Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

 • Upload
  solta1

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  1/64

  EC 5 DIN 1052:2004-08

  Spajala

  Sveuilite u Splitu; Graevinsko-arhitektonski fakultet

  uro Nieti, dipl. ing. gra.

  Neno Tori, dipl.ing.gra.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  2/64

  EN 1990 EC0 Osnove projektiranja

  EN 1991 EC1 Djelovanja na konstrukcijeEN 1992 EC2 Projektiranje betonskih konstrukcijaEN 1993 EC3 Projektiranje elinih konstrukcijaEN 1994 EC4 Projektiranje spregnutih konstrukcija od elika i betonaEN 1995 EC5 Projektiranje drvenih konstrukcija

  EN 1996 EC6 Projektiranje zidanih konstrukcijaEN 1997 EC7 Projektiranje u geotehniciEN 1998 EC8 Projektiranje konstrukcija otpornih na potresno djelovanjeEN 1999 EC9 Projektiranje aluminijskih konstrukcija

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  3/64

  EN 1995-1-1:2004

  Eurocode 5: Projektiranje drvenih konstrukcijaDio 1-1: Openito Opa pravila i pravila za visokogradnju

  EN 1995-1-2:2004Eurocode 5: Projektiranje drvenih konstrukcijaDio 1-2: Openito Proraun poarne otpornosti

  EN 1995-2:2004Eurocode 5: Projektiranje drvenih konstrukcijaDio 2: Mostovi

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  4/64

  LITERATURA:

  [1] DIN 1052 : 1969-10

  [2] HRN U.D0.001 1983. (Materijali)HRN U.C9.200 1984. (Konstrukcije od monolitnog drva i ploa)HRN U.C9.300 1984. (Lamelirane lijepljene konstrukcije)

  HRN U.C9.500 1984. (Zatita)

  [3] DIN 1052 : 1988-04

  [4] DIN V ENV 1995-1-1; 1994-06

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  5/64

  [5] DIN 1052 : 2004-08Design of timber structuresGeneral rules and rules for buildings

  [6] EN 1995-1-1: 2004Eurocode 5: Design of timber structures:

  General-Common rules and rules for buildings

  [7] HRN ENV 1991-1; 2004-12Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije

  1.dio: Osnove projektiranja (ENV 1991-1:1994)

  [8] A. Bjelanovi, V. RajiDrvene konstrukcije prema europskim normamaHrvatska sveuilina naklada

  Graevinski fakultet Sveuilita u ZagrebuZagreb 2007.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  6/64

  Osnovna funkci a spajala je da ostvare veze izmeu elemenata konstrukcije imese formira nosivi konstruktivni sklop.

  Pod pojmom nosivosti spajala, u pravilu se podrazumijeva njegova nosivost ureznoj ravnini (okomito na os spajala). Pod pojmom nosivosti spajala na upanje iliizvlaenje, podrazumjeva se nosivost u smjeru njegove osi.

  Danas se u drvenim konstrukcijama upotrebljavaju slijedee vrste spajala :

  1. avli

  2.

  Skobice (klamerice)3. Jeaste ploe (nazubljene ploe, ploe za avlanje)4. Vijci5. Vijci za drvo6. Trnovi7. Modanici posebne izvedbe

  8.

  Ulijepljeneeline ipke sa navojem9. Ljepila

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  7/64

  Spojevi u drvenim konstrukcijama mogu biti kruti ili popustljivi.

  Krute spojeve mogue je ostvariti samo lijepljenjem.

  Svi spojevi izvedeni mehanikim spajalima popustljivi su, u ve

  oj ili manjoj mjeri.Ponaanje takvih spojeva pod optereenjem vidljivo je iz donjeg dijagrama

  Dijagramisila pomak (proklizavanje) za:

  a) Ljepilab) Jednostrane modanikec) Dvostrane modaniked) Vijke za drvoe) Trnove

  f) Nazubljene ploeg) avle

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  8/64

  avli

  Materijal za izradu: elina ica vlane vrstoe min 600 N/mm2 (iani avli).

  Obrada tijela: Glatki (okruglog ili kvadratnog poprenog presjeka) i avli posebneizvedbe (spiralni, nazubjeni, utoreni itd). Obradom tijela avla poveava se njihovanosivost na upanje a time i nosivost u reznoj ravnini. Prema [5], u spojevima kojisu izloeni stalnim i dugotrajnim djelovanjima zabranjeno je koritenje glatkih

  avala optereenih na upanje.

