjestehamnene ein finn i vre kommunar. Vi hpar at desse saman med attraksjonane kan lokke til rei-san de til fyl ket. Kanskje kan ein ogs lokke fast bu an de til vere tu rist i eige fyl ke? Vel kom men til oss!

  HAVSALT SOMMAR 2015 vgsy

  vgsy SIDE 3

  selje SIDE 17

  bremanger SIDE 23

  eid SIDE 27

  vanylven SIDE 33

  sogn og fjordane SIDE 39

  gjeste- hamner SIDE 45

  MOT-konsert Show i teltet hver kveld Tivolige Steen Nilsen - The Show Must Go On Atle Pettersen

  Jrn Trolleb Mly Musikklag Elisabeth KristensenThe Whole Shebang Riverdance Lokale musikere Ildsjelprisen

  Veteranbttreff - KNM Hitra RIB-turer FlyboardOliver Vogt - treskulpturer med motorsag ysteins Blyant

  Gedigent vareshow med Sagway Parade MoteshowButikker fulle av gode tilbud Stands i gata Kystkultur p Torget

  Frisbeeturnering Gaff oot Minni Mus Gudstjeneste Seniordans Helikopterturer Sjboder Eliasbten

  Byvandring Mly Kunstlag + mye mer

  VELKOMMEN TIL MLY

  Tors. 25., fre. 26., lr. 27. og sn. 28. juni

  Noe av det du kan oppleve i r:

  www.maloydagene.no

  15

  Norges eneste Elvisfestival med store opplevelser !

  2 underholdnings- /showscener i sentrum av Mly. Fullspekket show-program p scenene under festivalen. Festivalteltet Graceland med servering og underholdning p dagtid. TORSDAG: Kirkekonserten How Great Thou Art med 9 sangsolister. FREDAG: Hovedshowet Follow That Dream og 5 andre show med forskjellige

  artister. LRDAG: Hovedshowet From Madison Square Garden to Mly og 5 andre

  show med artister. Ca. 20 sangsolister fra 4 forskjellige land. Elvis Parade i Elvis Boulevard Elvis sin originale Cadillac fra 1959 utstilt og i parade. Stor Amcar utstilling og parade. Langpne butikker med Elvis-stemming.

  Salget av festivalpass og billetter er i gang. Bruk vr nettside for kjp.

  Festivalhavn for fritidsbter i Mly sentrum.Utvidet bobilparkering i sentrum av Mly (bestill plass p vr nettside)

  Flg oss p:www.elvisfestival.no / facebook.com/elvisfestivalmaloy

 • 3Det er ikkje utan grunn at Refviksanden har blitt kra til den fi nas te stran da i Norge fleire gong ar. 1,5 ki lo me ter med krit kvit sand strand, bl leikan de bl gjer og ut sikt mot stor ha vet er det sand en i Refvik kan by p. Til

  Refviksanden kjem vgs y v ring ar og til rei san de med ein gong gra de stokk en kryp oppover og sola kik ar fram. So ling, ba ding, ball spel, av slap ping eller gril ling i sola er noko av det ein nest en kan gje re ufor styr ra p den sto re sand en.

  Refvik byg de ut vik ling sr ger for campingfasilitetar for til rei san de telt eller bubilturistar p mar ka rett ovanfor sand en. I til legg finst det par ke rings plass, sa ni tr an legg for ba de gjest ane og ki osk kor ein kan kj pe seg ein is i var m en.

  1

  vgsy ti ting du kan gjere

  den perfekte strandidyll

 • 4 Havsalt sommar 2015 Vgsy ti ting du kan gjere

  Den eldste han-dels- og gjestgje-varstaden i ytre

  Nordfjord, med drift til-bake til 1600-talet opnar til sankthansaftan. Vgsber-get Handelsstad ligg i sj-kanten ved Vgsvg og er rekna som ein av dei best bevarte handelsstadane langs norskekysten. Den unike plasseringa nr rike fiskefelt gjorde ogs dette til den viktigaste han-delsstaden fram til slutten av 1800-talet. Anlegget omfattar krambu, arrestlokale, eldhus, stabbur, gjestgjevarhus, sjhus med eldre btar og fis-keutstyr, samt hovudhus og driftshus. Det blir lokalhistorisk utstilling, samt enkel kaf og guiding i tuna torsdag til sndag gjennom sommaren.

  2Opnar drene til kysthistOria

  Med stor interesse for lokal- og krigshistorie, ivrar Terje Slvberg for formidling av historia til fiskeribyen Mly. Om ein vil lre meir, tar lokalhistorikaren deg meir enn gjerne med p ei historisk vandring i

  kystbyen. Utvikling, historiske hus og krigshistoria kan han mykje om.

  Dersom ein vil sj meir av kommu-nen kan Slvberg ogs leigast inn til guiding Vgsy rundt. P ein slik tur fr ein ogs innblikk i bde bygdelivet og naturen ytst i Nordfjord. Lokalhistorikaren samarbeider med turistinfor-masjonen i Vgsy, der ein kan melde seg p turar. Turistin-formasjonen ligg i kommune-huset i Gate 1 i Mly.

  4vandrar gjennOm fiskeribyen

  Mly Kunst lag had de i fjor ut stil ling og be sk av Pushwagner i gal-le r iet Den Bl Hest en. I som mar blir det ut stil ling med ein annan an er kjend kunst nar, nemleg rnulf Opdahl. Kunst la get had de be sk

  av Opdahl til sitt 25-rs ju bi le um. No h par dei at kunst nar en gjen tek suk-sess en og tek tur en til op nin ga og 35-rs ju bi le et. Med vest lands na tur en som sent ralt mo tiv er han kjend for ha for nya det nors ke land skaps m le r-iet. Ut stil lin ga op nar un der Mlydagene, tors dag 25. juni, og held ope dag-leg veka etter. Deretter er det ope fre dag ar og laur dag ar.

  5satsar p kunstsuksess

  Ulvesund fyr er saman med Krke-nes og Skongenes

  tre uni ke opp le vin gar. Ved Ulvesund kan ein over-nat te, hel se p gei te ne i ha g en eller nyte hei me-la ga mat i ka fe en. Fy ret har ope dag leg fr 21. juni til 16. au gust. Krkenes fyr, kjent som stormfyret, har eit helseoppbyggande fo kus med kon sep tet SlowTur, eit over nat tings-til bod over fleire dgn der ein kan sein ke skuld re ne med mellom anna mas sa-sje. Der finst ogs ei po pu-lr brudesuite. Til tur fy ret Skongenes m ein ta bei na fatt i ein ti mes tid i lett ter-reng fr Halsr.

  3inviterer deg inn p fyret

  Vgsy8

  7

  6

  54

  3

  2

  1

  109

 • 5Silda har ikkje mange fastbuande, men er ein populr utfartsstad for lokale og turistar allereie fr psketider. Om ein tek turen sommarstid er det ei real sommarperle. Den bilfrie ya byr p fine turmoglegheiter. For komme til ya kan ein bruke eigen bt eller ta rutebten. Populrt for dei fastbuande og tilreisande er eit

  besk i den gamle saltebuda Skjrbuda. Buda fr 1856 har sidan midten av 1980-talet fungert som pub og restaurant. Denne er open dagleg fr 19. juni til 8. august. Skjrbuda har eiga gjestebrygge, men det finst ogs ei gjestehamn med alle fasilitetar nord p ya, bare ti minutt g fr Skjrbuda.

  7idyllisk yOppleving

  Mly har sin ei gen bow ling hall midt i sent rum. I Gate 1

  kan du stik ke innom Brun-svik Bow ling og tes te fer-dig hei te ne. Det er to talt seks ba ner og alt nd ven-dig ut styr. Bow lin ga har ope kvar dag og i som mar vil ein pr ve f til ein m nads cup der bde sto re og sm kan mel de seg p. Mellom run d ane p bow ling ba nen kan ein tes te ut vi deo spel eller sma ke p ein ame ri kansk piz za som er blant det som str p me ny en. I til legg til bow ling, spel og mat ser ve ring har Brunsvik Bow ling ogs so la ri um.

  9rullande mOrO midt i sentrum

  Eit av dei mest ynda fo to ob jek ta i Vgsy er den uni-

  ke Kannesteinen. Den har ftt si spe si el le form etter ha blitt slipt av ha vet gjennom tusenvis av r. Den spe si el le stein for ma-sjon en str blant rul le-stein ar i fj ra i Oppedal p vest si da av Vgsya. Ras-te plass, gangveg og ei platt form er laga til slik at ein kan nyte sy net av den over 3 me ter hge stein en med ut syn vestover i ha vet. Kannesteinen pry der bde kon jakk eti kett ar og fri-mer ke, og blir ofte brukt i reklamesamanheng. Den er ogs brukt i inn spe linga av ein in disk stor film.

  8eit naturleg kunstverk

  Fiskerihistorie str i sentrum i miniutgva av

  det tidlegare Fiskerimu-seet. P lekteren p hamna i Mly er fiskeri-historiske gjenstandar stilt ut og ein kan mellom anna lre meir om historia til linefiske og isproduksjon. Pigghskinning, pakking av piggh, egning av liner p land og om bord i btar, samt det som gjekk fre seg p budene i Mly er noko av det ein kan lre meir om. Utstillinga av gjenstandane kan ein sj i det spesielle ttekanta rommet der veggene er vindusflater med utsikt til hamna og byen. I tillegg til sj ulike bruksgjen-standar som har vore viktige for fiske og fiskeindustri i Vgsy kan ein ogs sj fleire filmar som omhandlar fisket. Miniutstillinga held ope kvar laurdag i sommar.

  10liner Opp fiskeriet

  Primus motor Terje Hamre og frisbeegolfklubben Mly Disc Golf kan denne se song en by p ei opp gra dert og for bet ra frisbeegolf-bane p Molden. Hla, kor ge ne, er plas sert rundt om kring i ter ren-

  get og m let er kaste fr korg til korg med fr rast mog leg kast. Bana tal de tid le ga re 20 kor ger, men har no blitt ut vi da til 27. Alle hla har ftt lo ka le namn og eit in for ma sjons skilt vi ser kor dei str. Klub ben m tast til ons dags golf i se song en, som kan vare ut sep tem ber. I til legg ar ran ge rer dei tur ne rin ga Mlyraidet un der Mlydagene i juni.

  6

  byr p fleire

  fris bee- ut fOrd rin gar

 • 6 Hav salt som mar 2015 vgsy litt av kvart som skjer

  Ut vi dar fol ke fest enMlydagene har len ge vore rets fol ke fest i kyst by en Mly. I r fr ein opp le ve ein ut vi da fol ke fest, som allereie tar til p tors dag en med MOT-kon sert. Fre dag en blir det Queen Tribute Show med ge Sten Nilsen, fr laur dag en byr p det tra di sjo nel le og svrt po pu l re sho wet til Mly Mu sikk lag, som sjlv sagt ogs blir i r. I til legg blir det veteranbttreff, og tradjonelle Mlydagene-ak ti vi tet ar som Lunds ti vo li, auk sjon, mo tor sag-show, boder og mykje spen nan de liv og moro i gata. Mlydagene blir ar ran gert 25. -28. juni.

  Po pu lr mer ke steinBau ta en som mar ke rer 62 gra der nord finn ein p fjel let mellom Kvalheim og Krkenes. Den po pu l re tu rist at trak-sjon en er plas sert der 62 breid de gra-der krys sar 5 gra der aust. Bau ta en str ved ein lom me ved ho vud veg en.

  Ei vind full ut siktMehuken vind park ligg p Nord-Vgsy, p fjel let mellom Kvalheim og Krkenes. Park en be str av to talt 13 vind tur bin ar, bygd i h ves vis 2001 og 2010. Plas se rin ga av dei ru van de vind ml le ne er i eit om r de med fan tas tisk ut sikt der ein ser rett vest i ha vet, til Stadhalvya i nord og Bremanger i sr. Den over vel dan de ut sik ta kjem ein til ved g grus veg en fr ho vud veg en til topp en av vind park-en, der det ogs er sett ut bord og benk ar.

  Minnesmerke over krigs helt arI r, d ein feirar 70-rsjubileet for freden i 1945, er det ekst ra ak tu elt min nast helt ane fr krig en. I Lingepar-ken i Mly str eit min nes mer ke over kap tein Martin Linge. Krigs helt en fall un der Operation Archery, kanskje meir kjend som Mlyraidet, 27. de sem ber 1941. Ope ra sjon en, som blei ut frt av al li er te styr ker be st an de av 576 kom man do sol dat ar med be ty de-leg stt te fr luft- og sjstridskrefter, har i et ter tid blitt om talt som ei vik tig hen ding for den vi da re ut vik linga av krigen. Linge-mo nu men tet, laga av Stle Kyllingstad, blei av du ka i Mly i 1966. P Molden er det reist ein bau ta til min ne om dei 52 al li er te sol dat ane som fall un der Mlyraidet og eit minnesmerke som heid rar dei fire som om kom d to al li er te fly blei skot ne ned un der fri gje rings kamp ane i ap ril 1945. P Torget i Mly str ei minnesttte over falne fr Sr-Vgsy under andre verdskrig. Dei fal ne fr Nord-Vgsy er heid ra med eit min nes mer ke ved Nord-Vgsy kyr kje p Raudeberg.

