Click here to load reader

eBanking CompleteManual

  • View
    62

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

uputstvo za ebanking EFG baanke

Text of eBanking CompleteManual

Uputstvo za korisnike

[email protected]

v.1.2

Eurobank EFGDa li Vam teko pada da ekate na autobus, u koloni automobila, u redu ispred kase, altera, blagajne? Vreme je novac. Dok ekate, sat otkucava. Takoe, koliko puta ste eleli da budete na dva mesta u isto vreme, da radite na vanom projektu, sedite na poslovnom sastanku, a nemate vremena da uplatite ratu za kredit, proverite stanje na raunu. Zapravo, gde god se nalazili na planeti, Eurobank EFG eBanking servis Vam je na usluzi u svakom momentu! Eurobank EFG Kolarceva 3 11000 Beograd

_________________________________________________________________________Uputstvo za korisnike

SadrajO NAMA .......................................................................................................................................................3 SIGURNOSNE MERE .....................................................................................................................................4 JAVA INSTALACIJA ....................................................................................................................................5 PRISTUP APLIKACIJI ......................................................................................................................................6 PREGLED STANJA .....................................................................................................................................8 UKUPNA POZICIJA ............................................................................................................................................ 8 USLUGE RAUNA .....................................................................................................................................9 PROMET PO RAUNU ........................................................................................................................................ 9 STANJE RAUNA ............................................................................................................................................. 11 PREGLED RAUNA .......................................................................................................................................... 12 KREDITI .................................................................................................................................................... 13 PREGLED DETALJA O KREDITU ......................................................................................................................... 13 PRENOS SREDSTAVA ............................................................................................................................. 14 ABLONI ........................................................................................................................................................ 14 PREGLED TRANSAKCIJA ................................................................................................................................... 15 DOMAI PLATNI PROMET ................................................................................................................................ 17 PO ODABIRU SERTIFIKATA, POTREBNO JE POTVRDITI IZBOR PRITISKOM NA DUGME OK......................................... 20 ZATIM UNESITE PIN CODE: 00000000 [8 NULA] I POTVRDITE UNOS PRITISKOM NA DUGME OK. OVIM STE ZAVRSILI PROCES DIGITALNOG POTPISIVANJA NALOGA, NAKON EGA E VAM BITI PRIKAZAN STATUS VAEG NALOGA......................................................................................................................................................... 21 PRENOS SOPSTVENIH SREDSTAVA .................................................................................................................... 22 IZMENA TRANSAKCIJA ..................................................................................................................................... 23 PLAANJE UNUTAR BANKE .............................................................................................................................. 24 KORISNIKI SERVISI .............................................................................................................................. 25 PODRKA ................................................................................................................................................. 26

________________________________________________________________________________________ 6-Aug-09 2

_________________________________________________________________________Uputstvo za korisnike

O namaPutem Eurobank EFG eBanking sistema moete koristiti sledee usluge: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Provera stanja na raunima; Dobijanje izvoda za raune na email adresu; Pregled prometa po raunima; Prenos sredstava unutar Banke; Prenos sredstava u domaem platnom prometu; tampanje stanja, prometa i izvoda po raunima, kao i tampanje potvrde naloga za plaanja koja su poslata preko eBanking sistema; 7. Provera stanja kredita; 8. Plaanje rate kredita; 9. Proveru stanja kreditnih kartica; 10. Plaanje dugovanja po kreditnoj kartici;napomena: za korienje usluga 5, 6, 8 i 9 potrebno je izdati digitalni sertifikat.

Provera stanja rauna Vam je takoe dostupno i preko fiksnog ili mobilnog telefona (Mobile Banking) u bilo koje vreme tokom cele godine. Podnoenje zahteva za eBanking Eurobank EFG moete izvriti u bilo kojoj od preko 120 filijala u celoj Srbiji. Sve informacije u vezi sa Eurobank EFG eBanking servisom moete dobiti na besplatan telefon 0800 1111 44 opcija 6 ili putem elektronske pote na adresi [email protected] Za pozive iz inostranstva ili sa mobilnog pozovite: +381 (11) 2023 353 1

