13
GEOGRAFIA ROMÂNIEI CAIETUL ELEVULUI Octavian Mândruț CLASA A VIII -A CAIETUL ELEVULUI ORINT C B O O K S

Octavian Mândru˜ GEOGRAFIA ROMÂNIEI...8 9 AUTOEVALUARE I. Citii cu atenie întrebările de mai jos i identificai răspunsul corect, încercuind litera corespunzătoare: 1. În

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • GEOGRAFIA ROMÂNIEI

  CAIETUL ELEVULUI

  Octavian Mândruț

  CLASA A VIII-A

  CAIETUL ELEVULUICAIETUL ELEVULUICAIETUL ELEVULUICAIETUL ELEVULUICAIETUL ELEVULUICAIETUL ELEVULUICAIETUL ELEVULUI

  ORINTC B O O K S

 • Cuvânt-înainte .......................................................... 3Geografia României – elemente ale programei școlare ........................................................................5INTRODUCERE. ROMÂNIA: POZIȚIA GEOGRAFICĂ .......................7Autoevaluare ............................................................ 9I. RELIEFUL ........................................................... 10A. Caracteristici generale (Trepte și forme de re-lief, proporționalitatea reliefului) ........................ 10B. Unitățile majore de relief .................................. 111. Carpații și Depresiunea Colinară a Transilvaniei........................................................... 121.1. Carpații Orientali ............................................ 12Autoevaluare .......................................................... 131.2. Carpații Meridionali ....................................... 141.3. Carpații Occidentali........................................ 161.4. Depresiunea Colinară a Transilvaniei ........... 182. Dealurile și podișurile ....................................... 202.1. Subcarpații, Podișul Getic și Podișul Mehedinți ............................................................... 202.2. Podișul Moldovei ............................................ 22Autoevaluare .......................................................... 232.3. Podișul Dobrogei ............................................ 242.4. Dealurile de Vest ............................................ 263. Câmpiile ............................................................. 263.1. Câmpia de Vest ............................................... 263.2. Câmpia Română ............................................. 284. Lunca și Delta Dunării ...................................... 305. Platforma continentală a Mării Negre ............. 32Evaluare (Relieful) ................................................. 34II. CLIMA ................................................................ 36A. Factorii determinanți. Caracteristici ale ele-mentelor climatice ................................................ 36Factorii care determină și influențează clima ..... 36Caracteristici ale elementelor climatice .............. 361. Regimul și repartiția temperaturii aerului ...... 362. Precipitațiile atmosferice .................................. 38Regimul eolian (vânturile) .................................... 38B. Nuanțele climatice ............................................ 39III. HIDROGRAFIA (APELE) ................................ 40A. Factorii care determină și influențează hidrografia. Dunărea ............................................. 40B. Râurile interioare .............................................. 42C. Lacurile. Apele subterane și izvoarele ............. 44D. Marea Neagră .................................................... 46Autoevaluare .......................................................... 47Evaluare (Clima și hidrografia) ............................. 48IV. VEGETAȚIA, FAUNA ȘI SOLURILE ................ 50A. Vegetația naturală, fauna și solurile ............... 501. Vegetația naturală ............................................. 502. Fauna .................................................................. 513. Solurile ............................................................... 51

