17
ÅRGÅNG 11 JUNI - AUGUSTI 2015 what’s on Uppsala Tourist Magazine with maps FRÅN ST ERIKS TORG TILL FYRIS TORG UPPTÄCK NJUTNINGS- STRÅKET I UPPSALA Besöks- och evenemangsguide med kartor och erbjudanden Visiting and activities guide with city maps and great deals Åbergs - ett muskul buseum 4-5 Evenemera i sommar 27-29

Sommar 2015

  • Upload
    stefan

  • View
    252

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Turistmagasin för Uppsala

Citation preview

Page 1: Sommar 2015

ÅRGÅNG 11JUNI - AUGUSTI

2015

what’ s onUppsala

Tourist Magazinewith maps

från st eriks torg till fyris torg

UPPtÄCk nJUtnings-stråket i UPPsAlA

Besöks- och evenemangsguide med kartor och erbjudanden Visiting and activities guide with city maps and great deals

Åbergs - ett muskul buseum4-5

Evenemera i sommar27-29

Page 2: Sommar 2015

what’s on U P P S A L A

Säljkraft i Uppsala ABStefan Grundberg, tel. 0700 - 79 84 [email protected]

Gunnar Preuss, tel. 0708 - 22 09 [email protected]

Via turistbyråer, sevärdheter, aktiviteter, evenemang, logi och konferensanläggningar samt via övriga besöksintensiva platser i Uppsala.

35 000 exemplar

juni - aug, sep - nov, dec - feb, mars - maj

Tipsa via e-post: [email protected] så kan dina evenemang kostnadsfritt komma att presenteras i tidningen.

Uppsala Turistbyrå/Uppsala Tourist CenterKungsgatan 59Tfn: 018-727 48 00www.destinationuppsala.se

Fri entré, fria resor, fri parkeringFree entrance, free travel, free parking

Welcome to Uppsala!

Buy The Uppsala Card!

Fri entréFria resor

Fri parkeringShoppinghäfte

m.m.

Ditt frikort till Uppsala!Your passport to Uppsala!

Upplev mer - betala mindre / See more - Save More

Gäller för en vuxen och två barn t.o.m. 15 år / SEK 195/day. Valid for 1 adult and

2 children up to 15 years of age

08-10SevärdheterSights

20ShoppingSights & Activities

20CaféerCafés

22Restauranger & NöjeslivRestaurants & Nightlife

27-29EvenemangEvents

15-18Karta och boendeMap and Accomodations

30Praktisk informationPractical Information

11-12AktiviteterActivities

Jag är väldigt glad över att få välkomna dig till vårt stora sommarnummer av What’s On Uppsala! Vare sig du bor här eller besöker Uppsala, hoppas jag att du ska bli inspirerad till att uppleva, se och delta.

Jag heter Gunnar Preuss och är ansvarig utgivare. Jag älskar Uppsala och vill gärna dela med mig av allt det som finns att upp-leva här.

Uppsala har ökat i popularitet som som-marstad de senaste åren, då utbudet under sommaren blivit allt större. Koncerter med världsartister, festivaler och sportevene-mang i annorlunda miljöer, firandet under Linné-veckan, intressanta utgrävningar

i Gamla Uppsala, Slottsstråket med olika museer och mötesplatser som till exem-pel det grönskande Årummet. Nya butiker samt krogar och caféer med uteservering-ar har också öppnat upp både här och där vilket gör Uppsala ännu mer attraktivt som upplevelsestad.

Ett ypperligt sätt att ta del av Uppsala är att köpa Uppsalakortet. Det är fyllt med förmånliga erbjudanden inom både kultur, nöje, restaurang, shopping, boende och resande. Läs mer på sidan 14.

Välkommen att dela Uppsala med oss!

Gunnar Preuss

I am very pleased to welcome you to our great summer issue of What’s On Upp-sala! Whether you live here or are visiting Uppsala, I hope you will be inspired to experience, see, and participate.

My name is Gunnar Preuss and I am the pu-blisher. I love Uppsala and would like to share with you all that there is to experience here.

Uppsala has increased in popularity as a summer resort in recent years, as the options of things to do in the summer have become ever greater. Uppsala offers concerts with international artists, festivals, and sporting events in different environments. Also the celebration during the Linnaeus-week, inte-resting excavations in Old Uppsala, the castle

area with various museums and venues such as the lush Årummet are all great options. New shops and restaurants and outdoor cafes have also opened up here and there, which makes Uppsala even more attractive as a city experience.

A great way to take advantage of Uppsala is to buy the Uppsala Card. It is filled with att-ractive offers for dining at restaurants, shop-ping, living accommodations, arts and en-tertainment as well as transportation. Read more on page 14.

Welcome to share Uppsala with us!

Gunnar Preuss

ÅRGÅNG 11JUNI - AUGUSTI

2015

what’ s onUppsala

Tourist Magazinewith maps

från st eriks torg till fyris torg

UPPtÄCk nJUtnings-stråket i UPPsAlA

Besöks- och evenemangsguide med kartor och erbjudanden Visiting and activities guide with city maps and great deals

Åbergs - ett muskul buseum4-5

Evenemera i sommar28-29

Fyrisån.Foto: Johannes Rousseau

Här i Uppsala läservi UppsalatidningenDen superlokala nyhetstidningen med det mesta om det som händer i sta’n.

/ WE LOVE TO SHARE

PRODUKTION & ANNONSER

ANSVARIG UTGIVARE

DISTRIBUTION

UPPLAGA

UTGIVNINGSPLAN 2015/2016

TIPSA OM EVENEMANG

Redaktionen ansvarar inte för eventuella ändringar eller felaktigheter av inlämnad och sammanställd information./ The publisher has made every effort to ensure the accuracy of all information at the time of going to press but assumes no responsibility for changes or errors.

TURISTINFORMATION

OMSLAGSBILD

Page 3: Sommar 2015

Efter en lång karriär med Trazan Apansson, Sällskapsresan-filmerna med Stig-Helmer, kon-stnärligt och kommersiellt skapande öppnade Lasse Åberg sitt museum i en gammal ladugård 2002. Åbergs Museum i Bålsta ligger i Uppsala län men det är lika nära från Uppsala som från Stockholm. – Museet hade säkert varit en mer lönande affär om det legat närmare Stockholm, säger Lasse Åberg. Men jag gillade byggnaden, så då blev det här. För mig är det livskvalitet att gå runt och mysa!

Lasse Åberg själv samt grundaren av Sven-ska Serieakademin, Sture Hegerfors, har bi-dragit med sina samlingar av serieoriginal och serieinfluerad konst. Dessutom finns de Musse Pigg- och Disneyleksaker Lasse har samlat i flera år och som räknas som en av världens främsta Disneysamlingar. – När vi började planera museet ville vi ha ett ställe för hela familjen, så både en rejäl restau-rang och en Trazan Apansson-koja planerades

in säger Lasse Åberg. Då kan föräldrarna kolla på konst medan barnen leker i kojan och alla blir nöjda!

Museet har även tillfälliga utställningar. Under 2014 var det t.ex en jubileumsutställning om Lasses filmfigur Stig-Helmer samt Peter Johans-sons smått provocerande utställning Korvfest. I sommar är det en utställning om serier som affischkonst. Det är Lasse Åberg själv som väljer utställningarna.– Jag håller mig à jour med konstlivet och vet vilka jag tycker om, jag struntar i om de är kända eller okända. Ofta snokar jag reda på konstnärer tidigt som sen brejkar. Lasse Åbergs filmer, barnprogram och musik håller än idag och Lasse är fortfarande mycket produktiv.– Barnprogram har en tendens att recyklas, säger Lasse Åberg. Föräldrarna vill gärna att ens barn ska se på samma saker man själv gjorde när man var liten, och man har tillgång till allt via nätet.

I museibutiken finns Lasses egna alster såsom litografier, porslin, böcker, cd-skivor och filmer. Dessutom finns leksaker och annat serierelat-erat att handla.

Den populära restaurangen har plats för cirka 100 personer. Från restaurangköket letar sig lju-vliga dofter ut och under luncherna är det ofta fullt.– Vi har själva designat restaurangen, inklusive stolarna med Musse Pigg-öron, säger Lasse Åberg stolt. Vi tycker vi har gjort det skitbra, som en bättre New Yorkkrog!

Åbergs museum har cirka 40 000 besökare per år, plus de som bara besöker restaurangen, och är tillsammans med Skokloster slott ett av Håbo kommuns största besöksmål. Som företag kan man också ha så kallad ”konstferens” eller gå kurser i serieteckning och filmskapande.

Läs mer och se öppettider på www.abergsmuseum.se

After a long career consisting of works such as Trazan Apansson, the Sällskapsresan movie franchise and artistic and commercial cre-ations, Lasse Åberg opened up his first muse-um in an old barn in 2002. Åbergs Museum is located in Bålsta, in Uppsala County, but is just as close to Uppsala as it is to Stockholm. – The museum probably would have been more profitable if it were located closer to Stockholm, says Lasse. But I liked the building, so it ended up here. There is a coziness to just being able to stroll around and enjoy the little things.

Lasse Åberg himself as well as founder of the Swedish Academy of Comics, Sture Hegerfors, have contributed their own collections of orig-inal cartoons and cartoon inspired art to the museum. Additionally, visitors can view Lasse’s collection of Mickey Mouse and Disney toys – a collection that has taken years to accumulate and is one of the world’s most extensive Dis-ney collections. – When we started planning for the museum we wanted it to be a place for the entire fam-ily to enjoy, so we designed a space for a large restaurant as well as for the Trazan hut, says Lasse Åberg. That way parents can view art while the children play, and everyone is happy!

The museum also hosts temporary exhibitions. In 2014 an anniversary exhibition dedicated to one of Lasse’s characters, Stig Helmer, as well as Peter Johansson’s somewhat provocative exhibition ‘Hot Dog’ were on display. This sum-mer, there will be an exhibition about poster art. Lasse Åberg selects the exhibitions himself. – I stay abreast of the art world and I know whom I like. I don’t care whether they are fa-mous or not. I usually discover artists in the early stages of their career who go on to have their big break.

Lasse Åberg’s movies, children’s programs as well as music have stayed current until this this day, and he remains very productive.

– Children’s programs tend to be recycled, says Lasse Åberg. Parents want their children to watch the same shows they watched when they were young, and the shows can be found online.

In the museum shop visitors will find Lasse’s own creations such as lithographs, porcelain, books, CDs and movies. In addition, there are toys and other cartoon-related items for sale.

Read more at www.abergsmuseum.se

4 5

ÅBERGS MUSEUMETT MUSKUL BUSEUM FÖR SERIE- OCH LEKSUGNA

/ ÅBERGS MUSEUM/ A MOUSEUM FOR CARTOON ENTHUSIASTS

i uppländska bålsta har en av sveriges mest kända kulturpersonligheter skapat ett besöksmål för både stora och små. varje år kommer 40 000 personer till åbergs museum för att leka, se på seriekonst, fika och käka. och kanske står lasse åberg själv bakom disken!

The town of Bålsta in Uppland is home to a site dedicated to one of Sweden’s most cel-ebrated personalities, a place for grownups and children alike. Every year, 40 000 visi-tors stop by Åbergs Museum to play, look at cartoon art, and have something to eat. If you are lucky, Mr. Lasse Åberg himself will greet you at the counter!

Page 4: Sommar 2015

Vi vill dela med oss till digav Uppsala och Uppland!– Levande kulturupplevelser 40 minuter från Stockholm.Uppsala och Uppland har allt från vikingaarv till spjutspetsforskning. Våra guider levandegör berät-telser, händelser och personligheter till minnesvärda UPPlevelser. Från en timme till en eller fl era dagar. Kombinera med mat och dryck. Mer inspiration, priser och info hittar du på webben.

Reguljärar stadsvandringar lördagar kl 14.00 under sommaren. Se webben för info.

Pelle Svanslösvandringar nästan varje dag kl 13.00 hela sommarlovet. Se webben för info.

Köp biljetter eller boka din egen guidade tur på

www.uppsalaexperience.se [email protected] eller ring 070 – 390 55 55

Foto

: Ste

wen

Qui

gley

, M

ia U

lin, P

eter

Lin

dbom

UN

/DPI

. Pel

le S

vans

lös

© Ja

n G

issb

erg/

Sago

grän

d A

BFo

to: S

tew

en Q

uigl

ey,

Mia

Ulin

, Pet

er L

indb

om U

N/D

PI. P

elle

Sva

nslö

s ©

Jan

Gis

sber

g/Sa

gogr

änd

AB

telser, händelser och personligheter till minnesvärda

Foto

: Ste

wen

Qui

gley

, M

ia U

lin, P

eter

Lin

dbom

UN

/DPI

. Pel

le S

vans

lös

© Ja

n G

issb

erg/

Sago

grän

d A

BFo

to: S

tew

en Q

uigl

ey,

Mia

Ulin

, Pet

er L

indb

om U

N/D

PI. P

elle

Sva

nslö

s ©

Jan

Gis

sber

g/Sa

gogr

änd

AB

Foto

: Ste

wen

Qui

gley

, M

ia U

lin, P

eter

Lin

dbom

UN

/DPI

. Pel

le S

vans

lös

© Ja

n G

issb

erg/

Sago

grän

d A

BFo

to: S

tew

en Q

uigl

ey,

Mia

Ulin

, Pet

er L

indb

om U

N/D

PI. P

elle

Sva

nslö

s ©

Jan

Gis

sber

g/Sa

gogr

änd

AB

FOR A MEMORABLE VISITwww.uppsalaexperience.se

Annnons_UPPsalaExp_2015.indd 2015-05-25, 09:471

www.vasaborgen.se

Historiskt museum och fi k

Museum i äkta 1500-talsruiner, med kalla kårar, vid Uppsala slott. På sin tid var det Nordens modernaste borg och här sägs de hemska Sture-morden ha ägt rum 1567.

Öppet varje dag 13/6-23/8, vissa dagar

stänger vi tidigare, se webben för öppettider.

Café med uteservering ovanpå Bastion Gräsgård med utsikt över Uppsala!

Annnons_Vasaborgen_2015.indd 2015-05-26, 06:361

mån-lör 17-23

Upplev Afrika i sommar

Messob, a haven for African cuisine delights, welcome to our outdoor terrace in the courtyard this summer!

Messob, en oas för det afrikanska kökets läckerheter, välkommen till vår uteservering på vår innergård i sommar!

GRATIS FÖR ALLA BARNPILOTER

Page 5: Sommar 2015

Gamla Uppsala Museum (mer information finns på sidan 14 )Disavägen. Tel: 018-23 93 00, 018-23 93 12. www.raa.se/gamlauppsalaÖppet: April - sept dagligen 11-17. Öppet för bokade grupper året runt. Ev. av-vikelser i öppettider se webbplatsen. Avgift: 80:-. Under 18 år fri entré i målsmans sällskap (gäller ej viss programverksamhet och skolbe-sök). Stud. 60:-, pens. 60:-.

