24
 DEFINIREA ETICHETEI ARGUMENTAREA IMPORTANTEI ETICHETARII IDENTIFICAREA ELEMENTELE COMPONENTE ALE ETICHETEI DESCRIEREA ELEMENTELE COMPONENTE ALE ETICHETEI

etichetarea produselor alimentarea

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 1/24

 DEFINIREA ETICHETEI

ARGUMENTAREA IMPORTANTEI ETICHETARII

IDENTIFICAREA ELEMENTELE COMPONENTE ALE ETICHETEI

DESCRIEREA ELEMENTELE COMPONENTE ALE ETICHETEI

Page 4: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 4/24

Sunt eu eticheta si am sa-ti povestesc despre mine.

M-am născut la data de 15 martie 1962, iar tatăl meu este J.F.Kennedy. El mi-adăruit primele patru “guri de aer” necesare pentru a trai datorita vouă: 

1.dreptul la securitate;2. dreptul la informare;3. dreptul de a fi ascultat;4. dreptul de a alege produse si servicii. 

următoarele patru fiind de la Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori:5. dreptul la despăgubire; 6. dreptul la un mediu înconjurător sănătos; 7. dreptul la asigurarea necesităţilor şi nevoilor vitale; 

8. dreptul la educare. 

Page 5: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 5/24

 

… m-ati confecţionat din hârtie si m-ati pregătit pentru imprimare, ilustrare,gravare si litografiere, dar in cele din urma ma rupeţi. 

… iţi descriu produsul, dar tu nu prea mă citeşti. 

… călătoresc alături deprodus sau alături deambalajul acestuia, dar infinal ajung la coşul de gunoi. 

… si nu in ultimul rând te informez, deşi am parte de aceste tratamente negative. 

Eu va ofer informaţii clare si uşor de inteles privind caracteristicile produsului. 

Page 6: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 6/24

Cum ce informaţii iţi ofer?

Importanta etichetării 

Te informez cuprivire

la mărfurile in cauza 

Te informez cuprivire la

eventualele riscurila care ai putea fi expus

Facilitez alegerea produsuluicare corespunde

exigentelor tale, in funcţiede posibilităţile financiare 

Page 7: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 7/24

Si când mă concepi trebuie sa ţii cont de… 

• REDACTARE IN LIMBA ROMANA A TUTURORMENTIUNILOR ( excepţie fac mărcile de fabrica si decomerţ, denumirile de firma si denumirile de produsetipice cunoscute publicului larg)

• INFORMATII LIZIBILE SI INTELIGIBILE

• INFORMATII COMPLETE, CORECTE, PRECISE SIEXPLICITE

Page 8: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 8/24

Iţi ofer următoarele date … 

Etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) denumirea sub care este vândut alimentul;b) lista cuprinzând ingredientele;c) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente, conform art. 8;d) cantitatea netă pentru alimentele preambalate;e) data durabilităţii minimale sau, în cazul alimentelor care din punct de vedere 

microbiologic au un grad înalt de perisabilitate, data limită de consum;f) condiţiile de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită indicaţii speciale; g) denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului, al ambalatorului sau aldistribuitorului; în cazul produselor din import se înscriu numele şi sediul importatoruluisau ale distribuitorului înregistrat în România;h) locul de origine sau de provenienţă a alimentului, dacă omiterea acestuia ar fi de

natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sauprovenienţa reală a alimentului;i) instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizarenecorespunzătoare a alimentelor; 

 j) o menţiune care să permită identificarea lotului;k) menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse 

Page 9: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 9/24

Daca vrei pot sa-ti si arat … 

Aceasta sunt eu 

Page 10: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 10/24

FISA DE EVALUAREElemente componente

1.

Exemplificare elemente componente

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 11: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 11/24

 

1

23

4

5 6

7

8 9

10

Page 12: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 12/24

REZOLVARE FISA DE EVALUARE

Elemente componente Exemplificare elemente componente

Denumirea produsului  Ciocolata Poiana cu lapte si alune 

Termenul de valabilitate  31.10.2008 

Conţinutul net  100 g 

Denumirea si adresa producătorului  Kraft Foods 

Lotul de fabricaţie  21 

Condiţii de depozitare  Păstrare la 16-180C, umiditatea aerului maxim65%. A se feri de contactul direct cu razele solare. 

Lista ingredientelor folosite  Zahar, cacao, unt, lapte, vanilina 

Informaţii nutriţionale  Proteine, lipide, glucide, vitamine, săruri minerale 

Codul de bare  76- Tara, 22201- Producătorul, 07059- Podusul, 5- Cifra de control 

Simbol protecţia mediului   Aruncarea ambalajului in containere speciale 

Page 13: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 13/24

Te-am convins sa ma citesti?