  Vil fan ge nye re kord arMly Hav fis ke fes ti val blir ar ran gert for fjerde ret p rad hel ga 31. juli til 2. au gust i Mly. I til legg til Norgescupen i hav fis ke og Sagacup for pri vat per son ar med eller utan ei gen bt, blir det ri ke leg med ak ti vi tet ar i kyst by en. Torget blir sent rum av fes ti val en der det blir ak ti vi tet ar knytt til fisk, pro duk sjon av fisk og sj mat fr eig ne torg naust. Det blir kai fis ke kon kur ran s ar, be sk av Eliasbt og fleire ak ti vi tet ar for barn og unge. Laur dag kveld spe lar Vestlandsfanden opp til dans i fes ti val tel tet.

  Ny kon ge leg fei ring Elvisfestivalen i Mly sg dag ens lys for frste gong i fjor og 13.15. au gust blir det ny fes ti val. Elvisglade pub li kum mar ar kan i r fin ne ve gen til Mly og fes ti val tel tet Graceland, der fre dag en byr p hovudsho-wet Follow That Dream og hovudshowet laurdag blir From Madison Square Garden to Mly. I til legg til hovudshowa, blir det ogs mi ni show med fleire ar tist ar kvar kveld. Allereie tors dag skal Sr-Vgsy kirke fyl last, d blir det kyr kje kon sert med tittelen How Great Thou Art med lo ka le, na sjo na le og in ter na sjo na le ar tist ar. Elvis Presley sin ei gen Cadillac 1959-mo dell blir sj p fes ti val en, d ei gar en Odd Johansen fr Ski kjem hit med bil en. I til legg blir det Amcar-ut stil ling i sent rum, Elvis-parade og mu sikk fr opptil tre sce ner i sent rum av Mly gjennom heile hel ga.

  Kunsthuset in vi te rerKunst nar Gerd Endestad lov ar god kunststemning og ns ker alle in te res ser te vel kom ne til ut stil ling og kaf i Kunsthuset i Rimstaddalen p Bryggja laur dag 13. og sn dag 14. juni. Der kan ein f sj Gerd sine eig ne ar beid, bde eld re og ny are, tre snitt og foto. Ende-stad har sidan 2006 hatt Kunsthuset som ar beids lo ka le og ho har stilt ut ar beid i bde Norge, Japan og USA. Ho vil ogs in vi te re inn gjest ar til vise eig ne ar beid p ut stil lin ga. Det blir kaf med heimbakst begge dag ar.

 • 7Kom bi ne rer mat, kunst og so si a le ak ti vi tet arP Kraft sta sjon en Restaurant og Ko lo ni al fr ein ikkje bare nyte mat opp le vin gar, men ein kan ogs sj kunst fr lo ka le ak tr ar p vegg ane. I til legg kan ein del ta p so si a le aktivitetar, som til d mes quiz ar. P den ves le sce nen str inst ru ment kla re for dei som vil pr ve seg p noko mu si kalsk. Bente Iren Vonheim tok over som dag leg leiar i vr og med det fekk den po pu l re til halds stad en eit nytt kon sept med kolonialhandel.

  Sa fa ri p hjortefarmen Kai Nave og Anette Agledal driv hjor te farm en Nordfjordhjort p Nave p Bryggja. I fjor opna dei for frste gong d re ne til farm en, der ein kun ne hel se p dyra. Det te gjer dei ogs i r, og ein kan mellom anna f hel se p tam me hjort ar, pon ni, esel, geit og lama om ein tek tur en. Nede ved vat net blir det kake og gril ling av pl ser og nyfiska kreder p bl pan ne. Folk fr bli med p sa fa ri rundt p farm en og mate dyra. I til legg har dei to ka no ar til ut lei ge som ein kan bru ke p vat net. Det blir sn dags ope i juni og fram til sku l ane be gyn ner igjen i au gust.

  Byr p fart og spenningDet nystarta action- og adventure-firmaet Storm at Stad kan i sommar ta deg med p turar i ein splitter ny RIB-bt. Dette kan vere korte turar til nrmiljet i regionen eller lengre turar. Opplegg med mat, kultur, fart og spenning kan bli skreddarsydd for eventyr-lystne privatpersonar og nringslivsaktrar.

  Op nar opp for kyst kul tur enI sam band med ein fel les kystkulturdag i Vgsy kom mu ne vil det bli ope hus ved Hagevik Tn ne fab rikk laur dag 6. juni. Fyrene Ulvesund, Krkenes og Skongenes blir opne, samt Kyst kul tur la get p Raudeberg (Starheimsbuda), Fis ke ri mu se et p lek ter en i Mly og Vgsberget Han dels stad i Vgsvg vil ogs hal de ope. Det blir uli ke ak ti vi tet ar p kvar plass. I Hagevik blir det open tn ne fab rikk der ein vi ser tn ne pro-duk sjon og meir. Per Henrik og Magnar Gillesvik har begge lrt seg bkkarfaget og ein fr dermed sj skik ke leg hand verk i sving. Tn ne fab rikk en blir ogs rep re sen tert p Mlyda-gene 25.28. juni, med stand p Torget i Mly der dei for tel om tn ne fab rikk en og sel tn ner. Dei blir ogs treff e p Kyst kul tur fes ti val en i Kalvg 31. juli til 2. au gust. Tn ne fab-rikk en har elles bygd ny par ke rings plass i r og har ut lei ge lo-ka le.

 • 8 Havsalt sommar 2015 Vgsy

  skjrbudaYtterst i havgapetutenfor Mly fi nner du Skjrbuda. En gammel saltebud fra 1800-tallet som n er kaf, idyllisk plassert p den lille ya Silda i Vgsy kommune.

  Skjrbuda har:- rikholdig ala-carte meny.- egen gjestebrygge med innlagt vann og strm.

  pent:- hver helg etter 17. mai.- hver dag fra og med 19. juni til og med 9. august.- siste helg blir 7. - 9. august.Musikk noen helger.

  Velkommen!

  Telefon: 934 21 872E-post: [email protected]

  FLG OSS P FACEBOOK! :)

  24-timers bemanning Sentralt beliggende Gratis trdlst nettverk

  Velkommen til oss, ditt hjem mot havet!

  Bo godt i Mly i sommer

  Mly er en sjarmerende liten kystby nordvest i Sogn og Fjordane med mye historie by p.

  Med Stadthavet somnrmeste nabo inviterer Mly til mange gode opplevelser som badestrender, btturer, havfiske,fjellturer og fine sykkelstier.

  Slikt blir det gode sommerminner av.

  Bo 2 netter og f 20% rabattBo 3 netter og f 30% rabbatt

  Tlf +47 57 84 94 00 [email protected] www.maloyhotell.no

  Book p:

  Velkommen tilTorget HotellTorget Hotell ligger midt i sentrum blant en rekke fl otte butikker, frisrsalonger, kino, bowlinghall, restauranter etc. som hver dag viser Mly fra sin beste side! Vi fr mange positive tilbakemeld-inger fra vre hotellgjester p en serviceinnstilt og hyggelig mottakelse i Mly by!

  Torget Hotell har 17 rom, tte av dem har veranda og havutsikt. Vi har ogs ett handicaprom. Alle rom har toalett og dusj. Rommene er utstyrt med skrive-pult/arbeidsomrde, fl atskjerm-tv med et godt utvalg av bde norske og utenlandske tv-kanalerog trdlst nettverk.Vi serverer frokost hver dag fra 07.00 - 10.00. Konferanse-/selskapslokaleHusets kantine og toppetasje kan brukes som selskapslokale og kurs-/ konferanserom. Med utsikt over havna, har vi god plass til slike arrangement. Kantinen er utstyrt med prosjek-tor, lerret og internett.

  Kontakt oss gjerne ptlf. 95 33 31 33Mer info pwww.torgethotell.no

  Vi ligger rett ovenfor hurtigbtterminalen Nordfjord Bergen ...

  ... og ca. 10 minutter fra en av Norges fi neste strender!

 • 9Krkenes Fyr Stormfyretwww.krakenesfyr.com

  Ulvesund Fyr Kulturfyretwww.ulvesundfyr.no

  Skongenes Fyr Turfyretwww.turistforeningen.no/ynt

  tre lyspunkt

  Mobil 0047 950 23 668

  Overnatting p fyrloftet, i Maskinhuset og Uthuset. Fyrkaf kvar dag om sommaren 13-18. Sjarmerande fyr-butikk med handarbeid. Fotout-stilling.Tlf +47 57851777 Mobil +47 95240487

  Ein times spasertur fr Halsr i lett tur-terreng. Flott utsikt mot Stadhavet. Utleie overnatting for turgere. Ikkje bilveg. DNT hytte. Nkkel m hen-tast.Mobil +47 93854398 +47 93854398

  Overnatting, helrspen brudesuite i hovedhuset, 5 dobbeltrom i stormhuset. Leie av hele anlegget for arrangementer.SlowTur med overnatting, massasje og meditativ naturopplevelse.Booking via hjemmeside eller mobil.

  Overnatting, helrspen brudesuite ihovedhuset, 5 dobbeltrom i stormhuset.Leie av hele anlegget for arrangementer.SlowTur med overnatting, massasje ogmeditativ naturopplevelse.Booking via hjemmeside eller mobil.Mob. +47 950 23 668 www.krakenesfyr.com

  Overnatting p fyrloftet, i Maskinhusetog Uthuset. Fyrkaf kvar dag kl. 13-18om sommaren (21. juni til 16. august).Sjarmerande fyrbutikk med handarbeid. Fotoutstilling. Geiter i fyrhagen.Tlf. +47 57 85 17 77 Mob. +47 952 40 487

  Ein times spasertur fra Halsr i lett turterreng. Flott utsikt mot Stadthavet. Utleige overnatting for turgere, ingen bilveg til fyret. DNT hytte der DNT nkkel benyttes.Mob. +47 489 55 867ytre.nord [email protected]

  Opplev Mly i bobil Ny og meget n bobilparkering midt i Mly sentrum. Sanitranlegg med vaskemaskiner og trketromler. Lekeapparat for barna med disser, sklie, sandkasse og seiledam. butikker, restauranter/kafeer og skebutikk, med godt utvalg, innenfor to minutters gange.Se vr nettside: www.mlyparkering.no

  Festival-byen

  Mly:Tlf. Mobil

  Mlydagene .-. juni www.maloydagene.no Cruise in Company 8.-. juli www.maloydagene.no

  Mly Havfi skefestival . juli-. aug. www.hav skefestival.no Elvisfestivalen .-. aug. www.elvisfestival.no Skalldyrfestivalen lr. . okt.

  Opplev Mly

  Foto: Thomas Hagen. Montasje: NORDWEST D

  Nyt ditt mltid hos oss!Vi tilbyr alt fra lunsj til komplett catering av selskap.

  Kontakt oss for et godt tilbud.

  Velkommen!

  pent:Mandag: 11 - 16

  Onsdag - fredag: 11 - 16Lrdag: 11 - 15

  Telefon: 57 85 12 63 E-post: [email protected]

  For mer info: Telefon 947 84 [email protected] www.nore-fjordsenter.com

  Her fi nner du bl.a.:

  Fire store, velutstyrte hytter m/tre soverom

  Seks sm hytter m/bad, soverom og kjkken

  Oppstillingsplass for bobiler/campingvogner

  God plass til store og sm telt

  Egen badestrand og leikeplass

  Jacuzzi

  Btutleie

  Fra oss er det kort veg til mange spen-nende aktiviteter og severdigheter.

  Idyllisk feriesenter i ytre NordfjordHytter Camping Festlokaler Bading Grilling

  Flg oss p Facebook

  SKREDDERSYDDE LSNINGER TILFORRETNINGSREISEN OG FERIEN.Erfaring gir kjennskap og kunnskap. Ring oss, eller ta kontakt p [email protected]

  MLY57 85 39 50

  Hvor vildu reise?

  Vi kanveien.

 • 10 Havsalt sommar 2015 Vgsy

  Ta turen innom

  Lyst oppleve nye gode smakar?

  Lyst kjenne lukta av ferske bakevarer?

  Lyst p gode tips som gjer maten din betre?

  Reservere bord? Tlf.: 913 98 091 eller mail: [email protected]

  Meir om oss fi nn du p: www.facebook.com/Kraftstasjoneninstagram.com/kraftstasjonen eller www.kraftstasjonen.no

  130 g burger m/ananasring kr. 10,- for ost og bacon

  PRISGUNSTIGE DEKKSalg og plegging av de este typer dekk.

  ADBLUE/TRUCKDIESELVrt nye anlegg ligger lett tilgjengelig for sm og store kjrety.

  PROPANAUTOMATSelvbetjent automat som er veldig enkel bruke. Bytt din tomme aske nr det passer deg, hele dgnet.

  -BURGER

  49,-KAFEN VRStort utvalg og egen sittegruppe der du kan nyte maten i fred og ro.

