of 74 /74
Uvod 5 Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazatelji 7 Izvješće predsjednika Uprave 9-11 Opis poslovanja Banke 13-29 Poslovodstvo Banke 31-32 Financijska izvješća i neovisno revizorsko mišljenje Odgovornost za financijska izvješća 35 Neovisno revizorsko mišljenje 37 Financijska izvješća: Račun dobiti i gubitka 38 Bilanca 39 Izvješće o promjenama vlasničkog kapitala 40 Izvješće o novčanim tijekovima 41 Računovodstvene politike 45-50 Bilješke uz financijska izvješća 51-80 Poslovna mreža i kontakti 83 Sadržaj a poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska po ka banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska rvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrva ska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska

Godišnje izvješće za 2004. godinu

Embed Size (px)

Text of Godišnje izvješće za 2004. godinu

Page 1: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Uvod 5

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazatelji 7

Izvješće predsjednika Uprave 9-11

Opis poslovanja Banke 13-29

Poslovodstvo Banke 31-32

Financijska izvješća i neovisno revizorsko mišljenje

Odgovornost za financijska izvješća 35

Neovisno revizorsko mišljenje 37

Financijska izvješća:

Račun dobiti i gubitka 38

Bilanca 39

Izvješće o promjenama vlasničkog kapitala 40

Izvješće o novčanim tijekovima 41

Računovodstvene politike 45-50

Bilješke uz financijska izvješća 51-80

Poslovna mreža i kontakti 83

SadržajSadržajSadržajSadržajSadržaj

Sadržaj

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 2: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 3: Godišnje izvješće za 2004. godinu

UvodUvodUvodUvodUvod

Uvod

G

odišnje izvješće obuhvaća sažetak financijskih informacija, opis poslovanja, te revidirana financijska izvješća zajedno

s neovisnim revizorskim mišljenjem za godinu koja je završila 31. prosinca 2004. godine, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Pravni statusGodišnje izvješće uključuje godišnja financijska izvješća pripremljena sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, te revidirana sukladno Međunarodnim revizijskim standardima.

Godišnje izvješće je pripremljeno sukladno članku 30. Zakona o računovodstvu i članku 276. Zakona o trgovačkim društvima koji zahtijevaju izvješćivanje Uprave društva dioničarima na godišnjoj skupštini dioničara.

SkraćeniceU Godišnjem izvješću Hrvatska poštanska banka d.d. spominje se kao “Banka” ili “HPB”, Hrvatska narodna banka navodi se kao “HNB”, Republika Hrvatska navodi se kao “RH”, a Hrvatska banka za obnovu i razvitak navodi se kao “HBOR”.

Tečajna listaU svrhu preračunavanja iznosa u stranim valutama u kunske iznose korišteni su sljedeći srednji tečajevi HNB-a:

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

31. prosinca 2004. 1 EUR = 7,671234 HRK1 USD = 5,636883 HRK

31. prosinca 2003. 1 EUR = 7,646909 HRK1 USD = 6,118506 HRK

5

Page 4: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazate

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazate

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazate

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazate

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazate

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazatelj

Page 5: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazate

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazate

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazate

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazate

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazate

Sažeci poslovanja i osnovni financijski pokazateljSažeci poslovanja i osnovni financijski pokazatelj2004. 2003. 2002. 2001.

Osnovni pokazatelji

Neto dobit za godinu 59 84 71 8

Ukupna aktiva 5.547 5.417 5.541 2.715

Krediti klijentima 2.574 2.436 2.036 1.337

Depoziti klijenata 4.365 4.369 4.611 1.990

Dionički kapital i rezerve 649 590 506 435

Ostali pokazatelji

Prinos na kapital 10,06% 14,43% 12,16% 1,34%

Prinos na aktivu 1,06% 1,56% 1,28% 0,29%

Omjer troškova poslovanja u prihodu iz poslovanja

48,01% 51,35% 43,26% 85,39%

Jamstveni kapital 619 535 465 444

Adekvatnost kapitala 24,32% 25,65% 22,58% 38,44%

Sažeci poslovanja iosnovni financijski pokazateljiu milijunima kuna

7

Page 6: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Josip Protega, predsjednik Uprave

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 7: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Z adovoljstvo mi je u ime Uprave Hrvatske poštanske banke prikazati Vam rezultate poslovanja za 2004. godinu i

poslovne planove za ovu godinu.

Krajem 2004. godine završilo je razdoblje poslovnog konsolidiranja Hrvatske poštanske banke tijekom kojeg je djelovanje Banke u najvećoj mjeri bilo usmjereno na stabiliziranje poslovanja, te zadržavanje postojeće pozicije na hrvatskom bankarskom tržištu.

Banka je u protekloj godini ostvarila neto dobit od 58,8 milijuna kuna, a bilanca je porasla za 2,4 posto i dosegla vrijednost od 5,5 milijardi kuna. Pri tome je prinos na kapital iznosio 10,06 posto, prinos na aktivu 1,06 posto, a pokazatelj troškova poslovanja u odnosu na ukupni prihod 48,01 posto.

Ukupni kreditni portfelj u protekloj godini povećan je za 5,6 posto i iznosio je 2,6 milijardi kuna.

Ukupni depoziti iznosili su 4,4 milijarde kuna, pri čemu su depoziti stanovništva povećani za 11 posto, dok su depoziti poduzeća smanjeni za 8 posto. Oročeni depoziti stanovništva povećani su za 27,8 posto i iznosili su 520 milijuna kuna, od čega su oročeni depoziti u devizama iznosili 285 milijuna kuna, što je pozitivno utjecalo na ročnu i valutnu strukturu bilance u korist dugoročnih i deviznih izvora sredstava.

U protekloj godini Banka je nastavila dobru suradnju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u programima financiranja turizma, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva.

Izvješće predsjednikaIzvješće predsjedniIzvješće predsjednikaIzvješće predsjedniIzvješće predsjednika

Izvješće predsjednika Uprave

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Također, tijekom 2004. godine Hrvatska poštanska banka približila se svojim klijentima širenjem poslovne mreže i mreže bankomata, te uvođenjem novih proizvoda i usluga. Naime, Banka je proširila svoju poslovnu mrežu otvaranjem nove poslovnice u Varaždinu, te predstavništva u Vinkovcima, čime je, uz postojeće izravne kanale distribucije u preko 1200 poštanskih ureda, poslovnice u Zagrebu i podružnice u Splitu, postala dostupnija svojim klijentima. U skladu s tim nastojanjem, postavljena su 34 nova bankomata, tako da Banka sada raspolaže s ukupno 114 bankomata.

Uz već razvijene kartičarske proizvode (MasterCard charge kartica i Maestro) izdana je i MasterCard revolving kartica, te su stvorene pretpostavke za početak izdavanja i prihvata svih Visa kartica.

Uza sve spomenuto, kraj prošle godine obilježilo je i imenovanje nove Uprave Hrvatske poštanske banke, čime je označen zaokret u poslovanju uz postavljanje ambicioznijih poslovnih ciljeva.

Naime, strateške odrednice našeg razvoja usmjerene su na bitno unapređenje poslovnih odnosa s Hrvatskom poštom, širenje direktnih kanala distribucije putem mreže bankomata i EFT POS uređaja, te na razvoj vlastite poslovne mreže. Razvojem poslovne mreže u suradnji s Hrvatskom poštom želimo biti prisutni u svim sredinama, od velikih, regionalnih središta do najmanjih mjesta diljem zemlje. Namjeravamo ponuditi asortiman proizvoda i usluga koji će zadovoljavati potrebe naših klijenata na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

9

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 8: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednik

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 9: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjeIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsje

Izvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikIzvješće predsjednika Uprave Izvješće predsjednikU ovoj godini prioritet nam je uvođenje široke palete novih, atraktivnih proizvoda namijenjenih građanima. Također, želimo značajnije razviti proizvode novčarskog tržišta kroz trgovinu vrijednosnim papirima i investicijsko bankarstvo. Poseban naglasak stavit ćemo na kreiranje financijsko poslovne ponude prilagođene karakteristikama i potrebama malih i srednjih poduzetnika, kojima želimo biti pouzdan partner u poslovanju.

Razvojne prioritete Hrvatske poštanske banke čine organizacijske i kadrovske promjene, neprekidno unapređenje sustava unutarnjih kontrola, te implementacija novog informatičkog sustava u cilju poboljšanja kvalitete usluge našim klijentima i povećanja efikasnosti poslovanja.

Budući da smo svjesni da samo zajedno s našim zaposlenicima možemo ostvariti postavljene ciljeve, te biti efikasna i pouzdana banka našim poslovnim partnerima, unapređenje njihovih znanja i vještina također je jedna od važnih zadaća nove Uprave u 2005. godini.

Želimo Hrvatsku poštansku banku učiniti prepoznatljivim igračem na hrvatskome bankarskom tržištu. To namjeravamo postići sustavnom brigom za naše dioničare i poslovne partnere, te aktivnim pristupom klijentima, za koje ćemo stvoriti kvalitetno poslovno okruženje i ponuditi im proizvode i usluge koji će, u skladu s najboljom bankarskom praksom, efikasno i fleksibilno odgovarati njihovim potrebama.

Naposljetku, koristim ovu priliku kako bih zahvalio našim klijentima i poslovnim partnerima na povjerenju, vjernosti i profesionalnom odnosu. Posebno zahvaljujem dioničarima i svim članovima Nadzornog odbora na podršci i ukazanom povjerenju.

Josip Protega

predsjednik Uprave

15. ožujka 2005.

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

11

Page 10: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 11: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Opis poslovanja BankeOpis poslovanja BankeOpis poslovanja BankeOpis poslovanja BankeOpis poslovanja Banke

Opis poslovanja Banke

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

H rvatska poštanska banka d.d., Zagreb (“Banka”) osnovana je i registrirana kao

dioničko društvo sukladno važećem zakonodavstvu Republike Hrvatske i ovlaštena za obavljanje bankarskih poslova u Republici Hrvatskoj. Uprava Banke nalazi se u Jurišićevoj 4, u Zagrebu. Na dan 31. prosinca 2004. godine Banka posluje u tri poslovnice, u Zagrebu, Splitu i Varaždinu.

Glavna djelatnost Banke je obavljanje svih vrsta depozitnih i kreditnih poslova za pravne i fizičke osobe u domaćoj i stranoj valuti, obavljanje poslova platnog prometa u zemlji i inozemstvu, izdavanje garancija, avala i drugih oblika jamstava, kupoprodaje deviza, kupoprodaje vrijednosnih papira i drugih bankovnih poslova.

Hrvatska poštanska banka d.d. je prepoznatljiva kao dominantan financijski servis građanima na cijelom području RH putem mreže vlastitih poslovnica i poštanskih ureda, te kao podrška hrvatskom gospodarstvu, osobito u segmentu malog i srednjeg poduzetništva. U ukupnoj strukturi klijenata kojima Banka pruža svoje usluge više od 7 tisuća su pravne osobe i preko 1 milijun su građani.

Kao banka u domaćem vlasništvu, HPB je u grupi vodećih banaka u Hrvatskoj, te s aktivom od 5,5 milijardi kuna i po temeljnom kapitalu zauzima osmo mjesto od ukupno 37 banaka.

Prema važećem Zakonu o platnom prometu, Hrvatska pošta d.d. Zagreb nije više nositelj platnog prometa, ali ovlaštena je obavljati transakcije gotovinskih plaćanja u ime i za račun Hrvatske poštanske banke d.d. što ju čini sudionikom u gotovinskom platnom prometu (vidi bilješku 5).

Struktura dioničara je kako slijedi:

31. prosinca 2004. 31. prosinca 2003.

Uplaćeni kapital’000 kn Vlasništvo % Uplaćeni kapital

’000 kn Vlasništvo %

Hrvatski fond za privatizaciju

216.354 37,00 216.349 37,00

Hrvatska pošta d.d. 196.231 33,56 196.231 33,56

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

163.811 28,01 163.811 28,01

Ostalo 8.384 1,43 8.389 1,43

Ukupno 584.780 100,00 584.780 100,00

13

Page 12: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Prihodi iz poslovanja se najvećim dijelom sastoje od pružanja bankarskih usluga u Hrvatskoj. Banka drži da njeni proizvodi i usluge nastaju iz jednog segmenta poslovanja, a to je pružanje bankarskih i s njima povezanih usluga.

Banka je u 2004. godini ostvarila 323,3 milijuna kuna prihoda iz poslovanja. U strukturi raspodjele prihoda najveći je udio troškova poslovanja (48 posto) i troškova rezerviranja (32 posto). Troškovi poslovanja veći su za 10 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok su troškovi rezerviranja za identificirane, neidentificirane gubitke i ostale obveze u 2004. godini udvostručeni u odnosu na 2003. godinu. Banka će konzervativnijom politikom upravljanja kreditnim rizicima smanjiti rezerviranja u narednom razdoblju.

Raspodjela prihoda iz poslovanja

2004.

2003.

2002.

2001.

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000(u ’000 kuna)

porez na dobittroškovi poslovanja

dobitrezerviranja

155.204 103.389 5.871 58.829

140.786 49.027 84.378

110.125 73.336 71.113

113.588 11.582 7.848

14 15

Page 13: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Ukupni prihodi iz poslovanja veći su za 17,9 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji dio prihoda iz poslovanja je neto prihod od kamata koji čini 75,7 posto ukupnih prihoda, a veći je za 57,7 milijuna kuna u odnosu na 2003. godinu.

Ostali prihodi (1%)

Neto dobit iz financijskog poslovanja (8%)

Neto prihod od naknada i provizija (16%)

Neto prihod od kamata (75%)

Struktura prihoda iz poslovanja za razdoblje 01.01. - 31.12.2004.

14 15

Page 14: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

U 2004. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 58,8 milijuna kuna i manja je za 25,5 milijuna kuna u odnosu na 2003. godinu.