  Predbuenje je obavezno za avle kod ugradnje u drvo ija je gustoa k 500kg/m3(ili, prema [6], ako je promjer avla preko 8 mm (prije 4,2 mm)).

  dn promjer avla

  Predbuenje:

  [5] d = 0,9 dn[6] d = 0,8 dnPrije: d = 0,85 dn

  Spiralni i utoreni avli prema [5]; dn8 mm.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  9/64

  Skobice (klamerice)

  Materijal za izradu: elina ica vlanevrstoe min 800 N/mm2.

  Prema [5]: Kod spojeva drvo-drvo i drvo-

  materijal na bazi drva doputena jeupotreba skobica kod kojih je povrinapoprenog presjeka jedne noge izmeu1,7 mmi 3,5 mm.

  Promjeri dn= 1,53; 1,60; 1,83 i 2,00 mm.

  Uglavnom se koriste za spajanje ploa ielemenata od punog ili LLD etinara, priemu su ograniene minimalne debljineploa.

  Principi ugradnje i prorauna skobica istisu kao kod avala (mora biti zadovoljen

  uvjet da je bR6 dn ).

  Ugrauju se strojno a uobiajeno je da jeduljina lHpremazana smolom.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  10/64

  Jeaste ploe (nazubljene ploe, ploe za avlanje)

  Ove ploe - spajala proizvode se preanjem izelinog pocinanog lima i to u trakama razliitihdimenzija. Na tritu postoji vie patentiranih tipovakoji se uglavnom razlikuju po obliku zubaca, a nastale

  su iz potrebe da se dugotrajan rad pojedinanogzabijanja avala zamjeni brzom ugradnjom ploavelikog kapaciteta nosivosti.

  Proraun se svodi na odreivanje potrebne povrineploe (ovisno o veliini nosivosti zubaca,

  reduciranom rubnom dijelu i smjeru djelovanja sileprema glavnom nosivom smjeru ploe).

  Nain odreivanja nosivosti (u N/mm) dan jenormama ili uputama proizvoaa. Nakon utvrivanjapotrebne povrine, iz traka se izrezuje ta povrina

  prema obliku spoja i ugrauje preom.

  Mogu biti jednostrane (ugradnja sa lica elemenata) ilidvostrane (ugradnja izmeu elemenata).

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  11/64

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  12/64

  Vijci

  Prema [5]:klase vrstoe vijaka 3.6, 4.6 i 4.8, 5.6 i 5.8, 8.8 .

  Promjeri: d = 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30 mm (prije 12 - 24, iznimno 10 mm).

  Pred buenje u drvu na max. d+1 mm.

  Ne preporua se upotreba u spojevima trajnih konstrukcija.

  Trend ugradnje u predbuene rupe promjera ne veeg od promjera vijka (tightpre-drilled holes) close tolerance bolts.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  13/64

  Vijci za drvo

  Izrada prema DIN96, DIN97, DIN571 odnosno

  DIN7996, DIN7997, DIN7998 (materijal za izradu:elina ica vlane vrstoe min 400 N/mm).

  d promjer glatkog dijelals duljinasg duljina navoja

  Ugradnja u prethodno buene rupe:- promjer rupe na glatkom dijelu = d- promjer rupe na duljini navoja = 0,7d

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  14/64

  Spax vijci

  Vijci za drvo velikog kapaciteta nosivosti na upanje.

  Ugradnja bez predbuenja. Promjeri 8, 10 i 12 mm, duljine do 600 mm.

  Nisu uvedeni u DIN 1052, izvedba i ugradnja po Odobrenju Deutches Institut frBautechnik Z-9.1-519.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  15/64

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  16/64

  Trnovi

  Prema [5]: materijal za izradu - elik S235, S275 i S355.

  Promjeri: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 i 30 mm (prije 8 24 mm).

  Ugradnja u rupe promjera ne veeg od promjera trna (prije 0,2-0,5 mm manje od d).

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  17/64

  Patentni modanici

  Prema [5]svrstani su u tri osnovne grupe sa nizom podtipova:- Tip A (prstenasti)- Tip B (ploasti)- Tip C (ploasti sa zupcima)

  Podaci potrebni za proraun dani su tabelarno (dimenzije, nosivost, razmaci itd).

