of 214 /214
2015 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

29.04.2016. - Godišnje izvješće za 2015. godinu

 • Author
  lykhanh

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of 29.04.2016. - Godišnje izvješće za 2015. godinu

 • 2015GODINJI IZVJETAJ

 • 1.025.395

  46.222

  11,20%

  114.879

  409.010

  4,51%

  2 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  jedna od vodeih kompanija za razvoj i proizvod-nju komponenti za automobile u Istonoj Europi

  sjedite u Solinu, Hrvatska Hrvatska, Srbija, Rusija, Rumunjska

  multinacionalna kompanija s vie od 30 godina iskustva u svijetu autoindustrije

  osam proizvodnih lokacija u etiri zemlje vie od 2 100 zaposlenika (bez JV)

  Tko smo ?

  to radimo ? Gdje smo ?

  ArgentinaBrazilekaFrancuskaNjemakaItalijaMeksikoPoljskaRumunjskaRusijaSrbijaSlovakaSlovenijapanjolskaTurskaUKSADUzbekistan

  EBITDA (u tis. kn)

  Neto financijski dug

  Neto profitna mara

  Poslovni prihodi (u tis. kn)

  Prihod od preko milijardu kuna u 2015. godini.

  Neto dobit (u tis. kn)

  EBITDA mara

  Pregled trita

 • 6 Pismo predsjednika Uprave8 Povijest kompanije10 O nama11 Misija i vizija12 Kljune vrijednosti12 Strategija13 Pregled trita i kupaca14 Proizvodne lokacije15 Tehnologije i proizvodi26 Logistika27 Istraivanje i razvoj34 Odrivost i drutveno odgovorno poslovanje50 Sustav upravljanja kvalitetom55 Industrija i konkurencija58 Poslovanje 67 Rizici poslovanja72 AD Plastik na hrvatskom tritu kapitala

  80 Korporacijska matrica81 Upravljanje u AD Plastik Grupi

  92 Financijski izvjetaji AD Plastik Grupe99 Izvjetaj neovisnog revizora

  4 Strateki izvjetaj

  90 Financijski izvjetaji

  78 Korporativno upravljanje

  A

  BC

  3GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

 • AStrateki izvjetaj

  4 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

 • 6 Pismo predsjednika Uprave8 Povijest kompanije10 O nama11 Misija i vizija12 Kljune vrijednosti12 Strategija13 Pregled trita i kupaca

  14 Proizvodne lokacije15 Tehnologije i proizvodi26 Logistika27 Istraivanje i razvoj34 Odrivost i DOP50 Sustav upravljanja kvalitetom

  55 Industrija i konkurencija58 Poslovanje 67 Rizici poslovanja72 AD Plastik na hrvatskom tritu kapitala

  5GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

 • Unato sloenoj i zahtjevnoj situaciji u Rusiji, poveali smo poslovne prihode AD Plastik Grupe za 14% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, pri emu su poslovni rashodi Grupe porasli za 9%. Poveana profitabilnost rezultirala je ostvarenom EBITDA marom od 11,2%, koja je u 2014. godini iznosila 5,88%. Aktivnosti na optimizaciji novanih tokova rezultirale su smanjenjem zadue-nosti kompanije za 69,4 milijuna kuna te poboljanjem likvidnosti drutva.

  AD Plastik multinacionalna je kompanija koja ima vie od trideset godina isku-stva u proizvodnji autodijelova, a naa vizija je biti trini lider u proizvodnji komponenti za automobile na podruju Istone Europe i irenje poslovanja na nova trita. Siguran sam da emo svojim znanjem, iskustvom i kvalitetom to i ostvariti. Radimo kontinuirano na unaprjeenju razvoja i kvalitete naih proizvoda, sukladno zahtjevima trita na kojem poslujemo, a na zadovoljstvo svih naih dionika.

  U proizvodnji koristimo razliite tehnologije i materijale i to kroz injekcijsko brizganje, bojanje, puhanje, termooblikovanje, proizvodnju netkanih tekstila i ekstruziju. Proizvodimo dijelove za 90 tipova vozila, a nai najvaniji kupci s kojima razvijamo uspjenu poslovnu suradnju su: Renault, Nissan, Peugeot, Citroen, Toyota, Ford, Opel, VW, BMW, Dacia, Daimler, VAZ, GM-VAZ, Daewoo, Fiat-Chrysler, Mitsubishi, Alfa Romeo, Maserati i ostali. Najvei smo proizvo-a autodijelova u Hrvatskoj i 100% naih proizvoda izvozimo. Zapoljava-mo sveukupno vie od 2.100 zaposlenika, od ega u Hrvatskoj preko 1.200 zaposlenika.

  Automobilska industrija prola je kroz znaajne promjene u svojoj povijesti, ali trite od nas zahtjeva svakodnevne prilagodbe stoga AD Plastik ulae znaajne resurse u istraivanje i razvoj jer to je temelj za budunost autoindustrije. U tom segmentu imamo preko sto zaposlenih ine-njera koji prate novitete i trendove te osiguravaju da smo ukorak ili ispred nae konkurencije. Danas se sve vie koriste prirodni ili djelomino prirodni materijali koji se mogu reciklirati, a imperativ u autoindustriji je olakati automobil ime se smanjuje potronja goriva i samim time emisija tetnih plinova. To posebice vrijedi za elektrina vozila koja su sve prisutnija na automobilskom tritu. Primjerice, kod hibridnih vozila iznimno je vano kori-sti lagane materijale s dobrim akustinim karakteristikama. Nai dijelovi ugrauju se u elektrini Smart i to od materijala sa znatno boljim zvunoizolacijskim svojstvima od uobiaje-

  U 2015. godini napravili smo znaajan zaokret u poslovanju AD Plastika, a ostvareni dobri poslovni rezultati potvrda su ispravnosti smjera kojim smo krenuli. Promjene koje smo zapoeli u protekloj godini u cilju poveanja konkurentnosti, efikasnosti i profitabilnosti, nastavit emo i u narednom periodu kako bismo odgovorili izazovima vrlo zahtjevnog trita automobilske industrije.

  Unato izazovima na tritu i te-kom gospodarskom okruenju, us- pjeli smo ostvariti prihod od preko milijardu kuna, to pokazuje da je poslovni model kojeg primjenjuje-mo ispravan.

  Pismo predsjednika Uprave

  6 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

 • elimo biti prepoznati kao kompa-nija koja ostvaruje najavljene rezul-tate, kako bismo na tritu kapitala i nadalje bili prepoznati kao tran-sparentna, odgovorna i perspektiv-na kompanija.

  Zaposlenici AD Plastika naa su najvea vrijednost, a njihovo zna-nje, iskustvo i vjetine zasluni su za opstanak i uspjeh kompanije. Stoga nam je iznimno vano da svaki pojedinac zna smjer kojim idemo i kako planiramo postii e-ljeno.

  nih. Sve vie se u autoindustriji metalni dijelovi zamjenjuju plastinim i mi kao kompanija tu priliku moemo i moramo iskoristiti.

  Kako bi uope sudjelovali u nabavnom lancu automobilske industrije, kao je-dan od osnovnih preduvjeta je zadovoljiti iznimno visoke standarde kvalitete, ouvanja okolia i odrivog poslovanja. Odrivo poslovanje jedna je od klju-nih sastavnica poslovne i razvojne politike nae kompanije.

  Svakodnevno radimo na poboljanju interne komunikacije unutar kompanije i sustavno radimo na edukaciji naih zaposlenika, a ulaganje u nae zaposleni-ke i njihova struna znanja jedan je od osnovnih preduvjeta za opstanak na tr-itu. Ono to smatramo jako vanim je sustav nagraivanja unutar kompanije kako bi svaiji trud i zalaganje bili prepoznati i nagraeni pa smo stoga krajem prole godine uveli novi sustav nagraivanja naih zaposlenika.Meu visokim prioritetima u naem poslovanju izgradnja je partnerskih odno-sa s naim kupcima, to znai prije svega sudjelovanje u svim fazama stvara-nja novih projekata, od poetne faze razvoja do serijske proizvodnje i prodaje. U protekloj godini AD Plastik Grupa osvojila je vie novih nominacija o kojima moete pronai dodatne informacije u nastavku Izvjetaja, a nai planovi za ovu godinu takoer predviaju daljnji rast.

  Naa strategija je unaprjeenje i proirenje programa autoindustrije te biti ra-zvojni dobavlja za strateke tehnologije i proizvode, kao i ostvarivanje planira-nog rasta realizacije Grupe organski i akvizicijama. Daljnji rast na postojeim i otvaranje novih trita, diversifikacija kupaca, nastavak ulaganja u istraivanje i razvoj s ciljem razvoja novih tehnologija i proizvodnje proizvoda visoke doda-ne vrijednosti te daljnji iskorak u kvaliteti proizvoda, nai su kljuni ciljevi.

  Nae dionice uvrtene su na ureeno trite Zagrebake burze, stoga smo kao kompanija kontinuirano posveeni upravljanju rizicima i svojim financijskim obavezama.

  Glavni cilj za 2016. godinu daljnji je rast prihoda od prodaje, poveanje EBITDA mare iznad 12% i nastavak smanjenja kreditnih obveza prema planu poslo-vanja. U svrhu poboljanja profitabilnosti i ostvarivanja planiranih poslovnih rezultata za 2016. godinu, nai kljuni ciljevi su rast na postojeim tritima, unaprjeenje efikasnosti i profitabilnosti, jaanje financijske stabilnosti, otva-ranje novih poslovnih trita te poveanje vrijednosti kompanije na zadovolj-stvo svih naih dioniara.

  Promjene koje provodimo su velike, ali uz jasnu viziju koju imamo, one e si-gurno poluiti uspjeh. To govore rezultati godine za nama, ali sigurno je jo puno uspjenih godina ispred nas. AD Plastik kvalitetan je i pouzdan partner, a to je upravo ono na emu emo ustrajati i to emo razvijati i u budunosti.

  Marinko Doenpredsjednik Uprave

  7GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

 • 8 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Povijest kompanije

  Uspjeno partnerstvo ostvareno s tvornicom Revoz u Sloveniji omogu-ilo je AD Plastiku suradnju s Rena-ultom, jednim od najveih europskih proizvoaa automobila. Kako bi zadrali konkurentnost i razvijali uspjenu suradnju s Revozom, AD Plastik mijenja svoju poslovnu strate-giju i otvara tvornicu u Zagrebu koja je i danas aktivna na dvije lokacije. U istom periodu osniva se tvrtka u Rusiji sa sjeditem u Samari i kupuje prva tvornica u Vintaiju.

  U turbulentnim ratnim vremenima dananji AD Plastik se pod imenom Autodijelovi uspjeno izdvojio iz sastava Jugoplastike. Bilo je to iza-zovno razdoblje u kojem je trebalo pronai nova rjeenja i mogunosti. Iste godine pokrenuta je i pretvorba, a 1994. godine kompanija i slubeno mijenja ime u AD Plastik pod kojim i danas posluje.

  Osnovana je Jugoplastika, kompanija koja je pretea AD Plastika i koja je svojim djelovanjem u zajednici u to vrijeme bila predvodnik gospodar-skog napretka. Glavnina proizvod-nje bila je usmjerena na robu iroke potronje, ali kompanija je spremno reagirala, prihvatila izazove trita i zapoela proizvodnju plastinih au-todijelova. U tada izdvojenim tvor-nicama primjenjivale su se nove tehnologije i djelovalo se u skladu s izmijenjenim razvojnim perspek-tivama, to je na koncu uvjetovalo i seljenje pogona za proizvodnju auto-mobilskih dijelova iz Splita u Solin.