Omjer troškova poslovanja i ukupnog neto prihoda (C/I) iznosio je 48,01 posto u 2004. godini, i znatno je manji od ostalih banaka u Republici Hrvatskoj.

Neto dobit

592004.

2003.

2002.

2001.

84

71

8

(u mil. kuna)

Troškovi poslovanja/ukupni neto prihod (C/I)

48,01%2004.

2003.

2002.

2001.

51,35%

43,26%

85,39%

16 17

Page 15: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

U narednim grafovima prikazano je kretanje prinosa na dionički kapital (ROE) i prinosa na aktivu (ROA) za razdoblje od 2001. do 2004. godine.

Prinos na dionički kapital (ROE)

10,06%2004.

2003.

2002.

2001.

14,43%

12,16%

1,34%

Prinos na aktivu (ROA)

1,06%2004.

2003.

2002.

2001.

1,56%

1,28%

0,29%

16 17

Page 16: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Aktiva Banke je krajem 2004. godine iznosila 5.547 milijuna kuna i veća je za 130 milijuna kuna ili 2,4 posto u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi aktive najznačajniji udio od 67 posto čine izvorni krediti i ostala financijska imovina, te novac i potraživanja od HNB-a i drugih banaka od 26 posto.

Struktura aktive na dan 31.12.2004. godine

Ostala aktiva (1%)Materijalna i nematerijalna imovina (2%)

Izvorni krediti i ostala financijska imovina (67%)

Novac, potraživanja od HNB-a i drugih banaka (26%)

Vrijed. namjenjene trgovanju i raspoložive za prodaju (4%)

Struktura i kretanje neto kredita

Krediti stanovništvu

100%

80%

60%

40%

20%

0%

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

90% 86% 83% 80%

10% 14% 17% 20%

90%90% 86%86% 83%83% 80%

2001. 2002. 2003. 2004.

Krediti poduzećima

Ukupni krediti

(u m

il. k

una)

Na dan 31. prosinca 2004. godine ukupni krediti iznosili su 2.574 milijuna kuna i veći su za 5,6 posto u odnosu na 2003. godinu. U strukturi kredita 80 posto čine krediti poduzećima i državnim jedinicama, a 20 posto krediti stanovništvu. I u narednim godinama Bančine aktivnosti bit će usmjerene na veći rast kreditnog portfelja stanovništva kako bi se taj odnos promijenio u korist većeg udjela kredita stanovništva.

18 19

Page 17: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

U strukturi pasive najznačajniji udio od 61 posto čine depoziti po viđenju, te oročeni depoziti od 18 posto.

Depoziti komitenata i banaka na kraju 2004. godine su na razini depozita 2003. godine. U strukturi depozita i dalje prevladavaju depoziti po viđenju (77 posto) u odnosu na oročene depozite (23 posto). Banka će u depozitnom poslovanju intenzivirati svoje aktivnosti u cilju povećanja depozita i poboljšanja ročne i valutne strukture oročenih depozita u korist dugoročnih i deviznih depozita.

Ostala pasiva (3%)

Struktura pasive na dan 31.12.2004. godine

Kapital i rezerve (12%)

Obveze po kreditima (6%)

Oročeni depoziti (18%) Depoziti po viđenju (61%)

Struktura i kretanje depozita

Depoziti po viđenju

100%

80%

60%

40%

20%

0%

29% 17% 24% 23%

71% 83% 76% 77%

2001. 2002. 2003. 2004.

Oročeni depoziti

Ukupni depoziti

(u m

il. k

una)

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

18 19

Page 18: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 19: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Poslovi sa stanovništvomPoslovi sa stanovništvomPoslovi sa stanovništvomPoslovi sa stanovništvomPoslovi sa stanovništvom

Poslovi sa stanovništvom

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

P

oslovanje sa stanovništvom s preko 1 milijun otvorenih računa HPB obavlja putem vlastite poslovne mreže i više

od 1200 poštanskih ureda raspoređenih tako da pokrivaju sva područja RH. Kako bi svoje proizvode i usluge još više približila zahtjevima klijenata, Banka je, pored postojeće poslovnice u Zagrebu i podružnice u Splitu, u 2004. godini otvorila poslovnicu u Varaždinu i predstavništvo u Vinkovcima.

HPB je nastavila sa širenjem i ostalih distributivnih kanala, naročito u segmentu kartičnog poslovanja gdje su instalirana 34 nova bankomata (Banka ukupno raspolaže sa 114 bankomata) i ugovoreno je korištenje 356 EFT POS terminala u Financijskoj agenciji, u kojoj je, osim isplate gotovine, moguće obavljati gotovinske uplate ili bezgotovinsko plaćanje.

U kartičnom poslovanju nastavljene su aktivnosti koje su usmjerene ka stvaranju pretpostavki za brži razvoj tog segmenta poslovanja. Pored postojećeg izdavanja i prihvata svih kartica iz sustava MasterCard, Banka je postala principalni član VISA International, čime su stvorene pretpostavke za početak izdavanja i prihvaćanja svih VISA kartica.

Banka je i dalje usmjerena na uvođenje novih i unapređenje postojećih proizvoda i usluga, pri čemu je važno istaknuti uvođenje Call centra, što klijentima omogućuje brže dobivanje informacija o svim značajnijim proizvodima u poslovanju sa stanovništvom.

U ukupnoj strukturi depozita, depoziti stanovništva čine 41 posto, a u 2004. godini porasli su za 11 posto te na dan 31.12.2004. godine iznose 1,79 milijardi kuna. Od toga, depoziti po viđenju iznose 1,27 milijardi kuna i porasli su za 5 posto, a oročeni depoziti iznose 520 milijuna kuna i povećani su za 28 posto tijekom 2004. godine. Veći porast oročenih depozita rezultat je kamatne politike Banke kojom se stimuliraju štednja na duže rokove i devizna štednja.

Banka je i u 2004. godini nastavila s povećanjem kreditne aktivnosti u poslovanju sa stanovništvom, te je odobrila 9.037 kredita fizičkim osobama u ukupnom iznosu od 152 milijuna kuna. Bruto kreditni portfelj povećan je za 20 posto i na dan 31.12.2004. iznosi 562 milijuna kuna. U strukturi ukupnih kredita stanovništva 58 posto čine nenamjenski gotovinski krediti, a zatim iskorišteni okvirni krediti po tekućim računima s 31 posto.

Vrlo značajan segment poslovanja Sektora građanstva bili su i poslovi gotovinskog platnog prometa, otkup i prodaja efektivnog stranog novca putem poštanskih ureda, te mandatno-komisioni poslovi za Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo poljoprivrede, iz čijih sredstava je odobreno preko 4000 kredita, odnosno stanje tih kredita na dan 31.12.2004. godine iznosi 327 milijuna kuna.

21

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 20: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 21: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Poslovi s poduzećimaPoslovi s poduzećimaPoslovi s poduzećimaPoslovi s poduzećimaPoslovi s poduzećima

Poslovi s poduzećima

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

U

poslovanju s gospodarstvom najvažnije aktivnosti bile su usmjerene na financiranje tekuće proizvodnje i

obrtnih sredstava u djelatnosti turizma, poljoprivrede, izvozno orijentirane proizvodnje i drugih trgovačkih društava.

Otvaranje poslovnice u Varaždinu i predstavništva u Vinkovcima Banci će olakšati nastojanja da sve proizvode približi i svojim klijentima iz gospodarskog sektora.

Tijekom 2004. godine Banka je aktivno sudjelovala s drugim Bankama u kreditiranju velikih javnih poduzeća i državnih fondova uz jamstva države. Nastavljeno je s kreditiranjem malog obiteljskog poduzetništva u turizmu po programu Vlade Republike Hrvatske “Poticaj za uspjeh“.

Bruto kreditni portfelj gospodarstva u 2004. godini povećan je za 6,4 posto i iznosi 2.264 milijuna kuna. U strukturi ukupnih kredita gospodarstva prevladavaju kratkoročni krediti u kunama.

U dugoročnom kreditiranju korištena su prvenstveno sredstava HBOR-a po programima HBOR-a. Tijekom 2004. godine iz sredstava HBOR-a plasirano je ukupno 136 milijuna kuna. Sredstva su prvenstveno korištena za financijsko restrukturiranje, nabavu opreme i osnovnih sredstava za izgradnju smještajnih kapaciteta u turizmu, te za pripremu i izvoz proizvoda.

Banka je tijekom 2004. godine povećala svoju aktivnost u mandatno-komisionim poslovima, te je obavljala iste poslove za 17 mandatara. Kreditni portfelj mandatno-komisionih poslova iznosio je 269 milijuna kuna na dan 31.12.2004. godine, a kredite je koristilo 1.326 klijenata.

Ukupni depoziti pravnih osoba iznosili su na dan 31.12.2004. godine 2.530 milijuna kuna, te su u odnosu na prethodnu godinu manji za 8 posto. Na smanjenje ukupnih depozita utjecalo je znatnije povlačenje depozita od strane državnih jedinica i pojedinih deponenata tijekom prosinca.

23

Page 22: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 23: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Poslovi riznicePoslovi riznicePoslovi riznicePoslovi riznicePoslovi riznice

Poslovi riznice

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

S ektor riznice uspješno je ostvario svoj primarni zadatak upravljanja likvidnošću Banke

optimalnim održavanjem rezervi likvidnosti u kunama i devizama. Unapređenje tehnološkog modela centraliziranog upravljanja likvidnošću, te metoda upravljanja rizikom likvidnosti primjenom novih internih akata olakšalo je praćenje novčanih tijekova.

Banka je u okviru poslova Sektora riznice bila aktivan sudionik na hrvatskom tržištu novca. Viškovi likvidnih sredstava plasirani su u kratkoročne pozajmice drugim bankama (672 transakcije s domaćim bankama i 1036 transakcija s inozemnim bankama), te u kratkoročne vrijednosne papire na primarnom i sekundarnom tržištu. Banka je tijekom 2004. godine po obujmu upisanih trezorskih zapisa Ministarstva financija bila među tri vodeće financijske institucije, čije je stanje na dan 31.12.2004. godine iznosilo 827 milijuna kuna.

Tijekom 2004. godine Banka je također povećala svoj portfelj državnih i korporativnih obveznica izdanih u RH. Pri tome je potrebno istaknuti sudjelovanje Banke kao agenta izdavanja obveznica Ministarstva financija RH s dospijećem 2014. i 2019. godine.

Obavljanje poslova trgovanja na deviznom tržištu za potrebe Banke i njenih klijenata, te trgovanje efektivnim stranim novcem također je bio značajan segment poslovanja unutar Sektora riznice, kao i prikupljanje depozita korporativnih klijenata Banke.

Unutar Sektora riznice, Odjel za obavljanje poslova banke skrbnika nastavio je i unaprjeđivao poslove Banke kao skrbničke banke obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, te otvorenih investicijskih fondova.

Od ostalih aktivnosti Sektora riznice potrebno je istaknuti aktivno sudjelovanje u pripremama za obavljanje brokerskih poslova, unapređenju poslovne politike investiranja u vrijednosne papire, te vrednovanju i utvrđivanju fer vrijednosti vrijednosnih papira.

25

Page 24: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 25: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Upravljanje rizicimaUpravljanje rizicimaUpravljanje rizicimaUpravljanje rizicimaUpravljanje rizicima

Upravljanje rizicimai sustav unutarnjih kontrola

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Upravljanje rizicimaPostojanje spremnosti za preuzimanje rizika u svakodnevnom poslovanju za Banku je jedan od preduvjeta za ostvarivanje pozitivnog financijskog rezultata. Upravljanje rizicima u Hrvatskoj poštanskoj banci je funkcija koja obuhvaća procjenu i mjerenje izloženosti rizicima, kvantifikaciju spremnosti za preuzimanje rizika kroz sustav limita, izvješćivanje i nadzor iskorištenosti limita, te korektivne aktivnosti s ciljem svođenja pozicija u okvire propisanih limita.

Strateške smjernice upravljanja rizicima i definiranje razine do koje je Banka spremna preuzeti rizik realiziraju se kroz rad Uprave, Kreditnog odbora i Odbora za upravljanje aktivom i pasivom.

Sektor upravljanja rizicima zadužen je za nezavisnu procjenu i mjerenje izloženosti rizicima, koja je preduvjet kvantifikacije spremnosti za preuzimanje rizika putem sustava limita. Poslovni sektori Banke operativno provode odluke nadležnih tijela iz područja upravljanja rizicima i održavaju pozicije u okvirima propisanih limita.

S ciljem ostvarivanja pozitivnog poslovnog rezultata Banka kreira izloženost kreditnim rizicima, tržišnim rizicima i strukturnim rizicima (rizik likvidnosti i rizik kamatnih stopa u netrgovačkom dijelu bilance), a kao posljedica javlja se izloženost operativnom riziku.

Kreditni rizici Kreditni rizik je rizik potencijalnog gubitka koji Banka može pretrpjeti ukoliko klijent ne izvrši ugovorene obveze. Banka procjenjuje očekivanu nadoknadivost, odnosno očekivani potencijalni gubitak kod svakog plasmana prije odobravanja i tijekom trajanja poslovnog odnosa. Konzervativan pristup upravljanju kreditnim rizicima očituje se u strogom poštivanju zakonske regulative, rezerviranjima koja Banka provodi za gubitke uslijed kreditnog rizika, kao i u održavanju stope adekvatnosti kapitala značajno iznad zakonski propisanog minimuma od 10 posto.

Tržišni riziciTržišni rizik je rizik potencijalnog gubitka koji Banka može pretrpjeti uslijed promjene tržišnih faktora (kamatne stope, međuvalutni tečajevi, cijene dionica i slično). Izloženost tržišnim rizicima nastaje u pozicijama koje se iskazuju po fer (tržišnoj) vrijednosti – financijska imovina namijenjena trgovanju, financijska imovina raspoloživa za prodaju i devizna pozicija. Kod upravljanja tržišnim rizicima Banka u potpunosti poštuje zakonske odredbe i odluke Hrvatske narodne banke. Banka razvija sustav upravljanja tržišnim rizicima koji se temelji na principima rizičnosti vrijednosti (Value at Risk), odnosno izloženost tržišnim rizicima iskazuje u terminima potencijalnog gubitka (za utvrđeni vremenski horizont i uz određenu statističku pouzdanost).

