Click here to load reader

Drvene tavanice

  • View
    912

  • Download
    24

Embed Size (px)

DESCRIPTION

knjiga koja se bavi konstrukcijama tavanica u starijim i modernijim objektima.

Text of Drvene tavanice

Plafon za kucu radi sa razliitim tipovima materijala. Jedan od materijala koji se koristi je drvo i kompoziti od drveta. Drvo je svestrani materijal koji se koristi kao graevinski materijal. Moemo sa slobodom rei da posle krova, plafon sa tavanicom ima veoma vanu ulogu. Bez plafona, ukras sobe, sale, kuce ili kancelariji nije potpun.

Ako tako gledamo, onda je na koncu drvena krovna konstrukcija izvedena od lepljenog lameliranog drva oko 25% skuplja od konstrukcije izvedene od monolitno piljene grae. Tu se ve namee pitanje da li krovnu konstrukciju izvoditi od obine piljene grae, koja nije prosuena i koja nakon nekog vremena obino dobiva uzdune pukotine, a vrlo esto se iskrivi (usue) i nepovoljno deluje u krovnoj konstrukciji. Mnoge krovne konstrukcije izvedene na brzinu, s nedovoljno probranom i graom manje kvalitete (koja je naravno jeftinija) dobivaju trajne deformacije, koje obino treba sanirati, a krov vrlo cesto presloiti.

Meuspratne konstrukcije su horizontalni povrinski elementi koji prihvataju pokretno optereenje (ljudi, nametaj, oprema) i stalno optereenje (sopstvena teina) i prenose ga na grede, stubove ili na nosee zidove. Najoptija podela meuspratnih tavanica: pune homogene ploe ploe sa rebrima ili gredama.

Paneli kao vrsta lameliranog drveta najee se koriste za izradu tavanica zbog svojih dekorativnih i akustikih svojstava. Mogu se proizvoditi u tri razliita oblika: ravni, konkavni konveksni

1.)

2.)

3.)

Prednosti panela: Izdvajanje manjih prostornih celina unutar veih prostorija. Panelima se definie prostorna granica ali se dobija i akustiki izbalansiran prostor sa izvrsnom jasnoom zvuka.

Fleksibilan dizajn zahvaljujui trima oblicima panela koji se mogu postavljati pojedinano ili grupisati na razliite naine.

Jednostavno ienje i odravanje panela zahvaljujui otpornoj zavrnoj boji.

Monolitan izgled i istovremeno odlina akustika svojstva i refleksija svetlosti zahvaljujui ekstra mikro perforiranoj metalnoj povrini.

Spojnice na panelima su vrhunski odradjene. ak i u sluaju da je zadnja strana panela vidljiva to ne staje na putu ka savrenom izgledu prostora.

Paneli su odlini apsorberi zvuka kako u velikim otvorenim prostorima tako i nad individualnim radnim jedinicama. Povrina vidljive strane panela je priblino 2.23m2 (1.89x1.18) i ima apsorpciju zvuka od skoro 3 Sabina (2.76) pri frekvenciji od 1 kHz, to je ekvivalentno apsorpciji od 1.24 Sabina po m2. Zahvaljujui apsorpciji zvuka dobija se: Krae vreme reverberacije Nii nivo buke Bolja jasnoa zvuka Delimino, paneli se u prostoru ponaaju i kao reflektori

Pored dobrobiti za okruenje u pogledu akustike, paneli za izradu tavanica se smatraju korisnim i kada je u pitanju uteda energije. Zahvaljujui visokom stepenu refleksije Svetlosti, smanjuje se potreba za vetakim osvetljenjem a po zavretku njihovog upotrebnog veka, paneli se mogu reciklirati.

Paneli se koriste: Da definiu prostorne celine, naglase deo prostora, fokusiraju pogled ili formiraju skulpture u ravni tavanice. Visok vizuelni ugodjaj zahvaljujui odlinoj refleksiji svetlosti. Akustiki komfor zahvaljujui odlinoj apsorpciji zvuka. Za nove projekte ili rekonstrukciju. Ugradnja je jednostavna i brza bez upotrebe posebnih alata.