  KORT VEI TIL OSSGunstige fordeler ved bruk av vre betalingskort, men du kan ogs benytte de este andre kort.

  VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL!

  Mly Servicesenter, Deknepollen, tlf. 3

  alt p n plass

  Drivstoff: diesel, 95, AdBlue, avgiftsfri diesel

  Vaskehall/bilpleie/polering

  Bilrekvisita

  Overnatting/motell

  Kaf - varm mat, baguetter og fastfood

  Dagligvarer vegg i vegg

  ut juni

  6700 Mly - Tlf. 57 85 23 36

  Stort utvalg i fersk sjmat til alle anledninger

  Grilling Lunsjretter Skalldyr Hvalkjtt+ mye, mye mer

  Du fi nner oss midt p Torget i Mly

 • 11

  Mly, sentralt beliggende p vestkysten, er Norg-es strste fi skerihavn (kvantum). Fra naturens side har den ftt en perfekt plassering og den gode havnen har vrt en sterk faktor for byens vekst. Hovedgaten, Gate 1, ligger kloss inntil havnen med butikker p rekke og rad.

  Gjestehavn og bobilparkering med dusjer, vaskemaski-ner og trketromler ligger midt i Mly sentrum.Besker du Mly kan du ogs oppleve Kannesteinen, Krkenes fyr, Refviksanden og Silda eller du kan dra med leiebil (ca. s2 timer) til isbreen i Briksdalen eller til sommerskisenteret p Stryne ellet.

  Velkommen til kysten og Vgsy kommune

  vagsoy.kommune.no

  BLI MED P SOMMERENS SEILSKUTETREFF I SOGN OG FJORDANE!

  Freq

  uenc

  y.no

  Majestetiske skip i havnen med seilere fra hele verden

  Skutefest p dekket til et av verdens strste seilskip - kjp billetter p

  Kaptein Sabeltannshow for de minste Gratis show og minikonsert p et

  skipsdekk i sentrum av Mly

  Stands i gatene samt lokalt mat marked

  Uteservering Organiserte aktiviteter med buss, bt

  og ribb i nromrdet

  Konkurranser og underholdning i havnen

  CRUISE IN COMPANY 18.-20. JULI 2015MLY

  WWW.CRUISEINCOMPANY.NO | FLG OSS P FACEBOOK!

 • 12 Havsalt sommar 2015 vgsy

  abonnements-pakkene vre:

  145,-pr. mnd.*

  total papiravisa tysdag og fredag eAvisa tilgang til Fjordenes Tidende Pluss

  digitalt arkiv

  99,-pr. mnd.*

  digital eAvisa tilgang til Fjordenes Tidende Pluss digitalt arkiv

  59,-pr. mnd.*

  ung eAvisa tilgang til Fjordenes Tidende Pluss

  digitalt arkivEit rimeleg alternativ for unge under 33 r.

  Sj kundeservice p fjt.no eller kontakt oss p 57 84 90 00 eller [email protected] hjelper vi deg.

  * + fakt. gebyr p frste faktura. Deretter ingen gebyr ved val av e-faktura.

  *Inkl. frakt, levering og reg.kostnad levert Frde/Nordfjord. rsavgift kjem i tillegg. **Renta er subsidiert i tre r, for der- 4,49% 150 000,-/ 5 r. Etableringsgebyr 2 917,-. Totalt 168 238,-. Forbruk blanda kyring, utslepp CO2 og NOx: RAV4 VVT-i fr 0,72 l/mil, 166 g/km, 13 mg/km RAV4 D-4D fr 0,49 l/mil, 127 g/km, 143 mg/km. AURIS HYBRID fr 0,38 l/mil, fr 87 g/km, fr 5,7 mg/km YARIS HYBRID fr 0,33 l/mil, fr 75 g/km, fr 6 mg/km. Avbilda modellar kan ha ekstrautstyr. Med atterhald om trykkfeil.

  Auris Hy brid Active+ 1,95%** Fr kr 282 200,-* rente

  NYE RAV4 71NEditio n 4WDFr kr 385 100,- *

  NYE Yaris Hybrid Active 1,95%** Fr kr 215 400,-* rente

  AURIS HYBRID ACTIVE+ 16 alu.felgar Automatgir DAB+ digitalradio Cruise Control Sportssete Navigasjon Mrke ruter Skinntrekt dashbord Ryggekamera Multimediaskjerm

  RAV4 71N EDITION Xenon nrlys 18 alu.felgar Elektrisk bakluke Innfellbare sidespeglar Smart start og lsesystem Underrun stylingpakke Sportsseter

  YARIS HYBRID End meir stille og behageleg Nytt eksterirdesign Klassens beste plassutnytting End hgare interirkvalitet

  SOMMARTILBOD Kjp no og f med

  utstyrspakkar for inntil 25.000,-!

  Kjp no og f med vinterhjul,krompakke og takstativutan tillegg i pris.Verdi 25 000,-

  Vinterhjul utan tillegg i pris.Verdi ca.25 000,-

  Navigasjon utan tillegg i pris.Verdi7 900,-

  Tilboda gjeld eit avgrensa tal bilar

 • 13

  DRIVSTOFF DGNETRUNDT

  Vi tilbyr kundekort med rabatter

  Tlf. 57 85 36 50 - [email protected]

  ... men du kan ogs bruke

  MOLDEN: Bensin, diesel og avgiftsfri diesel.

  KOLSET/RUGSUND: Bensin, diesel og avgiftsfri diesel.

  BRYGGJA: Bensin, diesel og avgiftsfri diesel.AdBlue.

  FLOR: Bensin, diesel og avgiftsfri diesel.AdBlue.

  ALMENNINGSFJELLET: Bensin, diesel og avgiftsfri diesel.

  KULEN/FLYTEBRYGGE: Gassolje (btdiesel) og bensin.

  ELLET:

  el)

  Totalleverandrav produkter og tjenester - vi har kompetansen som trengs!

  hus hytte garasje tilbygg

  rehabilitering byggevarer interir

  VI BRUKER KVALITETSVARER FRA:

  BYGGMA FLEXIT NORDAN STRYNTRAPPA SUNDOLITT LANGLO PRETRE

  Velkommen innom for en uforpliktende prat:

  Bygg & Boligmarkedet AS, Deknepollen, Mly, telefon 57 85 49 00,e-post: [email protected], nett: maaloy.xlbygg.no

  Telefon 57 85 59 04

  Velkommen til

  - besk ogs vr nye butikk i Ulsteinvik.

  - norskutviklet teine- og garnhaler.

  Elektrisk eller bensindrevet.Inntil 220 kg trekkraft.

  HOBBYFISHER

  - kanskje markedets beste krabbe/hummer-teine.

  STADT-TEINA

 • 14 Havsalt sommar 2015 vgsy

  Kaptein Sabeltann redningsvest

  Regatta Seasafe redningsvest(ord. pris 880,-)

  Regatta fl ytedress

  Jobbpartnerpris

  799,-

  Gate 1, Mly, tlf. 415 35 660

  RRReeegggaaattflflflyyyttteedd

  Jobbpartnerpris

  990,-

  Butikken med det gode utvalget

  i kvalitetsklr fra Helly Hansen og Kari Traa ...

  Vi har ogs arbeidsklr for den

  kvalitetsbevisste arbeider, godt utvalg i vernesko

  og klr.

  - og vi har alltid gode tilbud,

  her kan du gjre et kupp! Velkommen til en hyggelig handel

  Servicei sentrum

  Vi utfrer reparasjoner og vedlikehold av bl.a. fritidsbter midt i Mly sentrum.- Bestill slipp-plass i dag s kan du utfre alt vedlikeholdet i romslige omgivelser- Leverer alt av bunnstoff/zink/lakk m.m.- Stort utvalg i verkty og btutstyr

  90 91 91 9657 85 11 77

  Industrivarer SpesialvarerBtslipp Jernvarer Mek. verksted

  Service Service

  Radio-TV ServiceMly Maritim og Radio-TV Service nsker deg velkommen til varehuset ved brospiralen.

  Gratis parkering! Tlf. 57 85 14 01, www.elkupp.com

  Stor p vask og trk

  - alltid gode priserKraftig (2400 W) ledningsfri hndstvsuger til sommerpris

 • 15

  Mlys strste utvalg i moteklr

  til unge og voksne damer

  Blant vre varemerker fi nner du:

  FRANSA

  DRANELLA

  VILA

  SISTERS POINT

  STREET ONE

  FREEQUENT

  2-BIZ

  BESSIEMly Brygge, tlf. 57 85 08 05

  Her nner du

  alt til hjemmet

  Hansen & Dysvik Mly - Gate 1, nr. 79. - tlf. 953 66 620 - [email protected]

  Gate 1, nr. 52, 6700 Mly Telefon 57 85 16 59 www.maaloyblomster.no

  Velkommen til vr bugnande

  butikk og hagesenterfor inspirasjon

  og hyggeleg handel

  Gate 1, nr 80, Mly. Tlf. 908 65 889/57 85 44 46 nms-modellsport.no

  Pilot Puzzle Fly - seilfl y, elektro, for for-brenningsmotor Helikopter Biler/bter Seilskuter Lastebiler- byggesett og RTF/RTR

  Anleggs-maskiner- traktor, dumper, hjullaster, grave-maskin og truck - med lys og lyd! Rimelig serie (p lager). Med hydraulikk (bestillingsvare).

  Bilbaner - radio-styringer- utstyr og verkty til alle modeller.

  Droner- fra 45 mm - 800 mm, med og uten kamera

  Hobbybutikken

  Kystens beste utvalg Rekkverk, gjerde og porter Levegger, sprosser og skodder Terassegulv og varmepumpehus

  Kontakt din lokale forh.:Bjrn Inge Oppedal,tlf. 913 89 696.

  VEDLIKEHOLDSFRITT

  Motehjrnet tlf. 57 84 92 21 Lekeland tlf. 57 84 92 39

  Telefon57 84 92 20 mglass.nomly glassmagasin

  Alt til sommerfesten, grillfesten og terrassen.

  Uteleker, trampoliner og spill til reisen.

  Solkrem, bikini, sol-briller og sommerdufter.

  Sommer hos Mly Glassmagasin

  b.young Rema 1000 Vitusapotek Mken Nille NotabenePost i butikk DNB - minibank

  www.maloybrygge.no

  Mandag - Fredag 10-18. Lrdag 10-15.

  i sentrum av Mly

  abene

  Mly Maritim2 etasjer med btutstyrTlf. 57 85 14 01. www.maritimkupp.no

 • 16

  - norskprodusert kvalitetsbt

  EL-SYKLER

  foto: frequency.no

  Serviceverkstedfor btfolk

  Asgeir Solheim AS6718 Deknepollen. Tlf. 905 43 713 - 915 40 848.

  DIN LOKALE FORHANDLER:BTER BTMERKINGBTER BTMOTORER

  MARINE

  [email protected] LEVERER

  KYSTKULTUR OG BAKOVERSVEIS!Kult, sosialt, inkluderende og noe for alle garantert en uforglemmelig opplevelse!

  F en frisk start p rets sommerfest, temafest eller konferanse med en real, havsalt bakoversveis!

  Havrafting gir det perfekte kick-off for alle typer sammenkomster, fra utdrikkingslag, bursdagsfeiring, temafest, sommerfest og julebord til teambuilding, kundebehandling, kurs, konferanser og ledergrupper. Havrafting kan ogs benyttes som transport mellom

  ulike destinasjoner, eller hva med ett gavekort til den som har alt.

  [email protected] er et action event selskap om leverer friske og spennende naturopplevels-er med inspirerende RIB-kjring langs vestlandskysten og fjordene, krydret med guid-ing, kystkultur, mat, god drikke og en god dose adrenalin. Sammen med vre samarbe-

  idspartnere kan vi ta hand om hele arrangementet fra A til .

  RIB-bten Storm er en splitter ny Gemini Wawerider 1060 Supreme med 2 X 300 HK

  -kken akkurat for dere, uansett om det er en liten tur i nromrdet, eller en lengre tur.

  Pris p foresprsel!

  Vi tilbyr noe for alle anledninger, - bli venn med oss p facebook!

  [email protected]

  Mobil: +47 90 27 27 81Adresse: Gate 1 nr 26, 6700 Mly

  www.stormstad.no

  Freq

  uenc

  y.no

  Havsalt sommar 2015 vgsy

 • 17

  I som mar kan ein f vere med p his to risk gui ding i klos ter ru in ane p Selja med ekte munk ar. Munk ane ved Hl. Sunniva Kloster, som i fjor etab ler te seg i Selje, er blant dei som skal vise rundt i ru in ane etter klos te ret, som er

  blant dei best be var te i lan det. Der kan ein for dju pe seg i le gen da om Sankta Sunniva. Iflgje his to ria blei den irs ke kon ge dot te ra Sunniva, som kom i land p Selja p 900-ta let, p flukt fr hei dens ke nord menn, grav lagt i eit stein ras p Selja. Ho blei sei na re fun nen uskadd og blei ver ne hel gen for Vestlandet og den einaste kvin ne le ge hel gen i lan det. Be ne dik ti nar klos te ret, som ru in ane str igjen fr, blei grunn lagt om lag r 1100 og Selja blei eitt av dei tre frste bispe seta i lan-det. I som mar gr det dag le ge gui da tur ar fr Selje fr 15. juni til 14. au gust. Ein kan ogs kom me seg dit med ei gen bt. Fram til 14. juni og etter 14. au gust er det tur ar laur dag ar og sn dag ar.