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  18/64

  Ulijepljene eline ipke sa navojem

  Prema [5]: klase vrstoe vijaka 4.8, 5.8 i 8.8 .

  Koriste se za preuzimanje vlanih naprezanja okomito na vlakanca, vlanihnaprezanja u uglovima okvirnih nosaa i kod slinih detalja.

  Pred buenje sa promjerom 1 mm veim od vanjskog promjera ipke.

  Karakteristine vrijednosti vrstoe lijepljenog spoja drvo-ipka prema [5]ovisno oduini lijepljenja ipke dane su u tablici dane su u tablici F.23.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  19/64

  [5] Karakteristine vrijednosti vrstoe lijepljenih spojeva

  Efektivna duina lijepljenja elinih ipki

  2 Lijepljeni spoj elina ipka sa navojem drvo

  3 Lijepljeni spoj nosa ploa za ojaanje

  4 Lijepljeni spoj nosa ploa za ojaanje kod

  preuzimanja posminog naprezanja

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  20/64

  eline ipke sa navojem

  Nova generacija koja se ugrauje bez ljepljenja. Pred buenje sa promjerom kojiodgovara promjeru tijela ipke.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  21/64

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  22/64

  5. PRORAUN SPOJEVA POSTUPKOM GRANINIH STANJA

  5.1. tapasta spajala

  5.1.1 Uvod

  Podloga za proraun:Johansen K.W. 1949: Theory of timber connections. International Associationof Bridge and Structural Engineering, Publication 9: 249-262

  Model odnosno mehanizam otkazivanja spoja ovisi o :-geometriji i reznosti spoja (jednorezni i dvorezni spojevi)-kontaktnoj vrstoi osnovnog materijala po platu rupe-plastifikaciji spajala (momentu poputanja ili teenja)

  pa spojeve izvedene tapastim spajalima moemo svrstati na slijedei nain:

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  23/64

  ------------------------------------------------------------------------------------DRVO-DRVODRVO-MATRIJAL NA BAZI DRVA

  JEDNOREZNI DRVO-ELINI LIM t 0,5 dt d

  -----------------------------------------------------------------------------------DRVO-DRVODRVO-MATRIJAL NA BAZI DRVA

  DVOREZNI DRVO-ELINI LIM t 0,5 dt d

  -------------------------------------------------------------------------------------VIEREZNI-------------------------------------------------------------------------------------

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  24/64

  0

  F[N]

  Fult

  u[mm]

  Johansenova teorija temel i se na pretpostavci idealnog, kruto-plastinogponaanja spajala i drva u spoju.

  Na donjoj slici prikazan je idealizirani dijagram sila-pomak:

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  25/64

  Pojmovi i oznake :

  Rk karakteristina nosivost spajalau jednoj reznoj ravnini [ N]

  t1 (t2) debljina drva ili dubina

  ugradnje spajala [ mm ]

  d promjer spajala [ mm ]

  f h,1,k karakteristina vrijednost kontaktne vrstoe (tlane vrstoe) poplatu rupe drva debljine t1[N/mm]

  f h,2,k karakteristina vrijednost kontaktne vrstoe (tlane vrstoe) poplatu rupe drva debljine t2[N/mm]

  My,k karakteristina vrijednost momenta poputanja spajala [ Nmm](ovisi o poprenom presjeku i materijalu izrade spajala)

  Proraunska nosivost spajala u jednoj reznoj ravnini rauna se kao:

  Rd= kmodRk/ M

  Pri emu su kmodkoeficijent modifikacije, a M parcijalni koeficijent sigurnostimaterijala.

  d

  t t1 2

  Rk

  Rk

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  26/64

  Vrijednosti koeficijenata modifikacije kmod prema [5]

  Puno drvo

  LLDLijepljene grede

  Furnirske ploe

  perploe

  OSB ploe

  Ploe vlaknatice

  Ploe vlaknatice

  Stalno

  Dugotrajno

  SrednjetrajnoKratkotrajno

  Trenutno

  Materijali i razreditrajanja optereenja

  Klasauporabljivosti

  Ploe iverice

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  27/64

  Parcijalni koeficijent sigurnosti M (osnovne kombinacije)

  1. Materijal2. Drvo i proizvodi na bazi drva

  3. elik u spojevima- spajala sa navojem izloena savijanju

  - elementi izloeni vlaku ili posmiku (dokaz preko netto poprenog presjeka)

  - zubate ploe (njem. ploe za avlanje)

  Parcijalni koeficijent sigurnosti spajala M razliit je za razliite modeleotkazivanja, kree se u granicama 1,1 do 1,3 te je dan za razliitemehanizme otkazivanja u tablicama koje slijede ([5]prilog G).