  B. Rezervațiile naturale (opțional) ...................... 52Evaluare (Geografie fizică) .................................... 54V. POPULAȚIA ....................................................... 56A. Vechimea și continuitatea populației în spa-țiul carpato-danubiano-pontic ............................. 56B. Numărul populației și evoluția numerică. Densitatea populației și repartiția ei geografică . 56 1. Numărul populației și evoluția numerică ....... 562. Densitatea populației și repartiția ei geografică ............................................................... 57C. Structura populației .......................................... 58D. Populația activă. Românii din afara hotarelor ... 591. Populația activă .................................................. 592. Românii din afara hotarelor .............................. 59VI. AȘEZĂRILE UMANE ȘI ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ....................... 60A. Vechimea și evoluția așezărilor umane .......... 60B. Așezările rurale și tipologia lor ........................ 61C. Așezările urbane ............................................... 63D. Clasificarea orașelor .......................................... 65E. Caracterizarea geografică a orașului București ................................................................ 67F. Caracterizarea geografică a altor orașe mari (opțional) ................................................................ 69G. Organizarea administrativ-teritorială ............. 71Evaluare (Populația și așezările umane) ............. 73VII. ACTIVITĂȚILE ECONOMICE ........................ 75A. Agricultura ......................................................... 751. Premisele naturale ............................................ 752. Cultura plantelor ................................................ 763. Creșterea animalelor ......................................... 76B. Industria ............................................................ 771. Istoric și caracteristici generale ........................ 772. Industria extractivă ........................................... 773. Industria energetică și a energiei electrice ..... 784. Industria metalurgică ....................................... 795. Industria chimică, a lemnului și a materiale-lor de construcție ................................................... 81C. Serviciile. România în Europa și în lume ........ 821. Comerțul interior și turismul ........................... 822. Căile de comunicație ......................................... 843. România în Europa și în lume ......................... 86Evaluare (Activitățile economice) ........................ 88VIII. CARACTERISTICI ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ................................................... 89A. Caracteristici ale mediului înconjurător ......... 89B. Degradarea mediului înconjurător .................. 89IX. REGIUNILE GEOGRAFICE ALE ROMÂNIEI 90X. ELEMENTE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE .... 92Evaluare finală ....................................................... 93

  CUPRINS

 • 6 7

  INTRODUCEREROMÂNIA: POZIȚIA GEOGRAFICĂ

  Poziția geogra�că

  Urmăriți harta din manual sau din atlas; identificați și notați principalele linii geografice care se intersectează în țară noastră:

  a) paralela de: ________________ latitudine nordică;b) meridianul de: ______________ longitudine estică.

  Explicați, pe scurt, semnificația trecerii acestei paralele prin țara noastră: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Scrieți, utilizând informațiile din manual, punctele extreme ale țării noastre și coordonatele lor geografice :

  a) în nord: _________________________________________________________________________b) în sud: _________________________________________________________________________c) în vest: _________________________________________________________________________d) în est: __________________________________________________________________________Comentați oral cele de mai sus.

  Precizați, pe scurt, utilizând hărțile din manual sau din atlas:a) elementele principale ale poziției țării noastre în Europa:

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  b) distanțele până la următoarele elemente geografice ale Europei: • Capul Nord ___________________________ • Capul Roca ____________________________ • nordul Munților Ural ___________________ • insula Creta ___________________________ • fluviul Ural ____________________________ • insula Irlanda __________________________Precizați ce înțelegeți prin faptul că România este o țară:a) carpatică: _______________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  b) dunăreană: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  c) pontică: ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  d) central-europeană: _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

 • 8 9

  Vecinii și granițele

  Notați vecinii țării noastre și precizați, pe scurt, câte o caracteristică a graniței pentru fiecare sec-tor, după modelul dat:

  a) ____Republica Moldova _______________; __________râul Prut __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  b) ____________________________________; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  c) ____________________________________; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  d) ____________________________________; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  e) ____________________________________; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  f ) ____________________________________; __________________________________________

  Suprafața

  România are o suprafață de: _________________, fiind situată pe glob pe locul ______________ .Completați tabelele de mai jos, utilizând diferite surse de informare, și comentați oral ceea ce ob-

  servați. Spuneți ceea ce știți despre geografia țărilor din lume (a) și din Europa (b) care sunt foarte apropiate ca suprafață de cea a României.

  a) b)Țara Suprafața (km2)

  77 Guineea 245 85778 Regatul Unit 242 54579 Uganda 241 55080 238 53381 România 238 39182 236 80083 Guyana 215 00084 Belarus 207 600

  Țara Suprafața (km2)Norvegia 323 786Polonia 312 677 Italia 301 336

  242 54512 România 238 391

  207 600Grecia 132 050Bulgaria 111 000

  Comentați oral tabelul de mai jos.Vecinii României Suprafața (km2)

  Republica Moldova 34 483Ucraina 603 500Ungaria 93 030Serbia 88 361Bulgaria 111 000Marea Neagră 413 000

 • 8 9

  AUTOEVALUAREI. Citiți cu atenție întrebările de mai jos și identificați răspunsul corect, încercuind litera co res punzătoare:

  1. În Europa, țara noastră este situată mai aproape de:a) nord; b) sud; c) vest; d) est.

