of 85 /85
Časové a programové řízení pro přívod čerstvého vzduchu do zón Z1 a Z2 V regulaci RD5 je nově možné nastavit otírání zónových klapek dle vstupů IN1, IN2 např. od čidel CO2, pohybu aj. Zónové klapky Z1 a Z2 DUPLEX EC5/ECV5 – dig. reg., výběrové funkce

DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální...

Page 1: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

• Časové a programové řízení pro přívod čerstvého vzduchu do zón Z1 a Z2

• V regulaci RD5 je nově možné nastavit otírání zónových klapek dle vstupů IN1, IN2 např. od čidel CO2, pohybu aj.

Zónové klapky Z1 a Z2

DUPLEX EC5/ECV5 – dig. reg., výběrové funkce

Page 2: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

DUPLEX EC5/ECV5 – digitální regulace pro větrací jednotky

Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem např. čidlo CO2

1) Řízení výstupem IN, 0 – 10 V, nadřazený systém, čidlo CO2

0-10V

2) Možné využití spínacího kontaktu čidla

Čidlo CO2

vyz/zap

Upravit zapojení čidla ADS – CO2-24

- Na otočném reostatu nastavit dolní mez sepnutí relé

- Po dosažení této hodnoty se např. otevře zónová klapka

- Hystereze vypnutí je nastavena na 1,5V

Nastavení rozsahu

5V

10V

Výkon větrání m3/h

vyp.

max.Nastavení horního a dolního napětí

Nastavení výkonu pro obě meze

24V

Page 3: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Regulace větracích jednotek – čidla CO2

Nově používaná čidla CO2 -ADS-CO2-24 mají jinou závislost koncentrace CO2

na výstupním napětí

-při 1000 ppm je rozdíl 1V – nutné zohlednit při předpisu nastavení v PD

Page 4: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Zdroj vytápění� on/off� Ovládání výkonu 0-10V

Teplota řízena přes vestavěný termostat v ovladači CP Touch

přímo v pobytové zóně

Teplota řízena přes druhý termostat napojený na

ventilační jednotku – např. pro koupelny

Řízení malé otopné soustavy pomocí regulace RD5

Zdroj: www.korado.cz)

Otopné plochy v obytných místnostech

Otopné plochy v koupelnách

Uzavírací ventil 1

Uzavírací ventil 2

DUPLEX EC5/ECV5 – dig. reg., výběrové funkce

Page 5: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Možnost cirkulace s DUPLEX EC5/ECV5- osazení přepínací klapky do sání čerstvého vzduchu- v případě cirkulace jednotka nevětrá

DUPLEX EC5.D

Výfuk odpadního vzduchu i2

Sání čerstvého vzduchu e1

TKR

Přívod čerstvého vzduchu e2

Sání odpadního vzduchu i1

DUPLEX EC5/ECV5 – dig. reg., výběrové funkce

Page 6: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Možnost cirkulace s DUPLEX EC5/ECV5- osazení přepínací klapky do sání čerstvého vzduchu- v případě cirkulace jednotka nevětrá

DUPLEX EC5.D

Výfuk odpadního vzduchu i2

Sání čerstvého vzduchu e1

Cirkulační sání v prostoru objektu

TKR

Přívod čerstvého vzduchu e2

Sání odpadního vzduchu i1

DUPLEX EC5/ECV5 – dig. reg., výběrové funkce

Page 7: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Rovnotlaký větrací systém s cirkulací vzduchu použitý k vytápění a chlazení

objektu

Page 8: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Tabulka NA.1 - Požadavky na větrání obytných budov

ČSN EN 15665/Z1 – Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií

pro větrací systémy obytných budov

Trvalé větrání

(průtok venkovního vzduchu)Nárazové větrání

(průtok odsávaného vzduchu)

PožadavekIntenzita větrání

Dávka venkovního vzduchu na osobu

Kuchyně Koupelny WC

[h-1] [m3/(hod.os)] [m3/hod] [m3/hod] [m3/hod]

Minimální

hodnota0,3 15 100 50 25

Doporučená

hodnota0,5 25 150 90 50

Kromě větracích výkonů se pomocí vzduchu pokrývají také tepelné ztráty.