  1

  selje ti ting du kan gjere

  munkar viser veg i ruinane

 • 18 Havsalt sommar 2015 selje ti ting du kan gjere

  Selje Spa Thalasso har etter kvart blitt eit av varemerka til Selje Hotel. Rett ved den popu-lre Seljesanden ligg spaet som har bruk av

  sjvatn henta fr Stadhavet som det unike ved behandlingane. Sjvatnet blir varma opp til 40 gra-der og brukt i behandlingane. Thalassoet byr p ulike massasjar, algeinnpakningar, undervassmassasje, badstue og dusjspyling. Ein kan ogs nyte ein tur i symjebassenget, det oppvarma utebadet eller sau-naen. Det finst ogs treningssenter som kan brukast av bde hotellgjestar og btturistar. Selje Hotel er eit godt utgangspunkt for bde natur- og kulturopple-vingar i regionen og hjelper gjerne med tips og rd.

  2ramsalt spabehandling

  Selje har si eiga golf ba ne, lagt i eit na tur skjn t

  om r de ved sent rum. Det er ei av f ba ner som ky-rer tur ne rin gar ogs vin-ters tid og den einaste heil rs ba na i fyl ket. Selje Golf klubb sty rer 9-hols-bana, som er be trak te som ei ri me leg vans ke leg bane, sjlv om den ikkje er s lang. Bana har mange vass hin der i nr leik av green ane og har par 3- og par 4-hl der det leng ste h let er 310 me ter. Golf-klubb en har tur ne rin gar kvar tys dag gjennom som-ma ren. Ein kan lei ge ut styr, men ein br d ta kon takt p fre hand.

  4golf heile ret

  Kjell-Stig Amdam og Gal le r iet mot Stor ha vet si sto re sat sing i r er ikon ut stil ling. Iko na er laga av seks uli ke kunst nar ar med uli ke stil-art ar, og dei ogs blir til stades un der op nin ga. I til legg til sin ei gen

  kunst har gal le r iet sin fas te stall av kunst nar ar. Grethe Berge og Ingun Dahlin stil ler ut. Eit be sk i gal le r iet blir gjort komp lett av den sl an de vak re na tur en utanfor sto ve d ra. Ei vand ring i tuna er i seg sjlv ei opp le-ving, der ein kan vand re mellom hus og skulp tur ar i ha g en. Gal le r iet har ope kvar dag fr 5. juni til 16. au gust.

  5iko nisk kunst mot stor ha vet

  kort veg til strand

  og som mar idyll

  selje9

  8

  7

  65

  421

  Selje kan by p ikkje bare eit ko se leg sent rum med bu tikk ar og nr-leik til bde hav og fjell, men ogs ei krit kvit sand strand eit stein kast fr sent rum. Den flot te Seljesanden blir raskt fylt opp p sol fyl te

  som mar dag ar og er po pu lr blant bde byg de folk og tu rist ar. Den vel 500 me ter lan ge stran da ligg mellom Selje kyr kje og Selje Hotel i le for stor ha-vet. Stranda byr p ut sikt rett til hei lag- og klosterya Selja.

  Ved stran da finn ein ser vi ce bygg med to a lett og dusj, og skul le ein f lyst p ein is i som mar var m en er det kort veg til bu tikk ar og kaf.

  3

  310

 • 19

  P toppen av Kjerringa p Stadhalvya ventar spektakulr utsikt for den som tek turen. Vestkapp byr p 360 graders pano-

  ramautsikt over det berykta Stadhavet, fjell, fjordar og yar. Utsiktspunktet p toppen, nr 500 meter over havet, gir flelsen av st p top-pen av verda. P toppen av Kjerringa er landskapet ope og ein kan finne restar etter gamle stein-gardar. P toppen finst ogs Meteorologisk insti-tutt sin vrradar og det er bilveg heile vegen til toppen. Det kjende Vestkapphuset blei rasert av vinterstormen i 2011 og har ikkje vore i drift sidan. Men oppattbygging av huset er under arbeid og det er hp om f til eit tilbod i sommar.

  7vanvitig utsikt

  Surfarar fr heile verda finn vegen til ytre Stadlandet og

  Hoddevik for ein av dei beste surfeplassane i lan-det kombinert med stor-sltt natur. Hoddevik er staden for leik i blgjene i bde finvr og meir ekstremt vr, sidan stranda er skjerma av hge fjell rundt. Tre mil unna finn ein Erviksanden som ogs byr p god surfing. Det er mogleg leige surfeutstyr, ta surfekurs og overnatte i Hoddevik av fleire operatrar, som ogs byr p surfecampar og yoga. Ein campingplass rett ved sanden i Hoddevik har sanitranlegg til bruk for bade- og surfe-gjester.

  9unik surfebygd

  Barmy gjes te hus er eit flott ut gangs punkt for dei som ns ker na tur opp le vin gar p Barmen. Tove Mly og Tor Ivar streng har res tau rert eit ga malt v nings hus og byr mellom anna p over nat-

  ting, sn dags mid dag og ut lei ge av fis ke sten ger, ro bt og ka no ar. Des se kan ta kast i bruk p fis ke vat net Fjellvatnet p ya, som er godt kjend for fersk-vassfiske. Elles lokk ar ya med flot te fot tur ar i va ri ert na tur med skog, he ier og fjell. H gas te punkt er Skjolden med 545 moh. ya har elles rundt 30 fast bu an de.

  8ein del av yopplevinga

  Kulturhuset Doktorgarden sent ralt i Selje

  byr i som mar p eit rikt prog ram. I til legg til den po pu l re klosterutstil-linga som str i kjel lar en p Doktorgarden, blir det i r eit gjen syn med kunst en til Anna Valen Nss. Til som mar ut stil lin ga kjem ogs den an er kjen de kunst nar en og for fat tar en Bjrg Thorhallsdottir, som stil ler ut bde kunst hand verk og bil de. Fleire kunst nar ar er ogs ven ta til ut stil lin ga. Kaf Claus byr p nye rett ar og bu tikk en Noko Anna har nye god-bit ar. Om ein ns ker sove over i Selje, kan ein lei ge eitt av dei fire dob belt-rom ma i vil la en som blei bygd i 1917. Vert ska pet Torkjell Djupedal (f.v.), Karenlill Popescu og Anna Kjem p hol ns ker vel ko men til Doktorgarden som har ope dag leg fr 20. juni til og med 16. au gust. Doktorgarden er ein del av Kunstlypa 2015.

  10kunst med noko bite i

  Selje er ein kom-mu ne rik p na tur-opp le vin gar og Grete

  Solborg Fure i Stadt Na tur-gui ding kjen ner na tur en og his to rie ne som f. Ho til byr gui da fot tur ar med spen-nan de his to rier i hei le Selje. Saman med na tur opp le vin-ga ne er det det te som gjer tur ane spe si el le. Pak ke ly-sin gar for ein eller fleire dag ar for grup per kan ogs la gast, ogs med mat. Gui d en legg til ret te for al der, in te res se og kor fy sisk ak tiv ein ns ker vere. Over nat ting, mat og tran sport kan ord nast. I til legg or ga ni se rer Fure ogs an dre ak ti vi tet ar som yoga eller kunst kurs i lag med lo ka le ak tr ar. Ho til-byr ogs tur ar i til kny ting til Kystpilegrimsleia.

  6na tur le ge opp le vin gar

 • 20 Havsalt sommar 2015 selje litt av kvart som skjer

  Le gen da p sok kelHis to ria om Sankta Sunniva spe lar ei stor rol le for Selje og har ftt si eiga sta tue h ve leg plas sert med ut sikt mot Selja der le gen da utspelte seg. Den tre me ter hge sta tu en str p det ves le tor get inst i Seljevgen. Det er kunst nar en og bilethog gar en Arne Mland som har laga sta tu en, som kom p plass i 2013. Mar mor fr mar mor bro tet Carrerra p vestkyst en av Italia er brukt til lage statu en. Det er same mar mor brot som blei nyt ta av Michelangelo til lage den verds kjen de sta tu en av David.

  Stein kross med ut siktP Drags ei det der vi king ane i si tid drog bt ane over i sta den for krys se det be ryk ta Stadhavet, str ein 240 me ter hg stein kross med fire mind re stein ar rundt. Denne kross en blei sett opp i 1913 til min ne om d Olav Tryggvason krist na fire fyl ke der i r 997. Rett i nr leik en av kross en er det laga til eit unikt vi king tun som utan drs spe let P Sverdeggja tek i bruk. Dragseidsspelet tek for seg hendin ga ne i r 997 og blir sett opp nes te gong i 2016.

  Kjap pe steg til flott ut siktVel 50 me ter fr Selje Hotel finn ein trap pa til Risnakken. Trap pa tel 226 steg og er ein rask mte kom me seg opp i hg da til flott ut sikt over Selje sent rum, stor ha vet og klosterya Selja.

  Sportsglede og fol ke livDen nest str ste utan drs fot ball cup en i fyl ket blir ar ran gert i Selje sent rum 12.14. juni. Her kjem ikkje bare fot ball gla de barn og ung dom for ut ford re seg p fot ball ba na, men ogs folk som vil opp le ve fol ke liv og ak ti vi tet ar. Rundt 140 lag og mellom 1.000 og 1.100 spe lar ar kjem for vere med p cup en og det blir ei folksam helg i Selje, der ogs rest en av sam fun net gjer litt ekst ra for ei bra fotballhelg. Ak ti vi tet ar p sta di on som hoppeslott og kon kur ran s ar kan fleire vere med p.

  Veg kyr kje min nast krig enI 1943 blei hur tig ru te ski pet Sanct Svithun skkt av en gels ke ja gar fly sidan ein trud de at det var tys ke sol dat ar om bord. 50 men nes ke druk na i for li set, men 78 men nes ke blei red da fr ulyk ka av lo kal be folk nin ga. For min nast dei som druk na blei det i 1970 sett opp eit min ne ka pell. Ervik kyr kje str rett ved den ga mle kyr kje gard en i Ervik fr rundt 1550 og in ne held skips klok ka til Sanct Svithun plas sert i klok ke tr net. An ke ret er plas sert utanfor og al ter tav la, laga i mo saikk, er ins pi rert av for li set og vi ser ei kvin ne som held rundt ein kross med ein bt i stor sj i bak grunn en. Kyr kja fekk i 1996 sta tus som veg kyr kje.

  Performancekunstfes ti val p VenVen grd KUNST er den splitter nye in ter na sjo na le kunst fes ti val en som blir ar ran gert p Veny 11. 12. juli. Det er Bjrn Ven saman med Anita Eide, Julia Krner og Jessica Ven med hjelp fr Elaine Ven og Olav Ven, som eig Ven Grd, som ar ran ge rer fes ti val en. Til fes tival en kjem mellom anna Abraham Brody, Istvn Kovcs, John Court, Karianne Steinsland, Katri Kainulainen & Maximilian Latva, Kurt Johannessen, Nigel Rolfe og Vincent Campos. P prog ram met str det mellom anna ak ryl m ling for born, spray m ling av ein trak tor for ung dom, pa nel de batt, vi deo fram sy ning og tid le ga re ar beid av kunst nar ar og in stal la sjon p fjel let Man ne bei net av Olav Ven (p bil det). FOTO: BJRN VEN

  Trip pel ut ford ring til havs og til fjellsSelje Challenge ut for drar igjen med tri at lon 27. juni med startpunkt i Selje sent rum. Frste etap pe er 500 me ter svm ming langs Seljesanden, deretter er det 5,1 ki lo me ter sykling til Sandvikeidet fr ein tek fatt p sis te etap pe som er lp eller gonge opp til Tarvaldseggja, 645 me ter over ha vet. Mellom 50 og 60 del ta kar ar full fr te tri at lon en i fjor. Ein kan mel de seg p bde i open klas se og kon kur ran se klas se.

 • Messe og tu sen rsmar ke ringrets Seljumannamesse blir ar ran gert p Selja sn dag 5. juli. Det blir ku me nisk guds te neste i klos ter ru in ane og bis kop Ingeborg Midttmme er pre di kant. Med seg fr ho prest ar fr Nordfjord og Vanylven. I r blir det mar ke ring av at det i 2015 er tu sen r sidan Olav Haraldsson kom til Selja.

  I til legg til det som skal skje p Selja, ar ran ge rer ogs Seljumannamessekomi te en eit kul tur pro gram der det blir kon sert med Ss ke na Helgesen med fa milie og ven ner i Selje kyr kje laur dag 4. juli.