  2. Țara noastră se află în mijlocul zonei temperate deoarece este străbătută de următoarea coordona-tă geografică:a) 45° lat. N; b) 46° lat. N; c) 25° long. E; d) 26° long. E.

  3. România este o țară pontică deoarece: a) cuprinde Munții Carpați; b) este mărginită de Dunăre; c) se învecinează cu Marea Neagră.

  4. Suprafața țării noastre este de:a) 238 391 km2; b) 244 100 km2; c) 237 500 km2; d) 238 533 km2.

  5. Mai întinsă decât țara noastră este:a) Bulgaria; b) Serbia; c) Ucraina; d) Republica Moldova.

  II. Caracterizați, pe scurt, așezarea geografică a României:_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  III. Urmăriți harta din manual sau din atlas, pe care sunt reprezentate granițele și vecinii și descrieți, oral, fiecare sector al graniței.

  IV. Localizați și caracterizați, pe scurt, țările de pe glob și din Europa care au o suprafață apropiată de suprafața țării noastre.

  Cum apreciați suprafața țării noastre comparativ cu întinderile celor 44 de state europene și cu ale celor 196 de țări ale lumii.

  V. Prezentați, la alegere, pe scurt, o țară vecină țării noastre, precizând:• Poziția față de România ___________________________________________________________• Aspectul și tipul graniței ___________________________________________________________• Întinderea (suprafața), prin comparație ______________________________________________• Elemente comune (relief, hidrografie) _______________________________________________• Orașe apropiate de graniță _________________________________________________________

  VI. Precizați, pe scurt, limita cu Marea Neagră._____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 10 11

  I. RELIEFUL

  A. CARACTERISTICI GENERALE (TREPTE ȘI FORME DE RELIEF, PROPORȚIONALITATEA RELIEFULUI)Prin relief se înțelege: _______________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Dați exemple de:a) forme de relief: __________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________b) trepte de relief: __________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________c) unități de relief: __________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  Utilizați o hartă a treptelor de relief și demonstrați, pe scurt, proporționali tatea reliefului: _____ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

  Relieful are o dispunere concentrică, din centrul țării (Depresiunea Colinară a Tran sil vaniei) spre exterior desfă șurându-se următoarele trepte:

  • ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________Demonstrați, pe scurt, varietatea formelor de relief: ______________________________________

  _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

  Ordonați unitățile de relief în funcție de vechimea lor (utilizând informații din manual sau din alte surse), de la cea mai veche la cea mai recentă:

  • ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________

 • 10 11

  B. UNITĂȚILE MAJORE DE RELIEFUrmăriți harta unităților majore de relief ale României și a unităților și sub unităților principale de

  relief din manual sau din atlas și completați tabelul de mai jos.

  Unitatea majorăde relief

  Poziția în cadrulțării

  Exemple de subunități(2–3 subdiviziuni)

  Urmăriți tabelul alăturat și, pe baza acestuia:

  • notați cele mai întinse două unități de relief: ___________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

  • calculați ponderea: – câmpiilor: _____________________ – munților: ______________________ – podișurilor și dealurilor: _________• identificați unități de relief din toa-

  te cele trei trepte, care formează împreună mai mult de 50% din suprafața țării: ____ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

  • comentați cele de mai sus.

  Unitatea majoră de relief

  Suprafața (km2) Pondere (%)

  Carpații Orientali 33 300 13,9

  Carpații Meridionali 15 340 6,4

  Carpații Occidentali 17 720 7,4

  Subcarpații 16 450 6,9

  Piemontul Getic 13 100 5,5

  Podișul Moldovei 23 200 9,7

  Depresiunea Transilvaniei 25 100 10,5

  Podișul Dobrogei 10 500 4,5

  Podișul Mehedinți 790 0,4

  Dealurile de Vest 12 230 5,2

  Câmpia Română 49 800 20,9

  Câmpia de Vest 16 540 6,9

  Delta Dunării 4 321 1,8

  Total 238 391 100

 • 12 13

  1. CARPAȚII ȘI DEPRESIUNEA COLINARĂ A TRANSILVANIEI1.1. Carpații Orientali

  Precizați limitele Carpaților Orientali și unitățile învecinate:a) în nord: _____________________________ c) în vest: __________________________________b) în sud: _____________________________ d) în est: ___________________________________

  Enumerați patru caracteristici generale ale Carpaților Orientali:• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________Comparați harta ală-

  turată cu cea din manual sau din atlas și scrieți nu-mele munților și ale de-presiunilor indicate.

