of 60/60
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE BEDEKOVČINA 2019./2020.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAos-bedekovcina.skole.hr/upload/os-bedekovcina/... · 3. razred 1 57 0 0 3 3 4. razred 1 57 0 0 3 3 ... Glazbena kultura 1 70 1 8 3 3 Vjeronauk 1 44 1

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADAos-bedekovcina.skole.hr/upload/os-bedekovcina/... · 3. razred 1 57 0...

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  OSNOVNE ŠKOLE BEDEKOVČINA

  2019./2020.

 • 2

  REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA BEDEKOVČINA KLASA : 602-02/19-01/95 URBROJ: 2197/02-380-1-19-1 BEDEKOVČINA, 3. listopada 2019. Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7./17. i 68./18. ) i članka 24. Statuta, Školski odbor Osnovne škole Bedekovčina na 25.-oj sjednici održanoj 3. listopada 2019. godine, donio je

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2019./2020. ŠKOLSKU GODINU

 • 3

  OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

  Naziv škole: Osnovna škola Bedekovčina Adresa škole: Gajeva 13, 49221 Bedekovčina Županija: Krapinsko-zagorska Telefonski broj: 049/588- 222 Broj telefaksa: 049/588-220 Internetska pošta: [email protected] Internetska adresa: www.os-bedekovcina.skole.hr Šifra škole: 02-167-001 Matični broj škole: 3016366 OIB: 27514975394 Upis u sudski registar (broj i datum): Us.2185/73 15.03.1974. Škola vježbaonica za: 0 Ravnatelj škole: Ivan Paradi Zamjenik ravnatelja: Marica Celjak Voditelj smjene: Dario Kadoić Voditelj područne škole: Mirela Juras Broj učenika: 391 Broj učenika u razrednoj nastavi: 190 (136 MŠ + 54 PŠ) Broj učenika u predmetnoj nastavi: 201 Broj učenika s teškoćama u razvoju: 34 Broj učenika u produženom boravku: 0 Broj učenika putnika: 144 Ukupan broj razrednih odjela: 22 Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 18 Broj razrednih odjela u područnoj školi: 4 Broj razrednih odjela RN-a: 12 Broj razrednih odjela PN-a: 10 Broj smjena: 2 (RN) Početak i završetak svake smjene: 7,45 – 12,55 jutarnja / 13,00 – 17:15 popodnevna Broj radnika: 50 Broj učitelja predmetne nastave: 22 Broj učitelja razredne nastave: 12 Broj stručnih suradnika: 3 Broj ostalih radnika: 13 Broj nestručnih učitelja: 0 Broj pripravnika: 3 (1 stručno osposobljavanje bez zasnivanja RO) Broj mentora i savjetnika: 5 (4+1) Broj voditelja ŽSV-a: 1 Broj računala u školi: 65 Broj specijaliziranih učionica: 9 Broj općih učionica: 4 Broj športskih dvorana: 2 Broj športskih igrališta: 2 Školska knjižnica: 1 Školska kuhinja: 2 (MŠ + PŠ)

 • 4

  1. PODATCI O UVJETIMA RADA 1.1 Podatci o upisnom području

  Dio područja općine Bedekovčina čini školsko upisno područje naše škole. Upisna područja naše škole jesu naselja Bedekovčina, Židovinjak, Poznanovec i dio Luga Poznanovečkog. Planiramo u peti razred upisati nekoliko učenika iz upisnog područja koje ne pripada našoj školi i to iz Vučaka (upisno područje grada Donje Stubice). Sporazumom između Osnovne škole Bedekovčina i Osnovne škole Donja Stubica (tijekom kolovoza i rujna 2017.) dogovoreno je da će naselje Vučak i PŠ Vučak postati zajedničko upisno područje. O tome su obaviješteni Osnivač i nadležni UDU te MZO. Još čekamo službeno rješenje. Naselje Židovinjak te dijelovi naselja Bedekovčina (naselja Grbovec, Jalševec, Sovinjak ) i Poznanovec su disperzirana i dosta udaljena od škole. Za učenike iz tih naselja organizirati će se autobusni prijevoz prema Zakonu i Državnom pedagoškom standardu.

  1.2. Unutrašnji školski prostori

  Nastava u školi izvodit će se na dvije lokacije: u zgradi matične škole u Bedekovčini i zgradi područnih razrednih odjela u Poznanovcu. U Bedekovčini će razredna nastava koristit četiri učionice, hodnik, zbornicu i sanitarni čvor, a predmetna nastava specijalizirane učionice za fiziku, tehničku kulturu, kemiju, biologiju, likovnu kulturu, glazbenu kulturu, hrvatski jezik, strani jezik, povijest-geografiju, informatiku i vjeronauk dok će TZK koristiti veliku i malu športsku dvoranu s pripadajućim kabinetima. Gotovo svaka učionica PN ima i svoj kabinet.

  Naziv prostora (klasična učionica, kabinet,

  knjižnica, dvorana)

  Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Veličina

  u m2 Broj

  Veličina u m2

  Opća opremljenost

  Didaktička opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA 1. razred 1 57 0 0 3 3 2. razred 1 57 0 0 3 3 3. razred 1 57 0 0 3 3 4. razred 1 57 0 0 3 3 PREDMETNA NASTAVA 0 0 0 0 0 0 Hrvatski jezik 1 44 1 14 3 3 Glazbena kultura 1 70 1 8 3 3 Vjeronauk 1 44 1 14 3 3 Strani jezik - engleski 1 44 1 14 3 3 Matematika 1 44 1 14 3 3 Pri – bio- kem- lik. Kultura 1 70 2 28 3 3 Povijest – geografija 1 44 1 14 3 3 Tehnička kultura- fizika 1 70 1 14 3 3 Njemački jezik/višenamjenska 1 30 0 0 3 3 Dvorana za TZK 2 480 2 6 3 3 Informatika 1 60 0 0 3 3 Knjižnica 1 70 1 8 3 3 Dvorana za priredbe 0 0 0 0 0 0 Zbornica 1 30 0 0 0 0 Uredi 3 45 0 0 3 0 PODRUČNA ŠKOLA 2 140 0 0 2 3

  U K U P N O: 22 1453 12 134 48 42

 • 5

  Oznaka stanja opremljenosti do 50% - 1, od 51-70% - 2, od 71-100% - 3 1.3. Školski okoliš

  Naziv površine Veličina u m2 Ocjena stanja

  Sportsko igralište

  1418 zadovoljava Zelene površine – vrt i voćnjak

  14531

  U K U P N O 15949

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala

  Nastavna sredstva i pomagala

  Stanje Standard

  Audio-oprema: 3 Video i foto-oprema: 3 Informatička oprema: 3 Ostala oprema: 3

  Oznaka stanja opremljenosti do 50% - 1, od 51-70% - 2, od 71-100% - 3

  1.5. Knjižni fond škole

  Knjižni fond Stanje Standard Lektirni naslovi (I. – IV. Razred) 927 Lektirni naslovi (V. – VIII. Razred) 1337 Književna djela 270 Stručna literatura za učitelje 297 Ostalo 16 U K U P N O 2847

  1.6. Plan obnove i adaptacije

  Što se preuređuje ili obnavlja? Veličina u m2 Za koju namjenu Krovište škole 600 Sanacija i zamjena šindre crijepom Uređenje sanitarnih čvorova MŠ 100 Uređenje sanitarnih čvorova MŠ - PN Adaptacija područne škole 100 Rada u jednoj smjeni Izmjena rasvjete 3100 Izmjena klasične LED rasvjetom Uređenje i opremanje učionice (B, K, F) 72 Uređenje i opremanje učionice (B, K, F)

 • 6

  2. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2019./2020 . ŠKOLSKOJ GODINI 2.1. Podatci o odgojno- obrazovnim radnicima 2.1.1. Podatci o učiteljima razredne nastave

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme

  Mentor-savjetnik

  Godine staža

  1. Ivan Biljan učitelj razredne nastave VŠS 0 37 2. Lidija Kulji učiteljica razredne nastave VSS 0 6 3. Silva Čižmek učiteljica razredne nastave VŠS 0 42 4. Lorena Videk učiteljica razredne nastave VSS 0 5 5. Mirela Juras učiteljica razredne nastave VSS 0 20 6. Tatjana Matejak učiteljica razredne nastave VŠS 0 21 7. Darinka Svečnjak učiteljica razredne nastave VSS 0 23 8. Jadranka Krušelj učiteljica razredne nastave VSS 0 28 9. Melita Ogrinšak učiteljica razredne nastave VSS da (M) 27

  10. Jadranka Gazibara učiteljica razredne nastave VSS 0 20 11. Sunčica Koprek učiteljica razredne nastave VŠS 0 29 12. Lara Kovačec učiteljica razredne nastave VSS 0 15

  2.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme

  Predmet(i) koji(e) predaje

  Mentor-savjetnik

  Godine staža

  1. Sanja Hršak mag. edu. matematike VSS matematika 0 1 2. Melita Car-Čorko teolog VŠS vjeronauk 0 28 3. Marica Celjak dipl. kateheta VSS vjeronauk da (S) 29 4. Nensi Bilić učiteljica RN i njem. j. VSS njemački j. 0 25 5. Mirjana Mlinarić mag. EJ i knj. i PJ i knj. VŠS engleski j. 0 2 6. Igor Papić dipl. ing. prometa VSS TK 0 13 7. Andrea Mokrovčak dipl. uč. RN i eng. J. VŠS engleski j. 0 14 8. Josip Dolčić prof. geografije VSS geografija 0 8 9. Ivana Severin prof. mat. i fizike VSS matematiku da (M) 22

  10. Vesna Košutić prof. hrvatskog jezika VSS hrvatski j. 0 26 11. Danijela Paradi prof. kemije i biologije VSS kem.-biol. 0 14 12. Ljiljana Cvetko prof. likovne kulture VSS likovna k. da (M) 19 13. Ivana Kranjčec mag. edu HJ i knjiž. VSS hrvatski j. 0 5 14. Dragutin Petrovečki prof. TZK VSS TZK 0 36 15. Slavica Postonjski prof. povijesti i arheo. VSS povijest 0 9 16. Marko Valec prof. hrvatskog j. VSS hrvatski j. 0 20 17. Darko Škrlec prof. TZK VSS TZK da (M) 10 18. Maja Špiranec mag. edu. mat. i inf. VŠS matematika 0 0 19. Ivana Tomašković prof. GK VSS glazbena k. 0 19 20. Dario Kadoić prof. biologije VSS priroda- biologija 0 13 21. Željko Vučković prof. informatike VSS informatika 0 18 22. Sunčica Ban mag. prim. edu. i eng. VSS engleski j. 0 4

 • 7

  2.1.3. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme

  Radno mjesto

  Mentor-savjetnik

  Godine staža

  1. Ivan Paradi prof. geografije VSS ravnatelj 0 16 2. Petra Vuković mag. pedagogije VSS pedagog 0 4 3. Marta Kokolić prof. soc. pedagog VSS soc. pedagog 0 6

  4. Marina Vučković dipl. pedagog i dipl. knjižničar

  VSS knjižničar 0 36

  2.1.4. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima

  Red. broj

  Ime i prezime pripravnika

  Zvanje Radno mjesto

  Pripravnički staž otpočeo

  Ime i prezime mentora

  1. Maja Špiranec mag. edukacije matematike i informatike

  učiteljica matematike

  9.9.2019. Ivana Severin

  2. Maja Kotarski mag. psihologije stručni suradnik psiholog

  .9.2019.