  21

  Sam lar ut stil lin ga ne i eitt husSunnivahuset i det ga mle kom mu ne hu set i Selje er vel verdt eit be sk. I fjor som mar tok ein i bruk ti rom for dei mange ut stil lin ga ne. Om ein tek tur en kan ein sj ut stil lin ga Ruin arbei dar en og f in for ma sjon om Riks an ti kvar en si sat sing p Selja. I til legg finst det mo dell ar og in for ma sjon om klos te ret p Selja. Ein kan blade i den rike bok sam lin ga til Broder Ole eller sj kva som skjed de un der tu sen rs ju bi le et i 1996 og 1997. Ein kan ogs lese meir om Sunnivastatuen, som str eit stein kast fr Sunnivahuset. In for ma sjon om Sunnivaleia blir ogs fin ne i hu set. Det var Venner av Selja klos ter som tok ini ti a tiv til ut stil lin ga ne i fjor, og det blir job ba med end fleire ut stil lin gar til som ma ren. Tu rist in for ma sjon en i Selje blir flyt ta til det ga mle kom mu ne hu set, og ein h par f til ein li ten su ve nir bu tikk. Ut stil linga ne i Sunnivahuset blei be skt av mange i fjor, og ein vil i som mar se song en hal de ope dag leg.

  Velkommen til

  6740 Selje, tlf. 57 85 88 80, [email protected], www.seljehotel.no

  Sommarp Selje HotelGode sommarprisar p overnatting.

  Restaurant, sommarmeny, bar.

  Symjebasseng, utebad, treningsrom.

  Spa/thalasso-avdeling med herlege sommartilbod- hugs bestille behandling fr du kjem.

  Frimannsbua sommarpub midt i sentrum

  SOMMERUTSTILLING 5. JUNI - 16. AUGUSTPENT HVER DAG KL. 11 - 16.

  IKONER:Rigmor Hasle Amundsen - Marit Kartveit - Nicolai Dimitrov - Marios Anastasioy

  KUNSTHNDVERK:Ingun Dahlin - Karin vstedal - Steinar Garberg

  MALERIER/GRAFIKK:Grethe Berge - Marius Amdam - Kjell Stig Amdam

  MOSAIKK:Fader Tarsizios

  ATELIERAMDAMGalleriet mot

  Storhavet6740 Selje

  Tlf. 57 85 66 56

 • 22 Havsalt sommar 2015

  www.seljekloster.no

  Ta turen til ya Selja ogSelja Kloster med guideDeler av guidinga blir i sommer utfrt av gresk-ortodokse munkar.

  Klosterbten fr Selje sentrum dagleg: Mn. - sn. kl. 10.00 og kl. 13.15 Varighet: 2 timarPris: Vaksne 220.- Born (4 - 12 r) 100.- Billettar og info: Selje Turistinformasjonen, tlf. 404 46 011.

  NYTT FOR SESONGEN!!!! Klosterbten gr fr Mly til guida tur p Selja Kloster Laur. 20. og 27. juni kl.11.00 (20. juni - berre billettsal ombord)Fr 1. juli - 9. aug: Kvar ons. og laur. kl.11.00 Varighet: 3 timer Pris: Vaksne 300.- Born: (4 - 12 r) 120.- Billettar og info: Mly Turistinformasjon, tlf. 57 84 50 77.

  Turar kan ogs be-stillast ved behov. Kontakt Selje Turistinfo,tlf. 404 46 011eller Klosterbten tlf. 990 46 022 .

  * Overnatting

  * Kafe med heimelaga mat

  * Butikken Noko Anna

  * Utstillingar

  * OpeSommarferien,

  alle dagar 12-18. Vr og haust, laur. og sn. 12-17. www.doktorgarden-selje.no - [email protected] - tlf. 909 29 771

  Idylliske Rundereim ligg 15 km sr for Selje sentrum.Vi leiger ut 5 hytter og 4 leiligheter med god standard, som ligg ott

  til ved sjen. Vi leiger ogs ut btar som kan nyttast til sketurer i et omrde med mange gode skeplassar.

  For meir informasjon/bestilling, kontakt oss ptlf. 57 85 82 12 eller g inn p www.rundereimhytter.com.

  Svelgen Hotellligg idyllisk til ved sjen i kommunesenteret Svelgen. Vi har 40 nyrenoverte rom, ogs store familierom med ekstra soverom.Restaurant og kafe med god mat. Eit unikt turomrde med merka turstiar.- Kort veg til startpunkt for tur til Hornelen (nordauropast hgste sjklippe). Mange skevatten med sprek ellaure. Utleige av kano, kaiakk, og bt for ske p orden. Velkommne til Bremanger og Svelgen hotell Kontakt oss p tlf. 57 79 65 20Mail: [email protected]

  DET ER HER DET SKJER - KVAR SOMMAR - HEILT SIDAN 1860! Restaurant/pub Uteservering p brygge Overnatting i sjhus/rorbu Gjestebrygge Bt og kajakkutleige

  Familietur, rmatur, bltur, bryllaup, kurs og konferanse vi ksar det meste!

  Tlf. 57 79 69 00 Fax 57 79 69 01 E-post: [email protected] Ope alle dagar!

  Mly Rema 1000, Narvesen, Shell Select, KiwiHolvik Bunnpris Oldeide MatRaudeberg Kiwi, Coop MarkedDeknepollen Kiwi, Europris, Rema 1000, Mly ServicesenterSelje Coop Prix, Selje AutoFlatraket Wik DaglegvarerStadlandet Bunnpris StadBryggja Bunnpris Bryggja, Hagens Auto

  Strheim Strheim bensinstasjonNordfjordeid Bunnpris, Coop Mega, Esso, Narvesen, Rema 1000, SjukehuskioskenSandane Autosenteretheim Spar heimVolda NarvesenStryn NarvesenFrde Sjukehuskiosken, Narvesen p rutebilstasjonenFlor NarvesenBremanger O. Hvardstun

  Kalvg Kaia Mat og ServiseSvelgen Coop Marked, Svelgen Motorsenterlfoten JokerBergen Narvesen p Flesland og Haukeland sykehusAndre Ekspressbten Selje/Bergen/Selje

  kjp fjordenes tidende her:

  ... eller last ned appen og les avisa der du er, nr du vil.

 • 23

  Regn eller dr leg vr er ingen prob lem for Carola Strandberg og Carolas Buaspa i Kalvg. Ho kan nemleg ga ran te re bde sol og 30 gra der sjlv nr me te o ro log ane ikkje kan love det te. I den uni ke buaspaet kan ein kjen ne

  sand un der f te ne og nyte solsteiken i rom met for ma som ei ek so tisk strand. I tillegg kan ein f spa mas sa sje, heilkroppsmassasje, hot stonemas sa sje og uli ke inn pak ning ar med alg ar og aro ma p sp aet som ligg p kai kant en i Kalvg. In fraraud bad stue finst der, og ein oppfriskande ok sy gen bar. Om ein ns ker det, kan ein ogs ta eit bad med ut sikt til ham ne bas sen get. Sjlv an be fa ler Carola ei god alge mas ke i an sik tet saman med tur en i bob le ba det. Sp aet er ope etter av ta le og det er an be falt boo ke i god tid, sei nast dag en fr ein vil nyte sp aet.

  1

  BReMANgeR ti ting du kan gjere

  skinande sol ret rundt

 • 24 Havsalt sommar 2015 bremanger ti ting du kan gjere

  Med to gull i ba gasj en fr juniorkokkelandslaget og

  VM i kald og varm mat str Martine Fosse og Martin Sveian for gour met opp levin ga ne p Knutholmen. Plas sert midt i hjar tet av Kalvg, ligg Knutholmen med kyst kul tur som hovudstikkord og vert skapet legg alt til ret te for ei fin opp le ving. Knutholmen er kjend for den gode sj mat en fan ga rett utanfor dra. I til legg til mat en kan ein ogs over nat te mellom sjark fis kar ar og sj b uer i lei leg hei ter spreidd utover den ves le v gen. Med ny op na Buvika har ein tre dob la ka pa si tet en. Om ein kjem sjveg en fr ein opp le ve gjes te ham na som har rundt 3.500 be s kan de i se song en.

  2ser ve ring i verds klas se

  Galleri Frya og Som mar aka de m iet byr p eit rikt prog ram. Sjutte lo ka le og na sjo na le kunst nar ar som har del te ke i Som maraka de m iet str for rets som mar ut stil ling som op nar 27. juni. Fr

  den tid er ut stil lin ga North Atlantic Native Sheep and Wool fin ne i galle r iet. Til Som mar aka de m iet kjem Aud Rye for hal de

  m le kurs i juni. Ruth Brownlee fr Shetland kjem ogs, saman med Ann Blockley fr

  England og Thomas Schaller fr USA. Kunst nar og gal le rist Karin Flaty

  Svarstad driv med kre a tiv bruk av ull, og p ull front en blir det ogs kurs. Terje Simmenes la gar fi gur ar i ull og skal hal de kurs i nlefilting. Som mar ut stil lin ga er open til 10. au gust, det same er Galleri Lof tet og Galleri

  Bu tikk en.

  4byr p ak va rell og ull

  Vingenfeltet er eit av dei str ste hel le rist nings fel ta i NordEuropa. Det uni ke fel tet

  in ne held minst 2.000 uli ke hel le rist ningar fr cirka 40002000 r f. Kr. Det var fjellklat rar en Kristian Bing som opp da ga Vingenfeltet i 1912. Fel tet og det om kring lig gan de land ska pet blei i 2002 fre da av Riks an ti kvar en. Det er derfor sett ned for bod mot ferds le utan sr skilt ly ve. Men sjlv om det er av gren sin gar p be sk, er det mog leg opp le ve hel lerist nin ga ne dersom ein har av ta le med tu rist kon to ret i kom mu n en som ordnar med gui de. Kon to ret ar ran ge rer gui da tur ar fre dag ar fr mid t en av juni til mid t en av au gust.

  5at trak sjon i sr klas se

  brem anger

  10

  9

  5

  3

  1

  ein to tal hjdare Med sine 860 stupbrat te me ter over ha vet er Hornelen

  den h gas te sj klip pa i NordEuropa. Fjellet ligg heilt aust p Bremangerlandet og gir ei fan tas tisk pa no ra ma ut sikt over det va ri er te land ska pet re gi on en har by p. Fjellet kan bestigast fr fleire kant ar og det vs te par t iet har nest en lodd ret te vegg ar. Fr kant en av den fram over len te topp en kan ein omtrent sj lodd rett ned p bt tra fikk en gjennom Skatestraumen. Det segnomsuste fjel let er eit av dei kjen de hekse fjel la i fyl ket, og over tr ua

  vil le ha det til at hek se ne samla seg her bde jon soknat ta og jule nat ta for hal de fest for

  fan den.

  3

  2

  8

  4 6 7

 • 25

  Holmen Ate li er og Pamela Dunbar Ndset byr i som

  mar p som mar ut stil ling med uli ke kunst nar ar. Sjlv la gar kunst nar en kle og tilbe hyr i na tur fi ber, som er ma te ri a la ho har job ba med hei le li vet. I bu tikk en hennar, Holmen Ate li er i Kalvg, har ho verk stad en sin, som blir pak ka vekk for gje re plass til ut stil ling. Av hennar ei gen kunst kan ein fin ne bde teks til ar beid og smyk ke i bu tikk en.

  I til legg til kle de og kunst, s byr Pamela Dunbar Ndset p kok te krab beklr og trk a sild fr Kalvg Kyst lag. Ho har ogs syk kel ut lei ge og har ope kvar dag i juli m nad og fram til 9. au gust. I juni m nad er bu tikk en open tors dag til sn dag.

  7kom bi ne rer teks til og tra di sjons mat Grotlesanden, som ligg ved byg da Grotle i ytre Bremanger, er ein

  vak ker at trak sjon i fin vr, men kanskje end meir fa sci ne ran de nr storm en bryt in no ver land. Opne sva berg og sil ke mjuk sand har gitt

  Grotlesanden sitt sr preg. Stranda, som ofte blir brukt i kom mu n en sin pro fi le ring var len ge ein lo kalt be vart lyn dom. P sand en er det bade fl te, sand vol ley ball ba ne, to a lett og dusj. Det er for bod mot mo to ri sert ferd sel, men det er mog leg ank re opp len ger ute og ro inn til stran da. Elles er det ikkje langt til Iglandsvik Marina som ligg ein tre ki lo me ters spa ser tur unna.

  9sil ke mjuk strand

  Nr leik til na tur en og ak ti vi tet ar er vik tig for Rogier van

  Oorschot, som driv Norway Adventures. I som mar str han mellom anna for sommar camp for barn i start en av sku le fe ri en. Det te blir i Hjelmelandsdalen og i sa mar beid med Klenkarberget Som mar camp i Eid. Elles legg Norway Adventures til ret te for ak ti vi tet ar til fjells og til havs med ka jakk tur ar, havkajakkurs og team byg ging. Oorschot har base p Davik og skred dar syr prog ram for grup per og be drif ter eller for en kelt per son ar. Det kan vere fjell tur ar, ka no pad ling, fiske, seg ling og klat ring i vill og vak ker kyst na tur. Han or ga ni se rer ogs tur ar med full for plei ing og over nat ting i til d mes lav vo, telt eller ror b uer, og legg til ret te for kokkekurs.

