of 28 /28
Român Imprimanta hp deskjet 6120 series FDR_RG.book Page i Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

FDR RG.book Page i Wednesday, July 31, 2002 6:51 AMh10032. · O meniune Atenie indic o posibil defectare a imprimantei HP sau a altor echipamente. De exemplu: Atenie! Nu atingei duzele

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FDR RG.book Page i Wednesday, July 31, 2002 6:51 AMh10032. · O meniune Atenie indic o posibil...

 • Român�

  Imprimanta hp deskjet 6120 series

  FDR_RG.book Page i Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • ii

  Rom

  ân�

  FDR_RG.book Page ii Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 1

  Român�

  Ghid de referin��

  Prezentarea imprimantei hp deskjet 6120 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ce se afl� în cutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

  Conectivitate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Cablu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Re�ea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

  G�sirea informa�iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Vizualizarea User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv . . . . . . . .6Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  Butoane şi l�mpi indicatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Buton de anulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Indicator pentru starea cartuşului de imprimare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Buton şi indicator de reluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Buton şi indicator de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8L�mpi indicatoare ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  Ethernet încorporat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Indicatoare luminoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Pagina configura�iei de re�ea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Pagin� web intern� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Conectarea imprimantei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Instalarea softului imprimantei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

  Cartuşele de imprimare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Depanarea instal�rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13USB Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Depanare: ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  Contactarea asisten�ei hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Procesul de asisten�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Actualiz�ri ale softului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Asisten�� HP prin telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Repararea produsului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Ob�inerea prelungirii garan�iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  Declara�ie de garan�ie limitat� pentru imprimanta hp . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Specifica�iile produsului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Num�rul de reglementare al modelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

  Imprimanta hp deskjet 6120 seriesCuprins

  FDR_RG.book Page 1 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 2

  Rom

  ân�

  Edi�ia 1 septembrie 2002

  Drepturi de autor 2002 Compania Hewlett-Packard

  Not�Informa�iile con�inute în acest document pot fi modificate f�r� o notificare prealabil�.

  Hewlett-Packard nu ofer� nici un fel de garan�ii în ceea ce priveşte acest material, inclusiv, dar nu limitat la, garan�iile implicite de vandabilitate şi adaptare pentru un anumit scop.

  Hewlett-Packard nu va fi responsabil pentru erorile con�inute în prezenta sau pentru pagube accidentale sau secundare în leg�tur� cu furnizarea, caracteristicile sau folosirea acestui material.

  Nici o parte a acestui document nu poate fi fotocopiat�, reprodus� sau tradus� într-o alt� limb� f�r� aprobarea scris� prealabil� a companiei Hewlett-Packard.

  Certific�riMicrosoft şi Windows sunt m�rci înregistrate ale corpora�iei Microsoft.

  Adobe şi Acrobat sunt m�rci înregistrate ale lui Adobe Systems Incorporated.

  Mac, Macintosh, AppleTalk şi Mac OS sunt m�rci ale companiei Apple Computer, Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ��ri/regiuni.

  Termeni şi conven�iiUrm�torii termeni şi conven�ii se folosesc în acest Ghid de referin��:

  TermeniImprimanta hp deskjet 6120 series poate fi denumit� imprimanta HP Deskjet 6120, HP Deskjet, imprimanta HP sau imprimanta.

  SimboluriSimbolurile > v� ghideaz� printr-o serie de secven�e de program. De exemplu:

  Face�i clic pe Start > Programs (Programe) > Hewlett-Packard > [hp deskjet printer] (imprimanta hpdeskjet) > Release notes (Notele versunii) pentru a vedea Release notes (Notele versiunii).

  Aten�ion�riO men�iune Aten�ie indic� o posibil� defectare a imprimantei HP sau a altor echipamente. De exemplu:

  Aten�ie! Nu atinge�i duzele de cerneal� sau contactele de cupru ale cartuşelor de imprimare. Atingerea acestor componente va avea ca rezultat înfundarea duzelor, defec�iuni legate de cerneal� şi contacte electrice defectuoase.

  FDR_RG.book Page 2 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 3

  Român�

  Prezentarea imprimantei hp deskjet 6120 seriesCe se afl� în cutieV� mul�umim c� a�i cump�rat o imprimant� hp deskjet 6120 series! Cutia imprimantei dumneavoastr� con�ine urm�toarele obiecte:

  1. imprimant�2. modul de imprimare fa��-verso (duplexor)3. postere de setup (instalare) 4. acest ghid de referin��

  5. CD cu softul imprimantei6. cartuş de imprimare negru (hp 45) 7. cartuş de imprimare tricolor (hp 78)8. cablu(ri) de alimentare

  Dac� din cutia dumneavoastr� lipseşte unul din aceste obiecte, contacta�i distribuitorul HP sau contacta�i Asisten�a HP. Consulta�i „Contactarea asisten�ei hp” la pagina 20 pentru informa�ii suplimentare.

  �� �

  Drivere de imprimant� pentru Mac OS 8.6, 9.04+ şi Mac OS X Classic sunt disponibile pe site-ul Internet HP: http://www.hp.com/support

  FDR_RG.book Page 3 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 4

  Rom

  ân�

  ConectivitateAceast� imprimant� are mai multe op�iuni de conectivitate:

  • Cablu USB• Re�ea

  Cablu USBCump�ra�i un cablu compatibil cu standardul Universal Serial Bus 2.0 cu vitez� maxim� (USB – magistral� serial� universal�). Se foloseşte la sistemele Windows 98, Me, 2000, XP şi/sau Macintosh.

  Re�eaAmbele platforme, atât Windows cât şi Macintosh, ofer� mai multe moduri de conectare a imprimantei la o re�ea.

  Windows

  Conexiune f�r� firUtiliza�i un server de imprimare f�r� fir HP Jetdirect 380x extern pentru a face imprimanta disponibil� într-o re�ea f�r� fir (pentru instruc�iuni, consulta�i documenta�ia serverului de imprimare).

  Conexiune în re�ea cablat�Utiliza�i adaptorul ethernet încorporat pentru a conecta imprimanta la o re�ea ethernet (consulta�i „Ethernet încorporat” la pagina 9).

  Macintosh

  Conexiune f�r� firUtiliza�i un server de imprimare f�r� fir HP Jetdirect 380x extern pentru a face imprimanta disponibil� într-o re�ea f�r� fir (pentru instruc�iuni, consulta�i documenta�ia serverului de imprimare).

