Click here to load reader

Geartransport HCP

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation of Gearcontainer

Text of Geartransport HCP

 • P r o j e k t : P r o j e c t : P r o j e k t

  Transportcontainer t i l gear

  Transport Container for Gears

  Transportcontainer fr Getriebe

  I vindmllebranchen er

  gearene store, og tole-

  rancerne sm. Derfor kan

  traditionelt transportud-

  styr ikke yde tilstrkke-

  lig beskyttelse.

  In the wind industry, the

  gears are big and the

  tolerances small. There-

  fore, traditional transport

  equipment does not pro-

  vide the equipment with

  sufficient protection.

  In der Windkraftindustrie

  sind die Getriebe gro

  und die Toleranzen klein.

  Die traditionelle Trans-

  portausrstung gewhrt

  deshalb den Getrieben

  keinen ausreichenden

  Schutz.

 • d e s i g n : d e v e l o p m e n t : d e t e r m i n a t i o n

  DKOpgave: Transport af 7 forskellige geartyper p en sikker og fleksibel mde.

  Projekt: Id, koncept, udvikling, beregning og konstruktion af HCP engineering A/S - i tt kon-

  takt med kunden. Komplet st fabrika tions-

  tegninger og brugermanualer.

  Resultat: Basis danner en slags bundramme, udformet som en palle med oliekar, som kan

  hndteres med standardlfteudstyr fra alle sider.

  Med lg danner udstyret en tt og sikker contai-

  ner.

  UKTask: Transport of 7 different types of gears in a safe and flexible manner.

  Project: Idea, concept, development, calculation and design by HCP engineering in close coopera-

  tion with the customer. A complete set of fabri-

  cation drawings and user manuals was made.

  Result: The basis of the container forms a kind of bottom frame, shaped like a pallet with an oil

  pan, which makes it possible to handle the con-

  tainer by means of standard lifting equipment

  from all sides. With the cover the equipment

  forms a tight and secure container.

  DAufgabe: Ein sicheres und flexibles Transportsy-stem fr 7 verschiedene Getriebearten.

  Projekt: Idee, Konzept, Entwicklung, Berechnung und Konstruktion, ausgefhrt von HCP enginee-

  ring A/S in enger Zusammenarbeit mit dem Kun-

  den. Komplette Fabrikationszeichnungen und

  Gebrauchsanleitungen wurden ausgefertigt.

  Ergebnis: Ein Bodenrahmen bildet die Basis des Containers, welcher wie eine Palette mit einer

  lwanne ausgeformt ist. Dadurch wird der Con-

  tainer von allen Seiten mit Standard-Hebeausrs-

  tung hantierbar. Zusammen mit dem Deckel

  ergibt die Ausrstung einen dichten und sicheren

  Container.

  Det traditionelle alternativ

  The traditional alternative

  Die traditionelle Alternative

Search related