27

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 26: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Strukturni rizici bilance BankeStrukturni rizik je rizik potencijalnog gubitka koji Banka može pretrpjeti uslijed neusklađenosti dospijeća stavki aktive i pasive – rizik (strukturne) likvidnosti – ili neusklađenosti razdoblja utvrđivanja kamatnih stopa za stavke aktive i pasive – kamatni rizik u netrgovačkom dijelu bilance.

Upravljanje rizikom likvidnosti temelji se na održavanju potrebnih rezervi likvidnosti, poštivanju strukturnih limita i propisanim postupcima u slučaju nastupanja krize likvidnosti.

Kod upravljanja kamatnim rizikom HPB definira ciljanu izloženost u terminima osjetljivosti neto prihoda od kamata (perspektiva zarade) i osjetljivosti ekonomske vrijednosti kapitala (perspektiva ekonomske vrijednosti). Banka razvija sustav upravljanja kamatnim rizikom za netrgovački dio bilance.

Operativni riziciOperativni rizik je rizik potencijalnog gubitka koji Banka može pretrpjeti zbog ljudskih pogrešaka, pogrešnih (manjkavih) procesa i procedura, pogrešaka vezanih uz informacijski sustav ili vanjskih utjecaja. Banka izgrađuje sustav upravljanja operativnim rizikom u skladu sa smjernicama Novog bazelskog sporazuma o adekvatnosti kapitala (Basel II). Sustav se temelji na prikupljanju podataka o gubicima koji su posljedica operativnog rizika (razvrstanih prema poslovnim linijama i vrstama događaja) i periodičkom provođenju samoprocjene rizika i kontrola (Control Risk Self-Assessment).

Sljedeći koraci u izgradnji funkcije upravljanja rizicima Sljedeći koraci u izgradnji funkcije upravljanja rizicima vezani su uz usklađivanje sa smjernicama Novog bazelskog sporazuma o adekvatnosti kapitala. Banka će izgraditi funkciju upravljanja rizicima koja će omogućiti da ukupna izloženost rizicima bude u skladu s raspoloživim kapitalom. U tu svrhu Banka će utvrditi ekonomski kapital (minimalno potreban raspoloživi kapital) kao ukupni potencijalni gubitak (za utvrđeni vremenski horizont i uz određenu statističku pouzdanost) do kojeg može doći kao posljedica izloženosti rizicima.

28 29

Page 27: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

Upravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrolaUpravljanje rizicima i sustav unutarnjih kontrola

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Sustav unutarnjih kontrolaSustav unutarnjih kontrola temelji se na četiri načela:

• jasnim linijama odgovornosti

• razdvojenim dužnostima i poslovima

• ugrađenim kontrolnim postupcima

• učinkovitoj unutarnjoj reviziji

U Bančinim internim aktima ugrađeni su temelji sustava unutarnjih kontrola. Kontrole su zadaća svih zaposlenika, a odgovornost za njihovu primjenu snosi poslovodstvo Banke.

Učinkovita primjena sustava unutarnjih kontrola štiti Banku od rizika kojima je izložena i osigurava pravovremene informacije putem sustava ranog upozorenja na povećanu izloženost određenim rizicima.

Sukladno tomu, funkcija unutarnje revizije izrađuje godišnji program revizije koji ima za cilj ocijeniti vrstu i intenzitet rizika koje je Banka preuzela svojim poslovnim aktivnostima.

Sva poslovna područja i funkcije Banke predmetom su programa revizije, a operativno provođenje odvija se temeljem kvartalnih planova. Unutarnja revizija samostalno planira i predlaže operativne planove koji se provode uz suglasnost Uprave.

Banka ima ustrojene postupke sprječavanja pranja novca koji su usklađeni sa zakonskim odredbama i procedurama usvojenim od Uprave Banke. Imenovana je ovlaštena osoba i osobe odgovorne za prevenciju pranja novca.

Sustav prevencije sastoji se od:

• identifikacije transakcija na ulaznim mjestima u Banku

• identifikacije klijenata

• relevantnim vlasničkim dokumentima o klijentima Banke

• pravovremenog izvješćivanja ovlaštene osobe

• razmjene podataka sa državnim Uredom za sprječavanja pranja novca

• pravovremene distribucije indikatora o pranju novca i liste osoba za koje se sumnja da sudjeluju u financiranju terorizma i trgovine ljudima

• edukaciji o tekućim pitanjima vezano za problematiku sprječavanja pranja novca i kontrolu primjene implementiranih postupaka

28 29

Page 28: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 29: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Nadzorni odborNadzorni odbor nadzire rad Uprave Banke. Nadzorni odbor ima sedam članova koje običnom većinom od ukupnog broja glasova bira Glavna skupština. Mandat članova traje četiri godine, te oni mogu biti ponovno imenovani.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom ukupnog broja glasova, od kojeg svakom članu Nadzornog odbora pripada jedan glas.

Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova, s posebnim navođenjem djeluje li Banka u skladu sa zakonom

Poslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo Banke

Poslovodstvo Banke

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu, organi HPB-a su Nadzorni odbor i Uprava.

i aktima društva i odlukama Glavne skupštine Banke, jesu li godišnja financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje, kao i stav koji ima o prijedlogu Uprave glede raspodjele dobiti i pokrića gubitka u Banci.

Članovima Nadzornog odbora se za njihov rad, sukladno zakonu, isplaćuje nagrada u visini koju određuje Glavna skupština Banke odlukom za poslovnu godinu u kojoj će se nagrada isplatiti.

Predsjednik Glavne skupštine je Vlado Bujanić.

Članovi Nadzornog odbora u 2004. godini bili su:

mr.sc. Ante Žigman, predsjednik Od 13. travnja 2004.

prof.dr.sc. Dragan Kovačević, zamjenik predsjednika Od 13. travnja 2004.

Zoran Bubaš, član

Branko Jakušić, član

mr.sc. Grga Ivezić, član Od 13. travnja 2004.

Vera Babić, član Od 13. travnja 2004.

doc.dr.sc. Drago Jakovčević, član Od 13. travnja 2004.

prof.dr.sc. Mato Crkvenac, predsjednik Do 13. travnja 2004.

mr.sc. Božidar Pankretić, član Do 13. travnja 2004.

Mario Švigir, član Do 13. travnja 2004.

Srećko Vuković, član Do 13. travnja 2004.

dr. Žarko Primorac, član Do 13. travnja 2004.

31

Page 30: Godišnje izvješće za 2004. godinu

Poslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo Banke

Poslovodstvo BankePoslovodstvo Banke

Poslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo Banke

Poslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo Banke

Poslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo BankePoslovodstvo Banke

Poslovodstvo BankePoslovodstvo Banke

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

UpravaUprava je odgovorna za uspješno poslovanje Banke. Uprava Banke donosi odluku većinom glasova. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave. Predsjednik Uprave ima pravo veta na odluku većine.

Uprava zastupa Banku, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje zastupanja u poslovima pred sudom i drugim organima vlasti.

Osobe koje su kao kandidati predloženi za predsjednika i članove Uprave trebaju ispunjavati uvjete propisane zakonom i drugim propisima. Prilikom svakog imenovanja predsjednika i članova Uprave, Nadzorni odbor dužan je zatražiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od 5 godina s time da ih može ponovno imenovati.

Članovi Uprave Banke u 2004. godini bili su:

Josip Protega, predsjednik Od 18. studenog 2004.

Ivan Sladonja, član Od 18. studenog 2004.

Josip Slade, predsjednik Do 18. studenog 2004.

Slavko Durmiš, član Do 18. studenog 2004.

Anđelka Čavlek, član Do 18. studenog 2004.

Voditelji organizacijskih dijelova koji su direktno odgovorni Upravi Banke:

Marija Prskalo, Sektor gospodarstva

Mato Filipović, Sektor građanstva

Mihovil Šodan, Podružnica Split

Tatjana Rudeš, Sektor riznice

Zoran Sikora, Sektor upravljanja rizicima

Zlatko Držanić, Sektor računovodstva i financijske kontrole

Mladen Šunjić, Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova

Bojan Rebselj, Sektor informatike

Danica Šulentić, Sektor operativnih poslova

Miroslav Marić, Odjel unutarnje revizije

32 33

Page 31: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Odgovornost za finanOdgovornost za finanOdgovornost za finanOdgovornost za finanOdgovornost za finan

Odgovornost za financijska izvješća

S ukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” 90/92), Uprava je

dužna pobrinuti se da za svaku financijsku godinu budu sastavljena financijska izvješća u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Banci, kao i njenih rezultata poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Banka u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju financijskih izvješća.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvješća obuhvaćaju sljedeće:

• odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika

• davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena

• postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvješćima i

• sastavljanje financijskih izvješća pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Banka nastaviti poslovanje nije primjerena

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Banke. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da financijska izvješća budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu (“Narodne novine” 90/92). Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Banke, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Potpisano za i u ime Uprave

Josip Protega

Hrvatska poštanska banka d.d.

Jurišićeva 4

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

28. veljače 2005.

34 35

Page 32: Godišnje izvješće za 2004. godinu

37

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Page 33: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Bilješka2004.

’000 kn 2003.

’000 kn

Prihodi od kamata 2 324.690 255.220

Rashodi od kamata 3 (79.852) (68.071)

Neto prihod od kamata 244.838 187.149

Prihodi od naknada i provizija 4 584.979 612.984

Rashodi od naknada i provizija 5 (534.007) (565.599)

Neto prihod od naknada i provizija 50.972 47.385

Neto dobit iz financijskog poslovanja 6 25.712 27.111

Ostali prihodi 7 1.771 12.546

Poslovni prihod 27.483 39.657

Opći i administrativni troškovi 8 (138.027) (126.758)

Amortizacija 17 (17.177) (14.028)

Poslovni rashod (155.204) (140.786)

PRIHOD PRIJE REZERVIRANJA ZA GUBITKE PO KREDITIMA I ULAGANJIMA I POREZA NA DOBIT 168.089 133.405

Rezerviranja za moguće gubitke po kreditima, vrijednosnicama i ostaloj aktivi

14,15,16 (96.546) (50.219)

Rezerviranja za obveze 21 (6.843) 1.192

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 64.700 84.378

POREZ NA DOBIT 9 (5.871) -

NETO DOBIT TEKUĆE GODINE 58.829 84.378

Potpisali u ime Hrvatske poštanske banke d.d. dana 28. veljače 2005. godine:

Josip Protega Ivan Sladonja

Predsjednik Uprave Član Uprave

Računovodstvene politike i bilješke u nastavku čine sastavni dio ovih financijskih izvješća.

Račun dobiti i gubitkaZa godine koje su završile 31. prosinca 2004. i 2003.

38 39

Page 34: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Bilješka2004.

’000 kn 2003.

’000 kn

AKTIVA

Novac i stanja na računima kod drugih banaka 10 531.402 740.568

Potraživanja od Hrvatske narodne banke 11 512.317 363.112

Plasmani bankama 12 378.125 363.043

Vrijednosnice namijenjene trgovanju 13 103.624 81.760

Vrijednosnice raspoložive za prodaju 14 101.145 103.203

Izvorni krediti i ostala financijska imovina, neto 15 3.716.684 3.554.580

Ostala aktiva, neto 16 74.735 86.711

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina 17 129.289 124.362

UKUPNA AKTIVA 5.547.321 5.417.339

OBVEZE

Obveze prema drugim bankama 46.937 271

Depoziti po viđenju 18 3.335.572 3.311.688

Oročeni depoziti 19 982.710 1.055.915

Obveze po kreditima 20 349.924 241.643

Ostale obveze 21 183.162 217.635

Ukupne obveze 4.898.305 4.827.152

VLASNIČKI KAPITAL

Dionički kapital 22 584.780 584.780

Vlastite dionice (874) (874)

Prenesena dobit/(preneseni gubici) i rezerve 6.281 (78.097)

Neto dobit za godinu 58.829 84.378

Ukupni vlasnički kapital 649.016 590.187

UKUPNA PASIVA 5.547.321 5.417.339

Potpisali u ime Hrvatske poštanske banke d.d. dana 28. veljače 2005. godine:

Josip Protega Ivan Sladonja

Predsjednik Uprave Član Uprave

Računovodstvene politike i bilješke u nastavku čine sastavni dio ovih financijskih izvješća.

BilancaNa dan 31. prosinca 2004. i 2003.

38 39

Page 35: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

’000 kn Dionički kapital

Vlastite dionice

Rezerve i (preneseni

gubici)

Neto dobit za godinu Ukupno

Stanje 31. prosinca 2002. 584.780 (874) (149.210) 71.113 505.809

Prijenos na rezerve - - 71.113 (71.113) -

Neto dobit za godinu - - - 84.378 84.378

Stanje 31. prosinca 2003. 584.780 (874) (78.097) 84.378 590.187

Prijenos na rezerve - - 84.378 (84.378) -

Neto dobit za godinu - - - 58.829 58.829

Stanje 31. prosinca 2004. 584.780 (874) 6.281 58.829 649.016

Potpisali u ime Hrvatske poštanske banke d.d. dana 28. veljače 2005. godine:

Josip Protega Ivan Sladonja

Predsjednik Uprave Član Uprave

Računovodstvene politike i bilješke u nastavku čine sastavni dio ovih financijskih izvješća.

Izvješće o promjenama vlasničkog kapitalaZa godine koje su završile 31. prosinca 2004. i 2003.

40 41

Page 36: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

Bilješke2004.

’000 kn2003.

