of 122 /122
M20 *9016031* 9016031 Rev. 00 (9-2016) (S/N 1000) Dispozitiv de frecare-curãþare Românã RO Manualul utilizatorului (Gaz/LPG) Pentru ultima versiune a manualului pieselor componente sau a manualelor utilizatorilor în alte limbi, vizitaԹi: www.tennantco.com/manuals The Safe Scrubbing Alternative R ES R Extended Scrub System Tennant True R Parts Hygenic R Fully Cleanable Tanks FloorSmart R Integrated Cleaning System IRIS R a Tennant Technology ProPanelt Controls InstaFitt Adapter t

M20 Gas/LPG Operator Manual (RO) - assets.tennantco.com and... · ATENIE: Motorul GPL va funciona timp de câteva secunde după rotirea cheii în poziie de oprire. Acionai frâna

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of M20 Gas/LPG Operator Manual (RO) - assets.tennantco.com and... · ATENIE: Motorul GPL va funciona...

 • ���

  *9016031*

  ��������� �� �������

  (S/N 1000− )���������� �

  �������������

  ��!"� #

  ��"��$�$ ���$�������$��

  %��&'(%�

  Pentru ultima versiune a manualuluipieselor componente sau a manualelorutilizatorilor în alte limbi, vizita�i:

  www.tennantco.com/manuals

  The Safe Scrubbing Alternative�

  ES� Extended Scrub SystemTennantTrue� Parts

  Hygenic� Fully Cleanable TanksFloorSmart� Integrated Cleaning System

  IRIS� a Tennant TechnologyPro−Panel� ControlsInsta−Fit� Adapter

 • INTRODUCERE

  ����� ���� ���� ����� ������ � ������� ����� �� ����� �������� ���������� ������� ����

  �������� �� ����������

  )����� ���� ��"��$ *" *"��+�� ,� *"�$+�� ��,�"� *"��"� � � � ���$��� ��� � � � ������

  ������� ����� ������ ������ �������� ������ ���� ��� �� �������� �� �� ������ � ������ ����������

  � ����� ���� �������� � ������ ����������

  � ����� ���� �������� ������ ������ ����������� �� ��������� ��������

  � ����� ���� �������� � ������ ������ �� �������� �� ��!�������

  (#-.)/01 �.�02'20Vă rugăm să eliminaţi materialele deambalaj, componentele de maşinivechi şi lichidele într-un modecologic, în conformitate cureglementările locale privindeliminarea deşeurilor.

  ������"� ����� �������� �� ������������

  #� ���� ���������� �� ���� ��������� ����

  �������� ��������

  $�� ����� "

  $�� ����� "

  %��� ��������� "

  �1-.'. �130400

  SCOPUL UTILIZĂRIIM20 este o maşină industrială cu post de conducere, proiectată pentru curăţarea/spălarea suprafeţelordure (beton, asfalt, piatră, suprafeţe sintetice etc.). Aplicaţiile tipice includ depozitele industriale, facilităţilede producţie, facilităţile de distribuţie, stadioanele, arenele, centrele de conferinţe, facilităţile de parcare,terminalele de transport şi şantierele de construcţii. Nu utilizaţi această maşină pe sol, iarbă, gazonartificial, suprafeţe carpetate. Această maşină poate fi utilizată atât la interior, cât şi la exterior, darasiguraţi-vă că există o ventilaţie adecvată în cazul utilizării la interior. Această maşină nu este destinatăutilizării pe drumuri publice. Nu utilizaţi maşina astfel decât este descris în acest Manual de operare.

  -""�"� 4�5�&��������� ' ()*( �+,�-� +�� ' ()** �� .��"-���������/����������000�����������

  1������������� �� ���������� ��� �� ��!������ ���� ��������� �����������

  2��3���!� � 4*5( �6$$�$� 2����3� ������� � -����

 • )2(046

  1M20 Gas/LPG 9016031 (9−2016)

  )2(046

  Pagin���� %� 1������ )� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.�������� 7� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  2��������� ��8��� 7� � � � � � � � � � � � � � � � �2����� 9� &������� 5*� � � � � � � � � � � � � � � �,�� ������ 1������ 55� � � � � � � � � � � � � � � � �2����� ,��"���� 54� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%����:�� 1������� 5;� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.��������� 2�������� " ,�� 1������ 5'� �

  &������� 2��������� 5'� � � � � � � � � � � � � � ���

 • )2(046

  M20 Gas/LPG 9016031 (9−2016)2

  Pagin������� 8���� 1������ 1��� (;� � � � � � � � � � � �6�������� 8���� 1������ 1��� (;� � � � � � � � � � �%���8��� K���� ,��� 1��� ()� � � � � � � � � � � � � � � �2������ 1��� 8� K���� @����

  �� ('� � � � � � � � �>����� 8� 2������ @������ @�������� (A� �

  >����� @������ @�������� 2 K��� %� %����� (A� � � � � � � � � � � � �

  >����� @������ @�������� 2 +8�� %� >����� (7� � � � � � � � � � � � � � �

  >����� 8� 2������ @������ 1����� '*� � � � � �6����F������ '4� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  &��������� %� 6�����F�����= " ,�� 1������ '4� � � � � � � � � � � � � � � � �

  &��������� %� 6�����F�����= " ,��",��� '4� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  -�:�� ')� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%�= %� ,�������� D-�B����E ')� � � � � �+��!��� %� ������B�� D-�B����E '(� � � � ���G�� %� 1�=��� 1� ,�����

  I���= D-�B����E ''� � � � � � � � � � � � � � � � �%������ ��8�� 'C� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  I�������� A*� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �>����� %� I�������� A5� � � � � � � � � � � � � � � � � � �,��� ������� >����� A;� � � � � � � � � � � � � � � �?�������� A;� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  .��� ����� A;� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-����� @����� @������ A;� � � � � � � � � � � � � �-���� 1���� @���� K��� A;� � � � � � � � � �-���� 2����� %������� A;� � � � � � � � � � � � �-���:� @���= 1���� A)� � � � � � � � � � � � � � �,����� +��� @������� 1��� A)� � � � � � � � � � �,����� .8� 1��� A)� � � � � � � � � � � � � � � � � � �1������ +��� @������� A)� � � � � � � � � � � � ����� ������ A)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  M�������� A(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �?��!�� M������� A'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �K���� M�������� A'� � � � � � � � � � � � � � � � �

  ����� AA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1����� @����� AA� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �K���� ��� AC� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �K���� 2��������� D?,>E AC� � � � � � � � � � � � �#���������� ?,> AC� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �K���� 2��������� D�����E AC� � � � � � � � � �2��� ����� A7� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1����� ,2# A7� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+J�� " ������� �������!� A7� � � � � � � � � � �-���� ������ %� %������:�� 9�

  ������ %� 6�!�������� " ������� �������!� A7� � � � � � � � � � � � � �

  +������ A7� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1������ 8� @���� C*� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  1������ 8� @���� ,�� @���� C*� � � � � �@���� 8� 1������ ��������� ����� C5� �@���� -�:����� C5� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �I����������� %� 2����� D��"M4*E C5� � � �

  2������ K���� ,��� 1��� C4� � � � � � � � � � � � � � � ������������� C4� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  Pagină,���� ,�������� C;� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  I������ 1� @����� ,���� ,�������� C;� � �#��������� ������� ,���� ,�������� C(� �@������ 2�������� ,���� ,�������� C'� � �@������ ?����� ,���� ,�������� C'� � � � � �

  ,���� ?������� D-������E CA� � � � � � � � � � � � � � � �I������ ,���� ?������� CA� � � � � � � � � � � � � �

  1����� K�1� CC� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �I������ 2��� K�1�",�N CC� � � � � � � � � � � �2������ 2������ K��

  ��������� K�1� C7� � � � � � � � � � � � � � � � �2������ K���� 1��� 1����� K�1� C7� � � � � �I������� K�������� 1������� K�1� C7� � �

  ,������� %� 2������ � ������ ������ 7*� � � � � � � � � � � � � � � � � �

  2������� 1���� K������ ��"M4- 75� � � � � � � � �?��� @������ 74� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  I������ D�� @�����E ?��� @������ 1���� 74� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  I������ 1� @����� ?��� @������ ?������� 7)� � � � � � � � � � � � � � � � �

  I������� 1� @������� ?���� @������� ,����� ?������� D�������E 7(� �

  @������ $��� @������ 1���� 7'� � � � � � � � �@������ 1������ ?���

  @������ 1���� 7'� � � � � � � � � � � � � � � � � � ������� 8� 6��8��� 7A� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  ���� 2�� K����� 7A� � � � � � � � � � � � � � � � � �6��8��� @������ @�������� 7A� � � � � �6��8��� @������ %� 1����� 7A� � � � � � � �

  K�L� 8� ������ 7C� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �K�L� 7C� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������� 7C� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �@���� K��� 7C� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  ����� ,������� 7C� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �I�������� @�������� 8�

  ����������� ��8�� 77� � � � � � � � � � � � � � �I������� 1� @�������� ��8�� 77� � ������������ ��8�� 77� � � � � � � � � � � � � � �

  @�������� ��8��� 2 2���� 5*5� � � � � � � � � � � �&�������� %� %��������� 5*5� � � � � � � � � � � � � �

  ,�������� ?� I�!�� D��8�� K��� 1������ ��"M4-E 5*4� � � � � � � � � � � � � � �

  ,�������� ?� I�!�� D��8�� 2 1������ ��"M4-E 5*4� � � � � � � � � � � � � � �

  ��������� 1������� ������ 5*)� � � � � �1����������� 5*(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  %������F2��������� >������ ��8�� 5*(� � � � � � � � � � � � � � � � � �

  ,��������� >������ ��8�� 5*(� � � � � � � � �1����� M������� 5*'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%������� 5*'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���� �������� 5*'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������� 5*'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1����� K�1� 5*'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1������ ������ 5*A� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �%������ ��8�� 5*A� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 • )2(046

  3M20 Gas/LPG 9016031 (9−2016)

  Pagină2����� 1������� 5*C� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

  2����� 1������� ,��"���� 5*C� � � � � � � � ��������� ����� 1������� "

  $��� ,��� ,���� .�������� 5*C� � � � � � � ��������� ����� 1������� 5*7� � � � � � � � � �6��� %� 1����� 1�������F

  ,��������� 6��� 55*� � � � � � � � � � � � � � � � ���=����F������� ,������� 555� � � � � � � � � � � � ��������� ��������=��� 55;� � � � � � � � � � � � � � � �%���������� ��������=��� 55;� � � � � � � � � � � � �2��������� �������� 55)� � � � � � � � � � � � � � � � � � �6�������� ?���� %� #��������� 55(� � � � � � � � � � �1������ ?����� %� #��������� 55'� � � � � � � � � � � �%���������F������� ?���= %�

  #��������� I����� .�����=��� 55A� � � � � � � � � ������������ 1��=����� 2������ 2

  #����� I 1���� 55C� � � � � � � � � � � � � � � � � � �,���������� +������� %�

  2����� H�= 55C� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1�����F���������� -�= G� %��= 54*� � � � � � � � �

 • �7620 �. 60%214/7

  �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E4

  INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE - PĂSTRAŢI ACESTEINSTRUCŢIUNI

  Următoarele măsuri de siguran�ă sunt utilizate încadrul acestui manual așa cum este indicat îndescrierea respectivă:

  AVERTISMENT: Pentru a avertiza asuprapericolelor sau practicilor nesigure carepot avea ca rezultat vătămări corporalegrave sau deces.

  ATEN�IE: Pentru a avertiza asuprapracticilor nesigure care pot avea carezultat vătămări corporale minore saumoderate.

  Pentru siguran�ă: Pentru a identifica acţiunilece trebuie întreprinse pentru utilizarea însiguranţă a echipamentului.

  Următoarele informa�ii semnalează situa�iilepoten�ial periculoase pentru operator. Afla�i cândpot surveni aceste condi�ii. Aflaţi locaţia tuturordispozitivelor de siguranţă ale maşinii. Raporta�iimediat deteriorarea mașinii sau func�ionareadefectuoasă a acesteia.

  AVERTISMENT: Materialele inflamabilepot produce explozie sau incendiu. Nuutilizaţi materiale inflamabile în rezervor.

  AVERTISMENT: Materialele inflamabilesau metalele reactive pot declanșa oexplozie sau un incendiu. Nu le aspira�i.

  AVERTISMENT: Mișcarea curelei șiventilatorului. Păstra�i distan�a.

  AVERTISMENT: Motorul emană gazetoxice. Se poate produce vătămareagravă sau decesul. Asigura�i o ventilareadecvată.

  AVERTISMENT: Sita ridicată poatecădea. Introduce�i știftul de sus�inere asitei.

  AVERTISMENT: Ridica�i punctul deprindere al bra�ului. Păstra�i distan�afa�ă de bra�ele de ridicare ale sitei.

  AVERTISMENT: Pericol de arsuri.Suprafa�ă fierbinte. NU atinge�i.

  AVERTISMENT: Nu pulveriza�i sprepersoane sau animale. Poate rezultavătămarea corporală gravă. Purta�iochelari de protec�ie. �ine�ipulverizatorul cu ambele mâini.

  ATEN�IE: Motorul GPL va func�ionatimp de câteva secunde după rotireacheii în pozi�ie de oprire. Ac�iona�ifrâna de parcare înainte de a părăsimașina.

  Mașina poate fi dotată cu tehnologie carecomunică în mod automat prin re�eauacelulară. În cazul în care această mașină va fiutilizată în locuri unde utilizarea telefonuluimobil este restric�ionată din cauzaproblemelor legate de interferen�e cuechipamentul, vă rugăm să contacta�i unreprezentant Tennant pentru informa�ii cuprivire la modul de dezactivare a func�iei decomunicare celulară.

  PENTRU SIGURANŢĂ:

  1. Nu utilizaţi maşina:Decât dacă sunte�i instruit(ă) șiautorizat(ă).Decât în cazul în care manualulutilizatorului a fost citit și în�eles.Sub influen�a alcoolului sau amedicamentelor.În timp ce folosi�i un telefon celularsau alte tipuri de dispozitiveelectronice.În medii cu praf, fără ventilatorul deaspira�ie în func�iune.Fără filtre în func�iune sau cu filtreînfundate.Decât dacă sunte�i capabil(ă) din punctde vedere mintal și fizic să urma�iinstruc�iunile de utilizare.Dacă nu mai este în stare adecvatăpentru utilizare.Cu discuri sau accesorii care nu suntfurnizate sau aprobate de Tennant.Utilizarea altor discuri poate afectasiguran�a.În zone în care există vapori/lichideinflamabile sau prafuri combustibile.În zone care sunt prea întunecatepentru a vedea comenzile sau a utilizamașina în condi�ii de siguran�ă, afarăde cazul în care farurile/luminile deoperare sunt aprinse.În zonele cu eventuale obiecte încădere, dacă nu este prevăzută cuapărătoare în partea superioară.

  2. Înainte de pornirea maşinii:Verifica�i dacă mașina prezintăscurgeri de lichid.Păstraţi distanţă faţă de scântei şiflacăra deschisă în zona derealimentare.Asiguraţi-vă că toate dispozitivele desiguranţă sunt montate şi funcţioneazăcorespunzător.Verificaţi funcţionareacorespunzătoare a frânelor şi direcţiei.Regla�i scaunul și cupla�i centura desiguran�ă.

 • �7620 �. 60%214/7

  5�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  3. Când porni�i mașina:�ine�i piciorul pe frână și pe pedala dedirec�ie în pozi�ia neutru.

  4. Când utilizaţi maşina:Utiliza�i-o numai așa cum este descrisîn acest manual.Folosi�i frânele pentru a opri mașina.Nu colecta�i reziduuri care ard sauscot fum, precum �igări, chibrituri saucenușă fierbinteDeplasa�i-vă lent pe pante și suprafe�ealunecoase.Nu spăla�i în pante cu înclina�ie maimare de 10% și nu transporta�i (GVWR)pe pante cu înclina�ie mai mare de14%.Reduce�i viteza în timpul întoarcerilor.�ine�i toate păr�ile corpului în sta�iaoperatorului în timp ce mașina este înmișcare.Fi�i întotdeauna conștien�i deîmprejurimi în timpul utilizării mașinii.Nu accesa�i ecranele video / ajutor întimp ce mașina se află în mișcare.(Pro-Panel).Ave�i deosebită grijă în timpuldeplasării în marșarier.Deplasa�i mașina cu aten�ie când sitaeste ridicată.Asigura�i-vă că este disponibil unspa�iu liber adecvat înainte deridicarea sitei.Nu ridica�i sita când mașina este înpantă.�ine�i copiii și persoanele neautorizatela distan�ă de mașină în timpulutilizării.Nu transporta�i pasageri pe nicio partea mașinii.Respecta�i întotdeauna regulile desiguran�ă și de trafic.Raporta�i imediat deteriorarea mașiniisau func�ionarea defectuoasă aacesteia.Urma�i instruc�iunile de amestecare,manipulare și eliminare de perecipientele de substan�e chimice.Respecta�i liniile directoare desiguran�ă ale loca�iei respectiveprivind pardoselile umede.

  5. Înainte de a părăsi sau repara maşina:Nu parca�i în apropierea materialelor,prafurilor, gazelor sau lichidelorcombustibile.Opri�i-vă pe o suprafa�ă plană.Ac�iona�i frâna de parcare.Opri�i mașina și scoate�i cheia dincontact.