Gamla (Old) Uppsala museum (for more information see page 14)Open: April - Sept 11am-5 pm. Groups welcome other hours by arrangement. For possible deviations from normal open hours, see the website. Entrance: SEK 80. Under 18 years, free admission if accompanied by an adult (does not apply for certain program activities and school groups). Students SEK 60. Seniors SEK 60.

Gamla Uppsala kyrkaGamla Uppsala. Tel: 018-430 37 85. www.svenskakyrkan.se/gamlauppsalaByggd, enligt sägen, ovanpå ett hednatempel från vikingatiden. Ärkebiskopssäte och dom-kyrka för Uppsala ärkestiftet 1164 till slutet av 1200-talet. Kyrkan är idag församlingskyrka. Öppet: 1 maj – 31 augusti dagligen 9-18.

Gamla (Old) Uppsala ChurchBuilt, according to legend, over a heathen temple from the Viking age. In 1164 until the late 13 th century the seat of the archbishop and the cathedral for diocese of Uppsala. The church is now a parish church. Open: 1 May to 31 August daily 9-18

Ulva kvarnTel: 018-32 28 00www.ulvakvarn.comHantverksby naturskönt belägen vid Fyrisån,8 km norr om Uppsala. Öppet: Varierande öppettider för hantverkarna. Se webbplatsen. Avgift: Fri entré.

Ulva MillCrafts village in scenic setting, 8 km north of Uppsala. Open: Opening hours for the different crafts shops vary. See website for more information.Entrance: Free admission.

Uppsala Domkyrka, Domkyrkoplan(mer information finns på sidan 14)Tel: 018-430 36 30.www.uppsaladomkyrka.seSkandinaviens största och högsta kyrka är öppen dagligen kl 8–18 året runt. Undantag: Midsommarafton 19 juni kl 8-12. Katedralbutiken är öppen 1 Maj – 30 sept måndag–lördag 10–17, söndag/helgdag 12.30–17. Stängt 19 juni.

Uppsala Cathedral (for more information see page 14)Scandinavia’s largest and tallest church is open daily at 8-18 year-round.Exceptions: Midsummer June 19 at 8-12. Cathedral shop is open May 1 - Sept 30 Monday-Saturday 10-17, Sunday / holiday 12.30-17. Closed June 19.

Uppsala domkyrkas UK

museum - Skattkammaren Norra tornet, Uppsala domkyrka. Tel: 018-430 36 30.www.uppsaladomkyrka.seTextilsamling av världsklass. Drottning Mar-garetas gyllene klänning, kläderna som bars vid Sturemorden, Drottning Kristinas guldkalk, regalier ur den kungliga Vasagraven m.m. Öp-pet: 1 Maj – 30 sept månd – lördag 10-17. Sön/helg 12.30 – 17. Stängt 19 juni.Avgift: 40:-, t o m 16 år fri entré, grupper (minst 10 pers) 30:-/pers. Grupper kan boka visning annan tid, tel 018-430 36 16, [email protected]. Grupper kan boka hela året på tfn 018-430 36 16. Avgift: 40:-, under 16 år fri entré, grupper (minst 10 pers) 30:-/pers.

Uppsala Cathedral Museum - The TreasuryOne of the world’s finest collections of medie-val textiles, Queen Christina’s gold chalice and King Gustav Vasa’s funeral regalia.Open: 1 May - 30 Sept Mon - Saturday 10-17. Sun / Weekend 12:30 - 17. Closed June 19. Entrance: SEK 40, under 17 years free admission, groups (min 10 people) SEK 30/person. Tours can be booked , phone +46(0)18-430 36 16, [email protected].

Vasaborgen, Uppsala slott UK

www.vasaborgen.setel. 0703-90 79 89Vasaborgen är ruinerna av det ursprungliga Uppsala slott där de hemska Sturemorden begicks 1567. På somrarna har vi öppet museum och fik. Året om kan du boka egna historiska visningar och spökvandringar. Ibland har vi evenemang. Du kan också gifta dig i Tornrummet.Se webben för mer info.

Vasaborgen Uppsala CastleMuseum in the 16th-century ruins of the original Uppsala Castle, where the dreadful Sture murders occured in 1567. If you visit the museum, you can have a coffee break on top of the old bastion “Grass yard” with a view over the court yard and the Botanical Garden.See web for more info.

Fredens Hus Uppsala slott, ingång A2. Tel: 018-50 00 08. www.fredenshus.sePå Fredens Hus hittar du utställningar om flyktingproblematik, mänskliga rättigheter och de svenska fredsprofilerna Dag Hammarskjöld och Raoul Wallenberg.Öppet: Ons - fre 15-18, lör-sön 12-16. Eventuella avvikelser, se webbplatsen. Avgift: Fri entré.

House of Peace Exhibitions about human rights and swedish peace profiles Dag Hammarskjöld och Raoul Wallenberg.Open: Wed-Fri 3-6pm, Sat-Sun 12noon-4pm. Other deviations, www.fredenshus.seOpen: Free entrance.

Uppsala konstmuseum Slottet, ingång E. Tel: Reception: 018-727 24 82, Gruppbokning 018-727 24 85, Skolklasser: 018-727 24 84www.uppsala.se/konstmuseumUppsala konstmuseum visar konstutställningar på tre våningsplan i Uppsala slott. Museibutik och minikafé. Öppet: tisdag, torsdag, fredag 12.00-16.00, onsdag 12.00-20.00, fri entré 16.00-20.00, lördag-söndag 12.00-16.30, 6 juni 12.00-16.30, 19-20 juni stängt, 21 juni 12.00-16.30. Visningar: Information om visningar av aktuella utställningar finns på museets webbplats.

Sevärdheter 8

Uppsala Art MuseumUppsala Museum of Art features exhibitions of art on three floors in Uppsala Castle. Museum shop and small café.Open: Tuesday, Thursday, Friday 12:00 to 16:00, Wednesday 12:00 to 20:00, free entrance 16:00 to 20:00, Saturday and Sunday 12:00 to 16:30, 12:00 to 16:30 on June 6, June 19 to 20 closed, June 21, 12:00 to 16:30.

Carolina Rediviva (mer information finns på sidan 14)Dag Hammarskjöldsväg 1. Tel: 018-471 39 18, 018-471 39 09. www.ub.uu.se. För öppettider se hemsidan.Avgift: Fri entré.

Carolina Rediviva Library (for more information see page 14)For opening hours see the website.Entrance: Free admission.

Uppsala slott (mer information finns på sidan 14)Tel: 018-727 24 82, 018-727 24 85. www.uppsala.se/konstmuseum.Avgift: Slottsvisning (entré till Uppsala konst-museum ingår) 90:-, 6–19 år 15:-.

Uppsala Castle (for more information see page 14)Entrance: Guided tour (entrance fee to the Uppsala Art Museum included) SEK 90, 6–19 years SEK 15.

Sevärdheter 9

Upplandsmuseet S:t Eriks torg 10. Tel: 018-16 91 00. www.upplandsmuseet.seÖppet: Tis–sön kl. 12–17. Avgift: Fri entré. Vissa programaktiviteter är avgiftsbelagda.

Upplandsmuseet Open: Tues–Sun 12noon–5pm. Entrance: Free admission. Some program activities require an admission fee

Museum Gustavianum (mer information finns på sidan 14)Akademigatan 3. Tel: 018-471 75 71. www.gustavianum.uu.seÖppet: Tisdag-söndag: kl 10-16, National-dagen 6 juni 10-16, Midsommar 19-21 juni stängt. Visningar: Lör–sön på sv. kl. 15, eng. kl. 13. Avgift: 50:-, studenter/pensionärer 40:-, studenter och anställda vid Uppsala universitet samt barn under 12 år i sällskap med vuxen fri entré. Grupper (minst 10 pers). 30:-/pers.

Museum Gustavianum (for more information see page 14).Open: Tuesday-Sunday: 10-16, National Day 6 June 10-16 Midsummer June 19 to 21 closed.Guided tours: Sat–Sun in English 1pm. Entrance: SEK 50, students/seniors SEK 40, free admission for students/staff at Uppsala University and children under 12 in the company of an adult. Groups (min 10 people) SEK 30/person.

Medicinhistoriska Museet UK

Eva Lagerwalls väg 8. Tel: 018-611 26 10. www.medicinhistoriskamuseet.uu.seMedicinskteknisk utveckling från äldsta tid till nutid inom de flesta av läkarvetenskapens områden. På ca 750 m2 visas instrument, ap-parater, apotekshistoria, sjuksköterskehistoria mm. Hela övervåningen skildrar psykiatrins historia på Ulleråkaers sjukhus. Vid söndags-öppet hålls föreläsningar. Öppet: Tis kl 13-17, tors kl 13-17, första söndagen i varje månad kl 13-17.Undantag förekommer, se hemsida. Visningar: Gruppvisningar efter överenskommelse alla dagar i veckan.Avgift: Sön 40:- inkl. föreläsning. Tis och tors fri entré. Under 16 år fri entré. Årskort 200:-. Förbokade grupper 40:-/pers, minimum 400:-/grupp.

Museum of Medical HistoryMedical technology developments in most fields of medical science, from ancient history to the present. Instruments, equipment, history of the pharmacy, nursing history, and more are shown in an area of some 750 sq. m. Open: Tues 13-17, Thur 13-17, first Sunday of every month at 13-17. There are exceptions, see website. Guided tours: There are no regular guided tours in English. Group tours by agreement. Entrance: Sun SEK 40 (incl. lec-ture). Tues and Thurs free admission. Children under 16 free admission. Annual pass SEK 200. Booked groups SEK 40/person, minimum SEK 400/group.

tis - fre kl 9 - 17 lör - sön kl 11 - 17Fri entré kaffe i Vasaparkenwww.biotopia.nu

tis - fre kl 9 - 17 lör - sön kl 11 - 17

www.biotopia.nu Café och fri entré

tis - fre kl 9 - 17 lör - sön kl 11 - 17Fri entré kaffe i Vasaparkenwww.biotopia.nu

tis - fre kl 9 - 17 lör - sön kl 11 - 17

www.biotopia.nu Café och fri entré

tis - fre kl 9 - 17 lör - sön kl 11 - 17Fri entré kaffe i Vasaparkenwww.biotopia.nu

tis - fre kl 9 - 17 lör - sön kl 11 - 17

www.biotopia.nu Café och fri entréÖppet tis - fre 09-17, lör - sön 11-1711/6-17/8 kl. 11-17Måndagar stängt.

Upptäck Uppsalas sevärdheter! Här finns äkta, ädla och njutbara kulturskatter. Prova på spännande aktiviteter, eller gör ett besök i sagornas och myternas värld.

/ SightsDiscover the sights and delights of Uppsala, with a host of authen-tic, distinguished, and enjoyable cultural treasures. Take part in an exciting activity or make a visit to the world of sagas and myths.

Sevärdheter

UPPSALA KONSERT & KONGRESS

Äkta dinosaurie- skelett !

Öppet: tis–sön 12–16 Opening hours: Tue–Sun 12 pm–4 pm

Under 18 gratis, vuxna 50 krUnder 18s free, adults 50 kr

Evolutionsmuseet Paleontologi, Norbyv. 22www.evolutionsmuseet.uu.se

Real Dinosaur Skeletons !

Welcome to the Museum of Evolution

Från den 1 juni 2015 håller Evolutionsmuseet Zoologi stängt för renovering.From June 1, 2015, the Museum of Evolution Zoology is closed for renovation.

Öppet: Mån-sön 11-16 • Bålsta • Tel 08-411 00 40www.abergsmuseum.se • www.abergsshop.se

ETT uTflykTsMål för hEla faMiljEn

Page 6: Sommar 2015

Sevärdheter 10

Universitetshuset (mer information finns på sidan 14)Tel: 018-471 17 15. www.uu.se. Aulan kan hyras efter överenskommelse.Visningar: Förbokas genom Museum Gustavianum. Avgift: Fri entré till förhallen.

University Hall (for more information see page 14).Guided tours: Can be booked through Museum Gustavianum.Entrance: Free admission to the entrance hall.

Uppsala universitets myntkabinettUniversitetshuset, Biskopsgatan 3. Tel: 018-471 17 22, 070-167 92 14. www.myntkabinettet.uu.seEn av Sveriges främsta mynt- och medaljsam-lingar, närmare 40 000 olika objekt. Öppet varje helgfri tisdag kl 16-18 samt sista lördagen i månaden kl. 13-16.Visningar: Under öppethållande guidar 1:e antikvarie Hendrik Mäkeler i utställningen.Avgift: Fri entré.

Uppsala University Coin CabinetOne of Sweden’s foremost coin and medal collections, almost 40,000 objects. Open every non-holiday Tuesday at 16-18 and the last Saturday of the month at. 13-16.Entrance: Free admission.

Uppsala Industriminnesförening Salagatan 16. Tel: 018-42 52 51www.uppsalaindustriminnesforening.seÖppet: Lör kl. 11-14. Visningar: Utställningen och fabriksbyggna-den visas för grupper på 10-50 personer. Kontakta Nymans Vänner: Gert Asplund 018-25 08 58, 073-529 34 74 eller Hans Bodin 018-13 65 45, 070-575 95 16. Förfrågan per e-post går också bra: [email protected] tar ca 1,5-2 tim.Avgift: Gruppvisningar 50:-/pers inkl. kaffe.

Industral Commemoration AssociationOpen: Sat 11am-2pm.Guided tours: Exhibition and factory building shown to groups of 10-50 people. Contact Friends of the Nyman Bicycle Company, Gert Asplund 018-25 08 58, 073-529 34 74 or Hans Bodin 018-13 65 45, 070-575 95 16. Email queries welcome as well, [email protected] The tour takes about 1½-2hrs.Entrance: Group tours SEK 50 per person including coffee.

Botaniska trädgården Villavägen 8. Tel: 018-471 28 38. www.botan.uu.se. Parken: Maj – sept dagligen 7-21, Tropiska växthuset: tis-fre 9-15, lör-sön 12-15.Orangeriet: tis-fre 9-15 Café Victoria: mån-fre 10-17, lör-sön 11-17. Öppet till 19 tors-fre, när vädret tillåter. 6 juni: Tropiska växthuset öppet kl. 12-15. Orangeriet i Botaniska trädgården stängt. Midsommarafton: Orangeriet, Tropiska växthuset stängt. 20-21 juni: Tropiska växt-huset och Orangeriet i Botaniska trädgården öppet kl. 11-16. Grupper kan boka visningar på [email protected]: Trädgården fri entré, Tropiska växthuset 40:-.

The Botanical Garden TThe park: May - Sept. daily 7-21, Tropical Greenhouse: Tue-Fri 9-15, Sat-Sun 12-15. Orangery: Mon-Fri 9-15 Cafe Victoria: Mon-Fri 10-17, Sat-Sun 11-17. Open until 19 Thu-Fri, weather permitting. June 6: Tropical Greenhouse open kl. 12-15. Orangery in the Botanical Garden closed. Midsummer: orang-ery, tropical greenhouse closed. June 20 to 21: Tropical Greenhouse and orangery in the Botanical Garden open noon. 11-16.Groups welcome to book tours through [email protected]: Free admission to the garden, Tropical Greenhouse SEK 40.