’000 kn

Poslovne aktivnosti

Dobit tekuće godine prije oporezivanja 64.700 84.378Usklađenje na neto novčana sredstva ostvarena i upotrijebljena za poslovne aktivnosti:

Amortizacija 17 17.177 14.028

Gubitak od prodaje materijalne imovine 17 27 -Rezerviranja za moguće gubitke po kreditima, vrijednosnicama i ostaloj aktivi

14,15,16 96.546 50.219

Rezerviranja za obveze 21 6.843 (1.192)Svođenje na fer vrijednost vrijednosnica namijenjenih trgovanju i vrijednosnica raspoloživih za prodaju

13,14 (15.825) (12.017)

Promjene u sredstvima i izvorima sredstava:

Neto smanjenje/(povećanje) potraživanja od Hrvatske narodne banke 11 (149.205) 113.826Neto povećanje izvornih kredita i ostale financijske imovine, prije rezerviranja

15 (255.623) (1.565.096)

Neto smanjenje/(povećanje) ostale aktive, prije rezerviranja 16 9.949 40.261

Neto smanjenje obveza prema drugim bankama 46.666 (193)

Neto (smanjenje)/povećanje depozita po viđenju 18 23.884 (493.816)

Neto povećanje oročenih depozita 19 (73.205) 250.662

Neto (smanjenje)/povećanje ostalih obveza, prije rezerviranja 21 (47.187) (38.488)

Plaćeni porez na dobit (1.000) -NETO NOVČANA SREDSTVA (UPOTRIJEBLJENA U)/OSTVARENA POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA (276.253) (1.557.428)

Investicijske aktivnosti

Neto (povećanje) vrijednosnica namijenjenih trgovanju 13 (13.309) (24.222)

Neto smanjenje/(povećanje) vrijednosnica raspoloživih za prodaju 14 9.328 (64.324)

Neto smanjenje/(povećanje) ulaganja koja se drže do dospijeća - 451.772

Neto nabavke materijalne i nematerijalne imovine 17 (22.131) (15.447)NETO NOVČANA SREDSTVA OSTVARENA/ (UPOTRIJEBLJENA) U INVESTICIJSKIM AKTIVNOSTIMA (26.112) 347.779

Financijske aktivnosti

Neto povećanje obveza po kreditima 20 108.281 75.397NETO NOVČANA SREDSTVA OSTVARENA FINANCIJSKIM AKTIVNOSTIMA 108.281 75.397

NETO (SMANJENJE)/POVEĆANJE NOVCA I EKVIVALENATA NOVCA (194.084) (1.134.252)

NOVAC I EKVIVALENTI NOVCA NA DAN 1. SIJEČNJA 24 1.103.611 2.237.863

NOVAC I EKVIVALENTI NOVCA NA DAN 31. PROSINCA 24 909.527 1.103.611

Potpisali u ime Hrvatske poštanske banke d.d. dana 28. veljače 2005. godine:

Josip Protega Ivan Sladonja

Predsjednik Uprave Član Uprave

Računovodstvene politike i bilješke u nastavku čine sastavni dio ovih financijskih izvješća.

Izvješće o novčanim tijekovimaZa godine koje su završile 31. prosinca 2004. i 2003.

40 41

Page 37: Godišnje izvješće za 2004. godinu

18

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

44 45

1. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temelj za prezentiranje

Financijska izvješća Banke pripremljena su primjenom konvencije povijesnog troška, uskla-đenog za revalorizaciju određene financijske imovine i obveza u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (dalje u tekstu: MSFI).

Financijska izvješća sastavljena su po načelu nastanka događaja, odnosno učinci transakcija i drugih događaja priznaju se kad su nastali i uključuju u financijska izvješća za razdoblje na koje se odnose, kao i pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Izvještajna valuta u ovim financijskim izvješćima je hrvatska kuna (“kuna”) s iznosima za-okruženim na tisuće kuna (ukoliko drugačije nije navedeno).

Sastavljanje financijskih izvješća u skladu s MSFI-jevima zahtijeva od Uprave davanje pro-cjena i pretpostavki koje utječu na iskazane iznose sredstava i obveza, te objavu poten-cijalne imovine i obveza na datum financijskih izvješća, kao i iznose prihoda i rashoda za izvještajno razdoblje. Procjene se temelje na informacijama koje su dostupne na datum sastavljanja financijskih izvješća, dok se stvarni rezultati mogu razlikovati od procijenjenih.

Prihodi i rashodi su evidentirani u razdoblju u kojem su zarađeni, odnosno kad su nastali.

Preračunavanje stranih sredstava plaćanja

Sredstva i izvori sredstava izraženi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u kunsku protuvrijednost po tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan bilance. Prihodi i rashodi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se po tečaju na dan transakcije. Ostvareni prihodi i rashodi nastali preračunavanjem evidentiraju se u računu dobiti i gubitka.

Prihodi i rashodi od kamata

Prihodi i rashodi od kamata priznaju se u računu dobiti i gubitka u trenutku kada su zarađeni, odnosno nastali.

Račun dobiti i gubitka uključuje sve prihode i rashode od kamata za sve kamatonosne instrumente po načelu nastanka, te primjenom metode stvarnog prinosa na stvarnu nabavnu cijenu. Prihodi od kamata uključuju zarađene kupone na ulaganjima u vrijednosnice s fiksnim prihodom i vrijednosnice namijenjene trgovini, kao i obračunate diskonte i premije na blagajničke zapise i druge diskontirane instrumente.

Računovodstvene politikeRačunovodstvene politiRačunovodstvene politikeRačunovodstvene politiRačunovodstvene politike

Računovodstvene politike

Page 38: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

46 47

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

46 47

1. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

Prihodi i rashodi od naknada i provizija

Prihodi od naknada i provizija sastoje se uglavnom od naknada za platni promet, naknada po kreditima, te od naknada za izdavanje garancija i otvaranje akreditiva.

Naknade za odobravanje kredita za kredite čija će sredstva vjerojatno biti povučena, odga-đaju se (zajedno s povezanim troškovima) i priznaju kao usklađenje stvarnog prinosa po zajmu, te se za njihov iznos usklađuju prihodi od kamata. Naknade za inozemni platni pro-met evidentiraju se kao prihod u trenutku naplate.

Porez na dobit

Banka je obveznik poreza na dobit sukladno zakonskoj regulativi u Republici Hrvatskoj koji se za 2003. i 2004. godinu obračunavao po stopi od 20%. Sukladno navedenoj zakonskoj regulativi, Banka u 2004. godini ima obvezu plaćanja poreza na dobit, dok u 2003. godini nije imala poreznu obvezu.

Odgođeni porezi obračunavaju se primjenom metode bilančne obveze za sve privremene razlike između poreznih osnovica sredstava i obveza i njihovih knjigovodstvenih vrijednosti u svrhu financijskog izvješćivanja koristeći porezne stope za koje se očekuje da će biti u primjeni u trenutku realizacije sredstva, odnosno podmirenja obveze, a na temelju poreznih stopa važećih na datum bilance. Odgođena porezna imovina priznaje se kao porezni gubitak koji se prenosi u iduće razdoblje samo do visine u kojoj je ostvarenje takve porezne imovine vjerojatno. Porezni gubici mogu se prenositi do maksimalno pet godina.

Financijski instrumenti koji se vode u izvanbilančnoj evidenciji

Rezerviranja za moguće gubitke po potencijalnim i preuzetim obvezama održavaju se na razini za koju Uprava Banke smatra da je dostatna za apsorbiranje mogućih budućih gubitaka. Uprava utvrđuje dostatnost rezervacija na temelju uvida u pojedinačne stavke, trenutačnih gospodarstvenih okolnosti, karakteristika rizika različitih kategorija transakcija, kao i drugih relevantnih čimbenika.

Banka priznaje rezerviranja za moguće gubitke po obvezama ako ima sadašnju obvezu koja je posljedica događaja iz prošlosti, ako je vjerojatno da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima i ako je pouzdanom procjenom moguće utvrditi iznos obveze.

Vrijednosnice

Vrijednosnice Banke raspoređene su ovisno o namjeri Banke u trenutku stjecanja vrijed no-snica i sukladno strategiji Banke vezano uz ulaganja. Prilikom usvajanja MRS-a 39, Banka je izradila strategiju za ulaganja u vrijednosnice, te je, ovisno o namjeri u trenutku stjecanja, svoje vrijednosnice razvrstala u “Vrijednosnice namijenjene trgovanju”, a ulagačke vrijednosnice u “Vrijednosnice raspoložive za prodaju, te “Izvorne kredite“ Banke. Temeljna razlika među navedenim kategorijama odnosi se na pristup mjerenja vrijednosnica i priznavanje njihove fer vrijednosti u financijskim izvješćima. Sve vrijednosnice u posjedu Banke priznaju se na datum podmirenja i početno mjere po trošku, koji uključuje troškove transakcije.

Page 39: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

46 4718

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

46 47

1. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

Vrijednosnice (nastavak)

a) Vrijednosnice namijenjene trgovanju

Vrijednosnice namijenjene trgovanju su financijska imovina koju je Banka stekla da bi ostva-rila dobit iz kratkoročnih promjena cijena. Nakon početnog priznavanja, vrijednosnice se obračunavaju i iskazuju po fer vrijednosti, koja je približna cijeni kotiranoj na priznatim burzama ili koja je utvrđena primjenom prihvatljivih modela procjene vrijednosti. Banka priznaje ne-realiziranu dobit ili gubitke u okviru “Neto dobiti/(gubitka) iz financijskog poslovanja”. Kamata zarađena na vrijednosnicama namijenjenima trgovini obračunava se svakodnevno i iskazuje u računu dobiti i gubitka u okviru prihoda od kamata. Dividende na vrijednosnice namijenjene trgovanju evidentiraju se kad su objavljene i iskazuju u bilanci u okviru “Ostale aktive”, a u računu dobiti i gubitka u okviru “Neto dobiti iz financijskog poslovanja”.

Sve kupoprodajne transakcije vrijednosnicama u posjedu radi trgovanja, a koje se isporučuju u roku utvrđenom propisima ili tržišnim konvencijama (kupnja i prodaja “redovnim putem”) priznaju se kao spot transakcije.

b) Vrijednosnice koje se drže do dospijeća

Vrijednosnice koje se drže do dospijeća su financijska imovina koje Banka namjerava i u mogućnosti je držati do dospijeća. Ulaganja u posjedu do dospijeća početno se priznaju po trošku (koji uključuje trošak transakcije).

Vrijednosnice koje se drže do dospijeća iskazuju se po amortiziranom trošku primjenom metode stvarnog prinosa, umanjenom za eventualna rezerviranja za umanjenje vrijednosti. Vrijednost financijskog sredstva je umanjena ako njegov knjigovodstveni iznos premašuje procijenjeni nadoknadivi iznos. Iznos gubitka od umanjenja određenog sredstva koje je iskazano po amortiziranom trošku izračunava se kao razlika između knjigovodstvenog iznosa tog sredstva i sadašnje vrijednosti očekivanih budućih novčanih tokova koji su diskontirani primjenom izvorne efektivne kamatne stope za taj instrument. Kad je utvrđeno da je došlo do umanjenja sredstva, Banka priznaje rezerviranje u računu dobiti i gubitka.

Kamata zarađena tijekom držanja ulaganja u posjedu do dospijeća iskazuje se kao “Prihod od kamata” u računu dobiti i gubitka.

Page 40: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

48 49

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

48 49

1. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

Vrijednosnice (nastavak)

c) Vrijednosnice raspoložive za prodaju

Vrijednosnice raspoložive za prodaju obuhvaćaju onu financijsku imovinu koja nije razvrstana u vrijednosnice namijenjene trgovanju, niti u posjedu do dospijeća. Financijska imovina raspoloživa za prodaju se, nakon početnog priznavanja, ponovno mjeri po fer vrijednosti na temelju kotiranih cijena ili iznosa koji su izvedeni iz modela novčanih tijekova. Ako cijene koje kotiraju na tržištu nisu dostupne, fer vrijednost dužničkih vrijednosnica procjenjuje se primjenom sadašnje vrijednosti budućih novčanih tijekova, a fer vrijednost nekotiranih glavničnih instrumenata procjenjuje se primjenom odgovarajućeg omjera između cijene i zarade, odnosno cijene i novčanog tijeka pročišćenog na način da odražava specifične okolnosti vezane uz izdavatelja. Nerealizirani dobici i gubici koji proizlaze iz promjena fer vrijednosti vrijednosnica svrstanih u kategoriju raspoložive za prodaju iskazuju se u računu dobiti i gubitka u stavci “Neto dobit iz financijskog poslovanja”.

Ako je umanjenje vrijednosnice raspoložive za prodaju povezano s kreditnim rizikom koji nije privremen, knjigovodstvena vrijednost takve vrijednosnice odmah se otpisuje do iznosa nadoknadive vrijednosti. Navedeni otpis se uključuje u račun dobiti i gubitka pod stavkom “Gubici od umanjenja kredita, vrijednosnica i ostale aktive.” Kamata zarađena tijekom raz-doblja u kojem je vrijednosnica raspoloživa za prodaju bila u posjedu Banke obračunava se svakodnevno i iskazuje u računu dobiti i gubitka u okviru “Prihoda od kamata”.

d) Izvorni krediti Banke

Iznosi koje je Banka izravno odobrila svojim komitentima na ugovoreni rok, kao i vrijednosnice kupljene direktno od izdavatelja a koje Uprava nema namjeru prodavati odmah ili u kratkom roku, uključene su unutar stavke “Izvorni krediti i ostala financijska imovina” i iskazane po amortiziranom trošku.

e) Ugovori o prodaji i reotkupu

Vrijednosnice prodane temeljem ugovora o prodaji i reotkupu (repo ugovori) iskazuju se u bilanci u okviru “Vrijednosnica u posjedu radi trgovanja”, “Vrijednosnica raspoloživih za prodaju” i “Ulaganja u posjedu do dospijeća”, a obveze prema ugovornoj strani iskazuju se u okviru “Obveza prema drugim bankama” ili “Obvezama prema klijentima”. Vrijednosnice kupljene temeljem ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji (obrnuti repo ugovori) iskazuju se kao imovina u bilanci u okviru “Potraživanja od drugih banaka” ili “Zajmovi i predujmovi klijentima”, pri čemu se u izvješću o tijeku novca knjiži odgovarajuće smanjenje novca pod stavkom “Novac i sredstva kod središnje banke”. Razlika između prodajne i otkupne cijene tretira se kao kamata i obračunava ravnomjerno tijekom valjanosti repo ugovora primjenom efektivne kamatne stope.

