Vilniaus socialdemokratas - LSDP Europoje, o pama¥¾u ¤¯sib¤â€”g¤â€”janti Jaunimo garantij¥³ iniciatyva,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vilniaus socialdemokratas - LSDP Europoje, o pama¥¾u...

 • 1

  Nr. 10. 2015 m. spalis Lietuvos socialdemokratų partijos

  Vilniaus skyriaus naujienlaiškis

  Vilniaus socialdemokratas

  J. Požela. Keletas klausimų G. Landsbergiui, nuo kurių, tikimės, jis nebėgs

  Neseniai keliuose portaluose buvo publikuotas konservatorių vedlio Gabrieliaus Landsbergio rašinys „Pone Butkevičiau, grasinimais nuo atsakymų apie žentą nepabėgsite“, kuriame autorius suformulavo Premjerui keletą klausimų ir pažėrė skambių frazių apie moralę ir skaidrumą politikoje.

  Suprantu, kad gal Gabrieliui Landsbergiui turėtume būti atlaidesni. Juk sunku tikėtis solidumo ir reikalauti brandaus mąstymo iš „greituoju būdu“ užauginto ir „buldozeriu“ į aukštus postus prastumto politiko. Tad, pone Landsbergi, prašau ir jus atsakyti į keletą klausimų. Jei išties vadovaujatės tomis vertybėmis, kurias taip garsiai deklaruojate, tai, neabejoju, atsakysite nuoširdžiai ir išsamiai. Kad geriau suprastumėte, naudosiu panašią į jūsų retoriką.

 • 2

  1. Ar užuot laukęs Premjero atsakymų, bent susipažinote su pačios bendrovės internetinia- me puslapyje paskelbta informacija, kur juodu ant balto įvardintas konservatorių platinamas šmeižtas? Ar partijos lyderis yra pasiruošęs prisiimti atsakomybę už tą melo laviną? Ar bent supranta, jog sąmoningas tikrovės neatitinkan- čių faktų skleidimas, neturi nieko bendra su demokratijai būdingu pliuralizmu, o yra tiesiog nusikaltimas?

  2. G. Landsbergis Premjerui prikiša, kad jis buvo pamiršęs deklaruoti interesus. Gal jauna- sis politikas neskaitė, kad Vyriausioji tarnybi- nės etikos komisija išaiškino, jog Premjeras to neprivalėjo daryti? „Pagal įstatymą Ministras Pirmininkas neprivalėjo deklaruoti savo vaikų ar jų sutuoktinių ryšių su juridiniais asmenimis“, - teigiama VTEK pranešime spaudai. Tai kas čia dabar populistas, pone Landsbergi?

  Tačiau, kaip sakoma, būkim biedni, bet tei- singi. Premjeras neprivalėjo, bet deklaravo, kad ir Landsbergiui, ir Bilotaitei, ir kitiems konservato- riams būtų ramiau.

  Tad p. Landsbergi, atsakykite į klausimą – ar reikalausite ir iš savo partijos narių deklaruoti vai-

  kų ar jų sutuoktinių ar uošvių ryšius su juridiniais asmenimis? Ar domėjotės, pavyzdžiui, ar jūsų kolegė Irena Degutienė yra deklaravusi interesus dėl sūnaus turimų akcijų? O Dainius Kreivys dėl turtingos motinos? O kiti jūsų partijos nariai? O jūs pats ar esate deklaravęs savo uošvio Evaldo Čijausko, kuris praeityje turėjo didelių problemų, kai Europos Sąjungos paramą skyrė draugo įmonei, iš kurio gavo beprocentę paskolą, finan- sinius reikalus?

  3. Kodėl Premjero pažadą atskleisti tiesą, ar konservatorės Irenos Degutienės sūnaus Gedi- mino Degučio bendrovė jau po banko „Snoras“ bankroto šiame banke laikytomis lėšomis, kurios buvo didesnės nei valstybės laiduojami 345 tūkstančiai litų, padengė tame pačiame banke paimtą kreditą, vadinate išpuoliu? Jūs nenorite sužinoti tiesos? O gal jūs tą tiesą žinote ir neno- rite, kad ją sužinotų visuomenė? Bet visuomenė jau seniai laukia atsakymo, ar toje „Snoro“ istori- joje vieni nebuvo lygesni už kitus.