  Prema [5],tablica 1: Parcijalni koeficijenti sigurnosti elinih elemenata

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  28/64

  Karakteristina vrijednost tlane vrstoe po platu rupe f h,i,kodreuje se uskladu sa DIN EN 383:1993-10.

  Prema [6], tablica 3.1: Vrijednosti koeficijenta kmod

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  29/64

  Prema [6], tablica 2.3: Preporueni parcijalni koeficijenti M

  Karakteristina vrijednost tlane vrstoe po platu rupe f h,i,kodreuje se u

  skladu sa EN 383 i EN 14385.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  30/64

  Ukoliko su elementi u spoju izvedeni iz materijala razliitih svojstavamodifikacije e se raunati kao:

  2mod1modmod kkk =

  Odnos karakteristinih vrijednosti fh,2,ki f h,1,koznaimo sa :

  h,2,k

  h,1,k

  f

  f =

  Proraunska vrijednost momenta poputanja spajala rauna se kao

  y,k

  y,d

  M

  MM =

  pri emu je Mparcijalni koeficijent sigurnosti materijala.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  31/64

  Prema [5] :

  Karakteristina vrijednost momenta poputanja spajala My,k odreuje se uskladu s DIN EN 409:1993-10.

  Parcijalni koeficijent sigurnosti spajala M razliit je za razliite modeleotkazivanja spoja, kree se u granicama 1,1 do 1,3 te je dan za razliitemodele otkazivanja u tablicama koje slijede ([5]prilog G).

  Prema [6] :

  Karakteristina vrijednost momenta poputanja spajala My,k odreuje se uskladu s EN 409 i EN 14385.

  Parcijalni koeficijent sigurnosti materijala Modreuje se prema tablici [6] 2.3(vidi gore).

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  32/64

  5.1.2 Jednorezni spojevi drvo-drvo i drvo-materijal na bazi drva

  Po Johansenovoj teoriji odnosno pretpostavci idealnog, kruto-plastinogponaanja spajala i drva u spoju mogui su slijedei modeli otkazivanja ilisloma spoja:

  5.1.2.a) Otkazivanje nosivosti po platu rupe u drvu debljine t1

  U drvu debljine t1dostignuta je kontaktnavrstoa gnjeenja po platu rupe pri emu

  spajalo ostaje ravno.

  t t1 2

  Rd

  Rd

  fh,1,d

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  33/64

  5.1.2.b) Otkazivanje nosivosti po platu rupe u drvu debljine t2

  U drvu debljine t2dostignuta je kontaktnavrstoa gnjeenja po platu rupe pri emuspajalo ostaje ravno.

  Otkazivanje nosivosti po platu rupe dostizanjem kontaktne vrstoegnjeenja u drvu mjerodavno je kod tankih elemenata ili kod materijala malegustoe kkod kojih je vrstoa gnjeenja po platu rupe f h,k niska.

  t t1 2

  Rd

  Rd

  fh,2,d

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  34/64

  5.1.2.c) Otkazivanje nosivosti po platu rupe u oba drva

  Kontaktna vrstoa gnjeenja dostignuta jeu oba drva (dakle po itavoj kontaktnojpovrini) pri emu se spajalo rotira ali ostaje

  ravno.

  Otkazivanje nosivosti po platu rupe u oba drva dostizanjem kontaktnevrstoe gnjeenja u drvu mjerodavno je kod materijala male gustoe k i

  odnosa t/d 12 (otprilike).

  t t1 2

  Rd

  Rd

  fh,1,d

  fh,2,d

  fh,2,d

  fh,1,d

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  35/64

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  36/64

  5.1.2.e) Otkazivanje nosivosti zbog plastifikacije spajala i istovremenogotkazivanja nosivosti po platu rupe u drvu t2

  Kontaktna vrstoa gnjeenja po itavoj

  kontaktnoj povrini dostignuta je u drvudebljine t2. Istovremeno se u spajaludostie vrijednost momenta poputanja iotvara plastini zglob u drvu debljine t1.