Page 41: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

48 4918

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

48 49

1. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

Izvorni krediti i predujmovi klijentima, plasmani bankama i rezerviranja za moguće gubitke po kreditima i plasmanima

f) Krediti Banke

Zajmovi koje je kreirala Banka dajući novac izravno zajmoprimcu prikazani su kao zajmovi koje je Banka odobrila i iskazani po amortiziranom trošku. Troškovi treće strane, kao što su pravne naknade nastale uslijed pribave instrumenata osiguranja kredita, tretiraju se kao dio troška transakcije. Svi zajmovi i predujmovi priznaju se u trenutku isplate kredita, odnosno predujma zajmoprimcima. Rezerviranja za potencijalne kreditne gubitke utvrđuju se ako postoji objektivan dokaz da Banka neće biti u mogućnosti naplatiti sve iznose koje potražuje. Iznos rezerviranja utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene i nadoknadive vrijednosti, koja predstavlja sa-dašnju vrijednost očekivanih novčanih tijekova, uključujući nadoknadive iznose od jamstava i drugih sredstava osiguranja, diskontirane po izvornoj efektivnoj kamatnoj stopi za kredit.

Nenaplativi zajmovi otpisuju se u visini utvrđenih rezerviranja, a sve naknadne uplate evi-dentiraju se u računu dobiti i gubitka.

g) Ostala financijska imovina koju je kreirala Banka

U zajmove koje je kreirala Banka uključeni su i vrijednosni papiri kupljeni direktno od izda-vatelja. Kako Banka navedene vrijednosnice nema namjeru prodati odmah ili u kratkom roku, svrstane su u kredite koje je kreirala Banka, a iskazane su po amortiziranom trošku. Kamata na navedene vrijednosne papire iskazana je u računu dobiti i gubitka pod stavkom “Prihodi od kamata”.

h) Materijalna i nematerijalna imovina

Materijalna i nematerijalna imovina iskazane su po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za ispra-vak vrijednosti.

Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine obračunava se po proporcionalnoj metodi tijekom procijenjenog korisnog vijeka imovine:

2004. 2003.

Građevinski objekti 40 godina 40 godina

Kompjutori 4 godine 4 godina

Namještaj i oprema 4-5 godina 4-5 godina

Motorna vozila 4 godine 4 godina

Ostala imovina 10 godina 10 godina

Nematerijalna imovina 4-5 godina 4-5 godina

Page 42: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

50 51

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

50 51

1. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (nastavak)

h) Materijalna i nematerijalna imovina (nastavak)

Dobici i gubici od prodaje imovine temelje se na razlici između knjigovodstvene i prodajne vrijednosti sredstva, a evidentiraju se u računu dobiti i gubitka.

Ako je knjigovodstvena vrijednost neke stavke imovine veća od njenog procijenjenog nadoknadivog iznosa, ta se knjigovodstvena vrijednost otpisuje do visine iznosa koji se može nadoknaditi. Vrijednosno najznačajnija Bančina imovina periodički se testira na umanjenje vrijednosti te se za privremena umanjenja vrijednosti knjiže rezerviranja.

Troškovi popravaka terete račun dobiti i gubitka kada su nastali.

Izvješće o novčanim tijekovima

U svrhu izvješćivanja o novčanim tijekovima, novac i ekvivalenti novca uključuju novac i sta-nja kod Hrvatske narodne banke osim obvezne rezerve, sredstva Banke na računima kod drugih banaka s rokom dospijeća do 90 dana i blagajničke zapise Hrvatske narodne banke (vidi Bilješku 24).

Regulatorni zahtjevi

Banka je dužna postupati u skladu s propisima Hrvatske narodne banke, kojima su utvrđeni limiti i druga ograničenja vezana uz minimalnu adekvatnost kapitala, razvrstavanje zajmova i preuzetih obveza u izvanbilančnoj evidenciji, kao i rezerviranja za pokriće kreditnog rizika, rizika likvidnosti, kamatnog rizika i ona koja se odnose na deviznu poziciju.

Poslovi u ime i za račun

Banka upravlja sredstvima u ime i za račun pravnih osoba i stanovništva, za koje obračunava naknadu. Budući da ti iznosi ne predstavljaju imovinu Banke, oni su isključeni iz Bilance koja je sastavni dio ovih financijskih izvješća (vidi Bilješku 28).

Page 43: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

50 5118

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

50 51

2. PRIHODI OD KAMATA

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Izvorni krediti i ostala imovina 218.747 194.531

Plasmani financijskim institucijama 24.657 26.648

Dužničke vrijednosnice i blagajnički zapisi Hrvatske narodne banke

81.286 34.041

Ukupno 324.690 255.220

3. RASHODI OD KAMATA

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Krediti 6.953 6.821

Depoziti 72.742 61.218

Ostalo 157 32

Ukupno 79.852 68.071

Bilješke uz financijska izBilješke uz financijska izBilješke uz financijskaBilješke uz financijska izBilješke uz financijska izBilješke uz financijskaBilješke uz financijska izBilješke uz financijska iz

Bilješke uz financijska izvješćaZa godine koje su završile 31. prosinca 2004. i 2003.

Page 44: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

52 53

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

52 53

4. PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Poduzeća 289.113 316.358

Stanovništvo 227.287 242.000

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 31.874 30.451

Banke i financijske institucije 7.971 13.090

Ostalo 28.734 11.085

Ukupno 584.979 612.984

Naknade platnog prometa iznose 537.796 tisuća kuna za 2004. godinu, odnosno 568.035 tisuća kuna za 2003. godinu.

5. RASHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Hrvatska pošta d.d. 380.614 399.398

FINA 146.778 161.894

Banke i financijske institucije 6.608 4.300

Ostalo 7 7

Ukupno 534.007 565.599

Naknade platnog prometa iznose 527.389 tisuća kn za 2004. godinu, odnosno 561.290 tisuća kn za 2003. godinu.

Page 45: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

52 5318

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

52 53

6. NETO DOBIT OD FINANCIJSKOG POSLOVANJA

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Prihod od transakcija u stranoj valuti, neto 17.346 16.656

Prihod od dividendi 298 310

Tečajne razlike po svođenju na srednji tečaj, neto 90 5.473

Ostali dobici/(gubici) iz tečajnih razlika, neto 63 275

Prihod od trgovanja, neto 7.915 4.397

Ukupno 25.712 27.111

7. OSTALI PRIHODI

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Prihod iz prethodnih godina 1.099 2.761

Prihod od naplate prethodno isključenih potraživanja - 9.459

Ostalo 672 326

Ukupno 1.771 12.546

Page 46: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

54 55

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

54 55

8. OPĆI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Troškovi materijala i usluga 31.881 33.432

Administrativni i marketinški troškovi 6.323 3.386

Troškovi pošte i telekomunikacija 20.505 20.876

Neto plaće 30.958 25.088

Porezi i doprinosi na plaće i iz plaća 31.619 24.202

Naknade Nadzornom odboru i zaposlenima 2.301 1.921

Troškovi osiguranja štednih uloga 8.443 8.333

Ostali opći i administrativni troškovi 5.997 9.520

Ukupno 138.027 126.758

Banka je imala 306 zaposlenih na dan 31. prosinca 2004. godine i 267 zaposlenih na dan 31. prosinca 2003. godine. U gornjoj tablici uključene su naknade članovima Nadzornog odbora u iznosu 582 tisuće kuna za 2004. godinu, odnosno 523 tisuća kuna za 2003. godinu.

Page 47: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

54 5518

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

54 55

9. POREZ NA DOBIT

Porezna obveza Banke izračunava se na temelju računovodstvene dobiti, uzevši u obzir po-rezno nepriznate rashode i neoporezive prihode. Stopa poreza na dobit za godinu zaključno s 31. prosincem 2004. i 2003. je 20%.

Usklađenje poreza na dobit na dan 31. prosinca:

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Knjigovodstvena dobit 64.700 84.378

Neoporezivi prihodi (2.014) (3.038)

Porezno nepriznati troškovi 11.588 (7.119)

Dobit za godinu 74.274 74.221

Preneseni porezni gubitak (44.921) (119.142)

Stopa poreza na dobit 20% 20%

Porezni gubitak za prijenos - (44.921)

Porezna osnovica 29.353 -

Porezni trošak 5.871 -

Efektivna stopa poreza na dobit 9% -

Porezni gubici mogu se prenositi do maksimalno 5 godina. Na dan 31. prosinca 2004. Banka nije imala porezne gubitke za prijenos, dok je 31. prosinca 2003. godine Banka imala porezne gubitke za prijenos, za koje se može umanjiti buduća oporeziva dobit, u iznosu od 44.921 tisuća kuna. Međutim, budući da oporezivu dobit nije moguće predvidjeti s razumnom sigurnošću, Banka je ovu imovinu iskazala umanjeno za cijeli iznos revalorizacijske pričuve.

Porezni zakoni i praksa u Hrvatskoj značajno su se izmijenili proteklih godina. Zakoni su većim dijelom još neprovjereni i prisutna je neizvjesnost oko tumačenja poreznih vlasti u mnogim područjima. Uprava Banke primijenila je izmijenjene porezne zakone po načelu razboritosti. Porezne pozicije Banke podliježu nadzoru i kontroli Porezne uprave. Slijedom toga, neizvjestan je potencijalan porezni učinak ako porezne vlasti primijene tumačenje koje se razlikuje od tumačenja Banke.

Međutim, Uprava Banke vjeruje da eventualna porezna obveza koja bi mogla proizaći iz različitog tumačenja ne bi bila materijalno značajna.

Page 48: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

56 57

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

56 57

10. NOVAC I STANJA NA RAČUNIMA KOD DRUGIH BANAKA

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Gotovina u blagajni:

u kunama

u banci 35.031 26.248

u FINA-i i Hrvatskoj pošti d.d. 205.970 199.200

Podzbroj 241.001 225.448

u devizama 7.493 11.071

Podzbroj 248.494 236.519

Čekovi u postupku naplate

u kunama - -

u devizama 102 238

Podzbroj 102 238

Potraživanja od domaćih banaka u devizama 6.979 4.501

Potraživanja od inozemnih banaka u devizama 10.006 10.499

Novac na žiro-računu kod Hrvatske narodne banke 265.821 488.811

Ukupno 531.402 740.568

11. POTRAŽIVANJA OD HRVATSKE NARODNE BANKE

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Obvezna rezerva:

u kunama 466.601 311.936

u devizama 45.716 51.176

Ukupno 512.317 363.112

Obvezna rezerva u kunama i devizama izdvaja se po stopi od 18% na kunske i devizne depozite te na kredite u stranoj valuti. Banka je dužna držati najmanje 60% navedene rezerve kod Hrvatske narodne banke.

Page 49: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

56 5718

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

56 57

12. PLASMANI BANKAMA

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Kratkoročni plasmani kod stranih banaka 238.074 363.043

Kratkoročni krediti bankama u zemlji 140.051 -

Ukupno 378.125 363.043

13. VRIJEDNOSNICE NAMIJENJENE TRGOVANJU

2004’000 kn

2003’000 kn

Obveznice koje kotiraju:

Hrvatske banke za obnovu i razvitak 33.882 31.850

Ministarstva financija Republike Hrvatske 34.840 33.506

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - 8.136

Korporativne obveznice 24.654 -

Vlasničke vrijednosnice:

Croatia osiguranje d.d., Zagreb 10.248 8.268

Ukupno 103.624 81.760

Detaljni podaci o vlasničkim vrijednosnicama na dan 31. prosinca 2004. godine prikazani su kako slijedi:

Djelatnost DržavaBroj

dionica u posjedu

% vlasništva

Croatia osiguranje d.d., Zagreb Osiguranje Hrvatska 2.329 0,74%

Obveznice i dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi.

Page 50: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

58 59

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

58 59

14. VRIJEDNOSNICE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Obveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske – koje kotiraju

93.775 97.020

Svođenje na fer vrijednost 7.270 6.143

Podzbroj 101.045 103.163

Vlasničke vrijednosnice – koje ne kotiraju:

- poduzeća 229 189

- nebankovnih financijskih institucija 60 40

Rezerviranja za moguće gubitke po vlasničkim vrijednosnicama (189) (189)

Podzbroj 100 40

Ukupno 101.145 103.203

Promjene na rezerviranjima za moguće gubitke po vlasničkim vrijednosnicama prikazane su kako slijedi:

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Stanje na dan 1. siječnja 189 15.118

Rezerviranja za moguće gubitke po vlasničkim vrijednosnicama - -

Otpisi - (14.929)

Stanje na dan 31. prosinca 189 189

Page 51: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

58 5918

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

58 59

15. IZVORNI KREDITI I OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA, NETO

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Izvorni krediti, neto 2.573.504 2.436.368

Ostala financijska imovina 1.143.180 1.118.212

Ukupno 3.716.684 3.554.580

15.1. Izvorni krediti, neto

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Kratkoročni krediti:

Poduzećima 1.733.341 1.582.763

Stanovništvu 194.283 151.139

Ukupno kratkoročni krediti 1.927.624 1.733.902

Dugoročni krediti:

Poduzećima 530.344 543.926

Stanovništvu 367.947 317.632

Ukupno dugoročni krediti 898.291 861.558

Ukupno kratkoročni i dugoročni krediti 2.825.915 2.595.460

Rezerviranja za moguće gubitke po kreditima (252.411) (159.092)

Ukupno 2.573.504 2.436.368

Promjene na rezerviranjima za moguće gubitke po kreditima prikazane su kako slijedi:

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Stanje na dan 1. siječnja 159.092 117.692

Rezerviranja za umanjenje vrijednosti – knjižena na teret razdoblja

93.519 46.997

Gubici/(dobici) po tečajnim razlikama, neto 1.032 1.044

Otpisi (1.232) (6.641)

Stanje na dan 31. prosinca 252.411 159.092

Page 52: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

60 61

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

60 61

15. IZVORNI KREDITI I OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA, NETO (nastavak)

15.1. Izvorni krediti, neto (nastavak)

Struktura kreditnog portfelja prema djelatnosti prikazana je kako slijedi:

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Poljoprivreda i šumarstvo 24.113 35.582

Industrija 628.719 640.795

Građevinarstvo 88.863 66.548

Prijevoz, skladištenje i veze 114.868 111.636

Trgovina 256.780 311.081

Turizam 90.876 27.858

Usluge 20.238 21.241

Stanovništvo 560.898 468.576

Ministarstvo financija Republike Hrvatske 1.016.000 429.779

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - 240.000

Hrvatski fond za privatizaciju - 223.673

Ostalo 8.710 7.753

Potraživanja po obračunatim kamatama 15.850 10.938

Rezerviranja za moguće gubitke po kreditima (252.411) (159.092)

Ukupno 2.573.504 2.436.368

Na dan 31. prosinca 2004. godine, 10 najvećih klijenata, prije rezerviranja, zajedno su sači-njavali 54,95% ukupnog portfelja (31.prosinca 2003. godine: 55,69%).