  8na tur leg aktivitetsfokus

  P Tongane kyst fort kan ein stu de re

  ka non stil lin gar fr an dre verds krig p nrt hald. Ka non stil lin ga ne finn ein p vest spiss en av Rugsundya med god ut sikt til inn seg lin ga til Mly og Nordfjorden. Det tys ke fest nings ver ket fekk eld dp en un der Mlyraidet 27. de sem ber 1941 d kyst by en blei an gripen av al li er te styr k ar. Om r det er ikkje bu sett, men ein kan fin ne fleire tavler med kart, bil de og annan in for ma sjon som for tel his to ria om fest nings ver ket. Houvdkanonen og mann skaps brak ka str framleis, saman med fleire hus tuf ter, grunn mur ar og bun ker ar. Dek nings rom og v pen stillin gar er ogs in tak te.

  10eit min ne fr krig en

  Eitt av dei f att ve ran de sal te r ia som har vore i tra di sjo nell drift fram til vre dag ar og som er in takt nr det gjeld bde in te ri r og eks te ri r er Vamrk Sildesalteri i Kalvg. Det blei etab lert i 1919 av

  Albert Vamrk og blei ut vi da p mid t en av 1900ta let grun na dei gode sildera. Sal te r iet blei dermed eitt av dei sto re verk sem de ne i sitt slag i fyl ket. Sal te r iet ligg un der Kyst mu se et i Sogn og Fjordane og byr p gui da om vising i som mar se song en.

  6vi ser sildehistoria

  brem anger

 • 26 Havsalt sommar 2015 Bremanger litt av kvart som skjer

  Farts fylt motormoroDa to en for Amcar-tref et Svelgentrefet er i r sett til 19.21. juni. D blir det igjen farts fylt moro i regi av Amcar Svelgen. Tref et byr p of road ky ring i Kupa, mo tor show, street le gal, som er drag ra cing i mind re for mat, tau trek king av bil ar og burning p Kjelkenes fer je kai p laur dag. Fer je ka ia ligg cirka ei mil fr Svelgen sent rum, men gra tis buss blir sett opp for frak te folk fram og til bake. Tem aet for rets mo tor show er kom mu ne sa man sl ing. Mange flot te Amcar-bil ar blir sjlv-sagt ogs fin ne i Svelgen denne hel ga.

  Vak kert mot bak ke lpDet tra di sjons ri ke Vetenlpet blir ar ran-gert for ellevte gong laur dag 11. juli 2015. Med start p den vak re Grotlesanden er ly pa p cirka 4,6 ki lo me ter til ml gang p topp en av Veten, 527 me ter over ha vet. I snitt har ly pa ei stig ning p 12,5 pro sent og to tal hgdestigning er om lag 575 hg de me ter p grunn av litt ned over bak ke oppe p Veten-pla t et. Langt over 500 del tok i l pet i fjor.

  Med ut syn til Nord-Europas hgsteGlofykje i Bremanger er ein yp par leg plass nyte sy net av den mek ti ge sj-klip pa Hornelen. Ar keo lo gis ke ut gra vin-gar vi ser at det har budd folk p sta den i 7.500 r, og hel le rist nings fel tet i Ving en var bu set jar ane sin kultplass. Ved Glofykje er det laga til ras te plass der ein kan ta inn sy net av Hornelen.

  Hem me leg strandDet var nok mange som fekk auga opp for den bort gym de per la Vetvika un der kon sert en med Tupelo i fjor som mar. S mange men nes ke har det kanskje aldri vore p sand en. r sa ka til det te kan vere at for kom me til den av si des lig gan de stran da m ein enten g over fjel let eller ta i bruk bt. Ter ren get ned mot Vetvika er tid vis krev jan de og for fin ne den bes te ve gen br ein ha med seg kjent folk. Vetvik var i si tid ei vel stands bygd bu sett med rundt 40 men nes ke p tre str re gard ar p slutt en av 1800-ta let.

  Tilbake til sildetidaSilda blir sterkt rep re sen tert nr Kalvg Kyst lag og Knutholmen in vi-te rer til Kalvg kyst fes ti val hel ga 31. juli til 2. au gust midt i hjar tet av Kalvg. I r vel ein g tilbake til 1950- og 1960-ta let d silda spel te ei stor rol le, og ak ti vi tet ane, mu sikk en og mat pro duk sjon en vil speg le det te. Det blir ei helg med mange ak ti vi tet ar for sto re og sm. Det blir Eliasbt, lei ke dam, fram vi-sing av dei tra di sjo nel le bt ane til kyst la get, ak ti vi tet ar p bde sj og land fr Buvika til kaia, boder i gata med ymse mat og ror bu med song og mu sikk fre dag kveld. Kly pa kjem ogs til Kalvg og laur dag kveld blir det bryg ge dans p Knutholmen med Steinar Engelbrektson Band.

  Byr p soulblues, jazz, reg gae og swingbluesOpp lev Bremanger gr av sta be len 9.12. juli med base p Havly i Bremanger. I til legg til ei rek kje med ak ti vi tet ar og moro, blir det sjlv sagt mykje god mu sikk. Tors dag blir det kon sert med Adam Douglas i her leg soulblues-rock. Fre dag blir det fa mi lie kon sert p et ter mid dag en med Ida Jenshus og Lava, som blir meir av ei fusion-, jazz- og pop opp le ving. Laur dag kjem den po pu-l re reg gae-ar tist en Ad mi ral P til tel tet bak Havly og ar ran gr ane trur han kan dra mykje folk. Sn dag blir av slut ta med gjen syn med King Pleasure and the Biscuit Boys. Dei spe lar en gelsk swingblues og spel te p Havly for tjue r sidan i r. P dag tid blir det ogs ein kyr kje kon sert. Ar ran gr ane legg til ret te for cam ping og vil kryd re med fleire ak ti vi tet ar som ska par fol ke liv p dag tid.

  Nk ke len til opp le vin ga neEit re vi dert tur kart over fjell tur ar i Bremanger kom i fjor med end fleire tur-sti ar. Kar tet er trykt i ro bust ma te ri a le som to ler vatn og er f kjpt p tu rist-in for ma sjon ar og bu tikk ar. Turlag, id retts lag og byg de lag har bi dre ge i tur kar tet som er delt opp i so ner.

 • Eid har ei lang historie som maktsenter i Nordfjord og det historiske bymiljet i Eidsgata og Tverrgata, Eksersisplassen og garden Mykle-bust og gravhaugane er rekna som eit av dei viktigaste historiske

  byomrda i Norge av Riksantikvaren. For vise fram dei historiske plassane i Eid er det sett opp historiske vandringar. I sommar kan ein derfor vandre i sentrum av Eid med guide. Ruta gr gjennom den koselege Eidsgata og den unike trehusbygnaden, vidare til den spesielle rosemla kyrkja, opp p grav-haugane fr vikingtida og til slutt til Hrmuseet og Eksersisplassen som stammar fr 1600-talet. Pmelding og informasjon om vandringa fr ein hos turistinformasjonen som ligg i Gamlebanken i Eidsgata. Det blir vand-ringar i heile sommarsesongen.

  1

  eid ti ting du kan gjere

  VisEr FraM dEN uNikE ByHisToria

  27

 • 28

  I til legg til vere kunst- og kul tur hu-set i Eidsgata, har

  Kulturhuset Ga mle bank en ogs bank pub i kjel lar en som stort sett er open i hel-ga ne. I som mar blir det fleire se pa rat ut stil lin gar i dei tre eta sj ane med kunst-nar le ge opp le vin gar. Av fas-te kunst nar ar finn ein mellom anna Roy Berg, ge Steinset, Per Rosenberg og Ien Kla ver. Mange spen nan de utstillarar er ven ta til som ma ren. I til legg til kunst i ga mle-bank en som har sttt sidan 1881, har Malakoff Rock fes ti val sitt kon tor i byg-get, samt festivalbutikk. Tu rist in for ma sjon en ligg ogs i byg get. Kulturhuset Ga mle bank en er ope dag leg fr 15. juni til 15. au gust.

  5Kunst, Kul tur og pub

  Havsalt sommar 2015 eid ti ting du kan gjere

  Harpefossen ski sen ter byr ikkje bare p ski-gle de. Om ein vil ha

  farts fylt moro, kan ein pr ve seg p downhillsykling i tra s ved Kjenndalsheisen p Furu-hogane. Om ein vil ta det ro leg, finst det mange tur-mog leg hei ter i Hjelmelands-dalen. Ski sen te ret har sttt for mer king, skil ting og gra de-ring av 100 ki lo me ter med tur ly per. Fiske kan ein ogs gje re i elva Hjalma og fis ke vat na in no ver fjel let. Ved Sevlandsetra er det bygd ei bl hyt te til fri bruk der det finst grill og ved. P den 8 ki lo me ter lan ge rund ly pa i dal en kan ein g trr skodd, syk le eller ri med hest ar. Ski sen te ret lei ger ut syk lar og ut styr til downhillsykling.

  2noKo for ein Kvar smaK

  Nordfjordeid er etter Selja rek na som den eld ste kyr-kje stad en i Nordfjord. Eid

  kyr kje er ei lang kyr kje i tre som blei full sten dig res tau rert i 1915 av kunst m lar en og tre skje rar en Lars T. Kinsarvik. Han om gjor de kyr kje rom met til eit pryd verk med eit sterkt na sjo nal ro man tisk preg. Kyr kja er kjend som den ro se m la kyr kja og er rikt de ko-rert i tak, p veg ger og p sy-le ne. Kyr kja har ogs ny leg gjen nom gtt ei ny res tau re ring og byr dermed p eit heilt ny res tau-rert kor tak.

  Ein god del tu rist ar tek tur en innom den spe si el le kyr kja, og den har ope kvar dag fr juni til mid t en av au gust. Dersom ein ns ker gui de i kyr kja kan ein ta kon takt med kyr kje kon to ret.

  4ro se m la Kyr Kje be sK

  Rett ved Eidselva finn ein Stokkenes Golf Park som er ei 9-hls bane. Bana

  som opna i 2006 er re la tivt kort, men har na tur le ge ter ras s ar for kvart hl. Den held ein hg stan-dard og bde bane og dri ving ran-ge kan bru kast dag og kveld. I 2012 fekk bana eit nytt v ings-om r de for alle med green, bun-ker og rangetrening. Nordfjord Golf klubb sine med lem mar held bana ved like og ar ran ge rer ogs tur ne rin gar gjennom som ma ren. Den str ste tur ne rin ga er Maurstad Open og den bru kar vere full-teik na. Elles kan ein f opp l rings kurs i golf og dersom ein av ta lar p fre hand med klub ben er det mog leg f lei ge ut styr.

  6byr p golf ved laK se elv

  opp fyl ler ridedraumenNorsk Fjordhestsenter fr opp le ve et ter verk na der av den po pu l re Frost-film en, med ame ri ka nar ar p be sk i som mar for hel se p na sjo nal skatt en fjord hest en. Sen te ret byr p riding enten in nan drs

  eller ute i na tur en for folk i alle ald rar og ferdigheitsniv, med tur ar fr ein halv ti me til dags tur ar. Fjor ding en er ogs syn leg i sent rum med fleire ak ti-vi tet ar som heste taxi og nr det skjer noko spe si elt. Sen te ret har nrt sa mar beid med lo ka le ak tr ar og til byr fir ma tur ar, kvelds tur ar, bl tur ar med over nat ting og mat ser ve ring.

  3

 • 29

  Det romerskinspirerte Badehuset p Nordfjord Hotell byr p eit heilt spekter av velvrebandlingar, det seg vere kinesisk, klassisk, aro-mamassasje eller massasje med varme steinar, innpakningar, kos-

  metisk akupunktur og ansiktsbehandlingar. Kanskje kan ein honning- eller sjokolademassasje freiste? I Badehuset er det sommar ret rundt med terapibasseng som held 34 grader. Treningsrommet i Badehuset er ogs

  populrt, der ein etterp kan innta sauna-avdelinga som bde har finsk, tyrkisk

  og infraraud badstue. Om ikkje ein iskald dusj freistar, kan ein ta

  seg ein tur i det utandrs boblebadet med saltvatn.

  Badehuset blir karakteri-sert som 50 prosent vel-vre og 50 prosent rehabilitering.

  7innbydande spabehandlingar

  Sommarshoppinga i Eid kan i sommar by p aktivitets-

  fylte laurdagar for tiande ret p rad. Kvar laurdag fr 20. juni til og med 1. august blir det ggate med aktivitetar der lag og organisasjonar bidreg. Ein planlegg mellom anna ein vikinglaurdag, og s blir det til ulike tema der ein til dmes vier Malakoff-helga til festivalen d det er ekstra mykje folk i Eid. Planen er ogs f til musikk p laurdagane og boder der folk kan f selje ting som dei lagar sjlve. Irene Berteig og resten av gruppa som planlegg sommarshoppingen hpar p strlande sommar-vr og at det blir ein mteplass for bde tilreisande og lokale.