  Notați denumirea ce-lor trei grupe transversale:

  A _____________________________________

  B _____________________________________

  C _____________________________________

  Notați denumirile de-presiunilor de la sud la nord:______________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ _____________________

  Verificați localizarea uni tăților de relief.

  Precizați oral poziția fiecărei unități, în raport cu unitățile apropiate.

  M]ii Oa[

  M]iiBârg\ului

  D e p r e s i u n e a

  C o l i n a r \

  a

  T r a n s i l v a n i e i

  Dealurile de Vest

  C a r p a ] i i M e r i d i o n a l i

  Podi[ul

  Moldovei

  M]iiCiucului

  M]ii

  Bar

  aolt M]ii

  Bodoc P. Oituz

  M]iiNemira

  M]iiPer[ani

  Depr.Baraolt

  )(

  )(

  )(

  )(

  )(

  Depr.Oa[

  Tisa

  Vi[eu

  Iza

  Dorna

  Moldovi]a

  Bicaz

  Bistri]a

  Bistri]a

  Mure[

  Olt

  Olt

  Trotu[

  Bârs

  a

  Buz\u

  Râul

  Negr

  u

  Bistr

  icioa

  raDepr.

  Giurgeului

  Depr.Borsec

  Depr. ~ntorsura Buz\ului

  M]ii Bistri]ei

  Giumal\u

  Rar\u

  M]ii Giurgeu

  M]ii Tarc\ului

  M]ii G

  o[manu

  M]ii Stâni[oarei

  M]ii Suhard

  Obcina M

  are

  Obcina

  Mestec\ni[ului

  Obcina

  Feredeului

  M]ii }ible[

  M-]i

  i ~nto

  rsurii

  M]ii H

  arghitei

  18392303

  2279

  2100

  1800

  1792

  1477

  Vf. }ible[Vf. Pietrosu

  Vf. In\u

  Vf. Pietrosu

  Vf. HarghitaM\d\ra[

  Vf. H\[ma[uMare

  Vf. Post\varu

  Vf. Piatra Mare Vf. Ciuca[

  Vf. Siriu

  Vf. Penteleu

  Vf. Goru

  Vf. Nemira

  1930Vf. Toroiaga

  1443Vf. Gutâi

  Pasuri Defilee Vârfuri0 100 km

  1789 1843

  1954

  1657

  1772

  1785

  1849

  M-]ii B

  uz\u

  luiM-]ii Bârsei

  M]ii

  Baiu

  lui

  )( )(

  )(

  S u bc

  ar

  pa

  ]i

  i

  )(

  A

  B

  C

  U C R A I NA

 • 12 13

  AUTOEVALUAREI. Precizați pentru fiecare diviziune (grupă) transversală a Carpaților Orientali elemen tele solicitate, utilizând informația din manual și explicația profesorului.

  1. Carpații Maramureșului și Bucovinei (grupa nordică):• Limita de nord: __________________________________________________________________• Cele mai mari înălțimi (două): ______________________________________________________• Munții vulcanici: _________________________________________________________________• Două depresiuni: _________________________________________________________________• Munții unde au existat ghețari: _____________________________________________________• Numele a două obcine: ____________________________________________________________2. Carpații Moldo-Transilvani (grupa centrală):• Limita de vest: ___________________________________________________________________• Două depresiuni: _________________________________________________________________• Munții vulcanici: _________________________________________________________________• Munții formați din roci dure: _______________________________________________________• Cel mai înalt masiv: _______________________________________________________________• Limita de est: ____________________________________________________________________3. Carpații Curburii (grupa sudică):• Limita exterioară: ________________________________________________________________• Cele două masive situate în sud-vest: ________________________________________________• Depresiunea interioară: ___________________________________________________________• Două pasuri (trecători) spre exterior: ________________________________________________• Alcătuirea substratului: ___________________________________________________________• Înălțimea maximă: _______________________________________________________________

  II. Utilizați harta de la pagina alăturată și alte informații din manual și notați, pentru fiecare sub-divizi une transversală (grupă) a Carpaților Orientali, câteva caracteristici principale:

  a) Pentru grupa nordică (Carpații Maramureșului și ai Bucovinei):• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________b) Pentru grupa centrală (Carpații Moldo-Transilvani):• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________c) Pentru grupa sudică (Carpații Curburii):• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________