Linnéträdgården med Linnémuseet - Carl von Linnés hemSvartbäcksgatan 27, tel: 018-471 28 38www.linnaeus.uu.seJuni-augusti: Mån-sön 11-17, grinden till 20. (Museum tis-sön 11-17.) Nationaldagen 6 juni, lördag: Linnéträdgården öppet kl. 11-17Midsommarafton 19 juni stängt. 20-21 juni: Linnéträdgården öppet kl. 11-17.September: Tis-sön 11-17, grinden till 20.Linnémuseet tar emot grupper året runt. Gemensam entré till trädgård och museum: Vuxna 60 kr, barn under 16 år gratis.

Linnaeus Garden with Linnaeus MuseumJune to August: Mon-Sun 11-17, the gate to 20. (Museum Tue-Sun 11-17.) National Day June 6, Saturday: The Linnaeus Garden open from. 11-17. Midsummer June 19 closed. June 20 to 21: The Linnaeus Garden open noon. 11-17.September: Tue-Sun 11-17, the gate to 20. Linnémuseet welcomes groups year-round. Common entrance to the garden and museum: Adults SEK 60, children under 16 free.

Gränby LinnéminneTel: 018-727 48 00, Gränbyvägen. www.linnestigarna.se/granby

Gränby Linnaeus memorial Carl Linnaeus took his students on excursions around Uppsala, Herbationes Upsalienses. Walk along these paths. For more information see the website.

Linnés Hammarby Tel: 018-471 28 38 www.hammarby.uu.seMaj och september: Fre-sön 11-17. Grindarna öppna till 20. Juni-augusti: Tis-sön 11-17. Grin-darna öppna till 20. Midsommarafton stängt. Nationaldagen 6 juni, lördag: Öppet kl. 11-17Midsommarafton 19 juni stängt. 20-21 juni: Öppet kl. 11-17.

Linnaeus’s HammarbySee www.hammarby.uu.seMay and September: Fri-Sun 11-17. The gates open to 20. June-August: Tue-Sun 11-17. The gates open at 20. Midsummer closed. Natio-nal Day June 6, Saturday: Open noon. 11-17Midsummer June 19 closed. June 20 to 21: Open noon. 11-17. Odinsborg, Gamla UppsalaTfn: 018-32 35 25. www.odinsborg.comRestaurang- och cafébyggnad i fornnordisk stil. Öppet: Vardagar 10-16, helger 10-18.Visningar: Öppet för bokade grupper året runt.

Odinsborg, Gamla (Old) UppsalaRestaurant and café in a building of Old Norse style. Open: Weekdays 10-16, weekends 10-18.Guided tours: Groups welcome other hours by arrangement.

Biotopia – Biologiska museet Skolparken, Vasagatan 4. Tel: 018-727 63 70. www.biotopia.nu Öppet: tis–fre kl. 9–17, lör–sön kl. 11–17.Visningar: Gruppvisningar bokas per telefon.Avgift: Fri entré.

Biotopia - The Biological Museum Open Tue-Fri. 9-17, Sat-Sun. 11-17. Deviation during Swedish holidays, see website.Guided tours: Group tours can be booked by telephone. Entrance: Free admission.

Bror Hjorths Hus Norbyvägen 26. Tel: 018-56 70 30. www.brorhjorthshus.se. Öppet: Tors-sön kl. 12–16Visningar: Bror Hjorths Hus visas söndagar kl 14, samt torsdag & fredag kl 14 i samband med visning av tillfällig utställning.Grupper kan beställa visning alla dagar.Avgift: 40:-, pens./stud. 30:-, fri entré på freda-gar, fri entré t.o.m. 18 år, verkstad 30:-

Bror Hjorth’s House Open: Thurs - Sun 12noon–4pm. Guided tours: Guided tours in English available. Advance reservation required. See website for more information.Entrance: SEK 40, seniors/students SEK 30, free admission on Fridays,free admission up to 18 years.Workshop SEK 30. Open: Thursdays and the first Sun of the month 1–5pm. Closed school and bank holidays.Entrance: Voluntary admission fee. Payment expected for tours outside regular hours.

Evolutionsmuseet UK (mer information finns på sidan 14)Paleontologi Norbyv. 22, Zoologi Villav. 9. Tel: 018-471 27 39. www.evolutionsmuseet.uu.seÖppet från 1 juni 2015: tisdag - söndag 12-16Stängt den 19 - 21 juni.Visningar: Gruppbesök och visningar enligt överenskommelse, boka på tfn 018-471 27 39.Avgift: 50:-, barn upp till 17 år fri entré.

Museum of Evolution (for more information see page 14).Open Tuesday - Sunday 12-16.Closed on June 19 to 21. Group visits and tours by agreement, book by telephone, +46(0)-18-471 27 39. Other deviations: Activities for children and families during holi-days, see website. Entrance: SEK 50, children up to 17 years free admission.

STADSKÄRNANMUSEUM GUSTAVIANUM

Symbolen visar att Uppsalakortet gäller.

/ This symbol indicates that Uppsalakortet is valid. Read more at page 14.

UK

Aktiviteter 11

AVIS och Budget BiluthyrningTel. 018-258875, Kvarnängsgatan 53www.avis.se Vi har bilar, bussar och flyttbilar i alla storlekar.Vi lämnar 10% i rabatt vid uppvisande av Uppsalakortet AVIS Car Rental018-258875, Kvarnängsgatan 53Rent cars, buses and vehicles of all sizes.We offer 10% discount with Uppsala Card.

Fjällnora friluftsområdeTel: 018-727 06 10, 018-727 06 01. www.uppsala.se /fjallnoraOmrådet har märkta vandringsleder.Öppet: Stuguthyrning och friluftsgård året runt. Bokning, uthyrning och reception dagl. kl. 10–16. Café kl. 11–16. Avgift: 4 bäddsstuga 400:-/dygn, 2 300:-/vecka. Maj-sept 4-bädds-stuga 500:-/dygn, 2800:-/vecka.

Fjällnora Open Air Recreation GroundThe area has marked hiking paths. Cottage rental service and open air recreation area year round. Booking, rentals and reception Oct-April daily 10am-4pm. Café daily 11am-4pm. Entrance: 4-bed cottage SEK 500/day, 2,800/wk.

GottsundabadetGottsunda centrum,Valthornsv. 13. Tel: 018-727 60 40. www.gottsundabadet.seBassänger, ångbastu, bubbelpool. Bastu. Gym och motionsanläggning. Simskola. Solarier. Öppet alla dagar året runt. Mån–fre kl. 6.30–21, lör, sön- och helgdagar kl. 8–20.Avgift: Vuxen 55:-, barn 4–15 år 30:-, micro-grupp (3 pers, max 1 vuxen) 95:-, minigrupp (4 pers, max 2 vuxna) 150:-. Gym 85:-.

Gottsunda Swim CenterPools, steam sauna, hot tub. Sauna.. Gym and exercise facility. Swimming lessons. Solariums. Open: Open every day year round. Mon–Fri 6:30am–9pm, Sat, Sun and bank holidays 8am–8pm. Entrance: Adults SEK 55, children 4–15 years SEK 30, microgroup 3 pers, max 1 adult, SEK 95, minigroup 4 pers, max 2 adults, SEK 150. Gym SEK 85.

PumphusetMunkgatan 2. Tel: 018-12 13 07.www.uppsalavatten.se/pumphusetPumphuset visar hur Uppsala försett sina invånare med vatten, avlopp, gas, elektricitet och fjärrvärme. Öppet: Kl. 12–16 följande datum: 7, 14, 28 juni, 12, 19, 26 juli, 2, 9, 16, 23, 30 augusti

The Pump HouseThe Pump House shows how Uppsala has provided its residents with water, sewage, gas, electricity, and district heating.Open: 12noon–4pm on the following dates:June 7, 14, 28, July 12, 19, 26,August 2, 9, 16, 23, 30

Upptäck Uppsalas aktiviteter! Här finns äkta, ädla och njutbara kulturskatter. Prova på spännande aktiviteter, eller gör ett besök i sagornas och myternas värld.

/ ActivitiesDiscover the sights and delights of Uppsala, with a host of authen-tic, distinguished, and enjoyable cultural treasures. Take part in an exciting activity or make a visit to the world of sagas and myths.

Aktiviteter

Symbolen visar att Uppsalakortet gäller.This symbol indicates that Uppsalakortet is

valid. Read more at page 14.

UK

Fyrishov Äventyrsbad Idrottsgatan 2. Tel: 018-727 49 50www.fyrishov.seÄventyrsbad i tropisk miljö. Simhall, relaxbad och gym. Anläggningen har också bowling-hall, massös och kiropraktor. Restaurang. Stugby och camping öppet året runt. Öppet: Öppet alla dagar året runt. Simhall och gym mån–fre kl. 6.15–21.30, lör–sön och helgdag kl. 7.30–21. Äventyrsbad mån–fre 9–21.30. Lör, sön och helgdag 9–21.Avgift: Vuxen 100 sek. barn 4–15 år 80 sek. minigrupp 4 pers max 2 vuxna 335 sek. microgrupp 3 pers, max 1 vuxen 235 sek Relaxbad och gym 150 sek.

Fyrishov Water Park Indoor water park in tropical environment. Pool area. Relaxation pool. Gym. Bowling alley. Restaurant. Massage and chiropractor. Cottage and camping area open year round. Open: Open every day year round. Swimming pool and gym Mon–Fri 6:15am–9:30pm, Sat–Sun and bank holidays 7:30am–9pm. Indoor water park Mon–Fri 9am–9:30 pm. Sat, Sun and bank holidays 9am–9pm.Entrance: Adults SEK 100 , children 4–15 years SEK 80, small group 4 pers max 2 adults SEK 335, microgroup 3 pers max 1 adult SEK 235. Relax/gym SEK 150.

LENNAKATTEN33 km museijärnväg

på naturskönt smalspår Uppsala-Länna-Faringe

Trafik: alla röda dagar 6 juni–13 sept. onsda onsdagar, torsdagar och lördagar 24 juni–15 aug, Trafikinfo: 018-13 05 00 dessutom lö 22 aug och 12 sept. Tåginfo: www.lennakatten.se

Page 7: Sommar 2015

Ski Total Cykel Cykeluthyrning Dragarbrunnsgatan 46 A. Tel: 018-10 50 40. www.skitotal.se

Ski Total Cykel/Bike rentalRentals of 3- and 7-gear bicycles, helmet included.

SlottsbiografenNedre Slottsgatan 6B. Tel: 018-101 101. www.slottsbio.comÖppettider och visningar: Enligt överenskommelse, tel: 070-237 54 65.

SlottsbiografenPhone: 070-237 54 65. Open Guided tours: According to agreement, Entrance: Free admission.

Sunnerstastugan i Sunnersta friluftsområdeDag Hammarskjöldsväg 270. Tel: 0728-771192 Öppet 11-15 alla dagarLunch och fika. Uthyrning av bastu.För aktuella öppettider ring 072-877 11 92 eller 072-876 87 36.

Sunnersta ridge open air recreation areaOpen 11-15 all days.Lunch and refreshments. Rental of sauna. For current opening hours,call 072-877 11 92 or 072-876 87 36.

Ultuna Kunskapsträdgård vid SLU Tel: 018-67 10 00.http://kunskapstradgarden.slu.seI trädgården kan du ta del av blomstrande, myllrande och levande exempel på kunskaps-utvecklingen vid SLU. Öppet: Dygnet runt, året runt. Visningar: Se webbplatsen. Fri entré.

The Garden of KnowledgeIn the garden, you can see and study flourishing, swarming, and living examples of knowledge development at SLU.Open: All day, year round. Guided tours: No regular guided tours in English, see website for more information.Entrance: Free admission.

Upplandsledenwww.upplandsstiftelsen.seFrån Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr slingrar sig Upplandsleden. Information om sträckorna se hemsidan.

Upplandsleden Trail Upplandsleden Trail, stretches from Lake Mälaren in the south to Dalälven River in the north. Information at the Tourist Offices.

För barn / For kids

4HNorra gränbyvägen 4, 018 - 31 71 50

Biotopia – Biologiska museetSkolparken, Vasagatan 4, 018 - 727 63 70

EvolutionsmuseetNorbyvägen 16, 018 - 471 27 39

M/S Kung Carl Gustafwww.mskungen.seDagliga turer med båt till Skokloster.För information om turen mm, se hemsidan.

M/S Kung Carl GustafDaily trips by boat to Skokloster.For more information about trips, see webbsite www.mskungen.se

Gårdsjö ÄlgparkGårdsjö 127, Heby0224 - 630 15, www.gardsjoalgpark.seVälkommen till Gårdsjö Älgpark!Leffe the Mooseman tar dig med traktor och vagn rätt ut i älghägnet. Älgarna kommer riktigt nära och vi lovar dig ett minne för livet! Sju kalvar I år! Öppettider och bokning www.gardsjoalgpark.se

AVIS och Budget BiluthyrningTel. 018-258875, Kvarnängsgatan 53www.avis.se Vi har bilar, bussar och flyttbilar i alla storlekar.Vi lämnar 10% i rabatt vid uppvisande av Uppsalakortet AVIS Car Rental018-258875, Kvarnängsgatan 53Rent cars, buses and vehicles of all sizes.We offer 10% discount with Uppsala Card.

”Lennakatten” – Upsala-Lenna JernvägStationsgatan 11, spår 10, CentralstationenTel. 018- 13 05 00 www.lennakatten.se Trafik: Ångtåg och rälsbuss Uppsala – Faringe, 33 km, på Sveriges längsta museijärnväg. Sön- och helgdagar 6.6-13.9; onsdagar, torsdagar och lördagar 24.6-15.8, dessutom lördagarna 22 och 29.8.Biljettpriser: Beroende på destination. Biljetter säljs på plats. The ”Lenna Cat” – Upsala-Lenna RailwayTrips with steam trains and railbusses between Uppsala and Faringe Station in Almunge on the longest preserved railway, 33 km, in Sweden.Traffic: Scheduled tours on Sundays and “Red days” June 6th – September 13th and on Wednesdays, Thursdays and Saturdays June 24th – August 15th, also Saturdays August 22th and 29th.Ticketprices: Depends on destination. Tickets are sold at Uppsala Östra Station, Stationsga-tan 11, and on the trains and railbusses.

Fyrishov (Bad, Bowling, Hoppgrop)Idrottsgatan 2, 018 - 7274963

Lasergame / Latitude 59 Svartbäcksgatan 71, 018 - 24 90 00

Leos Lekland Åkaregatan 8, 018 - 71 21 00

LinnéträdgårdenVillavägen 8, 018 - 471 28 38

Upplandsmuseet S:t Eriks torg 10, 018 - 16 91 00

Nickis äventyrslekStångjärnsgatan 13 018 - 10 30 99

SF BioVästra Ågatan 16, 08 - 562 600 00

Friluftsgård FjällnoraFjällnora, 018 - 727 06 10

MYSIG STADSKÄRNA

Aktiviteter 12

FOR A MEMORABLE VISIT

Är du också stolt över Uppsala? Gilla Love Uppsala Like I Do på Facebook!