Tepelné ztráty se pak pokrývají pomocí cirkulace vzduchu – jinak bude docházet k vysušování vzduchu v

zimním období

Page 9: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

REŽIM č.1– rovnotlaký větracírežim

REŽIM č.2– cirkulační vytápěcía větrací režim

Systémy s cirkulací pro větrání, vytápění a chlazení

© ATREA s.r.o., Ing. Zdeněk Zikán INHOB 2016 71

Page 10: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

REŽIM č.3– cirkulační vytápěcírežim s nárazovýmvětráním

REŽIM č.4– přetlakové větrání,možnost využití pronoční předchlazení

Systémy s cirkulací pro větrání, vytápění a chlazení

© ATREA s.r.o., Ing. Zdeněk Zikán INHOB 2016 72

Page 11: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY S CIRKULACÍ

VZDUCHU ATREA

DUPLEX RA5

- 800/420

DUPLEX RB5

- 850/430

DUPLEX RK5

- 1400/440

Systémy s cirkulací pro větrání, vytápění a chlazení

© ATREA s.r.o., Ing. Zdeněk Zikán INHOB 2016 73

Page 12: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

DUPLEX RA5, RK5DUPLEX RA5 – 800/420DUPLEX RK5 – 1400/440

Plášť – minerální vlna 30mm ( λ = 0,035 W/m.K)Lakovaný plášť 0,8 mm; stříbrné barvy

Sendvičová konstrukce – vnitřní a vnější oplechování –možnost kotvení přepážek bez průchodu pláštěm

Účinnost rekuperačního výměníku až 85 - 95%

Ventilátory typu volného oběžného kola s EC řízením

Tlumič s omyvatelného materiálu

V základu jednotka bez výměníku, volba mezi vestavěným TPO/ELO; prostor pro druhý CHF/CHW

FILTRY:c1: tkaninový (kazetový + uhlíková tkanina)i1: tkaninový (kazetový )e1: tahokovový předfiltr

© ATREA s.r.o., Ing. Zdeněk Zikán INHOB 2016 74

Page 13: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Výkonové označení DUPLEX RB5 - 850/430

Plášť – minerální vlna 30mm ( λ = 0,035 W/m.K)Lakovaný plášť 0,8 mm; stříbrné barvy

Sendvičová konstrukce – vnitřní a vnější oplechování –možnost kotvení přepážek bez průchodu pláštěm

Účinnost rekuperačního výměníku až 85 - 95%

Ventilátory typu volného oběžného kola s EC řízením

V základu jednotka bez výměníku, volba mezi vestavěným TPO/ELO; prostor pro druhý CHF/CHW

Cirkulační ventilátor s přechodkou – spirální skříň

FILTRY:c1: tkaninový (kazetový + uhlíková tkanina)i1: tkaninový (kazetový )e1: tahokovový předfiltr

DUPLEX RB5

© ATREA s.r.o., Ing. Zdeněk Zikán INHOB 2016 75

Page 14: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

DUPLEX R_5 – digitální regulace RD5

© ATREA s.r.o., Ing. Zdeněk Zikán INHOB 2016 76

Page 15: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

• Jednotka se chová jako standardní PC na síti

• Vlastní IP adresa (z výroby 172.20.20.20)

WAN -internet

IP 192.168.1.15

IP 192.168.1.226

Pevná IP !

; LAN

DUPLEX R_5 – digitální regulace pro větrací jednotky

© ATREA s.r.o., Ing. Zdeněk Zikán INHOB 2016 77

Page 16: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Možnosti zónování DUPLEX R_5

Možnost zónování u jednotek DUPLEX RA5,RK5

� Na horní výstup C2 je osazena uzavírací klapka do potrubí

� Na spodní výstup C2 je osazena zónová klapka žaluziová (příslušenství)

� Možnost zónování přímo jednotkou, rozdělení na horní a spodní přívod

Zónová klapka je určená pro velikost kanálů 200x50

© ATREA s.r.o., Ing. Zdeněk Zikán INHOB 2016 78

Page 17: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Rovnotlaké větrací systémy pro bytové domy, školy, administrativní budovy

Page 18: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Větrání okny

+ nic neinvestujeme, musíme se

jen sami přimět otevírat okna

- nevíme kolik vzduchu větráme

(hodně, málo)

- nevíme kolik energie ztrácíme

(hodně, málo)

- nemáme pod kontrolou kvalitu

(čistotu) vzduchu

Nucené větrání s rekuperací

+ víme kolik vzduchu větráme

+ máme pod kontrolou kvalitu

vzduchu

+ minimum ztrát energie

+ řešíme své zdraví a hygienu

prostředí

- investice, servis

Page 19: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Jak může projektant řešit tuto situaci ?