  6. Înainte de a repara mașina:Toate lucrările trebuie efectuate încondi�ii de iluminare și vizibilitatesuficiente.Men�ine�i zona bine aerisită.Evita�i componentele în mișcare. Nupurta�i îmbrăcăminte largă sau bijuteriiși prinde�i părul lung.Bloca�i ro�ile mașinii înainte deridicarea mașinii cu cricul.Ridica�i mașina cu cricul numai înlocurile desemnate în acest scop.Sus�ine�i mașina cu cricuri.Utiliza�i un elevator sau un cric capabilsă suporte greutatea mașinii.Nu împinge�i și nu remorca�i mașinafără un operator în scaunul de controlal mașinii.Nu pulveriza�i sub presiune și nuspăla�i cu furtunul în apropiereacomponentelor electrice.Înainte de a lucra la mașină,deconecta�i conexiunile bateriilor.Evita�i contactul cu acidul bateriilor.Evita�i contactul cu lichidul de răcirefierbinte din motor.Nu scoate�i capacul radiatorului atuncicând motorul este fierbinte.Lăsa�i motorul să se răcească.�ine�i scânteile și flacăra deschisă ladistan�ă de zona de reparare asistemului de combustibil. Men�ine�izona bine aerisită.Folosi�i un carton pentru a identificascurgerile de lichid hidraulic subpresiune.Toate repara�iile trebuie să fieefectuate de un mecanic de servicecalificat.Nu aduce�i schimbări concep�ieioriginale a mașinii.Utiliza�i piese de schimb livrate sauaprobate de Tennant.Purta�i echipamente individuale deprotec�ie după cum este necesar și încazurile recomandate în acest manual.

  Pentru siguran�ă: purta�i căști deprotec�ie auditivă.

  Pentru siguran�ă: purta�i mănuși deprotec�ie.

  Pentru siguran�ă: purta�i ochelari deprotec�ie.

  Pentru siguran�ă: purta�i o mască deprotec�ie împotriva prafului.

 • �7620 �. 60%214/7

  �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E6

  7. Când încărcaţi/descărcaţi maşina în/dincamion sau pe/de pe o remorcă:

  Goli�i rezervoarele înainte deîncărcarea mașinii.Goli�i sita de murdărie înainte deîncărcarea mașinii.Coborâ�i racleta și capul de spălareînainte de ancorarea mașinii.Opri�i mașina și scoate�i cheia dincontact.Utiliza�i o platformă, un camion sau oremorcă capabile să suporte greutateamașinii și a operatorului.Nu încărca�i/descărca�i în pante cuînclina�ie mai mare de 18%.Folosi�i un troliu. Nu conduce�i mașinaîn/de pe camion sau remorcă dacăînăl�imea de încărcare nu este de 380mm (15 �oli) sau mai pu�in de lapământ.Ac�iona�i frâna de parcare după cemașina este încărcată.Bloca�i ro�ile mașinii.Ancora�i mașina în camion sau înremorcă.

 • �7620 �. 60%214/7

  7�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  .���������� ����!��� �� ������� �� ����� ������� � ������� �������� %��� ������� ��

  ����� ���� ����!��� �� ������������ �� ������������� �������� � ����!��� �� � ���� ���������

  10783

  Amplasată pe partea lateralăa compartimentuluioperatorului.

  Amplasată pepartea laterală acompartimentului operatorului.

  Amplasată lângă cheia de contact depe panoul de instrumente. (Numaipentru maşini LPG)

  Amplasată pe ambele braţede ridicare ale sitei.

  ETICHETĂ DE AVERTIZARE -Maşina emană gaze toxice. Sepoate produce vătămarea gravăsau decesul. Asiguraţi o ventilareadecvată.

  Amplasată pe partea laterală acompartimentului operatorului.

  PENTRU ETICHETA DESIGURANŢĂ - Citiţi manualulînainte de utilizarea maşinii.

  ETICHETĂ DE ATENŢIE - MotorulLPG va rula timp de câteva secundedupă ce cheia este oprită. Acţionaţifrâna de parcare înainte de a părăsimaşina.

  ETICHETĂ DE AVERTIZARE -Punct de prindere la braţulde ridicare. Staţi la distanţăde braţele de ridicare alesitei.

  ETICHETĂ DE AVERTIZARE- Materialele inflamabile saumetalele reactive potproduce explozie sauincendiu. Nu le aspiraţi.

  Amplasată pe partealaterală a compartimentuluioperatorului.

  ETICHETĂ DEAVERTIZARE - Maşinapoate emite zgomoteputernice. Se poateproduce pierderea auzului.Purtaţi căşti de protecţiepentru urechi.

 • �7620 �. 60%214/7

  �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E8

  Amplasată pe panoulcompartimentuluimotorului.

  10783

  Amplasată pe partea lateralăa amortizorului, pe scutul deprotecţie pentru ţeava deeşapament şi pe rezervorulhidraulic.

  Amplasată pe ambele braţe de ridicareale sitei.

  ETICHETĂ DE AVERTIZARE -Curea şi ventilator înmişcare. Staţi departe.

  ETICHETĂ DE AVERTIZARE - Materialeleinflamabile pot produce explozii sauincendii. Nu utilizaţi materiale inflamabileîn rezervor.

  ETICHETĂ DE AVERTIZARE -Pericol de arsuri. Suprafaţăfierbinte. Nu atingeţi. ETICHETĂ DE AVERTIZARE - Sita

  ridicată poate să cadă. Introduceţiştiftul de susţinere al sitei.

  Amplasată lângă capacele rezervoruluide soluţie şi pe rezervorul de detergent.

  ETICHETĂ DE AVERTIZARE -Nu pulverizaţi spre persoanesau animale. Poate rezultavătămarea corporală. Purtaţiochelari de protecţie. Ţineţipulverizatorul cu ambele mâini.

  Amplasată pe şasiul maşinii.

 • 2-0'081.

  9�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  2-0'081.

  )#�(#4.4-.'. �130400

  C

  G

  DF

  IJ

  K

  R

  M

  Q

  B

  S

  A

  E

  H

  L

  N O

  P

  T

  U

  W

  V

  X

  1� 1�������� ��������� �����"�$�9� (�"�� � �"�����"�

  )� )������ ���"��$��� :����� ���"����$

  .� (�� $����$� �����"�$�:� ��$�� $����$�%� 2,� ���� ��� �����;� )������ ������0� )���� ��" �����" :�6-< �������$ �"���

  ���+"� .6 ��� ���������������$ 6���� ��;�# �����"�$�

  =� )���� ������ � ��$���

  >� 6���" �������'� 9�+?�� ��$������ � ���� *" ����$

  ����"�$�� �����"�$�

  �� :����� � ����

  4� 1$���� ��"��� � ��+���"�� �����"�$�#� :����" � ��"�� ������ � �������

  (� )���� ������ � �������

  @� :����" � ��"�� ������ � ��$���

  � 6���6� ��$�� ����

  -� (������� ���$�� �����"�$�2� 9�+?�� �������� �����"�$�5� 3���� ��+���"�� ����A� )���� �����B� �������� �������

 • 2-0'081.

  10 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  COMENZI ŞI INSTRUMENTE

  A

  B

  C

  D

  F

  I

  G

  H

  E

  J

  A. Pedală frână parcareB. Pedală de frânăC. Pedală direc�ieD. Comutator duză de pulverizare/

  Comutator mașină de spălat sub presiune înaltă (op�ional)

  E. Comutator indicatoare luminoase de funcţionare/pericol

  F. Piuliţă olandeză înclinare coloană direcţieG. Cheia de contactH. Comutator sită vibratoare filtruI. Comutator deschidere/închidere uşă sităJ. Comutator ridicare/coborâre sită

 • 2-0'081.

  11�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  PANOU TACTIL STANDARD

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  R N

  O

  P

  QS

  T

  U

  V V

  W YZX

  A. ClaxonB. Indicator luminos de eroare/alarmăC. Buton de control contrastD. Indicator al nivelului de combustibilE. Contor de timpF. Indicator rezervor de soluţieG. Indicatorul rezervor de recuperare plinH. Buton tura�ie motorI. Afişaj LCDJ. Buton presiune perieK. Indicatoare luminoase presiune perieL. Buton 1-PASM. Buton ec-H2O/ES (spălare extinsă/

  FaST (Op�iune)4� 9����" � ��C$�� �"����� �� �$D������

  #� 9���" ��� ���"����$C � ��C$��

  P. Buton ventilator de aspiraţie/racletă de

  spălareQ. Buton perie laterală pentru spălare

  (op�ional)R. Butoane de măturare (indicate cu maro)S. Buton perie principală de măturareT. Buton aspira�ie pentru măturareU. Buton perie laterală de măturareV. Butoane de pornire/oprire soluţieW. Buton reducere debit solu�ie (-)X. Lămpi indicatoare debit soluţieY. Buton mărire debit solu�ie (+)Z. Port USB (numai pentru asisten�ă)

 • 2-0'081.