  Conexiune în re�ea cablat�Utiliza�i adaptorul ethernet încorporat pentru a conecta imprimanta la o re�ea ethernet (consulta�i „Ethernet încorporat” la pagina 9).

  Calculatoarele Macintosh care ruleaz� Mac OS 8.6 se pot conecta la imprimant� numai prin portul USB al imprimantei.

  Numai calculatoarele Macintosh care ruleaz� Mac OS 9.04+ sau Mac OS X v10.1+ şi care suport� TCP/IP pot s� comunice cu imprimanta prin intermediul adaptorului ethernet încorporat.

  FDR_RG.book Page 4 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 5

  Român�

  G�sirea informa�ieiÎmpreun� cu imprimanta HP Deskjet se livreaz� mai multe documente. Ele con�in instruc�iuni privind instalarea softului imprimantei, conectarea imprimantei la o re�ea, operarea imprimantei şi g�sirea informa�iei.

  consulta�i... pentru informa�ii despre... platform�

  Posterul de instalare Windows

  • Depanarea instal�rii• Instalarea softului şi hardului imprimantei

  Windows

  Posterul de setup (instalare) Macintosh

  Instruc�iunile de instalare Macintosh Macintosh

  Acest ghid de referin��

  • Con�inutul cutiei imprimantei• Mai multe informa�ii de depanare a instal�rii• Asisten�� HP• Garan�ia imprimantei HP

  WindowsMacintosh

  Printer Assistant (Asistentul de imprimare)

  • Documenta�ia imprimantei, inclusiv ghidul utilizatorului în format interactiv

  • Asisten�� HP• Solu�ii pentru productivitate• Leg�turi c�tre informa�ii despre cump�rarea

  materialelor consumabile şi a altor produse HP

  • Utilitare ale imprimantei şi ale softului• Informa�ii despre re�ea, inclusiv:

  • Utilizarea imprimantei în re�ea• Instalarea serverelor de imprimare şi a

  conexiunilor ethernet f�r� fir

  Windows

  User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv

  Informa�ii complete despre produs, inclusiv:• Folosirea, între�inerea şi depanarea

  imprimantei• Declara�ia de garan�ie• Declara�ia referitoare la protec�ia mediului şi

  note de reglementare(Pentru instruc�iuni de accesare, consulta�i “Vizualizarea User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv” la pagina 6.)

  Macintosh

  Notele versiunii

  Probleme cunoscute de compatibilitate soft:• Face�i clic pe Start > Programs (Programe) >

  Hewlett-Packard > [hp deskjet printer] (imprimanta hp deskjet) > release notes (notele versiunii)

  Windows

  hp deskjet3820 series

  FDR_RG.book Page 5 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 6

  Rom

  ân�

  Vizualizarea User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv prezint� instruc�iuni despre utilizarea imprimantei HP. Se furnizeaz�, de asemenea, informa�ii pentru a v� ajuta s� rezolva�i eventualele probleme pe care le-a�i putea avea cu imprimanta.

  WindowsCând instala�i softul imprimantei, User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv se instaleaz� automat. Deschide�i User’s guide (Ghidul utilizatorului) cu ajutorul HP Printer Assistant (Asistentul de imprimare HP), un instrument care ofer� de asemenea:

  • Informa�ii privind imprimarea în re�ea• Îndrumare pentru clien�i, prin

  asisten�a HP• Solu�ii pentru productivitate• Leg�turi c�tre informa�ii despre

  cump�rarea materialelor consumabile şi a altor produse HP

  • Utilitare ale imprimantei şi ale softuluiPictograma HP Printer Assistant (Asistentul de imprimare HP) este afişat� pe spa�iul de lucru Windows dup� ce instala�i softul imprimantei.

  Accesul la User’s guide (Ghidul utilizatorului) Pentru a vizualiza User’s guide (Ghidul utilizatorului):

  1. Face�i dublu clic pe pictograma HP printer assistant (Asistentul de imprimare HP) din spa�iul de lucru al calculatorului. Apare HP Printer Assistant.

  2. Face�i clic pe butonul Documentation (Documenta�ie).

  3. Face�i clic pe Printer user’s guide (Ghidul utilizatorului imprimantei).

  Pute�i deschide User’s guide (Ghidul utilizatorului) şi din meniul Start, f�când clic pe Start > Programs (Programe) > Hewlett-Packard > [hp deskjet printer] (imprimanta hp deskjet) > User’s guide (Ghidul utilizatorului).

  Versiuni Adobe Acrobat ale User’s guide (Ghidul utilizatorului)

  User’s guide (Ghidul utilizatorului) este disponibil şi în urm�toarele limbi:

  • Arab�• Greac�• Ebraic�• Turc�

  Dac� dori�i s� vizualiza�i User’s guide (Ghidul utilizatorului) într-una din aceste limbi:

  1. Face�i dublu clic pe pictograma HP printer assistant din spa�iul de lucru al calculatorului.

  2. Face�i clic pe butonul Documentation din ecranul HP Printer Assistant.

  3. Face�i clic pe Printer user’s guide (Ghidul utilizatorului imprimantei).

  4. Selecta�i User’s guide is available in other languages (Ghidul utilizatorului este disponibil în alte limbi) în partea inferioar� a ecranului.

  FDR_RG.book Page 6 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 7

  Român�

  5. Introduce�i CD-ul cu softul imprimantei în unitatea de CD-ROM a calculatorului.

  6. Din lista care apare, selecta�i limba dumneavoastr�.• Dac� Acrobat Reader este instalat

  pe calculator, se afişeaz� User’s guide (Ghidul utilizatorului).

  • Dac� Acrobat Reader nu este instalat pe calculator, el se instaleaz� automat, apoi se afişeaz� User’s guide (Ghidul utilizatorului).

  MacintoshPentru a vizualiza User’s guide (Ghidul utilizatorului) în Mac OS 8.6 şi 9.04+, este necesar Adobe Acrobat 4.0 sau o versiune ulterioar�. Dac� nu ave�i Acrobat Reader, instala�i-l de pe CD-ul cu softul imprimantei.

