UVOD - EC5

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 UVOD - EC5

  1/11

  GRAEVINSKO - ARHITEKTONSKI FAKULTET

  Katedra za metalne i drvene konstrukcije

  UVOD EUROKOD 5

  (Preuzeto iz predavanja 17.b EC5 -Projektiranje drvenih konstrukcija)

 • 7/21/2019 UVOD - EC5

  2/11

  Projektna vrstoa materijala

  Proraunska vrijednost Xdza svojstvo materijala dobiva se openito iz:

  Xd= Xk/ M

  pri emu je:

  M parcijalni koeficijent za svojstvo materijala prema toki 3.4.5,a sadri:

  - nepovoljna odstupanja od karakteristinih vrijednosti

  - nesigurnosti u geometrijskim svojstvima i modelu otpornosti- ostale netonosti

  popravni koeficijent koji obuhvaa utjecaj trajanja djelovanja i vlanosti drva

  Karakteristina vrijednost vrstoe materijala

  Projektna vrijednost vrstoe materijala

 • 7/21/2019 UVOD - EC5

  3/11

  Projektna vrstoa materijalaXd= kmod Xk/ m

  Sa kmod je naznaen koeficijent modifikacije koji obuhvaa utjecaj trajanjadjelovanja i vlanosti drva.

 • 7/21/2019 UVOD - EC5

  4/11

  Oznake pojedinih karakteristinih vrstoa

  fc,0,k

  fc,90,k

  ft,0,k

  fm,0,k

  Karakteristina vrijednost tlane vrstoe materijala II sa vlaknima

  Karakteristina vrijednost tlane vrstoe materijala okomito na vlakna

  Karakteristina vrijednost vlane vrstoe materijala II sa vlaknima

  Karakteristina vrijednost savojne vrstoe materijala

  fv,0,k Karakteristina vrijednost posmine vrstoe materijala

 • 7/21/2019 UVOD - EC5

  5/11

  Karakteristine vrijednosti - PD

  3.5.1 Puno drvo (PD)

  [5] Karakteristine vrijednosti vrstoa, modula i gustoa za etinare

 • 7/21/2019 UVOD - EC5

  6/11

  Karakteristine vrijednosti - PD

  [5] Karakteristine vrijednosti vrstoa, modula i gustoa za liare

 • 7/21/2019 UVOD - EC5

  7/11

  Karakteristine vrijednosti - LLD3.5.2 Lijepljeno lamelirano drvo (LLD GL)

  fm,g,k i ft,0,g,kdane su za usporednu visinu od 600 mm. Za presjeke manje visine tevrijednosti treba korigirati koeficijentom utjecaja visine presjeka.

 • 7/21/2019 UVOD - EC5

  8/11

  Karakteristine vrijednosti - LLD

  [5] Karakteristine vrijednosti vrstoa, modula i gustoa za homogenoi kombinirano LLD (GL) klase GL24 do GL36

 • 7/21/2019 UVOD - EC5

  9/11

  imbenik deformacije Granino stanje

  uporabljivosti3.6.6 Deformacije konstruktivnih elemenata

  Konana vrijednost deformacije za pojedinano djelovanje odreuje se prema:

  ufin,i= uinst,i (1 + kdef,i)

  ufin,i konana deformacijauinst,i poetna deformacija

  kdef,i faktor deformacije koji obuhvaa prirast deformacije u vremenu (uinakpuzanja ovisan o trajanju optereenja i vlanosti materijala).

 • 7/21/2019 UVOD - EC5

  10/11

  Kombinacije optereenja

  3.6.2 Kombinacije djelovanja

  Odabir kombinacije djelovanja, za granina stanja uporabljivosti, ovisi o prirodiuinka koji se provjerava, npr. nepovratni, povratni ili dugotrajni. Tri kombinacije

  oznaene reprezentativnom vrijednou dominantnog djelovanja dane su u tablici[7] 9.4. (karakteristina-rijetka, esta i nazovistalna).

 • 7/21/2019 UVOD - EC5

  11/11

  Kombinacije optereenja

  3.6.3 Parcijalni koeficijenti

  Parcijalni koeficijenti za granina stanja uporabljivosti jednaki su 1,0.G,i= 1,0 Q,i= 1,0

  3.6.4 Koeficijenti kombinacija za zgrade [7] 9.4.