  Apie skaidrumą skambiai dėstančiam poli- tikui nederėtų vengti atsakymų į šį jautrų klausi- mą ir išsklaidyti visuomenės abejones. Susidaro įspūdis, kad labai vengiate šios temos. Ir ar

  šmeižto apie Premjerą tiražavimas ir nuolatinis eskalavimas, ką darote jūs pats ir jūsų partijos nariai, jums neatrodo didesnis išpuolis?

  4. Jūsų žmona Austėja Landsbergienė prieš kelerius metus tiesiog nuo nulio sukūrė didžiau- sią privačių vaikų darželių ir mokyklų tinklą Vilniuje „Vaikystės sodas“. Pasklido informacija, kad energetikos įmonė „Lesto“ savo lėšomis suremontavo patalpas ir jas išnuomojo jūsų šei- mos verslui. Ar tai tiesa? Jei ne, pateikite doku- mentus, kad už remontą mokėjote savo lėšomis. Įvardinkite, už kokią kainą nuomojamos patalpos iš valstybinės įmonės „Lesto“? Spaudoje buvo informacija, kad apie nuomos kainą Jūsų šeima vengia atsakyti. Bet paslaptys meta šešėlį, p. Landsbergi.

  5. Kaip pakomentuotumėte žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus buvote apdovanotas 0,5 mln. eurų subsidija savo šeimos verslui? Ar neįžvelgiate interesų konflikto, kad vilniečių pinigais yra remiamas sostinę valdančios ko- alicijos partnerės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko, t.y. Jūsų, p. Landsbergi, žmonos privatus verslas? Ir

 • 3

  ar tikrai nuoširdžiai tikite tokiais atsitiktinumais, kad Jūsų žmonos verslą tiesiog netyčia aplankė tokia neįtikėtina sėkmė? Skaidriai pasidalinkite savo žmonos Austėjos Landsbergienės verslo sėkmės paslaptimi.

  6. Pakomentuokite viešumoje pasirodžiusius tėvų nusiskundimus, kad Vilniaus merui R. Ši- mašiui paskelbus apie 100 eurų kompensacijas privačius darželius lankančių tėvų vaikams, „Vai- kystės sodo“ klientai gavo raginimus persirašyti sutartis, pagal kurias paslaugų kainos išaugo apie 30 eurų per mėnesį.

  Ar Jūsų moralinės nuostatos nesako jums, kad tai yra nesąžiningas būdas pasipelnyti iš vaikų? Ar savo budria akimi neįžvelgiate interesų konflikto, kad, kaip teigė Vilniaus meras, konsul- tacijose dėl šių kompensacijų dalyvavo ir Jūsų žmonos A. Landsbergienės įsteigto privačių ug- dymo įstaigų tinklo „Vaikystės sodas“ atstovai? Ar vėlgi nuoširdžiai tikite tokiais atsitiktinumais, kad liberalams prakalbus apie minėtas kom- pensacijas, Jūsų žmonos verslas ypač padidino plėtros tempus, o tai, savaime aišku, ženkliai padidino ir Jūsų pajamas?

  7. Ar galite patvirtinti ar paneigti informaciją,

  kad pastaruoju metu Jūsų šeima išsimokėjo didžiulius dividendus – skaičiuojant litais, 1 mln.? Skaidriai įvardinkite tikslius skaičius. Pateikite juos įrodančius dokumentus. Pakomentuokite, kaip toks didelis pelnas iš vaikų ugdymo, kai sostinėje taip trūksta valstybinių darželių ir tėvai tiesiog neturi kitos išeities, kaip vesti vaikus į privačius, yra suderinamas su Jūsų deklaruoja- momis skaidrios moralės nuostatomis?