  Pentru a deschide User’s guide (Ghidul utilizatorului):

  1. Introduce�i CD-ul cu softul imprimantei în unitatea de CD-ROM a calculatorului. Apare ecranul HP Deskjet.

  2. Selecta�i folderul User’s Manuals (Manualele utilizatorului) corespunz�tor limbii dumneavoastr�.

  3. Efectua�i una din urm�toarele opera�ii:• Face�i dublu clic pe pictograma

  User’s Guide (Ghidul utilizatorului) dac� Acrobat Reader este instalat pe calculator.

  • (Mac OS 8.6 şi 9.x) Face�i dublu clic pe pictograma Reader Installer (Instalare Reader) dac� Acrobat Reader nu este instalat pe calculator.

  Adobe Acrobat Reader se instaleaz� automat. Dup� ce s-a instalat, face�i dublu clic pe pictograma User’s Guide (Ghidul utilizatorului) pentru a afişa Ghidul utilizatorului.

  Pentru a vizualiza User’s guide (Ghidul utilizatorului), utiliza�i Acrobat 4.0 sau o versiune ulterioar�.

  Dac� utiliza�i un sistem de operare Mac OS X v10.1+ , vizualiza�i User’s guide (Ghidul utilizatorului) cu Adobe Acrobat Reader 5.0 (disponibil gratuit pe site-ul www.adobe.com). Nu ve�i putea naviga prin User’s guide (Ghidul utilizatorului) utilizând Preview (Previzualizare).

  FDR_RG.book Page 7 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 8

  Rom

  ân�

  Butoane şi l�mpi indicatoareButoanele imprimantei permit pornirea şi oprirea imprimantei, anularea unei opera�ii de imprimare sau reluarea opera�iei de imprimare. L�mpile indicatoare ofer� indicii vizuale privind starea imprimantei.

  1. buton de anulare 2. indicator pentru starea cartuşului de imprimare 3. buton şi indicator de reluare 4. buton şi indicator de alimentare 5. indicator de conexiune 6. indicator de activitate

  Buton de anularePrin ap�sarea butonului Anulare se anuleaz� opera�ia curent� de imprimare.

  Indicator pentru starea cartuşului de imprimareSimbolul Starea cartuşului de imprimare se ilumineaz� intermitent atunci când un cartuş de imprimare mai are pu�in� cerneal� sau este instalat incorect, sau atunci când capacul superior al imprimantei este deschis.

  Buton şi indicator de reluareIndicatorul Reluare se aprinde cu intermiten�� când este necesar� o anumit� ac�iune, cum ar fi alimentarea cu hârtie sau înl�turarea unui blocaj al hârtiei. Dup� ce ac�iunea a fost încheiat�, ap�sa�i butonul Reluare pentru a continua imprimarea.

  Buton şi indicator de alimentareButonul Alimentare permite pornirea şi oprirea imprimantei. Imprimanta are nevoie de câteva secunde pentru a intra în func�iune dup� ce ap�sa�i butonul Alimentare. Indicatorul verde de lâng� butonul Alimentare se aprinde cu intermiten�� când imprimanta proceseaz�.

  Aten�ie! Folosi�i întotdeauna butonul Alimentare, situat pe panoul frontal al imprimantei, pentru a porni şi a opri imprimanta. Pornirea şi oprirea imprimantei folosind prelungitoare cu cap multi-priz�, siguran�e automate sau întrerup�toare de perete pot cauza defectarea imprimantei.

  L�mpi indicatoare ethernetPentru descrierea l�mpilor indicatoare ethernet ale imprimantei, consulta�i „Ethernet încorporat” la pagina 9.

  ��

  ��

  LINK ACT

  FDR_RG.book Page 8 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 9

  Român�

  Ethernet încorporatAdaptorul ethernet încorporat permite conectarea imprimantei la o re�ea ethernet, f�r� s� fie necesar un server de imprimare extern.

  1. indicator de conexiune 2. indicator de activitate

  Indicatoare luminoaseIndicatorul de conexiune este aprins când imprimanta este sub tensiune şi este conectat� la o re�ea ethernet.

  Indicatorul de activitate se aprinde cu intermiten�� când imprimanta primeşte sau transmite date prin conexiunea ethernet.

  Pagina configura�iei de re�eaPagina configura�iei de re�ea ofer� informa�ii utile despre conexiunea ethernet a imprimantei.

  Pentru a imprima pagina configura�iei de re�ea, ap�sa�i butonul Anulare (X) când imprimanta este sub tensiune şi nu are activitate.

  Pagin� web intern�Utiliza�i pagina de web intern� a imprimantei pentru a vedea informa�ii despre re�ea şi pentru a configura set�rile de re�ea.

  Parcurge�i paşii urm�tori pentru a deschide pagina de web intern� a imprimantei:

  1. Verifica�i dac� atât imprimanta cât şi calculatorul sunt conectate la re�ea.

  2. Lansa�i browser-ul de Internet (utiliza�i Microsoft Internet Explorer 5.0 sau mai recent sau Netscape 4.75 sau mai recent).

  3. Introduce�i URL-ul imprimantei în caseta Address (Adres�) a browser-ului, apoi ap�sa�i tasta Enter.Dac� nu cunoaşte�i URL-ul imprimantei, imprima�i pagina configura�iei de re�ea. URL-ul imprimantei este elementul 2 de pe pagin�.

  Numai calculatoarele Macintosh care ruleaz� Mac OS 9.04+ sau Mac OS X v10.1+ şi care suport� TCP/IP pot s� comunice cu imprimanta prin intermediul adaptorului ethernet încorporat. Imprimanta nu suport� AppleTalk.

  � �

  LINK ACT

  FDR_RG.book Page 9 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 10

  Rom

  ân�

  Conectarea imprimanteiCabluriUtiliza�i un cablu ethernet CAT-5 cu un conector RJ-45 pentru a conecta imprimanta la re�ea.

  Instruc�iuniParcurge�i paşii urm�tori pentru a conecta imprimanta la o re�ea ethernet:

  1. Dac� este necesar, instala�i hardul imprimantei (consulta�i posterul instalare primit împreun� cu imprimanta).

  2. Verifica�i dac� imprimanta este pornit�.

  3. Conecta�i cablul ethernet la un port ethernet al hub-ului sau router-ului.

  4. Conecta�i cablul ethernet la portul ethernet din spatele imprimantei.

  5. Dac� indicatorul de conexiune este aprins, consulta�i „Instalarea softului imprimantei” în sec�iunea urm�toare.

  Dac� indicatorul de conexiune este stins, verifica�i urm�toarele:• Imprimanta este pornit�. • Hub-ul sau router-ul este pornit. • Toate conexiunile cablurilor

  sunt sigure. • Utiliza�i un cablu ethernet.