  1952 1992 1995

 • 9GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Osnovana je druga Joint Venture tvrt-ka pod imenom FADP s Faurecijom u gradu Luga u Rusiji. Time je AD Pla-stik uvrstio svoje pozicije na ruskom tritu. To se poklopilo s ulaskom mnogih velikih svjetskih proizvoaa automobila u Rusiju poput Renaulta, Peugeota, Forda, Nissana i drugih, od kojih se veina ve prilikom samog dolaska sasvim prirodno obratila AD Plastiku kao proizvoau dijelova za nove modele svojih vozila.

  Temeljem Renaultove odluke o preu-zimanju, modernizaciji i razvoju proi-zvodne linije Dacie u Pitestiju te oe-kivanog rasta prodaje ovog OEM-a, AD Plastik otvara proizvodnu lokaciju u Rumunjskoj, to je jedna od vanih stratekih odluka u razvoju kompa-nije. Tvrtka je osnovana kao Joint Venture (JV) s portugalskim Simol-des Plasticosom, koji je 2007. godine prodao 50% svog udjela francuskoj Faureciji. Danas EuroAPS proizvodi gotovo sve dijelove interijera i ekste-rijera vozila za rumunjske modele te izvozi proizvode za potrebe Renaulta u drugim zemljama u kojima Renault Grupa proizvodi slina vozila.

  Osnovane su nove tvrtke i proizvod-ni pogoni u Srbiji i Rusiji, u skladu s poslovnim planovima i stratekim ciljevima AD Plastika. ADP Mladeno-vac osnovan je s ciljem ostvarenja uspjene suradnje s FIAT-om, ija tvornica se nalazi u Kragujevcu. Tvor-nica u Mladenovcu posebno je vana i zbog poetka vlastite proizvodnje netkanog tekstila, kao sirovine za ter-mooblikovanje tapeta. Za otvaranje tree po redu tvornice AD Plastika u Rusiji sa sjeditem u Kalugi, zasluni su unaprijed ugovoreni poslovi s gru-pacijama Renault, Nissan, Peugeot i Mitsubishi.

  Zapoela je s radom najsuvremenije opremljena, automatizirana i robo-tizirana lakirnica na zagrebakom Jankomiru koja ima kljunu ulogu u projektu Edison vezano za proizvo-de eksterijera vozila Renault Twingo i Smart. Tehnoloka opremljenost nove lakirnice uvelike je doprinijela poveanju ekolokih standarda AD Plastika, to je vaan element strate-gije drutveno odgovornog poslova-nja kompanije.

  2009

  2002

  2012 2014

 • AD Plastik Grupa multinacionalna je kompanija s vie od trideset godina isku-stva u svijetu auto industrije koja ima osam proizvodnih lokacija u etiri ze-mlje.Vodea smo kompanija za razvoj i proizvodnju komponenti za interijere i ek-sterijere automobila u Hrvatskoj i jedna od vodeih u Istonoj Europi.

  Osim dvije tvornice u Hrvatskoj na lokacijama Zagreb i Solin, gdje je i sjedite kompanije, AD Plastik Grupa ima tvornice u Srbiji, Rusiji i Rumunjskoj. Sveu-kupno zapoljavamo vie od 2 100 radnika, od ega samo u Hrvatskoj preko 1 200 radnika.

  Tridesetogodinja prolost kroz koju smo rasli, razvijali se i nosili se s raznim izazovima, dala nam je odgovarajuu zrelost koju danas imamo. Upravo taj pogled u prolost ini na korak sigurnim u sadanjosti, jer danas moemo go-voriti o kontinuiranom poslovanju koje se zasniva na tradiciji, znanju, kapaci-tetima, iznimnoj strunosti i predanom radu svakog zaposlenika. Suraujemo s naim kupcima od rane faze razvoja do finalnog proizvoda, koristei pri tom suvremene alate i tehnike te primjenjujui specifina struna znanja, vjetine i iskustvo.

  Dugogodinji opstanak u zahtjevnom automobilskom drutvu potvrda su kvalitete naeg poslovanja, ponajprije zahvaljujui kvalitetnom kadru te kon-stantnom ulaganju u razvoj i unapreenje tehnologija. Fokusiranost na potre-be kupca, uz odravanje visoke kvalitete i konkurentnosti proizvoda i usluga, preduvjet su opstanka i razvoja kompanije.

  O nama

  godina iskustvau svijetu autoindustrije

  zaposlenika

  >30

  >2100

  10 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

 • zemlje

  proizvodnih lokacija

  4

  8

  Misija i vizija

  11GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  ADP Vizija

  ADP Misija

  Biti trini lider u razvoju i proizvodnji automobilskih komponenti na podruju Istone Europe i irenje poslo-vanja na nova trita.

  Inovativnim i kreativnim rjeenjima te stalnim unaprje-enjem istraivanja i razvoja proizvoda, elimo dopri-nijeti kvaliteti konanog proizvoda i uspjehu naih ku-paca. Svoje ciljeve ispunjavamo primjenjujui naela drutveno odgovornog i etikog poslovanja na zadovolj-stvo i dobrobit svih naih dionika, kako zaposlenika, po-slovnih partnera, kupaca, tako i naih dioniara.

 • Pouzdanost

  Odnos prema svim naim dionicima temeljimo na po-vjerenju, otvorenoj i iskrenoj komunikaciji.Kontinuirana izgradnja dugoronih partnerskih odno-sa sa svim naim dionicima zasnovana je na uzaja-mnom potovanju.

  Izvrsnost

  U svakom segmentu poslovanja teimo ka zadovo-ljavanju najviih standarda kvalitete, bilo da se radi o proizvodima, nainu rada ili kompetencijama ljudi koji ga obavljaju.

  Inovativnost

  Vlastitim idejama i kreativnou svakodnevno radimo na unaprjeenju i razvoju kompanije i svakog pojedi-nog segmenta unutar nje, pratei pritom razvoj i tren-dove na svjetskom tritu.

  Odgovornost

  Odgovornost je na nama i vaan je preduvjet za razvoj, rast i rezultate kompanije. Iskazujemo je svakodnevno u odnosima prema svakom pojedincu, radu, partne-rima, dionicima i svojim postupcima prema drutvu, prirodi i zajednici u kojoj poslujemo.

  Predanost

  Lojalnost, produktivnost i zadovoljstvo pokazatelji su predanosti koju uz savjesno pristupanje kompaniji e-limo poticati. elimo da se nai zaposlenici identifici-raju s kompanijom i njenim vrijednostima.

  Zajednitvo

  Potiemo meusobnu suradnju na svim razinama i timski rad koji je neophodan za razvoj i rast kompa-nije, ali i svakog pojedinca. Dijeljenje ideja i znanja, multikulturalnost, meusobno potivanje i solidarnost kljune su postavke zajednitva kojeg razvijamo.

  12 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Strategija

  Kljune vrijednosti

  Strategija AD Plastik Grupe proirenje je i unaprjeenje programa autoindustri-je te biti razvojni Tier 1 dobavlja za strateke tehnologije i proizvode. Kreira-nje i upravljanje komercijalnih odnosa s dobavljaima i kooperantima u svrhu osiguranja konkurentne cijene materijala, alata, opreme i usluga jedan je od kljunih stratekih ciljeva, kao i ostvarivanje rasta realizacije Grupe organski i akvizicijama.

  Pritom elimo diversificirati kupce i trita te unaprijediti razvojnu prepoznatlji-vost. Potrebno je osigurati pretpostavke za rast i razvoj kroz optimalno uprav-ljanje ljudskim potencijalima na zadovoljstvo naih zaposlenika kao i svih ostalih dionika. Ostvarenje stratekih ciljeva planirano je uz kontinuirani rast efikasnosti proizvodnih lokacija i jaanje financijske stabilnosti te optimizira-nja bilanne strukture, uz osiguranje maksimalnog povrata investitorima.

  U konanici, dugorona strategija AD Plastik Grupe je poboljavati zadovolj-stvo dioniara poveanjem vrijednosti dionice i politikom isplate atraktivnih dividendi.

 • 13GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJAPregled trita i kupaca

  Argentina Crdoba Buenos Aires

  Brazil Pernambuco Porto Real

  eka Koln Mlad Boleslav

  Francuska Batilly Douai Hambach Mulhouse Poissy Rennes Sandouville Sevelnord Sochaux

  Njemaka Bochum Cologne Eisenach Kassel Mosel Regensburg Ruesselsheim Saarlouis Wolfsburg

  Italija Cassino Melfi Mirafiori

  Meksiko Cuautitln

  Poljska Gliwice Tychy

  Rumunjska Craiova Mioveni

  Rusija Izhevsk Kaluga Moscow Naberezhnye

  Chelny Nizhny Novgorod Saint Petersburg Togliatti Ulyanovsk

  Srbija Kragujevac

  Slovaka Bratislava Trnava

  Slovenija Ljubljana Novo Mesto

  panjolska Barcelona Madrid Palencia Valencia Valladolid Vigo Zaragoza

  Turska Bursa

  UK Ellesmere Port

  SAD Detroit

  Uzbekistan Asaka

  ALFA ROMEO

  FIAT

  OPEL

  CITRON

  KAMAZ

  KODA

  BMW

  GM

  RENAULT

  DAEWOO

  MITSUBISHI

  UAZ

  AVTOVAZ

  FORD

  PEUGEOT

  DACIA

  MASERATI

  TOYOTA

  CHRYSLER

  JEEP

  SMART

  DAIMLER

  NISSAN

  VOLKSWAGEN

 • 14 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Proizvodne lokacije

  AD Plastik ..........Solin, Hrvatska sjedite, istraivanje i razvoj zaposlenici............................ 638 povrina objekata ......26 618 m2

  AD Plastik .....Zagreb I, Hrvatska

  zaposlenici.............................413 povrina objekata ......24 136 m2

  AD Plastik ....Zagreb II, Hrvatska

  zaposlenici.............................152 povrina objekata ....... 7 336 m2

  ADP ..............Mladenovac, Srbija

  zaposlenici............................ 186 povrina objekata ......13 952 m2

  ADP Kaluga ......... Kaluga, Rusija

  zaposlenici.............................213 povrina objekata ........8 524 m2

  AD Plastik ............. Vintai, Rusija

  zaposlenici............................ 529 povrina objekata ..... 24 500 m2

  FADP .......................Luga, Rusija

  Joint Venture ADP ..................................... 40 %

  EAPS .......... Mioveni, Rumunjska

  Joint Venture ADP ..................................... 50 %

  JV

  JV

  1 5

  2 6

  3 7

  4 8

 • Tehnologije i proizvodi

  Brizganje 16Bojanje 17

  Netkani tekstil 18Termooblikovanje 19

  Ekstruzija 20Puhanje 21

  Pregled tehnologija po lokacijama 22

  Primjeri proizvoda 23Kljuni proizvodi po lokacijama 25

  15GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

 • 16 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Injekcijsko brizganje tehnologija je u kojoj se rastaljeni termoplastini materijal pod pritiskom ubrizgava u kalup, odnosno u prethodno izraen alat za brizganje.Prednosti injekcijskog brizganja su visoka produktivnost, mogunost masovne proizvodnje i automatizacije, mini-malne dodatne operacije i gubici materijala, preciznost izrade, mogunost nabrizgavanja na druge materijale i koritenja raznih punila za promjenu svojstva materijala. Kvalitetan dizajn alata i proizvoda, pravilan odabir mate-rijala i adekvatni parametri procesa brizganja, osnovni su preduvjeti za izradu kvalitetnog proizvoda.