Fii  VIGILENT. 

Fii INFORMAT. Fii  PROTEJAT.

Page 15: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 15/24

• Denumirea sub care este vândut alimentul consumatorului final sauagenţilor economici care prepară ori furnizează hrană pentrupopulaţie este cea prevăzută de reglementările specifice alimentuluirespectiv, împrumutând o parte din denumirile ingredientelor principale.

Page 16: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 16/24

Va cuprinde denumirea si datele de contact ale firmei producătoare.

Page 17: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 17/24

Ingredientele • Prin ingredient se înţelege orice substanţă, inclusiv aditivii, utilizată laproducerea sau la prepararea unui aliment şi care va fi conţinută şi de produsulfinit ca atare sau într-o formă modificată.

• Lista cuprinzând ingredientele conţine toate ingredientele din alimente înordinea descrescătoare a cantităţii, determinată în momentul introducerii înfabricaţie; vitaminele şi mineralele adăugate în alimente se menţionează în listacuprinzând ingredientele.

Page 18: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 18/24

Cantitatea neta

• Înscrierea cantităţii nete a alimentelor preambalate se face în unităţi de volumpentru produsele lichide şi în unităţi de masă pentru celelalte produse, utilizându-se,după caz, litrul, centilitrul, mililitrul, kilogramul sau gramul.

• Prevederile referitoare la indicarea cantităţii nete se aplică şi în cazul în care prinacte normative specifice se impune indicarea cantităţii nominale minime sau medii.

e –simbolul european referitorla standardele aprobate deComunitatea Europeană 

Page 19: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 19/24

Termenul de valabilitate

Pe eticheta sau pe ambalajul alimentelor se înscrie de către producător data durabilităţiiminimale, respectiv data până la care acestea îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii

de depozitare corespunzătoare.Data va fi precedată de menţiunea:

- "A se consuma, de preferinţă, înainte de ...", dacă în dată este inclusă ziua; sau- "A se consuma, de preferinţă, până la sfârşitul ...", dacă se indică luna şi anul sau numai anul.

Data se compune din indicarea clară a zilei, lunii şi a anului, într -o formă cronologică

necodificată; în cazul alimentelor:- a căror durabilitate este mai mică de 3 luni, este suficient să se indice ziua şi luna;- a căror durabilitate este mai mare de 3 luni, dar mai mică de 18 luni, este suficient să seindice luna şi anul;- a căror durabilitate este măi mare de 18 luni, este suficient să se indice anul.

Page 20: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 20/24

Lotul de fabricaţie

•  Alimentele nu pot fi comercializate dacă nu sunt  însoţite de o indicaţie care să  permită identificarea lotului din care fac parte. 

• Răspunderea în ceea ce priveşte stabilirea şi înscrierea lotului revine, după caz,producătorului sau ambalatorului ori agentului economic înregistrat în România, carecomercializează pentru prima oară produsul.

•  Înscrierea lotului se face în aşa fel încât să poată fi văzută cu uşurinţă, să poată fi citită cuclaritate şi să nu permită ştergerea.

Page 21: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 21/24

Condiţii de păstrare

• Păstrarea reprezintă acţiunea demenţinere a proprietatilor unui produs, operioada determinata, intr-un anumit

echilibru, in relaţie cu factorii de mediu. 

Page 22: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 22/24

Eticheta nutriţionala

Etichetare nutri ţ ional ă - orice informaţie care apare pe etichete şi se referă la:

- valoarea energetică;

- următoarele substanţe nutritive: proteine, glucide, lipide, fibre, sodiu, vitaminele şi

mineralele prezente în cantităţi semnificative, conform tabelului care face parte integrantă din 

prezentele norme Metodologice. 

Informaţia referitoare la vitamine şi minerale, trebuie, de asemenea, exprimată în procente

din doza zilnică recomandată (DZR) prevăzută în tabel.

Informaţia se exprimă la 100 g sau la 100 ml

Page 23: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 23/24

Codul cu bare

Este o modalitate de reprezentare

grafica a caracterelor numerice saualfanumerice prin alternarea unor bare de culoare închisa cu spatiialbe de dimensiuni diferite.

Page 24: etichetarea produselor alimentarea

7/29/2019 etichetarea produselor alimentarea

http://slidepdf.com/reader/full/etichetarea-produselor-alimentarea 24/24

Simbol pentru protecţia mediului

Recilarea este operaţia de realizare a unuimaterial nou din materiale deja folosite.

Semn de codificare a materialului din care esteconfecţionat – consta intr-o săgeata închisacompetata fie cu un număr, fie cu o abrevierepentru tipul de material.

Consumatorul trebuie sa

arunce ambalajul in containerespeciale.