43
AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUI Splaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54 www.anpm.ro , e-mail serviciul_chimicale @anpm.ro

Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI. AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUI Splaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54 www.anpm.ro , e-mail serviciul_chimicale @anpm.ro. Cadrul legislativ. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Page 2: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

În cazul în care o substanţă sau un amestec este clasificat(ă) periculos(periculoasă), producătorii/furnizorii se asigură că substanţa sau amestecul se etichetează şi ambalează înainte de introducerea pe piaţă.

(art.4 alineatul (4)-CLP)

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Page 3: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

a) Ministerul Mediului şi Pădurilor- autoritate decoordonare şi de reglementare;b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - autoritate de

implementare; HelpDesk naţionalc) Garda Naţională de Mediu -Constatarea faptelor şi aplicarea

sancţiunilord) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor -

Constatarea faptelor şi aplicarea sancţiunilor în cazul în care substanţele şi amestecurile sunt introduse pe piaţă cu scopul de a fi oferite sau vândute publicului

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Page 4: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

e) Ministerul Sănătăţii – Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură

Biroul pentru Regulamentul sanitar internaţional şi pentru informare toxicologică

Centrele de expertiză şi informare toxicologică prevăzute în anexa 2 a OMS/MAI 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

- autorităţi pt primirea informaţiilor, inclusiv copmpoziţia chimică a amestecurilor periculoase introduse pe piaţă

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Page 5: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

1. Comunitar

Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, cu modificările şi completările ulterioare

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Page 6: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Substanţe: HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase

Amestecuri – inclusiv detergenţi / biocide

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase – până la 1 iunie 2017

HG 122/ 2010 privind stabilirea dispoziţiilor referitoare la sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Page 7: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Comunitar - Regulamentul 1272/2008

Produse existente pe piaţă◦De la 1 dec 2012 – obligatoriu pt substanţe◦De la 1 iun 2017 – obligatoriu pt amestecuri

Produse noi ◦De la 1 dec 2010 – obligatoriu pt substanţe◦De la 1 iun 2015– obligatoriu pt amestecuri

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Page 8: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

este interzisă introducerea pe piaţă a amestecurilor dacă eticheta de pe ambalaj nu îndeplineşte toate cerinţele

informaţiile trebuie indicate lizibil, în mod clar şi în aşa fel încât să nu se poată şterge

Pt. preparate vândute publicului larg cuprinde, pe lângă recomandările de prudenţă specifice, şi recomandările de prudenţă corespunzătoare S1, S2, S45 sau S46

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli pt etichetareReguli pt etichetare

Page 9: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Pt. amestecuri vândute publicului larg pe lângă recomandările de prudenţă specifice, şi recomandările de prudenţă corespunzătoare S1, S2, S45 sau S46Pt. foarte toxice (T+), toxice (T) sau corosive (C) ambalajul trebuie să fie însoţit de instrucţiuni de folosire clare şi pe înţelesul tuturor şi care să includă, informaţii referitoare la distrugerea ambalajului după golire.  

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli pt etichetareReguli pt etichetare

Page 10: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Amestecuri vândute publicului larg care conţin clor activ peste 1 %

 obligatoriu menţiunea„Atenţie! A nu se utiliza în combinaţie cu alţi produşi, se pot degaja gaze periculoase (clor).”

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli pt etichetareReguli pt etichetare

Page 11: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Amestecuri destinate utilizării prin pulverizare obligatoriu recomandarea de prudenţă S23 însoţită de una dintre recomandările de prudenţă S38 sau S51 Amestecuri care conţin o substanţă căreia i se atribuie fraza R33: „Pericol de efecte cumulative”dacă substanţa respectivă este prezentă într-o concentraţie ≥ 1%, cu excepţia cazului în care se stabilesc alte valori în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

obligatoriu o denumire și un număr de identificare,

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli pt etichetareReguli pt etichetare

Page 12: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Amestecuri care conţin o substanţă căreia i se atribuie fraza R64-H: „Risc posibil pentru sugarii hrăniţi cu lapte matern” dacă substanţa respectivă este prezentă într-o concentraţie ≥ 1%, cu excepţia cazului în care se stabilesc alte valori în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

obligatoriu o denumire și un număr de identificare,

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli pt etichetareReguli pt etichetare

Page 13: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Amestecuri disponibile sub formă de aerosoli

fac, de asemenea, obiectul dispoziţiilor de etichetare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1094/2009, cu modificările ulterioare.