3

4

2

2

Decentrálně ??

Centrálně ??

Rovnotlaké větrací systémy pro bytové domy, školy, administrativní budovy

Page 20: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Decentrální větrací systémy

Page 21: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Sání a výdech vzduchu nad střechou objektu nebo při umístění v suterénupřes stěny objektu.

Malá větrací jednotka s rekuperací tepla v každé bytové jednotce

Shodné zařízení a princip jako v RD

Společné centrální stoupačky s velkou tloušťkou izolací.

Decentrální systém – bytové domy

Page 22: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Schéma systému decentrálního větrání

Každý byt má svoji vlastní větrací jednotku (s rekuperací tepla)Topný systém centrální – problémy s rozúčtováním –centrální příprava ohřevu UT a TUV

Page 23: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

DUPLEX Inter

ATREA

decentrální, volně

stojících jednotka

• Design

• Kompaktnost

• Efektivita

Page 24: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

DUPLEX Inter

Před instalací jednotky

– rohová skříň

Po instalaci – jednotka

připomíná předchozí

nábytek

Page 25: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

DUPLEX 850 Inter - představení

DUPLEX 850 INTER

• Kompaktní, volně stojící

• Vysoké účinnost provozu

• Velice nízké akustické parametry

• Integrovaná regulace RD5

• Včetně příslušenství

Page 26: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

DUPLEX 850 INTER akustika – do okolí

35dB

29dB

640m3/h 750m3/h

DUPLEX 850 Inter - charakteristika

Page 27: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

• Sání odpadního I2

• Přívod čerstvého E2

• Labyrintová konstrukce

DUPLEX 850 Inter – součásti

Regulace RD5

V přípravě jsou funkce pro centrální správu více jednotek

• CO2 čidlo jako standartní výbava

• By-pass automaticky řízen dle požadované teploty

• Kouřové čidlo jako standart, spojeno na STOP kontakt

• Snadný přístup pro případný servis

• Připojení předehřívače i dohřívače do jednotky -elektrický

Page 28: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Fasádní mřížka

• Vertikální a horizontální provedení

• Jedna mřížka pro přívod a odvod

• Součástí jsou průchodky fasádou D280• Upevnění mřížka na průchodky a

pojištění ukotvením do fasády

DUPLEX Inter - volitelné příslušenství ostatní

Page 29: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

DUPLEX Inter - případová studie

Akustická, teplotní a rychlostní studie –reálný případ

• Rychlostní profil ve třídě – CFD a měření na stavbě• Akustická měření – v laboratoři a na stavbě

Page 30: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

• Rychlostní profil ve třídě – FEM (CFD) analysis• Teplotní profil ve třídě – FEM (CFD) analysis

DUPLEX Inter - případová studie

Page 31: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Instalace do základní školy v Jablonci nad Nisou

DUPLEX Inter - pilotní projekt

Page 32: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

DUPLEX Inter - pilotní projekt

Page 33: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

DUPLEX Inter – ZŠ Pivovarská, Jablonec nad Nisou - realizace

Page 34: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Centrální větrací systémy

Page 35: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Centrální rovnotlaké větrací systémy

Centrální jednotka - nástřešní

Centrální jednotka - vnitřní

VAV regulační box ATREA

NOVÉ OZNAČENÍ: SMART BOX

Page 36: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Výhody centrálního systému ATREA

Standartní řešení-většina standartních systémů musí být složena z komponent od různých dodavatelů

