8
Program för Sörbykyrkan Sommar 2013

Sommar 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programblad för sommaren 2013

Citation preview

Page 1: Sommar 2013

Program för Sörbykyrkan

Sommar 2013

Page 2: Sommar 2013

Förändringstid!Vi lever i en tid full av förändringar. För-ändringar som kommer snabbt eller smy-gande. Bara vi går ut genom dörren så möter vi dem. Vi ser den i de knoppande träden och blommor-na, äntligen har den vår vi väntat på och längtat efter kommit! Sista vinterveckorna har känts långa och vi bara önskar att våren och sommaren redan var här. Men precis som det står i Pred. 1:3 ”Allt har sin tid, allt som sker under him-len har sin tid” så har allt sin tid. Vintern sin tid och våren sin.

Så är det också i Guds rike, både i vårt per-sonliga kristna liv och i församlingens liv. Vi kan längta efter att något ska hända och tycka att allt står stilla och vi står och stam-par på samma fläck eller till och med att vi går bakåt ibland. Men precis som med våren som plötsligt bara är här så kan vi uppleva att det bara händer, att allt faller på plats och bara fungerar.

Både under den frustrerande tiden strax före förändringar och mitt under föränd-ringsskedet kan vi känna oss vilsna och för-virrade, då kan det vara gott att luta sig mot något av de otaliga Bibelord som talar om vem som har koll.

Herren =)

Jer. 29:11 ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp”

Jes. 55:8-9 ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar inte mina vägar, säger HER-REN”

För det är ju så att mitt i all förändring som vi kan möta så står Guds ord fast, Han har en plan, Han har full koll och Han vet vad som är på gång. För oss gäller det bara att våga lita på att Han vet vad, när och hur även om vi inte ser, förstår eller rent av inte gillar det som sker.

Joh. 14:27 ”Frid läm-nar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte

ger jag er sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte mod-lösa”

PAX!

”För det är ju så att mitt i all förändring som vi kan möta så står Guds ord fast,

Han har en plan, Han har full koll och Han

vet vad som är på gång”

Anette Jonsson Familjekonsulent Sörbykyrkan

Page 3: Sommar 2013

JuniSöndag 2 juniKollekt: Sörbykyrkans musikverksamhet. Vårt dop. 2 Mos 14:21-22, Tit 3:4-8, Joh 1:29-34, Ps 66:5-12.

10.00 Musikgudstjänst, Rickard Pettersson, klarinett och Carl Bäckman, cello, predikant: Anette Jonsson.

Söndag 9 juniKallelsen till Guds rike. Kollekt: EFS nyplanteringsfond. 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-46, Ps 65:2-5.

10.00 Högmässa, Magnus Hagström. Avtackning av distriktspräst Magnus Hagström och Kristin Jirénius.

Söndag 9 juni 12.00: FöreningsmöteLunch till självkostnadspris

Torsdag 13 juni

14.00 Torsdagscafé

Söndag 16 juniFörlorad och återfunnen. Kollekt: Sörbykyrkans verksamhet. Jes 51:1-3, Ef 2:1-10, Luk 15:8-10, Ps 119:170-176.

10.00 Gudstjänst, Åke Sonesson

Torsdag 20 juni

14.00 Torsdagscafé

Söndag 23 juniDen högstes profet. Kollekt: EFS Mission. Jer 22:1-

4, Apg 13:16-25, Luk 1:57-66, Ps 96.

10.00 Högmässa, Magnus Hagström

Torsdag 27 juni

14.00 Torsdagscafé

Söndag 30 juniSänd mig. Jes 6:1-8, 1 Pet 2:4-10, Matt 16:13-20, Ps 40:6-12.

10.00 Gudstjänst, Patrik Bergman

JuliSöndag 7 juliEfterföljelse. Kollekt: delas lika mellan Sörbykyrkan och Brickebergskyrkan. Am 7:10-15, 1 Thess 2:1-8, Matt 16:24-27, Ps 15.

10.00 Ekumenisk gudstjänst med Brickebergskyrkan i Sörbykyrkan, predikant: Patrik Wahlund

Söndag 14 juliJesus förhärligad. 2 Mos 34:27-35, 2 Kor 3:9-18, Mark 9:1-13, Ps 89:12-18.