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli pt etichetareReguli pt etichetare

Page 14: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Preparate neclasificate ca sensibilizante, dar care conţin cel puţin o substanţă sensibilizantă ≥0,1 % sau într-o concentraţie egală sau mai mare cu aceea specificată într-o notă aparte pentru substanţă din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Obligatoriu o denumire și un număr de identificare şi menţiunea:„Conţine (denumirea substanţei sensibilizante). Poate declanşa o reacţie alergică.”

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli pt etichetareReguli pt etichetare

Page 15: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Amestecuri lichide care conţin hidrocarburi halogenate care: nu prezintă punct de aprindere punctul de aprindere se situează peste 55°C şi conţin o hidrocarbură halogenată şi substanţe inflamabile sau foarte inflamabile în proporţie de peste 5 % trebuie să cuprindă, una dintre următoarele indicaţii, după caz:„Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării” sau „Poate deveni inflamabil în timpul utilizării.” 

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli pt etichetareReguli pt etichetare

Page 16: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Amestecuri care conţin o substanţă căreia i se atribuie fraza R67:Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală Obligatoriu o denumire și un număr de identificare pt ≥ 15% cu excepţia:a) este deja clasificat cu frazele R20, R23, R26,R68/20, R 39/23 sau R 39/26 saub) este într-un ambalaj care nu depăşeşte 125 ml.

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli pt etichetareReguli pt etichetare

Page 17: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

„Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere” pt— ≥ 0,1 % substanță clasificată drept sensibilizantă pentru piele categoria 1, 1B, sensibilizantă a căilor respiratorii categoria 1, 1B, sau cancerigenă categoria 2; sau — ≥ 0,01 % substanță clasificată drept sensibilizantă pentru piele categoria 1A, sensibilizantă a căilor respiratorii categoria 1A; sau — ≥ 1/10 din limita de concentrație specifică pentru o substanță clasificată drept sensibilizantă pentru piele sau pentru căile respiratorii, cu limită de concentrație specifică mai scăzută de 0,1 %; sau

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Amestecuri nepericuloaseAmestecuri nepericuloase

Page 18: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

— ≥ 0,1 % dintr-o substanță clasificată ca toxică pentru reproducere categoriile 1A, 1B sau 2 sau cu efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării; sau — cel puțin o substanță în concentrație individuală ≥ 0,1 % de greutate pentru amestecurile negazoase și ≥ 0,2 % din volum pentru amestecurile gazoase care: — sunt clasificate ca prezentând alte pericole pentru sănătate sau pentru mediu; sau — pentru care sunt stabilite limite comunitare de expunere la locul de muncă

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli pt etichetareReguli pt etichetare

Page 19: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Termenii „netoxic”, „nedăunător”, „nepoluant”, „ecologic”sau alţi termeni care indică faptul că amestecul nu este periculos, sau orice alt termen care nu respectă clasificarea substanţei sau a amestecului în cauză, nu trebuie să apară pe eticheta sau pe ambalajul nici unei substanţe sau amestec.

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

IInformaţiilnformaţiile de e de pe etichetă pe etichetă

Page 20: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

denumirea comercială sau destinația amestecului

identitatea tuturor substanțelor din amestec care contribuie la clasificarea amestecului:

toxicitatea acută, corodarea pielii lezarea gravă a ochilor, mutagenicitatea celulelor embrionare, cancerigenitatea, toxicitatea pentru reproducere, sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii, toxicitatea asupra unui organ țintă specific (STOT) sau pericolul prin aspirare. AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUI

Splaiul Independentei 294, sector 6, BucurestiTel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54

www.anpm.ro, e-mail [email protected]

IInformaţiilnformaţiile de e de pe etichetă pe etichetă

Page 21: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Pictograme de pericol menite să transmită informații specifice referitoare la pericolul respectiv.

Cuvinte de avertizare relevante în conformitate cu clasificarea amestecului periculos.

cuvântul de avertizare „pericol”, exclude cuvântul de avertizare „atenție "

Fraze de risc/pericol (anexa III) relevante, în conformitate cu clasificarea amestecului periculos.