  12 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  COMENZI PRO-PANEL

  A

  H N

  O

  P

  R

  ST

  U

  L

  V

  WX

  Y

  B

  CD

  E

  F

  G

  I

  J

  K

  M

  Q

  X

  A. ClaxonB. Indicator luminos de eroare/alarmăC. Buton ec-H2O/ES (spălare extinsă/

  FaST (Op�iune)D. Buton stare mașinăE. Butonul ajutorF. Buton tura�ie motorG. Buton de acces presiune perie principalăH. Butoane de măturare (indicate cu maro)I. Buton perie principală de măturareJ. Buton ventilator de aspiraţie măturareK. Buton perie laterală de măturare (Op�ional)L. Buton cameră cu vedere în spateM. Buton de acces control solu�ie

  N. Butoane de spălare (indicate cu albastru)O. Buton perie principală de spălareP. Buton ventilator de aspiraţie/

  racletă de spălareQ. Perie laterală pentru spălare (op�ional)R. Buton 1-PASS. Asisten�ă videoT. Buton 1 control zonăU. Buton 2 control zonăV. Buton 3 control zonăW. Buton 4 control zonăX. Butoane de pornire/oprire soluţieY. Porturi USB (numai pentru asisten�ă)

 • 2-0'081.

  13�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  DEFINIŢII SIMBOLURI

  Aceste simboluri sunt utilizate pe mașină pentru aidentifica comenzi, afișaje și func�ii.

  Claxon Reducere debit solu�ie (-)

  Indicator eroare/alarmă Mărire debit solu�ie (+)

  Rezervor de recuperare Debit soluţie

  Rezervor cu soluţie Pornire/oprire soluţie

  Presiune perie principală Pornit

  1-PAS Oprit

  ES (spălare extinsă) (op�ional) ec-H2O (op�ional)

  FaST (opţional) Numai combustibil fără plumb

  Sită vibratoare filtru Modul spălare

  Indicatoare luminoase funcţionare/Indicator luminos pericol Perie laterală pentru măturare

  Faruri principale Ventilator de aspira�ie pentru măturare

  Duză de pulverizare (opţional) Perie principală de măturare

  Perie laterală pentru spălare Ventilator de aspiraţie/racletă de spălare

  Perie principală pentru spălare Punct de ridicare cu cricul

 • 2-0'081.

  14 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  Simboluri panou standard

  Control contrast Contor de timp

  Control tura�ie motor Coborâre sită

  Ridicare sită Închidere uşă sită

  Deschidere uşă sită

  Simboluri Pro-Panel

  Ajutor Setare zonă 1

  Setare zonă 2 Setare zonă 3

  Setare zonă 4 Contor de timp

  Alarmă/Eroare Element listă de verificare neconfirmat

  Contor de timp Element listă de verificare confirmat

  Autentificare Deconectare

  Selectare Setări supervizor

  Vedere rota�ie mașină Meniu supervizor

  Setări cameră Material video privind pornirea

 • 2-0'081.

  15�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  Simboluri Pro-Panel

  Ajutor comenzi Asisten�ă video

  Despre Buton video

  Ștergere Buton listă video

  Cameră cu vedere în spate Acasă (ecran principal de operare)

  Săgeată sus Săgeată jos

  Dezactivare autentificare Săgeată înapoi

  Adăugare/Editare profiluri Activare autentificare

  Operator Calibrare atingere

  Supervizor Setare listă de verificare

  Editare profil Exportare toate

  Adăugare profil Exportare nou

  Ștergere profil Exportare liste de verificare

  Copiere profil Execu�ie

 • 2-0'081.

  16 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  UTILIZAREA COMENZILOR - PANOUSTANDARD

  INDICATOR COMBUSTIBIL

  MAŞINI CU BENZINĂ

  Pentru mașinile cu benzină, Indicatorul decombustibil afișează cantitatea de combustibilrămasă în rezervor. Indicatorul de eroare vailumina intermitent și un mesaj pentru nivel scăzutde combustibil va apărea atunci când rezervoruleste aproape gol.

  NOTĂ: Nu utiliza�i combustibili cu plumb.Combustibilii cu plumb vor deteriora ireversibilsenzorul de oxigen al sistemului și convertorulcatalitic.

  MAŞINI GPL

  Pentru mașinile GPL, Indicatorul de combustibilNU afișează cantitatea de combustibil rămasă înrezervorul GPL. Acesta va afișa toate bareleindicatorului pentru a indica faptul că mai existăcombustibil în rezervor. Când rezervorul GPL esteaproape gol, indicatorul de eroare va iluminaintermitent și va apărea un mesaj pentru nivelscăzut de combustibil.

  Indicatorul de combustibil GPL de pe rezervorafișează cantitatea de combustibil din rezervorulGPL.

  CONTOR DE TIMP

  Contorul de timp înregistrează numărul de ore defunc�ionare a mașinii. Utiliza�i aceste informa�iipentru a determina intervalele de asisten�ătehnică a mașinii.

  INDICATOR REZERVOR DE RECUPERAREPLIN

  Indicatorul rezervor de recuperare plin afișeazăatunci când rezervorul de recuperare este plin.Toate func�iile de spălare se vor opri atunci cândrezervorul de recuperare este plin. Goli�irezervorul de recuperare atunci când cutiaindicatorului este plină.

 • 2-0'081.

  17�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  INDICATOR REZERVOR DE SOLUŢIE

  Indicatorul rezervorului de solu�ie afișeazăcantitatea de lichid rămasă în rezervorul desolu�ie. Umple�i din nou rezervorul de solu�ieatunci când cutia indicatorului este goală. Mașinava opri opera�ia de spălare atunci când rezervorulde solu�ie este gol.

  BUTON DE CONTROL CONTRAST

  Folosi�i butonul de control contrast pentru a faceecranul LCD mai luminos/mai întunecat.

  BUTON TURA�IE MOTOR

  Tura�ia motorului este controlată automat cândbutonul 1-PAS este apăsat. Când nu mătura�i sauspăla�i, apăsa�i butonul tura�ie motor pentru a mărinumărul de RPM al motorului pentru o viteză decursă mai mare. Apăsa�i din nou butonul tura�iemotor pentru a reduce numărul de RPM alemotorului.

  Barele aflate deasupra și sub pictograma tura�ieimotorului indică setarea tura�iei motorului. Atuncicând două bare mai sub�iri apar deasupra și subpictogramă, iar pictograma apare ca o liniemotorul este în setare joasă.

  Când două bare mai groase apar deasupra și subpictograma de viteză a motorului, iar barele maisub�iri și pictograma sunt solide, motorul este însetare înaltă.

 • 2-0'081.

  18 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  BUTON 1-PAS

  Apăsa�i butonul 1-PAS pentru a activa toatefunc�iile selectate de spălare și măturare. Înaintede a apăsa Butonul 1-PAS, indicatoareleluminoase situate deasupra func�iilor selectate despălare/măturare se vor ilumina, iar func�iileselectate vor fi în stare de repaus până laapăsarea butonului 1-PAS. La terminarea cură�ăriiapăsa�i din nou butonul 1-PAS pentru a opri toatefunc�iile de spălare sau măturare.

  NOTĂ: Racleta va rămâne în pozi�ie jos, iarventilatorul de aspira�ie va rămâne pornit pentrucâteva secunde pentru a aspira apa rămasă dupădezactivarea butonului 1-PAS.

  Indicatorul luminos de deasupra butonului se vaaprinde atunci când butonul 1-PAS este activat.

  BUTON PERIE LATERALĂ DE MĂTURARE(OP�IONAL)

  Porni�i peria laterală de măturare: Apăsa�i butonulperie laterală de măturare. Indicatorul luminos seva aprinde.

  Opri�i peria laterală de măturare: Apăsa�i butonulperie laterală de măturare. Indicatorul luminos seva stinge.

  NOTĂ: Periile laterale de măturare nu potfunc�iona în mod independent de periile principalede măturare. Periile principale de măturare, deasemenea, pornesc la apăsarea butonului perieilaterale de măturare.

  BUTON VENTILATOR DE ASPIRAŢIEMĂTURARE

  Porni�i ventilatorul de aspira�ie pentru măturare:Apăsa�i butonul ventilator de aspira�ie pentrumăturare. Indicatorul luminos se va aprinde.

  Opri�i ventilatorul de aspira�ie pentru măturare:Apăsa�i butonul ventilator de aspira�ie pentrumăturare. Indicatorul luminos se va stinge.

 • 2-0'081.

  19�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  BUTON PERIE PRINCIPALĂ DE MĂTURARE

  Porni�i peria principală de măturare: Apăsa�ibutonul perie principală de măturare. Indicatorulluminos se va aprinde.

  Opri�i peria principală de măturare: Apăsa�ibutonul perie principală de măturare. Indicatorulluminos se va stinge.