  Lokacije

  Solin, Hrvatska 40 IMMs .................... 50 - 2 300 t

  Zagreb I, Hrvatska 11 IMMs ................... 400 - 3 200 t

  Zagreb II, Hrvatska 9 IMMs ..................... 800 - 2 000 t

  Vintai, Rusija 9 IMMs ..................... 400 - 1 600 t

  Kaluga, Rusija 8 IMMs ......................100 - 2 700 t

  Mladenovac, Srbija 2 IMMs .................................. 420 t

  Brizganje

  Tehnologije

 • 17GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Lokacija

  Zagreb I, Hrvatska 1 automatizirana linija bojanja

  BojanjeProces bojanja plastinih proizvoda radi se na potpuno automatiziranoj i robotiziranoj liniji bojanja u Zagrebu. Najei proizvodi koje obraujemo u ovoj tehnologiji su odbojnici, prednji poklopci i blatobrani za vozila. Bojanje plastinih dijelova tehnoloki moemo podijeliti u neko-liko cjelina: priprema proizvoda za bojanje to obuhvaa ienje proizvoda i flamiranje, zatim bojanje proizvoda gdje spadaju nanoenje temeljne, bazne boje i transpa-rentnog laka, zatim suenje proizvoda, kontrola, dorada i skladitenje te nakon toga montaa i pakiranje za isporu-ku kupcu.

  Tehnologije

 • 18 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Netkani tekstil predstavlja fleksibilne ravne proizvode uvrene mehanikim putem iglanjem i koritenjem ve-zivnih sredstava. Za proizvodnju tapeta najee se upo-trebljavaju vlakna finoe od 6 do 17 dtexa.

  Tehnologije netkanog tekstila imamo na lokaciji Vintai, Samara u Rusiji i na lokaciji Mladenovac u Srbiji.

  Netkani tekstilLokacije

  Vintai, Rusija 1 linija netkanog tekstila

  Mladenovac, Srbija 3 linije netkanog tekstila

  Tehnologije

 • 19GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Lokacije

  Vintai, Rusija 2 proizvodne linije krova

  2 proizvodne linije tapeta 2 proizvodne linije polica prtljanika 4 water jeta

  Kaluga, Rusija 1 proizvodna linija krova

  1 proizvodna linija tapeta 1 proizvodna linija sjenila 1 water jet

  Mladenovac, Srbija 1 proizvodna linija krova

  1 water jet

  Termooblikovanje je tehnologija koja se temelji na traj-nom oblikovanju materijala na odreenim temperaturama pod odreenim pritiskom.

  Razlikujemo dva tipa procesa i to oblikovanje u hladnom i toplom alatu.

  u hladnom alatu oblikuju se proizvodi poput tapeta putnikog prostora, tapeta prtljanog prostora, polica prtljanika, bonih obloga, obloga petih vrata, i slino

  u toplom alatu se pak oblikuju proizvodi poput oblo-ga krova - ova tehnologija koristi se u naim tvornica-ma u Srbiji, Rusiji i Rumunjskoj

  Termooblikovanje

  Tehnologije

 • 20 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Ekstrudiranje je kontinuirani postupak prerade plastinih masa. Ovim postupkom polazne se sirovine omekavaju te se plastificiraju, homogeniziraju i na kraju formiraju u eljeni oblik odnosno profil. Najee koriteni materijali u ekstruziji su polipropilen, termoplastini elastomeri, po-limeri, plastomeri, duromeri, elastomeri.

  EkstruzijaLokacije

  Solin, Hrvatska 4 TPE linije

  4 IMM (vertical)

  Vintai, Rusija 6 TPE linija

  12 IMM (vertical)

  Tehnologije

 • 21GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Ekstruzijskim puhanjem moe se proizvoditi veliki broj razliitih oblika proizvoda, kao i oblici razliitih dimenzija.

  Materijali koji se najvie koriste za ekstruzijsko puhanje su polipropilen i polietilen, a moe se koristiti jo i poliamid, termoplastini elastomer (TPE) i termoplastini vulkani-zat (TPV).U proizvodnji uvodnika zraka koristimo polietilen visoke gustoe (HDPE).

  PuhanjeLokacija

  Mladenovac, Srbija 3 puhalice

  Tehnologije

 • 22 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  TehnologijePregled tehnologija po lokacijama

  Brizganje Bojanje Netkani tekstilTermo-

  formiranje Ekstruzija Puhanje

  SolinHrvatska

  40 IMMs50 - 2 300 t

  4 linije (TPE)

  4 IMM (vertical)

  Zagreb IHrvatska

  11 IMMs400 - 3 200 t

  1 automa-tizirana linija bojanja

  Zagreb IIHrvatska

  9 IMMs800 - 2 000 t

  VintaiRusija

  9 IMMs400 - 1 600 t

  1 linija netkanog tekstila

  2 linije krova

  2 linije tapeta

  2 linije poklopca prtljanika

  4 water jeta

  6 TPE linija12 IMM

  (vertical)

  KalugaRusija

  8 IMMs100 - 2 700 t

  1 linija krova

  1 linija tapeta

  1 linija sjenila

  1 water jet

  MladenovacSrbija

  2 IMMs420 t

  3 linije netkanog tekstila

  1 linija krova

  1 water jet3 puhalice

 • 23GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Prednji poklopac

  Gornja reetka

  Prednji odbojnik

  Donja reetka

  Obrub prednjeg odbojnika

  Prednji blatobran

  Produetak prednjeg odbojnik

  Instrumenttabla

  Stranica vrata

  Pregrada prtljanika

  Sjenilo

  Rukohvat

  titnik prednjeg

  blatobrana

  titnik zadnjeg

  blatobrana

  Obloga blatobrana

  Produetak zadnjeg

  odbojnika

  Obloga

  praga

  Zadnji odbojnik

  Difuzor

  Obrub zadnjeg

  odbojnika

  Deflektor

  Konzola krova

  Krov

  Tapet putnikog

  prostora

  Bona obloga

  prtljanika

  Tapet

  prtljanika

  Primjeri proizvoda - eksterijer

  Primjeri proizvoda - interijer

  Proizvodi

 • 24 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Pokrov vjetrobranske brtve

  Unutarnji struga stakla

  Unutarnja vodilica stakla

  Krovni profil

  Vodilica skrivenog

  okvira vrata

  Vanjski struga

  stakla

  Vodilica prozorskog

  stakla

  Primjeri proizvoda - sustav brtvi

  Proizvodi

 • 25GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Zagreb Bojani odbojnici (prednji i zadnji) Bojani poklopac motora Instrument tabla Obloga vrata Kuite svjetla

  Solin Rukohvat Obloga oko volana Plastina obloga oko krova Ekstrudirani profili Obloge iznad kotaa vozila

  Mladenovac Rukohvati Krovovi Uvodnici zraka Netkani tekstil

  Vintai, Samara Ekstrudirani profili Obloge stupova Krovovi Police Tapeti putnikog prostora

  Kaluga Odbojnici (prednji i zadnji) Obloge nogostupa (prag) Krovovi Tapeti putnikog i prtljanog prostora Obloge iznad kotaa vozila Vanjske obloge nogostupa vozila

  Kljuni proizvodi po lokacijama

 • Logistika je u dnevnom kontaktu s kupcima i meu prvima saznaje informaci-je o potrebama i zadovoljstvu kupaca koje dalje komunicira unutar kompanije.

  Interne logistikeDio su organizacijske strukture radnih jedinica na svim lokacijama i upravljaju narudbama kupaca, logistikim tokovima u pojedinoj tvornici, zalihama, pla-niranjem proizvodnje i isporukama kupcima.

  Centralna logistikaSlube Centralne logistike su:

  centralno planiranje operativna nabava logistiki inenjering B2B procesi

  Osnovni zadatak je koordinacija Internih logistika, standardiziranje logistikih procesa i procedura meu radnim jedinicama i ovisnim drutvima. Podrka je Internim logistikama u upravljanju kvalitetom servisa, trokovima transporta i zalihama materijala. Centralna logistika upravlja optimizacijom logistikih to-kova, definicijom pakiranja u svim projektima i optimizacijom pakiranja u svim tvornicama. Upravlja, nadzire i homologira EDI komunikaciju sa svim kupcima, za sve lokacije i ovisna drutva, naruuje sve materijale za Maticu i dio za ovisna drutva.

  Adepeovci

  Veseli me to imam priliku suraivati sa irokim krugom strunjaka i razvijati svoja znanja i vjetine. Dinamina atmosfera, radni izazovi i kva-litetan timski rad pridonijeli su mom osobnom i profesional-nom razvoju kroz protekle dvije godine rada. Iznimno sam mo-tiviran i s veseljem oekujem svaki sljedei izazov.

  Goran BaiTehnolog logistike Centralna logistika

  26 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Logistika

 • Znaaj i aktivnosti istraivanja i razvoja 28Sustavi i alati 29

  Ekologija 31Kompozitni materijali 32

  Recikliranje materijala 33

  27GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJAIstraivanje i razvoj

 • ukupnih prihoda investirano u Istraivanje i razvoj

  inenjera

  4%>100

  Istraivanje i razvoj u automobilskoj industriji imaju zna-ajnu ulogu zbog dinaminog trita koje stalno trai napredne proizvode. Primjenom naprednih proizvoda pro-izvoai automobila ostvaruju prednost nad konkurenti-ma te na taj nain poveavaju prodaju i profit. Na tritu se kontinuirano pojavljuju tvrtke koje nude nove i napred-ne proizvode i iznimno je vano pratiti trendove i ponuditi kupcima slina ili bolja rjeenja. Kako bi se kompanija ra-zvijala na automobilskom tritu, istraivake i razvojne aktivnosti moraju biti minimalno jednako kvalitetne i in-tenzivne kao kod konkurencije.

  U skladu s navedenim zahtjevima trita, naa kompanija ulae znatne resurse u Istraivanje i razvoj, imajui u vidu kako su upravo te aktivnosti temelj budunosti i rasta. Posljedica kontinuiranog ulaganja u istraivanje i razvoj jest injenica kako je AD Plastik danas pouzdan i stabilan partner za gotovo sve globalne proizvoae automobila.

  U Istraivanje i razvoj u 2015. godini uloeno je gotovo 4% ukupnih prihoda, to pokazuje vanost navedenog pod-ruja u organizaciji. Odjel istraivanja i razvoja AD Plastik Grupe zapoljava vie od 100 inenjera koji raspolau mo-dernim sustavima i alatima za rad.

  28 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Znaaj i aktivnosti istraivanja i razvoja

  Istraivanje i razvoj

 • Raunalni programi jedni su od osnovnih alata navedenog odjela koji se koriste za analize proizvoda i kreiranje novih rjeenja. On-line baze podataka vaan su izvor informacija o novitetima i trendovima na tritu, stoga nai inenjeri imaju pristup globalnim servisima koji pruaju detaljne i pouzdane informacije o svim proizvodima koji se ugrau-ju u bilo koji automobil na svijetu.

  Konstruktori za svoj rad koriste 3D software i to nekoliko razliitih programa meu kojima je najznaajniji CATIA. Za raunalnu simulaciju ponaanja proizvoda koriste se programi za numeriku analizu.