Fraze de securitate/precauţie (anexa IV)

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

IInformaţiilnformaţiile de e de pe etichetă pe etichetă

Page 22: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Dispozițiile specifice privind etichetarea stabilite în secțiunea 1.3 din anexa I se aplică cu privire la următoarele: (a) butelii de gaz transportabile; (b) recipiente de gaz pentru propan, butan sau gaz petrolier lichefiat;(c) aerosoli și recipiente echipate cu un dispozitiv de pulverizare sigilat și care conțin substanțe sau amestecuri clasificate ca prezentând pericol prin aspirare;

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Derogări de la cerințele de etichetareDerogări de la cerințele de etichetare

Page 23: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

un amestec clasificat ca periculos are proprietățile fizice:

explozive, Instabil la temperaturi ambiante, reacţie violentă cu apa, inflamabile sau generează inflamablitate, explozive, etc

proprietățile referitoare la sănătate: degajă gaz toxic în contact cu apa sau cu acizii pot cauza îngrijorare ca urmare a uscării, a descuamării sau

a crăpării pielii, dar care nu îndeplinesc criteriile privind iritarea pielii

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

IInformaţiilnformaţiile suplimentare e suplimentare pe etichetă pe etichetă

Page 24: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Toxic în caz de contact cu ochiiîn urma testului privind iritarea ochilor au prezentat semne clare de toxicitate sistemică sau mortalitate – pt ≥0,1 %„Corosiv pentru căile respiratorii”suplimentar clasificării pentru toxicitate prin inhalare

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Informații suplimentare pe etichetă Informații suplimentare pe etichetă

Page 25: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Cerinţa CLP (articolul 32) Decizie lăsată la latitudinea furnizorului

Pictogramele de pericol, cuvintele de avertizare, frazele de pericol şi frazele de precauţie trebuie să

fie amplasate împreună pe etichetă.

Furnizorul este liber să aleagă aranjamentul pictogramelor.

Frazele de pericol trebuie grupate laolaltă pe etichetă, dar ordinea frazelor de pericol poate fi

aleasă în mod liber.

Furnizorul poate decide dacă aceste grupuri trebuie să apară în stânga, în dreapta sau oriunde în cadrul

etichetei.

Frazele de precauţie trebuie grupate laolaltă pe etichetă, dar ordinea frazelor de precauţie poate fi

aleasă în mod liber.

Furnizorul poate decide dacă aceste grupuri trebuie prezentate în stânga, în dreapta sau oriunde în

cadrul etichetei.

În cazul în care se folosesc mai multe limbi pe etichetă, frazele de pericol şi precauţie în aceeaşi

limbă trebuie grupate laolaltă pe etichetă.

Furnizorul poate hotărî dacă să utilizeze etichete pliabile, etichete detaşabile sau un

ambalaj exterior

Orice informaţii suplimentare sunt amplasate în secţiunea pentru informaţii suplimentare

de pe etichetă

Furnizorul poate decide să plaseze aceste informaţii în mai multe locuri de pe etichetă.

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Page 26: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Capacitatea ambalajului Dimensiuni (în milimetri)

Nu depăşeşte 3 L Dacă este posibil, cel puţin 52 × 74

Mai mare de 3 L, fără a depăşi 50 L:

Cel puţin 74 × 105

Mai mare de 50 L, fără a depăşi 500 L:

Cel puţin 105 × 148

Mai mare de 500 de L Cel puţin 148 × 210

Page 27: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

GHS02 F/F+, inflamabil/foarte inflamabil

GHS03 O, oxidant

GHS05 C, coroziv

GHS06 T/T+, toxic/foarte toxic

GHS08 Xn, nociv

GHS 07 Xi, iritant

GHS 09 N, periculos pt mediu

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Page 28: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

În cazul în care pictogramele de pericol se referă la acelaşi pericol ca şi regulile privind transportul mărfurilor periculoase, pictogramele de pericol prevăzute nu mai trebuie să apară pe ambalajul exteriorîn cazul în care ambalajul exterior permite să se vadă clar etichetele de pe ambalajul interior sau de pe cel intermediar, ambalajul exterior nu mai trebuie să fie etichetat.