  DepanareDac� ave�i probleme la instalarea softului imprimantei, consulta�i „Depanare: ethernet” la pagina 18.

  Instalarea softului imprimanteiWindows1. Introduce�i CD-ul cu softul imprimantei

  în unitatea de disc CD-ROM a calculatorului.

  2. Urma�i instruc�iunile de pe ecran şi utiliza�i informa�iile urm�toare pentru a finaliza instalarea. • Printer connection (Conexiunea

  imprimantei): Connected via network (Conectat� prin re�ea)

  • Network setup (Instalare în re�ea): Basic network setup for a PC or server (Instalare simpl� în re�ea pentru un PC sau server)

  3. Dup� ce a�i terminat instalarea, urma�i instruc�iunile de pe ecran pentru a imprima o pagin� de prob�.

  Aten�ie! Nu utiliza�i un cablu telefonic pentru a conecta imprimanta la o re�ea ethernet şi nu conecta�i imprimanta la o priz� de telefon.

  FDR_RG.book Page 10 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 11

  Român�

  MacintoshNumai calculatoarele Macintosh care ruleaz� Mac OS 9.04+ sau Mac OS X v10.1+ şi care suport� TCP/IP pot s� comunice cu imprimanta prin intermediul adaptorului ethernet încorporat.

  Mac OS X v10.1+1. Introduce�i CD-ul cu softul imprimantei

  în unitatea de disc CD-ROM a calculatorului. Apare fereastra cu con�inutul CD-ului

  2. Face�i dublu clic pe pictograma hp deskjet installer (programul de instalare hp deskjet). Apare fereastra programului de instalare hp deskjet.

  3. Selecta�i OS X installer (programul de instalare pentru OS X), apoi face�i clic pe butonul Install (Instalare).

  4. Dup� ce instalarea se termin�, deschide�i Print Center (Centru de imprimare).

  5. Face�i clic pe butonul Add Printer (Ad�ugare imprimant�).Apare caseta de dialog Add Printer (Ad�ugare imprimant�).

  6. Selecta�i hp deskjet IP din meniul pop-up. Apare caseta de dialog Discover Printer (C�utare imprimant�).

  7. Face�i clic pe butonul Discover (C�utare). Când imprimanta a fost g�sit�, numele ei apare în lista de imprimante.

  8. Selecta�i numele imprimantei din lista de imprimante.

  9. Face�i clic pe butonul Add (Ad�ugare). 10. Închide�i Print Center (Centru de

  imprimare).

  Mac OS 9.04+Desc�rca�i driver-ul de imprimant� pentru Mac OS 9.04+ şi instruc�iunile de instalare de pe site-ul Internet HP: http://www.hp.com/support

  DepanareDac� ave�i probleme la instalarea softului imprimantei, consulta�i „Depanare: ethernet” la pagina 18.

  FDR_RG.book Page 11 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 12

  Rom

  ân�

  Cartuşele de imprimareUtilizarea cartuşelor de imprimareImprimanta foloseşte urm�toarele cartuşe de imprimare:

  Pentru mai multe informa�ii, consulta�i aceste sec�iuni din User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv:

  • „checking the print cartridge status” („verificarea st�rii cartuşului de imprimare”)

  • „replacing print cartriges” („înlocuirea cartuşelor de imprimare”)

  • „maintaining print cartridges” („între�inerea cartuşelor de imprimare”)

  • „print cartridge recovery” („recuperarea cartuşului de imprimare”)

  Înlocuirea unui cartuş de imprimarePentru a înlocui un cartuş de imprimare:

  1. Ap�sa�i butonul Alimentare pentru a porni imprimanta.

  2. Deschide�i capacul superior.Suportul cartuşului de imprimare se deplaseaz� la centrul imprimantei.

  3. Ridica�i clema de blocare a suportului.

  4. Scoate�i cartuşul de imprimare din suport, ridicându-l.Pentru a returna la HP cartuşe de imprimare goale, consulta�i „Print cartridge recovery” („Recuperarea cartuşului de imprimare”) din User’s guide (Ghidul utilizatorului).

  5. Scoate�i din ambalaj cartuşul de imprimare cu care îl înlcui�i pe cel vechi, şi scoate�i cu aten�ie banda de plastic. �ine�i cartuşul de imprimare cu banda de cupru în jos.

  1. trage�i de langhet� pentru a scoate banda de plastic

  Aten�ie! Pentru a preveni înfundarea,defec � iun i le legate de cerneal� ş icontactele electrice defectuoase nua t inge � i duze le de ce rnea l� saucontactele de cupru ale cartuşului deimprimare şi nu scoate�i benzile de cupru.

  6. Împinge�i cu fermitate cartuşul de imprimare în suport.

  7. Aşeza�i la loc clema de blocare a suportului.

  8. Verifica�i dac� tava IN (de intrare) este alimentat� cu hârtie normal�, apoi închide�i capacul superior.

  Cartuş de imprimare

  Cod de serie

  Cod produs

  negru 51645

  tricolor c6578

  Imprimanta tip�reşte automat o pagin� de calibrare de fiecare dat� când înlocui�i un cartuş de imprimare.

  FDR_RG.book Page 12 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 13

  Român�

  Depanarea instal�riiWindowsFolosi�i informa�ia din aceast� sec�iune dac� ave�i probleme cu instalarea imprimantei dumneavoastr� HP. Dac� ave�i nevoie de ajutor dup� ce imprimanta a fost instalat�, consulta�i User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv din Printer Assistant (Asistentul de imprimare). Pentru instruc�iuni, consulta�i „Vizualizarea User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv” la pagina 6 din acest ghid de referin��.

  • Este dezactivat� func�ia Auto-run (pornirea automat�).

  • Calculatorul nu poate g�si programul autorun.exe peCD-ul cu softul imprimantei.

  Cauze posibile... Pentru rezolvarea problemei...

  Programul de instalare nu porneşte automat dup� ce s-a introdus CD-ul.

  1. Introduce�i CD-ul cu softul imprimantei în unitatea CD-ROM a calculatorului. Aten�ie la plasarea corect� a CD-ului.

  2.Selecta�i Start > Run (Executare), apoi face�i clic pe Browse (R�sfoire).