  3. Maja Gregurić mag. cin. učitelj TZK Dragutin Petrovečki

  2.2. Podatci o ostalim radnicima škole

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj

  stru. spreme Radno mjesto

  Godine staža

  1. Milan Bekić upravni pravnik VŠS tajnik 36 2. Vikica Kučiš ekonomski tehničar SSS blagajnica 35 3. Josip Komar str. tehničar SSS domar 39 4. Vesna Benčić pomoćni kuhar PKV kuhar-čistačica 27 5. Jadranka Severin suradnik u nastavi SSS čistačica 16 6. Micika Komar osnovna škola NKV čistačica 25 7. Blaženka Komar osnovna škola NKV čistačica 27 8. Josipa Meštrović osnovna škola NKV čistačica 28 9. Ankica Špiranec osnovna škola NKV čistačica 37

  10. Juraj Stanić kuhar SSS kuhar 28 11. Božena Jakuš kuharica SSS kuharica 10

 • 8

  2.3.Tjedna i godišnja zaduženja odgojno –obrazovnih radnika 2.3.1.Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

  Red. broj

  Ime i prezime učitelja Razred Redovna nastava

  Rad razrednika

  Dop Dod UN INA Ukupni NOOR

  Ostali poslovi

  UKUPNO Tjedno Godišnje

  1. Jadranka Krušelj 1. a 16 2 1 1 1 21 19 40 1752

  2. Lidija Kulji 1. b 16 2 1 1 1 21 19 40 1752

  3. Darinka Svečnjak 1. p 16 2 1 1 1 21 19 40 1752

  4. Ivan Biljan 2.a 16 2 1 1 1 21 19 40 1752

  5. Lara Kovačec 2. b 16 2 1 1 1 21 19 40 1752

  6. Sunčica Koprek 2.p 16 2 1 1 1 21 19 40 1752

  7. Melita Ogrinšak 3. a 16 2 1 1 1 21 19 40 1752

  8. Lorena Videk 3. b 16 2 1 1 1 21 19 40 1752

  9. Mirela Juras 3. p 16 2 1 1 21 19 40 1752

  10. Jadranka Gazibara 4. a 15 2 2 1 1 21 19 40 1752

  11. Tatjana Matejak 4. b 15 2 1 2 1 21 19 40 1752

  12. Silva Čižmek 4. p 15 2 1 1 2 21 19 40 1752

 • 9

  2.3.2.Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

  Red. broj

  Ime i prezime učitelja

  Predaje Razre dnik

  Predaje u razredima RN IN UN Dop. Dod. INA

  Ukupni NOOR

  Ostali poslovi

  UKUPNO

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tjedno Godišnje

  1. Marko Valec hj 0 0 10 0 8 18 0 0 2 0 2 22 18 40 1752

  2. Vesna Košutić hj 0 10 0 8 0 18 0 0 1 2 1 22 18 40 1752

  3. Ivana Kranjčec hj 2 5 0 0 4 9 0 0 1 0 1 11 9 20 1752

  4. Ljiljana Cvetko lk 0 3 2 2 3 10 0 0 0 0 1 11 9 20 876

  5. Ivana Tomašković gk 2 3 3 2 2 3 13 0 0 0 0 2+5 22 18 40 1752

  6. Mirjana Mlinarić ej 2 2 9 0 6 0 17 0 0 2 1 1 23 17 40 1752

  7. Andrea Mokrovčak ej 0 2 0 6 0 9 17 0 0 3 1 2 23 17 40 1752

  8. Ivana Severin mat-fiz 0 0 8 4 6 18 0 0 3 1 0 22 18 40 1752

  9. Maja Špiranec mat 0 0 0 4 12 16 0 0 2 2 2 22 18 40 1784

  10. Sanja Hršak mat 2 12 0 4 0 16 0 0 2 2 0 22 18 40 1760

  11. Dario Kadoić pri-bio 2 4.5 4 4 2 14 0 0 0 0 5 24 16 40 1752

  12. Danijela Paradi kem-bio 2 0 0 4 10 14 0 0 0 0 4 24 16 40 1752

  13. Slavica Postonjski pov 0 6 4 4 6 20 0 0 0 0 4 24 16 40 1752

  14. Josip Dolčić geo 2 4.5 4 4 6 19 0 0 0 0 3 24 16 40 1752

  15. Igor Papić tk 0 3 2 2 3 10 0 0 0 0 2 12 12 24 1051

  16. Dragutin Petrovečki

  tzk 2 4 4 0 6 14 0 2 0 0 4 24 16 40 1752

  17. Darko Škrlec tzk 2 2 0 4 0 6 0 0 0 0 4 10 8 20 876

  18. Nensi Bilić njj 0 2 2 2 2 2 0 10 0 0 0 3 13 14 27 876

  19. Željko Vučković inf 0 6 4 4 4 10 8 0 0 0 4 24 16 40 1752

  20. Marica Celjak vj 0 2 4 2 4 6 0 4 0 0 22 0 0 0 2 24 16 40 1752

  21. Melita Car-Čorko vj 2 4 2 4 2 0 4 0 6 0 22 0 0 0 0 24 16 40 1752

  22. Sunčica Ban ej 0 6 6 6 2 0 0 0 0 20 0 0 1 2 0 23 17 40 1760

 • 10

  2.3.3.Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

  Red. broj

  Ime i prezime radnika

  Struka Radno mjesto

  Radno vrijeme (od – do)

  Rad sa strankama (od – do)

  Broj sati tjedno

  Broj sati godišnjeg zaduženja

  1. Ivan Paradi prof. geografije

  ravnatelj

  pon, sri, pet - 7:30 - 15:30 uto, čet - 09:30 – 17:30

  8:00-10:00 15:30-17:00

  40 1752

  2. Petra Vuković mag. pedagogije

  pedagog

  uto, čet 11:30 – 17:30 pon, sri 7:30 – 13:30 pet A smjena ujutro 7:30 – 13:30 B smjena ujutro 11:30 – 17:30

  uto- 11:00-12:00 čet- 17:00-18:00

  40 1776

  3. Marta Kokolić prof. socijalni pedagog

  socijalni pedagog

  pon, sri 11:30 – 17:30 uto, čet 7:30 – 13:30 pet B smjena ujutro 7:30 – 13:30 A smjena ujutro 11:30 – 17:30

  otvoreni sat za roditelje: sri – 15:30-16:30

  40 1752

  4. Marina Vučković dipl. pedagog i dipl. knjižničar

  knjižničar

  pon, sri, pet - 07:30 – 14:00 uto, čet - 12:30 – 17:30

  40 1752

  2.3.4.Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  Red. broj

  Ime i prezime radnika

  Struka Radno mjesto

  Radno vrijeme

  (od – do)

  Broj sati

  tjedno

  Broj sati godišnjeg zaduženja

  1. Milan Bekić upravni pravnik tajnik 7:00-15:00 40 1752

  2. Vikica Kučiš ekonomska računovođa 7:00-15:00 40 1752

  3. Mladen Komar strojarska domar

  6:00-13:00 i 18:00-19:00

  40 1752

  4. Božena Jakuš ugostiteljska kuhar

  6:00-14:00 i 12:00-20:00

  40 1752

 • 11

  5. Jura Stanić ugostiteljska kuhar

  6:00-14:00 i 12:00-20:00

  40 1752

  6. Vesna Benčić PKV namještenik kuhar-čistač

  7:00-10:00 i 14:19:00

  40 1752

  7. Jadranka Severin suradnik u nastavi čistačica

  6:00-14:00, 6:00-9:00 i 16:00-21:00

  te 13:00-21:00

  40 1752

  8. Micika Komar NKV namještenik čistačica

  6:00-14:00, 6:00-9:00 i 16:00-21:00

  te 13:00-21:00

  40 1752

  9. Blaženka Komar NKV namještenik čistačica

  6:00-14:00, 6:00-9:00 i 16:00-21:00

  te 13:00-21:00

  40 1752

  10. Ankica Špiranec NKV namještenik čistačica

  6:00-14:00, 6:00-9:00 i 16:00-21:00

  te 13:00-21:00

  40 1752

  11. Josipa Meštrović NKV namještenik čistačica

  6:00-14:00, 6:00-9:00 i 16:00-21:00

  te 13:00-21:00

  40 1752

 • 12

  3. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA 3.1. Organizacija smjena A – smjenu čine odjeli :1.a do 4.a te 2. i 4.odjel u područnoj školi B – smjenu čine odjeli: 1.b do 4.b te 1. i 3. odjel u područnoj školi Učenici PN su od ove nastavne godine svi u prijepodnevnoj smjeni Smjene se izmjenjuju tjedno (RN).

  DNEVNA SATNICA

  RAZREDNA NASTAVA SAT OD DO PRIJE PODNE 1. 7:45 8:30 2. 8:35 9:20 veliki odmor

  3. 9:40 10:25 4. 10:30 11:15

  5. 11:20 12:05

  POSLIJE PODNE 1. 13:00 13:45 2. 13:50 14:35 veliki odmor

  3. 14:50 15:35 4. 15:40 16:25

  5. 16:30 17:15

  PREDMETNA NASTAVA

  PRIJE PODNE 1. 7:45 8:30

  2. 8:35 9:20 3. 9:25 10:10 veliki odmor

  4. 10:30 11:15 5. 11:20 12:05 6. 12:10 12:55

 • 13

  PODRUČNI ODJELI POZNANOVEC

  SAT OD DO

  1. 7:45 8:30 2. 8:35 9:20 PRIJE PODNE 3. 9:25 10:10

  veliki odmor 4. 10:25 11:10 5. 11:15 12:00 6. 12:05 12:50

  SAT OD DO

  1. 13:00 13:45 2. 13.50 14:35

  POSLIJE PODNE 3. 14:40 15:25 veliki odmor 4. 15:40 16:25 5. 16:30 17:15 6. 17:20 18:05

  3.2. Dežurstvo učitelja Dežurstvo učitelja je organizirano prema tjednim zaduženjima i rasporedu sati. U svakoj smjeni dnevno dežuraju jedan ili više učitelja u razrednoj nastavi te PŠ Poznanovcu; u PN dežura po dva početkom i krajem nastave te 3 do 4 učitelja tijekom odmora. Razredna nastava – A smjena

  Prije podne PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  Početak nastave

  Melita Ogrinšak Jadranka Gazibara

  Ivan Biljan *prema rasporedu

  Jadranka Krušelj

  Veliki odmor

  Melita Ogrinšak, Jadranka Gazibara

  Jadranka Gazibara, Melita Ogrinšak

  Ivan Biljan, Jadranka Krušelj

  *prema rasporedu

  Ivan Biljan, Jadranka Krušelj

  Završetak nastave

  Melita Ogrinšak Jadranka Gazibara

  Ivan Biljan *prema rasporedu i Sunčica Ban

  Jadranka Krušelj

  Poslije podne PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  Početak nastave

  Melita Ogrinšak Jadranka Gazibara

  Ivan Biljan *prema rasporedu

  Jadranka Krušelj

  Veliki odmor Melita Ogrinšak, Jadranka Gazibara

  Jadranka Gazibara, Melita Ogrinšak

  Ivan Biljan, Jadranka Krušelj

  *prema rasporedu

  Ivan Biljan, Jadranka Krušelj

  Završetak nastave

  Melita Ogrinšak Jadranka Gazibara

  Ivan Biljan *prema rasporedu

  Jadranka Krušelj

 • 14

  * 12.9. Krušelj (p) 19.9. Biljan (j) 26.9. Ogrinšak (p) 3.10. Gazibara (j)

  10.10. Biljan(p 17.10. Krušelj(j) 24.10. Ogrinšak(p) 7.11. Biljan (j)

  14.11. Gazibara (p) 21.11. Krušelj (j) 28.11. Ogrinšak (p) 5.12. Biljan (j)

  12.12. Krušelj (p) 19.12. Gazibara (j)

  Razredna nastava – B smjena

  Dežurstvo učiteljica četvrtkom popodne poslije nastave:

  9. mj. 10. mj. 11. mj. 12. mj.