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Page 29: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

ANEXA VI Tabelul 3.1. – lista substanţelor clasificate CLPTabelul 3.2. – lista substanţelor clasificate DSDANEXA VII Tabelul 1.1corespondenţă între clasificarea în temeiul Directivei 67/548/CEE -DSD şi clasificarea în temeiul Regulamentului CLPTabelul 1.2Corespondenţa între frazele de pericol alocate în temeiul Directivei 67/548/CEE şi cerinţele suplimentare de etichetare în conformitate cu regulamentul CLP

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Page 30: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54

DSD CLPC; R34C; R35 Xi; R36Xi; R37Xi; R38T; R39/23 T; R39/24T; R39/25T+; R39/26 T+; R39/27 T+; R39/28Xi; R41 R42 R43 Xn; R48/20 Xn; R48/21 Xn; R48/22 T; R48/23 T; R48/24 T; R48/25R64 Xn; R65 R67 Xn; R68/20)Xn; R68/21 Xn; R68/22

Cor. piele 1B H314 Cor. piele 1A H314Irit. oc. 2 H319STOT SE 3 H335Irit. piele 2 H315STOT SE 1 H370 STOT SE 1 H370STOT SE 1 H370 (3)STOT SE 1 H370 (3)STOT SE 1 H370 (3)STOT SE 1 H370Lez. oc. 1 H318Sens. resp. 1 H334Sens. piele 1 H317STOT RE 2 H373 (3)STOT RE 2 H373 (3)STOT RE 2 H373 (3)STOT RE 1 H372 (3)STOT RE 1 H372 (3)STOT RE 1 H372Alăpt. H362Tox. asp. 1 H304STOT SE 3 H336STOT SE 2 H371 (3STOT SE 2 H371 (3)STOT SE 2 H371 (

Page 31: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

DSD CLPCanc. Cat. 1-R45 Can. Cat. 1A- H 350

Canc. Cat. 2-R 45 Canc. Cat. 1B -H 350

Canc. Cat. 1; R49 Canc. 1A H350i

Canc. Cat. 2; R49 Canc. 1B H350i

Canc. Cat. 3; R40 Canc. 2 H351

Muta. Cat. 2; R46Muta. Cat. 3; R68Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 1; R61Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62Repr. Cat. 3; R63

Muta. 1B H340Muta. 2 H341Tox. repr. 1A H360F Tox. repr. 1B H360FTox. repr. 1A H360DRepr. 1B H360D Tox. repr. 2 H361f Tox. repr. 2 H361d

Page 32: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

DSD CLP

Repr. Cat. 1; R60-61 Repr. Cat. 1; R60Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 2; R60Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 2; R60-61 Repr. Cat. 3; R62-63

Repr. Cat. 1; R60Repr. Cat. 3; R63

Repr. Cat. 2; R60Repr. Cat. 3; R63

Repr. Cat. 1; R61Repr. Cat. 3; R62

Repr. Cat. 2; R61Repr. Cat. 3; R62

N; R50 N; R50-53

N; R51-53 R52-53

R53

Tox. repr. 1A H360Df

Tox. repr. 1A H360FD

Tox. repr. 1A H360FD Repr. 1B H360FDRepr. 2 H361fd

Tox. repr. 1A H360Fd

Tox.Repr. 1B H360Fd

Tox. repr. 1A H360Fd

Tox.Repr. 1B H360Fd

Acvatic acut 1 H400Acvatic acut 1H400Acvatic cronic 1H410Acvatic cronic 2 H411Acvatic cronic 3 H412

Acvatic cronic 4 H413

Page 33: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

nu trebuie să inducă în eroare sau să dea o impresie exagerată asupra produsului - nu trebuie să conţină indicaţiile:

"Produs biocid cu risc redus", "Netoxic", "Nu dăunează sănătăţii" trebuie să conţină înscrise în mod obligatoriu următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse: a)* identitatea fiecărei substanţe active şi concentraţia în unităţi metrice; b)* numărul autorizaţiei acordate pentru produsul biocid de către autoritatea competentă; c) tipul preparatului, cum ar fi: concentrat lichid, granule, pulberi, substanţe solide şi altele; d)* utilizările pentru care produsul biocid este autorizat, cum ar fi: conservarea lemnului,

dezinfecţie, biocid de suprafaţă, antidepunere etc.

Produsele biocide sunt plasate pe piaţă numai dacă au etichete în limba română.