  Razvoj novih proizvoda dugotrajan je proces, a u poje-dinim sluajevima traje i nekoliko godina. U pravilu se istovremeno razvija nekoliko proizvoda koji esto nemaju puno zajednikih elemenata. Praenje projekata i napre-dak pojedinih faza razvoja proizvoda sloen je proces pa se za upravljanje njime koristi programski paket Enovia.

  Tehnike digitalizacije postojeih proizvoda takoer su standard istraivanja i razvoja za automobilsku industriju pa je tako naim inenjerima na raspolaganju 3D scanner uz pomo kojeg se razliiti modeli postojeih ili novih pro-izvoda snimaju, prebacuju u digitalni zapis i potom dalje analiziraju pomou raunala.

  Razvoj novog proizvoda danas je nezamisliv bez 3D prin-tera za izradu prototipa koji se prezentiraju kupcu, a na taj nain kupci mogu vidjeti i doivjeti novi proizvod jo u razvojnoj fazi vozila.

  29GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Sustavi i alatiCatiaEnovia PDM/PLMAbaqus/CAENX9TeamcenterGOM InspectMoldflow

  Istraivanje i razvoj

 • Auto industrija prola je kroz brojne promjene u svojoj povijesti, a prolazi ih i danas kako bi se prilagodila sve za-htjevnijem tritu. Sukladno tome mijenja se i istraivanje i razvoj i to na nain da se mijenja ustroj organizacije, mo-deli suradnje, voenje aktivnosti, oprema, alati, i slino. AD Plastik Grupa prati trendove u autoindustriji i redovito ih primjenjuje u svojoj organizaciji.

  U 2015. godini oformljena je samostalna organizacijska jedinica Istraivanje proizvoda i procesa, iji zaposlenici se bave kreiranjem novih proizvoda koji se u obliku proto-tipa nude kupcima.Radi se na proizvodima koji su traeni na tritu, a koji tre-baju zadovoljiti odreene zakonske ili kvalitativne norme.

  30 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Istraivanje i razvojSustavi i alati

 • 31GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Niska emisija tetnih plinova Emisije tetnih plinova globalni su problem i sve velike industrijske zemlje prihvatile su pravila o ogranienjima emisija. Veliki udio emisija tetnih plinova pripada produk-tima sagorijevanja iz automobilskih motora pa je automo-bilska industrija obiljeena kao veliki zagaiva atmosfe-re. Stoga je automobilska industrija najvei zagovornik nulte emisije tetnih plinova kako bi promijenila navedenu percepciju. Posljednjih godina proizvode se automobili koji imaju nisku emisiju tetnih plinova, a trend smanje-nja ubrzano tei nultoj emisiji. U konanici e u pravilu na cestama biti vozila na elektrini pogon ili pogon gorivim elijama, koja nee ispuhivati tetne plinove u atmosferu.

  Kako bi se dostigao eljeni cilj, nuno je smanjiti masu automobilima budunosti pa je tako ve danas prioritet izbor takozvanih laganih materijala. Konstruktori auto-mobila imaju prioritetni zadatak smanjiti masu vozila, a da pri tome poboljaju vozne karakteristike. Masa vozila smanjuje se kroz utjecaj na masu svake pojedine kom-ponente, ali mnogo je tee utjecati na smanjenje mase dinamiki optereenih komponenti poput dijelova motora ili podvozja. Zbog toga e se kompromis traiti u dijelovi-ma interijera ili eksterijera, gdje e konstruktori izborom lakih materijala moi kompenzirati nedostatak teih mo-tora. To se jo vie istie kod elektrinih vozila zbog vrlo velike mase baterija koje koriste.

  Smanjenje mase vozila

  Istraivanje i razvojEkologija

 • 32 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  AD Plastik Grupa spremna je odgovoriti novim zahtjevi-ma trita kroz istraivanje novih i laganijih materijala te razvoj laganijih komponenti. Ve sada imamo u ponudi komponente iz laganih materijala kao to su komponen-te od netkanih tekstila za interijere i eksterijere. Netkani tekstili i komponente izraene od njih su predmet istra-ivanja naih inenjera i jedan od naih vanijih ciljeva je napredovanje u ovom segmentu. Pratimo trendove razvo-ja ovih materijala u automobilskoj industriji i moemo po-nuditi inovativna rjeenja svojim kupcima.

  Poseban znaaj u smanjenju mase vozila imaju kompo-nente izraene od kompozitnih sendvi ploa. Trend pri-mjene ovih materijala u proizvodnji automobila uoen je odnedavno, iako se oni jako dugo koriste u izradi speci-jalnih vozila. Ovi materijali se ve danas ugrauju u neke od najnaprednijih serijski proizvedenih vozila poput BMW i8. Sve vie ih koriste i ostali proizvoai vozila, a u bu-dunosti e kompozitne sendvi ploe postati vrlo vaan materijal u auto industriji. Nai strunjaci vre istraivanja na ovim materijalima za izradu dijelova interijera, a u bu-

  dunosti i eksterijera. Pjenasti i vieslojni materijali imaju veliki potencijal za smanjenje mase postojeih proizvoda. Uz nove tehnike proizvodnje i usvajanje novih procesa naa kompanija stalno unaprjeuje svoje proizvode.

  Danas su sve izraeniji zahtjevi za ugradnju komponenti s izvrsnim akustinim karakteristikama, kako bi se spri-jeila neeljena buka i umovi u elektrinom reimu rada motora hibridnih vozila koja se prodaju u sve veim ko-liinama. AD Plastik ugrauje dijelove u neka elektrina vozila poput Smarta, koji imaju znatno bolja zvuno-izo-lacijska svojstva od standardnih dijelova. Nai inenjeri istrauju utjecaj materijala na njegova akustina svojstva pa je tako u fazi istraivanja i pjenasti materijal za izradu krovova s izvrsnim akustinim karakteristikama.

  Netkani tekstili imaju izvrsna izolacijska svojstva, kao i sendvi ploe iz pjenastih materijala za izradu krovova interijera koje trenutno proizvodimo za elektrino vozilo Smart.

  Kompozitni materijali

  Istraivanje i razvoj

 • U cilju zatite okolia, u skoroj budunosti svaki dio auto-mobila koji je zavrio svoj ivotni vijek treba biti iskoristiv kao sirovina za proizvodnju. Zbog toga je iznimno znaaj-na supstitucija postojeih materijala novim reciklabilnim materijalima u emu posebnu ulogu imaju prirodni mate-rijali. Istraivanja prerade prirodnih, zelenih materijala, AD Plastik prepoznao je kao vaan element poslovanja. Mnogi dijelovi i danas se proizvode s odreenim postot-kom prirodnih materijala, to smanjuje negativan utjecaj na okoli zbog mogunosti ponovnog koritenja.

  Istraivanje i razvoj osigurava prednost na zahtjevnom i dinaminom tritu automobila i stoga je u AD Plastiku pozicioniran na vrlo visoko mjesto. Proizvoai automo-bila vie nisu u mogunosti svoje istraivanje i razvoj usmjeriti na svaki dio automobila, ve se fokusiraju na svoju temeljnu djelatnost, a istraivanje i razvoj specifi-nih komponenti preputaju dobavljaima.

  Naa je razvojna smjernica klijentu kroz istraivanje i ra-zvoj ponuditi proizvod koji e mu osigurati prednost u od-nosu na konkurenciju. Takva poslovna politika garancija je uspjenosti i dugovjenosti nae kompanije.

  Adepeovci

  Nove ideje i kreativnost u kombinaciji s iskustvom i znanjem, omoguavaju razvoj karijere unutar ADP Grupe, to je izuzetno vano za svakog mladog zapo-slenika. Osim to na taj nain doprinosimo napretku i razvoju tvrtke na zahtjevnom tritu autoindustrije, prije svega doprinosimo svom osobnom razvoju to je nadasve motivirajue.

  Ante BiliKoordinator istraivanja proizvoda i procesa

  Istraivanje i razvoj

  33GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Recikliranje materijala

  Istraivanje i razvoj

 • Odrivost i drutveno odgovorno poslovanje

  35 Zatita okolia i sigurnost na radu37 Energija38 Voda40 Ljudski resursi48 Izvjea o odrivosti

  34 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

 • 35GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Osvijetenost nae kompanije o odrivosti razvidna je i u samom opredjeljenju za uspostavu Sustava upravljanja okoliem prema normi ISO 14001, koju smo na nekim proizvodnim lokacijama implementirali prije vie od 10 godina.

  ADP Mladenovac trea je lokacija AD Plastik Grupe certificirana prema za-htjevima norme OHSAS 18001 - Sustav upravljanja zdravljem i sigurnou na radu. Lokacija u Mladenovcu OHSAS 18001 dobila je u 2015. godini.

  Primjena ovih meunarodnih normi omoguuje nam oblikovanje politike upravljanja poslovanjem i postavljanje ciljeva, uzimajui u obzir zakonske i druge obvezujue zahtjeve.

  Automobilska industrija u okviru koje poslujemo ima iznimno izraene zahtje-ve za kvalitetom, potivanjem visokih standarda ouvanja okolia i odrivosti poslovanja. To je jedan od osnovnih preduvjeta za sudjelovanje u nabavnom lancu svjetskih proizvoaa automobila.

  Sjedite kompanije nalazi se u ekoloki osjetljivom i kulturno - povijesno zna-ajnom prostoru, a naa odgovornost prema okoliu i okruenju u kojem po-slujemo time je naglaenija. Kontinuirana odgovornost i svijest o ouvanju okolia, zatite i sigurnosti na radu, temelj su poslovne politike AD Plastik Gru-pe.

  Zatita okolia i sigurnost na radu

  ISO 14001

  OHSAS 18001

  Odrivost i DOP

 • 36 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Redovito vrimo nadzor i mjerenje utjecaja na okoli na svim naim proizvod-nim lokacijama, a jednako tako redovito se prati i nadzire zdravlje i sigurnost na radu svih naih zaposlenika. Iz naih postrojenja nije bilo znaajnih izlijeva-nja opasnih tvari koje mogu imati znatne negativne utjecaje na okoli, s mo-guim tetnim posljedicama po tlo, vodu, zrak, bioloku raznolikost i ljudsko zdravlje. Sustavno nastojanje da se izbjegnu akcidentne situacije izravno je povezano s internim pravilnicima i uputama za rad, a nadzor nad njihovim pro-voenjem redovito se prati.

  Osnovne sirovine koje se koriste u tehnolokim procesima su granulirani po-lipropilen, polietilen, boje, lakovi i organska otapala. Svi proizvodi posjeduju deklariranu kvalitetu i karakteristike te su sigurni i zdravstveno prihvatljivi za svoju uporabu.

  Posebna pozornost i briga posveuje se pravilnim i korisnim oznakama proi-zvoda te dostupnosti svih informacija potrebnih za pravilno rukovanje i upora-bu. Vodi se briga o osiguranom odlaganju nakon zavretka uporabnog perioda u skladu sa zakonskim odredbama. Unutar Grupe pridravamo se svih ostalih propisa i standarda vezanih za proizvode. U tome nam pomau dugogodinje iskustvo, znanje i vjetine koje posjedujemo.

