Click here to load reader

Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

 • 8/18/2019 Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

  1/17

  Expertiza tehnica judiciara inExpertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiectcauzele penale avand ca obiect

  infractiuni informaticeinfractiuni informatice

  Cyberthreats editia IV – 2 noiembrieCyberthreats editia IV – 2 noiembrie

  20112011

 • 8/18/2019 Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

  2/17

  Expertiza tehnica judiciaraExpertiza tehnica judiciara

   Expertiza tehnica efectuata de experti sauExpertiza tehnica efectuata de experti sau

  specialisti din dispozitia organelor despecialisti din dispozitia organelor de

  urmarire penala, a instantelorurmarire penala, a instantelor  udecatoresti sau a altor organe cu udecatoresti sau a altor organe cu

  atributii urisdictionale, in !edereaatributii urisdictionale, in !ederea

  lamuririi unor fapte sau impreurari alelamuririi unor fapte sau impreurari ale

  cauzei"cauzei"

 • 8/18/2019 Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

  3/17

 • 8/18/2019 Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

  4/17

  Evolutia tehnologicaEvolutia tehnologica

   &agistrala informa&agistrala informattionala globala'ionala globala'  Integrarea reIntegrarea rettelelor de comunicaelelor de comunicattii#ii#  Integrarea ser!iciilorIntegrarea ser!iciilor dde comunicae comunicattiiii si I(si I(##  )es$in)es$inttarea graniarea granittelorelor $zice$zice pentru informapentru informattiiii""

   *ocializarea ser!iciilor de comunica*ocializarea ser!iciilor de comunicattiiii ++ scscaadereaderea costurilorcosturilor si cresterea accesuluisi cresterea accesului##

   )ez!oltarea)ez!oltarea explozi!a aexplozi!a a tehnologiilortehnologiilor I(CI(C## 

  )ez!oltarea comer)ez!oltarea comerttului – migrarea forului – migrarea forttei de muncaei de munca% permeabilizarea grani% permeabilizarea granittelorelor + creste mobilitatatea+ creste mobilitatatea##  Interdependentele economice – fenomenul deInterdependentele economice – fenomenul de

  globalizareglobalizare + creste complexitatea sferei de+ creste complexitatea sferei de interese"interese"

 • 8/18/2019 Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

  5/17

  Societatea InformationalaSocietatea Informationala

  IIntreprinderi !irtuale'ntreprinderi !irtuale' &agazine -on line.#&agazine -on line.#  /irme de produc/irme de producttieie – sectii transfrontaliere – cooperare pe– sectii transfrontaliere – cooperare pe

  internet"internet"

   *er!icii uridice' n*er!icii uridice' notari electroniciotari electronici, s, semnemnaaturi electronice#turi electronice# 

  *er!icii $nanciare' b*er!icii $nanciare' banii -electronici.anii -electronici. % ser!icii% ser!icii e%baning#e%baning#  azele de date publice – motoare de cautare#azele de date publice – motoare de cautare#  rograme de tip' e%gu!, e%administration,rograme de tip' e%gu!, e%administration, e%tax, e%Europe,e%tax, e%Europe,

  e%ten etc"e%ten etc"  Informatia ca !aloare materiala – 3bani4Informatia ca !aloare materiala – 3bani4

   *oft5are#*oft5are#   6ocuri# 6ocuri#  roiecte#roiecte#  7eclame -on line.#7eclame -on line.#  8icen8icentte – drepturi de autore – drepturi de autor""

 • 8/18/2019 Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

  6/17

  Caracteristicile informatieiCaracteristicile informatiei

  in format electronicin format electronic  **e identi$ca prin eae identi$ca prin ea iinsnsaasi#si#

   *uportul nu are o semni$ca*uportul nu are o semni$cattie pentru protecie pentru protecttieie

  sau are una secundara#sau are una secundara#

   7eproducerea si alterarea7eproducerea si alterarea se face foarte use face foarte ussor,or, nu lnu laasa urme asupra originalului si implicsa urme asupra originalului si implicaa  costuri nule#costuri nule#

  oate $ modi$cata de la distanta – locatia oate $ modi$cata de la distanta – locatia

  autorului scade in rele!anta#autorului scade in rele!anta#

   --9nonimizarea si !irtualizarea. utilizatorilor#9nonimizarea si !irtualizarea. utilizatorilor#

   oate $ uoate $ ussor manipulata in scopuri obscure#or manipulata in scopuri obscure#

   *istemul de securitate este mult mai complex"*istemul de securitate este mult mai complex"