10.00 Ekumensik gudstjänst i Brickebergskyrkan, predikant: Anette Jonsson

Söndag 21 juliAndlig klarsyn. Kollekt: Sörbykyrkans verksamhet. Ords 7:1-3, 1 Kor 3:10-15, Matt 7:22-29, Ps 119:30-35.

10.00 Högmässa på Solliden, Gustav Hafström

Söndag 28 juliGoda förvaltare. Kollekt: Sörbykyrkans ungdomsarbete.Ords 3:27-32. Ef 4:20-28, Luk 12:42-48, Ps 8.

10.00 Gudstjänst på Solliden med dop, Gustav Hafström

Page 4: Sommar 2013

AugustiTorsdag 1 augusti

14.00 Torsdagscafé

Söndag 4 augustiNådens gåvor. Kollekt: EFS mission. 2 Mos 19:3-8, Rom 12:3-8, Matt 18:18-22, Ps 28:6-9.

10.00 Gudstjänst, Josef Sjödin

Torsdag 8 augusti

14.00 Torsdagscafé

Söndag 11 augustiTro och liv. Kollekt: Sörbykyrkans verksamhet. Am 5:21-24, Rom 7:14-25, Matt 21:28-31, Ps 143:6-10.

10.00 Gudstjänst, Åke Sonesson

Torsdag 15 augusti

14.00 Torsdagscafé

Söndag 18 augustiFriheten i Kristus. Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17, Ps 145:13b-18.

11.00 OBS tid! Ekumenisk Gudstjänst i Stadsparken med ÖKS.

Onsdag 21 augusti

9–12 Öppna Förskolan startar

OnSdag 21 auguSti 17.15: öppen planeringsträff inför församlingshelgenAlla välkomna! Kontakta Anette Jonsson för mer information.

Torsdag 22 augusti

14.00 Torsdagscafé

Söndag 25 augustiMedmänniskan. Kollekt: Svenska Kyrkans diakoniarbete. 5 Mos 15:7-11, Rom 13:8-10, Matt 5:38-48, Ps 103:1-6.

10.00 Högmässa, Gustav Hafström. Föräldramöte för söndagsskole- familjer under fikat.

Torsdag 29 augusti

14.00 Torsdagscafé

tOrSdag 29 auguSti 16.00–19.00: Bönedag, bön för församlingen

SeptemberSöndag 1 septemberEnheten i Kristus. Kollekt: Sörbykyrkans verksamhet. Jes 11:10-13, Fil 2:1-5, Luk 22:24-27, Ps 95:1-7.

10.00 Gudstjänst, Patrik Bergman

Onsdag 4 september

Aktivitetsstart: chorianderkören, onsdagsklubben, kvällsmat m.m.

Page 5: Sommar 2013

Torsdag 5 september

14.00 Torsdagscafé

19.00 Lovsångsmässa

Söndag 8 septemberKollekt: Sörbykyrkans verksamhet. Ett är nödvändigt. 1 Kung 17:8-16, Apg 4:32-35, Matt 11:28-30, Ps 123.

10.00 Högmässa, Karl Henrik Wallerstein, start söndagsskola. Karl-Henrik Wallerstein berättar om den kristna studentorganisationen THEOFIL på fikat.

OnSdag 11 SeptemBer 18.00: öppet Forum

Torsdag 12 september

14.00 Torsdagscafé

19.00 Lovsångsmässa

tOrSdag 12 SeptemBer: Start konfirmationsgrupp

13–15 SeptemBer: FörsamlingshelgAnmälan senast söndag den 8 september

15 SeptemBer: Kyrkoval

Söndag 15 septemberKollekt: EFS nyplanteringsfond. Döden och livet. 1 Kung 17:17-24, Upp 2:8-11, Luk 7:11-17, Ps 107:18-22.

10.00 Gudstjänst, Gustav Hafström, söndagsskola. Ny i stan träff på kyrkfikat.

Torsdag 19 september

14.00 Torsdagscafé

19.00 Lovsångsmässa

Söndag 22 septemberRik inför Gud. Kollekt: Sörbykyrkans arbete. Pred 5:9-15, 1 Tim 6:7-11, Luk 12:13-21, Ps 49:6-12.

