ff.unsa.ba Centralni raspored Mali amfiteatar (Soba 30) Ljetni semestar studijske 2019/2020. godine

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ff.unsa.ba Centralni raspored Mali amfiteatar (Soba 30) Ljetni semestar studijske 2019/2020. godine

 • Služba za informatičku podršku

  Centralni raspored

  Ljetni semestar studijske 2019/2020. godine

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Raspored je printan 14/02/2020.

 • Centralni raspored Mali amfiteatar (Soba 30) Ljetni semestar studijske 2019/2020. godine

  Sat/

  Dan 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

  P o

  n e

  d je

  lj ak

  Bosanki,

  Hrvatski, Srpski

  jezik II (predavanja )

  prof. dr. Amela

  Šehović

  Bosanki,

  Hrvatski, Srpski

  jezik II

  (V I grupa )

  Azra Hodžić-

  Čavkić, MA

  U to

  ra k

  Odsjek za

  psihologiju

  Uvod u

  psihopatologiju,

  (S)

  doc. dr. Sabina

  Alispahić

  Sr ij

  e d

  a Č

  et vr

  ta k

  P e

  ta k

  Odsjek za anglistiku

  Odabrane teme iz

  britanske historije i

  kulture

  seminar - II grupa

  doc. dr. Lejla

  Mulalić

  Odsjek za anglistiku

  Odabrane teme iz

  britanske historije i

  kulture

  seminar - III grupa

  doc. dr. Lejla

  Mulalić

  Odsjek za psihologiju

  Savjetovanje i psihoterapija

  (P)

  Prof. dr. Enedina Hasanbegović-

  Anić

  Odsjek za psihologiju

  Pedagogija

  (P)

  Doc. dr. Emina Dedić Bukvić

  Odsjek za psihologiju

  Metodologija eksperimentalne

  psihologije

  (V)

  Doc. dr. Ratko Đokić

  I grupa

  Odsjek za psihologiju

  Metodologija eksperimentalne

  psihologije

  (V)

  Doc. dr. Ratko Đokić

  II grupa

  Odsjek za orijentalnu filologiju

  Morfologija turskog jezika

  (lektorske vježbe ) J/D

  Dr. Demet Gülçiçek

  Odsjek za orijentalnu filologiju

  Teorija i metodologija

  proučavanja književnosti *

  (predavanja )

  Prof. dr. Munir Mujić

  * za sve studente (A,T,P)

  Odsjek za orijentalnu filologiju

  Morfologija turskog jezika

  (predavanja ) J/D

  Prof.dr. Sabina Bakšić

  Osnove psihologije

  (P)

  zajednički predmet

  Prof. dr. Sabina Alispahić

  Akademsko pisanje

  predavanja + vježbe

  zajednički predmet

  prof. dr. Senada Dizdar/

  Feđa Kulenović

  Engleski jezik 2,

  opći predmet

  doc. dr. Nejla Kalajdžisalihović/

  Matea Tolić, MA

  Engleski jezik 2,

  opći predmet

  doc. dr. Nejla Kalajdžisalihović/

  Nermina Čordalija, MA

  Odsjek za psihologiju

  Psihologija grupa i međugrupnih

  odnosa

  (P)

  prof. dr. Saša Drače

  Odsjek za psihologiju

  Neuropsihologija

  (V)

  prof. dr. Maida Koso-Drljević

  Odsjek za pedagogiju

  Specijalna pedagogija 6

  (predavanja )

  SPEC. PED

  prof. dr. Lejla Kafedžić

  Odsjek za pedagogiju

  Školska pedagogija 2.

  (predavanja )

  PED/SPEC. PED

  Doc. dr. Lejla Osmić

  Odsjek za pedagogiju

  Sociologija obrazovanja.

  (predavanja )

  PED/SPEC. PED

  Doc. dr. Lejla Osmić

  Pedagogija 2

  (predavanja + vježbe )

  doc. dr. Dženeta Camović

  Odsjek za germanistiku

  Pedagogija 2

  predavanja + vježbe

  (prof. dr. Mirjana Mavrak/

  Amina Smajović, MA)

  Sociologija,

  opći predmet

  (P+V )

  doc. dr. Vedad Muharemović

  Odsjek za psihologiju

  Psihologija djetinjstva i

  adolescencije

  (V)

  Doc. dr. Đenita Tuce

  I grupa

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 • Centralni raspored Soba 49 Ljetni semestar studijske 2019/2020. godine

  Sat/

  Dan 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

  P o

  n e

  d je

  lj ak

  U to

  ra k

  Sr ij

  e d

  a Č

  e tv

  rt ak

  Odsjek za

  sociologiju

  Sociologija

  politike II

  (vježbe )

  SOC/ETNO

  Doc. dr. Jelena

  Gaković

  P e

  ta k

  Odsjek za filozofiju

  Historija filozofije IV

  (predavanja )

  FIL/FIL-SOC

  Prof. dr. Samir Arnautović

  Odsjek za filozofiju

  Teorija spoznaje

  (Epistemologija)