  19.9.2019. - Kovačec 3.10.2019. - Kulji 14.11.2019. - Kulji 12.12.2019. - Kulji

  / 17.10.2019. - Kovačec 28.11.2019. - Kovačec /

  1. mj. 2. mj. 3. mj. 4. mj. 5. mj.

  9.1.2020. - Kulji 6.2.2020. - Kulji 5.3.2020. - Kulji

  2.4.2020. - Kulji 14.5.2020. - Kovačec

  23.1.2020. - Kovačec

  20.2.2020. - Kovačec

  19.3.2020. - Kovačec

  16.4.2020. - Kovačec

  28.5.2020. - Kulji

  30.4.2020. - Kulji

  Prije podne PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  Početak nastave

  Tatjana Matejak

  Lorena Videk

  Lara

  Kovačec

  Lidija Kulji

  Tatjana Matejak

  Veliki odmor

  Tatjana Matejak Lorena Videk Lara

  Kovačec Lidija Kulji Lidija Kulji

  Lidija Kulji Lara Kovačec Lorena Videk Tatjana Matejak Tatjana Matejak

  Završetak nastave

  Tatjana Matejak

  Lorena Videk

  Lara

  Kovačec

  Lorena Videk Lidija Kulji Sunčica Draganić

  Poslije podne PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  Početak nastave

  Tatjana Matejak

  Lorena Videk

  Lidija Kulji

  Lara Kovačec

  Tatjana Matejak

  Veliki odmor Tatjana Matejak Lorena Videk

  Lara Kovačec

  Lorena Videk Lidija Kulji

  Lidija Kulji Lara Kovačec Lorena Videk Lara Kovačec Tatjana Matejak

  Završetak nastave

  Tatjana Matejak

  Lorena Videk

  Lara

  Kovačec

  Lara Kovačec/ Lidija Kulji

  Lidija Kulji

 • 15

  Predmetna nastava – samo jutarnja smjena

  Područna škola Poznanovec A smjena – 1. i 3. razred Prije podne

  Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak 07.15-07.45

  Juras M. Svečnjak D. Juras M. Svečnjak D. Juras M.

  09.20-09.35

  Svečnjak D. Juras M. Svečnjak D. Juras M. Svečnjak D.

  12.00-12.30

  Svečnjak D. Ban S. Juras M. Ban S.

  Poslije podne

  Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  12.30-13.00

  Juras M. Svečnjak D. Juras M. Svečnjak D. Ban S.

  14.35-14.50

  Svečnjak D. Juras M. Svečnjak D. Juras M. Svečnjak D.

  17.15-17.30

  Juras M. Juras M. Juras M.

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  Početak nastave - ulaz

  Igor Papić/ Ivana Tomašković

  Željko Vučković, Slavica Postonjski

  Dario Kadoić, Darko Škrlec

  Vesna Košutić, Melita car-Čorko

  Marica Celjak, Maja Špiranec

  Veliki odmor

  Igor Papić/ Ivana Tomašković

  Željko Vučković, Slavica Postonjski

  Dario Kadoić, Darko Škrlec

  Vesna Košutić, Melita car-Čorko

  Marica Celjak, Maja Špiranec

  Josip Dolčić, Dragutin Petrovečki

  Marko Valec, Ivana Severin

  Ljiljana Cvetko, Sanja Hršak

  Danijela Paradi, Ivana Kranjčec

  Mirjana Mlinarić, Andrea Mokrovčak

  Završetak nastave - putnici

  Josip Dolčić, Dragutin Petrovečki

  Marko Valec, Ivana Severin

  Ljiljana Cvetko, Sanja Hršak

  Danijela Paradi, Ivana Kranjčec

  Mirjana Mlinarić, Andrea Mokrovčak

 • 16

  B smjena – 2. i 4. razred Prije podne

  Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak 07.15-07.45

  Čižmek S. Čižmek S. Koprek S. Koprek S. Čižmek S.

  09.20-09.35

  Čižmek S. Koprek S. Čižmek S. Čižmek S. Koprek S.

  12.00-12.30

  Koprek S. Ban S. Koprek S. Ban S.

  Poslije podne

  Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

  12.30-13.00

  Celjak M. Čižmek S. Koprek S. Koprek S. Ban S.

  14.35-14.50

  Čižmek S. Koprek S. Čižmek S. Čižmek S. Čižmek S.

  17.15-17.30

  Koprek S. Čižmek S. Koprek S.

  * nastava traje do 15:30, kada počinje Mala škola

  3.3. Prehrana učenika U školi je organizirana prehrana učenika. Ukupno obrok koristi: a. u razrednoj nastavi 134 učenika, b. u predmetnoj nastavi 177 učenika, c. u područnim odjelima 54 učenika, d. sveukupno 365 učenika. 3.4. Prijevoz učenika Prema članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pravo na besplatan prijevoz ostvaruje učenika., a po DPS-u učenika.*

  smjer - linija Zakon (čl. 69.) DPS ukupno

  Židovinjak- OŠ Bedekovčina 33 24 57 Poznanovec- OŠ Bedekovčina 4 14 18 Sovinjak-Vučak-Lepa Ves- OŠ Bedekovčina

  7 61 68

  ukupno 44 99 143

 • 17

  3.5. Vrijeme primanja roditelja Razrednici:

  Razred Dan u tjednu Vrijeme od do Razrednik

  I. a petak 10:30 – 11:15 i 15:40 – 16:25 Jadranka Krušelj

  I. b utorak 10:30-11:15 i 17:20-18:05 Lidija Kulji

  I. p srijeda 10:25 – 11:10 i 13:50 – 14:35 Darinka Svečnjak

  II. a četvrtak 11:20 – 12:05 i 16:30 – 17:15 Ivan Biljan

  II. b utorak (ujutro) i

  četvrtak (poslijepodne)

  9:40 – 10:25 (utorak) i 14:50 – 15:35 (četvrtak)

  Lara Kovačec

  II. p četvrtak 12:05 – 12:50 i 17:20 – 18:05 Sunčica Koprek

  III. a ponedjeljak i petak 9:40- 10:25 (petak) i

  16:30- 17:15 (ponedjeljak) Melita Ogrinšak

  III. b utorak 9:40 – 10:25 i 14:50 – 15:35 Lorena Videk

  III. p ponedjeljak i petak 9.35 – 10.20 (petak) i 14.50 –

  15.35 (ponedjeljak) Mirela Juras

  IV. a srijeda 9:40 – 10:25 i 14:50 – 15:35 Jadranka Gazibara

  IV. b četvrtak i ponedjeljak 7:45 – 8:30 (četvrtak) i 13:00 –

  13:45 (četvrtak) te 16:25 – 17:10 (ponedjeljak)

  Tatjana Matejak

  IV. p Silva Čižmek

  V. a srijeda 9:40 – 10:25 Sanja Hršak*

  V. b srijeda 12:10 – 12:55 Dario Kadoić*

  V. c ponedjeljak 8:35 – 9:20 Ivana Kranjčec*

  VI. a srijeda 9:25 – 10:10 Josip Dolčić*

  VI. b

  utorak, srijeda (po dogovoru, kad je A smjena RN poslije

  podne)

  8:30 – 9:15 i 16:30 – 17:15 Melita Car-Čorko

  VII. a petak 8:35 – 9:20 Darko Škrlec*

  VII. b srijeda 8:30 – 9:15 Mirjana Mlinarić*

  VIII. a srijeda 10:30 – 11:15 Ivana Tomašković*

  VIII. b ponedjeljak 9:30 – 10:15 Danijela Paradi*

  VIII. c četvrtak 9:25 – 10:10 Dragutin Petrovečki*

 • 18

  Ostali učitelji:

  Predmetni učitelj Dan u tjednu Vrijeme od do

  Andrea Mokrovčak* četvrtak 9:20 – 10:10

  Maja Špiranec* četvrtak 10:30 – 11:15

  Marica Celjak srijeda i četvrtak 11:20 – 12:05 (srijeda) i 17:15

  – 18:05 (četvrtak)

  Ljiljana Cvetko* srijeda 13:00 – 13:45

  Slavica Postonjski* četvrtak 11:20 – 12:05

  Igor Papić* srijeda 13:00 – 13:45

  Sunčica Ban četvrtak 14:50 – 15:35

  Željko Vučković* utorak 9:20 – 10:00

  Nensi Bilić* četvrtak 14:30 – 15:15

  Marko Valec* utorak 10:30 – 11:15

  Vesna Košutić* petak 9:25 – 10:10

  Ivana Severin* utorak 13:00 – 13:45

  NAPOMENA: Razrednici i predmetni učitelji pokraj čijih je imena * osim navedenih termina će održavati informacije/konzultacije svakog prvog utorka u mjesecu u vremenu od 16:30 – 18:15, uz obaveznu prethodnu najavu (razredniku ili predmetnom učitelju).

 • 19

  3.6. Godišnji kalendar škole

  Mjesec

  Broj dana Blagdani i neradni dani (u tjednu)

  Odmori učenika radnih nastavnih

  I. polugodište od 9.9. do 20.12. 2019. god.

  IX. 16 16 0 *od 2.-6. rujna 2019.

  X. 20 20 1 Jesenski odmor učenika, 30. i 31.

  10. 2019.

  XI. 20 20 1

  XII. 15 14 2 Zimski odmor (1.) – od 23.12.2019. do 3.1.2020. godine.

  UKUPNO I. polugodište 71 70 4

  II. polugodište od 7.1. do 17.6. 2020. god.

  I. 19 19 2

  II. 15 15 0 Zimski odmor (2.) – od 24.2.2020. do 28.2.2020. godine.

  III. 22 22 0

  IV. 19 19 1 Proljetni odmor – od 9.4. do 10.4.2020. godine.

  V. 20 20 1

  VI. 12 11 1 Ljetni odmor počinje 18.6. 2020. godine.

  UKUPNO II. polugodište 107 106 5

  UKUPNO GODIŠNJE (NASTAVNA

  GODINA) 178 176 9

  BLAGDANI I PRAZNICI REPUBLIKE HRVATSKE TE NENASTAVNI DANI - 8.10.2019. Dan neovisnosti (utorak)

  - 1.11.2019. Svi sveti (petak) - 4.12.2019. Sv. Barbara, Dan općine

  (srijeda)

  - 25.12.2019. Božić (srijeda)

  - 26.12.2019. Sv. Stjepan (četvrtak)

  - 1.1.2020. Nova godina (srijeda)

  - 6.01.2020. Bogojavljenje (ponedjeljak)

  - 12.4.2020. Uskrs (nedjelja)

  - 13.4.2020. Uskrsni ponedjeljak

  - 1.5.2020. Praznik rada (petak)

  - 10.6.2020. Dan škole (srijeda)

  - 11.6.2020. Tijelovo (četvrtak) - 22.6.2020. Dan antifašističke borbe

  (ponedjeljak)

  - 25.6. 2020. Dan državnosti (četvrtak) - 5.8. 2020. Dan pobjede i Domovinske

  Zahvalnosti (srijeda)

  - 15.8. 2020. Velika Gospa (subota)

 • 20

  3.7. Podatci o broju učenika i razrednih odjela (stanje 27. rujan 2019.)

  Razred Broj

  učenika Broj

  odjela

  Djevoj- čica u odjelu

  Ponav-ljača

  Primjereni oblik

  školovanja (uče. s rješ.)