Ukupan iznos rizičnih glavnica kredita iznosi 280.115 tisuća kuna, odnosno 170.472 tisuća kuna na dan 31. prosinca 2004. odnosno 31. prosinca 2003. godine.

Kamatne stope na kredite za godinu koja je završila 31. prosinca prikazane su kako slijedi:

2004. 2003.

Stanovništvo i obrtnici 6%-10,98% 5,25%-11,5%

Poduzeća 5,8%-10% 5,25-11%

Page 53: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

60 6118

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

60 61

15. IZVORNI KREDITI I OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA, NETO (nastavak)

15.2. Ostala financijska imovina Banke

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Mjenice poduzeća 209.708 187.781

Komercijalni zapisi domaćih poduzeća - 43.386

Trezorski zapisi Ministarstva financija Republike Hrvatske 827.065 887.045

Korporativne obveznice 4.722 -

Obveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske – koje kotiraju

101.685 -

Ukupno 1.143.180 1.118.212

U 2004. godini kamatne stope na trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske kretale su se, zavisno od dospijeća, u rasponu od 3,75 % do 7%.

16. OSTALA AKTIVA, NETO

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Potraživanja po naknadama 39.309 59.484

Uredski materijal 944 657

Materijalna imovina preuzeta za nenaplaćena potraživanja 1.376 1.376

Predujmovi za materijalnu imovinu 22.620 9.013

Sredstva u obračunu 3.419 13.290

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja 818 251

Ostala potraživanja 7.861 2.898

Ukupna ostala aktiva 76.347 86.969

Rezerviranja za moguće gubitke po ostaloj aktivi (1.612) (258)

Ukupno 74.735 86.711

Page 54: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

62 63

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

62 63

16. OSTALA AKTIVA, NETO (nastavak)

Promjene na rezerviranjima za moguće gubitke po ostaloj aktivi prikazane su kako slijedi:

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Stanje 1. siječnja 258 2.496

Rezerviranja za umanjenje – knjižena na teret razdoblja 3.027 3.222

Otpisi (1.673) (5.460)

Stanje 31. prosinca 1.612 258

17. DUGOTRAJNA MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA

u ’000 kn Građevinskiobjekti

Kompjutori Namještaji oprema

Motorna vozila

Ostala imovina

Investicije u tijeku

Nemate-rijalna

imovina Ukupno

Nabavna ilirevalorizirana vrijednost

Stanje 31. prosinca 2003.

122.976 41.023 13.638 1.466 4.491 1.428 13.930 198.952

Povećanja - 17.859 1.379 - 30 912 1.951 22.131

Prijenosi 734 - - - - (734) - -

Otuđivanje i rashodovanje - (4.483) (445) - - - (607) (5.535)

Stanje 31. prosinca 2004.

123.710 54.399 14.572 1.466 4.521 1.606 15.274 215.548

Ispravak vrijednosti

Stanje 31. prosinca 2003. 28.122 26.646 8.660 1.157 1.696 - 8.309 74.590

Amortizacija za 2004. 3.008 9.195 2.196 115 462 - 2.201 17.177

Otuđivanje i rashodovanje - (4.472) (429) - - - (607) (5.508)

Stanje 31. prosinca 2004. 31.130 31.369 10.427 1.272 2.158 - 9.903 86.259

Neotpisana vrijednost

Stanje 31. prosinca 2004. 92.580 23.030 4.145 194 2.363 1.606 5.371 129.289

Stanje 31. prosinca 2003.

94.854 14.377 4.978 309 2.795 1.428 5.621 124.362

Page 55: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

62 6318

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

62 63

18. DEPOZITI PO VIÐENJU

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Depoziti po viđenju stanovništva:

u kunama 1.201.431 1.144.078

u devizama 66.940 60.103

Podzbroj 1.268.371 1.204.181

Depoziti po viđenju poduzeća:

u kunama 1.112.308 1.378.812

u devizama 156.506 88.743

Podzbroj 1.268.814 1.467.555

Ograničeni depoziti:

u kunama 778.721 628.925

u devizama 19.666 11.027

Podzbroj 798.387 639.952

Ukupno 3.335.572 3.311.688

Kamatna stopa na depozite po viđenju kretala se od 0,1% do 3% tijekom 2004. godine i od 0,1% do 2% tijekom 2003. godine.

Page 56: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

64 65

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

64 65

19. OROČENI DEPOZITI

Oročeni depoziti na dan 31. prosinca prikazani su kako slijedi:

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Depoziti stanovništva:

u kunama 234.746 204.094

u devizama 285.286 202.733

Podzbroj 520.032 406.827

Depoziti poduzeća:

u kunama 276.864 217.643

u devizama 185.814 431.445

Podzbroj 462.678 649.088

Ukupno 982.710 1.055.915

Kamatna stopa na oročene depozite kretala se najvećim dijelom od 1,5% do 6% tijekom 2004. i od 1,5% do 5% tijekom 2003. godine.

20. OBVEZE PO KREDITIMA

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Hrvatska banka za obnovu i razvitak 349.420 240.786

Biro Data Servis – dugoročni financijski najam 504 857

Ukupno 349.924 241.643

Krediti Hrvatske banke za obnovu i razvitak plasirani su komitentima Banke za financiranje različitih projekata obnove i razvoja i imaju različita dospijeća.

Kamatna stopa na primljene kredite banaka kretala se u rasponu 5% do 9% tijekom 2004., odnosno od 1% do 5% tijekom 2003. godine.

Page 57: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

64 6518

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

64 65

21. OSTALE OBVEZE

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Obveze prema dobavljačima 26.164 48.565

Obveze za plaće, obustave iz plaća, poreze i doprinose 4.643 3.989

Obveze za naknade 28.565 43.712

Sredstva u obračunu (uključujući ona u poštanskim uredima) 67.262 73.542

Ostale obveze 7.658 10.317

Obveze za plaćanja po garancijama 22.939 24.178

Rezerviranja za obveze 20.060 13.332

Obveza za porez na dobit 5.871 -

Ukupno 183.162 217.635

Promjene na rezerviranjima za ostale obveze i troškove prikazane su kako slijedi:

2004. ’000 kn

2003.’000 kn

Stanje 1. siječnja 13.332 27.113

Rezerviranja za obveze – knjižena na teret razdoblja 6.843 (1.192)

Plaćanje obveza (115) (12.618)

Gubici po tečajnim razlikama, neto - 29

Stanje 31. prosinca 20.060 13.332

22. DIONIČKI KAPITAL

Upisani dionički kapital na dan 31. prosinca 2004. i 2003. godine iznosi 584.779.800 kuna i sastoji se od 531.618 odobrenih redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa 1.100 kuna.

Page 58: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

66 67

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

66 67

23. KONCENTRACIJA AKTIVE I PASIVE

U kredite je uključen i kredit jednom zajmoprimcu u iznosu 1.016.000 tisuća kuna koji iznosi otprilike 36,1% bruto izloženosti po kreditima na dan 31. prosinca 2004. (2003.: 429.779 tisuće kuna, odnosno približno 16,6%) (vidi Bilješku 16.1.). Navedena izloženost ne predstavlja veliku izloženost Banke sukladno propisima Hrvatske narodne banke.

Primljeni depoziti uključuju depozit od jednog komitenta u iznosu 457.006 tisuća kuna, odnosno 555.554 tisuća kuna na dan 31. prosinca 2004. i 2003. godine. Izraženo u posto-cima, ovaj depozit predstavlja 10,5%, odnosno 12,7% od svih primljenih depozita na dan 31. prosinca 2004. odnosno 2003. godine.

24. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

Novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju novac i stanja kod Hrvatske narodne banke osim obvezne rezerve, plasmane bankama s dospijećem do 90 dana.

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Novac i potraživanja od banaka 531.402 740.568

Plasmani bankama s dospijećem do 90 dana 378.125 363.043

Ukupno 909.527 1.103.611

Page 59: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

66 6718

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

66 67

25. POTENCIJALNE I PREUZETE OBVEZE

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Kunske garancije 51.276 63.558

Devizne garancije 886 2.014

Akreditivi 34.068 46.869

Avalirane mjenice 437 3.065

Odobreni neiskorišteni krediti 522.992 338.035

Ukupno 609.659 453.541

Na dan 31. prosinca 2004. godine Banka je kreirala rezerviranja za potencijalne i preuzete obveze nastale izdavanjem garancija, akreditiva i neiskorištenih odobrenih kredita u iznosu od 7.406 tisuća kuna koji su uključeni u “Rezerviranja za obveze” (2003.: 6.796 tisuća kuna) (vidi Bilješku 21.).

Pravni sporovi

Iako konačan ishod ni jednog spora Banke nije izvjestan, Banka vjeruje da različite postojeće tražbine i pravni sporovi u koje je uključena neće materijalno značajno utjecati na njen financijski položaj, buduće rezultate poslovanja ili novčane tijekove. Na dan 31. prosinca 2004. godine Banka je kreirala rezerviranja za pravne sporove u iznosu od 4.190 tisuća kuna (2003.g.: 3.862 tisuća kuna).

26. PROCIJENJENA FER VRIJEDNOST FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA

Fer vrijednost financijskog instrumenta je iznos po kojem se sredstvo može razmijeniti ili obveza podmiriti između obaviještenih i spremnih strana u transakciji pred pogodbom. Fer vrijednost se temelji na kotiranim tržišnim cijenama ako su dostupne. Međutim, tržišne cijene za značajan dio financijskih instrumenata Banke nisu dostupne. U tim okolnostima, fer vrijednost se procjenjuje primjenom modela diskontiranog novčanog toka ili drugih odgovarajućih tehnika za utvrđivanje cijena. Promjene u pretpostavkama na kojima se te-melje procjene, uključujući diskontne stope i procijenjene buduće novčane tokove, zna čajnu utječu na procjenu. Iz tog razloga, procijenjene fer tržišne vrijednosti ne mogu se ostvariti prodajom financijskog instrumenta u ovome trenutku.

Page 60: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

68 69

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

68 69

26. PROCIJENJENA FER VRIJEDNOST FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (nastavak)

U procjeni fer vrijednosti financijskih instrumenata Banke korištene su sljedeće metode i pret-postavke:

a) Novac i potraživanja od banaka

Knjigovodstveni izn osi novca i potraživanja od drugih banaka općenito su približni njihovim fer vrijednostima.

b) Plasmani bankama i obvezna rezerva kod Hrvatske narodne banke

Procijenjene fer vrijednosti potraživanja od drugih banaka koja dospijevaju u roku od najviše 180 dana približne su njihovim knjigovodstvenim iznosima. Fer vrijednost drugih potraživanja od banaka procjenjuje se na temelju analize diskontiranog novčanog toka primjenom kamatnih stopa koje se trenutno nude za ulaganja pod sličnim uvjetima (tržišne stope usklađene za kreditni rizik). Fer vrijednost potraživanja koja nije moguće naplatiti redovnim putem procjenjuje se na temelju analize diskontiranog novčanog toka za predmetni instrument osiguranja. Prilikom izračunavanja fer vrijednosti, rezerviranja se ne uzimaju se u obzir.

c) Izvorni krediti i ostala financijska imovina, neto

Fer vrijednost zajmova s varijabilnim prinosom, a čija cijena se redovito preispituje i kod kojih nisu zapažene nikakve značajne promjene u kreditnom riziku uglavnom su približne njihovim knjigovodstvenim iznosima. Fer vrijednost zajmova s fiksnom kamatnom stopom procjenjuje se na temelju analize diskontiranog novčanog toka primjenom trenutno važećih kamatnih stopa na zajmove na koje se primjenjuju slični uvjeti ili koji imaju slična kreditna obilježja. Fer vrijednost zajmova klijentima koji ne otplaćuju svoje obveze procjenjuje se na temelju analize diskontiranog novčanog toka ili procijenjene vrijednosti instrumenta osiguranja za predmetni zajam, gdje je primjenjivo. Zajmovi s fiksnom kamatnom stopom predstavljaju samo dio ukupnog knjigovodstvenog iznosa, te je stoga fer vrijednost ukupnih zajmova i predujmova klijentima približna knjigovodstvenim iznosima na datum bilance. Prilikom izračunavanja fer vrijednosti, rezerviranja se ne uzimaju se u obzir.