  NOTĂ: Modurile spălare și măturare nu potfunc�iona ambele în același timp. Modul măturareva înceta să func�ioneze, iar modul spălare vaîncepe să func�ioneze în cazul în care orice butonpentru spălare este apăsat în timp ce mașina seaflă în modul măturare.

  BUTON PERIE LATERALĂ DE SPĂLARE(OP�IONAL)

  Porni�i peria laterală de spălare: Apăsa�i butonulperie laterală de spălare. Indicatorul luminos se vaaprinde.

  Opri�i peria laterală de spălare: Apăsa�i butonulperie laterală de spălare. Indicatorul luminos se vastinge.

  NOTĂ: Peria laterală de spălare nu poatefunc�iona în mod independent de periile principalede spălare. Periile principale de spălare, deasemenea, pornesc la apăsarea butonului perieilaterale de spălare.

  BUTON VENTILATOR DEASPIRA�IE/RACLETĂ DE SPĂLARE

  Coborâ�i racleta și porni�i ventilatorul de aspira�ie:Apăsa�i butonul ventilator de aspira�ie/racletăspălare. Indicatorul luminos se va aprinde.

  Ridica�i racleta și opri�i ventilatorul de aspira�ie:Apăsa�i butonul ventilator de aspira�ie/racletăspălare. Indicatorul luminos se va stinge.

  BUTON PERIE PRINCIPALĂ DE SPĂLARE

  Porni�i peria principală de spălare: Apăsa�i butonulperie principală de spălare. Indicatorul luminos seva aprinde.

  Opri�i peria principală de spălare: Apăsa�i butonulperie principală de spălare. Indicatorul luminos seva stinge.

  NOTĂ: NOTĂ: Modurile spălare și măturare nupot func�iona ambele în același timp. Modulspălare va înceta să func�ioneze, iar modulmăturare va începe să func�ioneze în cazul încare orice buton pentru măturare este apăsat întimp ce mașina se află în modul spălare.

 • 2-0'081.

  20 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  BUTON DE PORNIRE/OPRIRE SOLUŢIE

  Debitul de solu�ie este proiectat pentru a rămânede fiecare dată când periile pentru spălare suntpornite. Acesta poate fi oprit timp de zecesecunde folosind butonul de pornire/oprire solu�iepentru deplasarea în jurul col�urilor etc. Vezi, deasemenea, sec�iunea SETAREA DEBITULUISOLU�IEI.

  Opri�i debitul de solu�ie (timp de zece secunde):Apăsa�i butonul de pornire/oprire solu�ie. Toateindicatoarele pentru debitul solu�iei se vor stinge.(Debitul de solu�ie va reporni în mod automat laexpirarea celor 10 secunde de întârziere).

  Porni�i debitul de solu�ie: Apăsa�i butonul depornire/oprire solu�ie. Indicatoarele pentru solu�iese vor reaprinde și debitul solu�iei va folosi implicitultima setare utilizată.

 • 2-0'081.

  21�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  UTILIZAREA COMENZILOR - PRO-PANEL

  ECRAN DE AUTENTIFICARE PRO-ID

  NOTĂ: Ecranul de autentificare Pro-ID sedeschide numai dacă mașina a fost configurată cuacesta. Conturile de utilizator predefinite trebuiecreate în modul Supervizor.

  Utiliza�i ecranul de autentificare Pro-ID pentru aintra în sistemul mașinii.

  Utiliza�i tastatura pentru a introduce numărul deautentificare al utilizatorului în afișajul dedeasupra tastaturii.

  Apăsa�i butonul de Execu�ie pentru a intraîn sistemul mașinii.

  Apăsa�i butonul de ștergere dacă dori�i sășterge�i și să reintroduce�i un număr.

  Când Pro-Panel este în Modul Supervizor, unsimbol de angrenaj va apărea în partea dindreapta jos a ecranului. Atunci când se află înModul Operator va apărea un simbol video.

  BUTON STARE MAȘINĂ

  Butonul de stare mașină permite accesul la patruindicatori diferi�i de stare a mașini. Afișajul implicitvizualizează indicatorul de combustibil atunci cândmașina este pornită. Unul dintre cei patruindicatori poate fi setat ca afișaj implicit atât timpcât mașina este oprită.

  Apăsa�i butonul de stare mașină pentru a accesabutoanele celor patru stări ale mașinii. Butoanelecelor patru stări ale mașinii sunt vizualizate peafișaj timp de câteva secunde până cândbutoanele implicite apar din nou pe afișaj.

  Pentru mașini cu benzină: Indicatorul decombustibil afișează cantitatea decombustibil rămasă în rezervor. Indicatorulde eroare va ilumina intermitent și un mesajpentru nivel scăzut de combustibil vaapărea atunci când rezervorul este aproapegol.

 • 2-0'081.

  22 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  Pentru mașini cu GPL: Indicatorul decombustibil NU arată cantitatea decombustibil rămasă în rezervorul GPL.Când rezervorul GPL este aproape gol,indicatorul de eroare va ilumina intermitentși va apărea un mesaj pentru nivel scăzutde combustibil.

  Indicatorul de combustibil GPL de pe rezervorafișează cantitatea de combustibil din rezervorulGPL.

  Contorul de timp înregistrează numărul deore de func�ionare a mașinii. Utiliza�i acesteinforma�ii pentru a determina intervalele deasisten�ă tehnică a mașinii.

  Indicatorul rezervorului de solu�ie afișeazăcantitatea de lichid rămasă în rezervorul desolu�ie. Umple�i rezervorul de solu�ie atuncicând nu mai apare nicio bară pe afișaj.Mașina va opri opera�ia de spălare atuncicând rezervorul de solu�ie este gol.

  Indicatorul rezervorului de recuperareafișează mesajul PLIN când rezervorul derecuperare este plin. Toate func�iile despălare se vor opri atunci când rezervorulde recuperare este plin. Goli�i rezervorul derecuperare atunci când indicatorul afișeazămesajul PLIN.

  MODIFICAREA BUTONULUI IMPLICIT

  Apăsa�i butonul de stare mașină dorit în timp cetoate cele patru butoane de stare a mașinii aparpe afișaj pentru a-l modifica ca buton implicit nou.Celelalte trei butoane de stare mașină vordispărea de pe afișaj și butonul nou de staremașină selectat va deveni implicit atât timp câtmașina este oprită. Butonul indicator decombustibil va fi din nou implicit atunci cândmașina este pornită.

 • 2-0'081.

  23�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  BUTON 1-PAS

  Apăsa�i butonul 1-PAS pentru a activa toatefunc�iile selectate de spălare sau măturare. Laterminarea cură�ării apăsa�i din nou butonul1-PAS pentru a opri toate func�iile de spălare saumăturare.

  NOTĂ: Racleta va rămâne în pozi�ie jos, iarventilatorul de aspira�ie va rămâne pornit pentrucâteva secunde pentru a aspira apa rămasă dupădezactivarea butonului 1-PAS.

  Butonul 1-PAS și toate butoanele func�ie selectatede spălare sau măturare se vor aprinde atuncicând butonul 1-PAS este apăsat.

  Marginile tuturor butoanelor selectate de spălareși măturare se vor aprinde pentru a indica că suntîn stare de repaus înainte de apăsarea butonului1-PAS. Butoanele selectate vor deveni completiluminate la apăsarea butonului 1-PAS.

  BUTON PERIE PRINCIPALĂ DE MĂTURARE

  Porni�i peria principală de măturare: Apăsa�ibutonul perie principală de măturare. Butonul seva aprinde.

  Opri�i peria principală de măturare: Apăsa�ibutonul perie principală de măturare. Butonul seva stinge.

  NOTĂ: Modurile spălare și măturare nu potfunc�iona ambele în același timp. Modul măturareva înceta să func�ioneze, iar modul spălare vaîncepe să func�ioneze în cazul în care orice butonpentru spălare este apăsat în timp ce mașina seaflă în modul măturare.

  BUTON VENTILATOR DE ASPIRAŢIEMĂTURARE

  Porni�i ventilatorul de aspira�ie pentru măturare:Apăsa�i butonul ventilator de aspira�ie pentrumăturare. Butonul se va aprinde.

  Opri�i ventilatorul de aspira�ie pentru măturare:Apăsa�i butonul ventilator de aspira�ie pentrumăturare. Butonul se va stinge.

 • 2-0'081.

  24 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  BUTON PERIE LATERALĂ DE MĂTURARE(OP�IONAL)

  Porni�i peria laterală de măturare: Apăsa�i butonulperie laterală de măturare. Butonul se va aprinde.

  Opri�i peria laterală de măturare: Apăsa�i butonulperie laterală de măturare. Butonul se va stinge.

  NOTĂ: Periile laterale de măturare nu potfunc�iona în mod independent de periile principalede măturare. Periile principale de măturare, deasemenea, pornesc la apăsarea butonului perieilaterale de măturare.