Läs mer om alla uppsalaprofi ler på www.loveuppsalalikeido.se

”Förundras över allt, även det mest vardagliga”

Foto

:

Kungsängsliljan (Fri� llaria meleagris) om-nämns av Linné i Flora Suecia 1745 och är Upplands landskapsblomma. Foto: Johannes Rosseau, Beau� ful Uppsala

PARTNERS:

“Ingenstädes i utlandet har jag funnit en trakt, som är rikare än vårt land på märkwärdigheter

i naturens rike; intet, som kan uppvisa så många, så häpnadsväckande naturens mästerverk!”

Ur Carl von Linnés installa� onstal vid Uppsala universitet 1741.

Uppsala är Blomsterkungen Linnés stad. Det var här han studerade, forskade,

undervisade och levde i nästan 50 år och här fi nns Linnéträdgården, Linnés Hammarby

och Linnes Sävja. I Botaniska trädgården fi nns Linneanum, byggd � ll Linnés minne.

Linné blev redan under sin livs� d världsberömd för sin forskning, men också för sin

pedagogiska förmåga: Han älskade a� förmedla kunskap � ll andra, och han älskade

Uppsala. Genom si� livsverk delar han med sig av Uppsala � ll oss och hela världen.

Carl von Linné, 1707–1778, målad av Alexander Roslin. Foto: Na� onalmuseum

LoveU_linne.indd 2015-05-30, 10:271

4 juli abba allsånG

12 aug elvis 80 år 13 aug sophie zelmani

29 juli sommarsverige!

16 juli jack vreeswijk

23 aug rikard wolff

KULTURHJÄLTARNA OCH BRINK & BERGER PRESENTERARNÅGRA HÖJDPUNKTER UR PARKSNÄCKANS SOMMARPROGRAM

www.parksnackan.se

parksnäckan • uppsala stadsträdgårdservering med mat, öl, vin och folkparksmeny

9 juli the refreshments

5 aug sofia karlsson! 7 aug sarah dawn finer

I PARKSNÄCKAN

välkomna till uppsala

FÖRKÖP BILJETTER PÅ

Page 8: Sommar 2015

boen

deac

com

mod -

atio

nsMed Uppsalakortet räcker reskassan längre!

Spara upp till 1200:-

* Resor / Travel Kortet berättigar till fritt resande för en vuxen och två barn med de gröna stadsbussarna i Uppsala samt till de gula regionbussarna i Uppsala kommunen (zon 1 och 2). Kortet gäller även för resa med buss 801 till/från Arlanda. Dessutom gäller kortet på Upptåget till/från Gävle. / The card is good for free travel (1 adult and two kids) with the green city buses in Uppsala, the yellow regional buses. The card is also valid for travel on bus 801 to and from Arlanda international airport. And with Upptåget to and from Gävle.

** Fri parkering på anvisade kommunala parkeringsplatser / Free parking in designated municipal parking spaces and lots Med Uppsalakortet följer ett parkeringskort. Vänligen notera att parkeringskortet endast gäller på de parkeringsplatser som tillhör Uppsala kommun, gatu- och trafikkontoret och som är utmärkta på parkeringskortets karta. Parkeringskortet måste placeras väl synligt i fordonets framruta för att vara giltigt. / A separate parking pass is available with the Uppsala Card. Please note that the pass is only valid on parking spaces and lots belonging to the Office of Roads and Traffic, City of Uppsala, as marked on the parking map. The pass must be visible through the vehicle’s windshield to be valid.

Upplev, upptäck Uppsalas museer

spec

iella

er

bjud

ande

nsp

ecia

l off

ers

reso

r och

park

erin

g*

trav

el an

d par

king

*mu

seer

och b

esök

smål

admi

ssio

ns an

d sig

hts

Gratis parkeringvärde 250 kr

Ord.pris vuxen Ord.pris barn Reg.price adult Reg.price child

Parkering / Parking 15-25 kr/tim/hour 0:- Buss 801 Uppsala – Arlanda t/r / Bus 801 to and from Arlanda 210:- t/r 144:- t/r 0:-Upptåget Uppsala - Gävle / Train to and from Gävle 380:- t/r 144:- t/r 0:- Resor med gröna stadsbussarna / Travel on green city buses 70:- t/r 18:- t/r (<20 år/yrs) 0:-Resor med gula regionbussarna (zon 1-3) / Travel on yellow regional buses. 210:- t/r 144:- t/r (<20 år/yrs) 0:-

Kraftkällan, gratis träningspass, läs mer på kraftkallan.com 120:- 120:- 0:-Flustret, fri entré och före kö för dig och en betalande gäst 120:- 0:-(öppet ons-lör, gäller ej vid specialarrangemang)O´Connor s Pub & Restaurang 10% på matAVIS och budget biluthyrning / Car Rental 10% på ord. prisHouseHold, inredning / Home Styling 20% på ord. pris

Uppsala Vandrarhem (Kvarntorget) / Uppsala Hostel (Kvarntorget) 10% på boende Hotell Kvarntorget / Hotel Kvarntorget 10% på boende Hotell Charlotte / Hotel Charlotte 10% på boende Hotell Fyrislund / Hotel Fyrislund 15% på boendeHotel von Kraemer 20% på kommande bokning

CityStay Familjehotellrum, 4 personer 990:-

Domkyrkan Skattkammaren / Cathedral Museum-the Treasury 40:- 0:- (<16 år/yrs) 0:- Evolutionsmuseet / Museum of Evolution 50:- 0:- (<16 år/yrs) 0:- Medicinhistoriska Museet / Museum of Medical History 40:- (söndagar) 0:- (<16 år/yrs) 0:- Stadsvandring 100:- 100:- 2 för 1 Pelle Svanslös-vandring 100:- 50:- (<18 år/yrs) 2 för 1 Vasaborgen 100:- 50:- (<18 år/yrs) 2 för 1

Uppsalakortet kostar 149:-/dygn

och gäller för en vuxen och två

barn t.o.m. 15 år.

Mer information om erbjudanden hittar du påwww.whatson.se

Gratis entré Flustretvärde 120 kr

BOENDE/ACCOMMODATIONSov gott i Uppsala. Här finns allt från exklusiva hotell i city till Bed & Breakfast på landet.Sleep tight in Uppsala. Choose from among exclusive hotels in the cit center to B&B’s in the countryside.

HOTELL/HOTELS _______________AkademihotelletÖvre Slottsgatan 5Tel +46 18 15 51 90

Best Western Hotel SvavaBangårdsgatan 24Tel +46 18 13 00 30

CityStay HotellTrädgårdsgatan 5ATel +46 18 12 10 00

Clarion Hotel GilletDragarbrunnsgatan 23Tel +46 18 68 18 00

Duvan HotellDragarbrunnsgatan 69Tel +46 18 56 40 35

EklundshofEklundshovsvägen 7Tel +46 18 55 01 00

First Hotel LinnéSkolgatan 45Tel +46 18 10 20 00

Grand Hotell HörnanBangårdsgatan 1Tel +46 18 13 93 80

Gästhem SamaritenSamaritergränd 2Tel +46 18 56 40 00

Hotel UppsalaKungsgatan 27Tel +46 18 480 50 00

Hotel Villa AnnaOdinslund 3Tel +46 18 580 20 00

Hotel von KraemerVon Kraemers allé 26Tel +46 18 495 99 00

Hotell CentralstationBangårdsgatan 13Tel +46 18 444 20 10

Hotell CharlotteS:t Johannesgatan 31CTel +46 18 51 04 14

Hotell FyrislundFyrislundsgatan 81Tel +46 18 10 88 70

Hotell KungsängstorgKungsängstorg 6Tel +46 18 444 20 10

Hotell KvarntorgetKvarntorget 3Tel +46 18 24 20 08

OdalgårdenMarielundTel +46 18 66 66 00

Park Inn by Radisson UppsalaStorgatan 30Tel +46 18 68 11 00

Radisson Blu Hotel UppsalaStationsgatan 4Tel +46 18 474 79 00

Scandic UplandiaDragarbrunnsgatan 32Tel +46 18 495 26 00

Scandic Uppsala NordGamla Uppsalagatan 50Tel +46 18 495 23 00

Sunnersta HerrgårdSunnerstavägen 24Tel +46 18 32 42 20

Söderby Golf LodgeSöderby Gård, Uppsala NäsTel +46 18 430 19 77

Viktoria Hotell & KonferensAlmungevägen 33Tel +46 18 13 22 60

RUM & FRUKOST /BED & BREAKFAST ______________Bed & Breakfast AgencyTel +46 18 42 10 30, +46 760 03 96 96

Björkdala GårdVästeråker BjörkTel +46 18 39 92 70, +46 70 955 92 70

Gästhem SamaritenSamaritergränd 2Tel +46 18 56 40 00

KrokstagårdÅkerby, BälingeTel +46 18 470 28 10, +46 709 18 01 15

RUMSUTHYRNING /ROOMS TO RENT ______________KlangenKlangs gränd 7Tel +46 707 63 12 55

StayByGeorgeTegnérgatan 31DTel +46 18 55 00 08, +46 704 79 55 66

Uppsala LägenhetshotellKlangs gränd 5Tel +46 18 50 50 41

VANDRARHEM/HOSTELS ______Gammel-Gränome hembygdsgård och STF vanrarhemStavby, AlundaTel +46 174 131 08, +46 707 59 40 89

Hågadalens Hostel & VandrarhemVårdsätravägen 71Tel +46 18 40 00 50

Kungsängstorg Kungsängstorg 6Tel +46 18 444 20 10

Sunnersta HerrgårdSunnerstavägen 24Tel +46 18 32 42 20

Uppsala city hostelS:t Persgatan 16Tel +46 18 10 00 08

Uppsala VandrarhemKvarntorget 3Tel +46 18 24 20 08

Vandrarhem CentralstationBangårdsgatan 13Tel +46 18 444 20 10

STUGOR & CAMPING /COTTAGES & CAMPING ________Burviks golf & resortBurvik, KnutbyTel +46 174 430 60

Fjällnora friluftsområdeFjällnoraTel +46 18 727 06 10

Fyrishovs stugby och campingIdrottsgatan 2Tel +46 18 727 49 60

Fyrväpplingen sportfiskecampFyrväpplingen, KnutbyTel +46 174 600 42, +46 703 42 34 25

NorredatorpMarielundTel +46 18 480 31 00

Siggefora bad & campingSiggeforasjön, JärlåsaTel +46 18 39 30 32, +46 720 39 30 83, +46 730 39 30 71

Boka ditt hotellrum online / Book your hotel room online www.destinationuppsala.se Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286.

CENTER

TOURIST

Välkommen till Uppsala! Welcome to Uppsala!I Uppsala är det nära till allt. Här kan du ägna timmar åt att shoppa i en mängd mindre och större butiker på stans gågator och gallerior eller flanera i charmiga småbutiker i stans kulturhistoriska kvarter. Ta del av Sveriges historia i Uppsala domkyrka, Museum Gustavianum och på Uppsala slott. Upplev blomprakten i Linnéträdgården eller Stadsträdgården, lek och var kreativ på Biotopia eller färdas genom flera miljarder år under ett besök på Evolutionsmuseet. Allt på gångavstånd.

You’re only a stone’s throw from everything in Uppsala. You can while away the hours shopping in an array of both small shops and larger stores that line the city’s streets and grace its shopping centres, or why not browse the charming little boutiques in the city’s old town. Be part of Sweden’s history at Uppsala Castle, Uppsala Cathedral, and the Museum Gustavianum. Experience the floral grandeur of the Linnaeus’ Garden and in the City Park, have fun and be creative at Biotopia or travel through time during a visit to the Museum of Evolution. Everything is within walking distance.

Besök Uppsala Tourist Center • Information om sevärdheter, evenemang, utflyktsmål,

aktiviteter, shopping, restauranger och caféer.• Logibokning • Souvenirbutik

Visit Uppsala Tourist Center• Information on sights, events, excursions,

activities, shopping, restaurants and cafés.• Booking accommodation• Souvenirshop

Adress/Street address Kungsgatan 59Telefon/Phone +46 18 727 48 00E-post/E-mail [email protected]/Web site www.destinationuppsala.se

BESÖK/VISIT

destinationuppsala.se

149SEK

Page 9: Sommar 2015

N

Kåbovägen

Svartbäcksgatan

Dag Hamm

arskjölds väg

lohtt

aVm

avägen

Lutha

gsespl

anad

en

Kungsgatan

Kungsgatan

Kungsgatan

NorbyvägenVäderkvarnsgatan

Väderkvarnsgatan

Vaksala

gatan

Munkgatan

Kyrkogårdsgatan

Krongatan

Övre Slottsgatan

Strand

bodg

atan

Östra Ågatan

Götavägen

Sjuk

husv

ägen

Råbyvägen

Stationsgatan

Sågargatan

husgatan

Fångvallsg

Artillerigatan

Svea

väge

n

Södra

Rudbe

cksg

atan

Borgv

Norra Rudbecksg

Arosgatan

Siktargatan

Roslags

gatan

Slottsg

ränd

Trädgårds-

Thunbergsvägen

Ås-

Kyrkogårdsgatan

Börjegatan

Rektorsg Kloster-

Marielu

ndsg

Eskilsgatan

Botvidsgatan

Alriksg

Frödingsgatan

Västra Järnvägsg

Timm

ermansgatanRepslagarg

Stiernhielms-

Vahlallagatan

Auroragatan

Idrottsgatan

V Strandgvon Kraemers

allé

Gamla Uppsalagatan

Blåsen-

gatan

gränd

gatan

gatan

gatan

Bruno Liljeforsg

Västra

Ågatan

Ö Ågatan

Östra Ågatan

Thunmansg

Thun

mans-

Svartbäcksg

Svartbäcksgatan

S:t Joh

anne

sg

Götgatan

Götgatan

S:t Olofsg

atan

S:t Olofs

gatan

S:t Pers

gatan

Kungsängs-

Kungsängsgatan

Geijersg

atan

Villavägen

Villavägen

Ulleråkersvägen

Vikingagatan

Väktar

gatan

Väktar

gatan

Smedsgr

Sturegatan

Sturegatan

Salagatan

Salagatan

bronTeg

nérga

tan

Ringga

tan

Hjalmar Brantingsgatan

Torkelsgatan

Torkelsgatan

Luthags-

Drottning

gatan

gatan

skog

gatan

Linné

gatan

Akad

emiga

tan

S:t LarsgatanSvartman

g

Övre Slottsg

Vasaga

tan

Egilsgatan

Idunagatan

SwedenborgsgatanAdils-

Kapellg

Portalgatan

Djäknegatan

Wennerbergsg

LenngrensgKarlfeldts gatanStrindbergsg

Thorildsg

Löpa

rg

Lurg

Skruvg

Kvarnä

ngs- Trattg

Kvarn-

Ligga

rg

Gärdets

bilga

taKvarnt

orgsg

Högan

äsgata

n

FrodegatanNorrtä

ljegatan

Ymergatan

S:t Göransgatan

S:t Pers

gatan

Dragarbrunnsgatan

Dragarbrunnsgatan

Elleg

Eddagatan

Fyrisg

Sysslomansgatan

Sysslomansgatan

Fredsg

atan Ode

nsga

tan

Torsga

tan

Skolga

tan

Rackarbergsg atan

LilljeborgsvägenWalleriusv

Christinas väg

Drottnin

ggata

n

Valvg

Nedre Slottsgatan

Bäverns grändVretgrä

ndBangårdsgatan

Kålsän

gsgrä

nd

Alsikeg

Muningatan

Islandsgatan

Plantskolegr

Bureusg

Storgatan

Bredgr

Kvarnbacksg

Huging

Ångkvarnsg

Torngatan

Fyris

hovs

-sp

ånge

n

Påvel

Snickares g

r

Dombro

n

Fyris-

spången

Vattu

gr

H Lundhs stig

Gös

ta K

nutss

ons p

rom

enad

Edda-

spån

gen

Järn-

bron

Nybron

Västgö

ta-

spån

gen

I Be rgmansg

Suttun

gs

S:t Eriks gränd

Gropgr

Hagbardsg

Kvarnhästg

E Boströ

ms gata

Mikaels-plan

FinnMalmgrens

plan

Slott

sstigen

Oden-

bronFyrisvalls-

gränd

Flustergränd

Islands-

GamlaTorget

Fyris-torg

Riddar-torget

torg

Österplan

Österplan

bron

Järnvägsprom.