Centrální jednotka

1. dodavatel

VAV regulátor

2. dodavatel

Systém regulace

3rd dodavatel

Potenciálně riskantní řešení pro investora, že systém nebude fungovat správně

Page 37: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Výhody centrálního systému ATREA

ATREA VAV je komplexní systém

-všechny komponenty systému od jednoho výrobce-špičková regulace-vzdálená správa, servisní přístup-záruka od jednoho dodavatele na funkci systému

Centrální jednotka

ATREA lineVAV regulátor

SMART boxRegulační systém

ATREA RD5

Page 38: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Funkční schéma pro bytové domy

Lokální uzavřená síť pouze pro systém centrálního větrání-pro každou centrální jednotku samostatná síť

75 m3/h

cca10 m3/h

Optimalizace výkonu centrální jednotky

Individuální požadavek

na větrání z bytů

120 m3/h

Vyp.

Další byty (max. 63)

Page 39: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Provoz na konstantní tlak s nočním snížením; maření výkonu na škrticích bytových boxech

Provoz s optimalizací výkonu centrální jednotky dle požadavků bytových boxů

Funkce centrálního systému

Page 40: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Vzdálený přístup

Není umožněn přístup do

centrální jednotky

Vzdálený přístup - uživatel

MIKROTIK RB751U

Netgear ProSafePlus, 16x

10/100Mbps

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 41: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Vzdálený přístup - servisní technik

Centrální větrací jednotka – vzdálený přístup

MIKROTIK

RB751U

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 42: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

SMART box– digitální regulace

1

2

3

5

5

6

7 8

20

1110

13

Page 43: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Tlačítka

CP 10 RT

min

max

0

1

CP 04

• Manuální ovládání výkonu větrání –pouze el. signál• Manuální ovládání teploty– pouze el. signál a pouze CP 10RT• IN1 vstup je zabraný (CP04)• IN1 and IN2 jsou zabrané s CP10 RT(výkon a teplota)

SMART box– digitální regulace

Page 44: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

CP Touch

• Manuální nastavení – 10 výkonnostních stupňů• Týdenní program– 8 intervalů pro každý den• Režimy provozu – automat, větrání• Servisní nastavení

SMART box– digitální regulace

Page 45: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

CO2 ;VOC; rh

Signál 230 V

Signály 0-10 V

Signály on/offrh

ModBus

–nadřazený systém

STOP kontakt

Pohybové čidlo

SMART box– digitální regulace

Page 46: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

byt 01• Základní provedení

byt 02• Rozšířené provedení

SMART box– digitální regulace

Page 47: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Byt 03• Maximální systém vč. zónových klapek

Všechny varianty je možné kombinovat na jednom projektu

SMART box– digitální regulace

Page 48: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Co neumí systém Smart boxů ATREA

Byt 01

SMART 01

Byt 02

SMART 02

Byt 03 bez SMART

Byt 04

SMART 04Každá zóna (byt, kancelář, třída školy, hotelový pokoj), které jsou připojeny na centrální větrací systém ATREA musí být vybavena na přívodu i odvodu odpovídající částí SMART boxu ATREA.

Pokud některý prostor bude realizován bez SMART boxu celý systém bude fungovat špatně.

Tato možnost se nyní připravuje a prověřuje.

Page 49: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Třída 04

Jen samostatný přívod

SMART 04

Každá zóna (byt, kancelář, třída školy, hotelový pokoj), které jsou připojeny na centrální větrací systém ATREA musí být vybavena na přívodu i odvodu odpovídající částí SMART boxu ATREA.

Kombinace několika přívodních částí a např. pouze jedné odsávací částí není možná.

Tato možnost se nyní připravuje a prověřuje.