  Otkazivanje nosivosti po platu rupe dostizanjem kontaktne vrstoe

  gnjeenja u drvu uz istovremenu plastifikaciju spajala najei su sluajevisloma.

  t t1 2

  Rd

  Rd

  My,d

  f h,2,d

  f h,2,df h,1,d

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  37/64

  5.1.2.f) Otkazivanje nosivosti zbog plastifikacije spajala i istovremenog

  otkazivanja nosivosti po platu rupe u oba drva

  Kontaktna vrstoa gnjeenja po itavojkontaktnoj povrini dostignuta je u obadrveta. Istovremeno se u spajaludostie vrijednost momenta poputanja te

  se otvaraju plastini zglobovi u oba drva.

  U tablicama koje slijede dani su izrazi za proraun karakteristine vrijednostinosivosti spajala u jednoj reznoj ravnini. Izrazi su izvedeni iz uvjeta ravnoteesila u smjeru rezne ravnine i ravnotee momenata oko nje.

  t t1 2

  Rd

  Rd

  fh,2,d

  fh,1,d

  My,d

  My,d

  My,dMy,d

  fh,1,d

  fh,2,d

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  38/64

  Na primjer:

  Iz uvjeta ravnotee sile u smjeru rezne ravnine:

  h ,1 1 h,2 2

  1

  2

  f d b f d b

  bb

  =

  =

  Iz uvjeta ravnotee momenata:

  2 2

  1 2

  y h ,1 h,2

  2 2

  1 1

  y h ,1 h,1 2

  2

  1

  y h ,1

  y

  1

  h,1

  h ,1 1 y h ,1

  b b2 M f d f d

  2 2

  b b2 M f d f d

  2 2b 1

  2 M f d 12

  2 M 2b

  f d 1

  2R f d b 2 M f d1

  = +

  = +

  = +

  =

  +

  = = +

  Vidi [5] (G.6) prilog G.

  t t1 2

  R

  R

  fh,2

  fh,1

  MyMy

  fh,1

  fh,2

  b2b1

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  39/64

  Izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog jednoreznogspajala prema [5] dani su u tablici G.2 pri emu je mjerodavna najmanja

  vrijednost.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  40/64

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  41/64

  Modeli otkazivanja spoja i oznake prema (8.6)

  U izrazima (8.6) prvi lan na desnoj strani daje nosivost u skladu s

  Johansenovom teorijom. Drugi lan Fax,Rk/4 je doprinos od rope efekta -

  povoljnog djelovanja vlane sile u spajalu (Fax,Rk proraunska nosivost

  spajala na upanje). Doprinos ovog efekta ogranien je za razliite vrstespajala u postotku Johansenovog dijela:

  - okrugli avli 15%

  - kvadratni avli 25%

  - avli s utorima 25%

  - ostali avli 50%

  - vijci za drvo 100%

  - vijci 25%

  - modanici 0%

  Ako vrijednost Fax,Rknije poznata ovaj se doprinos ne uvodi u proraun.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  42/64

  5.1.3 Dvorezni spojevi drvo-drvo i drvo-materijal na bazi drva

  Izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog dvoreznogspajala prema [5] dani su u tablici G.3 pri emu je mjerodavna najmanjavrijednost. Izrazi se odnose na jednu reznu ravninu. Prema tome, ukupnakarakteristina vrijednost nosivosti dvoreznog spajala iznosi 2Rk.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  43/64

  Izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog dvoreznogspajala prema [6] dani su u poglavlju 8.2.2 pri emu je mjerodavna najmanja

  vrijednost. Izrazi se odnose na jednu reznu ravninu. Prema tome, ukupnakarakteristina vrijednost nosivosti dvoreznog spajala iznosi 2Fv,Rk.

