fyzikální základy procesu řezání tvorba třísky, tvorba povrchů

  • Published on
    14-Jan-2016

  • View
    44

  • Download
    0

DESCRIPTION

fyzikln zklady procesu ezn tvorba tsky, tvorba povrch ezn proces obrbc systm vstup parametry obroben plochy Mechanizmus tvoen tsky Ortogonln ezn Obecn ezn Krystalick ltky tska tven Nekrystalick ltky tska netven. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Snmek 1

fyzikln zklady procesu ezntvorba tsky, tvorba povrchezn proces obrbc systm vstup parametry obroben plochyMechanizmus tvoen tskyOrtogonln ezn Obecn eznKrystalick ltky tska tvenNekrystalick ltky tska netven

Realizace eznho procesua) ortogonln ezn, b) obecn ezn

1Plastick deformace voblasti tvoen tsky pi ortogonlnm ezn1.1 Primrn plastick deformaceVelikost a tvar deforman oblasti ovlivuj: fyzikln vlastnosti deformovanho materilu ezn rychlost vc nstrojov ortogonln hel ezu o nstrojov ortogonlnm hel ela o

Pi zven vc se deforman oblast zuuje a to tak, e hly M a N rostou Rovina stihu Psh urit zna mezi tskou a obrobkem

1.2Sekundrn plastick deformace

Schematick znzornn tvorby tsky

Schematick znzornn tvorby tsky

Oblasti primrn a sekundrn deformace

1.3Kvantifikace hlu roviny stihu

Model tvorby tsky - hel roviny stihuKoen tsky- vbrus

Velikost hlu - teorie minimln vynaloen prce

Dynamick pomry pi ortogonlnm ezn a kvantifikace hlu roviny stihu

Dynamick pomry pi ortogonlnm ezn a kvantifikace hlu roviny stihu F - celkov ezn sla Fc - ezn sla Ff - posuvov slaFsh - tangenciln sla vrovin stihu FshN - normlov sla vrovin stihuF - tangenciln sla psobc na ele nstroje FN - normlov sla ela nstrojet - tec hel mezi odchzejc tskou a elem nstroje = o + - ( 90 - t ) = t + o+ - 90o

Tangenciln sla vrovin stihu Fsh

k - stedn hodnota kritickho smykovho napt ve stin rovin bD- jmenovit ka tsky

Pro zjednoduen se zavede konstanta K = k . hD . bD

hel roviny stihu se stanov jako minimum posledn funkcePrvn derivace se polo nule a stanov se hodnota

K 0 sin2 .cos2(t + o + - 90o ) 0 cos( 2 + t + o - 90o) = 0 2 + t + o - 90o = 90o

Tsky a jejich technologick charakteristiky2.1 Druhy tvench tsekZkladn druhy tvench tsek pi obrbn kova - plynul lnkovit soudrn b - plynul soudrn lamelovc - tven elementrn d - nepravideln lnkovit plynul e - tven plynul soudrn f - dlen segmentov g - plynul segmentov

Tvary tsek vzvislosti na ce zbru ost ap a posuvu na otku f

Vliv eznch podmnek na tvar tsek

2.2 Souinitel pchovn tsky

Rovnost objem materilu na vstupu a vstupu ze zny eznAD . vc = ADc . vt

Souinitel pchovn tsky AD = hD . bD; ADc = hDc . bDc ; bDc bD

2.3Objemov souinitel tsek

Vt - objem voln loench tsekVm - objem odebranho materilu korespondujc sVt

3 Nrstek a jeho vliv na ezn proces

Pohyb tsky po ele nstroje tlaky, teplotyUrit ezn podmnky - zadrn Vznik zny kluzu mezi tskou a povrchovou plochou ela Kontakt mezi tskou a nstrojem - ti seky A,B,C Nrstek - studen nvar materilu obrobku na bitu nstroje Nrstek je nestabiln - vznik a zanik suritou frekvencVy opoteben ela nstroje, Zhoren jakosti povrchu

Zabrnn vzniku nrstku zven ezn rychlostizvten hlu elaaplikace vhodnch povlak ezn sti nstrojepouit innho chlazen

Konec pednky

Fyzikln zklady procesu ezn tvorba tsky, tvorba povrch

Dkuji za pozornost