 • 14 15

  1.2. Carpații Meridionali

  Precizați unitățile învecinate Carpaților Meridionali:a) în est: __________________________________________________________________________b) în sud: _________________________________________________________________________c) în vest: _________________________________________________________________________d) în nord: ________________________________________________________________________

  Enumerați principalele patru caracteristici ale reliefului Carpaților Meridionali: • ________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  Explicați, pe scurt, de ce Carpații Meridionali au fost denumiți „Alpii Transilvaniei”: __________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Enumerați, utilizând manualul sau atlasul, principalele subdiviziuni ale fie că rei grupe:a) Grupa Bucegi: ___________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________b) Grupa Făgăraș: __________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________c) Grupa Parâng: ___________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________d) Grupa Retezat-Godeanu: __________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  Enumerați principalele depresiuni, situate: • în interior: ______________________________________________________________________• pe margini: ______________________________________________________________________Notați, în ordine descrescătoare, vârfurile cu altitudini mai mari de 2 500 m, din fiecare grupă, astfel: • Retezat-Godeanu: _________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________• Parâng: _________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________• Bucegi: __________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________• Făgăraș: _________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________Precizați, pe scurt, ce constatați: ______________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 14 15

  Utilizați harta din manual sau din atlas și harta de mai jos și notați numele fiecărei unități mun-toase localizate prin următoarele cifre:

  q ________________________________________ w _____________________________________e ________________________________________ r _____________________________________t ________________________________________ y _____________________________________u ________________________________________ i _____________________________________

  Cu

  loa

  rul

  Tim

  i[-C

  ern

  a

  Pod i

  [ul

  Meh

  edin

  ] i

  Depr. P

  etro[an

  i

  Depr. Ha]eg

  Mun]ii Poiana Rusc\

  Culoarul

  Or\[tiei

  Depresiunea

  Bra[ovului

  Culoarul Bistrei

  Depr. Lovi[tei

  Depresiunea Coliniar\ a Transilvaniei

  Depresiunea Sibiului

  D e p r e si u n e a

  F \ g \ r a[ u l u i

  Vf. Cândrel2244

  Vf. Negoiu2535

  Vf. Cozia1668

  Vf. Ursu2124

  Vf. Parângu Mare2519

  Vf. Omu2505

  Vf. Leaota

  Vf. Iezeru Mare

  2133

  2462

  2391

  Vf. Moldoveanu

  M-]iiLeaota

  M-]ii Frun]i

  M-]ii Ghi]u

  2544

  Vf. {tefle[ti2242

  Vf. lui P\tru

  Jiu

  Cern

  a

  Râul

  Mar

  e

  Lotru

  Strei

  Olt

  Arge[

  a]ivo

  bmâ

  D

  2130

  Vf. Peleaga

  Vf. Retezat 25092482Vf. Pietrii

  2192

  2229

  0 100 km

  M-]ii B

  ucegi

  M-]i

  i Ie

  zer

  )(

  )()(

  )(

  )(

  M - ]i i

  L ot r

  u lu

  i

  M-]ii C\

  p\]ânii

  M -] i i

  V â lca n

  M-]

  i iM

  ehed

  in] i

  M- ]

  i iCe

  rne i

  Vf. Godeanu

  A - Grupa Bucegi C - Grupa ParângB - Grupa raș D - Grupa Retezat-Godeanu

  Pasuri Vârfuri

  S u bc a r p a ]

  i iG

  e ti c i Subcarpa] i i

  Curbu

  ri i

  Prahova

  )(

  BAC

  D

  Ca

  rp

  a]

  ii

  Oc

  c

  id

  en t

  a l i

  C ar p

  a ]i i

  C u

  rb

  ur

  ii

  7

  6

  3

  8 5

  1 4

  2

  Urmăriți cu atenție aceste denumiri (1–8) și notați în 3–4 rânduri ceea ce ați constatat: _______ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Scrieți, pe scurt, ce înțelegeți prin:a) relief glaciar: ____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________b) defileu: _________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  Realizați un text prin care să caracterizați relieful Carpaților Meridionali, utilizând următorii ter-meni: orientare, Alpi, roci dure, relief glaciar, înălțimi, depresiuni, Munții Bucegi._____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