Kvarn-

Centra

l-

passa

gen

Haglun

ds

bro

Stadshusg

Kungs-ängs-torg

Hamne

splan

aden

Samari

tergr

S:t Olof

s-

bron

S:t EriksRundelsgr

Gluntens gr

Hjalmarsg

Stiern-hielms-

plan

ängsg

Domarg

Biskopsgatan

Fjalars gr salag

Kung Jans väg

spångenStrandängs-

spångenIdun-

Alvén-salen

Lugnet

Ubbo

Campus1477

Lennakatten

FredensHus

Fyrishov

Stads-teatern

Berga-skolan

Blåsenhus

Konsert ochkongress

UppsalatingsrättSalu-

hallen

HelgaTrefald.kyrka

S:t Perskyrka

Närakuten

Samariter-hemmet

Central-station

Rådhuset

Rudbeck-laboratoriet

Sten Sture-monumentet

Kap

Zoologi

Evolutions-museet

Biotopia

Engelska parkenHum. centrum

Vindhemskyrkan

Uppsalagamla

kyrkogård

Musicum

Universitets-huset

Fyrisskolan

Slottet

Akademiskasjukhuset

Evolutionsbiol.Centrum (EBC)

SverigesGeol.

Undersökn.

Linnéanum

The Svedberg lab.

Geocentrum

Arkivcentrum

Vasa-borgen

UppsalaKonst-

museum

Tropiskaväxthuset

Stads-huset

PaleontologiBrorHjorths

hus

Polis-huset

Stads-biblioteket

Linné-trädgården

Katedral-skolan

CarolinaRediviva

Buss-terminal

Läns-styrelsen

Skatte-verket

Vaksala-skolan

Domkyrkan

Studenternasidrottsplats

Missions-kyrkan

Upplands-muséet

Gamla observatoriet

Stillhetenskapell

Ekonomikum

Sverker-skolan

Kvarngärdes-skolan

Regina-teatern

Nanna-skolan

Mikaels-kyrkan

Walmstedtskagården

Lands-tingetskansli

Pingst-kyrkan

Linné-museet

Flustret

Central-badet

Celsius-huset

Skytteanum

DagHammar-

skjöldsbibl.

Gustavianum

Dekan-huset

Katolskakyrkan

Gunilla-klockan

Pump-huset

Geijers-gården

Regnelli-anum

KyrkansHus

Vårfru-torg

Orphei

Drängars pl

Kvarn-torget

Hamnplan

Aros-plan

OlofPalmes

platsStoraTorget

Vaksalatorg

Rosén-parken

Torner-parken

Carolina-parken

Slotts-backen

Parksnäckan

Botaniskaträdgården

Stads-trädgården

Kapellgärds-parken

44

85

35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

16

165

5

13

13

13

52

40

11

11

42

78

26

24

24

18

18

25

25

19

15

21

10

36

6

4

4

20

20

20

20

8

8

23

33

33

22

43

37

31

19

26

1

74

6

58

46

4

2

44

55

66

66

10

38

38

29

32

32

32

15

23

1

2

2

2

1

30

7

18

8

1

15

7

24

24

24

6

10

9

18

18

16

19

14

14

5

5

22

27

37

3

13

13

12

12

50

11

11

11

1

1

1

1

2

2

2

2

2

97

1813

4

23-41

75

Ing 95

Ing 96

14

14

14

2

2

2

2

2

2

17

17

17

13

13

13

12

12

12

1

1

1

1

1

3

3

9

10

10

10

33

23

8

8

8

8

6

18

18

16

16

16

16

25

29

43

26

11

11

31

31

7

40

20

30

15

48

32

55

2

1

45

1

3

3

11

47

4

41

41

19

17

23

40

49

6

6

43

27

2

30

30

30

50

26

17

17

4

4

39

20

42

11

11

11

12

23

33

32

32

13

13

29

14

28

24

10

9

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

55

1

1

1

16

Ing 60

Ing 70

34

3

3

27

Fyrisån

Fyrisån

Södermanland-Nerikes nation

Upplandsnation

Västmanland-Dala nation

Gästrike-Hälsinge

nation

Göteborgsnation

Smålandsnation

Västgötanation

Gotlandsnation

Värmlandsnation

Östgötanation

Kalmarnation

Norrlandsnation

Stockholmsnation

26

25

83

44

81

65

14

2

66

60

50

20

4

4

44

32

32

10

10

37

1

61

61

1

22

22

54

2

2

7

21

31

12

12

12

34

48

16

22

9

25

35

47

46

85

12

12

12

41

11

71

10

17

1

1

19

19

9

9

2

65

16

15

15

1

1

1

45

45

1110

2

2

31

68

4

7

23

27

61

Martin LutherKings plan

NathanSöderbloms

plan

Domkyrkoplan

Skol-parken

Tullgarnsparken

Odins-lund

Fyris-parken

Strandängen

Höganäshöjden

Badhus-parken

GunnarLeches

park

Eskils-plan

200 m0

N

Vatth

olm

aväg

en

Ärnavägen

Groaplan

Ger

es vä

g

Frejs väg

Tors väg

Odins

väg

Tings

slätte

n

Disavägen

GamlaUppsalaidrotts-plats

Stor-gården

Gamla Uppsalamuseum

GamlaUppsala

skola

Kungshögarna

DisagårdenMuseum

GamlaUppsala

kyrka

Kaplans-gården

28

2

1418

626

16

6

15

78

290

0 200 m

Gamla Uppsala

Uppsala Centrum

-

Svandamms-hallarna

Gods-magasinet

Hamn-

spången

Slottet började byggas på 1540-talet och har en dramatisk historia. Många avgörande händelser i den svenska historien har utspelats här. Här finns Fredens Hus som bland annat visar

en utställning om FNs förre generalsekreterare Dag Hammarskjöld och hans gärningar. Slottet inrymmer även Uppsala konstmuseum som visar samtida konst och universitetets konstsamling.

The castle was built in the 1540s, and has a dramatic history. Many key events in Swedish history have been played out here. House of Peace (Fredens Hus) is here, with an exhibition about the former UN Secretary General Dag Hammarskjöld and his achievements. The castle also houses the Uppsala Art Museum, with its contemporary art exhibitions and Uppsala University’s art collection.

www.fredenshus.se www.uppsala.se/konstmuseum

Uppsala slott C5Uppsala Castle

6

Anlades i mitten av 1600-talet som en kunglig trädgård efter ritningar av Olof Rudbeck d.ä. 1787 donerade Gustav III trädgården till Upp-sala universitet som botanisk trädgård.

Här finns mer än 9 000 växter från hela världen, ett orangeri och det Tropiska växthuset.

Laid out as royal gardens in the mid-17th century, to designs by Olof Rudbeck the Elder. In 1787, Gustav III donated the gardens to Uppsala University as Botanical Gardens, making them the oldest in Sweden. There are more than 9000 plants from around the world here, plus an orangery and the Tropical Greenhouse (Tropiska växthuset).

www.botan.uu.se

Botaniska trädgården B6Botanical Gardens

7

Skandinaviens största och högsta kyrka. Lika lång som hög, 118,7 m. Kyrkan är säte för ärkebiskopen och byggdes under åren1270-1435. Här finns Erik den heliges skrin och en predikstol

från barocken. Gravkyrka för bland andra Gus-tav Vasa, Johan III, Carl von Linné, Olof Rudbeck och Nathan Söderblom. I Skattkammaren i norra tornet finns en textilsamling av världsklass.

Scandinavia’s biggest and tallest church. As long as it is tall, at 118.7 m, the church is the seat of the archbishop and was built between 1270 and 1435. It contains the shrine of Eric IX of Sweden (Eric the Holy) and a Baroque pulpit. The graves of Kings Gustavus Vasa and Johan III, Linnaeus, Olof Rudbeck, Nathan Söderblom and others are here. The Treasury Museum (Skattkam-maren) in the North Tower has a world-class collection of textiles.

www.uppsaladomkyrka.se

Uppsala domkyrka C4Uppsala Cathedral

1

Universitetsbibliotek och Sveriges äldsta bibliotek. Idag finns mer än fem miljoner böcker i samlingarna. I utställningshallen visas bland annat Silverbibeln från 500-talet som nu kom-

mit med på Unescos lista över världsminnen samt originalnoter av Mozart.

University library, and the oldest library in Sweden. Today, the collections hold more than five million books. The exhibition hall displays include the 6th-century Silver Bible which is now on UNESCO’s Memory of the World Register, and some of Mozart’s original scores.

www.ub.uu.se

Carolina Rediviva B55

Uppsala universitet är det äldsta universitetet i Skandinavien och grundades 1477. Idag finns mer än 40 000 studenter i Uppsala. Universitet-shuset, huvudbyg-gnaden, invigdes

1887 och den magnifika aulan används idag i huvudsak till konserter och konferenser. I huvudbyggnaden finns också Uppsala universitets myntkabinett.

Founded in 1477, Uppsala University is the oldest university in Scandinavia. Today, there are over 40,000 students in Uppsala. University Hall, the main building, was opened in 1887. The magnificent Grand Auditorium is now used mainly for concerts and conferences. Uppsala University’s Coin Cabinet is also in the main building.

www.uu.se

Uppsala universitet B4Uppsala University

2

Länsmuseum med kulturhistorisk inriktning som visar Uppland i nutid och dåtid. Bland museets många ut-ställningar finns bland annat berättelser om vikingarna och deras förfäder.

County museum specialising in cultural his-tory, showing Uppland past and present. The museum’s many displays include narratives of the Vikings and their ancestors.

www.upplandsmuseet.se

Upplandsmuseet C4Museum of Uppland

4

I Sveriges äldsta universitetsbyggnad visas både universite-tets och vetenskapshis-toriens samlingar. Den Anatomiska teatern användes från mitten av 1600-talet fram till mitten på 1700-talet

för offentliga dissektioner. Den arkeologiska utställningen visar vikingarna och deras förfäder. I museets samlingar finns också skatter från antiken och det Augsburgska konstskåpet.

Sweden’s oldest university building is home to col-lections representing both the university and the history of science. The Anatomical Theatre was used for public dissections between the mid-17th and mid-18th centuries. The archaeological ex-hibition displays the Vikings and their ancestors. The museum’s collections also include treasures from antiquity and the Augsburg Art Cabinet.

www.gustavianum.uu.se

Museum Gustavianum B43

Ett spännande interaktivt museum där barnen får upptäcka och uppleva naturen. Här finns många tips på naturutflykter och information om de olika Linnéstigarna.

An exciting interactive museum where children can discover and experience nature. It offers many suggestions for nature tours, plus informa-tion about the various Linnaeus Trails.

www.biotopia.nu

Biotopia A412

Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål. Bad, sport, mässor, event, möten och rekreation. Äventyrsbad med tropiska miljöer och utomhusbassäng på

sommaren. Simbassäng med olympiska mått, hopptorn och klättervägg. Här finns också stugby och camping.

Fyrishov is Sweden’s busiest arena, and its fifth most popular attraction. Swimming, sport, exhibi-tions, events, meetings and recreation. Aquatic adventure centre with tropical environments and outdoor pool in summer. Olympic-sized swimming pool, diving stage and climbing wall. Plus a holiday village and camping.

www.fyrishov.se

Fyrishov A113

Gamla Uppsala är ett av Skandi-naviens viktigaste historiska områden med tre kungsgravar från 500-talet. Gamla Uppsala museum bjuder på en fascinerande resa

i tiden. Från 500-talets hedniska kungadömen till kristendomens inträde. Detta innebar slutet på vikingatiden och starten för byggandet av den gamla domkyrkan på 1100-talet. Disagården är museum för uppländsk bondekultur.

Old Uppsala (Gamla Uppsala) is one of Scandi-navia’s most important historic areas, with three royal burial sites dating from the 6th century. Gamla Uppsala museum offers a fascinating journey through time. From 6th-century pagan kingdoms to the introduction of Christianity. This marked the end of the Viking Age, and the start of construction of the old cathedral in the 12th century. Disagården is a museum of Uppland’s agricultural heritage.

www.raa.se/gamlauppsala

Gamla Uppsala D1Old Uppsala

11 Uppsalas naturhistoris-ka museum visar Upp-sala universitets unika samlingar av mineral, fossil, dinosaurieskel-ett, växter och djur från hela världen. Här finns Nordens största sam-ling av dinosaurier.

Uppsala’s natural history museum (Evolution-smuseet) displays Uppsala University’s unique collections of minerals, fossils, dinosaur skeletons, plants and animals from around the world. It holds the largest collection of dinosaurs in the Nordic countries.

www.evolutionsmuseet.uu.se

Öppettider:Mån–fre kl 10–18Lör kl 10–15Juli–augusti även sön kl 11–15 För eventuella avvikelser, var god se vår webbplats.

Opening hours:Mon-Fri 10am-6pmSat 10am-3pmJuly-August also Sun 11am-3pm For possible deviations, please check our web site.

www.destinationuppsala.se

www.facebook.com/destinationuppsala

www.arrivalguides.com/sv/Travelguides/ Europe/Sweden/UPPSALA

Evolutionsmuseet A6Museum of Evolution

Uppsala Tourist Center D4

15

Stadsträdgården är Uppsalabornas gröna vardagsrum och är ett självklart utflyktsmål året om. Här finns blomsterplanteringar, stora gräsytor, en utom-husscen, stor lekplats och en mytomspunnen

lyckoö i dammen som en gång var tegeltag.