  S obzirom da je najvei dio naih proizvoda izraen od plastike, u suradnji s naim kupcima vodimo brigu o poboljanju mogunosti reciklae plastinih dijelova iz vozila po zavretku njihovog ivotnog ciklusa. Proizvoai automo-bila razvili su indikatore recikliranja za dobavljae koji omoguuju procjenu i-votnog ciklusa i integraciju mogunosti recikliranja od faze dizajna, pregovora s kupcem, mjerenja napravljenih pomaka te napretka u ekoloki prihvatljivom dizajnu. Svi nai proizvodi udovoljavaju navedenim zahtjevima postavljenim od naih kupaca.

  Nadzor i mjerenjeutjecaja na okoli

  Deklarirana kvaliteta

  Zatita okolia i sigurnost na radu

  Odrivost i DOP

 • 37GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  U sastavni dio naih aktivnosti ukljuena je briga za zdravlje i sigurnost krajnjeg korisnika, tako svaki na proizvod prola-zi posebne testove od strane proizvoaa automobila kako bi osigurali dijelove automobi-la koji su u potpunosti sigurni za krajnjeg kupca.

  Za potrebe rada proizvodnih postrojenja koristimo izravnu i neizravnu energiju. Potronja izravne energije u AD Plastik Grupi podrazumijeva potronju plina i loivog ulja za grijanje, dizel goriva za elektrine agregate te goriva za pogon motornih vozila iz voznog parka Grupe. Potronja neizravne energije podrazu-mijeva potronju elektrine energije i toplinske energije za centralno grijanje.

  Podaci o potronji izravne i neizravne energije variraju i direktno su poveza-ni s koliinom proizvodnje. Niz inicijativa poduzetih unutar kompanije u cilju uinkovitije i racionalnije potronje energije, pokazale su se efikasne i utjeu na smanjenje potronje. Poduzete inicijative su gaenje rasvjete i opreme za rad nakon naputanja radnih prostora, ugradba rashladne centrale, instalaci-ja sustava za praenje vrne snage i potronju energije, ugradba opreme za odravanje audio video konferencija, instalacija nove energetski uinkovitije proizvodne opreme, provedba energetskih pregleda graevina, zamjena dizel viljukara plinskim viljukarima, rashodovanje starih te nabava novih slube-nih vozila s boljim faktorom emisije CO2.

  Zatita okolia i sigurnost na radu

  Energija

  Odrivost i DOP

 • 38 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  VodaOpskrba vodom osigurana je iz sustava javnog vodovoda, a manjim dijelom iz vlastitog izvora koji se nalazi na lo-kaciji AD Plastik Zagreb. Za potrebe tehnolokih procesa, voda se u zatvorenim recirkulacijskim sustavima koristi za hlaenje strojeva/alata, a u procesu nanoenja boja i lakova kao vodena zavjesa i za ovlaivanje zraka. Smanje-nje potronje vode u 2015. godini posljedica je dugogodi-nje edukacije zaposlenika o racionalnoj potronji te brze reakcije u sluaju kvara na vodovodnim cijevima.

  Otpadne vode dijele se na sanitarne otpadne vode, tehno-loke otpadne vode i oborinske vode. Tehnoloke otpadne vode odvode se preko talonice i separatora masti i ulja u sustav interne odvodnje, dok se otpadne vode iz lakir-nice ne isputaju (recirkulacija). Otpadne vode se putem kanalizacije odvode u sustav javne odvodnje na gradski proista voda, a one koje se isputaju iz postrojenja AD Plastik Grupe nemaju negativan utjecaj na bioloku ra-znolikost i povezana stanita i ne isputaju se u zatiena podruja.

  Odrivost i DOP

 • 39GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Iz svojih proizvodnih procesa ne emitiramo tvari koje uni-tavaju ozonski sloj, a u 2015. godini nije bilo isputanja radnih tvari iz ureaja u vlasnitvu AD Plastik Grupe u zrak. Izravne emisije staklenikih i ostalih plinova redo-vito mjerimo, a one nastaju zbog potronje energenata potrebnih za grijanje. Takoer na ispustu proizvodnog pogona lakirnice redovito mjerimo emisije hlapivih organ-skih spojeva. Sve emisije u zrak su u skladu s propisima zatite zraka.

  Otpad se na mjestu nastanka razvrstava i prikuplja u od-vojenim spremnicima te se predaje na daljnje zbrinjavanje ovlatenim sakupljaima otpada. Zapisi o proizvedenom otpadu predanom na zbrinjavanje vode se prema zako-nom propisanoj dokumentaciji. Podaci o teini otpada predanog na zbrinjavanje dobiveni su vaganjem prilikom predaje ovlatenim sakupljaima i slue za izvjeivanje prema nadlenim dravnim organima.

  Grupa odgovorno postupa s otpadom iz svih svojih po-slovnih procesa sukladno zakonu, podzakonskim propisi-ma i internim procedurama. Odvojeno prikupljanje otpada i propisano zbrinjavanje sastavni je dio svakodnevnih ak-tivnosti upravljanja otpadom u kompaniji.

  Odrivost i DOPVoda

 • Vizija i ciljevi

  Osiguravamo pretpostavke za rast i razvoj kompanije kroz optimalno upravljanje naim ljudskim potencijalima na zadovoljstvo naih zaposlenika kao i svih ostalih dionika.

  ADP danas

  AD Plastik Grupa zapoljava sveukupno 2.134 osobe, od ega 1.203 u Hrvatskoj, 186 u Srbiji, 742 u Rusiji te 3 u Sloveniji. Najvei udio zaposlenih u AD Plastik Grupi je u Hrvatskoj, a najvie zaposlenika je u dobi izmeu 30 i 35 godina to se odnosi na ene i mukarce.

  Menadment .............8%Indirektni radnici .....37%Direktni radnici .......55%

  Hrvatska ................. 57%Rusija .......................35%Srbija ..........................8%

  >2100

  40 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Ljudski resursi

  Odrivost i DOP

 • 41GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Ljudski resursiDobna struktura

  Odrivost i DOP

  Mukarci ene Ukupno

 • 42 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Trend broja zaposlenih

  Trend broja zaposlenih AD Plastik Grupe pokazatelj je prilagoavanja poslovanja promjenama na ruskom tritu, stoga se unato rastu realizacije vidi neznatan pad broja zaposlenih u proteklom periodu.

  Ljudski resursi

  VS, VSS, MR ......... 22%SSS, KV, VKV ..........62%NKV, PKV .................16%

  Obrazovna struktura

  S obzirom na injenicu da smo proizvoai autodijelova, najvei udio zaposlenika su direktni radnici, to utjee i na obrazovnu strukturu zaposlenika.

  Odrivost i DOP

 • 43GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Spolna struktura

  Razliit je udio ena prema menaderskim strukturama pa ih je tako u top menadmentu 30%, a najvie su zastupljene u linijskom menadmentu s 45%.

  Top menadment

  Srednji menadment

  Linijski menadment

  Ljudski resursi

  Odrivost i DOP

 • Upravljanje karijerom

  Cilj programa je osigurati svakom novom zaposleniku (bilo iz vanjskog ili unu-tarnjeg izvora) da u to kraem roku postane operativan i bolje razumije svoju ulogu i doprinos uspjehu kompanije.U 2015. godini pokrenuto je 120 integracijskih procesa samo u Hrvatskoj.

  Tijekom 2015. provedeno je niz aktivnosti vezanih uz evaluaciju zaposlenika iz vida kvalitete i kvantitete rada. Svi rezultati su tako postali dijelom razvojnih planova pojedinaca, grupa i timova. Istiu se dva modela procjene:

  a) metoda 360

  Provedena je procjena zaposlenika (osim direktnih radnika) na lokaciji Zagreb pa je utvren status kompetentnosti radnika, identificirani su talenti i definirani razvojni planovi.

  b) AD5 - model nagraivanja

  U zadnjem kvartalu 2015. godine poeo se provoditi novi model nagra-ivanja zaposlenika s izvrsnim rezultatima rada koji su vezani uz glavne aktivnosti odjela / sektora u promatranom periodu. U prvom krugu na-graena su 82 zaposlenika, a u cilju njihove promocije pokrenut je niz dodatnih aktivnosti.

  Procjena metodom 360

  Procjena radne uspjenosti

  AD5 - model nagraivanja

  kvaliteta rada

  koliina rada

  radna disciplina

  znanje i vjetineprihvaanje promjena

  komunikacija

  timski rad

  44 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Integracija - uvoenje novih radnika u posao

  Ljudski resursi

  Odrivost i DOP

 • Razvoj i edukacija

  Raspodjela uloenog vremena prema specifinim znanjima uvelike ovisi o vrsti djelatnosti. Ono to je zajedniko svima, bez obzira na vrstu djelatnosti, briga je za sigurnost i zdravlje zaposlenih. Tijekom 2015. godine poveano je ulaga-nje u specifine zahtjeve kupaca za 265%, u menaderska znanja za 219%, dok je ulaganje u instalirane tehnologije poveano za 119%.

  Ve treu godinu zaredom nastavljamo s uspjenom mentorskom praksom u kojoj iskusni i iznimno kompetentni pojedinci (mentori) prenose svoja ek-spertna i menaderska znanja na visokoobrazovane kadrove koji ve rade u kompaniji. Na temelju procijenjenog razvojnog potencijala usmjerava se nji-hova karijera i vri priprema za zahtjevnije i odgovornije pozicije. Na taj nain kompanija iz svojih redova osigurava kompetentne i motivirane strunjake i menadere za svoj budui razvoj.U suradnji s mentorima tijekom 2015. godine podigli smo razinu strune kom-petentnosti za cca. 60% u kljunim poslovnim podrujima poput tehnologija i operativne funkcije, istraivanja i razvoja te komercijale.

  Interni treneri su, kao i mentori, poluge razvoja zaposlenih kojima se osigurava konkurentna prednost AD Plastika na tritu. Tijekom godine organizira se niz zanimljivih edukacija koje se objavljuju jednom godinje u Katalogu internih tre-ninga koji je objavljen na Intranet stranici drutva. Interni treneri angairani su s razliitih lokacija Grupe.

  45GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Mentorstvo

  Interno trenerstvo

  Ljudski resursi

  Odrivost i DOP

  Kontinuirano obrazovanje - razvoj kompetencija

 • Godinje ispitivanje radne klime

  Redovito godinje ispitivanje radne klime pokazalo je kako su zaposlenici AD Plastika najzadovoljniji kompetentnou neposredno nadreenih i kolega, to ukazuje da tvrtka raspolae s kvalitetnim i kompetentnim kadrovima. U surad-nji s menadmentom pokrenute su potrebne aktivnosti za daljnje podizanje zadovoljstva zaposlenika, uvaavajui potrebe zaposlenih i kompanije.

  46 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Ljudski resursi

  Ocjena zadovoljstva 2004 - 2015

  Odrivost i DOP

 • Eksterne aktivnosti

  AD Plastik otvoren je za ljetne strune prakse koje su uenici i studenti oba-vezni odraditi u sklopu obrazovnih programa pa je tako u 2015. godini 17 stu-denata i uenika obavljalo praksu u razliitim slubama kompanije. Cilj nam je strukturirano pristupiti provoenju studentskih praksi kao odlinom izvoru procjene i regrutacije izvrsnih studenata. Studenti koje voditelji prakse u AD Plastiku odlino ocijene ulaze u bazu ADP talenata. Nai strunjaci esto su ujedno i mentori pri izradi seminarskih i diplomskih radova pa je tako tijekom 2015. godine sveukupno sedam studenata izradilo svoj diplomski rad u Solinu.