 • 16 17

  1.3. Carpații Occidentali

  Precizați limitele și unitățile învecinate:a) în sud: _________________________________________________________________________b) în nord: _________________________________________________________________________c) în est: __________________________________________________________________________d) în vest: _________________________________________________________________________

  Precizați, pe scurt, trei caracteristici generale ale reliefului Carpaților Occidentali:• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________• ________________________________________________________________________________Notați principalele subdiviziuni din:a) Munții Banatului: ________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  b) Munții Apuseni: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Urmăriți harta alăturată. Compa rați-o cu cea din manual sau din atlas și no tați nu mele subdiviziunilor corespun zătoare că su țelor desenate.

  Dacă nu aveți loc suficient, scrieți de-numirile pe caiet, iar în fiecare căsuță, doar inițialele.

  Scrieți pe scurt ce înțelegeți prin:a) fenomene carstice: _____________

  _________________________________________________________________________________________________________

  Dați 2–3 exemple: ______________________________________________________________________________________

  b) „depresiuni golf“: _______________________________________________________________________________________________________________________

  Dați 2–3 exemple: _________________________________________________________________________________________________________________________

  Depr.{imleului

  Dep

  r.Al

  ma[

  Depr.Ha]eg

  Depr.Zlatna

  Depr.Huedin

  Vf. Pade[1374

  anr

  eC-

  [imi

  T

  lur

  aol

  uC

  Culoarul Bistrei

  M-]ii

  Dogn

  ecei

  M-]ii Locvei

  M-]ii P\dureaCraiului

  P od .

  Meh

  edi n

  ] i

  M-]ii Plopi[

  M-]ii M

  ese[

  Muntele Mare

  DealurileLipovei

  Depr.Oravi]ei

  Depr. Beiu[

  D e a l u r i l eS i

  l v

  an

  i ei

  Vf. Highi[799

  Vf. Semenic

  Vf. Svinecea Mare

  1446

  1224

  1112Vf. Ple[u

  1849Vf. Bihor

  1836Vf. Vl\deasa

  1826Vf. Muntele Mare

  1486Vf. G\ina

  Mure[

  Timi[

  Nera

  Cara[

  Bârzava

  Bega

  Cerna

  Cri[ul Alb

  Arie[

  Some[ul Mic

  Cri[ul Negru

  Barc\u

  0 100 km

  Depr. Zarand

  Ca r

  p a] i i

  M e r id i o n a l i

  DepresiuneaC

  olinar\a

  TransilvanieiCu

  loaru

  l Alb

  aIu

  lia-T

  urda

  Depr. Vad-Borod

  Cri[ul Repede

  Depr.

  Cara[

  -Eze

  ri[

  mp

  ia

  de

  Ve

  s

  t

  V es t

  A - Munții BanatuluiB - Munții Apuseni

  PasuriPeșteriVârfuri

  )(

  )(

  )(

  )(

  B

  A

  De

  fi l e

  ul

  Du

  n\ r

  i i

  U

  N

  G

  AR

  IA

  SE

  RB

  IA

  de

  De

  al

  ur

  il

  e

  Culoarul

  Or\[tie

  i

  Depr. Brad

 • 16 17

  Urmăriți o hartă a tipurilor de relief din Carpații Occidentali din manual sau din atlas. Notați câteva exemple de:

  a) munți vulcanici: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  b) munți dezvoltați pe roci dure: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

  c) munți dezvoltați pe roci sedimentare cutate (fliș): __________________________________________________________________________________________________________________________

  d) munți care au relief carstic: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

  După ce ați parcurs informația despre Defileul Dunării, realizați, în scris sau oral, o scurtă carac-terizare a acestuia.

  Realizați o comparație între Carpații Occidentali și Carpații Orientali, completând tabelul de mai jos:

  Caracteristici Carpații Occidentali Carpații Orientali

  Poziția geografică• în țară• în cadrul Carpaților

  Altitudini maximeși vârfuri (4–5 exemple)

  Orientarea culmilor muntoase

  Limite (în vest și în est)

  Depresiuni (exemple)

  • pe margini• în interior

  Tipuri de relief (exemple)

  Subdiviziuni(grupe transversale)