Ostala financijska imovina koju je kreirala Banka, predstavlja vrijednosnice kupljene direktno od izdavatelja. Procijenjena fer vrijednost ove financijske imovine približna je vrijednosti iskazanoj u Bilanci.

d) Obveze prema drugim bankama, depoziti po viđenju i oročeni depoziti, obveze po kreditima

Fer vrijednost oročenih depozita koji dospijevaju na poziv predstavlja knjigovodstveni iznos obveze plative na datum bilance. Fer vrijednost oročenih depozita s promjenjivom kamatnom stopom približna je knjigovodstvenom iznosu na datum bilance. Fer vrijednost depozita s fiksnom kamatnom stopom procjenjuje se diskontiranjem budućih novčanih tokova primjenom kamatnih stopa koje se trenutno primjenjuju na depozite sa sličnim preostalim razdobljem do dospijeća.

Page 61: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

68 6918

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

68 69

27. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA

Povezane strane su druge ugovorne strane koje predstavljaju:

• društva koja izravno ili neizravno putem jednog ili više posrednika, kontroliraju izvje-štajno društvo ili su pod njegovom kontrolom, odnosno koja izvještajno društvo kon-trolira zajedno s drugim subjektima. (To uključuje holding društva, povezana društva i sestrinska društva)

• ovisna društva – društva u kojima Banka ima značajan utjecaj a koja nisu ni povezana društva ni zajednička ulaganja investitora

• fizičke osobe koje izravno ili neizravno imaju pravo glasa u Banci koje im omogućuje značajan utjecaj na Banku, kao i bilo koji drugi subjekt za koji se očekuje da će utjecati ili biti pod utjecajem povezane osobe u poslovanju s Bankom

• rukovoditelji na ključnim položajima, odnosno osobe koje imaju ovlasti i odgovornosti za planiranje, usmjeravanje i kontroliranje aktivnosti Banke, uključujući direktore i službene osobe Banke i članove njihovih užih obitelji

• društva u kojima bilo koja osoba navedena pod (c) ili (d) ima značajan interes u glasačkim pravima ili koje je izravno ili neizravno u vlasništvu navedenih osoba, odnosno u kojima iste mogu imati značajan utjecaj. To uključuje društva u vlasništvu direktora ili većinskih dioničara Banke, kao i poduzetnike čije rukovoditelji na ključnim položajima su istovremeno na istim ili sličnim položajima u Banci

Prilikom razmatranja svake moguće transakcije s povezanom stranom pozornost je usmje-rena na bit odnosa, a ne samo na pravni oblik.

Page 62: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

70 71

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

70 71

27. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

Povezana strana Izloženost* Obveze Prihodi od kamata

Rashodi od kamata

Prihodi od naknada

Rashodi od naknada

Ostali rashodi

31. prosinca 2004.’000 kn

Hrvatski fond za privatizaciju - - 4.686 - - - -

Hrvatska pošta d.d. 19.362 150.356 65 4.169 1.761 366.428 32.807

Hrvatski zavod za mirovinsko

osiguranje- 37.022 - 338 33.858 - -

Zaposlenici i Uprava Banke 408 117 26 4 - - -

Ukupno 19.770 187.495 4.777 4.511 35.619 366.428 32.807

Izloženost* uključuje neotplaćene kredite, potencijalne i preuzete obveze, kamatna i ostala potraživanja

Na dan 31. prosinca 2003. godine stanja iz odnosa s povezanim stranama uključuju:

Povezana strana Izloženost* Obveze Prihodi od kamata

Rashodi od kamata

Prihodi od naknada

Rashodi od naknada

Ostali rashodi

31. prosinca 2003.’000 kn

Hrvatski fond za privatizaciju 223.673 93 25.212 - - - -

Hrvatska pošta d.d. 4.427 323.315 - 9.145 - 387.398 34.527

Hrvatski zavod za mirovinsko

osiguranje2.613 39.597 - 425 30.452 - -

Zaposlenici i Uprava Banke 505 6 21 - - - -

Ukupno 231.218 363.011 25.233 9.570 30.452 387.398 34.527

Izloženost* uključuje neotplaćene kredite, potencijalne i preuzete obveze, kamatna i ostala potraživanja

Sve navedene transakcije obavljene su po uobičajenim tržišnim i bankarskim uvjetima.

Page 63: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

70 7118

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

70 71

28. POSLOVI U IME I ZA RAČUN PRAVNIH OSOBA I STANOVNIŠTVA

Banka upravlja sredstvima u ime i za račun pravnih osoba i stanovništva. Prihodi i rashodi po tom poslovanju terete nalogodavca, a Banka ne snosi nikakve obveze.

Naknada Banke iznosi 1% na iznos plasiranih i primljenih sredstava.

Sredstva i izvori sredstava po poslovima u ime i za račun trećih osoba prikaz ani su kako slijedi:

2004.’000 kn

2003.’000 kn

Sredstva:

Poduzeća 177.327 193.073

Stanovništvo 389.719 331.669

Novac na žiro računu 29.292 43.353

Ukupna sredstva 596.338 568.095

Izvori:

Hrvatski zavod za zapošljavanje 65.707 121.485

Županije 50.944 44.814

Vlada Republike Hrvatske 381.382 309.536

Hrvatska banka za obnovu i razvitak 9.238 11.920

Fond za razvoj i zapošljavanje 89.067 80.340

Ukupni izvori 596.338 568.095

29. DEVIZNA PODBILANCA I VALUTNI RIZIK

Banka je izložena riziku koji je povezan s učincima promjena tečajeva stranih valuta na financijski položaj i novčani tijek Banke. Banka utvrđuje limite izloženosti za svaku valutu, te ukupno za prekonoćne pozicije i pozicije u jednom danu.

U tablicama koje prikazuju deviznu podbilancu i valutni rizik sažeto je prikazana izloženost Banke valutnom riziku na dan 31. prosinca 2004. i 2003. godine. Sredstva i obveze u tablici su prikazani u knjigovodstvenim iznosima, razvrstanima po domaćoj valuti, domaćoj valuti uz valutnu klauzulu i stranoj valuti.

Učinak promjena valutnih tečajeva na financijske instrumente svakodnevno se uključuje u račun dobiti i gubitka.

Page 64: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

72 73

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

72 73

29. DEVIZNA PODBILANCA I VALUTNI RIZIK (nastavak)

Iznos ukupne aktive i pasive na dan 31. prosinca 2004. godine u kunama i devizama:

u ’000 kn KuneKune s

valutnom klauzulom

Strane valute Ukupno

AKTIVA

Novac i stanja na računima kod drugih banaka

506.822 - 24.580 531.402

Potraživanja od Hrvatske narodne banke 466.601 - 45.716 512.317

Plasmani bankama 140.051 - 238.074 378.125

Vrijednosnice namijenjene trgovanju 10.248 49.054 44.322 103.624

Vrijednosnice raspoložive za prodaju 10.297 30.291 60.557 101.145

Izvorni krediti i ostala financijska imovina, neto

3.069.216 522.398 125.070 3.716.684

Ostala aktiva, neto 72.734 53 1.948 74.735

Materijalna i nematerijalna imovina 129.289 - - 129.289

UKUPNA AKTIVA (1) 4.405.258 1601.796 540.267 5.547.321

OBVEZE

Obveze prema drugim bankama 3.730 - 43.207 46.937

Depoziti po viđenju 3.092.460 - 243.112 3.335.572

Oročeni depoziti 493.563 18.047 471.100 982.710

Obveze po kreditima 35.399 314.525 349.924

Ostale obveze 159.695 73 23.394 183.162

UKUPNE OBVEZE 3.784.847 2332.645 780.813 4.898.305

DIONIČKI KAPITAL

Dionički kapital 584.780 - - 584.780

Vlastite dionice (874) - - (874)

Prenesena dobit i rezerve 6.281 - - 6.281

Neto dobit za godinu 58.829 - - 58.829

UKUPNI DIONIČKI KAPITAL 649.016 - - 649.016

UKUPNA PASIVA (2) 4.433.863 332.645 780.813 5.547.321

NETO IZLOŽENOST (1) - (2) (28.605) 269.151 (240.546) -

1Uključuje 347.429 tisuća kuna s dvosmjernom valutnom klauzulom

²Uključuje 68.416 tisuća kuna s dvosmjernom valutnom klauzulom

Page 65: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

72 7318

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

72 73

29. DEVIZNA PODBILANCA I VALUTNI RIZIK (nastavak)

Iznos ukupne aktive i pasive na dan 31. prosinca 2003. godine u kunama i devizama:

u ’000 kn Kune Kune s valutnom klauzulom Strane valute Ukupno

AKTIVA

Novac i stanja na računima kod drugih banaka

714.259 - 26.309 740.568

Potraživanja od Hrvatske narodne banke 311.936 - 51.176 363.112

Plasmani bankama - - 363.043 363.043

Vrijednosnice namijenjene trgovanju 8.268 31.814 41.678 81.760

Vrijednosnice raspoložive za prodaju 10.133 34.154 58.916 103.203

Izvorni krediti i ostala financijska imovina, neto

3.006.446 467.562 80.572 3.554.580

Ostala aktiva, neto 84.234 860 1.617 86.711

Materijalna i nematerijalna imovina 124.362 - - 124.362

UKUPNA AKTIVA (1) 4.259.638 1534.390 623.311 5.417.339

OBVEZE

Obveze prema drugim bankama - - 271 271

Depoziti po viđenju 3.151.816 - 159.872 3.311.688

Oročeni depoziti 403.067 18.670 634.178 1.055.915

Obveze po kreditima 12.657 228.986 - 241.643

Ostale obveze 192.110 553 24.972 217.635

UKUPNE OBVEZE 3.759.650 2248.209 819.293 4.827.152

DIONIČKI KAPITAL

Dionički kapital 584.780 - - 584.780

Vlastite dionice (874) - - (874)

Preneseni gubici i rezerve (78.097) - - (78.097)

Neto dobit za godinu 84.378 - - 84.378

UKUPNI DIONIČKI KAPITAL 590.187 - - 590.187

UKUPNA PASIVA (2) 4.349.837 248.209 819.293 5.417.339

NETO IZLOŽENOST (1) - (2) (90.199) 286.181 (195.982) -

1Uključuje 248.123 tisuća kuna s dvosmjernom valutnom klauzulom

²Uključuje 52.297 tisuća kuna s dvosmjernom valutnom klauzulom

Page 66: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

74 75

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

74 75

30. ROČNA STRUKTURA AKTIVE I PASIVE

Banka je izložena svakodnevnim isplatama sredstava koje podmiruje raspoloživim novčanim izvorima iz depozita po viđenju, sredstava na tekućim računima, oročenih depozita i povla-čenja kreditnih sredstava.

Usklađenje i kontrolirana neusklađenost dospijeća i kamatnih stopa sredstava i obveza je od temeljnog značaja za upravljanje Bankom. Potpuna usklađenost nije uobičajena za banke jer su poslovi često raznovrsni i odvijaju se pod neizvjesnim uvjetima. Navedena neusklađenost potencijalno može povećati profitabilnost, ali isto tako i povećati rizik od gubitaka.

Dospijeća imovine i obveza, te mogućnost zamjene ukamaćenih obveza po dospijeću uz prihvatljivi trošak predstavljaju važne čimbenike za procjenu likvidnosti Banke i njezine izloženosti riziku promjene kamatnih stopa i tečajeva stranih valuta.

Likvidnost potrebna za plaćanje iznosa po izdanim garancijama i akreditivima na poziv je značajno manja od iznosa preuzetih obveza jer Banka u pravilu ne očekuje da će treća strana povući iznose prema sklopljenim ugovorima. Ukupni ugovoreni iznos preuzetih obveza kreditiranja na dan bilance ne predstavlja nužno buduće potrebne novčane tijekove, jer će mnoge od preuzetih obveza isteći ili biti raskinute bez potrebe njihovog financiranja.

Rizik likvidnosti prikazan je u okviru ročne analize imovine i obveza na dan 31. prosinca 2004. i 2003. godine.

