of 54 /54
1 GC6033: Isu - isu Pendidikan

GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

  • Upload
    vancong

  • View
    277

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

1

GC6033: Isu-isu Pendidikan

Page 2: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

2

Page 3: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

Maklumat lanjut berkaitan Fakulti PendidikanLawati Web Site: http://www.ukm.my/fpendidikan/

PengurusanFakultiPendidikan

Dekan Prof Dr Lilia Halim Timb Dekan Prof Dr Nor Aishah Timb Dekan PM Dr Nik Rahimi Timb Dekan PM Dr Hamidah

Page 4: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

4

Page 5: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains
Page 6: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

Lihat Klip Video PPPM (201-2015)

6

ApaPendapatandaSemua?

• Refleksi• Konsep• Cabaran• Isu

Page 7: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains
Page 8: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains
Page 9: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains
Page 10: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

Intipati Amanat Pimpinan

Pen

did

ikanMembangunkan

Modal SosialElemen JERIS

Membangunkanekonomi negara

Mewujudkanpekerjaan

Membangunkankreativiti

Tenaga pakar

Membangunkaninovasi

Nilai tambah

10

Page 11: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

11

ElemenPendidikanSains dalam

PPPM

Konsep, Isudan Cabaran

Penyelesaian

Page 12: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

12

Apa ituilmu

sains?

Alam?

Bukti?

?

Kajian?

Page 13: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains
Page 14: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

14

Is a body of knowledge

Is a method of inquiry

Is an attitude toward life

Page 15: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

15

• Cabang keilmuan yang dipelopori oleh para saintis melaluipenyelidikan, kajian dll

• Sains mencakupi sebarang bentuk fakta, konsep, hipotesis, prinsip dan teori……

• Ilmu yang saintifik sepatutnya boleh membezakan antarafakta (disokong dengan eviden dan spekulasi (bersifatperkhabaran..)

• Hipotesis yang dijangka, itu diuji berulang kali dalamtempoh masa yang lama untuk diterima sebagai sesuatuteori (tidak mutlak..)

• Dalam masa akan datang teori tersebut mungkin bolehberubah dengan penemuan…penemuan yang baru….

Page 16: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

16

• Kenalpasti latarbelakang atau masalah• Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan

dengan permasalahan tersebut• Nyatakan hipotesis berasakan data-data yang

terkumpul• Uji hipotesis tersebut, tentukan ketepatannya• Keputusan yang dicapai adalah berasaskan bukti

empirical, buat kesimpulan terima, atau tolak atauboleh diubahsuai

Page 17: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains
Page 18: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

Inkuiri ?

Page 19: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

19

Sikap saintifik yang ditanamkan membolehkanpelajar, bersikap:• Berfikiran terbuka, bersifat objektif• Kebebasan dari kepercayaan karut….• Percaya kepada Hubungan sebab-akibat• Ketepatan dan kebenaran dalam melaporkan

sesuatu permerhatian• Tatacara dalam penyelesaian masalah secara‘hands-on’

• Sentiasa tepat dan terkini dalam memenuhi jadualkerja

Page 20: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

20

• Menghormati pandangan kedua• Berkebolehan dalam membezakan antara sains,

bahan bukti dan pembuktian saintifik• Boleh membezakan antara fakta dan fiksyen…

Page 21: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

21

Sikap saintifik bermaksud kefahamanyang jelas mengenai tabii ilmu sains,

dan hubungkait antara SAINS, TEKNOLOGI dan SOCIETY

(Kemasyarakatan)

Page 22: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

22

• Mempunyai asas sains yang kuat seperti fakta, konsep, teori dan mempunyai kebolehan untukhubungkait diantaranya

• Berfikiran jelas, berkaitan ilmu tabii sains• Mempunyai sikap positif terhadap sains &

teknologi• Menghargai nilai yang terdapat dalam sains dalam

membantu masyarakat• Membuat penilaian yang adil berkenaan dengan

isu-isu berkaitan dengan sains

Page 23: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

23

• Membolehkan seseorang menyelesaikan masalahharian

• Berkebolehan untuk menjadi warga yang berguna• Memahami dunia sekeliling dengan berasaskan

ilmu-ilmu sains (kejadian alam atau fenomena alamdan hubung kait dengan kehidupan seharian)

Page 24: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

Peranan Pendidik?

24

Bagaimana Guru/Pendidik boleh berperanan dalam penerapan sikapsaintifik ini?

Page 25: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

25

• Pakar dalam bidang masing-masing• Up to date…dalam perkembangan teknologi terkini• Kefahaman yang jelas berkaitan…..how to • Bersikap ingin membantu pelajar memahami sains• Membuat penilaian yang tepat, dalam menghadapi

masalah harian• Bangunkan kebolehan pelajar dalam aspek

• Gunakan teknologi terkini• Isu moral dan etika dalam pendidikan sains• Tekankan aspek moral dan nilai

Page 26: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

Sikap Saintifik

• Positif (Industri kacukan ternakanatau tumbuhan untuk makanan)

• Negatif (Industri senjata kimiauntuk peperangan)

26

Page 27: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

Elemen dan PenerapanPendidikan Sains dalamPPPM 2013-2025?