  Pre- hrana

  Putnika Ime i prezime razrednika

  DPS Zakon

  I. a 17 1 9 0 0 17 1 3 Jadranka Krušelj

  I. b 16 1 8 0 0 16 2 5 Lidija Kulji

  I. P 16 1 8 0 0 16 0 0 Darinka Svečnjak UKUPNO 49 3 25 0 0 49 3 8

  II. a 16 1 8 0 0 16 1 2 Ivan Biljan II. b 15 1 7 0 0 14 2 4 Lara Krznar II. P 14 1 7 0 0 14 1 0 Sunčica Koprek

  UKUPNO 45 3 22 0 0 44 4 6

  III. a 19 1 13 0 0 19 4 6 Melita Ogrinšak III. b 18 1 11 0 2 17 8 5 Lorena Videk III. P 14 1 9 0 0 14 0 0 Mirela Juras

  UKUPNO 51 3 33 0 2 50 12 11

  IV. a 18 1 11 0 3 18 2 5 Jadranka Gazibara IV. b 17 1 10 0 3 17 3 6 Tatjana Matejak IV. P 10 1 6 0 1 10 0 0 Silva Čižmek

  UKUPNO 45 3 27 0 7 45 5 11 UKUPNO

  I—IV. 190 12 107 0 9 134 24 36

  V. a 20 1 11 0 1 17 4 2 Sanja Hršak

  V. b 19 1 9 0 2 18 6 1 Dario Kadoić

  V. c 19 1 9 0 2 19 5 2 Ivana Kranjčec UKUPNO 58 3 29 0 5 54 15 5

  VI. a 24 1 14 0 3 24 6 2 Josip Dolčić VI. b 23 1 16 0 1 23 6 4 Melita Car - Čorko

  UKUPNO 47 2 30 0 4 47 12 6

  VII. a 22 1 13 0 3 17 8 0 Darko Škrlec VII. b 22 1 12 0 3 17 7 1 Mirjana Mlinarić

  UKUPNO 44 2 25 0 6 34 15 1

  VIII. a 18 1 8 0 4 13 9 0 Ivana Tomašković VIII. b 17 1 7 0 4 16 7 1 Danijela Paradi VIII. c 17 1 7 0 2 13 10 0 Dragutin Petrovečki

  UKUPNO 52 3 22 0 10 42 26 1

  UKUPNO V. - VIII.

  201 10 108 0 25 177 68 13

  UKUPNO I. - VIII.

  391 22 215 0 34 365 92 49

 • 21

  3.7.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

  Rješenjem određen oblik rada Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja

  Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

  Model individualizacije 0 0 1 5 4 3 4 1 18

  Prilagođeni program 0 0 1 2 1 1 2 9 16

  Posebni program 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  3.7.2. Nastava u kući Ove školske godine neće biti organizirana nastava u kući 4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA

  ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 4.1. Godišnji broj sati redovne nastave po razrednim odjelima

  4.1.1 Razredna nastava

  naziv predmeta 1.a 1.b 1.p 2.a 2.b 2.p 3.a 3.b 3.p 4.a 4.b 4.p ukupno planirano

  hrvatski jezik 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2100

  likovna kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

  glazbena kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

  engleski jezik 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

  matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680

  priroda i društvo 70 70 70 70 70 70 70 70 70 105 105 105 1260

  TZK 105 105 105 105 105 105 105 105 105 70 70 70 1155 UKUPNO 1.- 4. 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 7560

  4.1.2 Predmetna nastava naziv predmeta 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 8.c

  ukupno planirano hrvatski jezik 175 175 175 175 175 140 140 140 140 140 1540 likovna kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350 glazbena kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350 engleski jezik 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1050 matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1400 priroda 53 53 53 70 70 0 0 0 0 0 246 biologija 70 70 70 70 70 420 kemija 70 70 70 70 70 420 fizika 70 70 70 70 70 420 povijest 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 geografija 53 53 53 70 70 70 70 70 70 70 666 tehnička kultura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350 TZK 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 informatika 70 70 70 70 70 210 UKUPNO 5.-8. 841 841 841 875 875 910 910 910 910 910 8822 UKUPNO SVE: 16382

 • 22

  N A P O M E N A : U konačan broj sati nije uključen sat razrednog odjela, a planiramo odraditi po svakom razrednom odjelu tjedno 2 sata, tj. 1540 sati godišnje. 4.2. Tjedni broj sati redovne nastave po razrednim odjelima

  4.2.1 Razredna nastava

  naziv predmeta 1.a 1.b 1.p 2.a 2.b 2.p 3.a 3.b 3.p 4.a 4.b 4.p ukupno planirano

  hrvatski jezik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

  likovna kultura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

  glazbena kultura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

  engleski jezik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

  matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

  priroda i društvo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 27

  TZK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 33

  UKUPNO 1.- 4. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

  4.2.2 Predmetna nastava

  naziv predmeta 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 8.c ukupno planirano

  hrvatski jezik 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 likovna kultura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 glazbena kultura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 engleski jezik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 priroda 1,5 1,5 1,5 2 2 0 0 0 0 0 7 biologija 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 12 kemija 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 12 fizika 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 12 povijest 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 geografija 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 19 tehnička kultura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 TZK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 informatika 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 UKUPNO 5.-8. 24 24 24 25 25 26 26 26 26 26 256

 • 23

  4.3. Tjedni i godišnji plan izborne, dopunske i dodatne nastave te izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

  4.3.1 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka

  Vje

  ron

  auk

  Razred Broj

  učenika Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  I. 48 3 M. Celjak C i M. Car-Čorko 6 210

  II. 45 3 '' 6 210

  III. 51 3 '' 6 210

  IV. 45 3 '' 6 210

  UKUPNO I. – IV.

  189 12 2 24 840

  Vje

  ron

  auk V. 57 3 M. Celjak i M. Car-Čorko 4 210

  VI. 45 2 '' 4 140

  VII. 44 2 '' 6 140

  VIII. 51 3 '' 6 210

  UKUPNO V. – VIII.

  198 10 2 20 700

  UKUPNO I. – VIII.

  386 22 2 44 1540

  4.3.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

  Nje

  mač

  ki j

  ezik

  Razred Broj

  učenika Broj

  grupa Izvršitelj programa

  Planirano sati

  T G

  IV. 4 1 Nensi Bilić 2 70

  V. 12 1 '' 2 70

  VI. 10 1 '' 2 70

  VII. 15 1 '' 2 70

  VIII. 9 1 '' 2 70

  UKUPNO 50 5 '' 10 350

  4.3.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike

  Info

  rmat

  ika Razred

  Broj učenika

  Broj grupa

  Izvršitelj programa Planirano sati

  T G

  Željko Vučković

  VII. 44 2 '' 4 140

  VIII. 34 2 '' 4 140

  UKUPNO 78 4 Željko Vučković 8 280

  Planirano je ukupno održati 2170 sati izborne nastave.

 • 24

  4.3.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

  Red. broj

  Nastavni predmet Razred grupa

  Broj učenika

  Planirani broj sati

  Ime i prezime učitelja izvršitelja

  T G

  1.

  RN

  hrvatski jezik 12 45 6,5 228 učitelji RN

  2. matematika 12 43 6,5 227 učitelji RN

  3. engleski jezik

  2 9 2 70 Ban, Mokrovčak

  UKUPNO I. - IV. 26 97 15 525

  1.

  PN

  hrvatski jezik 4 25 4 140 Košutić, Valec, Kranjčec

  2. matematika

  5 55 6 210 Špiranec, Hršak, Severin

  3. engleski jezik

  4 34 4 140 Mlinarić, Mokrovčak

  4. fizika 2 24 2 70 Ivana Severin

  UKUPNO V. - VIII. 15 138 18 560

  UKUPNO I. - VIII. 41 235 33 1085

  4.3.5. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

  Red. broj

  Nastavni predmet Razred grupa

  Broj učenika

  Planirani broj sati Ime i prezime učitelja

  izvršitelja T G

  1.

  RN

  hrvatski jezik 12 106 7,5 263 učitelji RN

  2. matematika 12 113 7,5 262 učitelji RN

  3. engleski jezik 2 28 2 70 Ban

  UKUPNO I. - IV. 26 247 17 595

  1.

  PN

  hrvatski jezik 1 8 2 70 Košutić, Valec

  2. matematika

  3 23 4 140 Špiranec, Hršak

  3. engleski jezik 2 35 2 70 Mlinarić, Mokrovčak

  4. fizika 1 11 1 35 Severin

  UKUPNO V. - VIII. 7 77 9 315

  UKUPNO I. - VIII. 33 324 26 910

 • 25

  4.3.6. Plan izvannastavnih aktivnosti *

  Voditelj Broj učenika Sati godišnje Naziv izvanastavne

  aktivnosti 1. Jadranka Gazibara 15 35 Matematička g. (1. – 4.) 2. Tatjana Matejak 7 35 Dramsko-recitatorska g. 3. Darinka Svečnjak 20 35 Mali kreativci 4. Ivan Biljan 19 35 Šahovska g. 5. Melita Ogrinšak 25 35 Prirodnjaci 6. Sunčica Koprek 20 35 Nogometna grupa 7. Lorena Videk 18 35 Mali radoznalci 8. Lara Kovačec 5 35 Likovna grupa (1.-4. Raz) 9. Vesna Košutić 10 35 Dramsko-recitatorska grupa

  10. Ivana Kranjčec 10 35 Medijska grupa 11. Ivana Kranjčec 35 GOO (5.-8. raz) 12. Marko Valec 13 70 Literarna grupa 13. Ivana Tomašković 20 70 Pjevački zbor 14. Ivana Tomašković 20 35 Pjevački zbor PŠ 15. Ivana Tomašković 10 70 Tamburaški orkestar 16. Ivana Tomašković 6 70 Vokalna skupina 17. Dario Kadoić 4 70 Mladi biolozi 18. Dario Kadoić 10 70 Foto skupina 19. Danijela Paradi 18 70 Mladi kemičari 20. Danijela Paradi 5 70 GLOBE projekt 21. Slavica Postonjski 21 35 Kulinarska sekcija (UZ) 22. Slavica Postonjski 12 105 Mladi povjesničari 23. Darko Škrlec 25 70 Odbojkaška grupa 24. Darko Škrlec 8 35 Cross 25. Darko Škrlec 14 35 Rukometna g. (dječaci i djevojčice) 26. Dragutin Petrovečki 41 140 Nogometna 27. Josip Dolčić 10 105 Mladi geografi 28. Nensi Bilić 11 35 Njemački jezik – rano učenje (PŠ)

  29. Marica Celjak, Andrea Mokrovčak

  15 70 Eko-etno

  30. Željko Vučković 7 70 STEM grupa 31. Andrea Mokrovčak 15 35 English Literature & Drama 32. Igor Papić 9 70 Sigurno u prometu 33. Mirjana Mlinarić 6 35 Explore English 34. Maja Špiranec 15 70 Scratcheri UKUPNO 486 1820

  * USŠ i Vježbaonica – u organizaciji HŠSS-a

 • 26

  4.3.7 Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

  Naziv aktivnosti Broj učenika Mjesto ostvarenja

  NK Tondach 29 Bedekovčina NK Inkop 24 Poznanovec NK Rudar 10 Dubrava Zabočka NK Zagorec 2 Krapina NK Mladost 1 Zabok RK Bedekovčina 18 Bedekovčina Odbojkaški klub Bedekovčina 29 Bedekovčina OGŠ pri OŠ Marija Bistrica 4 Marija Bistrica OGŠ pri OŠ KSĐ Zabok 15 Zabok Glazbena škola Bonar 3 Bedekovčina/Donja Stubica Bedekovčanske mažoretkinje 9 Bedekovčina DVD Bedekovčina 28 Bedekovčina DVD Poznanovec 6 Poznanovec DVD Špičkovina (uključuje P.O.) 3 Špičkovina Puhački orkestar Bedekovčina 3 Bedekovčina Teniski klub Zlatar 2 Zlatar Crkveni zbor mladih 3 Bedekovčina Taekwondo klub 1 Zabok Gimanstički klub Dubrava 2 Zabok/Zagreb - Dubrava ŠRD Jezera 3 Bedekovčina Udruga Našenina - vezilje 3 Bedekovčina PS TransformCew 6 Zabok Sportsko ribolovno društvo „Klen“ 2 Oroslavje Dramska udruga „Kaj“ 1 Zabok Akrobatski rock and roll klub Bistra 1 Bistra Taekwondo klub 7 Oroslavje Helen Doron english – škola stranih jezika

  2 Zaprešić

  Centar „Ritam s konjem“ 2 Oroslavje Savate klub Đidara 2 Zabok P.Z. Kajeki 1 Zlatar Bistrica Brain o Brain Abakus 2 Zagreb Šahovski klub 1 D. Stubica Crkveni bend 1 KUD Lobor 1 Lobor UKUPNO

  4.4. Obuka neplivača Obuku neplivača planirana je za drugu polovicu lipnja ili početak srpnja 2020. godine, a njezina realizacija ovisit će o suglasnosti roditelja i o mogućnosti financiranja. Do sada se obuka neplivača realizirala za učenike četvrtih razreda, na bazenima Termi Tuhelj, u trajanju od 20 sati. Utrošena su sredstva dobivena od JLS (najveći dio), sredstva prikupljena od roditelja, osnivača te vlastita sredstva. Zbog činjenice da bi djeca trebali kompetenciju plivanja stjecati u ranijoj životnoj dobi, ove godine će se obuka neplivača pokušati organizirati zajedno za učenike 3.-ih i 4.-ih razreda.