  3.C�uta�i pictograma CD-ROM-ului HPPP, apoi face�i clic pe Open (Deschidere).

  4.Selecta�i Setup (Instalare), apoi face�i clic pe Open (Deschidere).Fişierul de instalare (setup.exe) apare în caseta de dialog Run (Executare).

  5.Face�i clic pe OK.6.Urma�i instruc�iunile de pe ecran pentru a

  instala softul imprimantei.

  Care este problema?

  FDR_RG.book Page 13 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 14

  Rom

  ân�

  Depanarea instal�rii, continuare

  Cauze posibile... Pentru rezolvarea problemei...

  Softul imprimantei pare instalat corect dar imprimanta nu apare atunci când s-a selectat File (Fişier) > Print (Imprimare). Imprimanta nu apare în folderul Printers (Imprimante) din Control Panel (Panoul de control).

  Care este problema?

  Softul imprimantei nu s-a instalat cu succes.

  1.Închide�i toate programele antivirus şi alte aplica�ii care ruleaz� pe calculator.

  2.Introduce�i CD-ul cu softul imprimantei în unitatea CD-ROM.

  3.Urma�i instruc�iunile de pe ecran.Dac� programul de instalare nu porneşte automat, consulta�i „Pentru rezolvarea problemei...” la pagina 13.

  FDR_RG.book Page 14 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 15

  Român�

  USB Windows Folosi�i informa�ia din aceast� sec�iune dac� ave�i probleme cu instalarea imprimantei dumneavoastr� HP cu un cablu USB. Dac� ave�i nevoie de ajutor dup� ce imprimanta a fost instalat�, consulta�i manualul interactiv User’s guide (Ghidul utilizatorului).

  Calculatorul nu a putut localiza driver-ul de imprimant�.

  Cauze posibile... Pentru rezolvarea problemei...

  Opera�ia Plug and Play nu a fost terminat� (New Hardware Wizard (Expertul Hardware nou) nu s-a terminat).

  1.Anula�i New Hardware Wizard (Expertul Hardware nou).

  2.Scoate�i CD-ul cu softul imprimantei din unitatea CD-ROM.

  3.Reintroduce�i CD-ul cu softul imprimantei în unitatea CD-ROM a calculatorului.

  4.Urma�i instruc�iunile de pe ecran pentru a instala softul imprimantei.

  Dac� programul de instalare nu porneşte automat, consulta�i „Pentru rezolvarea problemei...” la pagina 13.

  Care este problema?

  FDR_RG.book Page 15 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 16

  Rom

  ân�

  Depanarea instal�rii: USB Windows, continuare

  Care este problema?

  Cauze posibile...

  1.Închide�i toate programele antivirus şi alte aplica�ii care ruleaz� pe calculator.

  2. Introduce�i CD-ul cu softul imprimantei în unitatea CD-ROM.

  3.Urma�i instruc�iunile de pe ecran.Dac� programul de instalare nu porneşte automat, consulta�i „Pentru rezolvarea problemei...” la pagina 13.

  Pentru rezolvarea problemei...

  Sistemul de operare a încheiat instalarea înainte ca ea s� fie complet�.

  Când am încercat s� instalez softul imprimantei, instalarea s-a oprit. Când am încercat s� instalez din nou, New Hardware Found Wizard (Expertul Hardware nou g�sit) a disp�rut şi portul USB nu a mai fost disponibil.

  FDR_RG.book Page 16 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 17

  Român�

  Depanarea instal�rii: USB Windows, continuare

  Când conectez un cablu USB între imprimant� şi calculator, apare un mesaj “Unknown Device (Dispozitiv necunoscut)”.

  • S-a acumulat electricitate static� în cablul dintre imprimant� şi calculatorul dumneavoastr�.

  • S-ar putea s� ave�i un cablu USB defect.

  1.Deconecta�i cablul USB de la imprimant�.2.Deconecta�i imprimanta de la cablul

  de alimentare.3.Aştepta�i aproximativ 30 secunde.4.Conecta�i cablul de alimentare

  la imprimant�.5.Conecta�i cablul USB la imprimant�.6.Dac� mesajul „Unknown Device”

  („Dispozitiv necunoscut”) apare în continuare în caseta de dialog New Hardware Found (Hardware nou g�sit) şi dac� nu folosi�i Windows 2000, înlocui�i cablul USB sau folosi�i un cablu paralel.

  Pentru rezolvarea problemei...Cauze posibile...

  Care este problema?

  Dac� utiliza�i Windows 2000, mesajul „Unknown Device” („Dispozitiv necunoscut”) nu înseamn� c� exist� o problem�. Totuşi, dac� utiliza�i Windows 98, Me, sau XP, mesajul „Unknown Device” („Dispozitiv necunoscut”) înseamn� c� existã o problem�. Folosi�i paşii de depanare de mai jos pentru a rezolva problema.

  FDR_RG.book Page 17 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 18

  Rom

  ân�

  Depanare: ethernetFolosi�i informa�ia din aceast� sec�iune dac� ave�i probleme cu instalarea imprimantei dumneavoastr� HP cu adaptorul ethernet încorporat. Dac� ave�i nevoie de ajutor dup� ce imprimanta a fost instalat�, consulta�i documenta�ia în format electronic.

  Cablul ethernet nu este ataşat ferm.

  Verifica�i conectarea ferm� a cablului la imprimant� şi la hub sau router. Conectorul face clic atunci când conexiunea este ferm�.

  Cablul ethernet este conectat la imprimant� dar indicatorul de conexiune este stins.

  Nu utiliza�i un cablu ethernet CAT-5.

  Utiliza�i un cablu ethernet CAT-5 cu un conector RJ-45 pentru a conecta imprimanta

  Pentru rezolvarea problemei...Cauze posibile...

  Care este problema?

  Imprimanta nu este pornit�. Ap�sa�i butonul Alimentare pentru a porni imprimanta.

  Hub-ul sau router-ul nu este pornit sau nu func�ioneaz� corect.

  Verifica�i c� hub-ul sau router-ul este pornit. Consulta�i documenta�ia primit� cu hub-ul sau router-ul, pentru a verifica dac� acesta func�ioneaz� corespunz�tor.

  Cablul ethernet este rupt. Utiliza�i un alt cablu ethernet pentru a conecta imprimanta la re�ea.