10.00 Högmässa, Gustav Hafström, konfirmation.

Torsdag 26 september

19.00 Lovsångsmässa

Page 6: Sommar 2013

En vecka i Sörbykyrkan från och med v. 36Onsdag09.00-12.00: Öppen förskola12.30: Lunchbön16.30-18.00: Onsdagsklubben, skolår F-417.30-18.30: Kvällsmat18.30-20.00: Chorianderkören

Torsdag10.00: Personalmöte12.30: Lunchbön13.00-16.00: Öppen förskola14.00-16.00: Torsdagscafé16.00-18.00: Konfa-grupp18.30-21.00: Ungdomskväll19.00: Lovsångsmässa

Fredag09.00-12.00: Öppen förskola12.30: Lunchbön

Söndag09.30-10.00: Bön inför gudstjänsten (bönerummet)10.00: Gudstjänst/ Högmässa

Söndag 29 septemberKollekt: EFS Mission. Änglarna. Dan 10:15-19, Upp 12:7-12, Matt 18:7-10, Apg 12:6-17, Ps 103:19-22.

10.00 Gudstjänst med Små och Stora, Gustav Hafström, Mejramkören, bibelstudium. Internationell Lunch, Missions- gruppen. SeBeGe, en 24 timmars insamling till EFS-Mission

13.00 SeBeGe-konsert. Johan Andersson, Johanna Damberg.

Page 7: Sommar 2013

Bli månadsgivare!Var med och bär det arbete för att sprida evangeliet som utförs genom Sörbykyrkan

Vår verksamhet finansieras delvis genom kyrkoavgiften, men också genom att personer som vill stödja vårt arbete ger ur egen ficka. Svenska kyrkan tappar medlemmar och det gör att denna del av frivilliga gåvor kommer bli allt viktigare för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att betjäna våra medmänniskor i vår del av staden och nå ut med evangeliet om Jesus Kristus.

Vi vill uppmuntra dig att på detta sätt vara med och bära arbetet som sker i Sörbykyrkan. Din insats gör stor skillnad. Vi vill speciellt slå ett slag för det regelbundna givandet – det ger Sörbykyrkan en ekonomisk stabilitet som betyder mycket.

Ge via konto-överföringSwedbank konto: 8452-5, 924 319 184-9 (de första fem siffrorna är clearingnummer).

Betalningsmottagare skall vara ”EFS Missionsförening i Örebro”. Att ställa in upprepade överföringar är enkelt i din internetbank.

Ge via överföring till post- eller bankgiroPostgiro: 47 45 20-4 Bankgiro: 954-4834

Page 8: Sommar 2013

KontaktSenapsvägen 24, 702 18 Örebro

Tel: 019-33 55 45, 019-33 55 46 Fax: 019-33 55 45

Postgiro: 47 45 20-4 Bankgiro: 954-4834 Gåvokonto: 8452-5, 924 319 184-9 (Swedbank, mottagare: ”EFS Missionsförening i Örebro”)

Mail: [email protected] Hemsida: www.sorbykyrkan.nu

Öppna förskolan Britten Jakobsson och Anette Jonsson, tel: 33 55 46

Träff för daglediga Henry Johansson, tel: 36 44 86

Personalen

StyrelsenEmma Cronberg, ordförande Sara Hafström, vice ordförande Karl-Erik Hermansson Anders Hermansson Bodil Sandin Magdalena Andersson Simon Wämmerfors Lennart Nilsson, kassör Magnus Niklason, kassör

Ordf. och v. ordf. nås på epost [email protected]

Hela styrelsen nås på epost [email protected]

Präst Gustav Hafström 019-33 55 46, 0738-02 30 25 [email protected]

Husmor Britten Jakobsson 019-33 55 46 0703-61 08 47 [email protected]

Vaktmästare Klas Niklasson 019-33 55 46 0703-36 48 40

Musiker Johanna Damberg 019-33 55 46 0720-28 77 16 [email protected]

Familje-konsulent Anette Jonsson 019-33 55 46 [email protected]