  U cilju prepoznavanja AD Plastika kao poeljnog poslodavca za razvoj karijere, redovito smo prisutni na Danima karijera, a u 2015. godini nastavili smo gradi-ti dobru suradnju s fakultetima. Osim redovite organizacije posjeta studenta, suradnju smo formalizirali i potpisivanjem Ugovora s FESB-om i Kemijsko teh-nolokim fakultetom u Splitu.

  Kao jedan od veih poslodavaca u regiji svjesni smo i problema nezaposle-nosti te podravamo aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapoljavanje i naim aktivnim sudjelovanjem na Sajmovima poslova.

  Employer branding

  Tijekom 2016. godine dodatno e se implementirati niz aktivnosti kojima eli-mo osnaiti posveenost zaposlenika i njihovu angairanost u kulturi i strate-giji kompanije.

  Adepeovci

  Sretna sam to sam dobila priliku raditi u firmi gdje svaki dan ima znaenje za osobni i profesionalni razvoj te djeluje motivirajue za suoavanje sa svim izazovima koje nosi sutra.

  Ivna Jurani Koordinator zapoljavanja

  Ljudski resursi

  47GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Ljudski resursi

  Odrivost i DOP

 • 48 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Godinje izvjee o odrivom poslovanju

  U cilju potpune integracije odrivosti u nae poslovanje, u 2015. godini izradili smo prvo Godi-nje izvjee o odrivom poslovanju u skladu s Globalnom inicijativom za izvjetavanje (GRI).

  Izvjea o odrivosti

  Odrivost i DOP

 • 49GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  United Nations Global Compact

  EcoVadis

  Tijekom redovitog ocjenjivanja EcoVadisa, agencije zaduene od strane Renaulta za provoenje procjene, ocjena Izvjetaja o odrivom poslovanju AD Plastik Grupe znatno se poboljala u proloj godini, a najvei napredak zabiljeen je upravo u podruju okolia.

  Indeks DOP

  Izvjea o odrivosti

  Odrivost i DOP

 • Sustav upravljanja kvalitetom

  51 ISO certifikati51 Kontrola kvalitete54 Auditi

  50 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

 • Ulazna kontrola kvalitete

  Provodi se ulazna kontrola repromaterijala prije samog poetka proizvodnje, a dva puta godinje ocjenjuju se dobavljai materijala. Prate se njihove performanse (tonost isporu-ka i kvaliteta isporuenog materijala), na temelju kojih se vre auditi kod dobavljaa u cilju podizanja nivoa kvalitete naih procesa.Dobavljai svakom isporukom repromaterijala dostavljaju certifikat koji jami kvalitetu, a uz to se provode povremena laboratorijska ispitivanja (sirovina) ili dimenzijska mjerenja kojima interno potvrujemo kvalitetu ulaznog repromaterijala.

  Kontrola kvalitete proizvoda

  Kako bi svaki proizvod zadovoljio visoke standarde kvalitete s ciljem ostvarivanja zahtje-va kupca, kontrola kvalitete od samog poetka sudjeluje u svim potrebnim procesima i osigurava sustav upravljanja. Njihova uloga posebno je vana pri izradi neophodne radne dokumentacije, usklaivanju i poboljanju procesa, provoenju audita i rjeavanju rekla-macija.

  51GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJASustav upravljanja kvalitetom

  ISO TS 16949:2009vrijedi do

  ISO 14001:2004vrijedi do

  OHSAS 18001:2007vrijedi do

  Solin, Hrvatska 20. svibnja 2016. 1. srpnja 2016. 9. listopada 2017.

  Zagreb, Hrvatska 22. svibnja 2016. 1. srpnja 2016. 9. listopada 2017.

  Samara, Rusija 1. travnja 2017. 18. listopada 2017.

  Kaluga, Rusija 9. prosinca 2016.

  Mladenovac, Srbija 1. rujna 2018. 15. lipnja 2018. 20. prosinca 2018.

  ISO certifikati

  Kontrola kvalitete

 • Za osiguravanje sustava upravljanja proizvodnom kvalite-tom redovito se provode auditi procesa i proizvoda kako bi se utvrdilo odgovara li proizvod zadanim kriterijima kupca te provjera ispravnosti mjerne opreme odnosno na-ina mjerenja koji jami tonost podataka (MSA). Auditi procesa planiraju se i provode na temelju procjene rizika ili zahtjeva kupca, dok se auditi proizvoda provode jed-nom godinje za svaki proizvod.

  Kontrola kvalitete sudjeluje u procesu eksternih audita kupaca i certifikacijskih kua i to na nain da animira tim unutar kompanije te dostavlja korektivne aktivnosti prema eventualnim neusklaenostima ustanovljenim na auditu.U sluaju primjedbe ili slubene reklamacije od strane kupca, kontrola kvalitete kontaktira s kupcem te mu kroz

  Sustav upravljanja kvalitetom

  52 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Kontrola kvalitete

 • Adepeovci

  Rad u multinacionalnom okru-enju omoguio mi je osobni rast te provedeno vrijeme u Rusiji smatram neizostavnim dijelom onoga to danas je-sam. Posao koji danas radim je zahtjevan te trai veliku pre-danost, meutim, dinaminost posla te rad u multidisciplinar-nim timovima ine ovaj posao zanimljivim i motivirajuim.

  Ivana FilipoviRukovoditelj kontrole kvalitete

  RJ Zagreb

  portale prezentira poduzete aktivnosti. Interno upravlja skupinom koja analizira reklamaciju, uzroke nastanka i neotkrivanja greke, na temelju ega se izrauje plan aktivnosti. Navedeni plan mora jamiti neponavljanje greke, koristei pritom metodologiju svjetskih standarda autoindustrije.

  Odjel kontrole kvalitete zaduen je za izradu i auriranja potrebne dokumentacije u proizvodnji koja osigurava ja-sne kriterije nivoa kvalitete proizvoda kako bi radnicima nedvosmisleno bilo jasno to je ispravan (OK), a to nei-spravan (NOK) proizvod.

  U sluaju novih projekata ili eskalacijskih problema uvodi se privremeni QW (Quality wall - zid kvalitete kada se proi-zvodi pregledavaju 100% prije isporuke), analizira se rezul-tate te se predvodi tim koji e definirati korektivne mjere kojima se jami kvaliteta proizvoda i bez 100% pregleda.

  Odjel Kontrole kvalitete mjeseno izrauje i alje izvjeta-je o rezultatima PPM-a, broju reklamacija i svih pokaza-telja na temelju kojih nas kupci ocjenjuju te se temeljem toga kontinuirano uvode promjene u cilju poboljanja i unaprjeenja kvalitete. U 2015. godini napravljen je novi layout tvornice, standardizacija radnih mjesta i provodile su se tjedne radionice s radnicima proizvodnje.

  Kontrole kvalitete u 2015. godini

  Uvedene promjene u operativnom sustavu Poboljano je i unaprijeeno pohranjivanje i praenje

  materijala Poboljano je predvianje i praenje trokova Uvedene su radionice za daljnje poboljanje kvalitete

  Plan poboljanja za 2016. godinu

  Optimizirati dokumentaciju u procesu proizvodnje Restrukturiranje i redizajn lokalne baze podataka Nastaviti s globalnim planom poboljanja tvornice 5S

  / standardizacija

  Sustav upravljanja kvalitetom

  53GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Kontrola kvalitete

 • Sustav upravljanja kvalitetom

  54 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Interni auditi procesa

  Interni auditi sustava kvalitete

  Eksterni auditi procesa

  Eksterni auditi sustava kvalitete

  Auditi sustava kvalitete

  Audit je sustavni, nezavisni i dokumentirani proces za pribavljanje dokaza i objektivno prikazivanje funkcioniranja sustava kvalitete u skladu s normama sustava, zahtjevima kupaca i internim propisima.

  Interni audit obavlja se unutar organizacije od strane educiranih zaposle-nika (auditora) koji su neovisni u podruju koje se auditira. Preispituju se svi elementi sustava u odnosu na usklaenost sa zahtjevima norme i spe-cifinim zahtjevima kupaca te postupanje u skladu s propisanim postup-cima i njihova djelotvornost. Rezultati internih audita sustava ine osnovu za preispitivanje djelotvornosti sustava u cjelini i poduzimanje mjera za stalno poboljanje.

  Eksterni auditi provode se od strane nezavisnih certifikacijskih institucija i od stane naih kupaca. Eksterne audite sustava kvalitete, zatite okolia, zatite zdravlja i sigurnosti na radu provodi nezavisna certifikacijska kua Bureau Veritas Certification (BVC).

  Auditi procesa

  Internim auditima procesa utvruje se ispunjava li proizvod zahtjeve kva-litete, je li proces ovladan i sposoban i jesu li radni uvjeti i uvjeti okoline zadovoljavajui. Izrauje se godinji plan internih audita procesa. Audit se provodi prema Upitniku za audit procesa, a provode ga osposobljeni auditori.

  Eksterni auditi procesa provode se od strane naih kupaca.

  Auditi proizvoda

  Auditom proizvoda utvruje se ispunjavanje svih zahtjeva kvalitete proizvoda spremnih za isporuku poput dimenzija, funkcionalnosti, pakiranja i oznaava-nja proizvoda u skladu s planom nadzora. Radi se godinji plan internih audita proizvoda za proizvode u serijskoj proizvodnji. Plan se tijekom godine aurira s obzirom na stanje proizvoda (promjene u procesu, eventualno gaenje proi-zvoda, reklamacije, kart, alati, strojevi, ljudstvo i slino). Zapisi o rezultatima audita proizvoda vode se na obrascu Audit proizvoda.

  Auditi u 2015. godini

 • Industrija i konkurencija

  Europsko trite 56Rusko trite 57

  55GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

 • Porast registracija novih vozila

  9%

  56 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Industrija i konkurencija

  Analizom rezultata u automobilskoj industriji na europskom tritu moe se donijeti zakljuak o stabilizaciji trita, vidljivog u rastu prodajnih rezultata u svim zemljama prvi put nakon punih 6 godina. EU je u 2015. godini doivjela snaan porast registracija novih osobnih automobila od ak 9%, to je najvei skok u zadnjih 25 godina. Veina ovog rasta dolazi iz panjolske (+21%) i Ita-lije (+15%) gdje su registracije novih vozila jo uvijek znatno ispod brojki koje su bile u godinama prije krize. Trita Francuske, Njemake i Velike Britanije takoer rastu, ali po znatno manjim stopama. Oekuje se daljnji rast registra-cija od cca. 4% u 2016. i 2017. godini. Gledajui registraciju vozila na 1 000 stanovnika, vidljiv je veliki potencijal za rast potranje za novim automobilima i u Istonoj Europi.