  FDR_RG.book Page 18 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 19

  Român�

  Depanare: ethernet, continuare

  Imprimanta nu este detectat� în timpul instal�rii softului.

  Imprimanta nu este conectat� la re�ea.

  Conecta�i imprimanta la re�ea (consulta�i „Conectarea imprimantei” la pagina 10).

  Pentru rezolvarea problemei...Cauze posibile...

  Care este problema?

  Calculatorul nu este conectat la re�ea.

  Verifica�i conectarea calculatorului la re�ea.

  Calculatorul nu poate s� identifice adresa IP a imprimantei.

  Windows1.Imprima�i pagina configura�iei de re�ea

  (consulta�i „Pagina configura�iei de re�ea” la pagina 9).

  2.G�si�i adresa IP a imprimantei (elementul 7 de pe pagina configura�iei).

  3.Pe panoul Identify Printer (Identificare imprimant�) din programul de instalare, selecta�i Specify a printer by address (Specificare imprimant� prin adres�), apoi face�i clic pe Next (Urm�torul).

  4.Pe panoul Specify Printer (Specificare imprimant�) din programul de instalare, selecta�i IP Address (Adres� IP).

  5.Introduce�i adresa IP a imprimantei în caseta IP Address (Adres� IP), apoi face�i clic pe OK.

  6.Urma�i instruc�iunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

  MacintoshConsulta�i „ethernet troubleshooting” („depanare ethernet”) din User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv.

  FDR_RG.book Page 19 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 20

  Rom

  ân�

  Contactarea asisten�ei hpAsisten�a HP asigur� consiliere de specialitate privind utilizarea imprimantei HP sau privind rezolvarea problemelor care apar la imprimanta dumneavoastr�.

  Procesul de asisten��Procesul de asisten�� HP func�ioneaz� cel mai eficient când c�uta�i asisten�a în ordinea urm�toare:

  1. Consulta�i User’s guide (Ghidul utilizatorului) din calculator. Consulta�i „Vizualizarea User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv” la pagina 6.

  2. Utiliza�i Internetul în orice moment din zi pentru:• A consulta actualiz�rile de

  software oferite de HP.• A consulta paginile de asisten��

  interactiv� HP pentru ajutor în leg�tur� cu produsul.

  • A trimite un mesaj e-mail la HP.3. Dac� v� afla�i în S.U.A., suna�i la HP

  Customer Care Audio Tips (Sfaturi audio de la serviciul clien�i HP), linia gratuit� de asisten�� automat�, la num�rul (877) 283-4684, pentru a afla solu�ii rapide şi simple la întreb�rile frecvente privind imprimantele HP deskjet.

  4. Contacta�i prin telefon serviciul de asisten�� HP în timpul orelor de lucru.Pentru mai multe informa�ii, consulta�i „Asisten�� HP prin telefon” la pagina 21.

  Disponibilitatea şi op�iunile de asisten�� difer� în func�ie de produs, �ar�/regiune şi limb�.

  Site-uri Internet pentru asisten�� HPDac� ave�i acces la Internet, pute�i ob�ine o mare varietate de informa�ii despre imprimanta dumneavoastr�.

  Vizita�i site-ul nostru de Internet, la adresa www.hp.com/support, pentru ultimele versiuni de soft de imprimant� şi pentru informa�ii de asisten��.

  Mesaje e-mail de asisten�� HPSchimbul de mesaje e-mail v� ofer� r�spunsuri directe la întreb�rile Dvs., r�spunsuri formulate de un tehnician de asisten�� HP. Asisten�a prin e-mail este o modalitate foarte bun� de a pune întreb�ri tehnice şi de a ob�ine r�spunsuri specifice problemei dumneavoastr�.

  Introduce�i întrebarea într-un formular de pe Web şi ve�i ob�ine r�spunsul prin e-mail.

  Actualiz�ri ale softuluiUtiliza�i oricare dintre urm�toarele metode pentru a ob�ine copii şi actualiz�ri ale softului imprimantei:

  • Desc�rca�i softul imprimantei de pe site-ul Internet HP.

  • Telefona�i la serviciul de asisten�� HP pentru a solicita un CD ce con�ine fişierele pentru actualizarea softului.

  Consulta�i „Numere de telefon pentru asisten��” la pagina 22.

  FDR_RG.book Page 20 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 21

  Român�

  Asisten�� HP prin telefonHP asigur� asisten�� gratuit� prin telefon în perioada de asisten�� telefonic� gratuit� a imprimantei.

  Perioada de asisten�� telefonic� gratuit�Lista de mai jos prezint� perioada de asisten�� telefonic� gratuit� pentru �ara/regiunea dumneavoastr�. Se aplic� tarifele standard ale operatorului de telefonie.

  * Europa, Orientul Mijlociu şi AfricaPentru asisten�� telefonic� în Europa, v� rug�m s� consulta�i urm�torul site Internet pentru a afla detaliile şi condi�iile pentru asisten�a telefonic� din �ara/regiunea dumneavoastr�: www.hp.com/support.

  De asemenea, pute�i s� îl întreba�i pe distribuitorul dumneavoastr�, sau s� suna�i la HP la num�rul de telefon men�ionat pentru �ara/regiunea dunmeavoastr�. Consulta�i „Numere de telefon pentru asisten��” la pagina 22.

  Având în vedere efortul nostru contiuu de a ne îmbun�t��ii serviciile de asisten�� telefonic�, v� sf�tuim s� consulta�i site-ul nostru de Internet în mod regulat pentru a ob�ine informa�ii noi privind caracteristicile serviciilor şi livrarea.