Centrální odvod – společný

SMART box

Co neumí systém SMART boxů ATREA

Třída 03

Jen samostatný přívod

SMART 03

Třída 02

Jen samostatný přívod

SMART 02

Třída 01

Jen samostatný přívod

SMART 01

Page 50: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Ukázky realizací

Page 51: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Stávající počet expedovaných regulačních VAV boxů

- (pilotní projekt DUBŇANY v číslech neuvažován)

Typ regulačního boxu - bez určení velikosti

počet kusů

Akce

ATREA VAV-D ..x ....D.CF 41 Dům seniorů Modřice u Brna

ATREA VAV-D ..x ....D.CF 20 ZŠ Jenišovice

ATREA VAV-D ..x ....D.CF 5 BD Lucemburská

ATREA VAV-D ..x ....D.CF 12 BD Ecocity Malešice

ATREA VAV-D ..x ....D.CF 3 Ordinace MUDr. Klechová

ATREA VAV-D ..x ....D.CF 10 BD Lucemburská

ATREA VAV-D ..x ....D.CF 38 BD Ecocity Malešice

ATREA VAV-D ..x ....D.CF 38 BD Ecocity Malešice

ATREA VAV-D ..x ....D.CF 32 BD Na Výsluní PHA

ATREA VAV-D ..x ....D.CF43 BD Musilova

ATREA VAV-D ..x ....D.CF27 BD KOTY Hyacint

ATREA VAV-D ..x ....D.CF 45 BD Údernická Bratislava

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 52: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Realizace BD Dubňany

Page 53: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

� Přestavba bývalé základní školy na bytový dům v energeticky pasivním standardu - 23 bytů

Centrální řízené větrání s rekuperací tepla� 2 centrální jednotky� 23 kusů bytových boxů� On-line napojení na internet

Pilotní realizace – BD Dubňany

Page 54: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Realizace BD Lysá n/L

Page 55: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

BD Lysá n/L

- Použita centrální VZT jednotka ATREA, řízení výkonu na základě vstupu 0-10 V

- V jednotlivých bytech systém řízení průtoku vzduchu SYSTEMAIR, Optimalizátory BELIMO

Foto : ATREA s.r.o.

Page 56: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

ATREA – centrální jednotky na střeše objektu

BD Lysá n/L:- Vzduchotechnické rozvody pro napojení centrální jednotky a stoupaček k bytům- Jaké jsou tepelné ztráty / snaha o max. účinnost rekuperace a potlačení tepelných mostů v jednotce- Pořizovací náklady?- Jakou jsou jiné možnosti?

Foto : ATREA s.r.o.

Page 57: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Nástřešní jednotky – varianty rozvodů

Zrušení vertikálních rozvodů – napojit se pouze na stoupačky- Malá centrální jednotka využívající

princip systému DUPLEX MULTI-N- osazovací rám- unifikace detailů

- Vzduchový výkon cca 700 – 900 m3/hod

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 58: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Realizace BD Hloubětín

Page 59: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Ukázky realizace

Bytový dům Hloubětín – centrální jednotky

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 60: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Ukázky realizace

Bytový dům Hloubětín – VAV boxy

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 61: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Ukázky realizace

Bytový dům Hloubětín – rozvody v bytech

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 62: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Realizace BD Musilova - Brno

Page 63: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Ukázky realizace

Bytový dům BD Musilova - Jednotky

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 64: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Ukázky realizace

Bytový dům BD Musilova – VAV Boxy

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 65: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Ukázky realizace

Bytový dům BD Musilova - Rozvody

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 66: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Realizace BD KOTI Hyacint

Page 67: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Ukázky realizace

Bytový dům BD KOTI Hyacint

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 68: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Ukázky realizace

Bytový dům BD KOTI Hyacint

Zdroj : ATREA s.r.o.

Page 69: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Realizace Základní škola Jenišovice

Page 70: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Rekonstrukce ZŠ Jenišovice

132

Původní stav

Page 71: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

±0,000

101 102 103 104 105 106

107108109

110

112

113

115

114

117

116

118

119 120

121

111

101

Rekonstrukce ZŠ Jenišovice - Zprovozněno 09.2013

- bytový box na každé větvi do třídy - Umístěné 3 decentrálních jednotek + tlumiče hluku

Ad. 1: Ad. 2:Půdorys 1NP

- 10 školních tříd- 3 centrální jednotky

Page 72: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Rekonstrukce ZŠ Jenišovice

Průběh rekonstrukce

Page 73: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Rekonstrukce ZŠ Jenišovice

- 10 školních tříd- 3 centrální jednotky

Page 74: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

CO

2[ppm]

Záznam koncentrací ve třídách ZŠ Jenišovice

CO2 104

CO2 106

CO2 204

CO2 205

Rekonstrukce ZŠ Jenišovice

Page 75: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Realizace ČVUT – Fakulta stavební

Page 76: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Fakulta stavební

Bytové boxy na přívodu a odvodu do jednotlivých učeben

Zdroj : Ing. Zdeněk Zikán – ATREA s.r.o.