  BUTON PERIE PRINCIPALĂ DE SPĂLARE

  Porni�i peria principală de spălare: Apăsa�i butonulperie principală de spălare. Butonul se va aprinde.

  Opri�i peria principală de spălare: Apăsa�i butonulperie principală de spălare. Butonul se va stinge.

  NOTĂ: Modurile spălare și măturare nu potfunc�iona ambele în același timp. Modul spălareva înceta să func�ioneze, iar modul măturare vaîncepe să func�ioneze în cazul în care orice butonpentru măturare este apăsat în timp ce mașina seaflă în modul spălare.

  BUTON VENTILATOR DE ASPIRA�IE/RACLETĂ DE SPĂLARE

  Coborâ�i racleta și porni�i ventilatorul de aspira�ie:Apăsa�i butonul ventilator de aspira�ie/racletăspălare. Butonul se va aprinde.

  Ridica�i racleta și opri�i ventilatorul de aspira�ie:Apăsa�i butonul ventilator de aspira�ie/racletă.Butonul se va stinge.

  BUTON PERIE LATERALĂ DE SPĂLARE(OP�IONAL)

  Porni�i peria laterală de spălare: Apăsa�i butonulperie laterală de spălare. Butonul se va aprinde.

  Opri�i peria laterală de spălare: Apăsa�i butonulperie laterală de spălare. Butonul se va stinge.

  NOTĂ: Peria laterală de spălare nu poatefunc�iona în mod independent de periile principalede spălare. Periile principale de spălare, deasemenea, pornesc la apăsarea butonului perieilaterale de spălare.

 • 2-0'081.

  25�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  BUTOANE DE PORNIRE/OPRIRE SOLUŢIE

  Debitul de solu�ie este proiectat pentru a rămânede fiecare dată când periile pentru spălare suntpornite. Acesta poate fi oprit timp de zecesecunde folosind butonul de pornire/oprire solu�iepentru deplasarea în jurul col�urilor etc. Vezi, deasemenea, sec�iunea SETAREA DEBITULUISOLU�IEI.

  Opri�i debitul de solu�ie (timp de zece secunde):Apăsa�i butonul de pornire/oprire solu�ie. Toateindicatoarele pentru debitul solu�iei se vor stinge.(Debitul de solu�ie va reporni în mod automat laexpirarea celor 10 secunde de întârziere).

  Porni�i debitul de solu�ie: Apăsa�i butonul depornire/oprire solu�ie. Indicatoarele pentru solu�iese vor reaprinde și debitul solu�iei va folosi implicitultima setare utilizată.

  BUTON TURA�IE MOTOR

  Tura�ia motorului este controlată automat cândbutonul 1-PAS este apăsat. Când nu mătura�i sauspăla�i, apăsa�i butonul tura�ie motor pentru a mărinumărul de RPM al motorului pentru o viteză decursă mai mare. Apăsa�i din nou butonul tura�iemotor pentru a reduce numărul de RPM alemotorului.

  Butonul tura�ie motor se va aprinde atunci cândmotorul este la viteză mare.

  Butonul tura�ie motor se va stinge atunci cândmotorul este la viteză mică.

 • 2-0'081.

  26 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  BUTOANE DE CONTROL ZONĂ

  Mașinile echipate cu Pro-Panel pot fipreprogramate pentru până la patru setări despălare/măturare pentru diferite aplica�ii decură�are a pardoselii. Acestea trebuie setate dintimp, folosind modul supervizor. Vezi sec�iuneaPROGRAMAREA BUTOANELOR DE CONTROLZONĂ.

  Apăsa�i butonul dorit de control zonă. Butonul depresetare selectat se va aprinde și numele zoneiva apărea deasupra butonului. Bara indicatoaredebit solu�ie/butoane de reglare și baraindicatoare presiune perie/butoane de reglareapar pentru scurt timp pe afișaj pentru a indicasetările pentru zona selectată.

  BUTON CAMERĂ CU VEDERE ÎN SPATE

  Apăsa�i butonul cameră cu vedere în spate pentrua verifica eficien�a cură�ării. Ecranul camerei cuvedere în spate va apărea pe afișajul panoului decontrol pentru o perioadă scurtă de timp. Ecranulprincipal de operare va reveni la panoul de controldupă punerea în pauză a camerei cu vedere înspate. Atinge�i oriunde pe afișajul panoului decontrol pentru a opri camera cu vedere în spate șipentru a reveni la ecranul principal de operare.

  Pentru siguran�ă: Când utiliza�i mașina,verifica�i întotdeauna împrejurimile.

  Camera pornește automat atunci când esteapăsată partea inferioară a pedalei de direc�iepentru a pozi�iona mașina în marșarier și rămâneactivă atât timp cât mașina este în modalitatemarșarier.

  Camera cu vedere în spate este pozi�ionată perezervorul de recuperare, deasupra pozi�iei încare furtunul de aspira�ie este racordat larezervorul de recuperare.

 • 2-0'081.

  27�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  BUTONUL AJUTOR

  Pentru siguran�ă: Când utiliza�i mașina, nuaccesa�i ecranele video/ajutor în timp cemașina se află în mișcare. (Pro-Panel)

  Apăsa�i butonul de ajutor pentru a accesa ecranulde ajutor.

  Apăsa�i butonul aplicabil pentru subiectul de ajutornecesar.

  Apăsa�i butonul de selectare a limbii pentrua accesa ecranul limbii.

  Apăsa�i butonul deautentificare/deconectare pentru a intra/ieșidin sistemul de operare al mașinii.

  Apăsa�i butonul de ajutor comenzi pentru aaccesa ecranul de ajutor comenzi.

  Apăsa�i butonul material video privindpornirea pentru a viziona materialul videoreferitor la pornire.

  Apăsa�i butonul despre pentru a accesainforma�iile privind sistemul de operare almașinii.

  Apăsa�i butonul Listă de verificare înainteautilizării pentru a accesa Lista de verificareînaintea utilizării.

  Apăsa�i butonul de selectare a limbii. Selecta�i olimbă aplicabilă din listă pentru a schimba limbasistemului de operare al mașinii. Un steag careindică limba �ării selectate va apărea în partea desus a ecranului.

  Apăsa�i butonul săgeată jos pentru a derulaîn jos lista cu limbi.

  Apăsa�i butonul săgeată sus pentru aderula în sus lista cu limbi.

  Apăsa�i butonul săgeată înapoi pentru areveni la ecranul anterior

  Apăsa�i butonul Listă de verificare înainteautilizării pentru a accesa Lista de verificareînaintea utilizării.

  Apăsa�i butonul ajutor comenzi pentru a accesainforma�iile privind comenzile Pro-Panel.

  Apăsa�i butonul săgeată înapoi pentru areveni la ecranul principal de ajutor.

  Apăsa�i butonul acasă pentru a reveni laecranul principal de operare.

 • 2-0'081.

  28 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  Apăsa�i butonul despre pentru a accesainforma�iile privind software-ul sistemului deoperare.

  Apăsa�i butonul săgeată jos pentru a derulaîn jos lista.

  Apăsa�i butonul săgeată sus pentru aderula în sus lista.

  Apăsa�i butonul Listă de verificare înainteautilizării pentru a accesa Lista de verificareînaintea utilizării.

  Apăsa�i butonul săgeată înapoi pentru areveni la ecranul anterior.

  Apăsa�i butonul săgeată înainte pentru aaccesa informa�iile mașinii din listă.

 • 2-0'081.

  29�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  BUTON ASISTEN�à VIDEO

  Pentru siguran�ă: Când utiliza�i mașina, nuaccesa�i ecranele video/ajutor în timp cemașina se află în mișcare. (Pro-Panel)

  NOTĂ: Opri�i mașina înainte de a accesa ecranulde asisten�ă video/videourile. Nu accesa�i ecranulde asisten�ă video/videourile în timp ce mașina seaflă în mișcare.

  Apăsa�i butonul video pentru a accesa ecranul deasisten�ă video.

  Apăsa�i butonul video aplicabil pentru aviziona videoul de ajutor pentru un anumitcomponent al mașinii.

  Apăsa�i butonul săgeată înapoi pentru areveni la ecranul anterior.

  Apăsa�i butonul acasă pentru a reveni laecranul principal de operare.

  Apăsa�i butonul săgeată înapoi pentru areveni la ecranul anterior.

  Apăsa�i butonul listă video pentru a accesao listă de text cu toate videourile de ajutor.

  Selecta�i un video aplicabil din listă pentru aviziona videoul dacă butonul listă video a fostapăsat pentru a accesa lista video.

  Apăsa�i butonul săgeată jos pentru a derulaîn jos lista.

  Apăsa�i butonul săgeată sus pentru aderula în sus lista.

  Apăsa�i butonul Listă de verificare înainteautilizării pentru a accesa Lista de verificareînaintea utilizării.