  (predavanja )

  FIL/FIL-SOC

  Doc. dr. Kenan Šljivo

  Odsjek za sociologiju

  Statistika u društvenim

  istraživanjima

  (vježbe )

  SOC

  Prof. dr. Almira Arnaut-Berilo

  Odsjek za filozofiju, Odsjek sociologiju

  Logika s metodologijom socioloških istraživanja I

  (Simbolička logika)

  (vježbe )

  FIL/FIL-SOC

  Doc. dr. Kenan Šljivo

  Odsjek za filozofiju

  Ontologija III/2

  (vježbe )

  FIL

  Prof. dr. Samir Arnautović

  Odsjek za filozofiju

  Historija filozofije III

  (predavanja )

  FIL/FIL-SOC

  Prof. dr. Samir Arnautović

  Odsjek za sociologiju

  IP Teorijska sociologija

  (vježbe )

  SOC

  Doc. dr. Tomislav Tadić

  Odsjek za filozofiju

  Ontologija I/2

  (predavanja )

  FIL/FIL-SOC

  Prof. dr. Samir Arnautović

  Odsjek za filozofiju

  Ontologija III/2

  (predavanja )

  FIL

  Prof. dr. Samir Arnautović

  Odsjek za sociologiju

  Sociologija znanja i znanosti

  (predavanja )

  SOC

  Doc. dr. Vedad Muharemović

  Odsjek za sociologiju

  Sociologija znanja i znanosti

  (seminar )

  SOC

  Doc. dr. Vedad Muharemović

  Odsjek za filozofiju

  IP Filozofija za djecu.

  (predavanja + seminar )

  FIL

  prof. dr. Nevad Kahteran

  Odsjek za filozofiju

  Estetika II

  (vježbe )

  FIL/FIL-SOC

  Doc. dr. Kenan Šljivo

  Odsjek za sociologiju

  Socijalna psihologija.

  (predavanja )

  Doc. dr. Nina Hadžiahmetović

  Odsjek za filozofiju

  Historija filozofije III

  (vježbe )

  FIL/FIL-SOC

  Dr. Džana Rahimić

  Odsjek za filozofiju

  Teorija spoznaje

  (Epistemologija)

  (vježbe )

  FIL/FIL-SOC

  Doc. dr. Kenan Šljivo

  Odsjek za filozofiju, Odsjek za sociologiju

  Sociologija politike II

  (predavanja )

  ETNO/SOC/FIL-SOC

  Doc. dr. Jelena Gaković

  Odsjek za filozofiju, Odsjek za

  sociologiju

  Sociologija politike II

  (vježbe )

  SOC/FIL-SOC

  Doc. dr. Jelena Gaković

  Odsjek za filozofiju

  Ontologija I/2

  (vježbe )

  FIL/FIL-SOC

  Prof. dr. Samir Arnautović

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 • Centralni raspored Soba 50 Ljetni semestar studijske 2019/2020. godine

  Sat/

  Dan 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

  P o

  n e

  d je

  lj ak

  Bosanki, Hrvatski,

  Srpski jezik II

  (vježbe )

  SOC

  Azra Ahmetspahić-

  Peljto, MA

  U to

  ra k

  Sr ij

  e d

  a

  Odsjek za

  psihologiju

  Epistemologija

  (S)

  Prof. dr. Ugo

  Vlaisavljević

  Č et

  vr ta

  k P

  e ta

  k

  Odsjek za sociologiju

  Uvod u sociologiju II

  (vježbe )

  SOC/FIL-SOC/ETNO

  Doc.dr. Tomislav Tadić

  Odsjek za filozofiju, Odsjek za

  sociologiju

  Sociologija kulture II

  (predavanja )

  FIL-SOC/SOC/ETNO

  Doc. dr. Tomislav Tadić

  Odsjek za filozofiju

  Historija filozofije II/2

  (vježbe )

  FIL/FIL-SOC

  Dr. Džana Rahimić

  Odsjek za filozofiju, Odsjek za sociologiju

  Opća sociologija II

  (predavanja )

  ETNO/SOC/FIL-SOC

  Prof. dr. Salih Fočo

  Odsjek za filozofiju

  Historija filozofije I/2

  (vježbe )

  FIL/FIL-SOC

  Dr. Džana Rahimić

  Odsjek za filozofiju, Odsjek za sociologiju

  Opća sociologija II

  (vježbe )

  ETNO/SOC/FIL-SOC

  Doc.dr. Tomislav Tadić

  Odsjek za sociologiju

  Sociologija komunikacije II

  (predavanja )

  SOC/ETNO/FIL-SOC

  Doc. dr. Jelena Gaković

  Odsjek za sociologiju

  Sociologija komunikacije II

  (vježbe )

  SOC/ETNO/FIL-SOC

  Doc. dr. Jelena Gaković

  Odsjek za sociologiju

  Savremena sociologija II

  (predavanja )

  SOC

  Doc. dr. Adnan