Europos socialinio fondo paramos ir jaunimo u¥¾imtumo ... JGI Jaunimo garantij¥³ iniciatyva JRD Jaunimo

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Europos socialinio fondo paramos ir jaunimo u¥¾imtumo ... JGI Jaunimo garantij¥³...

 • EUROPOS SOCIALINIO FONDO PARAMOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVOS VEIKSMINGUMO, EFEKTYVUMO IR POVEIKIO, ĮSKAITANT JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMĄ, VERTINIMAS

  EUROPOS SOCIALINIO FONDO PARAMOS IR

  JAUNIMO UŽ IMTUMO INICIATYVOS

  VEIKSMINGUMO, EFEKTYVUMO IR POVEIKIO,

  ĮSKAITANT JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS

  ĮGYVENDINIMĄ, VERTINIMAS

  GALUTINĖ ATASKAITA

 • EUROPOS SOCIALINIO FONDO PARAMOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVOS VEIKSMINGUMO, EFEKTYVUMO IR POVEIKIO, ĮSKAITANT JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMĄ, VERTINIMAS

  i

  Paslaugų sutartis finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioritetą „Techninė parama, skirta informuoti apie Veiksmų programą ir jai vertinti“. Paslaugas teikia PPMI Group, UAB, ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (VPVI) pagal 2015 m. lapkričio 13 d. paslaugų pirkimo sutartį D4-214 su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. PPMI Group, UAB Gedimino pr. 50, LT-01110, Vilnius, Lietuva Tel. +370 5 249 7056 El. paštas: info@ppmi.lt Dėl detalesnės informacijos apie tyrimą kreiptis į VPVI tyrimų direktorę Dovilę Jonavičienę el. paštu: dovile@vpvi.lt

  Ataskaitos tekstą patikrino lietuvių kalbos redaktorė Justė Matijošienė.

  mailto:info@ppmi.lt mailto:dovile@vpvi.lt

 • EUROPOS SOCIALINIO FONDO PARAMOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVOS VEIKSMINGUMO, EFEKTYVUMO IR POVEIKIO, ĮSKAITANT JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMĄ, VERTINIMAS

  ii

  TURINYS

  Įvadas ....................................................................................................................................................................................................................... 1

  1. Vertinimo objektas .......................................................................................................................................................................... 3

  1.1. JUI ir JGI įgyvendinimo Europos Sąjungoje kontekstas ................................................................................. 3

  1.1.1. ES iniciatyvos iki JUI ir JGI .............................................................................................................................. 3

  1.1.2. Jaunimo užimtumo iniciatyva ....................................................................................................................... 4

  1.1.3. Jaunimo garantijų iniciatyva ......................................................................................................................... 5

  1.2. Priemonės „Jaunimo užimtumo didinimas“ veiklų apžvalga ...................................................................... 6

  1.2.1. Pagrindiniai projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“ įgyvendintojai ................................. 6

  1.2.2. Projektas „Atrask save“: LDB ir JRD pirminės intervencijos programų schema ................ 7

  1.2.3. Antrinės intervencijos projektas „Naujas startas“ ............................................................................. 7

  2. Vertinimo metodologija ................................................................................................................................................................ 9

  2.1. Vertinimo analitinis pagrindas ................................................................................................................................... 9

  2.2. Duomenų rinkimo metodai ....................................................................................................................................... 12

  2.2.1. Pirminių ir antrinių šaltinių analizė ....................................................................................................... 13

  2.2.2. Interviu programa ........................................................................................................................................... 15

  2.2.3. Apklausos ............................................................................................................................................................. 16

  2.2.4. Fokusuota diskusija ........................................................................................................................................ 17

  3. Vertinimo rezultatai .................................................................................................................................................................... 18

  3.1. Socialinė-ekonominė JUI įgyvendinimo aplinka............................................................................................. 18

  3.2. JUI intervencijų indėlis į JGI ...................................................................................................................................... 21

  3.2.1. JUI vieta JGI įgyvendinimo plano struktūroje.................................................................................... 21

  3.2.2. JUI finansavimo reikšmė JGI kontekste ................................................................................................ 22

  3.2.3. JUI ir JGI vertinimo kriterijai ...................................................................................................................... 22

  3.3. JUI intervencijų logika .................................................................................................................................................. 25

  3.3.1. JUI intervencijų tinkamumas atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius ............................. 25

  3.3.1.1. NEET jaunimo grupės ir jų poreikiai ...................................................................................... 25

  3.3.1.2. JUI intervencijų atitiktis tikslinės grupės poreikiams ................................................... 27

  3.3.2. Intervencijų tinkamumas atsižvelgiant į nustatytus tikslus ir uždavinius ........................ 31

  3.3.2.1. Tinkamumas pagal nustatytus produkto rodiklius ........................................................ 31

  3.3.2.2. Tinkamumas pagal nustatytus rezultato rodiklius ......................................................... 32

 • EUROPOS SOCIALINIO FONDO PARAMOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVOS VEIKSMINGUMO, EFEKTYVUMO IR POVEIKIO, ĮSKAITANT JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMĄ, VERTINIMAS

  iii

  3.4. JUI tikslinės grupės ........................................................................................................................................................ 36

  3.4.1. Tikslinių grupių dydis .................................................................................................................................... 36

  3.4.2. JUI dalyvių paieška .......................................................................................................................................... 40

  3.4.3. JUI dalyvių atranka .......................................................................................................................................... 41

  3.4.4. NEET jaunuolių motyvavimas dalyvauti JUI intervencijose ...................................................... 48

  3.4.5. Darbo su NEET krūvis.................................................................................................................................... 49

  3.5. JUI paslaugos ..................................................................................................................................................................... 51

  3.5.1. Pirminės intervencijos projektas „Atrask save“ ............................................................................... 52

  3.5.1.1. Projekto „Atrask save“ metu teikiamų paslaugų kompleksiškumas ..................... 52

  3.5.1.2. Projekto „Atrask save“ įgyvendinimo procesas ................................................................ 57

  3.5.2. Antrinės intervencijos projektas „Naujas startas“ .......................................................................... 64

  3.5.3. JUI stebėsena ...................................................................................................................................................... 65

  3.6. JUI partnerystės............................................................................................................................................................... 67

  3.6.1. LDB ir JRD partnerystė .................................................................................................................................. 67

  3.6.2. Partnerystė su suinteresuotais socialiniais partneriais............................................................... 70

  3.7. Naujų priemonių (paslaugų) ir metodų atsiradimas ................................................................................... 76

  3.8. Pasiūlymų kokybės vertinimo kriterijai ............................................................................................................. 78

  Išvados ir rekomendacijos.......................................................................................................................................................................... 84

  Literatūros sąrašas ............