Stadsträdgården (City Garden) is Uppsala residents’ green living room, and a natural destination throughout the year. There are flow-erbeds, expanses of grass, an outdoor stage, a large playground and the myth-shrouded “Island of Bliss” in the small lake, which was once a brick pit.

www.linneuppsala.se/plats/stadstradgarden

Stadsträdgården D6City Garden

14

Konstnären Bror Hjorth (1894-1968) är en av Sveriges mest kända målare och skulptörer. Bror Hjorths hem och ateljé är i dag ett museum med en stor samling av hans egna verk

och tillfälliga utställningar av andra konstnärer. Bland hans kända verk finns bland annat den stora fontänen Näckens Polska vid Uppsala resecentrum.

The artist Bror Hjorth (1894-1968) is one of Sweden’s most famous painters and sculptors. Bror Hjorth’s combined home and studio is now a museum, with a large collection of his work and temporary exhibitions of other artists. His famous works include Näckens Polska, the imposing fountain near Uppsala Travel Centre.

www.brorhjorthshus.se

Bror Hjorths Hus A7Bror Hjorth’s house

8

Professorsbostaden som var hem åt Carl von Linné (1707-1778) är nu ett museum som visar den kände botanikerns stora vetenskapliga gärningar. Byggnaden är från 1700-talet och

möblerad med originalmöbler, kläder, textilier och porslin. Linnéträdgården anlades runt 1655. Idag odlas ca 1 300 växter och rabatterna är arrangerade enligt Linnés sexualsystem.

The Professor’s Residence, once the home of Linnaeus (1707-1778), is now a museum displaying the famous botanist’s great scientific achievements. The building dates from the 18th century, and holds original furniture, clothing, fabrics and china. The Linnaeus Garden was laid out in about 1655. Today, about 1300 plants are grown there, and the beds are arranged according to Linnaeus’ sexual system.

www.linnaeus.sewww.linnaeus.uu.se

Linnémuseet / Linnéträdgården C3Linnaeus Museum & Linnaeus Garden

9

Byggnaden är ritad av arkitektbyrån Henning Larsen Tegnestue i Köpenhamn. I byg-gnaden finns både kon-sert- och konferensloka-ler, café och restaurang. Från den sjätte våningen erbjuds besökaren en

storslagen utsikt över Uppsala.

The building was designed by Henning Larsen Architects of Copenhagen. It has concert and conference facilities, a café and a restaurant. There is a magnificent view across Uppsala from the sixth floor.

www.ukk.se

Uppsala Konsert & Kongress D3Uppsala Concert and Congress Hall

10

CENTER

TOURIST

A B C D E

A B C D E

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

12

6

7

5

4

3

12

13

11

15

14

8

9

10

Page 10: Sommar 2015

i UppsalaIdrott

Ett urval av

PRESENTERAR

Sirius Fotboll Herr21 juni 16:00 Sirius vs. Varbergs BoIS FC19 juli 14:00 Sirius vs. Ängelholm02 aug 14:00 Sirius vs. Syrianska FC09 aug 14:00 Sirius vs. Ljungskile23 aug 14:00 Sirius vs. IFK Värnamo

BOENDE/ACCOMMODATIONSov gott i Uppsala. Här finns allt från exklusiva hotell i city till Bed & Breakfast på landet.Sleep tight in Uppsala. Choose from among exclusive hotels in the cit center to B&B’s in the countryside.

HOTELL/HOTELS _______________AkademihotelletÖvre Slottsgatan 5Tel +46 18 15 51 90

Best Western Hotel SvavaBangårdsgatan 24Tel +46 18 13 00 30

CityStay HotellTrädgårdsgatan 5ATel +46 18 12 10 00

Clarion Hotel GilletDragarbrunnsgatan 23Tel +46 18 68 18 00

Duvan HotellDragarbrunnsgatan 69Tel +46 18 56 40 35

EklundshofEklundshovsvägen 7Tel +46 18 55 01 00

First Hotel LinnéSkolgatan 45Tel +46 18 10 20 00

Grand Hotell HörnanBangårdsgatan 1Tel +46 18 13 93 80

Gästhem SamaritenSamaritergränd 2Tel +46 18 56 40 00

Hotel UppsalaKungsgatan 27Tel +46 18 480 50 00

Hotel Villa AnnaOdinslund 3Tel +46 18 580 20 00

Hotel von KraemerVon Kraemers allé 26Tel +46 18 495 99 00

Hotell CentralstationBangårdsgatan 13Tel +46 18 444 20 10

Hotell CharlotteS:t Johannesgatan 31CTel +46 18 51 04 14

Hotell FyrislundFyrislundsgatan 81Tel +46 18 10 88 70

Hotell KungsängstorgKungsängstorg 6Tel +46 18 444 20 10

Hotell KvarntorgetKvarntorget 3Tel +46 18 24 20 08

OdalgårdenMarielundTel +46 18 66 66 00

Park Inn by Radisson UppsalaStorgatan 30Tel +46 18 68 11 00

Radisson Blu Hotel UppsalaStationsgatan 4Tel +46 18 474 79 00

Scandic UplandiaDragarbrunnsgatan 32Tel +46 18 495 26 00

Scandic Uppsala NordGamla Uppsalagatan 50Tel +46 18 495 23 00

Sunnersta HerrgårdSunnerstavägen 24Tel +46 18 32 42 20

Söderby Golf LodgeSöderby Gård, Uppsala NäsTel +46 18 430 19 77

Viktoria Hotell & KonferensAlmungevägen 33Tel +46 18 13 22 60

RUM & FRUKOST /BED & BREAKFAST ______________Bed & Breakfast AgencyTel +46 18 42 10 30, +46 760 03 96 96

Björkdala GårdVästeråker BjörkTel +46 18 39 92 70, +46 70 955 92 70

Gästhem SamaritenSamaritergränd 2Tel +46 18 56 40 00

KrokstagårdÅkerby, BälingeTel +46 18 470 28 10, +46 709 18 01 15

RUMSUTHYRNING /ROOMS TO RENT ______________KlangenKlangs gränd 7Tel +46 707 63 12 55

StayByGeorgeTegnérgatan 31DTel +46 18 55 00 08, +46 704 79 55 66

Uppsala LägenhetshotellKlangs gränd 5Tel +46 18 50 50 41

VANDRARHEM/HOSTELS ______Gammel-Gränome hembygdsgård och STF vanrarhemStavby, AlundaTel +46 174 131 08, +46 707 59 40 89

Hågadalens Hostel & VandrarhemVårdsätravägen 71Tel +46 18 40 00 50

Kungsängstorg Kungsängstorg 6Tel +46 18 444 20 10

Sunnersta HerrgårdSunnerstavägen 24Tel +46 18 32 42 20

Uppsala city hostelS:t Persgatan 16Tel +46 18 10 00 08

Uppsala VandrarhemKvarntorget 3Tel +46 18 24 20 08

Vandrarhem CentralstationBangårdsgatan 13Tel +46 18 444 20 10

STUGOR & CAMPING /COTTAGES & CAMPING ________Burviks golf & resortBurvik, KnutbyTel +46 174 430 60

Fjällnora friluftsområdeFjällnoraTel +46 18 727 06 10

Fyrishovs stugby och campingIdrottsgatan 2Tel +46 18 727 49 60

Fyrväpplingen sportfiskecampFyrväpplingen, KnutbyTel +46 174 600 42, +46 703 42 34 25

NorredatorpMarielundTel +46 18 480 31 00

Siggefora bad & campingSiggeforasjön, JärlåsaTel +46 18 39 30 32, +46 720 39 30 83, +46 730 39 30 71

Boka ditt hotellrum online / Book your hotel room online www.destinationuppsala.se Uppsala. Mycket på gång. Varje dag sedan 1286.

CENTER

TOURIST

Välkommen till Uppsala! Welcome to Uppsala!I Uppsala är det nära till allt. Här kan du ägna timmar åt att shoppa i en mängd mindre och större butiker på stans gågator och gallerior eller flanera i charmiga småbutiker i stans kulturhistoriska kvarter. Ta del av Sveriges historia i Uppsala domkyrka, Museum Gustavianum och på Uppsala slott. Upplev blomprakten i Linnéträdgården eller Stadsträdgården, lek och var kreativ på Biotopia eller färdas genom flera miljarder år under ett besök på Evolutionsmuseet. Allt på gångavstånd.

You’re only a stone’s throw from everything in Uppsala. You can while away the hours shopping in an array of both small shops and larger stores that line the city’s streets and grace its shopping centres, or why not browse the charming little boutiques in the city’s old town. Be part of Sweden’s history at Uppsala Castle, Uppsala Cathedral, and the Museum Gustavianum. Experience the floral grandeur of the Linnaeus’ Garden and in the City Park, have fun and be creative at Biotopia or travel through time during a visit to the Museum of Evolution. Everything is within walking distance.

Besök Uppsala Tourist Center • Information om sevärdheter, evenemang, utflyktsmål,

aktiviteter, shopping, restauranger och caféer.• Logibokning • Souvenirbutik

Visit Uppsala Tourist Center• Information on sights, events, excursions,

activities, shopping, restaurants and cafés.• Booking accommodation• Souvenirshop

Adress/Street address Kungsgatan 59Telefon/Phone +46 18 727 48 00E-post/E-mail [email protected]/Web site www.destinationuppsala.se

BESÖK/VISIT

destinationuppsala.se

Sirius Fotboll Dam14 juni 16:00 Sirius vs. Österunds DFF22 juni 16:00 Sirius vs. Bollstanäs SK04 juli 16:00 Sirius vs. JITEX Mölndal BK02 aug 16:00 Sirius vs. Lidköping15 aug 16:00 Sirius vs. IFK Kalmar29 aug 16:00 Sirius vs. Qbik

Uppsala 86ers (am. fotboll)17 juni Uppsala 86ers vs. STU Northside Bulls16 aug Uppsala 86ers vs. Limhamn Griffins

Tropiskt äventyrsbadVattenrutschbanor, jetström,

vattenkanoner, varma bubbel-pooler, stora vattenleksaker och mycket mer i en härlig tropisk miljö. Servering vid poolkanten, simhall med 10 meters hopptorn och

hinderbana. Hur kul som helst!

Det är lätt att ta sig hit med buss, bil och cykel eller ta en

20-minuters promenad norrut längs Fyrisån.

Läs mer på www.fyrishov.se

ÖPPET

ALLA DAGAR!

Februari 2015.indd 1 2015-02-02 11:01:42

Page 11: Sommar 2015

Fotograf: Patrik Söderman

Bergmans (Map: C4)Drottninggatan 4. Tel: 018-69 55 05www.bergmanskonfektion.seSedan 1929 har vi erbjudit konfektion av hög kvalitet.Välkommen in och prova vårens kollektioner.

/ We have sold clothing of superior quality since 1929.Please come in and try on our selection of this springs collections.

Budo & Fitnessbutiken i Uppsala (Map: C4)Östra Ågatan 39, Tel. 018-60 40 00www.budo-fitness.se/butik/uppsalaAllt för din träning.

/ Everything you need for training.

Öster om ån (Map: C3)Svartbäcksgatan 18. Tel: 018-71 15 45 www.ostroman.comKonsthantverk och formgivning. Försäljning av keramik, glas, textil, smide, trä och smyck-en. Allt från bruksgods och egna klädkollek-tioner till unika konstföremål. Välkommen!

/ Art handicraft and design. Sales of cera-mics, glass, textiles, wrought-iron, wood and jewelry. Ample selection, from utility items and clothes collections to unique art objects. Welcome!

Gå & Löpkliniken (Map: D3)Bangårdsgatan 5B, Tel: 018 - 15 14 13E-post: [email protected]ör alla dina skor och behov ortopediska komma in och tala med våra högt utbildad personal.

/ For all your shoes and orthopedic needs come in and speak with our highly trained personnel.

HouseHold (Map: C4)Klostergatan 4www.household.seSkön inredning och andra saker som gör vardagen speciell.

/ Interor and other things that make life spe-cial.

The English Bookshop (Map: C3) Svartbäcksgatan 19. Tel: 018-10 05 10 www.bookshop.seThe English Bookshop öppnade 1995 och har ett brett sortiment engelskspråkig litteratur - skönlitteratur, facklitteratur, barn-och ungdomsböcker, böcker om sverige, svenska författare på engelska.

/ The English Bookshop opened in 1995 and has a wide range of English literature – fic-tion, nonfiction, children’s books, information books about Sweden, even Swedish authors in English.

AVIS och Budget Biluthyrning (Map: E2)Kvarnängsgatan 53, 018-25 88 75www.avis.seVi har bilar, bussar och flyttbilar i alla storlekar.Vi lämnar 10% i rabatt vid uppvisande av Uppsalakortet

/ At AVIS Car Rental Rent you can rent cars, buses and vehicles of all sizes.We offer 10% discount with Uppsala Card. Welcome to AVIS and Budget Car Rental.

Uppsala är en livlig shoppingstad. Här finns en rolig blandning av moderna gallerior, köpcentra, specialbutiker och gemytlig torghandel. Shoppa, fika och njut av citypulsen och den anrika Uppsalamiljön.

/ ShoppingUppsala is a lively shopping city, with a mix of modern gallerias, malls, boutiques, and convivial outdoor markets. Shop, make a stop for coffee and enjoy the city’s pulse and historical milieu.

Shopping

Shopping 20

07.00 Börja dagen med en smakrik

frukostbuffé. Gott, mättande, nyttigt, närproducerat och ekologiskt. Öppen för alla!

22.00 ”Sov du lilla videung…” i

rum med kvalitetssängar i varie-rande storlek och utförande, enkel, dubbel och svit.

Livsnjutning på hög nivå

Flera våningar fyllda med möjligheter dygnet runt

08.30 Fatta banbry- tande beslut

i personliga, ljusa och smakfullt designade konferensrum med den senaste tekniken inom ljud och bild.

12.00 Ladda batterierna genom att luncha i

von Kraemers Matsal där svensk husmanskost dominerar och där menyn även kryddas med internationella rätter.

19.00 Modern Noble Eating i von

Kraemers Matsal där Jens Ericsson, OS-mästare i mat, skapar klassisk mat med nya perspektiv. Ingen slump att matsalen finns med i White Guide.

17.00 Andas ut på takterrassen

Urban Garden, en trädgård på hög nivå med fantastisk utsikt, mitt bland örter och grönsaker.

16.00 Koppla av med kollegorna

i salongen efter en hektisk arbetsdag. Ta en drink, prata strunt eller forma nya strategier i en inspirerande miljö.