  9jubilerande laurdagsmoro

  Roald Halkjelsvik i Eid sportsfiskar-lag tok to laksar p 7,5 kilo p opningsnatta for laksefisket i fjor.

  Den strste laksen som blei fanga i Eidselva i fjor var p 15,5 kilo. Det var end ikkje nok til knuse rekorden p 18,4 kilo, som er den strste laksen fanga i Eidselva. 1. juni opnar sesongen og sjansane er store for f ein laks p rundt 910 kilo, men det er sjeldan ein fr strre enn 1516 kilo, iflgje leiar Svenn Morten Eikeset i sportsfiskarlaget.

  Eidselva er ei berekraftig elv med gode oppvekstvilkr for laksen. Mange tilreis-ande brukar laksefiske som rekreasjon og kjem att r etter r. Eid elveeigarlag inn-frte i fjor kvote p sjauren i elva, noko som ein fortset med i r. Sesongen varer til 31. august, og fiskekort fr ein kjpt p sportsbutikken Chatlet p Nordfjordeid.

  8her Kan du siKre deg storfangst Holmy

  arbeidsskule var den frste

  arbeidsskulen eller snikk-arskulen i Skandinavia d den blei skipa i 1858. D skulen blei lagt ned i 1972 blei undervisninga flytta til yrkesskulen p Nordfjord-eid. Ein kan p frespurnad f omvising p arbeidssku-len og den unike samlinga som fortel historia til garden og skulen.

  I r blir sommarutstillinga ei separatutstilling med Tone Thingns fr lesund. Ho brukar akryl og olje til sine skildringar av menneske og land-skap. Hgfjell og kystkultur ligg nrt hennar hjarte. Sommarutstillinga opnar 27. juni og held ope til ut i august. Ein kan beske utstillinga laurdagar og sndagar og elles p frespurnad.

  10viser historie og Kunst

  eid

  10

  2

  1 3 4 5 6 7 8 9

 • 30 Havsalt sommar 2015 eid litt av kvart som skjer

  Skal rocke rets Malakoff16.18. juli gr den tret tan de ut g va av Malakoff Rock fes ti val av sta be len p Nordfjordeid. Headlinere i r er mellom anna Kaiser Chiefs, Mew, Ri val Sons, Susanne Sundfr, Seigmen, Enslaved, Datarock, Jonas Alaska og Emilie Nicolas. Fes ti val en har kvart r sidan opp start en sett pub li kums re kord. 22.000 pub li kum mar ar over to dag ar tok tur en til rocke fest en i fjor.

  Kul tu rell stor sto veOpe ra hu set i Eid stod fer dig i 2009 og er Nordfjord si kul tu rel le stor sto ve med rom for alle ty p ar sce ne kunst. Opera, te a ter, mu sikk og spel fr boltre plass i Ope ra hu set. I som mar str mellom anna Brassfest den 6. juni, klubb kon sert i Gym men i regi av Malakoff Rock fes ti val 16. juli og den ty se te ope ra en Viva La Mama av Donizetti den 26. au gust p prog ram met.

  Opp ford rar til nr leikKlem ming er sunt, ret rundt str det p skil tet over den ko se le ge klemmebenken i Eidsgata. Klemmekroken er ein yp par leg stad til set te seg ned, ta li vet med ro og sjlv sagt gi eller f ein klem. Ein god klem kan mellom anna sein ke blod tryk ket og ni v et av stress hor mon i kropp en, har fors kar ar fun ne ut.

  Hyl lar sce ne kunst nar enI Eid finn ein sta tu ar av mellom anna ma te ma ti kar en Sophus Lie, over le ge Hans Chr. Wennevold, kunst m lar Eilert Mehl og skodespelar Alfred Maurstad fr Bryggja. Maurstad var ein av dei frem ste sce ne kunst nar ane i det 20. hund re ret og har sin ei gen sta tue i Maurstadparken p Nordfjordeid.

  Skal vise ny elsk hugLyst spe let Elsk hug og eks is som gr fre seg utan drs blei sist sett opp i 2013, og drog hei le 1.650 pub li kum mar ar. Hand lin ga er tatt fr Eksersisplassen p Nordfjordeid 17. mai 1895. Det er Norges str ste utan drs spel for born og unge med nr 140 ak tr ar p sce nen, dei fles te un der 18 r. For fyrste gong blei eit ekte bryl laups lag til som ein del av hand lin ga i to av dei tre fram sy nin ga ne i 2013. Spelet blir i som mar sett opp for sjette gong sidan opp start en i 2005. Det blir tre fram sy nin gar hel ga 26.28. juni.

  Fr sitt eige min nes mer keMilorgsjef og rett ferds for kjem par ma jor Oliver H. Langeland som var fdd p Nordfjordeid fr sitt eige min nes mer ke. Min nesmer ket, ei bys te, skal vere eit syn leg be vis p takk semd for inn sats en Langeland la ned un der 2. verds krig en som leiar for Milorg D-13. Av du kin ga gr fre seg p den eld ste mi li tr plass en i lan det, eksersisplassen p Nordfjordeid, laur dag 27. juni.

  Ta turen opp p TrollenykjenTrollenykjen Opp er eit mot bak ke lp som blir ar ran gert 14. juni i som mar for sjette gong. Re kord en i mot bak ke l pet er p 35 mi nutt og 10 se kund. Om ein vil ta tur en i eit litt meir be da ge leg tem po er tur en til Trollenykjen ein fin fjell tur. P topp en p 898 moh. fr ein ei prakt full ut sikt over Nordfjordeid og Nordfjorden. Tur en start ar rundt 100 me ter fr Skipenes bru med trak tor veg over dyr ka mark. Her finn ein ein godt mer ka sti, som etter kvart gr gjennom lauv skog og vekslan de myr og jord grunn til ein fr fast fjell un der bei na. Van leg tur tem po tek deg til topp en p cirka to ti m ar.

 • 31

  Ein fl o stad vitje. Ein god stad bu. Kulturkommunen midt i Nordfj ord Operahuset og Opera Nordfj ord Malakoff Rockfestival Variert idrett smilj Senter for verdas fj ordhestmilj Gode skular og oppvekstvilkr

  Byggeklare tomter Full barnehage- dekning Variert nringsliv Handelssentrum med sjel Harpefossen Skisenter Vikingsenteret Sagastad

 • 32 Havsalt sommar 2015

 • 33

  St. Jetmundkyrkja p heim er ei mel lom alder kyr kje bygd i mar mor og gr stein i en kel ro mersk stil. Den er fr cirka r 1150 og kan

  vere blant dei eld ste kyr kje ne i lan det. Med gui de kan ein f opp le ve mel lom al der kyr kja som har nam net etter den en gels ke kong Edmund (Jetmund). Etter le gen da kom han rei san de over Maurstadeidet og mein te at heim vil le vere ein god stad byggje kyr kje. Kong Edmund blei dre pen av vi king ar og sei na re ka no ni sert til hel gen i den anglo sak sis ke kyr kja. St. Jetmundkyr kja blei ri ven i 1863, men p 1930ta let blei ga mle skis ser tek ne i bruk til gjen opp byg ging av kyr kja. Den blei vigs la p ny i 1957. Inn ven dig kan ein sj prei ke stol en som er fr 1630 og altarskulpturen laga i Tyskland p 1400ta let. Om ein ns ker gui da tur i kyr kja, kan kom mun en eller gui de Brit Lvold kon tak tast.

  1

  VanylVen ti ting du kan gjere

  ei mel lom al dersk opp le ving

 • 34 Havsalt sommar 2015 VanylVen ti ting du kan gjere

  Galleri Brdrene Vik i Syvde byr i som mar p som mar ut stil ling med Sonja Reite. Kunstnar en har til kny ting til Syvde, men bur i le

  sund. Det er an dre gong at kunst en hennar blir stilt ut i gal le r iet. Birger Vik er elles opp te ken av lo kal kunst og har kunst for ein kvar smak hen gan de i gal le r iet. I til legg til kunst en p vegg ane er det ramme verk stad en som er ryggrada i gal le r iet. Ut stillin ga op nar allereie ved pin se og vil st utover som ma ren. Gal le r iet og verk stad en har ope mn dag til laur dag.

  2set be s ket i ei kunst nar leg ram me

  Om ein in te res serer seg for eld re bruks gjen stand ar,

  kan ein tur til Valborgsamlinga p ga mle Thue sku le p heim an be fa last. Valborg Kroken had de samla over 500 gjen stand ar i eit stab bur p gard en ho budde. D ho gjekk bort fekk kom mu n en des se gjenstand ane. Ein kan ogs fin ne ting som kas sa ap pa rat, disk og va rer fr Grubsebu tikk en, ei ga mal sj bod som var land han del p heim. Innsamla ga mle sku le b ker og klas se foto fr elev ar som har gtt p sku l en blir ogs vist fram. Det er Brit Lvold og Marianne Pettersen som vi ser rundt i samlin ga p fre spur nad.

  4tilbake til ga mle dag ar

  Vanylven Golf klubb kan by p par 68 og vel 3.900 me ter fr gul tee som ut ford rin gar p den flot te golf ba na i Vanylven. Det er ei 9hls golf ba ne som ligg godt til med ut sikt over Syvdsfjorden. Klub ben er

  stolt over ha kunst gras som un der lag p alle green ar. Vi da re har bana sma le fairwayar, ut ford ran de bun ker ar og ei bane som er om gitt av el var og skog ar gjer det til ei spen nan de opp le ving. Bana har dri ving ran ge med ballau to mat som er open kvar dag i som mar m na de ne. Golf klubb en har eige klubb hus p sta den, ar ran ge rer kurs og har ut lei ge av kl ler.

  5golf med fjord ut sikt

  Den verds kjen de edel stein en peridot er kjend for sin in ten se grnfar ge og reinheit og p Norsk Oli vin sen ter p ga mle Thue sku le kan ein sj n ra re p den. Gull smed Bjrnar Ekremster vi ser gjerne

  fram den kjen de stein en. Dei str ste mineralmusea i inn og ut land har eit ek semp lar fr heim i sine sam lin gar. Sen te ret har Norges str ste oli vinkrys tall og peridot som er heilt ube hand la eller om gjort til smyk ke stein. Peridot er krys tal li sert rein oli vin dan na un der enormt trykk i nr leik en av man te len i jor das in dre. Om ein vil, kan ein sjlv pluk ke sin ei gen peridotstein p Peridotplassen om lag 6 ki lome ter fr heim sent rum, og deretter f den om gjord til ein smyk kestein. P sen te ret er det om vi sin gar torsdagar, laur dag ar og sn dag ar fr 9. juli til 2. au gust.

  6edel stein ut stil ling

  10

  9 8

  7

  64 1

  godt mer ka fjell vand ring Eit flott ut gangs punkt for mange uli ke fjell tur ar er Kilebrekka/verberg. Om r det ligg midt i kom mu n en og det er veg opp fr bde Syltedalen i Sylte og Saurdalen i Syvde. Det te gjer om r det til eit

  po pu lrt tur om r de sidan ein kan n om r det p un der ein halv ti me. Her kan ein g rund tur ar og topp tur ar av ulik vans ke grad. P verberg er det ogs sn dags open kafe p Utsikten fjell kro. Kom mu n en er elles kjend for god mer king, in for ma sjon fr ein i tur kart eller p nett si da morotur.no.

  3

 • 35

  I en d en p Hakallestranda finn ein ei rik modellbt

  samling som hy rer til ram So ge lag. Den byr p mi ni a tyr ar av Titanic og Noahs ark, s vel som f ring ar, jek ter, damp skip, ru te bt ar, red nings skyter, or logs skip som Wasa, Bounty og Victory, klippar ar som Cutty Sark og po lar ski pa Gja og Fram. Ut stil lin ga vi ser ut vik lin ga av bt ty p ar knytt til lokalhistorie og verds his to rie. Om ein tek kon takt p frehand, kan ein av ta le visning med leiar Olav Hgset i so ge la get.

  7vi ser fram mo dell ane

  Sandviksanden finn ein p Hakallestranda lengst vest i Vanylven. Og det te er plass en ein gjerne vil vere p sol fyl te dag ar. Med ut sikt til Stadhavet er Sandviksanden ein po pu lr ba de plass for bde til rei

  san de og lo ka le om som ma ren. Det finst to a lett fa si li tet ar ved stran da og sm bt ham na ligg rett ved. Nytt av ret er eit strand hus som er bygd rett ved stran da, der ein kan f seg ein is eller noko bite i. Det te til bo det er ope for alle, og ein kan ogs sit te der i dr leg vr. Det er Hakallestranda ut vikling som har bygd det og Hakallegarden, som ligg ein kort spa ser tur unna, som driv det. Strandhuset er ope dag leg fr 20. juni til og med 16. au gust.