1

Ovi pozivi se naplauju standardnom tarifom Telekoma Srbije

________________________________________________________________________________________ 6-Aug-09 3

_________________________________________________________________________Uputstvo za korisnike

Sigurnosne mereSmart kartica Smart kartica je iste veliine i oblika kao i bilo koja kreditna kartica (Master, Diners, Dina itd.), ali umesto magetne trake koja sadri podatke o vlasniku kartice, poseduje utisnut mikroprocesor (ip) radi skladitenja i obrade elektronskih podataka ili aplikacija. Smart kartice predstavljaju trenutno najvii oblik tehnolokog razvoja i bezbednosti u kartiarstvu. Smartkartica se dostavlja korisniku priipremljena da se na nju upie digitalni sertifikat, neophodan kod elektronskog potpisivanja naloga za plaanje. Digitalni sertifikat Digitalni sertifikat se kreira korienjem matematikih funkcija , ifrovan je i predstavlja saetu verziju originalnih podataka. To je vrsta elektronske line karte koju dodeljuje nezavisno sertifikaciono telo kojim se potvruje identitet korisnika smart kartice, sa ciljem da se licu koje prima poruku omogui da deifruje sadraj poruke. Svrha korienja digitalnog sertifikata jeste obezbeivanje sigurnosti kod plaanja. Digitalni sertifikat se upisuje na karticu na nain opisan u uputstvu koje korisnik dobija na CD-u u okviru paketa za eBanking. Digitalni potpis Digitalni potpis predstavlja elektronski potpis koji se koristi za autentikaciju identiteta poiljaoca poruke, ili potpisnika dokumenta. Takoe se koristi kao dokaz da originalni sadraj poruke ili dokumenta nije izmenjen od trenutka kada je dokument potpisan.Njime se obezbeuje autentinost poruke, njena neporecivost i integritet podataka.

________________________________________________________________________________________ 6-Aug-09 4

_________________________________________________________________________Uputstvo za korisnike

Mere predostronosti Radi Vae line bezbednosti savetujemo Vam da; Redovno preuzimate zakrpe za Va operativni sistem; Instalirate Anti-Virus program; Instalirate Firewall zatitu od napada sa interneta; Promenite PIN kod na Vaoj smart kartici; Redovno menjate Vau lozinku; Da korisniko ime i lozinku uvate u tajnosti; Pristupate iskljuivo putem oficijelnog sajta Banke; Kada niste za raunarom odjavite se iz programa; Ne aljete Vae korisniko ime i lozinku putem elektronske pote;

Ukoliko se posumnja da je Va digitalni sertifikat na bilo koji nain kompromitovan, to znai da postoji realna opasnost od zloupotrebe potpisa na dokumentima (nalog za plaanja itd). U tom sluaju ODMAH obavestiti Call Centar radi povlaenja izdatog sertifikata i dobijanja novog.

Java instalacijaSa CD-a, koji je sastavni deo eBanking paketa, potrebno je instalirati Java aplikaciju kako biste mogli da vrite plaanja.

________________________________________________________________________________________ 6-Aug-09 5

_________________________________________________________________________Uputstvo za korisnike

Pristup aplikacijiAdresa za pristup Eurobank EFG eBanking aplikaciji je; https://ebank.eurobankefg.rs/netbanking/ Kada posetite ovu stranicu, prikazae Vam se prozor za ulazak u aplikaciju:

Da biste se uspeno ulogovali neophodno je da polja Korisniko ime I Lozinka popunite podacima koje ste dobili u eBanking paketu. NAPOMENA: Ukoliko tri (3) puta pogreno uneste korisniko ime i lozinku zakljuaete Va nalog. U ovom sluaju obratite se naem Call Centru.

________________________________________________________________________________________ 6-Aug-09 6

_________________________________________________________________________Uputstvo za korisnike

Posle uspenog logovanja, otvorie Vam se nov prozor sa eBanking aplikacijom:

Na poetnoj stranici, u okviru biltena, imaete prilike da proitate sva vana obevetenja vezana za aplikaciju koju koristite, kao sto je uvoenje novih ili unapreenje starih opcija. Sa leve strane nalaze se sve opcije koje su Vam dostupne u zavisnosti od prava koja su Vam dodeljena.

________________________________________________________________________________________ 6-Aug-09 7

_______________________________________________

Search related