  Modeli otkazivanja spoja i oznake prema (8.7)

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  44/64

  5.1.4 Jednorezni spojevi drvo-tanki elini limLimovi debljine t 0,5 d tretiraju se kao tanki limovi koji ne mogu ostvaritiupetost spajala. Iz tog razloga, u reznoj ravnini ne moe doi do plastifikacijespajala vese ono rotira, pa su mogui slijedei modeli otkazivanja spoja:

  5.1.4.a) Otkazivanje nosivosti po platu rupe u drvu

  Dostignuta je kontaktna vrstoagnjeenja po platu rupe pri emuspajalo ostaje ravno.

  f h,1,d

  f h,1,d

  t1

  Rd

  Rd

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  45/64

  5.1.4.b) Otkazivanje nosivosti po platu rupe u drvu i plastifikacije spajala

  Dostignuta je kontaktna vrstoagnjeenja po platu rupe aistovremeno je u spajalu dostignutavrijednost momenta poputanja te seotvara plastini zglob.Spajalo se rotira, ali u reznoj ravnini

  ostaje ravno.f h,1,d

  t1

  Rd

  Rd

  My,d

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  46/64

  Izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog jednoreznogspajala prema [5] dani su u tablici G.4 pri emu je mjerodavna najmanja

  vrijednost.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  47/64

  Izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog jednoreznogspajala prema [6] dani su u poglavlju 8.2.2 pri emu je mjerodavna najmanjavrijednost.

  Modeli otkazivanja spoja i oznake prema (8.9)

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  48/64

  5.1.5 Jednorezni spojevi drvo-debeli elini lim

  Limovi debljine t d tretiraju se kao debeli limovi koji mogu ostvariti upetostspajala pa u reznoj ravnini moe doi do plastifikacije spajala. Mogua su trislijedea modela otkazivanja spoja :

  5.1.5.a) Otkazivanje nosivosti zbog plastifikacije spajala u reznoj ravnini iistovremenog otkazivanja nosivosti po platu rupe u drvu

  Dostignuta je kontaktna vrstoagnjeenja po platu rupe pri emu

  spajalo ostaje ravno. Istovremeno jeu spajalu dostignuta vrijednostmomenta poputanja te se ureznoj ravnini otvara plastini zglob.

  f h,1,d

  fh,1,d

  t1

  Rd

  Rd

  My,d

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  49/64

  f h,1,d

  t1

  Rd

  Rd

  My,d

  My,d

  5.1.5.b) Otkazivanje nosivosti zbog plastifikacije spajala u reznoj ravnini ii u drvu uz istovremeno otkazivanje nosivosti po platu rupe u drvu

  U spajalu je dostignuta vrijednostmomenta poputanja na dva mjestate se otvaraju plastini zglobovi i udrvu i u reznoj ravnini. Istovremenoe u drvu dostignuta kontaktnavrstoa gnjeenja po platu rupe.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  50/64

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  51/64

  Izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog jednoreznogspajala prema [5] dani su u tablici G.5 pri emu je mjerodavna najmanjavrijednost.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  52/64

  Izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog jednoreznogspajala prema [6] dani su u poglavlju 8.2.2 pri emu je mjerodavna najmanjavrijednost.

  Modeli otkazivanja spoja i oznake prema (8.10)

  Komentar: Greka u oznakama modela

  (d) (x1.05?)

  (e) ( 2*1.15=2.3)

  (c)

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  53/64

  5.1.6 Dvorezni spojevi drvo-elini lim kao srednji element spoja

  Ovakvi spojevi su u pravilu simetrini ime se izbjegava ekscentrinouvoenje sile u drveni element. Simetrija spoja pretpostavlja upetost spajalau reznoj ravnini bez obzira na debljinu lima. Iz tog razloga su modeliotkazivanja spoja slini modelima koji su opisani kod jednoreznih spojevadrvo-debeli elini lim.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  54/64

  Izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog spa ala prema[5] dani su u tablici G.6 pri emu je mjerodavna najmanja vrijednost. Izrazise odnose na jednu reznu ravninu. Prema tome, ukupna karakteristinavrijednost nosivosti dvoreznog spajala iznosi 2Rk.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  55/64

  Izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog dvoreznogspajala prema [6] dani su u poglavlju 8.2.2 pri emu je mjerodavna najmanjavrijednost. Izrazi se odnose na jednu reznu ravninu. Prema tome, ukupnakarakteristina vrijednost nosivosti dvoreznog spajala iznosi 2Fv,Rk.