  9strand idyll med eige hus

  Om ein ns ker ei dy risk opp le ving kan ein ta tur en til

  Hakallegarden p Hakallestranda. Der kan ein f mte al pak ka, kyr, hauglandsfe, hest, esel, gris ar, gei te kil ling ar, lam og ei kal kun om ho opp f rer seg. Ein kan ogs f seg ein ri de tur eller lei ke p lei keplass en eller i plas ke dam men for barn. Om v ret ikkje vi ser seg fr si bes te side blir det ak ti vi tet ar in nan drs, bde ri ding eller det hel se p dyra.

  Om ein blir svol ten kan ein til d mes f seg ein kort reist bur gar inne p gard en, eller ta tur en i Strand hu set som ligg nrare Sandviksanden. Der kan ein ogs sit te i all slags vr. Det er Aina og Olav Moldskred Krakset som driv den po pu l re og far ge ri ke gard en som held ope dag leg fr 20. juni til og med 16. au gust. Eller er det ope laur dag ar og sn dag ar.

  8dy ris ke opp le vin gar

  I ein park ved kom mu ne sente ret Fisk

  bygd str ei sta tue av ei sol sik ke, som etter kvart har blitt eit kjen ne mer ke for Vanylven.

  Den er ikkje mind re enn ver das str ste sol sik ke i stl, og sol sik ka er eit symbol p op ti mis me, triv sel, vekst og godt sam hald i Vanylven kom mu ne.

  Sol sik ka av stl ra gar hei le 13,96 me ter i v ret og er dermed godt syn leg fr fleire hald. Den veg 996 kilo.

  10str lan de kjen ne mer ke

  VanylVen

  5

  3

  2

 • 36 Havsalt sommar 2015 VanylVen litt av kvart som skjer

  Kunst nar leg tm mer sto veTorill Bernatek og Lundgrden byr i som mar p kunst ut stil ling. Lundgrden ligg p Tunheim p Fisk og gal ler iet er ei res tau rert ga mal tm mer sto ve med smie. Det blir ogs en kel ser ve ring i gal le r iet som har ope ons dag ar, laur dag ar og sn dag ar fram til 21. juni. Gal le r iet har i som mar ut stil ling med bil de av kunst nar Martha Sofie Simonsen som til van leg bur i Troms.

  Spe si ell midt ra battI ga mle Fisk sent rum er det sett opp ein noks spe si ell midt ra batt, med ein sta tue av ein stor laks. Denne lakse statu en str i til legg til den hge solsikkestatuen som ein finn i Fisk sent rum.

  Sats ar p fiske tu rist aneP topp en av Maurstadeidet finn ein Kvile hyt ta, som sats ar p tu rist ar som kjem for fiske i fis ke vat na rundt heim. Det finst tre fis ke vatn p Maurstadeidet i tillegg til Movatnet, som ligg h ga re oppe enn Maurstadeidet. Kvile hyt ta sel fis kekort til des se vat na i til legg til alle fis ke vat na som hy rer til heim krins. Mange fis ke in te res ser te kjem gjerne for fiske og over nat te hos Kvile hyt ta, som har hytte ut lei ge. I til legg finst det ogs lak se fiske i heimselva, som Kvile hyt ta har ei flott ut sikt over. Kvile hyt ta ser ve rer tra di sjons mat, har ca te ring og har ope dag leg fr 22. juni til 2. au gust.

  App vi ser opp le vin ga neVanylven har sin ei gen app ut vik la av Vanylven Ut vik ling. Denne vi ser veg til at trak sjon ane i kom mu n en. App en kan ein laste ned p smart te le fon og den gir in for ma sjon om det mes te ein kan fin ne av at trak sjon ar og til bod i kom mu n en. Den in ne held mellom anna eit kart der at trak sjon ar, tur ly per og te nes te til bod er mer ka av.

  Byr p lak se fiske i fleire el varLak se fiske kan ein dri ve med bde i heimselva p heim og i Oselva i Syvde. I sist nemn de er det laga til kuns tig oppbygde tersk lar som dan nar kulp ar det er fint fiske i. Oselva er vel dig av hen gig av ned br for vere open, og i fjor var den open bare to av to talt seks ve ker. Myklebust el ve ei gar lag har sett opp ein ga pa huk ved elva, der finn ein opp lys nin gar om fiske tid, kon takt per son ar og om elva er open. Fis kekort og in for ma sjon fr ein ogs p bu tikk i Syvde. Fis ke kort i Oselva om fat tar ogs den del en av Srdalsvatnet som ligg n rast sj en. Laks p 8 kilo har ein ftt i elva, men det er meir nor malt med fisk p 1,5 kilo. P heim va rer se song en fr 1. juni til ut au gust, og den str ste laks en som er fan ga der er ogs p 8 kilo, men stort sett fr ein laks i str rel s en 1,5 til 2,5 kilo. Rundt 650 fisk blei tatt opp i fjor. Grun na lg vass f ring blir denne elva ogs tid vis stengd. Det te fr ein opp lys nin gar om fr heim el ve ei gar lag og p Coop Byggmix p heim. Bu tikk en er den einaste som sel fis ke kort til heimselva, opply ser leiar i el ve ei gar la get, Svein Thue.

  Ro ckar VanylvenFor t tan de gong blir Vanylvsrkk ar ran gert p Eids i Vanylven. Festivalomrdet ligg na tur skjnt til ved fjord en og fes ti val en har trekt til seg bde sto re og sm. I fjor var det cirka 4.000 som kom for f med seg fes ti val en. Vanylvsrkk er ein spe si ell kon sert are na, med utan drs sce ne rett ved fjord en. I fjor var det mellom anna The Straits, Stagedolls, Return og Violet Road som stod p sce na. 3. og 4. juli gr ein ny fes ti val av sta be len.

 • 37

  His to risk steinEit par hundre me ter ovanfor Kvile hyt ta finn ein St. Jetmundsteinen. Iflgje his toria la en gels ke kong Edmund ( Jetmund) seg ned sove ved denne stein en, og d han set te seg p stein en dag en etter og sg utover heim, pei ka han ut kor St. Jetmundkyrkja skul le plas se rast.

  Opplevingsgard for heile familien Kortreist mat Interirbutikk Innandrs riding i drleg vr Ope kvar dag fr 20. juni til 16. august Telefon 900 68 996 www.hakalle.no

  Velkomen til gards!

  FOTTURAR I VANYLVEN

  Last ned appen Vanylven for kart over fourar i Vanylvsella, og besk oss p vanylven.no

  HAKALLEGARDEN

  ST. JETMUND KYRKJE

  SANDVIKSANDEN GOLFBANE P EIDS

  PERIDOTPLASSEN

  TIB

  E 1

  41

  15

  Velkomen til KvilehyttaHer fr du tradisjonell mat og ei fantastisk utsikt.Vi har kafe, catering og hytteutleige.Du fi nn oss mellom Bryggja og heim.

  Meir info om opningstider og kva vi kan tilby, sj vr heimeside: www.kvilehytta.noTelefon 900 58 453

 • 38 Havsalt sommar 2015

  Dekkjer heileNordvestlandet!

  Annonsa er synleg for 245.000lesarar p nett. I tillegg kjemden p trykk i di lokalavis.

  Leige ut hytta?

  Raskt og enkelt!

  Skriv inn annonsa sjlvog legg ved bilete.

  For kun kr 179,-kjem annonsa

  2 veker p nett og 3 innrykki di lokalavis.(Bilete p nett er inklusiv i prisen,ev. bilete p trykk i avis kr 99,- ekstra)

  Selje - kjpe - leige?Prv Annonsetorget p nett og papir

  Motor

  Bt

  Arbeid

  Stort & smtt

  Tapt & funne

  Bustad

  G inn p www.fjt.no

 • 39

  Via Ferrata til Hoven finn ein hgt over fjord en i Loen i Stryn. Om ein vg ar seg opp Via Ferrata fr Loen, fr ein krys se hen ge br ua Gjlmunnebrua som blei opna i 2013. Denne brua er hei le 120 me ter lang og ligg p 750 me ter

  over ha vet over eit 160 me ter djupt gjl. Fak tisk er det te den leng ste Via Ferrata-brua i Europa. Via Ferrata er ita li ensk og kjem fr frste verds krig, d ein bygde jern sti ar i fjel let. I dag er det te stl kab lar som gr ru ter oppover fjel let der klat-rar en sik rar seg med ut styr for ikkje fal le ned. Ut styr og gui de er til gjen ge leg for den som vil pr ve seg p den ut ford ran de na tur opp le vin ga. For kom me seg til Hoven p 1010 moh., start ar ein p skogs veg bak Hotel Alexandra, deretter er det sti i bratt ter reng fr 170 til 440 moh. Der kjem ein inn p Via Ferrata som tek deg til 880 moh. D str det att 130 hg de me ter og 400 lengde me ter til topp en.

  FOTO: ERNST RIHA/REISEML STRYN & NORDFJORD

  1

  Sogn og Fjordane ti ting du kan gjere

  HgtHengande naturoppleving

 • 40

  ein heil by av bkerBok by en Mundal i Fjrland er ein einaste stor brukt

  bokhandel. Ferjeventerom, fjs, bank og post lo ka le er blant dei ti tals ori gi na le bokut sa la i Mundal. Det finst om lag fire hyl le ki lo me ter med b ker til sals i bok by en som blei grunn lagd i 1995. Tonnevis av bruk te b ker blir kvart r red da fr bli kas ta. Boknatti blir ar ran gert 20. juni i som mar. Og denne dag en be tyr bok moro for bde sm og sto re i ein stor mark nad der ein kan sel je eig ne bruktbker til den lyse mor gon. Det blir ogs kon sert ar, opp lesing av for fat tar ar, og mat og drik ke.

  Lonely Planet Traveller kra i fjor Flmsbana til ver das bes te togrei se. Den byr p noko av det mest spek ta ku l re norsk na tur har vise fram. Det er ei av ver das brat tas te jernbanestrekningar p nor

  mal spor. Den gr fr hav ni v i Flm i Aurlandsfjorden til hgfjellsstasjonen Myrdal p 865 moh. Tur en gr forbi brat te fjell vegg ar, fos se fall og gjennom 20 tun nel ar. FOTO: MORT EN RAK KE/VISIT FLM

  Sta tu en av Kong Olav V hel sar deg vel ko men ved inn

  seg lin ga til Sognefjorden. Lan de mer ket er plas sert p Skjerjehamn, nord p Sandya i Gulen kom mu ne. Statu en er laga av kunst nar en Knut Steen og blei av du ka i 2007 un der Ut kant fes tival en. Denne fes ti val en blir i som mar ar ran gert 22.25. juli og har hen ta inn stor namn som Bob Geldof, Beth Hart, Marit Larsen, Sondre Lerche, DumDum Boys, Kvelertak og fleire til fes ti val prog ram met.

  Ein av dei str ste na tur at trak sjon ane i Norge er Briksdalsbreen. Det er ein arm av Jostedalsbreen, som er den str ste bre en p det eu ro pe is ke fast lan det.

  Breen slyn ger seg ned den tron ge dal en fr 1.200 me ters hgde og ligg i en d en av Oldedalen. Fr Briksdalsbre fjell sto ve er det grus veg til bre en. Tu rist at trak sjon en blir kvart r be skt av fleire hundre tu sen tu rist ar. FOTO: NORMANN/REI SE ML STRYN & NORDFJORD

  kon ge leg FeS Ti val

  ein av norgeS STr STe

  6

  52

  sogn og fjordane

  Ut sikts platt for ma Stegastein ligg 650 me ter over ha vet og gir fan tas tisk ut sikt over Aurlandsfjorden. For ta seg til ut sikts punk tet m ein kom me seg til Aur lands veg en p

  Aurlandsfjellet 6 ki lo me ter fr Aurlandsvangen. Ve gen til ut sikts punk tet Stegastein, som p kort tid har blitt ein at trak sjon i seg sjlv, er open hei le ret. Platt for ma er bygd i lim tre og stl og lf tar be s kan de 30 me ter ut i luf ta. Det te gir at den stor slt te ut sik ta og det uni ke fjord land ska pet fr ein heilt ny di men sjon. FOTO: ROLF M. SRENSEN/VISIT FLM

  gir STor SlTT Fjord uT SikT

  3

  kra Til ver daS beS Te

  4

  Havsalt sommar 2015 sogn og fjordane ti ting du kan gjere

  6

 • 41

  Borgund stav kyr kje i Lrdal kom mu ne er den mest sr merk te

  og best be var te av dei to talt 28 stav kyr kje ne i lan det. Den blei bygd i 1180, og den ka rak te ris tis ke ut sj nad en med sponkledning, svalgang, drakehovud, tak over tak, kross p mne kamma ne og tak ryt tar med spir har blitt brukt som fre bi le te ved an dre stavkyrkjerestaureringar. Eit be sks sen ter ligg rett ved og vi ser mellom anna his to ria til stav kyr kje ne. Norges eld ste stav kyr kje er Urnes stav kyr kje i Luster, det te er den einaste i sitt slag p UNESCO si verds arv lis te. Den blei bygd i 1130ra og er eit sentralt verk i norsk kunst og his to rie.

  Nryfjorden er saman med Geirangerfjor

  den p UNES