  Apăsa�i butonul săgeată înapoi pentru areveni la ecranul anterior.

 • 2-0'081.

  30 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"*45'E

  COMPLETAREA LISTEI DE VERIFICAREÎNAINTEA UTILIZĂRII PRO-VERIFICARE

  Mașinile echipate cu comenzi Pro-Panel pot fipreprogramate cu Lista de verificare înainteautilizării Pro-Verificare pe care utilizatorul trebuiesă o completeze înainte de a utiliza mașina.

  Apăsa�i butonul săgeată jos pentru a derulaîn jos lista de verificare.

  Apăsa�i butonul săgeată sus pentru aderula în sus lista de verificare.

  Apăsa�i butonul completare (bifă) pentru aconfirma că elementul din lista de verificarea fost verificat. Apăsa�i butonul problemăidentificată (X) dacă a fost identificată oproblemă la verificarea elementelor din listade verificare.

  Apăsa�i butonul de asisten�ă video pentru avizualiza materialul video privind un anumitelement din lista de verificare.

  Apăsa�i butonul de execu�ie când sunte�ipregăti�i pentru a utiliza mașina dupăcompletarea listei de verificare.

  Apăsa�i butonul de ajutor pentru a accesaecranul de ajutor listă de verificare înainteautilizării Pro-Verificare.

  Apăsa�i butonul înapoi pentru a reveni laListă de verificare înaintea utilizării.

  Operatorul nu este autorizat pentru a accesaecranul principal de operare/utilizare a mașiniipână când Lista de verificare înaintea utilizăriiPro-Verificare nu este completată. Apăsa�i butonulsăgeată înapoi pentru a reveni la ecranul cu listade verificare.

 • 2-0'081.

  31�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  UTILIZAREA COMENZILOR - TOATEMAȘINILE

  INDICATOARE LUMINOASE DEFUNCŢIONARE

  Apăsa�i partea de sus a Comutatorului pentruindicatoarele luminoase de func�ionare/pericolpentru a porni farurile principale și farurile dinspate. Aduce�i comutatorul pentru indicatoareleluminoase în pozi�ia centrală pentru a stingefarurile.

  INDICATOR LUMINOS DE PERICOL(OP�IONAL)

  Apăsa�i partea de jos a Comutatorului pentruindicatoarele luminoase de func�ionare/pericolpentru a porni indicatorul luminos de pericol,farurile principale și farurile din spate. Aduce�icomutatorul pentru indicatoarele luminoase înpozi�ia centrală pentru a stinge farurile.

  COMUTATOR SITĂ VIBRATOARE FILTRU

  Apăsa�i comutatorul sită vibratoare filtru. Sitavibratoare a filtrului va func�iona timp de 30 desecunde.

  Indicatorul luminos al comutatorului sită vibratoarefiltru se va aprinde în timpul func�ionării siteivibratoare a filtrului. Apăsa�i din nou partea de susa comutatorului sită vibratoare filtru dacă dori�i săopri�i sita vibratoare a filtrului.

 • 2-0'081.

  32 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  SCAUNUL OPERATORULUI

  Scaunul operatorului are două reglaje: greutateaoperatorului și înainte-înapoi.

  Piuli�a olandeză de reglare pentru greutatecontrolează stabilitatea scaunului operatorului.

  Mărire stabilitate: Întoarce�i piuli�a olandeză dereglare a greută�ii în sensul acelor de ceasornic.

  Reducere stabilitate: Întoarce�i piuli�a olandeză dereglare a greută�ii în sens contrar acelor deceasornic.

  Pârghia de reglare înainte-înapoi reglează pozi�iascaunului.

  Reglare: Împinge�i pârghia în direc�ia scaunului șiglisa�i scaunul în pozi�ia dorită. Elibera�i pârghiapentru a bloca scaunul la locul lui.

  ).4-20 �. 60%214/7

  2����� �� ������� �������� �������� ��������� ����� �� � ������ ������

  (02'0/7 #'14�.87 .%'1. E4)'041.)#'#147 �0.)/0.

  5� ������� ����� ����� � ������� ������ � ������� �� ������� ������ ���������� �� �������� �������

  4� 6�������� ���� � ������� ������ �

  ��������

 • 2-0'081.

  33�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  (.�1'7 �. :F47

  ������� ��

  � ����� ���� � ���� ������

  (.�1'7 :F47 (1)1.

  ������� �L� ��� ��� ��

  � ����� �� �������������� ���� �� �� ������ ���� � ����� ��

  ������ � ����� �� ���� ��� ������� ��

  ������ ���� � ������� ��L� �� �������� ��

  ������ � ����� � ���� � ������� ����������

  (.�1'7 �0.)/0.

  ������� ������ �� �� � ��

  �� � ����������� � � ������� ����� �� ������ �� J�� �������� ���� � � ������� ������ &������������������ �� ������� �� �� ������ �L������ �� ���������� � ���������� ,����� ����� ������� ���� �L� ���� ����������

  ����� � ��� ������ �� � ���� ���������� ������ � �������� � ���������������� ��� ���� �� ������ ���������!

  �� ���� ��������� �� �� ��������� �������"

  (#-.)/00 1)'.-7 #(/0#41'�

  ,���������� ���������� �� ����� �� ���������������� �� �����J���� ����� ������������ ��������� �� ������

  ,��� � ������ ��������� �������� �� ��������������� ������� �����L�� ���� �� ���������� ����������� �� ��� �������

 • 2-0'081.

  34 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  CUM FUNCŢIONEAZĂ MAŞINA

  Această mașină poate spăla sau mătura eficientpardoselile murdare. Butonul 1-PAS face posibilăînceperea imediată a spălării sau măturării.

  Butonul 1-PAS activează fie func�iile de măturare,fie func�iile de spălare. (Mașina, de asemenea,mătură în timp ce spală).

  Când se află în modul Spălare normală, unamestec de apă și detergent este folosit pentru aspăla pardoseala.

  Când se află în modul op�ional FaST (spălare cuspumă), sistemul de spălare FaST amestecăconcentratul FaST-PAK cu o cantitate mică deapă, creând un volum mare de spumă umedăexpandată. Sistemul FaST poate fi utilizat cutoate procedeele de spălare dublă și spălare încondi�ii grele.

  Atunci când mașina este în modul op�ional ES(Spălare extinsă), solu�ia murdară din rezervorulde recuperare este filtrată prin sistemul ES șitransportată din nou în rezervorul de solu�iepentru reutilizare. Detergentul este apoi injectat însolu�ia recuperată pentru a revitaliza capacitateade cură�are a solu�iei.

  Atunci când mașina este în modul op�ionalec-H2O (apă transformată electric), apa obișnuitătrece printr-un modul unde aceasta este oxigenatăși încărcată cu un curent electric. Apa încărcatăelectric se transformă într-o solu�ie amestecatăacidă și alcalină care formează o substan�ă decură�are cu pH neutru. Apa transformată atacămurdăria, o descompune în particule mai mici și odesprinde de pe suprafa�a pardoselii, permi�ândca mașina să spele mai ușor murdăria însuspensie. Apa transformată redevine apoi o apănormală în rezervorul de recuperare. Sistemulec-H2O poate fi utilizat în timpul spălării duble.

 • 2-0'081.

  35�4* >��F?,> 7*5'*;5 D;"4*5;E

  04:#�1/00 �.6(. (.0.

  ,��� ���� ��� �� ��������� �������� ���� ������� ������ � ����� �� ��������� �� ����������� J�� �� ������� ������� �� ����������� ���� ����������� �� �������� ��� ��� ����

  ����� #������ �� ���� �������� $��� �� ���������� �� ����� ������ � ����� ��� ��� ���������" #������� ����������� ������ ��������������� ���������"

  ��� ������ " K����� �� ������������ ����

  ������� ����� ������ � ���������� �� ���������� ������� �� ��� ������ � ��� ���� ������������� �����

  ���� �� ����� ��������� ������� ������� ���� � ���������� �� ����������������

  ��� �� �������� " K����� �� ���������������� � ������ ������ � ����� ��������������� ���� � ��L��� ����������� � ���

  ��������

  ��� �� ����� " K����� ��� ��� �� �������������� � ������ ������ ������� ����� � ������ ����� �� ����� � ����� �� ����� ���������,������� ���� ���������� �������� ������������� ,��������� �������� ��� �������� �� �������� � ���� 3���� � �����������

  �����

  �� �� �� ���� ������ " K��� �� 3����������� � �������� ������ ���� ��������� ������ �� ������� ��������� ������������ �� ����� ��������� ��������� �������� ���������� ������� �������� �� �������� ������

  E4 -0�( ). 2-0'081/0 �13041

  ����� �����

  ���� �������������� ����� ��������� �� �������� ����� �L������ ��������������� ������� ���� �� ���� �� ����� ���������

  �� ���� �� ��� ������ �� ����� � J�����������

  %��������"� �� � ���� ������� �L� ��� ����������� 6����� �������� � ��L��� �� ���!������������� �������� ��� ������� 1������� ����� ���������F������� � �L��� ��������� D�L��� ����E�

  I ���� �� ����� ���� � ������� ������ ����������� ����� � ������ ����� ���� �������������� �� �������� ������ 6����� ����������������� � �������� ���������

  @������ ����� ������� �������� ������ �� �������� ������ ������ ��������� �� ����� ���������.�������� �������� ������� ���� �������� �������� ������ �� ������� ���� � ����������������� %��� ����� ���� ������� � �������K�1� �� � ������� ��%&'�� �������� �������K�1� �� ������� ��%&'� ���� ���� ��� ���������� �� ��������

  ������� ����� � ������� ���� � ����������������� �����J�� �����������

  %��� �� ������� � ���������� ����� ���������� ������ �������� �� �������� ()�*�*+) �*,-�� �� ����� �����

  6������� ���������� �� ��������� ������ ���������� �������� D�������� I$�@6O&[email protected]��8&$P �� ����� ����E�

  %�������� ����� ��� �� ����� K������� �������� ��L� ���� � ������� ����� ������ �� ������������ 1������ � ����� � ��� �������� �� � J��� ��������

  PENTRU SIGURANŢĂ: În timpul utilizăriimaşinii, deplasaţi-vă lent pe pante şi suprafeţealunecoase.

  Nu operaţi maşina în zone în care temperaturaambiantă este peste 43�C (110�F). Nu operaţifuncţiile de frecare în zone în care temperaturaambiantă este sub punctul de îngheţ 0�C (32�F).

  PENTRU SIGURANŢĂ: Când utilizaţi maşina,Nu spăla�i în pante cu înclina�ie mai mare de10% și nu transporta�i (GVWR) pe pante cuînclina�ie mai mare de 14%.

 • 2-0'081.

  36 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  '06-1 �. 5.0:0)70 E4104-.1 2-0'08700

  � #��������� ���� �� ���!�� !��������

  � #��������� ���� �� �����������

  � Verificaţi dacă maşina prezintă scurgeri delichid.

  � #��������� ������ �������� ���������� I�������������� ��� �� ������� ����J� �������� ��������� �� ���� �����

  �� �������� � J�����������

  � #��������� �������� �� ������ ������� �������������� ������ ���������� ����������� ������� ���� ������ ���� ������������� �� ����

  � ,���� �������� ��������� #��������� ������������� I��������� ����� ��� �� ������� ����J��������� �� ������� �� ���� �����

  ���������� � J�� �������

  � ,���� �������� ��������� #��������� ������������� �� �������� ������ ���������

  � #��������� ���� ��������� �� ��������������� !������� ���� �����

  ���

  � #��������� ���� ���!���� �� ������ ����������

  � #��������� ���� ����� �� ������

  � #��������� �������� �� ������ ��L�� �������������� ������ ���������� ����������� ������� ���� ������ ���� ������������� �� ����

  � #��������� �������� �� ������ ��L�� �������� ��������� �� ������ ���� �������� ������ ���� �� ����������� ��

  ����

  � #��������� �������� ������� ������������ ��������� ���� � ������� ���������� �� ����������� �� ����

  � 2������ ������ �� �����

  �� �� ���������� ������������

  � >����� �� ������� �������� �� ����������

  � -����� 61� >����� �� ������� �������� ��������� ������ � ������ �� ������ 61�

  � #��������� �������� �� ������ ������� �������� ��������� �� ������ ���� �������� ������ ���� �� ����������� ��

  ����

  � #��������� ������ ������� �� ���� � ���� �� ������������

  � 2������ ���� �� ������ �� �����

  ���

  � #��������� ���� �������� ���� � ��������������� �����

  �� �� �����J��

  � #��������� ��������� ���� � ������� ���������� �� ������������ ��� �� ���� �����J���������

  � 1������ K�1�� #��������� ���� �������������� K�1�",�N� I������ ���� �������� ������� 2������� �������&$1��?�@6 2.�&6 K�1�",�N �� ����������

  � 1������ K�1�� ��������"� �� �������� �������� ���� ����� �� ������ �� ���� ������ ��������� �������

  � 1������ K�1�� ��������"� �� �������� �������� ���� ���� ��� � ��� ���������

  � Verificaţi claxonul, farurile principale, faruriledin spate şi luminile de siguranţă şi alarma derezervă (dacă este prevăzută).

  � #��������� ��������� ������������� ���L���� �� ����������

  � #��������� ������������� �� ������ ���� ��������� �������� �� ����������

 • 2-0'081.

  37�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  E4'#)20. .8.5# '(%

  PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsireasau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţăorizontală, puneţi frâna de parcare, opriţimaşina şi scoateţi cheia.

  5� %���!����� �� �� ����� ���������

  4� I�!����� ����� �� ������ � ���������?,>�

  ;� ,����� ����� �� �������� ������ �L� �L������� �� ������� �� ���� ������ ������������� -����� ������

  )� @������� ���� ���������� �� ��������������� ����� ������ ��L� ���� �����L� ��������

  (.4-2 60%214/7G )!"� ������� ��,�"�<��"�� $� �����"�� ��!"��$ ,� �$����� ���?������� � ��"� � ������ � ������$�� �

  ���D����D�$� �"��"�� ��"� D�" ��������

  (� ,����� ���� �� �������� ����J���������� � ���������� �������

  '� %�������� �!��� �� ������ �� ���������������� �� ���������� ?,> ����

  A� ������� �������� �� ����� ��������� �

  ������ �� ������� �� ������� � ���J��������� ?,> ��� �� ���� ���������������� � �!��� �� �������

  C� 2������� ������ �� ���������� ?,> ������J� �� ������ �� ������������������"� �� ����J� �� ������ ����������� ���� ���� �� ����������� �� �������� �������� � ����J� ������� �������������

  7� %���!����� � ���J� ����� �� ������ ���������� �� ��������� �������� ���� ���������� %��� ����������� � ����������!����� ������� ����� �� ������ ���������� �������� �������

 • 2-0'081.

  38 �4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  (#40. �13047

  5� ������� �������� ?,>� %���!����� � ���J������ �� ������ � ���!���

  ����� (���.���� ��� ���� ������ ��������� ���� ��� ������ �/����� ����/����/� 0�1 � ����� ���� � ������ ���������" (�� ���� � ������ ������� �/���

  � ���/����/�! ���.���� ���� � ��������!

  ������� ����� ������! �� ���.���� �� ������� �� ���$�"

  4� �������"� �� ���� ���������� �� ������������� �� ��L� �� �������� ��L� ����������

  (.4-2 60%214/7G )!"� ���"��� ��,�"�<��"�� �������$ � ��!"� ,� � ���$� � ������

  *" ������� "�����

  ;� @����� �!��� �� ������ �L� �L� ��������������

  ����� �� ������� ������ � ������� ������ ����� � 23 ������ �

  �� �� ��� �� ������ ������" 0���� ������ � ������� �� �� ����������� � 24%'3 ������ ����� ���������� �������� �� ���� ����/�� �������� ������������������� � �������"

  )� ?����� ������ �� ������� !������� �� ������������ ���� �� ���� �L� �� ���� �����

  15.-081.G ������$ ��"� +��

  ��H��� 6 ���� ������ ��������+���� � �������$�� ��������� �������H���� 1��+����� � �"��$��

  �������� )�"��$���� ����������$ $+�$

  �����"� $����$ � H��"�� �"��"��������$ �+$�� ������"������

  5. Aprindeţi luminile.

  #(0. �13047

  5� -����� ����� �� ������ ����� ������� ���������F��������

  4� @����� �!��� �� ������ � ��� ������ �������� �������� ���� � ���� ������ @��L����� ���� ���������� �L� �� ���������������

  1-.4/0.G ������$ '(% �� ��$� ���� �

  �!��� ���"� ���� � �?�� ��

  ������� 1����"��� ��!"� � ������ *"��"�

  � � ������ ��,�"��

  ����� ������ �����$ ����������� � ������

  � �������� ������ ������ ������� 0�1!������ � ������� �� ����������� ���� ������ ������ ��� ������ �.��� � ������"

  PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de a părăsi sauservisa maşina, nu parcaţi în apropiereamaterialelor, prafului, gazelor sau lichidelorcombustibile. Opriţi pe o suprafaţă orizontală,acţionaţi frâna de parcare, opriţi maşina şiscoateţi cheia.

 • 2-0'081.

  39�4* >��F?,> 7*5'*;5 D7"4*5'E

  2�('.. .8.5# �. 6#'2/0.

  6(7'1. )2 6(247 �#� :�6-� & 6(7'1.

  ��;�# �#� ��;�#�

  PENTRU SIGURANŢĂ: Înainte de părăsireasau repararea maşinii, opriţi pe o suprafaţăorizontală, puneţi