Telefon 018-495 99 00 | [email protected] | von Kraemers allé 26 www.hotelvonkraemer.se

Vilken tid på dygnet njuter du som mest? Berätta det för oss så kan du vinna din mest njutningsfulla tid på Hotel von Kraemer.Hälften av alla som drunknar

har alkohol i blodet

Årgång 2013 finns nu på beställningssortimentet

abdyika finns på följande restauranger i uppsala:

biztron | krusenberg herrgård | hambergs fisk sven dufva | villa romana | hotel von kraemer sherlock´s monastery st. pub | sjuhelvetes gluggar

importör, preuss international ab, www.abdyika.se

systembolagets beställningssortiment

abdyika estate blend 2013reserve 14,5% (art.nr 74227-01)

abdyika melnik tradition 2012reserve 14,5% (art.nr 73565-01)

Cafékulturen är stark i Uppsala. Här finns allt från anrika konditorier till moderna caféer.Hitta din drömbakelse och njut av livet.

/ CafésUppsala has a strong café culture, with a broad range of classical coffee shops and modern cafes. Find your dream dessert and enjoy!

Caféer

Katedralkaféet (Map: C4)Domkyrkoplan. Tel: 018-56 40 90Där Carl von Linné har varit rektor en gång i tiden hittar du Katedralkaféet.Kafé med hembageri och lättare luncher. Fungerar även som festvåning vid dop, bröllop, begravningar och högtidsmiddagar. Öppet: Må-fre 10.00-16.30. Lö-sö 11.00-16.00. Avvikelser kan förekomma.

/ The café known as Katedralkaféet is located in a historical place, where Carl Linnaeus once served as Rector of Uppsala University.The café has its own bakery and serves pas-tries and light lunches. The premises can also be rented as a formal room for christenings, weddings, funeral gatherings, and dinners. Mon–Fri 10am–4.30pm, Sat–Sun 11am–4pm. Please phone for information about exact hours.

Café Güntherska Hovkonditori & Schweizer (Map: C3)Östra Ågatan 31Egentillverkat ifrån vårt bageri, konditori och kök, fullständiga rättigheter avnjutes i anrik miljö med uteservering vid Fyrisån, välkomna till oss!

/ Self Made from our bakery, pastry and kit-chen, full rights enjoyed in a traditional set-ting with outdoor seating at Fyrisån, Welcome!

Hugos Kaffe med Flit (Map: C3)Svartbäcksgatan 21, www.hugoskaffe.seHugos Kaffe med Flit. Här fikar du eller äter mat på fina råvaror o i samklang med årstiderna. Bönorna kommer från ett flertal svenska kafferosterier med stort kunnande och intresse för social rättvisa och kvalitet. Hugos serverar lokalt bryggd kombucha, pressar apelsiner och bygger smörgås med spännande innehåll. Äkta-vara-godkänd Husman serveras i samarbete med lokalt för-ankrade kockar. Öppet 11.55-18.00 varje dag!

/ A New Yorker runs this trendy American Cafe serving New York bagels. There is also an American store inside with all types of ”Goodies”. Free Wifi and fun to hang out in. Free music nights and different events ongoing.

Broströms Kafé (Map: D4)Godsmagasinet Östra Station. Tel: 018-60 45 50. www.brostromscafe.comEtt kafé med atmosfär beläget i Godsmagasi-net mellan stationen och konserthuset. Viserverar nybakat bröd från eget bageri, gottFairtrade kaffe, smörgåsar, soppor, sallader,pajer mm. Vi bjuder på utställningar och haruteservering sommartid.

/ A café with atmosphere, in the former goods warehouse between Central Station and the concert hall. We serve fresh bread from our own bakery, premium Fairtrade cof-fees, sandwiches, salads, pastries and more. Art exhibitions often on display and outdoor sitting in the summer.

Caféer & Gallerier 20

Nortuna ligger 15 km norr om Uppsala, 300 meter väster om Tensta kyrka. Information, öppettider och karta finns på hemsidan:

nortunagard.com

Nortuna gård, 743 93 VattholmaTel 070-793 09 71, [email protected]

KAFÉ | MUSEUM | TRÄDGÅRD | B&B

Page 12: Sommar 2015

Terrassen Kök & Bar (Map: C4)Drottninggatan 1, tel. 018-144 150www.terrassen.seTerrassen ligger centralt, invid Stora Torget, med öppen och trivsam miljö och fantastisk utsikt över Fyrisån. Här kan du njuta av en bit mat eller bara ta ett glas i baren, som kan stoltsera med ett av Uppsalas största barut-bud. Välkomna!

/ Terrassen is centrally located, right near Stora Torget, with pleasant, open atmosphere and great views of the river. Enjoy a meal or just take a drink at the bar which is one of the cities biggest selections. Welcome!

O´Connor´s (Map: C4) Stora Torget. Tel: 018-14 40 10www.oconnors.seSedan 15 år tillbaka finns vi mitt i Uppsalapå Stora Torget. O’Connor’s är en Irländskpub med en genuin atmosfär och livemusik 5 dagar i veckan. Vi har Uppsalas största ut-bud av öl och whiskey med minst 1000 sor-ters öl och 350 sorters whiskey och vi har både en a la carte & pubmeny.

/ Centrally located for the past 15 years, O’Connor’s is a local pub with a genuine Irish atmosphere. Along with Uppsala’s largest se-lection of beer and whisky, we have an à la carte & pub menu. Live music 5 days a week.

Odinsborg Restaurang & Café018-32 35 25, www.odinsborg.nuHär på Odinsborg vi arrangerar och tar hand om festbestyren, skötar dukning, utsmyck-ning, matlagning och servering - allt för att ni kan fokusera er på träffmålet. Vi erbjuder allt från trerättersmiddag till små fika.

/ Visit us at Odinsborg for all types of mee-tings, from a small fika to a wedding or bu-siness getaway. We have everything from a fine 3-course meal to a fika snack.

Hotel von Kraemer (Map: C7)von Kraemers allé 26, tel 018-495 99 00www.hotelvonkraemer.seHotel von Kraemer ligger i den lummiga stadsdelen Kåbo. Hos oss kan du bo, äta, ta en drink, uppleva och konferera i vår lugna, avkopplande miljö. Ta hissen upp till fjärde våningen där vår reception och restaurang finns. Utsikten är fantastisk. Välkomna upp! / Hotel von Kraemer, located in the lush di-strict Kåbo. With us you can stay, eat, enjoy a drink and have meetings in our quiet, relax-ing environment. Take the elevator to the 4th floor where you find our reception and res-taurant. The view is fantastic. Welcome up!

I Uppsala finns ett stort utbud av restauranger, caféer, pubar, barer och klubbar. Här kommer ett litet smakprov på ställen som kanske kan bli just er favorit under Uppsalabesöket. Håll till godo!

/ Restaurants & Nightlife Uppsala offers a large selection of restaurants, cafés, pubs, bars and clubs. Here is a sample of places that might just turn out to be your favourites during your trip to Uppsala.

Restauranger & Nöjesliv

Scandic Uplandia (Map: C4)Dragarbrunnsgatan 32. Tel: 018-495 26 07www.scandichotels.se/uplandiaLörd & Sönd Långfrukost till kl. 12:30. Restaurangen öppen alla vardagskvällar. Välkommen!

/ Saturday & Sunday breakfast 07:00-12: 30, Restaurant open every weekday evenings. Welcome!

Restaurang & Festvåning Sven Dufva (Map: D7)Dag Hammarskjöldsväg 40018-501075, www.svendufva.sePå restaurang Sven Dufva serverar vi dagligen en fantastisk lunchbuffé. Temat är vällagad husmanskost och köksmästare Jerker Kellgren nöjer sig bara med de bästa råvarorna. / At the restaurant Sven Dufva we serve daily a fantastic lunch buffet. Theme is tasty dishes and chef Jerker satisfied only with the best ingredients.

Flustret (Map: D5)Svandammen1, tel. 018-100444www.flustret.seNattklubb fredag och lördag med 3 dansgolv, 20.00 - 03.00. 25-årsgräns.

/ Nightclub Friday and Saturday with three dance floors, 20:00 to 3:00. 25-year limit.

Krusenberg HerrgårdKrusenberg 436, 755 98 UppsalaTel 018-18 03 00www.krusenbergherrgard.seVid Mälarens strand, i slutet av den långa al-lén, ligger historiska Krusenberg Herrgård. Konferera i en inspirerande miljö med mäng-der av aktivitetsmöjligheter, som spa, golf, båttur, tennis eller vinprovning. Eller besök oss privat för att koppla av över en weekend eller fira någon av livets viktigaste högtider. / Seaside situated of lake Mälaren, at the end of the tree-lined alley, you find this mansion of ancient lineage Krusenberg. Here are any possibilities of weekend relaxation. For mee-tings and conferences the environment is most inspiring, outdoor activities after your wishes and perhaps most of all for any me-morable time in life, birthday- or wedding parties.

Biztron (Map: D4)Smedsgränd 9. Tel: 018-10 66 80www.biztron.seRestaurangen med den goda maten, servicen samt fantastiska lokalen som har en bakgrund som Uppsalas sprithandelsbolagshus.

/ The restaurant with the good food and ser-vice, as well as a fantastic locale, part of a buil-ding that once housed the Uppsala Liquor Trading Company.

Restauranger & Nöjesliv 22

African Kitchen,Messob

Njut av Uppsalas första Afrikanska restaurang med en underbar atmosfär som fångar vär-men och lugnet. Avnjut mat och dryck på vår uteservering på innergården om vädret tillåter.

Enjoy Uppsala’s first African restaurant with a wounderful atmosphere that captures the warmth and tranquility. Enjoy food and drink on our outdoor terrace in the courtyard , wea-ther permitting

Sturegatan 4A, tel. 018-500020www.messob.se

ditt andrum i tillvaron på Hotel von KraemerÅrets stora nyhet!Urban Garden, Uppsalas högst belägna uteservering, enkel grillmat, svalkande dryck och fantastisk utsikt över södra delarna av Uppsala.

Öppnar i juni...Denna takterrass är den perfekta lösningen för kickoff en, festen eller middagen med vännerna. Njut av sommarskön mat, goda drinkar och skön musik.

Självkart hänger vår fi losofi med betoning på när-pruducerat och ekologisk med upp till vår takterrass.

Varmt välkomna upp till vår urbana trädgård på Hotel von Kraemer!

www.hotelvonkraemer.se

Telefon 018-495 99 00 | [email protected] | von Kraemers allé 26 www.hotelvonkraemer.se

Von Kraemers Matsals Västerbottenpaj

Pajdeg300g vetemjöl

200g rumstemperarat smör 50g socker

1st ägg 1 nypa salt

Blanda vetemjöl, socker, salt och smör till en smidig deg, tillsätt sedan ägget.

Tryck ut pajdegen i en rund springform på 24cm, eller i en

långpanna om du vill göra munsbitar.

Fyllning4dl grädde

4st ägg 200g Västerbottenost

salt och peppar

Riv västerbottenosten och dela ut den i pajformen. Vispa ihop grädde och ägg med salt och peppar, häll över osten

och blanda runt ordentligt. Baka av i ugnen på 150°C i ca 40 minuter eller tills äggstanningen har satt sig.

Skär upp i munsbitsstora kuber eller ställ fram hela pajen på bordet.Servera gärna med löjrom, hackad rödlök, dill och crème fraiche.

Låt det smaka!

En smak av Uppsala

Villa RomanaVälkommen till Ristorante Villa Romana. Här möts du av en mysig atmosfär med omsorgs-fullt tillagad Italiensk mat. Vi är belägna nära ån med en vacker uteservering och utsikt mot domkyrkan. Kom och låt dig föras in i den ita-lienska världen med goda maträtter tillagade med färska råvaror av våra duktiga kockar och viner från norr till söder.

Welcome to Ristorante Villa Romana. You are greeted by a cozy atmosphere with carefully prepared Italian food and we are located near the river with a beautiful outdoor terrace over-looking the cathedral. Come and let yourself be carried into the culinary world of Italy pre-pared with fresh ingredients by our talented chefs and wines from north to south.

Gamla Torget 4, tel. 018-12 50 90www.villaromana.se

Restaurang AkropolisGrekisk restaurang i genuin miljö. Hos oss serveras du vällagad mat inspirerad från Grekland och det klassiska svenska köket.

Greek restaurant in a genuine environ-ment. With us you will be served delicious food inspired by Greece and the classic Swedish cuisine.

Väderkvarnsgatan 14,tel: 018-12 06 15www.akropolisiuppsala.se

Sherlock’s Monastery St. Pub

The smallest Pub, with the biggest heart. 100% hemlagad kvalitetsmat serverad med kärlek och omsorg. Vi erbjuder 14 öl-kranar och över 80 öl på flaska. Generöst urval av whisky och gin. Läs mer om oss på Tripadvisor Uppsala.

The smallest Pub, with the biggest heart. 100% homemade quality food served with love and care. We supply you with 14 beer taps and over 80 beer on bottles. Generous selection of whisky and gin. Read more about us at TripAdvisor Uppsala.

Klostergatan 16, tel. 018-12 38 38www.sherlocks.se

jens ericsson, olympisk guldmedaljör i matlagning, bjuder på en av sina favoriträtter i sommar. jens är kökschef på hotel von kraemers matsal, snett

emot uppsala slott, med en härlig sommarterrass på femte våningen.

Trots att restaurangen inte ens har ett helt år på nacken, har den redan fått flera utmärkelser som Gudkajan för Årets nykomling i Uppsala Nya

Tidning samt omnämnande i White Guide.

Matfilosofin kallas Modern Noble, vilket står för traditionella nordiska rätter i modern tappning, med spännande kontraster

i smaker och intryck.

Bjud på Jens paj som tilltugg eller som en rätt på buffébordet.

Page 13: Sommar 2015

Mellan Fyris och St Eriks torg – Njutningsstråket i turistkvarteren med influenser från världen

Börja gärna med ett besök i Domkyrkan, som öppnar kl 8.00 på morgonen varje dag året runt. Förutom själva katedralen finns här ett museum i ett av de två tornen, Skattkammaren, med bl.a kläderna från de Sturemorden år 1567. Mittemot Domkyrkan lig-ger Museum Gustavianum med det berömda Augsburgska skå-pet och fynden från en av vikingagravarna i Valsgärde.

St Eriks torg – handel i Domkyrkans skuggaSt Eriks torg kallades tidigare för Oxtorget och här var det kreaturs- och torghandel fram till början på 1900-talet, då Saluhallen byggdes. Ända in i mitten på 1900-talet fanns det bl.a potatis- och grönsakshandel i de gamla valven vid torget. Namnet har fått sitt namn efter St Eriks källa som finns kvar än idag och är döpt efter legenden om St Erik, kungen som förlorade sitt huvud just där källan sedan sprang fram. Lunchen intas till exempel på Åkanten med sin uteservering alldeles vid Fyrisån. Har du ont om tid, tar du helt enkelt en falafel på stående fot vid någon av de tre ambulerande matstånden mitt emot Rosénparken. Eller så handlar du något i butikerna i Saluhallen och slår dig ner i Rosénparken.