 • 8/18/2019 Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

  7/17

  Vulnerabilitatile societatii bazate peVulnerabilitatile societatii bazate pe

  informatieinformatie

   *ocializarea sistemelor I(C – accesul larg la*ocializarea sistemelor I(C – accesul larg la resurse#resurse#

   :lobalizarea sistemului de interese – economia:lobalizarea sistemului de interese – economia transfrontaliera#transfrontaliera#

   ;surinta cu care se prelucreaza si se transporta;surinta cu care se prelucreaza si se transporta informatia#informatia#

   9nonimitatea acti!itatilor in retea#9nonimitatea acti!itatilor in retea#

   Caracterul nematerial al informatiei – independentaCaracterul nematerial al informatiei – independenta de suport#de suport#

   &anipularea r&anipularea raau !oitoare a sistemelor si informau !oitoare a sistemelor si informattiiloriilor – criminalitatea– criminalitatea informatica creste mai rapid decatinformatica creste mai rapid decat capacitatea de reprimare a autoritatilor"capacitatea de reprimare a autoritatilor"

 • 8/18/2019 Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

  8/17

  Securitatea sistemelor informaticeSecuritatea sistemelor informatice

   *istemele informatice sunt amenintate atat din interior*istemele informatice sunt amenintate atat din interior cat si din exterior de catre'cat si din exterior de catre'    persoane bine intentionate care fac diferite erori depersoane bine intentionate care fac diferite erori de

  operare#operare#  persoane rau intentionate, care sacri$ca timp si banipersoane rau intentionate, care sacri$ca timp si bani

  pentru penetrarea sistemelor informatice" pentru penetrarea sistemelor informatice" 

   /isuri de securitate datorate unor erori ale soft5are%ului/isuri de securitate datorate unor erori ale soft5are%ului de prelucrare sau de comunicatii"de prelucrare sau de comunicatii"

   /isuri de securitate datorate unor defecte ale/isuri de securitate datorate unor defecte ale echipamentelor de calcul sau de comunicatii"echipamentelor de calcul sau de comunicatii"

   9mpli$carea breselor de securitate datorita lipsei unei9mpli$carea breselor de securitate datorita lipsei unei

  pregatiri adec!ate a administratorului, operatorilor sipregatiri adec!ate a administratorului, operatorilor si utilizatorilor de sisteme"utilizatorilor de sisteme"

   /olosirea abuzi!a a unor sisteme 3piraterie informatica4/olosirea abuzi!a a unor sisteme 3piraterie informatica4 reprezinta, de asemenea, unul din factorii de risc maorreprezinta, de asemenea, unul din factorii de risc maor pri!ind securitatea sistemelor informatice"pri!ind securitatea sistemelor informatice"

 • 8/18/2019 Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

  9/17

  Securitatea informatiilor Securitatea informatiilor 

   &ecanismele de securitate – sistem de compromisuri&ecanismele de securitate – sistem de compromisuri  /unctionalitate – securitate#/unctionalitate – securitate#  )i!ersitate – uniformitate 3centralizare4#)i!ersitate – uniformitate 3centralizare4#  8ibertate si anonimitate – monitorizare si control"8ibertate si anonimitate – monitorizare si control"

  *istemul de referinta'*istemul de referinta' 7eglementarile autoritatilor 3legi, recomandari, dispozitii ale7eglementarile autoritatilor 3legi, recomandari, dispozitii ale autoritatilor departamentale etc"4#autoritatilor departamentale etc"4#

   Codurile de etica' profesionala, de bune practici etc"#Codurile de etica' profesionala, de bune practici etc"#  *uportul tehnic oferit de industrie prin standardizare si*uportul tehnic oferit de industrie prin standardizare si

  elaborare de standarde tehnice" elaborare de standarde tehnice"

   9cceptarea di!ersitatii' transferul responsabilitatilor9cceptarea di!ersitatii' transferul responsabilitatilor catre autoritatile si reglementarile locale'catre autoritatile si reglementarile locale'  olitici de securitate#olitici de securitate#  Educatie' coduri de etica profesionala, de bune practici"Educatie' coduri de etica profesionala, de bune practici"

 • 8/18/2019 Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

  10/17

 • 8/18/2019 Expertiza tehnica judiciara in cauzele penale avand ca obiect infractiuni informatice

  11/17

  Categorii de infractiuni informaticeCategorii de infractiuni informatice

  (legea 161!""#$(legea 161!""#$

   Infractiuni contra con$dentialitatii siInfractiuni contra con$dentialitat