  Înainte de a telefonaÎnainte de a telefona, încerca�i aceste op�iuni de asisten�� gratuit�:

  • Consulta�i User’s guide (Ghidul utilizatorului) din calculator; consulta�i „Vizualizarea User’s guide (Ghidul utilizatorului) în format interactiv” la pagina 6

  • Utiliza�i Internetul în orice moment din zi pentru:– A consulta actualiz�rile de software

  oferite de HP– A utiliza paginile de asisten��

  interactiv� HP pentru ajutor în leg�tur� cu produsul

  Dac� problema nu poate fi rezolvat� cu ajutorul op�iunilor de mai sus, telefona�i unui tehnician de asisten�� HP, r�mânând în fa�a calculatorului şi a imprimantei. Pentru un serviciu mai rapid la telefon şi pentru a asigura folosirea eficient� a timpului, fi�i preg�tit s� furniza�i informa�ii despre ce a�i încercat s� face�i pentru a rezolva problema, precum şi despre urm�toarele aspecte:

  • Num�rul modelului de imprimant� (amplasat pe eticheta de pe panoul frontal al imprimantei)

  • Num�rul de serie al imprimantei (amplasat pe partea inferioar� a imprimantei)

  • Sistemul de operare al calculatorului• Versiunea driverului de imprimant�

  (numit şi softul imprimantei)• Mesajele afişate când a

  ap�rut problema• R�spunsuri la aceste întreb�ri:

  – Situa�ia a mai ap�rut şi înainte? O pute�i reproduce?

  – A�i ad�ugat soft sau hard nou în perioada în care a ap�rut problema?

  �ara/regiunea Asisten�� telefonic�

  America de Nord 1 an

  Asia Pacific 1 an

  Europa, Orientul Mijlociu, Africa

  Vezi mai jos*

  America Latin�—inclusiv Mexic

  1 an

  FDR_RG.book Page 21 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 22

  Rom

  ân�

  Numere de telefon pentru asisten��Dac� ave�i nevoie de ajutor pentru rezolvarea unei probleme, telefona�i la serviciul de asisten�� HP folosind unul din numerele de pe prima copert� interioar� a acestui manual. Pentru cea mai recent� list� cu numere de telefon pentru �ara/regiunea dumneavoastr�, consulta�i site-ul de Internet HP la adresa www.hp.com/support.

  Dup� perioada de asisten�� telefonic� gratuit�Dup� perioada de asisten�� telefonic� gratuit�, pute�i ob�ine asisten�� din partea HP contra unui cost suplimentar. Lua�i leg�tura cu distribuitorul dumneavoastr� HP sau suna�i la num�rul de asisten�� telefonic� stabilit pentru �ara/regiunea dumneavoastr�, pentru a afla op�iunile disponibile de acordare a asisten�ei. Consulta�i „Numere de telefon pentru asisten��” la pagina 22.

  Re�ine�i, asisten�a interactiv� HP este disponibil� întotdeauna gratuit.

  Repararea produsuluiDac� exist� o problem�, urma�i calea recomandat� pentru asisten��. Dac� imprimanta dvs. HP necesit� repara�ii, prezenta�i-o distribuitorului local HP pentru a ob�ine o solu�ie. Acest serviciu este gratuit în timpul perioadei de garan�ie limitat�. Dup� perioada de garan�ie, costul repara�iei vi se va factura.

  Ob�inerea prelungirii garan�ieiDac� dori�i s� prelungi�i garan�ia dup� perioada de garan�ie limitat�, lua�i leg�tura cu distribuitorul dumneavoastr� HP.

  Dac� distribuitorul dumneavoastr� HP nu ofer� contracte de service, telefona�i direct la HP şi interesa�i-v� în leg�tur� cu contractele noastre de service HP.

  FDR_RG.book Page 22 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 23

  Român�

  Declara�ie de garan�ie limitat� pentru imprimanta hp

  A. Sfera de aplicabilitate a garan�iei limitateHewlett-Packard (HP) garanteaz� utilizatorului final c� produsele HP specificate mai sus nu vor avea defecte de material sau manoper� pentru durata specificat� mai sus, aceast� durat� începând la data achizi�ion�rii de c�tre client. Responsabilitatea p�str�rii dovezii datei de cump�rare revine cump�r�torului.

  1. Pentru produsele de soft, garan�ia limitat� a HP se aplic� numai în caz de neexecutare a instruc�iunilor de programare. HP nu garanteaz� c� operarea oric�rui produs va fi neîntrerupt� sau f�r� erori.

  2. Garan�ia limitat� a HP acoper� numai acele defecte care apar ca rezultat al folosirii normale a produsului şi nu se aplic� în nici unul din cazurile enumerate mai jos:• Între�inere sau modificare incorect�

  sau inadecvat�;• Soft, interfa��, suporturi, componente sau

  materiale consumabile nefurnizate sau neaprobate de HP; sau

  • Operare în afara specifica�iilor produsului.

  3. Pentru imprimantele HP, folosirea unui cartuş de cerneal� care nu provine de la HP sau a unui cartuş reumplut nu afecteaz� nici garan�ia fa�� de client, nici vreun contract de asisten�� cu clientul. Totuşi, dac� defec�iunea imprimantei poate fi atribuit� folosirii unui cartuş care nu provine de la HP sau a unui cartuş reumplut, HP va factura remedierea defec�iunii la pre�urile sale standard pentru timp şi materiale.

  4. Dac� HP primeşte, în timpul perioadei aplicabile de garan�ie, înştiin�are despre defecte în orice produs de soft, suport sau

  cartuş de cerneal� care se afl� sub inciden�a garan�iei, HP va înlocui produsul defect. Dac� HP este înştiin�at, în timpul perioadei aplicabile de garan�ie, despre defecte la orice produs hard acoperit de garan�ia HP, HP fie va repara, fie va înlocui produsul defect, la alegerea HP.

  5. Dac� HP nu poate repara sau înlocui, dup� caz, un produs defect aflat sub inciden�a garan�iei HP, HP va restitui pre�ul de cump�rare al produsului, într-o period� de timp rezonabil�, dup� primirea înştiin��rii despre defect.

  6. HP nu va avea nici o obliga�ie de reparare, de înlocuire sau de rambursare, pân� când clientul returneaz� produsul defect la HP.

  7. Orice produs de înlocuire poate fi nou sau aproape nou, cu condi�ia de a avea o func�ionalitate cel pu�in la nivelul celei a produsului înlocuit.

  8. Garan�ia limitat� a HP este valabil� în orice �ar�/regiune în care produsul respectiv este distribuit de HP, cu excep�ia Orientului Mijlociu, Africa, Argentina, Brazilia, Mexic, Venezuela, şi „Departamentele de peste m�ri” ale Fran�ei; pentru aceste zone exceptate, garan�ia este valabil� numai în �ara/regiunea de cump�rare. Contractele pentru servicii suplimentare de garan�ie, cum ar fi service la loca�ia clientului, pot fi oferite de orice unitate de service autorizat� de HP, unde produsul este distribuit de HP sau de un importator autorizat.