  Rekordni prihod cjelokupne autoindustrije ima Njemaka koja je apsolutni li-der, a 64% navedenog prihoda odnosi se na izvoz. VW Grupa s proizvodnjom

  Europsko trite

  Procjena rasta europskog trita do 2020. godine

  Stabilizacija trita

  EU + EFTA

  EU + EFTA

  UK

  Italija

  Njemaka

  Francuska

  panjolska

  Njemaka UK Francuska Italija panjolska

 • 57GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJAIndustrija i konkurencija

  od 3 milijuna vozila lider je europskog trita s konstantnim rastom na svim tritima u Europi.PSA biljei porast od 9%, a analitiari najavljuju jo bolje rezultate u narednom periodu koji se temelje na cijelom nizu dobro prodavanih modela Peugeota i Citroena. Tome u prilog govori i investicija za dodatne kapacitete u tvornicama u Sochauxu i Mulhouseu.RSA grupacija biljei najvei porast od svih glavnih OEM-ova u Europi i to za 9,2%. Doprinos ukupnom porastu na tritu dala je sestrinska tvrtka Dacia s porastom od 22,4% te podizanje standarda kvalitete i koliina zahvaljujui su-radnji s Nissanom.FORD biljei rast od 7,4%, a oekuje se jo jai nastavak pozitivnog trenda.FCA grupacija biljei rast od 6% koji se prvenstveno temelji na suradnji s Chry-slerom (Jeepom) te uspjenom lansiranju novih modela Jeep Renegade i 500X u trenutno najtraenijem segmentu vozila mini SUV-a.

  Rusko triteProdaja automobila na ruskom tritu u tri godine pala je za 50%, a trend pada se nastavio i u 2015. godini. Cijena nafte, BDP, devalvacija rublje i samim time pad kupovne moi, uzroci su navedenog pada pa se oekuje da e ruska eko-nomija i sljedeu godinu ostati u recesiji.

  Svi kljuni OEM-ovi u Rusiji biljee pad prodaje pa je tako Renault zabiljeio pad od cca. 40%, dok je primjerice GM zatvorio dvije tvornice u Rusiji.

 • Poslovanje

  59 Poslovanje u 2015. godini65 Odnosi s dobavljaima66 Petogodinji plan

  58 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

 • EU + Srbija ............................................ 75%Rusija ..................................................... 25%

  Pregled prihoda po lokacijama

  Pregled prihoda po tehnologijama

  Brizganje + Puhanje ............................. 55%Lakiranje ................................................ 23%Ekstruzija ................................................11%Termoblikovanje + Netkani tekstil .......11%

  Projekt Edison

  Inozemno trite

  milijarda kuna

  >1

  59GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJAPoslovanje u 2015. godini

  Cjelokupnu proizvodnju namijenjenu naim kupcima, OEM i Tier1 proizvo-aima u automobilskoj industriji, AD Plastik Grupa plasira na inozemnom tritu. Izvoz iz Hrvatske i Srbije naj-veim se dijelom odnosi na trite Europske unije, dok se dio izvoza odnosi i na prekooceanske zemlje. Ruska drutva AD Plastik Grupe svo-ju proizvodnju iskljuivo plasiraju na tritu Ruske Federacije.

  AD Plastik Grupa ostvarila je po prvi put prodaju proizvoda ukupne vrijed-nosti vee od milijardu kuna. Ovakav obim proizvodnje svrstava nas meu znaajnije poslovne partnere na tri-tu proizvoaa autokomponenti te nas pozicionira na listu prepoznatlji-vih dobavljaa pri nominacijama kod novih, odnosno potencijalnih kupaca.

  S obzirom na daljnji pad na ruskom automobilskom tritu u 2015. go-dini, porast prihoda AD Plastk Gru-pe time je znaajniji. Rast prodaje ostvaren je na tritima EU i Srbije, dok je i dalje zabiljeen pad na ru-skom tritu, iako znatno manji nego 2014. godine.

  Projekt Edison, koji je imao najvei utjecaj na poveanje proizvodnje u protekloj godini, svakako je potvrda mogunosti AD Plastika i dobra plat-forma za realizaciju novih poslova u budunosti.

  Tijekom 2015. godine zapoela je se-rijska proizvodnja novih projekata iz programa Renault, PSA i Ford.

  Na iduim stranicama nalazi se po-pis naih kupaca.

 • 60 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Poslovanje u 2015. godini

  Ukupni poslovni prihodi u mkn EBITDA mara

  Prihodi, EBITDA

  Pregled prihoda po tritima

  Rusija Slovenija Njemaka Francuska Ostale zemlje

  8,76% godinje

 • 61GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJAPoslovanje u 2015. godini

  Trenutno u proizvodnji: uvodnici zraka, rukohvati, zatite podvozja vozila

  Tehnologije: puhanje i brizganje

  Prodajna trita: Srbija, Italija, Poljska

  Osvojene nominacije u 2015.: uvodnici zraka za Alfa Romeo Giulia uvodnici zraka i dijelovi interijera za Maserati Levante rukohvati za trita Sjeverne i June Amerike

  Trenutno u proizvodnji: obloge iznad kotaa vozila, zatite ispod motora, komponente krovnog spojlera

  Tehnologije: brizganje

  Prodajna trita: panjolska, Njemaka, Rumunjska, Rusija

  Osvojene nominacije u 2015.: obloge iznad kotaa vozila, deflektori zadnjih kotaa i poklopci B stupa za novu Fiestu obloge iznad kotaa vozila za S-Max Vignale usmjerivai odvoda vode petih vrata za S-Max

  FCA

  Ford

  Europa + Srbija popis kupaca sloen je po abecednom redu

  Trenutno u proizvodnji: stranice vrata

  Tehnologije: brizganje, UV zavarivanje

  Prodajna trita: Slovenija

  Trenutno u proizvodnji: kuita prednjih svjetala

  Tehnologije: brizganje, montaa

  Prodajna trita: Slovenija

  Grupo Antolin

  Hella

  Proizvodi: rukohvati, vodilice stakla, nosai zvunika i ekrani

  Tehnologije: brizganje i ekstruzija

  Prodajna trita: Francuska, panjolska, eka, Slovaka, Argentina, Brazil, Kina, Rusija

  PSA

 • 62 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Poslovanje u 2015. godini

  Trenutno u proizvodnji: instrument tabla, obloge volana, konzole mjenjaa i rune konice

  Tehnologije: brizganje, UV zavarivanje

  Prodajna trita: Slovenija, Francuska

  Reydel

  RSA

  Trenutno u proizvodnji: bojani eksterijeri, brizgane komponente, ventilatori motora, obloge krova, bojane i nebojane ukrasne letvice (lajsne), svi rezervni dijelovi eksterijera

  Tehnologije: brizganje, bojanje, termooblikovanje krovova (montaa)

  Prodajna trita: Slovenija, Francuska

  Osvojene nominacije u 2015.: bojane ukrasne letvice (lajsne) za limitiranu seriju vozila bojane ukrasne letvice (lajsne) na vratima vozila

  Trenutno u proizvodnji: strugai

  Tehnologije: ekstruzija

  Prodajna trita: Njemaka

  Osvojene nominacije u 2015.: strugai stakla za Touareg

  Trenutno u proizvodnji: krovne letvice, dijelovi pominog krova

  Tehnologije: brizganje i bojanje

  Prodajna trita: Njemaka, Slovaka

  VW

  Webasto

  Europa + Srbija popis kupaca sloen je po abecednom redu

 • 63GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJAPoslovanje u 2015. godini

  Trenutno u proizvodnji: sjenila i obloge krova

  Tehnologije: brizganje, termooblikovanje

  Prodajna trita: Rumunjska

  Osvojene nominacije u 2015.: obloga krova za novi Duster lokacija proizvodnje vozila: Rumunjska, Kolumbija

  Dacia

  Euro APS, JV Rumunjska popis kupaca sloen je po abecednom redu

  Trenutno u proizvodnji: obloge krova, tapeti, brizgane pozicije interijera i eksterijera, statike brtve, uvodnici zraka

  Tehnologije: termooblikovanje, brizganje i ekstruzija

  Prodajna trita: Rusija

  Osvojene nominacije u 2015.: obloga krova za Ford Tranzit lokacija proizvodnje vozila: Rusija

  Trenutno u proizvodnji: obloge krova, statike brtve

  Tehnologije: termooblikovanje i ekstruzija

  Prodajna trita: Rusija

  AvtoVaz

  Ford

  GM-VAZ

  Rusija popis kupaca sloen je po abecednom redu

  Trenutno u proizvodnji: brizgane pozicije eksterijera

  Tehnologije: brizganje

  Prodajna trita: Rusija

  Nissan

 • 64 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Poslovanje u 2015. godiniRusija popis kupaca sloen je po abecednom redu

  Osvojene nominacije u 2015.: reetka i nosa zvunika Logan/Sandero/Duster lokacija proizvodnje vozila: Rusija

  VAZ

  Trenutno u proizvodnji: brizgane pozicije eksterijera

  Tehnologije: brizganje

  Prodajna trita: Rusija

  Trenutno u proizvodnji: obloge krova, tapeti, brizgane pozicije interijera i eksterijera, police prtljani-ka

  Tehnologije: termooblikovanje, brizganje

  Prodajna trita: Rusija

  PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive)

  Renault

 • Poslovanje u 2015. godini

  Adepeovci

  Veliku podrku i razumijeva-nje pruio mi je nadreeni, ali i kolege s kojima svakodnevno suraujem. Upravo od njih sam nauio kako se pozitivan ishod svakog zadatka temelji na od-govornom pristupu, ali nerijet-ko i na otvorenoj komunikaciji izmeu kolega. Od prvog dana kao zaposlenik AD Plastika imao sam priliku suraivati s vrhunskim strunjacima iz razliitih podruja koji su mi pomogli da profesionalno sa-zrijem.

  Mario BarunicaTehnolog proizvodnje

  RJ Zagreb

  65GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Odnosi s dobavljaimaZbog specifinosti automobilske industrije postoje odreeni standardi koje treba potivati kako bi uope mogli biti dio nabavnog lanca. Kao to mi treba-mo zadovoljiti standarde naih kupaca, tako i nai dobavljai moraju zadovo-ljiti potrebne standarde poevi od samog odabira materijala, opreme i usluga pa dalje tijekom procesa razvoja, a naroito u serijskoj proizvodnji. Prilikom odabira, dobavljai moraju zadovoljiti minimalne zahtjeve koji se odnose na postojanje i odravanje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 te potivanje odredbi o zatiti okolia i drutveno odgovornom poslovanju.

  Ocjenjivanje dobavljaa provodimo dva puta godinje po kriterijima koji se odnose na sustave upravljanja kvalitetom, okoliem i potivanjem odredbi o drutveno odgovornom poslovanju. Jednom mjeseno vrimo ocjenjivanje ostalih kriterija koji su vezani za kvalitetu usluge dobavljaa (kriteriji kvalitete i dobave materijala), a sve u cilju potivanja standarda postavljenih u autoin-dustriji.

 • 66 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Petogodinji planAnaliza trita pokazuje potrebu za snanom specijaliza-cijom u razvojnim tehnologijama, a trendovi razvoja OEM-ova definiraju mogunosti irenja na novim tritima. U petogodinjem razdoblju u AD Plastik Grupi, planiramo ostvarenje predloenog ciljanog organskog rasta od mi-nimalno 6% uz daljnje poboljanje profitabilnosti poslo-vanja. Organski rast odnosi se na postojee lokacije i kupce, bez znaajnijeg oporavka ruskog trita u odnosu na 2015. godinu. Postojee razvojne tehnologije, kvaliteta, konkurentnost i dosadanje iskustvo AD Plastika u razvo-ju i industrijalizaciji proizvodnje autoindustrije jaki su ar-gumenti u ostvarenju navedenih ciljeva.