  8. Ar tiesa, kad Jūsų šeimai priklausantys darželiai yra įsikūrę nuomojamose patalpose, kurių daugumą nuomojate iš fizinių asmenų. Nu- rodykite tų fizinių asmenų pavardes, įvardinkite visus juridinius asmenis. Kokia yra 1 kvadratinio metro nuomos kaina?

  Turbūt suprantate, kad atvirumas ir skai- drumas yra labai svarbu, siekiant išsiaiškinti, ar čia kartais nėra interesų konflikto, ar kai kur negalima įtarti dovanų ar kyšių egzistavimo ir pan. Vardan tos tiesos pagrįskite viską tą tiesą įrodančiais dokumentais. Tikėkimės, kad Jums, kitų politikų veikloje ir šeimose taip akylai sie- kiančiam įžvelgti nors menkiausią purvo dėmelę ir skambiomis frazėmis šaukiančiam apie mora- lę ir dorą, tikrai nebus sunku, o turbūt bus netgi smagu ir malonu paaiškinti visas aplinkybes, su-

  sijusias su Jūsų žmonos verslą lydinčia sėkme ir kitais išvardintais klausimais, ir taip išsklaidyti visuomenėje tvyrančias abejones.

  Jei nebus pateikti aiškūs ir konkretūs atsa- kymai į šiuos klausimus, dokumentais atskleis- ta jūsų šeimai priklausančių darželių patalpų remonto ir nuomos kaina bei kita informacija, tai visuomenėje gali susidaryti įspūdis, kad ponas Landsbergis kalba viena, o daro kita, arba nesu- pranta, ką kalba, arba yra visiškas populistas.

  Kol kas aš ir visuomenė nekantriai laukia- me iš Jūsų, p. Landsbergi, šių atsakymų. Tiesą sakant, nelabai tikime, kad skaidri ir švari Lietuva yra Jūsų interesas. Bet kaip ir Jūs manome, kad, jeigu Lietuva siekia būti tikra Vakarų pasaulio da- limi, tai už savo neatsakingas kalbas ir veiksmus, kurie žlugdo skaidriai dirbančią įmonę, kenkia žmonių reputacijai ir tuo pačiu valstybei, Jums teks atsakyti.

  Primename, kad geriausia terapinė priemo- nė nuo žemo reitingo sukelto streso – ne poli- tinių konkurentų šmeižimas, o darbas Lietuvos labui. Šia linkme ir siūlau nukreipti savo energiją, susirūpinimą ir pasipiktinimą.

  Juras Požela, Seimo narys, LSDP pirmininko pavaduotojas

 • 4

  Marius Skarupskas. Įmonių karai Vilniuje pagal konservatorius

  Vilniaus miesto konservatoriai toliau nerimsta dėl savivaldybės įmonių valdymo. Todėl atsakant į viešumoje pasirodžiusią kai kurių Vilniaus m. taryboje esančių konservatorių retoriką ir nepagrįstus kal- tinimus, neva socialdemokratai uzurpavo vienos ar kitos savivaldybės įmonės valdymą, noriu išsakyti keletą pastebėjimų.

  Konservatorius Vidas Urbonavičius kažkodėl įsitikinęs, kad UAB „Vilniaus vandenis“ vos ne istoriškai kontroliuoja socialdemokratai. Tuomet išeitų, kad pats V. Urbonavičius – visai ne konservatorius, o socialdemokratas?

  Ar konservatorius V. Urbonavičius pamiršo, kad ilgą laiką pats buvo „Vilniaus vandenų“ stebėtojų tarybos pirmininku ir koloboravo su tokiais veikėjais kaip Vilius Navickas ir tas pats Romas Adomavičius, apie kurį dabar pats V. Urbonavičius teigia: „Vien ko vertos buvusio įmonės ste- bėtojų tarybos nario socialdemokrato Romo Adomavičiaus istorijos“…

  Džiaugiamės faktu, kad Vidas Urbonavičius save laiko socialdemo- kratu – LSDP nario anketą galima užpildyti mūsų partijos būstinėje!

 • 5