• 11 anjakan dalam PPPM • Dasar 60:40 Sains/Sastera

• Kedudukan dalam rangking PISA/TIMMS

• Dasar STEM

• KBAT/i-THINK dan VLEfrog

27

Page 28: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains
Page 29: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains
Page 30: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

30

Page 31: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

31

Mengapakah perlu?:

Asas kejayaan sistem persekolahan bergantung kepada apa yang murid mesti tahu, faham, dan mampu lakukan. Sejak dahulu lagi, murid Malaysia berkebolehan mengemukakan semula kandungan mata pelajaran yang diikuti. Walau bagaimanapun, kemahiran ini kurang penting dalam ekonomi yang sentiasa berubah padamasa ini.

Anjakan 1: Menyediakan kesamarataan akses kepadapendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

Page 32: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

32

Sebaliknya, murid perlu ada keupayaan menaakul, membuat unjuran, dan mengaplikasi pengetahuan secara kreatif dalam suasana baharu yang berlainan. Murid juga memerlukan ciri kepimpinan untuk bersaing di peringkat global.

Pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA menunjukkan murid di Malaysia sukar mengaplikasi kemahiran berfikir aras tinggi. Kaji selidik yang dijalankanke atas syarikat Malaysia dan syarikat antarabangsa juga mendapati bahawamurid Malaysia gagal menguasai kemahiran insaniah yang diperlukan olehbakal majikan.

Anjakan 1: Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualitibertaraf antarabangsa

Page 33: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

33

Pada masa yang sama, pendidikan sering dilihat sebagai pengupaya mobilitisosial. Kanak-kanak yang dilahirkan dalam keluarga miskin berpeluangmemperoleh pendapatan yang tinggi apabila dewasa, sekiranya merekaberpeluang mendapat pendidikan tinggi. Walau bagaimanapun, selagi status sosioekonomi kekal sebagai penentu kejayaan akademik dan merupakanfaktor utama yang mewujudkan jurang pencapaian murid, hasratKementerian untuk merealisasikan mobiliti social dalam kalangan murid miskin sukar dicapai.

Anjakan 1: Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualitibertaraf antarabangsa

Page 34: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

34

Page 35: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

35

Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025. Pada masa ini, ramai murid telah mempelajari bahasa tambahan selain bahasa Malaysia dan bahasaInggeris.

Penguasaan bahasa tambahan akan dapat membantu murid menyertai tenaga kerja global. Oleh itu, aspirasi Kementerian adalah untuk memastikan setiap murid dari peringkat rendahhingga menengah, berpeluang mempelajari bahasa tambahan.

Pada tahun-tahun permulaan, Kementerian akan memberikan tumpuan untukmenambahkan bilangan guru bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa Arab bagi memastikan bilangan guru bahasa-bahasa itu sepadan dengan keperluan murid.

Apabila sistem pendidikan Negara dapat meningkatkan kebolehan dan keupayaan, Kementerian akan memperkenalkan bahasa penting lain seperti bahasa Sepanyol, Bahasa Perancis dan bahasa Jepun. Pengajaran bahasa tambahan juga akan dimasukkan dalamwaktu pengajaran di sekolah menengah, sepertidalam KSSR.

Anjakan 2: Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasaMalaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan

Page 36: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

36

Page 37: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

37

Page 38: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

38

Page 39: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

39

Page 40: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

40

Page 41: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

41

Page 42: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

42

Page 43: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

43

Page 44: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

44

Page 45: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

Dasar 60:40 Perlaksanaan, Isu dan cabaran

45

Page 46: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

PISA dan TIMSSPerlaksanaan, Isu dan cabaran

46

Page 47: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains
Page 48: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

TIMMS dan PISA• Murid Tahun 4• Pelajar Tingkatan 2

• Ujian kemahiran kognitif• Proses pemikiran berbentuk pengetahuan,

aplikasi dan penaakulan•

Page 49: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

• Dibekalkan ilmu pengetahuan dan kemahiran untukberjaya dalam hidup

• Pembangunan kandungan pengetahuan yang kukuhmenerusi sains, matemayik dan Bahasa

• Isunya:

Page 50: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains
Page 51: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

KBATPerlaksanaan, Isu dan cabaran

51

Page 52: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

Program i-Think Perlaksanaan, Isu dan Cabaran

52

Page 53: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

FROG Vle….Perlaksanaan, Isu dan Cabaran

53

Page 54: GC6033: Isu-isu Pendidikan · PDF file•Kumpul segala bentuk maklumat yang berkaitan ... dalam perkembangan teknologi terkini ... •Isu moral dan etika dalam pendidikan sains

SEKIAN TERIMA KASIH

54