 • 27

  5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 5.1. Plan rada ravnatelja

  SADRŽAJ RADA Predviđeno

  vrijeme ostvarivanja

  Predviđeno vrijeme u

  satima 1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 260

  1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI. – IX. 35 1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI. – IX. 20 1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI. – IX. 35 1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 45 1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI. – IX. 15 1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća VIII.-IX. 6 1.7. Izrada zaduženja učitelja VI. – VIII. 30 1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima VI. - IX. 17 1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX. – VI. 10 1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja VIII.-IX. 17 1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja IX. – VI. 10 1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX. – VI. 15 1.13.Ostali poslovi IX. – VIII. 5

  2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 200 2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj

  smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).

  IX – VIII 40

  2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 14 2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI – IX 10 2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu

  NCVVO-a IX – VI 10

  2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX – VI 20 2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika IX – VII 10 2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika IX – VI 5 2.8. Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 10 2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 10 2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV – VII 5 2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika IX – VI 10 2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX – VI 15 2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI i VIII 5 2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika V-IX 10 2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika I-VI 10 2.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora I i VIII 10 2.17.Ostali poslovi IX – VIII 5

  3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 260 3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX. – VI. 45 3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 20 3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim

  suradnicima i pripravnicima IX. – VI. 35

  3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava IX. – VI. 10 3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX. – VIII. 60 3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX. – VIII. 35

 • 28

  3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX. – VIII. 35 3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX. – VIII. 25 3.9. Ostali poslovi IX. – VIII. 5

  4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 70 4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela IX. – VIII. 40 4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX. – VIII. 25 4.3. Ostali poslovi IX. – VIII. 5

  5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

  208

  5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX. – VIII. 70 5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX. – VI. 17 5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX. – VI. 17 5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX. – VIII. 17 5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX. – VIII. 35 5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 17 5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 15 5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika 15 5.9. Ostali poslovi IX. – VIII. 5

  6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 430

  6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 150 6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO-a IX – VIII 100 6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX – VIII 15 6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX – VIII 10 6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 15 6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 30 6.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX – VIII 35 6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 10 6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX – VIII 15 6.10 Organizacija i provedba inventure XII 5 6.11. Poslovi vezani uz e-matice VI 10 6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi VI 20 6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII i I 5 6.14. Ostali poslovi IX – VIII 5

  7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 151 7.1. Predstavljanje škole IX. – VIII. 15 7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX. – VIII. 5 7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX. – VIII. 10 7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX. – VIII. 5 7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX. – VIII. 5 7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini IX. – VIII. 5 7.7. Suradnja s Uredom državne uprave IX. – VIII. 5 7.8. Suradnja s osnivačem IX. – VIII. 15 7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX. – VIII. 4 7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX. – VIII. 5 7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX. – VIII. 10 7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom IX. – VIII. 5 7.13.Suradnja s Policijskom upravom IX. –VIII. 10 7.14.Suradnja s Župnim uredom IX. – VIII. 5 7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX .– VIII. 15 7.16.Suradnja s turističkim agencijama IX. – VIII. 5

 • 29

  7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX. – VIII. 10 7.18.Suradnja s svim udrugama IX. – VIII. 10 7.19.Ostali poslovi IX. – VIII. 5

  8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 116 8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX. – VI. 10 8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZO-a, AZZO-a, HUROŠ-

  a IX. – VI. 30

  8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX. – VI. 8 8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX. – VI. 60 8.5. Ostala stručna usavršavanja IX. – VI. 8

  9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 50 9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije IX. – VI. 30 9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX. – VI. 20

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1752

  5.2. Plan rada stručnog suradnika knjižničara Marina Vučković, prof. pedagogije

  Poslovi i zadaci tijekom školske godine Mjesec Sadržaj rada Broj sati

  IX.

  Odgojno-obrazovna djelatnost 120 Stručno-knjižnična djelatnost 40 Kulturna i javna djelatnost 8 Ukupno 168

  X.

  Odgojno-obrazovna djelatnost 120 Stručno-knjižnična djelatnost 30 Kulturna i javna djelatnost 10 Ukupno 160

  XI.

  Odgojno-obrazovna djelatnost 114 Stručno-knjižnična djelatnost 36 Kulturna i javna djelatnost 10 Ukupno 160

  XII.

  Odgojno-obrazovna djelatnost 106 Stručno-knjižnična djelatnost 36 Kulturna i javna djelatnost 10 Ukupno 152

  I.

  Odgojno-obrazovna djelatnost 114 Stručno-knjižnična djelatnost 44 Kulturna i javna djelatnost 10 Ukupno 168

  II.

  Odgojno-obrazovna djelatnost 106 Stručno-knjižnična djelatnost 44 Kulturna i javna djelatnost 10 Ukupno 160

  III. Odgojno-obrazovna djelatnost 122 Stručno-knjižnična djelatnost 44 Kulturna i javna djelatnost 10

 • 30

  Ukupno 176

  IV.

  Odgojno-obrazovna djelatnost 106 Stručno-knjižnična djelatnost 36 Kulturna i javna djelatnost 10 Ukupno 152

  V.

  Odgojno-obrazovna djelatnost 106 Stručno-knjižnična djelatnost 44 Kulturna i javna djelatnost 10 Ukupno 160

  VI.

  Odgojno-obrazovna djelatnost 106 Stručno-knjižnična djelatnost 36 Kulturna i javna djelatnost 10 Ukupno 152

  VII. Stručno-knjižnična djelatnost 48 Ukupno 48

  VIII. Stručno-knjižnična djelatnost 56 Ukupno 56

  Ukupno 1752 5.3. Plan rada stručnog suradnika pedagoga Petra Vuković, mag. pedagogije

  Red

  . b

  r.

  Pos

  lovi

  i za

  dac

  i/p

  odručj

  e ra

  da

  Cil

  j

  Oče

  kiva

  ni is

  hod

  i

  Su

  bje

  kti

  Ob

  lici

  i m

  etod

  e ra

  da/

  sura

  dni

  ci

  Vri

  jem

  e re

  aliz

  acij

  e

  Sat

  i

  1.

  POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA Izvršiti

  pripremu za bolje i kvalitetnije planiranje odgojno-obrazovnog rada.

  Prikupiti godišnje planove i programe rada učitelja. Analizirati realizaciju prijašnjih planova i programa rada škole, Utvrditi odgojno-obrazovne potrebe okruženja u kojem škola djeluje.

  stručni suradnici, prosvjetni savjetnici, ravnatelj, učitelji-tim za kvalitetu. učitelji, učenici. roditelji

  individualni, grupni, timski rasprava, rad na tekstu, pisanje, proučavanje pedagoške dokumentacije, analitičko promatranje, savjetovanje

  rujan, listopad, lipanj, kolovoz

  40

  1.1

  Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja-analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika, analiza rada škole, kratkoročni i dugoročni razvojni plan rada škole i stručnog

 • 31

  suradnika pedagoga

  1.2 Organizacijski poslovi – planiranje

  Osmisliti i kreirati kratkoročni i dugoročni razvoj škole.

  Planirati i programirati godišnji plan rada škole, plan rada pedagoga.

  učitelji, vanjski suradnici, i školski tim za izradu kurikuluma škole-tim za kvalitetu.

  rad na tekstu, pisanje, proučavanje pedagoške dokumentacije, analitičko promatranje

  rujan, listopad, lipanj, kolovoz

  1.2.1

  Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole, Školskog kurikuluma, statistički podaci, E-matica-uvid.

  40

  1.2.2

  Izrada Godišnjeg plana i programa rada pedagoga

  15

  1.2.3

  Planiranje projekata i istraživanja

  20

  1.2.4

  Pomoć u godišnjem i mjesečnom integracijsko-korelacijskom planiranju učitelja

  10

  1.3 Izvedbeno planiranje i programiranje

  Pratiti razvoj i odgojno-obrazovna postignuća učenika. Povezati školu s lokalnom i širom zajednicom.

  Identificirati učenike s posebnim potrebama. Analizirati uključenost učenika na dopunskoj, dodatnoj, izbornoj i izvannastavnim aktivnostima, kao i školskim projektima. Primijeniti plan dugoročnog razvoja škole. Integrirati teme zdravstvenog i građanskog odgoja na satu razrednika.

  učitelji, učenici, roditelji, stručni suradnik socijalni pedagog, mentori i članovi komisije za uvođenje učitelja pripravnika, savjetnici iz Agencija za odgoj i obrazovanje-tim za kvalitetu.

  individualni, grupni, timski

  rujan, listopad, lipanj, kolovoz i tijekom školske godine

  1.3.1

  Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima s posebnim potrebama i darovitim učenicima

  10

  1.3.2

  Planiranje praćenja napredovanja učenika

  2

  1.3.3

  Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima

  2

  1.3.4

  Planiranje i programiranje profesionalne orijentacije

  2

  1.3.5

  Pripremanje individualnih programa za uvođenje

  10

 • 32

  pripravnika u samostalan rad

  1.3.6

  Planiranje i programiranje praćenja i unaprjeđivanja nastave

  5

  1.4

  Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa

  Pratiti i uvoditi inovacije u svim sastavnicama odgojno-obrazovnog procesa i spoznaje iz područja odgojnih znanosti.

  Ustanoviti odgojno-obrazovne potrebe okruženja. Osmisliti i napisati školski kurikulum te plan rada pedagoga.

  učitelji, Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOS

  individualni, grupni, timski

  tijekom školske godine

  10

  1.4.1

  Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima

  UKUPNO: 166

  2.

  POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

  Unaprijediti učinkovitost procesa i rezultata odgojno-obrazovnog rada

  Osmisliti suvremene didaktičko-metodičke odgojno-obrazovne procese.

  učenici, učitelji, roditelji, ravnatelj

  individualni, grupni, timski

  tijekom školske godine

  2.1 Upis učenika i formiranje razrednih odjela

  Unaprijediti kvalitetu procesa upisa djece u školu. Utvrditi pripremljenost i zrelost djece za školu. Postići ujednačenost grupa učenika unutar svih

  Pripremiti materijale za upis, organizirati upisnu komisiju. Izmjeriti psihofizičku zrelost djece za polazak u školu, upisati učenike u školu. Rasporediti učenike po odjelima prema ujednačenim kriterijima.

  stručni suradnici, školski liječnik, učitelji, ravnatelj, stručne suradnice iz dječjeg vrtića

  individualni, grupni, timski, obrada podataka i rada na tekstu, analiza dječjeg crteža, savjetovanje djeca, roditelji, učitelji

  siječanj, veljača, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz

  5

  2.1.1

  Suradnja s djelatnicima predškole i vrtića

  2.1.2

  Organizacija posjeta budućih učenika, prisustvovanje aktivnostima u školi

  15

  2.1.3

  Radni dogovor povjerenstva za upis

  2

  2.1.4

  Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje, učenike, pozivi)

  5

 • 33

  2.1.5

  Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu

  razrednih odjela 1. razreda. Stvoriti uvjete za uspješan početak školovanja.

  24

  2.1.6

  Formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda

  5

  2.2 Uvođenje novih programa i inovacija

  Pratiti nastavni proces. Poticati osuvremenjivanje nastavnog procesa.

  Prezentirati nove spoznaje u radu svim subjektima odgojno-obrazovnog procesa.

  ravnatelj, učitelji, vanjski suradnici

  timski tijekom školske godine

  35

  2.2.1

  Sudjelovanje u izradi plana nabavke nove opreme i pratećeg didaktičkog materijala Praćenje inovacija u opremanju škola i informiranje stručnih organa i aktiva

  2.3

  Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada

  Unaprijediti nastavni proces Unaprijediti i inovirati izvođenje odgojno-obrazovnog rada Osposobiti učitelje pripravnike za samostalni odgojno-obrazovni rad.

  Organizirati uvjete za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada. Izraditi plan posjete nastavi. Provesti posjet nastavi. Analizirati etape nastavnog sata i pripremanje za nastavu s unaprijed zadanim ciljem. Kritički prosuđivati nastavni sat. Diskutirati i dati primjer mogućih eventualnih promjena. Predložiti učiteljima odgojno-obrazovnu praksu i mogućnost primjene

  učenici, učitelji, roditelji, ravnatelj

  individualni, grupni, timski rasprava, rad na tekstu, pisanje, proučavanje pedagoške dokumentacije, analitičko promatranje, savjetovanje

  tijekom školske godine

  55

  2.3.1

  Praćenje ostvarivanja NPP-a, praćenje opterećenja učenika i suradnja sa satničarem i razrednicima, suradnja u organizaciji i artikulaciji nastavnog radnog dana

  2.3.2

  Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa-posjet nastavi, razgovori i savjeti nakon uvida

  2.3.2.1

  Početnici, novi učitelji, volonteri

  10

  2.3.2.2

  Praćenje ocjenjivanja učenika, ponašanje učenika, rješavanje problema u razrednom odjelu

  55

 • 34

  suvremenih pristupa u odgojno-obrazovnom procesu.

  2.3.3

  Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa

  Istražiti inicijalno stanje. Identificirati specifične potrebe.

  učenici, učitelji, roditelji, ravnatelj

  individualni, grupni, timski

  tijekom školske godine

  105

  2.3.3.1

  Pedagoške radionice (priprema i realizacija) – realizacija školskog preventivnog programa, osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje

  Osposobiti učenike za nenasilno rješavanje sukoba. Pripremiti učenike za samostalno učenje.

  Kreirati kratke programe zdravog stila života i navike učenja učenika. Objasniti učenicima osnovne pojmove i zakonitosti učenja, pamćenja i zaboravljanja.

  učenici, učitelji, roditelji,

  individualni, grupni, timski, frontalni razgovori, rasprava, igra uloga, predavanje, diskusija, parlaonica, savjetodavni rad

  tijekom školske godine

  50

  2.3.4

  Sudjelovanje u radu stručnih tijela

  Doprinos radu stručnih tijela Škole.

  Ocijeniti ili potvrditi

  učinkovitost procesa i rezultata odgojno-

  obrazovnog rada.

  učitelji timski

  prema Godišnjem planu i programu rada škole

  5

  2.3.4.1

  Rad u RV 5

  2.3.4.2

  Rad u UV 5

  2.3.5

  Rad u stručnim timovima-projekti: tim za samovrednovanje, tim za izradu školskog kurikuluma, tim za projekte (Erasmus+, Zalogajček 4, Vrtim Zdravi film, Školska Vila…)

  Razvoj stručnih kompetencija.

  Diskutirati o razini

  kvalitete. Podržati razvoj i

  napredovanje učenika. Razviti

  zdrave stilove života.

  Prepoznati važne

  činjenice o fizičkom i psihičkom zdravlju.

  učitelji

  timski tijekom školske godine

  155

  2.3.6

  Praćenje i analiza izostanaka učenika Preventiv

  no djelovanje.

  učenici, učitelji, roditelji,

  individualno, razgovori,

  savjetodavni rad

  prema Godišnjem planu i programu

  rada škole

  10

  2.3.7

  Praćenje uspjeha i napredovanja učenika, suradnja u realizaciji programa rada

  70

 • 35

  razrednika i razrednog odjela

  2.3.8

  Sudjelovanje u radu povjerenstva za produžnu nastavu, predmetne i razredne ispite

  Pratiti napredovanje učenika

  10

  2.4

  Rad s učenicima s posebnim potrebama Uočavanje, poticanje, i praćenje darovitih učenika

  Osigurati primjeren odgojno-obrazovni tretman. Podrška u prevladavanju odgojno-obrazovnih teškoća.

  Organizirati pomoć učenicima. Razviti pozitivne socijalne odnose u školi i razredu. Kreirati mjere za povećanje sigurnosti učenika. Voditi sustavno savjetovanje učenika. Kreirati kvalitetni rad s darovitim učenicima.

  učenici, učitelji, roditelji,

  individualno, razgovori, savjetodavni rad, pedagoško praćenje učenika

  tijekom školske godine

  5

  2.4.1

  Identifikacija učenika s posebnim potrebama

  2.4.2

  Upis i rad s novo pridošlim učenicima

  5

  2.4.3

  Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh

  50

  2.4.4

  Izrada programa opservacije, izvješća

  50

  2.5 Savjetodavni rad i suradnja

  Podizati kvalitetu nastavnog procesa. Koordinirati rad stručnih vijeća. Savjetovanje, pružanje pomoći i podrške. Stvarati ozračje za zdrav rast, razvoj i napredak djeteta. Demokratizirati školski ugođaj, rješavati otvorena pitanja,

  Procijeniti razvoj i napredovanje učenika. Preporučiti mjere za suzbijanje pojave ovisnosti. Identificirati važne činjenice o fizičkom i psihičkom zdravlju. Objasniti estetske vrednote. Razvijati ekološku svijest. Primijeniti zakonska prava djeteta. Osmisliti i organizirati adekvatni oblik odgojno-

  metoda razgovora, obrada podataka i rada na tekstu, obrada anketa, savjetovanje, individualni, grupni, timski, pedagoško praćenje učenika

  tijekom školske godine

  2.5.

  1 Savjetodavni rad s učenicima

  2.5.1.1

  Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima, pomoć učenicima u svladavanju i primjeni tehnika učenja

  50

  2.5.1.2

  Vijeće učenika 10

  2.5.2

  Savjetodavni rad s učiteljima

  40

  2.5.3

  Suradnja s ravnateljem

  20

  2.5.4

  Savjetodavni rad sa stručnjacima: psiholozi, socijalni pedagozi, liječnici, socijalni radnici…

  15

  2.5.5

  Savjetodavni rad s roditeljima

  55

  2.5.5.1

  Predavanja/pedagoške radionice:

  5

 • 36

  2.5.5.1.1

  Početak školovanja

  poboljšati komunikaciju

  obrazovnog rada. Razvijati samopouzdanje učenika. Izraditi plan savjetodavnog razgovora s roditeljima savjetodavni rad s roditeljima.

  2

  2.5.5.1.2

  Prijelaz s razredne na predmetnu nastavu

  5

  2.5.5.1.3

  Odrastanje/adolescencija

  5

  2.5.5.1.4

  Roditelj i profesionalno usmjeravanje

  10

  2.5.5.2

  Otvoreni sat s roditeljima - individualni rad

  50

  2.5.5.3

  Vijeće roditelja 2

  2.5.6

  Suradnja s okruženjem

  10

  2.6

  Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika

  Koordinirati aktivnosti upisa učenika i informirati učenike.

  Izvjestiti učenike o različitim zanimanjima. Razvijati pozitivan odnos prema radu. Identificirati vlastite sposobnosti, interese, karakteristike ličnosti, želje, zdravstveno stanje i materijalne uvjeta života,

  učitelji, roditelji, šk. liječnik, stručni suradnik defektolog, socijalni radnik, djelatnici iz službe PO

  individualni, grupni, frontalni predavanje, razgovor, radionice, anketiranje, pismeni i likovni radovi, informativni materijal, posjete srednjim školama

  tijekom školske godine

  5

  2.6.1

  Suradnja s učiteljima na poslovima PO

  2.6.2

  Predavanja za učenike:

  4

  2.6.2.1

  Činioci koji utječu na izbor zanimanja

  1

  2.6.2.2

  Sustav srednjoškolskog obrazovanja u RH

  2

  2.6.2.3

  Elementi i kriteriji za upis

  1

  2.6.3

  Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja

  2

  2.6.4

  Utvrđivanje profesionalnih interesa, obrada podataka

  2

  2.6.5

  Suradnja sa stručnom službom Zavoda za zapošljavanje

  Pružiti pomoć u donošenju odluke o profesionalnoj budućnosti.

  Samoprocijeniti vlastite

  sposobnosti u svrhu izbora zanimanja.

  učitelji, roditelji, šk. liječnik, stručni suradnik, socijalni radnik, djelatnici iz službe PO

  individualni, grupni, frontalni

  tijekom školske godine, prosinac, ožujak, svibanj, lipanj

  5

  2.6.6

  Individualna savjetodavna pomoć

  2

  2.6.7

  Vođenje dokumentacije o PO, informativni kutak

  2

 • 37

  2.7 Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

  Koordinirati aktivnosti.

  Podupirati i vrednovati provođenje socijalne i zdravstvene skrbi. Kreirati kratke programe zdravih stilova života,

  učenici, učitelji, roditelji, šk. liječnik , socijalni radnik

  predavanje, radionice i izložbe, koordinacija, parlaonice

  prema Godišnjem planu i programu rada škole

  15

  2.7.1

  Suradnja na realizaciji PP zdravstvene zaštite (Zdravstveni odgoj)

  2.7.2

  Suradnja u organizaciji izleta, terenske nastave, zimovanja i ljetovanja , škole u prirodi, izvanučioničke nastave

  14

  2.8

  Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturne i javne djelatnosti Škole

  Koordinirati aktivnosti.

  učitelji, voditelji stručnih vijeća, voditelj KUD-a, učenici, roditelji

  radionice i izložbe, koordinacija, parlaonice

  prema Godišnjem planu i programu rada škole

  10

  UKUPNO: 1025

  3.

  VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE

  Utvrditi trenutno stanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada u školi i predložiti smjernice daljnjeg unapređenja odgojno-obrazovnog rada.