  9. Orice garan�ie a cartuşului de imprimare nu va fi aplicabil� cartuşelor de imprimare HP care au fost reumplute, ref�cute, recondi�ionate, folosite necorespunz�tor sau la care s-a umblat în orice fel.

  �ar�/regiune Soft Imprimant�America de Nord (inclusiv Canada) 90 zile 1 an

  Asia Pacific 90 zile 1 an

  Europa 90 zile 1 an

  America Latin� 90 zile 1 an

  FDR_RG.book Page 23 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 24

  Rom

  ân�

  B. Limit�ri ale garan�ieiÎN M�SURA PERMIS� DE LEGISLA�IA LOCAL�, HP ŞI TER�E P�R�I ÎN CALITATE DE FURNIZORI NU OFER� NICI O ALT� GARAN�IE SAU CONDI�IE DE NICI UN FEL, EXPLICIT� SAU IMPLICIT�, CU PRIVIRE LA PRODUSELE HP ŞI NEAG� ÎN MOD EXPRES GARAN�IILE IMPLICITE SAU CONDI�IILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, CALITATE SATISF�C�TOARE ŞI ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME.

  C. Limit�ri de r�spundere1. În m�sura permis� de legile locale,

  compensa�iile oferite în aceast� declara�ie de garan�ie sunt singurele şi exclusivele compensa�ii acordate clientului.

  2. ÎN M�SURA PERMIS� DE LEGISLA�IA LOCAL�, CU EXCEP�IA OBLIGA�IILOR PREZENTATE SPECIFIC ÎN ACEAST� DECLARA�IE DE GARAN�IE, HP ŞI TER�E P�R�I, ÎN CALITATE DE FURNIZORI, NU VOR FI RESPONSABILI ÎN NICI UN CAZ PENTRU PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU SUBSIDIARE, INDIFERENT DAC� ACESTEA REZULT� DIN CONTRACTE, DAUNE SAU ALTE TEORII LEGALE, SAU DAC� S-AU F�CUT ÎNŞTIIN��RI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PAGUBE.

  D. Legisla�ia local�1. Aceast� declara�ie de garan�ie acord�

  clientului drepturi legale specifice. Clientul poate avea şi alte drepturi, care variaz� de la stat la stat în Statele Unite, de la o provincie la alta în Canada şi de la o �ar�/regiune la alta în alte p�r�i ale lumii.

  2. În m�sura în care aceast� declara�ie nu corespunde legisla�iei locale, aceast� declara�ie de garan�ie se va considera modificat� pentru a corespunde respectivei legisla�ii locale. Sub o astfel de legisla�ie local�, anumite refuzuri şi limit�ri ale acestei declara�ii de garan�ie pot s� nu se aplice clientului. De exemplu, în unele state din Statele Unite, precum şi în unele state sau provincii din afara Statelor Unite (inclusiv provincii din Canada) pot exista urm�toarele reglement�ri:• Anularea refuzurilor şi limit�rilor

  prev�zute în aceast� declara�ie de garan�ie din lista de limitare a drepturilor statutare ale unui client (de ex. Marea Britanie);

  • Limitarea în alt mod a dreptului unui produc�tor de a impune astfel de refuzuri şi limit�ri; sau

  • Acordarea unor drepturi de garan�ie suplimentare pentru client, specificarea unei durate de garan�ie implicit� pe care produc�torul nu o poate refuza sau refuzul de a permite impunerea unor limite pentru durata garan�iilor implicite.

  3. PENTRU TRANZAC�IILE CU CLIEN�II DIN AUSTRALIA ŞI NOUA ZEELAND�, TERMENII DIN ACEAST� DECLARA�IE DE GARAN�IE, ÎN M�SURA PERMIS� DE LEGE, NU EXCLUD, NU RESTRÂNG SAU NU MODIFIC�, CI SE ADAUG� LA DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZ�RII PRODUSELOR HP C�TRE ASTFEL DE CLIEN�I.

  FDR_RG.book Page 24 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 25

  Român�

  Specifica�iile produsuluiViteza de imprimare pentru text negruDraft (Ciorn�): Pân� la 20 pagini pe minutFast Normal (Repede normal): Pân� la 11 pagini pe minutNormal: Pân� la 7 pagini pe minutBest (Cel mai bine): Pân� la 1,4 pagini pe minut

  Viteza de imprimare pentru text combinat cu imagini color*Draft (Ciorn�): Pân� la 13 pagini pe minutFast Normal (Repede normal): Pân� la 6,9 pagini pe minutNormal: Pân� la 5 pagini pe minutBest (Cel mai bine): Pân� la 1,2 pagini pe minut* Acestea sunt cifre aproximative. Viteza exact� variaz� în func�ie de configura�ia sistemului, de soft şi de complexitatea documentului.

  Memorie16 MO RAM încorporat

  Consumul de energie2 watt maxim când este oprit�4 watt maxim când nu imprim�35 watt în medie când imprim�

  Nivel de zgomot declarat conform ISO 9296Best Mode (modul Cel mai bine):Nivel de putere acustic�, LWAd: 5,5 beli (A)

  Nivel de presiune acustic�, LpAm (în pozi�ii ale operatorului): 42 decibeli (A)

  Fast Normal Mode (modul Repede normal):Nivel de putere acustic�, LWAd: 6,4 beli (A)

  Nivel de presiune acustic�, LpAm (în pozi�ii ale operatorului): 51 decibeli (A)

  Condi�ii de alimentare cu energie electric�Tensiune de alimentare: 100 pân� la 240 VCA (± 10%)

  Frecven�a tensiunii de alimentare: 50 pân� la 60 Hz (± 3 Hz)

  Accept� întreaga gam� de tensiuni şi frecven�e de alimentare de c.a. utilizate pe plan mondial.

  Num�rul de reglementare al modeluluiPentru a fi identificat conform reglement�rii, acest produs are un Num�r de reglementare al modelului.

  Num�r de reglementare al modelului pentru imprimant� este VCVRA-0201.

  Acest num�r de reglementare nu trebuie confundat cu numele comercial (hp deskjet 6120 series) sau cu num�rul produsului (C8959a, C8959b).

  FDR_RG.book Page 25 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM

 • 26

  Rom

  ân�

  FDR_RG.book Page 26 Wednesday, July 31, 2002 6:51 AM