  Modeli otkazivanja spoja i oznake prema (8.11)

  (x1.05?)

  ( 2*1.15=2.3)

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  56/64

  5.1.7 Dvorezni spojevi drvo-tanki elini lim kao boni element spoja

  Modeli otkazivanja ovakvih spojeva slini su modelima koji su opisani kodednoreznih spojeva drvo-tanki elini lim i vide se u tablici G.7. [5]u kojoj sudani i izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog spajala. I

  ovdje je mjerodavna najmanja vrijednost a izrazi se odnose na jednu reznuravninu.Prema tome, ukupna karakteristina vrijednost nosivosti dvoreznogspajala iznosi 2Rk

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  57/64

  Izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog dvoreznogspajala prema [6] dani su u poglavlju 8.2.2 pri emu je mjerodavna najmanjavrijednost. Izrazi se odnose na jednu reznu ravninu. Prema tome, ukupnakarakteristina vrijednost nosivosti dvoreznog spajala iznosi 2Fv,Rk.

  Modeli otkazivanja spoja i oznake prema (8.12)

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  58/64

  5.1.8 Dvorezni spojevi drvo-debeli elini lim kao boni elementspoja

  Modeli otkazivanja ovakvih spojeva slini su modelima koji su opisani kodednoreznih spojeva drvo-debeli elini lim s tim da, zbog upinjanja spajala u

  eline vezice i simetrije spoja, otpada model opisan u toki 5.1.5.a).

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  59/64

  Prema tome, ostaju dva mogua modela otkazivanja a vide se u tablici G.8.[5].U istoj tablici dani su i izrazi za proraun karakteristine vrijednostinosivosti jednog spajala. I ovdje je mjerodavna najmanja vrijednost a izrazise odnose na jednu reznu ravninu. Prema tome, ukupna karakteristina

  vrijednost nosivosti dvoreznog spajala iznosi 2Rk

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  60/64

  Izrazi za proraun karakteristine vrijednosti nosivosti jednog dvoreznogspajala prema [6] dani su u poglavlju 8.2.2 pri emu je mjerodavna najmanjavrijednost. Izrazi se odnose na jednu reznu ravninu. Prema tome, ukupnakarakteristina vrijednost nosivosti dvoreznog spajala iznosi 2Fv,Rk.

  Modeli otkazivanja spoja i oznake prema (8.13)

  ( 2*1.15=2.3)

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  61/64

  5.1.9 Spojevi drvo-elini lim srednje debljine ( 0,5 d < t < d )

  Za jednorezne spojeve limovima srednje debljine vrijedi linearnainterpolacija vrijednosti iz tablica G.4 i G.5.

  Za dvorezne spojeve bonim limovima srednje debljine vrijedi linearnainterpolacija vrijednosti iz tablica G.7 i G.8.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  62/64

  5.1.10 Vierezni spojevi

  Vierezni spojevi su kombinacija dvoreznih spojeva, a njihova nosivost seodreuje kao zbroj najmanjih nosivosti svih reznih ravnina tih osnovnih

  spojeva.

  Detaljnije prema [6] poglavlje 8.1.3: Multiple shear plane connections:

  (1)Kod viereznih spojeva nosivost u svakoj reznoj ravnini rauna sekao da je ta ravnina dio niza dvoreznih spojeva.

  (2)Da bi mogli primijeniti nosivost u pojedinoj reznoj ravnini na viereznispoj, odgovarajui modeli otkazivanja nosivosti u promatranimreznim ravninama moraju biti meusobno usklaeni i ne mogu sesastojati od kombinacija modela otkazivanja (a), (b), (g) i (h) sa slike8.2 ili (e), (f) i (j/l) sa slike 8.3. s ostalim modelima otkazivanja.

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  63/64

  Slika 8.2(1)

  Slika 8.2(2)

  Slika 8.3

 • 8/13/2019 Dk - 17c Ec5 - Din 1052 Spajala

  64/64

  5.2. avli

  5.3. Vijci

  5.4. Vijci za drvo

  5.5. Trnovi

  5.6. Skobice (klamerice)

  5.7. Jeaste ploe (nazubljene ploe, ploe za avlanje)

  5.8. Ulijepljene eline ipke sa navojem

  5.9. Modanici posebne izvedbe

  5.10. Ljepila