  Analizirati odgojno-obrazovne rezultate. Procijeniti odgojno-obrazovni rad u skladu s planovima i programima za tekuću školsku godinu. Valorizirati ostvarivanje rezultata u odnosu na utvrđeni cilj rada. Utvrditi mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada prema: pojedincu, razrednom odjelu i školi

  učenici, učitelji, voditelji projekta

  individualno, grupno, timski rasprava, analiza, rad na pedagoškoj dokumentaciji, proučavanje relevantne literature, metode istraživačkog rada

  tijekom školske godine

  3.1 Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve

  5

  3.1.1

  Periodične analize ostvarenih rezultata 1. razreda, 5. razreda i 8. razreda

  3.1.2

  Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1. polugodišta

  5

  3.1.3

  Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju nastavne godine, školske godine

  15

  3.2 Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja

  3.2.1

  Izrada projekta i provođenje istraživanja

  10

 • 38

  3.2.2

  Obrada i interpretacija rezultata istraživanja

  u cjelini. Provesti akcijsko istraživanje i projekte.

  5

  3.2.3

  Primjena spoznaja u funkciji unapređenja rada

  2

  3.2.4

  Samovrednovanje rada stručnog suradnika

  5

  3.2.5

  Samovrednovanje rada Škole

  16

  UKUPNO: 63

  4.

  STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

  Promicati stručno usavršavanje učitelja

  Organizirati stručno usavršavanje u školi.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za odgoj i obrazovanje,

  individualni, grupni, timski rad,, frontalni

  4.1 Stručno usavršavanje pedagoga

  Kontinuirano stručno usavršavanje, cjeloživotno učenje. Obogaćivanje i prenošenje znanja.

  Planirati godišnji plan i program stručnog usavršavanja. Koristiti nove spoznaje iz pedagogije, psihologije i ostalih srodnih područja. Primijeniti spoznaje u radu sa svim subjektima odgojno-obrazovnog procesa.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zdravstvene ustanove

  individualni, grupni, timski rad,, frontalni predavanja, radionice, rad na tekstu, razgovor,

  tijekom školske godine

  4.1.1

  Izrada godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja

  2

  4.1.2

  Praćenje i prorada stručne literature i periodike

  70

  4.1.3

  Stručno usavršavanje u školi-UV, aktivi-nazočnost

  20

  4.1.4

  ŽSV stručnih suradnika-sudjelovanje, predavanja

  35

  4.1.5

  Stručno-konzultativni rad sa sustručnjacima

  20

  4.1.7

  Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AOO i ostalih institucija-sudjelovanje

  32

  4.1.8

  Usavršavanje u organizaciji drugih institucija-sudjelovanje

  Podizati stručne kompetencije.

  Primijeniti nove spoznaje u radu sa svim subjektima odgojno-obrazovnog procesa.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija

  individualni i grupni rad, frontalni razgovor, rješavanje problema, metoda

  tijekom školske godine

  50

  4.1.9

  Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AOO i

  20

 • 39

  ostalih ustanova te po pozivu (izlaganje radova, prezentacije i predavanja)

  za odgoj i obrazovanje, Zdravstvene ustanove

  otvorenog iskustvenog učenja, predavanje, rasprava timski i grupni rad

  4.2 Stručno usavršavanje učitelja

  4.2.1

  Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja

  Kontinuirano stručno usavršavanje, cjeloživotno učenje. Obogaćivanje i prenošenje znanja. Podizanje stručne kompetencije

  Primijeniti nove spoznaje u radu sa svim subjektima odgojno-obrazovnog procesa . Preporučiti učiteljima primjere dobre prakse i mogućnosti primjene suvremenih pristupa u odgojno-obrazovnom procesu. Voditi pripravnike i učitelje početnike. Podržati i poduprijeti učitelje pripravnike.

  učitelji, učitelji pripravnici, voditelji stručnih vijeća u školi, savjetnici

  radionice, razgovor, demonstracije, panel diskusije, anketa

  tijekom školske godine

  10

  4.2.2

  Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje (školski stručni aktivi)

  12

  4.2.3

  Održavanje predavanja/ped. radionica za učitelje

  20

  4.2.4

  Izrada prijedloga literature za stručno usavršavanje, nadopuna literature

  1

  4.2.5

  Rad s učiteljima pripravnicima

  25

  UKUPNO: 317

  5.

  BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

  5.1 Bibliotečno-informacijska djelatnost

  Sudjelovanje u ostvarivanju optimalnih uvjeta za individualno stručno usavršavanje, inoviranje novih

  Organizirati individualno i timsko proučavanje nove literature sa svrhom postizanja visokih rezultata u usvajanju znanja i vještina. Sastaviti popis

  Učiteljsko vijeće, učitelji, ravnatelj

  razgovor, rad na tekstu, pisanje, analiza, proučavanje, savjetovanje informativni materijal

  tijekom školske godine

  5.1.1

  Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne i druge literature, novih izvora znanja, nabavke lektirnih djela, sudjelovanje u informiranju i predstavljanju novih stručnih

  5

 • 40

  izdanja, poticanje učenika, učitelja i roditelja na korištenje znanstvene i stručne literature

  izvora znanja.

  prijedloga nabave stručne literature.

  5.2 Dokumentacijska djelatnost

  Unaprijediti učinkovitost procesa i rezultata odgojno-obrazovnog rada.

  Prezentirati rezultate odgojno-

  obrazovnog rada. Pratiti i usmjeravati

  vođenje pedagoške

  dokumentacije.

  ravnatelj

  pedagoško praćenje učenika,

  pisanje, rad na tekstu

  tijekom školske godine

  5.2.1

  Briga o školskoj dokumentaciji

  45

  5.2.2

  Pregled učiteljske dokumentacije

  35

  5.2.3

  Vođenje dokumentacije o učenicima i roditeljima

  40

  5.2.4

  Vođenje dokumentacije o radu

  35

  UKUPNO: 155

  6. OSTALI POSLOVI

  6.1

  Ostali poslovi (rad u Školskom odboru po pozivu),

  Osigurati nesmetano provođenje odgojno-obrazovnog procesa

  Rješavati nepredviđene situacije u školi. Organizirati rad u školi.

  ravnatelj, intersektorska suradnja,

  pisanje, rad na tekstu, rad na računalu (baza podataka)

  tijekom školske godine

  50

  GODIŠNJE ZADUŽENJE: 1776

  5.4. Plan rada socijalnog pedagoga Marta Kokolić, prof. socijalni pedagog

  I. NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

  - 176 nastavnih dana TJEDNO GODIŠNJE 1. RAD S UČENICIMA 1.1. Rad na otkrivanju te procjeni teškoća i prisutnosti čimbenika rizika za razvoj problema u ponašanju 1.2. Individualni i grupni socijalnopedagoški rad s: − učenicima s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim

  problemima,

  − učenicima s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima

  − učenicima s teškoćama u razvoju − učenicima u riziku za razvoj problema u ponašanju 1.3. Procjena psihofizičkog stanja djeteta/učenika 1.4. Provedba aktivnosti školskog preventivnog programa 2. RAD S RODITELJIMA 2.1. Suradnja s roditeljima/skrbnicima učenika

  25 880

 • 41

  − individualno savjetovanje i grupno savjetovanje; održavanje predavanja i/ili radionica na roditeljskim sastancima, sudjelovanje u radu Vijeća roditelja; aktivnosti školskog preventivnog programa

  3. SURADNJA S DJELATNICIMA ŠKOLE I VANJSKIM SURDNICIMA 3.1. Suradnja s ravnateljem i članovima stručnog tima škole − planiranje i programiranje rada, analiza uspješnosti, dogovori oko unapređenja

  odgojno obrazovnog stanja u školi

  − dogovori o ustrojstvu rada, formiranju razrednih odjela, pedagoškom postupanju, radu s učenicima s posebno odgojno-obrazovnim potrebama

  3.2. Suradnja s učiteljima – dogovaranje o postupanju s učenicima, savjetodavni rad i izmjena informacija o funkcioniranju i postignućima učenika te njihovim potrebama i mogućnostima, održavanje predavanja i radionica, pomoć pri izradi primjerenih programa odgoja i obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, podrška u provođenju preventivnih aktivnosti/programa 3.3. Suradnja s ostalim dionicima − suradnja s pomoćnicima u nastavi, pripravnicima, studentima, koordinacija rada

  pomoćnika u nastavi, mentorstvo pripravnicima socijalnim pedagozima, suradnja s pripravnicima drugih struka

  − suradnja sa stručnjacima ustanova koje skrbe i zdravlju, zaštiti, odgoju i obrazovanju djece i mladih te organizacijama civilnog društva

  II. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA S UČENICIMA TJEDNO GODIŠNJE

  VOÐENJE DOKUMENTACIJE Osnovna socijalnopedagoška dokumentacija: − dosje učenika − dnevnik rada − obrazac socijalnopedagoške intervencije − priprema za socijalnopedagošku radionicu − evidencija učenika s teškoćama (u razrednom odjelu) i evidencija učenika s

  teškoćama u razvoju (sumarno)

  − izrada nalaza i mišljenja − izrada i evaluacija/izvješće o provedbi školske preventivne strategije/školskog

  preventivnog programa OSTALI POSLOVI

  − planiranje i programiranje individualnog i grupnog rada − rad u povjerenstvima − poslovi vezani uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djece prije upisa u prvi razred

  osnovne škole/ sudjelovanje u upisima učenika u prve razrede srednje škole

  − pripreme za neposredan rad

  5 176

  III. STRUČNO USAVRŠAVANJE I SUDJELOVANJE U RADU STRUKOVNIH ORGANIZACIJA

  TJEDNO GODIŠNJE

  Individualno i grupno – planiranje i razvoj profesionalne karijere – praćenje stručne i znanstvene literature – sudjelovanje u radu Stručnog vijeća socijalnih pedagoga, Stručnog vijeća za preventivne programe i radu Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (Komore socijalnih pedagoga – po osnivanju) – sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te druge stručne organizacije

  10 352

 • 42

  IV. SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA KOJE ORGANIZIRA NADLEŽNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, AKADEMSKA ZAJEDNICA I DRUGE ORGANIZACIJE - projekt ''Kroz različitost do izvrsnosti'', Erasmus+ K1projekt - koordinator na razini škole - projekt ''#zavolontirAJMOse 2'' - koordinator na razini škole - projekt ''Težimo izvrsnosti 4'' - koordinator na razini škole - projekt ''Zdrav za 5'' - koordinator na razini škole

  V. OSTALI POSLOVI

  – poslovi koji proizlaze iz socijalnopedagoškog rada ili su s njim u vezi – sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole – sudjelovanje u radu stručnih tijela škole i ostalih radnih skupina – sudjelovanje u planiranju i programiranju rada škole – sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada te godišnjeg izvješća o radu škole – ostali administrativno-statistički poslovi, poslovi planiranja, obrade podataka – izvanredni poslovi: voditeljstvo Županijskoga stručnog vijeća, Školskoga preventivnog programa, Školskoga volonterskog kluba i sl. NENASTAVNI TJEDNI (43 nenastavna dana)

  - 344

  UKUPNO 40 1752

  5.5 Plan rada školskog liječnika

  5.5.1. Mjere higijensko-epidemiološke zaštite 5.5.1.1. Cijepljenje i docjepljivanje

  I. razred MPR (ospice, zaušnjaci, rubeola) IPV (dječja paraliza)

  VI. razred Hepatitis B ( tri doze )

  VIII. razred Ana-Di-Te + IPV(difterija, tetanus, dječja paraliza)

  5.5.1.2. Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

  5.5.2. Sistematski i ostali preventivni pregledi

  • sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole ( travanj-lipanj ) • sistematski pregled u petom razredu osnovne škole (listopad-ožujak) • sistematski pregled i profesionalna orijentacija u osmom razredu osnovne škole (listopad-ožujak) • namjenski pregledi (pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovima, prije pohađanja

  škola za neplivače, škola u prirodi, pregled za prilagodbu nastave tjelesnog odgoja, pregled I izdavanje mišljenja za profesionalnu orijentaciju, pregled I izdavanje potvrde za upis u srednju školu i za prijem u đački i studenski dom.)

