of 22 /22
Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

posouzení dřeva programem AxisVM, možnosti, předpoklady a omezení

Text of Návrh dřevěných prvků podle EC5

Page 1: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Page 2: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5EN 1995-1-1:2004

Návrh dřevěných prvků v programu AxisVM

•konstrukční materiál dřevo, modifikační součinitele•třídy trvání zatížení, třídy provozu•vlastnosti materiálů pro globální analýzu•průřezy, návrhové prvky•návrhová únosnost dřeva (dílčí součinitele)•posudky dřevěných prvků•posudek s vlivem seizmicity

Page 3: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Konstrukční dřevo EN 338 (Rostlé dřevo), EN 1194 (lepené lamelové dřevo)•Rostlé dřevo / měkké dřevo (C), tvrdé dřevo (D) /•Lepené lamelové dřevo (Glulam)•Vrstvené dřevo (LVL)

Page 4: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Dílčí součinitele (gM)

Page 5: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Třídy trvání zatížení a Třídy provozu

Page 6: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Vlastnosti materiálů pro globální analýzu

M

meand

EE

)1( 2,

def

meanfinmean k

EE

)1( 2,

def

meanfinmean k

GG

)1(,def

meanfinmean k

EE

)1(,def

meanfinmean k

GG

M

meand

GG

M

meand

EE

M

meand

GG

meanE meanG meanE meanG

(*) Konzervativně se používá 2 = 1,0

Page 7: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Průřezy, návrhové prvky

x

y

z

y

Page 8: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Průřezy, návrhové prvky

Page 9: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrhová únosnost dřeva

Modifikační součinitele únosnosti

• kmod součinitel závislý na délce trvání zatížení a vlhkosti

• kh součinitel závislý na průřezu a referenční výšce

• kl součinitel závislý na délce prvku a referenční délce

• kdis součinitel závislý na objemu vrcholové zóny a referenčním objemu

Page 10: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrhová únosnost dřeva

• kmod modifikační součinitel trvání zatížení a vlhkosti dřeva

Page 11: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrhová únosnost dřeva

• kh součinitel výšky

3,1 150

min2,0

orh

kh

1,1 600

min1,0

orh

kh

2,1 300

min orh

kS

h

Page 12: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrhová únosnost dřeva

• kl modifikační součinitel

1,1 3000

min2/

orl

kS

l

Pro délky v tahu, které se nerovnají 3000 mm se má charakteristická hodnota ft,0,k násobit součinitelem kl

Page 13: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrhová únosnost dřeva

• kvol součinitel objemu

2,0

0

V

Vkvol

kde,

V0 je referenční objem (0,01 m3)

V je tlačený objem ve vrcholové oblasti,a je menší než 0,67Vb (kde Vb je celkový objem nosníku)

Page 14: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrhová únosnost dřeva

• Výpočty únosnosti

M

kd

fkf

mod

M

kmhdm

fkkf

,mod

,

M

kthdt

fkkf

,0,mod

,0,

M

ktldt

fkkf

,0,mod

,0,

Page 15: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Posudky dřevěných prvků (Interakční vzorce pro různé návrhové situace)

•Osová síla, Ohyb (posudek napětí rovnoběžně s vlákny)•Tlaková síla, Ohyb (v rovině posouzení vzpěru)•Ohyb (y), Osová síla (posouzení klopení)•Smyk (y), Kroucení (posouzení smyku)•Smyk (z), Kroucení (posouzení smyku)•Ohyb (y), (posudek pro namáhání tahem kolmo na vlákna)

Page 16: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Posudky dřevěných prvků (Interakční vzorce pro různé návrhové situace)

Osová síla, ohyb (posouzení napětí)

1,,

,,

,,

,,

,0,

,0, dzm

dzmm

dym

dym

dt

dt

fk

ff

1,,

,,

,,

,,

,0,

,0, dzm

dzm

dym

dymm

dt

dt

ffk

f

1,,

,,

,,

,,

2

,0,

,0,

dzm

dzmm

dym

dym

dc

dc

fk

ff

1,,

,,

,,

,,

2

,0,

,0,

dzm

dzm

dym

dymm

dc

dc

ffk

f

kde,km = 0,7 pro obdélníkové průřezykm = 1,0 pro jiné průřezy

Page 17: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Posudky dřevěných prvků s vlivem stability (Interakční vzorce pro různé návrhové situace)

Tlaková síla, Ohyb (v rovině posouzení vzpěru)

kde,

km = 0,7 pro obdélníkové průřezy

km = 1,0 pro jiné průřezy

kc, y = Redukční součinitel vzpěru

kC, z = Redukční součinitel vzpěru

1,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, dzm

dzmm

dym

dym

dcyc

dc

fk

ffk

1,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, dzm

dzm

dym

dymm

dczc

dc

ffk

fk

Page 18: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Posudky dřevěných prvků (Interakční vzorce pro různé návrhové situace)

Ohyb (y), Osová síla (posudek klopení)

1,0,,

,

2

,

,

dczc

dc

dmcrit

dm

fkfk

1

,

, dmcrit

dmc

fk

0, A

N

W

M d

y

ddmc

lrel,m ≤ 0,75 kcrit = 1,0

0,75 < lrel,m ≤ 1,4 kcrit = 1,56-0,75

lrel,m

lrel,m ≤ 0,75 kcrit = 1/ l2rel,m

Page 19: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Posudky dřevěných prvků (Interakční vzorce pro různé návrhové situace)

Smyk (y), Kroucení (posudek smyku) SIA 265:2003

kde,

kshape je součinitel tvaru průřezu

kshape = 1,2 pro kruhový průřez

pro obdélníkové průřezy

1

2

,

,,

,

,

dv

dyv

dvshape

dtor

ffk

0,2; /15,01min bhkshape

Page 20: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Posudky dřevěných prvků (Interakční vzorce pro různé návrhové situace)

Smyk (z), Kroucení (posudek smyku) SIA 265:2003

kde,

kshape je součinitel tvaru průřezu

kshape = 1,2 pro kruhový průřez

pro obdélníkové průřezy

1

2

,

,,

,

,

dv

dzv

dvshape

dtor

ffk

0,2; /15,01min bhkshape

Page 21: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Posudky dřevěných prvků (Interakční vzorce pro různé návrhové situace)

Ohyb (y), (posudek pro namáhání tahem kolmo na vlákna)

kde,

kDIS je součinitel rozložení napětí faktor ve vrcholové oblasti (kDIS

= 1,4)

kVOL je modifikační součinitel objemu v oblasti vrcholu

1,90,

,90, dtvoldis

dt

fkk

Page 22: Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěných prvků podle EC5

Návrh dřevěné konstrukce s vlivem v seizmicity(Spektrální analýza odezvy)

- Diasipativní zóny musí být soustředěny do kloubů- Dřevěné prvky fungují v pružném výpočtu