  Tijekom 2015. godine AD Plastik Grupa zapoela je reali-zaciju 23 nova projekta za sve lokacije na kojima poslu-je, a ija e proizvodnja zapoeti u 2016. godini i kasnije. Novi projekti rezultat su kvalitete i konkurentnosti usluga te partnerskih odnosa s naim kupcima. Oni su garanci-

  ja ostvarenja planiranog rasta, a odnose se na postojee programe Renault, Ford, PSA, VW te nove kupce Alfa Ro-meo i Maserati. Osvajanje novih kupaca rezultat je spe-cijalizacije u stratekim proizvodima i predloenih novih rjeenja kojima smo poveali konkurentnost tih proizvoda te postali globalni dobavlja i za udaljene lokacije.

  Stabiliziranjem poslovanja u 2015. godini stvorene su pretpostavke za daljnju ekspanziju i rast Grupe te finan-ciranje potencijalnih akvizicija. AD Plastik Grupa tijekom 2016. godine definirati e razvoj novih trita, s ciljem da u potencijalnim akvizicijama AD Plastik bude jedini ili ve-inski vlasnik.

  Jedan od kljunih ciljeva u razdoblju 2016. - 2020. godine daljnje je smanjenje zaduenosti Drutva te optimizacija bilanne strukture. Financiranje novih akvizicija planira se iz vlastitih sredstava i kredita banaka u omjeru 50:50.

 • Rizici poslovanja

  Poslovni rizici 68Financijski rizici 69

  Upravljanje rizikom 70

  67GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

 • 68 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Rizici poslovanja

  Rizik poslovnog okruenja

  Poslovanje AD Plastik Grupe temelji se na proizvodnji u Hrvatskoj, Srbiji, Ru-skoj Federaciji i Rumunjskoj te izvozu proizvoda stranim kupcima na globalnoj razini. Zbog toga je politika stabilnost na globalnoj i regionalnoj razini, kao i stabilnost drava u kojima poslujemo vaan imbenik stabilnosti poslovanja i ima direktne posljedice na rezultate kompanije.

  Makroekonomska kretanja u Hrvatskoj i na ruskom tritu, posebno kretanje teaja i cijena roba i usluga, direktno se odraavaju na konkurentnost kompa-nije na globalnom tritu gdje plasiramo svoje proizvode i na kojem se sna-bdijevamo sirovinama i repromaterijalima. Zbog dominantne zastupljenosti plasmana proizvoda kompanije na strano trite, vee promjene u makroeko-nomiji zemalja u kojima se odvija proizvodnja (rast kamatnih stopa, rast teaja kune u odnosu na EUR i RUR, rast cijena energenata, rast poreznog opteree-nja i sl.), negativno bi se odrazili na uspjenost poslovanja i mogunost ured-nog ispunjavanja obveza.

  Rizik poslovnog okruenja ukljuuje politike, makroekonomske i socijalne rizi-ke na svim tritima na kojima Grupa posluje s direktnim utjecajem na poslo-vanje, dok Drutvo na iste ne moe individualno utjecati.

  Politiki rizik odnosi se na sve rizike koji bi potencijalno utjecali na politiku nestabilnost pojedine drave. AD Plastik Grupa koja posluje u vie razliitih dr-ava moe navedeni rizik diverzificirati, to e pak ponajvie ovisiti o rizicima drava u kojima pojedina drutva posluju. Poslovanje svake kompanije pod utjecajem je makroekonomskih rizika, iako jaina utjecaja prvenstveno ovisi o ciklinosti industrije u kojoj sama kompanija posluje.

  AD Plastik Grupa posluje u relativno diversificiranom poslovnom okruenju. Na prodaju asortimana Grupe utjeu makroekonomske varijable poput osob-ne potronje, razine raspoloivog osobnog dohotka te kretanja u trgovini au-tomobila, tako da kompanija kontinuirano prati spomenute makroekonomske faktore. S posebnom panjom pratimo nepovoljne makroekonomske trendove na ruskom tritu.

  Rizik neispunjenja ugovornih obveza

  Proizvodnja dijelova za autoindustriju zahtjeva visoku kvalitetu proizvoda i tonost u odranju rokova isporuke i naruenih koliina. Neispunjavanje ugo-vornih obveza nekog od dobavljaa moe uzrokovati poremeaje u ispunjenju obveza pojedinog drutva s posljedicom gubitka kupca, a time i negativnim posljedicama na rezultate poslovanja. Stoga se izuzetna poslovna panja i od-govornost posveuje tonosti ispunjenja ugovornih obveza prema kupcu.

  Poslovni rizici

  Diverzifikacija rizika

  Makroekonomska kretanja

 • 69GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Tehnoloki rizik

  Tehnoloke promjene (promjene tehnolokih postupaka u proizvodnji i uku-pnom poslovanju, primjena novih materijala i sl.) zahtijevaju njihovo praenje i investiranje u ovladavanje novim tehnologijama kako bi se sauvala i una-prijedila konkurentnost proizvoda. Zaostajanje u tehnolokom razvoju moe smanjiti konkurentnost i oslabiti steene pozicije na tritu. Na tritu se vodi otra konkurentska utakmica izmeu proizvoaa u autoindustriji. Ispadanje nekog od kupaca proizvoda u toj utakmici znai gubitak poslova i probleme u poslovanju. Strategija Grupe u zatiti od takvih situacija ograniavanje je zastupljenosti jednog kupca i diverzifikacija proizvodnog programa na vie ra-zliitih programa i proizvoda.

  Financijski riziciKamatni rizik

  Kamatni rizik ogleda se u eventualnoj promjeni vrijednosti financijskih instru-menata uslijed promjene trinih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente.Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik prema kojem su trokovi kamata na financijske instrumente promjenjivi tijekom razdoblja.

  Izloenost Grupe kamatnom riziku je mala jer nema znaajnijih financijskih in-strumenata koji imaju promjenjivu kamatnu stopu.

  Kreditni rizik

  Grupa je izloena kreditnom riziku kroz zajmove (potraivanja od kupaca). Zaj-movi su odobreni ovisnim drutvima te je kreditni rizik pod kontrolom Drutva. Potraivanja od kupaca su ispravljena za iznos sumnjivih i spornih potraiva-nja.

  Pet najveih kupaca Grupe su: Revoz Slovenija Visteon Njemaka OAO Avtovaz Rusija Peugeot Citroen Automobiles Francuska Renault Francuska

  Poslovna politika Grupe poslovanje je s financijski stabilnim tvrtkama, gdje je rizik naplate potraivanja minimaliziran.

  Rizici poslovanjaPoslovni rizici

 • 70 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

  Rizici poslovanjaUpravljanje financijskim rizikomAktivnosti koje Drutvo i Grupa obavljaju, izlau ih raznim financijskim rizicima.

  Rije je o trinim rizicima koji ukljuuju: valutni rizik rizik fer vrijednosti kamatne stope i cjenovni rizik kreditni rizik rizik likvidnosti kamatni rizik novanog toka

  Drutvo i Grupa nemaju formalni program upravljanja ri-zicima, meutim cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Sluba financija AD Plastika.

  Sluba financija prua usluge djelatnostima Grupe, ko-ordinira pristupom domaem i meunarodnom finan-cijskom tritu, prati financijske rizike koji se odnose na poslovanje i upravlja njima putem internih izvjetaja o rizicima u kojima su izloenosti analizirane po stupnju i

  veliini rizika. Drutvo nastoji svesti uinke spomenutih rizika na najmanju moguu razinu.

  Obveza otplate kredita koje koristi Grupa, ugovorenih uz valutnu klauzulu, ovisna je o kretanju teaja kune prema EUR-u ili RUR-a prema EUR-u te kretanju kamatnih stopa.Negativne aspekte teajnih razlika kod kredita kompenzi-ra injenica da vei dio prihoda ostvarujemo u istoj valuti (EUR, a ruska drutva u RUR-u).

  Upravljanje cjenovnim rizikom

  Najvee trite na kojem Grupa prua svoje usluge i pro-daje robu je trite Europske Unije te trite Ruske Fede-racije.Uprava Grupe na temelju trinih cijena odreuje cijene svojih usluga i to zasebno za svako pojedinano inozem-no trite.

 • 71GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJA

  Upravljanje financijskim rizikom

  Rizici poslovanja

  Upravljanje valutnim rizikom

  Grupa odreene transakcije izvrava u stranoj valuti te je po tom pitanju izlo-ena rizicima promjene valutnih teajeva. Grupa je najveim dijelom izloe-na riziku promjene teaja EUR-a i RUR-a. Analiza osjetljivosti ukljuuje samo otvorene monetarne stavke u stranoj valuti i njihovo preraunavanje na kraju razdoblja.

  Prihodi od prodaje u inozemstvu na tritu EU ostvareni su preteno u EUR-ima. Prihod od prodaje na ruskom tritu ostvaren je u rubljima. Vei dio du-goronih i kratkoronih kredita ugovoren je s valutnom klauzulom, odnosno vezani su uz EUR. Uz EUR, Drutvo je izloeno i promjeni valuta RUR i RSD.

  Upravljanje rizikom likvidnosti

  Odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti snosi Uprava.Grupa upravlja svojom likvidnou koritenjem bankovnih sredstava (prekora-enja) te kontinuiranim praenjem planiranih i ostvarenih novanih tokova te usklaenjem financijske imovine i financijskih obveza.

  Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva odravanje dostatne koliine novca, osiguravanje raspoloivosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnost podmirenja svih obveza. Cilj Grupe je odravanje fleksibilnosti financiranja na nain da ugovorene kreditne linije budu dostupne.

  Projekcija novanog toka radi se na nivou poslovnih segmenata te se agregira na razini Grupe. Grupa kontinuirano prati likvidnost kako bi osigurala dovoljno novanih sredstava za potrebe poslovanja uz odravanje dovoljno prostora za koritenje neiskoritenih kreditnih linija kada je to potrebno. Ovakvo projicira-nje uzima u obzir planove Grupe u pogledu podmirivanja dugova, usklaivanje s ugovorom zadanim odnosima te interno zadanim odnosima u bilanci.

 • AD Plastik na hrvatskom tritu kapitala

  73 Vlasnika struktura74 Pregled 10 najveih dioniara na dan 31.12.2015.75 Informacije o dionici ADPL-R-A 76 Kalendar vanih dogaanja 77 Odnosi s investitorima

  72 GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015

 • 73GODINJI IZVJETAJ AD PLASTIK GRUPE 2015Your needs. Our drive.

  CB

  STRA

  TEK

  I IZV

  JET

  AJKO

  RPOR

  ATIV

  NO U

  PRAV

  LJAN

  JEFI

  NANC

  IJSK

  I IZV

  JET

  AJAAD Plastik

  na hrvatskom tritu kapitalaVlasnika struktura

  Temeljni kapital AD Plastik d.d. iznosi 419.958.400 HRK, a podijeljen je na 4.199.584 dionice nominalne vrijednosti 100,00 HRK. Dioniari su pravne i fizike osobe iz Hrvatske i inozemstva, koji svoje interese ostvaruju putem Glavne skuptine i Nadzornog odbora u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske.

  OAO Holding, Rusija ................................30,00%Mirovinski fondovi ...................................19,46%Mali dioniari ...........................................20,28%Menadment i zaposlenici ...................... 16,01%Drugi institucionalni investitori ..............14,25%

  Mirovinski fondovi

  OAO Holding, Rusija

  Menadment i zaposlenici Drugi institucionalni investitori

  Raiffeisen OMF kategorija B ...................6,42%

  PBZ CO OMF kategorija B ........................2,85%

  Kapitalni fond ............................................ 2,78%

  Erste Plavi kategorija B ............................ 2,75%

  AZ OMF kategorije B ................................ 2,24%

  Ostali ....................................................