Page 67: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

74 7518

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

74 75

30. ROČNA STRUKTURA AKTIVE I PASIVE (nastavak)

Ročna struktura aktive i pasive na dan 31. prosinca 2004. godine:

u ’000 kn 0-30dana

31-90dana

91-360dana

1-3godine

Preko 3godine

Ukupno

AKTIVA

Novac i stanja na računima kod drugih banaka 531.402 - - - - 531.402

Potraživanja od Hrvatske narodne banke 512.275 42 - - - 512.317

Plasmani bankama 378.096 29 - - - 378.125

Vrijednosnice namijenjene trgovanju - 1.650 - 23.683 78.291 103.624

Vrijednosnice raspoložive za prodaju - 3.228 - 16.179 81.738 101.145

Izvorni krediti i ostala financijska imovina, neto 745.536 675.246 1.732.965 255.972 306.965 3.716.684

Ostala aktiva, neto 49.795 - - - 24.940 74.735

Materijalna i nematerijalna imovina - - - - 129.289 129.289

UKUPNA AKTIVA (1) 2.217.104 680.195 1.732.965 295.834 621.223 5.547.321

OBVEZE

Obveze prema drugim bankama 46.910 27 - - - 46.937

Depoziti po viđenju 3.335.572 - - - - 3.335.572

Oročeni depoziti 356.789 239.091 315.628 67.730 3.472 982.710

Obveze po kreditima 3.130 4.172 16.571 120.960 205.091 349.924

Ostale obveze 155.057 - 5.232 10.523 12.350 183.162

UKUPNE OBVEZE 3.897.458 243.290 337.431 199.213 220.913 4.898.305

DIONIČKI KAPITAL

Dionički kapital - - - - 584.780 584.780

Vlastite dionice - - - - (874) (874)

Prenesena dobit i rezerve - - - - 6.281 6.281

Neto dobit za godinu - - - - 58.829 58.829

UKUPNI DIONIČKI KAPITAL - - - - 649.016 649.016

UKUPNA PASIVA (2) 3.897.458 243.290 337.431 199.213 869.929 5.547.321

BILANČNA IZLOŽENOST (1) -(2) (1.680.354) 436.905 1.395.534 96.621 (248.706) -

KUMULATIVNA IZLOŽENOST (1.680.354) (1.243.449) 152.085 248.706 - -

Page 68: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

76 77

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

76 77

30. ROČNA STRUKTURA AKTIVE I PASIVE (nastavak)

Ročna struktura aktive i pasive na dan 31. prosinca 2003. godine:

u ’000 kn 0-30dana

31-90dana

91-360dana

1-3godine

Preko 3godine Ukupno

AKTIVA

Novac i stanja na računima kod drugih banaka 740.568 - - - - 740.568

Potraživanja od Hrvatske narodne banke 363.112 - - - - 363.112

Plasmani bankama 363.043 - - - - 363.043

Vrijednosnice namijenjene trgovanju 952 - 7.844 - 72.964 81.760

Vrijednosnice raspoložive za prodaju 2.905 - - 16.479 83.819 103.203

Izvorni krediti i ostala financijska imovina, neto 995.223 743.511 1.405.098 149.266 261.482 3.554.580

Ostala aktiva, neto 75.664 - - - 11.047 86.711

Materijalna i nematerijalna imovina - - - - 124.362 124.362

UKUPNA AKTIVA (1) 2.541.467 743.511 1.412.942 165.745 553.674 5.417.339

OBVEZE

Obveze prema drugim bankama 271 - - - - 271

Depoziti po viđenju 3.311.688 - - - - 3.311.688

Oročeni depoziti 453.547 378.270 179.584 38.748 5.766 1.055.915

Obveze po kreditima 352 117 15.319 45.609 180.246 241.643

Ostale obveze 189.327 - 3.370 8.986 15.952 217.635

UKUPNE OBVEZE 3.955.185 378.387 198.273 93.343 201.964 4.827.152

DIONIČKI KAPITAL

Dionički kapital - - - - 584.780 584.780

Vlastite dionice - - - - (874) (874)

Preneseni gubici i rezerve - - - - (78.097) (78.097)

Neto dobit za godinu - - - - 84.378 84.378

UKUPNI DIONIČKI KAPITAL - - - - 590.187 590.187

UKUPNA PASIVA (2) 3.955.185 378.387 198.273 93.343 792.151 5.417.339

BILANČNA IZLOŽENOST (1) -(2) (1.413.718) 365.124 1.214.669 72.402 (238.477) -

KUMULATIVNA IZLOŽENOST (1.413.718) (1.048.594) 166.075 238.477 - -

Dospijeća uključena u prethodnu tabelu predstavljaju datume dospijeća bilančne imo vine i obveza na temelju preostalog roka dospijeća do ugovorenog dospijeća plaćanja. Iz gornjeg pregleda isključene su potencijalne obveze.

Page 69: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

76 7718

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

76 77

31. KAMATNI RIZIK

Kamatni rizik je rizik da će se vrijednost financijskog instrumenta mijenjati zbog promjena tržišnih kamatnih stopa. Vremensko razdoblje za koje je kamatna stopa financijskog instru-menta nepromjenljiva pokazuje nivo izloženosti kamatnom riziku.

Banka je izložena rizicima koji su povezani s učinkom promjena tržišnih kamatnih stopa na financijski položaj i novčane tijekove. U tablici se prikazuje osjetljivost na kamatnu neusklađenost i izloženost Banke kamatnom riziku. Sredstva i obveze u tablici prikazana su u knjigovodstvenim iznosima, te razvrstana na temelju preostalog dospijeća ugovorene promjene kamate.

Kamatni rizik na dan 31. prosinca 2004. prikazan je kako slijedi:

u ’000 kn Bes-kamatno

0-30dana

31-90dana

91-360dana

1-3godine

Preko 3 godine Ukupno

AKTIVA

Novac i stanja na računima kod drugih banaka 248.596 282.806 - - - - 531.402

Potraživanja od Hrvatske narodne banke 537 511.780 - - - - 512.317

Plasmani bankama 80 378.045 - - - - 378.125

Vrijednosnice namijenjene trgovanju 11.897 - - - 23.683 68.044 103.624

Vrijednosnice raspoložive za prodaju 3.328 - - - 16.179 81.638 101.145

Izvorni krediti i ostala financijska imovina, neto 17.342 2.613.586 339.187 594.154 35.120 117.295 3.716.684

Ostala aktiva, neto 74.735 - - - - - 74.735

Materijalna i nematerijalna imovina 129.289 - - - - - 129.289

UKUPNA AKTIVA (1) 485.804 3.786.217 339.187 594.154 74.982 266.977 5.547.321

OBVEZE

Obveze prema bankama 27 46.910 - - - - 46.937

Depoziti po viđenju 4.645 3.330.927 - - - - 3.335.572

Oročeni depoziti 3.008 921.603 391 54.873 32 2.803 982.710

Obveze po kreditima 478 348.972 61 274 139 - 349.924

Ostale obveze 183.162 - - - - - 183.162

UKUPNE OBVEZE 191.320 4.648.412 452 55.147 171 2.803 4.898.305

DIONIČKI KAPITAL

Dionički kapital 584.780 - - - - - 584.780

Vlastite dionice (874) - - - - - (874)

Prenesena dobit i rezerve 6.281 - - - - - 6.281

Neto dobit za godinu 58.829 - - - - - 58.829

UKUPNI DIONIČKI KAPITAL 649.016 - - - - - 649.016

UKUPNA PASIVA (2) 840.336 4.648.412 452 55.147 171 2.803 5.547.321

KAMATNA NEUSKLAÐENOST(1) - (2) (354.532) (862.195) 338.735 539.007 74.811 264.174 -

KUMULATIVNA NESUSKLAÐENOST (354.532) (1.216.727) (877.992) (338.985) (264.174) - -

Page 70: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

78 79

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

78 79

31. KAMATNI RIZIK (nastavak)

Kamatni rizik na dan 31. prosinca 2003. prikazan je kako slijedi:

u ’000 kn Bes-kamatno

0-30dana

31-90dana

91-360dana

1-3godine

Preko 3 godine

Ukupno

AKTIVA

Novac i stanja na računima kod drugih banaka 236.757 503.811 - - - - 740.568

Potraživanja od Hrvatske narodne banke 390 362.722 - - - - 363.112

Plasmani bankama 40 363.003 - - - - 363.043

Vrijednosnice namijenjene trgovanju 9.220 - - 7.844 - 64.696 81.760

Vrijednosnice raspoložive za prodaju 2.944 - - - 16.479 83.780 103.203

Izvorni krediti i ostala financijska imovina, neto 22.052 2.268.476 258.746 908.242 42.840 54.224 3.554.580

Ostala aktiva, neto 86.703 8 - - - - 86.711

Materijalna i nematerijalna imovina 124.362 - - - - - 124.362

UKUPNA AKTIVA (1) 482.468 3.498.020 258.746 916.086 59.319 202.700 5.417.339

OBVEZE

Obveze prema bankama - 271 - - - - 271

Depoziti po viđenju 7.830 3.303.858 - - - - 3.311.688

Oročeni depoziti 2.274 774.161 240.090 29.810 8.085 1.495 1.055.915

Obveze po kreditima 324 240.490 56 252 464 57 241.643

Ostale obveze 217.635 - - - - - 217.635

UKUPNE OBVEZE 228.063 4.318.780 240.146 30.062 8.549 1.552 4.827.152

DIONIČKI KAPITAL

Dionički kapital 584.780 - - - - - 584.780

Vlastite dionice (874) - - - - - (874)

Preneseni gubici i rezerve (78.097) - - - - - (78.097)

Neto dobit za godinu 84.378 - - - - - 84.378

UKUPNI DIONIČKI KAPITAL 590.187 - - - - - 590.187

UKUPNA PASIVA (2) 818.250 4.318.780 240.146 30.062 8.549 1.552 5.417.339

KAMATNA NEUSKLAĐENOST(1) - (2) (335.782) (820.760) 18.600 886.024 50.770 201.148 -

KUMULATIVNA NESUSKLAĐENOST (335.782) (1.156.542) (1.137.942) (251.918) (201.148) - -

Page 71: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

78 7918

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

78 79

31. KAMATNI RIZIK (nastavak)

Prosječne kamatne stope na 31. prosinac 2004.

Prosječne kamatne stope na 31. prosinca 2004. godine, izračunate kao ponderirani prosjek za svaku kategoriju imovine i obveza:

Aktiva 2004.u ’000 kn

Prosječna kamatna

stopa

Novac i stanja na računima kod drugih banaka 282.806 1,25%

Potraživanja od Hrvatske narodne banke 511.780 1,27%

Plasmani bankama 378.045 2,85%

Vrijednosnice namijenjene trgovanju 91.727 5,73%

Vrijednosnice raspoložive za prodaju 97.817 6,23%

Izvorni krediti i ostala financijska imovina, neto 3.699.342 7,16%

Ukupna kamatonosna aktiva 5.061.517 5,87%

Pasiva

Obveze prema drugim bankama 46.910 2,37%

Depoziti po viđenju 3.330.927 0,79%

Oročeni depoziti 979.702 4,14%

Obveze po kreditima 349.446 2,43%

Ukupna kamatonosna pasiva 4.706.985 1,62%

32. KREDITNI RIZIK

Odobravanjem kredita banka je izložena kreditnom riziku, koji predstavlja mogućnost da korisnik kredita postane nesposoban podmiriti obveze u cijelosti po dospijeću. Banka uprav lja kreditnim rizikom na način da utvrđuje limite u kojima preuzima rizik po pojedinom zajmoprimcu ili skupinama zajmoprimaca, odnosno po gospodarskim sektorima. Banka redo vito prati rizike i provjerava ih najmanje tromjesečno ili češće.

Banka upravlja kreditnim rizikom putem redovitih analiza sposobnosti zajmoprimaca i po-tencijalnih zajmoprimaca da ispune svoje obveze otplate kamate i glavnice, odnosno, prila-gođavanjem kreditnih limita. Banka upravlja kreditnim rizikom i prihvaćanjem instru me nata osiguranja povrata kredita, te jamstava poduzeća i osobnih jamstava.

Page 72: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

80 81

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

80 81

32. KREDITNI RIZIK (nastavak)

Preuzete obveze kreditiranja

Osnovna svrha ovih instrumenata je osigurati raspoloživost sredstava prema potrebama komitenata. Garancije i odobreni akreditivi predstavljaju neopoziva jamstva kojima Banka preuzima obvezu isplate u slučaju nemogućnosti komitenta da podmiri svoje obveze pre-ma trećima i predstavljaju jednaki kreditni rizik kao i krediti. Izdavanjem dokumentarnih i komercijalnih akreditiva Banka u pismenom obliku preuzima obveze u ime komitenta, te-meljem kojih treći imaju pravo od Banke zahtijevati isplatu sredstava do ugovorenog iznosa sukladno ugovorenim uvjetima i rokovima. Izdani akreditivi su osigurani instrumentima osiguranja, pa time predstavljaju značajno manji rizik od direktnog kreditiranja.

Preuzete obveze kreditiranja predstavljaju neiskorištene dijelove odobrenih kreditnih okvira, garancije ili akreditive. Obzirom na kreditni rizik povezan s preuzetim obvezama kreditiranja, Banka je potencijalno izložena gubitku u iznosu jednakom ukupnim neisko rištenim sredstvima. Međutim, vjerojatni iznos gubitka je manji od ukupnog iznosa neisko rištenih odobrenih sredstava jer je većina preuzetih obveza za kreditiranje povezana s održavanjem specifičnih kreditnih standarda od strane komitenata. Banka prati razdoblje do dospijeća preuzetih obveza kreditiranja jer navedene dugoročne obveze općenito predstavljaju veći kreditni rizik od onih kratkoročnih.

33. ODOBRENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji su potpisani i odobreni za izdavanje dana 28. veljače 2005. godine.

Uprava Banke je odobrila financijske izvještaje dana 28. veljače 2005. godine.

Potpisali u ime Uprave Banke:

Josip Protega Ivan Sladonja

Predsjednik Uprave Član Uprave

80

Page 73: Godišnje izvješće za 2004. godinu

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

82 83

Poslovna mreža i konPoslovna mreža i konPoslovna mreža i kontaktiPoslovna mreža i kontaktiPoslovna mreža i konPoslovna mreža i konPoslovna mreža i kontaktiPoslovna mreža i konPoslovna mreža i kon

Poslovna mreža i kontakti

Sjedište Banke Jurišićeva 4 10000 ZAGREB HRVATSKA tel: + 385 (1) 48 04 400 fax:+ 385 (1) 48 10 773 e-mail: [email protected] SWIFT: HPBZHR2X web site: www.hpb.hr

Podružnica Split Bihaćka 2 21000 SPLIT HRVATSKA tel: + 385 (21) 34 06 26 fax: + 385 (21) 34 06 29

Poslovnica Zagreb Jurišićeva 4 10000 ZAGREB HRVATSKA tel: + 385 (1) 48 04 538 fax: + 385 (1) 48 04 522

Poslovnica Varaždin Trg slobode 9 42000 VARAŽDIN HRVATSKA tel: + 385 (42) 300 960 fax: + 385 (42) 300 961

Predstavništvo Vinkovci Genšerova 2 32100 VINKOVCI HRVATSKA tel: + 385 (32) 332 702

83

Page 74: Godišnje izvješće za 2004. godinu

ImpressumImpressumImpressumImpressumImpressum

Impressum

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka hrvatska poštanska banka

IzdavačHrvatska poštanska banka d.d.

Za izdavačaJOSIP PROTEGA

ProjektUred glavnog financijskog direktora

UrednikZLATKO DRŽANIĆ

RealizacijaKreacija d.o.o.

Art direktorNATALIJA JUG - UNA

FotografijaCCN imagesMARA BRATOŠ

TisakNarodne novine d.d.

Naklada600 kom

ISSN 1334-7764

Zagreb, 2005.