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli Reguli specifice specifice pepentru etichetele ntru etichetele Produselor biocideProduselor biocide

Page 34: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

e) indicaţiile de folosire şi dozaj , conform condiţiilor prevăzute în autorizaţie, exprimate în unităţi metrice;

f) detalii privind efectele adverse directe sau indirecte şi instrucţiuni de prim ajutor; g) sintagma "Citiţi instrucţiunile ataşate înainte de folosire", h) instrucţiunile pentru eliminarea în siguranţă a produsului biocid şi a ambalajului său,

inclusiv, o interdicţie de refolosire a ambalajului; i) numărul sau denumirea lotului de fabricaţie şi data expirării în condiţii normale de

depozitare; j) perioada de timp necesară pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat între

utilizările produsului biocid sau între prima aplicare şi următoarea aplicare pe materialul tratat ori primul acces al oamenilor sau animalelor în zone în care s-a folosit produsul biocid, inclusiv detaliile cu privire la metodele şi măsurile de decontaminare şi perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate;

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli Reguli specifice specifice pepentru etichetele ntru etichetele produselor biocideproduselor biocide

Page 35: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

detalii cu privire la curăţarea corespunzătoare a echipamentelor; măsurile de precauţie pe perioada utilizării, depozitării şi transportului, măsuri de protecţie împotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, îndepărtarea alimentelor şi hranei şi indicaţii pentru prevenirea contaminării animalelor şi în funcţie de tipul de produs:

k) categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restricţionat;l) informaţiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea organismelor

care nu sunt vizate şi pentru evitarea contaminării apei;m) pentru produsele biocide microbiologice, cerinţele de etichetare cu privire la protecţia lucrătorilor

împotriva riscurilor aferente expunerii la agenţi biologici la locul de muncă.a)*, b)*, d)* Este obligatoriu să figureze pe eticheta produsului.g), k) Să figureze pe eticheta , în funcţie de tipul de produs c), e), f), h), i), j) şi l) Să figureze pe o altă parte a ambalajului sau Să facă obiectul unui prospect care însoţeşte produsul şi care este considerat

parte integrantă a etichetei.

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli Reguli specifice specifice pepentru ntru etichetele etichetele

produselor biocideproduselor biocide

Page 36: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

detalii cu privire la curăţarea corespunzătoare a echipamentelor; măsurile de precauţie pe perioada utilizării, depozitării şi transportului, măsuri de protecţie împotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, îndepărtarea alimentelor şi hranei şi indicaţii pentru prevenirea contaminării animalelor şi în funcţie de tipul de produs:

k) categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restricţionat;l) informaţiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea organismelor

care nu sunt vizate şi pentru evitarea contaminării apei;m) pentru produsele biocide microbiologice, cerinţele de etichetare cu privire la protecţia lucrătorilor

împotriva riscurilor aferente expunerii la agenţi biologici la locul de muncă.a)*, b)*, d)* Este obligatoriu să figureze pe eticheta produsului.g), k) Să figureze pe eticheta , în funcţie de tipul de produs c), e), f), h), i), j) şi l) Să figureze pe o altă parte a ambalajului sau Să facă obiectul unui prospect care însoţeşte produsul şi care este considerat

parte integrantă a etichetei.

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli Reguli specifice specifice pepentru ntru etichetele etichetele

produselor biocideproduselor biocide

Page 37: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Informațiile prezentate trebuie să apară cu caractere - lizibile - vizibile pe ambalajul detergentului Informațiile prezentate trebuie să cuprinda: (a) denumirea și denumirea comercială a produsului (b) numele sau denumirea comercială ori marca de comerț și adresa completă ; numărul de

telefon al părții responsabile cu introducerea produsului pe piață; (c) adresa, adresa de e-mail:, în cazul în care există, precum și numărul de telefon de la care

se poate obține fișa tehnică

Aceleași informații trebuie să apară pe toate documentele care însoțesc detergenții transportați în vrac.