Rosén var samtida med Carl von Linné och kallas barnläkekonstens fa-der. Saluhallen består av många mindre krogar och caféer men även av specialistbutiker med fisk och skaldjur, kaffe, choklad och ost.

Upplandsmuseet – inspelningsplats för Bergman-filmLandskapet Upplands museum ligger i den gamla kvarnen längs med ån, känd bl.a för att delar av Ingmar Bergmans storfilm Fanny och Alex-ander spelades in här. Vägg i vägg ligger modebutiken Hertas och restaurang Tzatziki, som har grekisk meny och uteservering vid Kvarn-fallet.

St Eriks gränd – unika butikerI St Eriks gränd ligger några av Uppsalas mest exklusiva butiker: Mo-debutiken Herthas, presentbutiken Mamsell K samt inrednings- och blomsterbutiken Kajsa Johanna. Bredvid restaurang Domtrappkäl-laren, Uppsalas äldsta kroglokal med klassisk svensk meny, hittar du guldsmedsmästare Suzanne Färnerts butik och ateljé med unika och exklusiva smycken.

NEDANFÖR UPPSALA DOMKYRKA LIGGER FYRIS TORG OCH ST ERIKS TORG MED SALUHALL, RESTAURANGER, UTESERVERINGAR, MUSEER OCH BUTIKER.

Fyris torg – gastronomi, souvenirer och modeNär du kommer ut ur gränden ligger Fyris torg för dina fötter, redo att upptäckas. Till vänster ligger en butik med japanska presenter och uppsalasouvenirer. När du kommer ut ur gränden ligger Fyris torg för dina fötter, redo att upptäckas. Torget är besjunget av Ove Thörnqvist i ”Varm Korv Boogie” och har fortfarande en mindre torghandel med

hembakt, hemplockat och hemsyltat på lördagarna. Efter en lång rad dramatiska händelser fick de tragiska von Sydowmor-den sitt avslut på det anrika förde detta hotell Gillet som har en central plats vid torget.

Idag rymmer lokalen modebutiken Jaber, med välkända premiumva-rumärken för både dam och herr där du får kunnig hjälp att hitta de rätta plaggen eller accessoarerna. Vägg i vägg med Jaber Mode ligger den gastronomiska mötesplatsen Hambergs Fisk som är en fisk- och delikatessbutik tillika en restaurang av högsta klass. Då borden är få rekommenderas bordsbokning.

Bar, restaurang, kaffe och inredningRedan på 1800-talet låg Restaurang Phoenix här men stängdes år 1934. Nu finns en modernare variant med svensk-fransk meny. Här hittar du även Fyristorg Kaffe &Te samt Magnolia Concept Store! Kanske tar du dig en vilsam drop in-klippning hos någon av de tre frisersalonger som ligger längs stråket, Bosse´s friserare, Hårjouren eller Hair Studio, innan kvällens middag och fortsatta förnöjelser, på t.ex Jay Fu’s i Saluhallen där Asien möter Amerika.

Mia Ulin

Kvarteren runt Domkyrkan är Uppsalas ”Old town”. Ägna gärna en dag åt att utforska Uppsalas ”njutningsstråk”

ARRENIUS KAFFE I SALUHALLEN

JABER MODE

RESTAURANG TZAZIKI

KAJSA JOHANNA ST ERIKS GRÄND MED DOMTRAPPKÄLLAREN

24 25

Page 14: Sommar 2015

26 Evenemang 27

/ Between Fyris’ and St. Erik’s Square – Take a day exploring Uppsala’s “Old Town” in the medieval Cathedral neigbourhood

Begin your day with a visit to the Cathedral, which opens at 8.00 in the morning every day of the year. Besides the cathedral there is a museum in one of the two towers, the Treasury, with the clothes from the 1567 Sture murders. Opposite the cathedral is Museum Gusta-vianum with the famous Augsburg cabinet and finds from the Viking graves in Valsgärde.

St. Erik’s Square – in the shadow of the CathedralThe square is named after St. Erik’s fount that still exists today and is named after the legend of St. Erik, the King who lost his head exactly on the spot where the fount ran up. When you get hungry, buy a picnic lunch from the Market Hall and sit down in the Rosén park. Rosén was a contemporary of Carl Linnaeus and is called father of paediatrics. Market Hall consists of many small taverns and cafes but also specialist stores with seafood, coffee, cho-colate and cheese.

Upplandsmuseet - filming location for a Bergman filmThe landscape of Uppland’s museum located in the old mill along the river Fyris, known for parts of Ingmar Bergman’s great movie Fanny and Alexander was filmed here. Next door is fashion store Herta and restau-rant Tzatziki, who has Greek menu and outdoor dining by Kvarnfallet.

St. Erik’s Alley - unique shopsIn St. Erik’s Alley lies some of Uppsala’s most unique shops:, gift shop Mamsell K as well as interior design and flower shop Kajsa Johanna. Next to the restaurant Domtrappkällaren, Uppsala’s oldest restaurant premises with classic Swedish menu, you will find the master goldsmith Suzanne Färnerts shop and studio with special and exclusive jewellery.

Fyris square - gastronomy, souvenirs and fashionWhen you come out of the alley lies Fyris square, ready to be discove-red. To the left is a shop with Japanese gifts and souvenirs of Uppsala. Wall to wall with Jaber fashion, with well-known premium brands for both men and women, is the gastronomic meeting place Hamberg’s Fish. Here you can buy fresh fish and delicatessen, but it’s also a restau-rant of the highest class. We recommended table reservations.

Bar, restaurant, coffee and interior designAlready in the 1800s Restaurant Phoenix was situated here but it was closed in 1934. Now there is a more modern version with Swedish-French menu. Here you will also find Fyristorg Tea and Magnolia Con-cept Store. Or why not take a drop in hair cut at any of the three barber shops located along the route, Bosse’s friserare, Hårjouren or Hair Studio, before dinner at Jay Fu’s “Where Asia meets America” in the Market Hall.

THE ROSÉN PARK

ANTIQUE STORE

COSY PROMENADE

COFFEEHOUSE

MARKNAD MEDFÅRKLIPPNING9 AUGUSTI

MIDSOMMARFIRANDE PÅ DISAGÅRDEN19-20 JUNI

BAKLUCKELOPPISFYRIS PARKSÖNDAGAR, JUNI-SEPTEMBER

VASAFESTIVALVASABORGEN5-7 JUNI

HIJAZZ MUSIC FESTIVAL27-29 AUGUSTI

PROVA-PÅ-PADDLINGMED FRILUFTSFRÄMJANDET

OPATOGÅRDSOASEN, LINNÉS SÄVJA21 JUNI

FAMILJEAKTIVITETERG:A UPPSALA MUSEUM6,7 OCH 13,14 JUNI

BOTANS DAGBOTANISKA29 AUGUSTI

Alla sommarens evenemang hittar du på www.destinationuppsala.se/evenemang

Page 15: Sommar 2015

Evenemang 28 Evenemang 29

MARK KNOPFLERBOTANISKA13 JUNI

Evenemera i sommar

Det geografiska läget mitt i Mälardalen samt närheten till Stockholm, Arlanda och flera andra städer gör Upp-sala lätt att ta sig till för att uppleva musik, sport och annan kultur, över en eller flera dagar.

– Här finns fantastiska miljöer för eve-nemang och andra upplevelser som står sig bra internationellt, menar Jo-nas Curling. Många av de som kom-mer på Welcome Uppsalas konserter från utlandet är helt överväldigade.

Welcome Uppsala arrangerar ett tio-tal konserter i Uppsala varje sommar på olika platser i stan och utanför. I

sommar kommer till exempel Elton John, Mark Knopfler, Carola och Thåström till Botaniska trädgården. Mark Knop-fler är utsålt sedan länge och till Elton John finns i skrivande stund ett fåtal biljetter kvar. Konsertdeltagare från hela Norden kommer då till Uppsala för att se och höra dessa legender, men också för att uppleva stämningen.

– Atmosfären är viktig för hela upplevelsen säger Jonas Curling. Känslan i våra historiska kvarter med Domkyrkan, Slottet, Universitetshuset och Botaniska trädgården är svår att beskriva, den måste upplevas!

Kulturhjältarna jobbar med flera olika scener och produk-tioner. Kulturoasen i Hågaby, Parksnäckan i Stadsparken, Uppsala Choklad- och Kaffefestival, Uppsala Vegofest för att nämna några exempel. Ett av deras mest uppskattade evenemang är Barnens Parksommar som äger rum i Stads-trädgården under hela sommaren. Under 2015 arrangerar Kulturhjältarna ca 120 olika evenemang i Uppland, varav de flesta i Uppsala.

– Vi fokuserar på uppsalaborna och vill gärna erbjuda ett brett och rikt utbud av kultur, säger Kent Wenn-man. Vi letar alltid efter nya idéer och evenemang som tidigare saknats i staden. När vi väl hittar på något nytt, som t.ex Uppsala Vegofest eller Choklad- och kaffefestivalen, kommer det ju mycket besökare utifrån också. Men för oss är även mångfald, ålders-

spridning och genusperspektiv viktiga parametrar att väga in i evenemanget.

Kommer du till Uppsala för en konsert finns möjligheter till ytterligare livsnjutning både före och efter. Strosa gärna runt i kvarteren vid Domkyrkan, på Övre Slotts kullerstens-gator och vid Linnéträdgården, NoSo även kallade.

– Det finns flera pärlor som blommar ut på sommaren, be-rättar Jonas Curling. Mina favoriter är Dryck, Stationen och Picnic vid Resecentrum, Lingon och Aaltos i NoSo. Vill du sova över efter konserten rekommenderar jag Villa Anna el-ler Radisson Blu. Uppsala har restauranger och platser som man inte förväntar sig.

– Mina favoriter är förstås Uppsala Stadsträdgård och Hå-gaby, säger Kent Wennman. Uppsala har gott om ställen där man kan komma som man är och där det finns fika, mat och kultur för en rimlig kostnad. Det är därför jag tycker Uppsala är den perfekta staden att både bo i och besöka!

Och varför inte ta dig ut till Mälarviken Ekoln och restaur-ang Skarholmen, eller till Öregrund vid kusten i Roslagens famn om du stannar fler dagar! Kanske besöker du Festival Östhammar 3-12 juli, deltar i allsång eller går på nyckel-harpsstämma.

sommarstaden uppsala bjuder på massor av evenemang för dig som är musikintresserad, men också dig som vill uppleva svensk kultur, historia och lära dig nya saker. möt jonas curling från welcome uppsala och kent wennman från kulturhjältarna, två av uppsalas mesta evenemangsskapare.text: mia ulin

”Här finns fantastiska miljöer för

evenemang och andra upplevelser

som står sig bra internationellt”

ELTON JOHNBOTANISKA

1 JULI

CAROLABOTANISKA12 JUNI

PETTSON & FINDUSBARNENS PARKSOMMAR8 JULI

JON HENRIK FJÄLLGRENPARKSNÄCKAN24 JUNI

NATIONALDAGSFIRANDEPARKSNÄCKAN

6 JUNI

JONAS CURLING, WELCOME UPPSALAFOTO: RIKKARD HÄGGBOM

FOTO: JOHANNES POIGNANT

KENT WENNMAN, KULTURHJÄLTARNAFOTO: STEWEN QUIGLEY

FOTO: DESTINATION UPPSALA

SOMMARSTÄMNING I BOTANISKA TRÄDGÅRDEN FOTO: NIKLAS LUNDENGÅRD / WWW.DESTINATIONUPPSALA.SE

Alla sommarens evenemang hittar du på www.destinationuppsala.se/evenemang

Page 16: Sommar 2015

Karta

288

290

Till Stockholm,

Norrtälje >>

255

E4

1060

272

72

55

E4

Till Stockholm,

Norrtälje >>

<< T

ill S

igtu

na

<< Till Hammarskog

<< Till Sala

<< Till Enköping

<< Till Gysinge

<< Till Gävle

<< Till Ulva kvarn

Till

Lövs

tabr

uk >

>

Till

Östham

mar

>>

600

Till Fjällnora, Linnés Hammarby >>

13

KOMMUNIKATIONER/TRANSPORTATION:

Arlanda Flygplats/Arlanda Int. AirportInformation, tfn: 08-797 60 00

Flygbussar/Airport busesInformation, tfn: 0771-14 14 14

Busstrafik/Public transportUpplands Lokaltrafik, tfn: 0771-14 14 14

SJ/Train Information, tfn: 0771-75 75 75

Taxi/TaxiUppsala Taxi, tfn: 018-10 00 00Taxi Kurir, tfn: 018-12 34 56

POLIS/POLICE:Tfn: 114 14

SJUKVÅRD/HEALTH CARE:Akut/Emergency, tfn: 112

Sjukhus/Hospitals:Akademiska Sjukhusets akutmottagning/Uppsala University Hospital Emergency Unit, tfn: 018-611 00 00

Sjukvårdsupplysningen /Medical advice by phone:Tfn: 1177

Jourapotek/After-hours Pharmacy:Akademiska sjukhuset, ingång 70/Uppsala University Hospital Entr. 70

BANKER/BANK OFFICES:Öppettider/Normal opening hoursMå-fr 10-15/Mo-Fr 10am-3pm

VALUTAVÄXLING/CURRENCY EXCHANGE:FOREX Bank, Gränby CentrumFOREX Bank Uppsala, Kungsgatan 59

TOURIST INFORMATION:Uppsala Turistbyrå/Uppsala Tourist CenterKungsgatan 59Tfn: 018-727 48 00www.destinationuppsala.se

Nationaldagen, 6 juni Stängt**Turistbyrå på plats vid Parksnäckan 12:30 – 14:30Midsommarafton 10-14Midsommardagar Stängt

1. Friluftsmuseet Disagården2. Gamla Uppsala kyrka3. Gamla Uppsala museum 4. Linnés Sävja5. Medicinhistoriska museet6. Psykiatrihistoriska museet7. Allianshallen8. Anders Diöshallen9. Gränby sportfält10. Livets Ord11. Sunnersta stugan12. Kap, evenemangsområde13. Museijärnvägen Lennakatten

UPPSALA TÄTORT

SOS

Dear tourist. With The Uppsala Card our buses and trains are for free. (Please don’t tell the locals.)

Travels within the city and the nearest region for only SEK 149. The card also includes loads of other free stuff such as admission to museums, coupons and more. The Uppsala Card is valid for 1 adult and 2 children and is sold at the Tourist Information. More information at whatson.se

14-0507 WhatsOn halvsida.indd 1 2014-11-26 09:06

National Day, June 6 Closed** Tourist Office at Parksnäckan 12:30pm to 2:30pmMidsummer 10am-2pmMidsummer Days Closed

CENTER

TOURISTÖppet:Må-fr: 10-18lö: 10-15/Open:Mo-Fr: 10am-6pmSat: 10am-5pm

PRAKTISK INFO / PRACTICAL INFO

Page 17: Sommar 2015