Ukázky realizace

Page 77: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Fakulta stavební - jednotka

Zdroj : Ing. Zdeněk Zikán – ATREA s.r.o.

Ukázky realizace

Page 78: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Fakulta stavební - rozvody

Zdroj : Ing. Zdeněk Zikán – ATREA s.r.o.

Ukázky realizace

Page 79: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Fakulta stavební – rozvody – vyústky - přívod

Zdroj : Ing. Zdeněk Zikán – ATREA s.r.o.

Ukázky realizace

Page 80: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Fakulta stavební – rozvody – vyústky - odvod

Zdroj : Ing. Zdeněk Zikán – ATREA s.r.o.

Ukázky realizace

Page 81: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Víceúčelový dům Lucemburská

+ 600 m3/h

+ 450 m3/h

- 50 m3/h

- 50 m3/h

- 50 m3/h

- 50 m3/h - 50 m3/h

- 50 m3/h

- 50 m3/h - 50 m3/h

- 50 m3/h+ 50 m3/h

+ 200 m3/h

+ 200 m3/h

BYTOVÝ BOX ATREA O 250L

BYTOVÝ BOX ATREA O 250L

VODNÍ CHLADIČREMAK CHV 50-25/3P

VODNÍ CHLADIČREMAK CHV 50-25/3P

LEGENDA

STÁVAJÍCÍM ODVĚTRÁNÍM

GARÁŽ Í UHNOUT V 5.NP

K SEVERNÍ HRANĚ ŠACHTY.

VYTVOŘENÍ PROSTORU PRONOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ.

- 100 m3/h

+ 50 m3/h + 50 m3/h

- 100 m3/h

+ 50 m3/h + 50 m3/h

- 100 m3/h

+ 50 m3/h + 50 m3/h

- 100 m3/h

+ 50 m3/h + 50 m3/h

- 100 m3/h + 100 m3/h

- 100 m3/h

+ 50 m3/h + 50 m3/h

- 100 m3/h

+ 50 m3/h + 50 m3/h

- 100 m3/h

+ 50 m3/h + 50 m3/h

- 100 m3/h

+ 50 m3/h + 50 m3/h

+ 450 m3/h

- 450 m3/h

BYTOVÝ BOX ATREA O 250L

VODNÍ CHLADIČREMAK CHV 50-25/3P

- 600 m3/h

- 450 m3/h

JAKO V KANCELÁŘI

ŘEDITELE

Potrubí požárněizolované v prostoruúnikové cesty

- XX NP- BD dělí do 3 větví na patře

Page 82: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Bytový dům pro seniory Modřice u Brna

- 3 SO, každý o 3NP- Boxy člení jednotlivé byty

pro seniory s individuální regulací každé buňky

Page 83: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Historie

BD U Dubu - ČB EPBD DubňanyNový Lískovec

2011 – centrální

větrání s individuální

regulací a řízením z

každého bytu

2011 – centrální větrání s

částečnou individuální

regulací a řízením z

každého bytu

2001 – centrální větrání

společným výkonem pro

všechny byty bez větší

možnosti regulace výkonu

Page 84: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

14.11.2016

ATREA s.r.o. / ČS armády 32, Jablonec nad Nisou 466 05, tel.: +420 483 368 133, www.atrea.cz, [email protected]

Ing. Zdeněk ZikánATREA s.r.o.+420 608 644 [email protected]

ATREA s.r.o.

+420 (438) 368111

www.atrea.cz

Děkuji za pozornost

Seminář ATREA 2016 146

Page 85: DUPLEX EC5/ECV5–dig. reg., výběrové funkce Zónové klapky ...DUPLEX EC5/ECV5 –digitální regulace pro větrací jednotky Řízení výstupem 0-10, nebo spínacím kontaktem

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných a bytových domů

Děkuji za pozornost

ČVUT Praha