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli Reguli specifice specifice pepentru ntru etichetele etichetele detergentidetergenti

Page 38: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

A) Etichetarea conținutuluiB) Etichetarea informațiilor privind dozarea

A) Etichetarea conținutului

A1-detergenți comercializați publicului larg

Se utilizează intervalele procentuale de greutate pt ingredienţi: - sub 5 %; - cel puțin 5 %, dar sub 15 %; - cel puțin 15 %, dar sub 30 %; - cel puțin 30 %,

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUI

Splaiul Independentei 294, sector 6, BucurestiTel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54

www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli Reguli specifice specifice pepentru ntru etichetele etichetele detergentidetergenti

Page 39: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Se menţionează compușiii în concentrație mai mare de 0,2 % din greutate: fosfați; fosfonați; agenți tensioactivi anionici; agenți tensioactivi cationici agenți tensioactivi

amfoterici; agenți tensioactivi neionici;agenți de înălbire pe bază de oxigen; agenți de înălbire pe bază de clor; EDTA (acid etilendiaminotetraacetic) și sărurile acestuia;NTA (acid nitrilotriacetic) și sărurile acestuia; fenoli și fenoli halogenați; paradiclorbenzen; hidrocarburi aromatice; hidrocarburi alifatice; hidrocarburi halogenate; săpun; zeoliți; policarboxilați.

se menționează indiferent de concentrația lor enzime; dezinfectanți; înălbitori optici; parfumuri agenți de conservare în concentrație mai mare de 0,01 % din greutate, aromele cu posibil efect allergen,

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUI

Splaiul Independentei 294, sector 6, BucurestiTel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54

www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli Reguli specifice specifice pepentru ntru etichetele etichetele detergentidetergenti

Page 40: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

A2 - detergenților destinați sectorului industrial și instituțional

cerințele menționate anterior nu trebuie îndeplinite în cazul în care se oferă

informațiile echivalente prin intermediul fișelor tehnice, al fișelor tehnice de

securitate sau într-un alt mod similar

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUI

Splaiul Independentei 294, sector 6, BucurestiTel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54

www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli Reguli specifice specifice pepentru ntru etichetele etichetele detergentidetergenti

Page 41: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

B) informații privind dozarea B1-detergenților comercializați publicului larg

detergenți de rufe- - cantitățile recomandate și/sau instrucțiunile de dozare exprimate în mililitri sau grame corespunzătoare unei încărcături standard a mașinii de spălat, pentru apă cu duritate scăzută, medie și ridicată, și instrucțiunile pentru unul sau două cicluri de spălare;

- detergenți cu putere de spălare ridicată- numărul de încărcături standard pentru rufe „cu grad mediu de murdărire” și,

- detergenți pentru rufe delicate, numărul de încărcături standard pentru rufe „cu grad redus de murdărire”, care pot fi spălate cu cantitatea aflată în ambalaj, în condițiile în care se utilizează apă de duritate medie, corespunzătoare unei concentrații de 2,5 milimoli CaCO3/l;

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli Reguli specifice specifice pepentru ntru etichetele etichetele detergentidetergenti

Page 42: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

- în cazul în care produsul este însoțit de o cupă de dozare, capacitatea acesteia este indicată în mililitri sau grame și se prevăd marcaje pentru a indica dozele de detergent adecvate pentru o încărcătură standard a mașinii de spălat și pentru apă cu duritate scăzută, medie și ridicată.

Încărcăturile standard ale mașinilor de spălat sunt de :

- 4,5 kg de rufe uscate în cazul detergenților universali (cu putere ridicată de spălare) Detergenții sunt considerați universali (cu putere ridicată de spălare) atunci când

producătorul nu prezintă instrucțiuni special pentru protejarea țesăturilor, de exemplu spălarea la temperatură scăzută, indicații privind fibrele și culorile delicate.

- 2,5 kg de rufe uscate pentru detergenții destinați rufelor delicate

Detergentii sunt plasati pe piaţă numai dacă au etichete în limba română

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUI

Splaiul Independentei 294, sector 6, BucurestiTel. 021 202 47 91; 021 207 11 06; Fax021 207 11 54

www.anpm.ro, e-mail [email protected]

Reguli Reguli specifice specifice pepentru ntru etichetele etichetele detergentidetergenti

Page 43: Cadrul de reglementare pentru ETICHETAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

Vă mulţumesc pentru atenţie!

AGENTIA NATIONALA PT PROTECTIA MEDIULUISplaiul Independentei 294, sector 6, Bucuresti

Tel. 021 207 11 01, 021 202 47 91; Fax. 021 207 11 01, 021 207 11 54www.anpm.ro, e-mail [email protected]