  • probiri (siječanj-ožujak)

 • 43

  III. razred ispitivanje oštrine vida i vida na boje praćenje rasta i razvoja

  VI. razred određivanje tjelesne visine i pregled kralježnice

  5.5.3 Savjetovališni rad(kontinuirano cijele godine)

  • organizira se jednom tjedno 2 ili 3 sata, • aktivna skrb o djeci i mladeži s kroničnim poremećajima zdravlja, rizicima po zdravlje i

  smetnjama u psihofizičkom razvoju te poteškoćama u učenju • rad u komisijama s nastavnicima i stručnim suradnicima • rad s roditeljima/ predavanje o cijepljenju protiv HPV za roditelje 8. r. OŠ • stručni rad s učiteljima • suradnja s ostalim institucijama koji se bave problemima djece i mladeži

  5.5.4. Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja(predavanja i rad u malim grupama kontinuirano cijele godine)

  I. razred Pravilno pranje zubi po modelu

  III. razred Skrivene kalorije (piramida prehrane)

  V. razred Promjene vezane uz pubertet i higijena

  5.5.5. Zaštita i promicanje zdravog okoliša (kontinuirano) • higijensko sanitarna kontrola škola i učeničkog doma • nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom učenika • svaki objekt barem jednom godišnje • školska kuhinja najmanje dva puta godišnje

 • 44

  6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA 6.1. Plan rada Školskog odbora

  Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

  IX.

  - izvješće o ostvarenju GPiP za 2018./2019. školsku godinu - donošenje Školskog kurikuluma - donošenje Godišnjeg plana i programa rada - davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje i prestanak radnog odnosa

  ravnatelj, tajnik,

  članovi ŠO

  X. –XII.

  - Raspisivanje natječaja i provedba postupka izbora ravnatelja ravnatelj,

  tajnik, članovi ŠO

  kroz godinu

  - davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje i prestanak radnog odnosa - donošenje Pravilnika i drugih potrebnih akata iz svoje nadležnosti - razmatranje polugodišnjih i godišnjih obračuna - odlučivanje o žalbama protiv rješenja školskih tijela - razmatranje predstavki i primjedbi građana - zaštita prava iz radnog odnosa - donošenje potrebnih odluka iz svoje nadležnosti - upućivanje radnika na procjenu radne sposobnosti

  predsjednik, tajnik,

  članovi ŠO

  I. - donošenje financijskog plana za 2020. godinu - donošene plana nabave za 2020. godinu

  ravnatelj, tajnik,

  članovi ŠO

  VI. - odlučivanje o kapitalnim investicijama ravnatelj,

  tajnik, članovi ŠO

  VIII. - predlaganje poslovne politike škole

  ravnatelj, tajnik,

  članovi ŠO

  6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

  Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

  IX.

  - razmatranje Izvješća o ostvarenju GPiP za 2018./2019. - razmatranje Školskog kurikuluma - razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole - donošenje Plana i programa rada Vijeća učitelja za 2019./2020. - poslovi vezani za početak nastavne godine

  pedagog, ravnatelj, članovi UV-a

  X.

  - Samovrednovanje – analiza rezultata provedenog ispitivanja i realizacija razvojnog plana

  - Diseminacija – predavanje/izvješće nakon realizirane mobilnosti u sklopu Erasmus + projekta

  stručna služba škole, ravnatelj, Marica Celjak, Melita Car-Čorko, Danijela Paradi, članovi UV-a

  XI.

  - projekt „Težimo izvrsnosti 4“ - plan natjecanja učenika - Diseminacija – predavanje/izvješće nakon realizirane mobilnosti

  u sklopu Erasmus + projekta - Savjetodavni posjet u sklopu “Škole za život”

  pedagog, ravnatelj, članovi UV-a, mentorski tim, Lorena Videk, Petra Vuković

 • 45

  XII.

  - poslovi vezani uz završetak I. polugodišta

  ravnatelj, članovi UV-a

  *I/II.

  - analiza prvog odgojno-obrazovnog razdoblja - predavanje i radionica – tema vezana za praktična nastavna i

  metodička pitanja

  pedagog, ravnatelj, članovi UV-a, Doc. dr.sc. Ružica Vuk

  *IV.

  - primjer dobre prakse – učitelj OŠ Bedekovčina - Diseminacija – predavanje/izvješće nakon realizirane mobilnosti

  u sklopu Erasmus + projekta - Savjetodavni posjet u sklopu “Škole za život”

  članovi UV-a, učitelj OŠ Bedekovčina, mentorski tim,

  V/VI.

  - poslovi vezani za završetak nastavne godine - prijedlozi za nagrade učenika - Diseminacija – predavanje/izvješće nakon realizirane mobilnosti

  u sklopu Erasmus + projekta

  ravnatelj, članovi UV-a

  VII. - prijedlog zaduženja učitelja u novoj školskoj godini - kalendar rada u novoj školskoj godini

  ravnateljica, pedagoginja

  VIII.

  - konačna zaduženja u novoj školskoj godini - organizacija rada u novoj školskoj godini - planiranje za Školski kurikulum

  ravnatelj, članovi UV-a,

  *Stručno osposobljavanje za preventivnu zaštitu od požara - svi (trajanje 8 sati) Planirano je održati najmanje 10 sjednica, a po potrebi će se održati više. 6.3. Plan rada razrednog vijeća

  Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

  IX. i X.

  - dogovor aktivnosti po razredima za Školski kurikulum (DOP, DOD, INA, terenska nastava, ekskurzije, projekti)

  - integracija sadržaja građanskog odgoja u programe nastavnih predmeta

  razrednici i članovi RV-a, ravnatelj, stručna služba

  XII.

  - brojno stanje, polazak, učenje i vladanje - predlaganje ped. mjera, analiza plana i programa

  rada - izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, uspješnost

  razrednici i članovi RV-a, ravnatelj, stručna služba

  III. - kvartalne sjednice razrednih vijeća – praćenje

  uspjeha učenika i odgojne situacije u razrednim odjelima

  razrednici i članovi RV-a, ravnatelj, stručna služba

  VI. - učenje i vladanje učenika, ostvarene plana i

  programa - statistička analiza

  razrednici i članovi RV-a, ravnatelj, stručna služba

  tijekom godine - planiranje terenske i izvanučioničke nastave razrednici i članovi RV-a,

  ravnatelj, stručna služba Planirano je održati 4 sjednice RV-a RN i PN (po razrednim odjelima), a po potrebi će se održati više.

 • 46

  6.4. Plan rada školskih stručnih aktiva

  6.4.1. Aktiv jezično-umjetničkog područja

  Aktiv Sadržaj rada Vrijeme

  I.

  1. Erasmus +:“-interaktivna radionica„:"English Teacher Refresher Course", Mirjana Mlinarić, mag. edu. eng. i por. jezika i knjiž

  2. Izvješća sa stručnih aktiva 3. Različito

  listopad 2019.

  II.

  1. Erasmus +, interaktivna radionica „INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE - Odgovor na raznolikost u učionici“, Melita Car-Čorko i Marica Celjak, vjeroučiteljice

  Paradi,prof

  studeni/prosinac 2019.

  2. Erasmus +, predavanje: „Edukacija izvan učionice“, Danijela Paradi, prof.

  3. Izvješća sa županijskih aktiva 4. Različito

  studeni/prosinac 2019.

  III.

  1. Predavanje “Medijska pismenost“- Ivana Kranjčec, mag. edu. HJ i knjiž. 2. Erasmus + predavanje/radionica: „UČINKOVITO UPRAVLJANJE

  RAZREDOM - Tehnike, metodologije i disciplinske strategije“, Lorena Videk, mag. prim. edukacije

  3. Izvješća sa županijskih aktiva 4. Različito

  veljača/ ožujak 2020.

  IV.

  1. Predavanje “Likovna djela – poticaj i motivacija u obradi nastavnih sadržaja“- Ljiljana Cvetko, prof.

  2. Izvješća sa županijskih aktiva 3. Prijedlozi za Plan i program rada Aktiva, za školsku godinu 2020./21. 4. Različito

  svibanj 2020.

  Voditelj aktiva: Marica Celjak 6.4.2. Aktiv STEM grupe predmeta

  Aktiv Sadržaj rada Vrijeme

  1.

  1. Prijedlog plana i programa rada školskog Stručnog vijeća u šk. god. 2019./2020.

  2. Elementi ocjenjivanja 3. Pravilnik o načinima, postupcima elementima vrednovanja učenika u

  osnovnoj i srednjoj školi 4. Različito 5.

  rujan 2019.

  2.

  1. Erasmus + : Edukacija izvan učionice - diseminacija, Danijela Paradi, prof. 2. 8. Znanstveni piknik – izvješće 3. Organizacija školskih natjecanja 4. Različito

  studeni 2019.

 • 47

  3.

  1. „Škola za život „ – iskustva iz učionice 2. Formativno vrednovanje – primjeri, rasprava 3. Natjecanja – analiza 4. Različito

  Travanj 2020.

  Voditelj aktiva: Ivana Severin 6.4.3. Aktiv geografije i povijesti

  R. B. Tema Vrijeme realizacije Nositelji

  1. Dogovor vezan uz kriterije vrednovanja u nastavi povijesti i geografije

  rujan 2019. Slavica Postonjski Josip Dolčić

  2. Dan sjećanja na Vukovar (korelacija geografija-povijest)

  studeni 2019. Slavica Postonjski Josip Dolčić

  3. Priprema terenske nastave u Vukovar siječanj 2020. Slavica Postonjski Josip Dolčić

  4. Škola za život u nastavi povijesti i geografije

  ožujak 2020. Slavica Postonjski Josip Dolčić

  5. Škola za život u nastavi povijesti i geografije - analiza

  svibanj/lipanj 2020. Slavica Postonjski Josip Dolčić

  Voditelj aktiva: Josip Dolčić 6.4.4. Aktiv tjelesno-zdravstvene kulture

  Aktiv Sadržaj rada Vrijeme

  1.

  1. Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi TZK-a 2. Dogovor i organizacija poslova za 2019./2020. 3. Različito

  listopad/studeni 2019.

  2. 1. Metodski oblici u poučavanju elemenata iz gimnastike u nastavi TZK-a 2. Različito veljača 2020.

  3.

  1. Metodski oblici u poučavanju elemenata iz košarke u nastavi TZK-a 2. Metodski oblici u poučavanju elemenata iz rukometa u nastavi TZK-a 3. Različito

  svibanj 2020.

  Voditelj aktiva: Dragutin Petrovečki

 • 48

  6.4.5. Aktiv razredne nastave

  Aktiv Tema Nositelji Vrijeme održavanja

  1.

  1. Donošenje godišnjeg plana i programa rada stručnog aktiva RN za šk. god. 2019./2020.

  2. Izvannastavne aktivnosti učitelja RN 3. Terenska nastava učenika 1. - 4. razreda 4. Dogovor o odabiru tema za provođenje

  ŠPP - a, te predavanja za roditelje Obiteljskog centra iz Krapine

  5. Različito

  učitelji RN, stručne suradnice škole -pedagoginja – Petra Vuković, defektologinja – Marta Kokolić, prof.

  2.9.2019.

  2.

  1. Elementi ocjenjivanja - dogovor i odabir

  2. Kriteriji ocjenjivanja - dogovor 3. Različito

  ravnatelj Ivan Paradi, prof., učitelji RN

  11.9.2019.

  3.

  1. Prikaz metoda rada s učenicima s

  teškoćama početnog čitanja, pisanja i računanja – radionica

  2. Različito

  logopedinja Blanka Brdarić, učitelji RN

  listopad/studeni 2019.

  4.

  1. Izrada digitalne slikovnice i jednog „escape room-a“ – radionica

  2. Različito

  Daniela Usmiani, pr