Paneli kao vanvremenski dizajnirani element moe se glatko ugraditi u bilo kojem arhitektonsko stilu, a takoe je savren izbor za ukljuivanje obinih plafona u vanredne dizajnirane elemente. Ovakve tavanice su lagane, potrebna je manja strukturna podrka od tradicionalnih stubova prikovanih u mestu, a brza i laka montaa smanjuje trokove.

Drvene tavanice su veoma popularno reenje za stambene i poslovne enterijere. Odlikuju ih relativna jednostavnost ugradnje, povoljna cena, iroke estetske mogunosti i funkcionalnost. Drvene tavanice mogu se izraivati od nekoliko vrsta materijala ili proizvoda, zavisno od elja i budeta investicije. U svetu postoji nekoliko poznatih kompanija koje veliki deo svog proizvodnog programa zasnivaju upravo na izradi reenja za drvene tavanice.

Prednosti drvenih tavanica: Jednostavnost ugradnje - zahvaljujui primeni potkonstrukcije koja se takasto (na pojedinim mestima) kai na tavanicu, vet majstor je za veoma kratko vreme moe postaviti veoma precizno, a uz pomo reenja proizvoaa plafon e uz mala podeavanja lako postati savreno horizontalan.

Povoljna cena - naroito onda kada se sputeni plafon koristi kao maska za tavanicu, na primer zavrna obrada kod ureenja, i to bez posebnih ulaganja u rekonstrukciju same podloge (tavanice ili krova): sitnorebrastih armiranobetonskih tavanica kod stare monolitne gradnje (salonski stanovi, stare kue) plafona od blata/maltera i trske karatavana (tavanice sa drvenim gredama umesto betona) potkrovnog prostora...

Estetske mogunosti - brzina i cena same izgradnje zahteva jednostavan pristup reavanju konstrukcije, a sputeni plafon je jedno od reenja koje ravne betonske tavanice moe da pretvori u bilo koju formu. Nerazdvojiv deo estetike drvenih tavanice svakako je i igra sa osvetljenjem (vetakim i prirodnim), kao i njihova uloga u sakrivanju instalacija: oni e sakriti kablove za osvetljenje ili ozvuenje, ventilacione kanale, KGH sisteme, bojler u kupatilu...

Doprinos komforu i funkciji prostora - pored svega navedenog tu je i primena sputenih plafona za bolje projektovanje osvetljenja, prenos prirodnog svetla dublje u prostoriju, uloga kod izrade enterijera ija funkcionalnost pre svega zavisi od akustike: koncertne i bioskopske dvorane, ali takoe i kole, bolnice, amfiteatri, itd

Protivpoarne karakteristike - Protivpoarnost je veoma vana tema u graevinarstvu te drvene tavanice moraju imati sve potrebne sertifikate o klasi gorivosti.

Popravke i rekonstrukcija enterijera - Drvne tavanice lako se postavlju ali i skidaju, to je velika prednost kod popravki, rekonstrukcije ili ienja instalacija, kao i prilikom zamene oteenih delova tavanice ili kompletne tavanice. Potkonstrukcija moe biti zadrana a moemo promeniti samo sama tavanica (na primer kod prenamene neke prostorije) u skladu sa novim zahtevima bezbednosti, tehnikih karakteristika ploa ili modernizacije enterijera u estetskom smislu.

Sputeni plafoni sastoje se od dva osnovna dela: potkonstrukcija plafon - obloga sputenih plafona. Obloge sputenih plafona - sistemi i materijali za drvene tavanice: Za oblaganje sputenih tavanica koristi se nekoliko razliitih materijala i tipova proizvoda. Zavisno od vrste, veliine i namene vrsta tavanice treba da bude odreena od prostorije do prostorije. U nekim prostorijama ima vie vlage: kuhinje, kupatila, prostori sa veim brojem ljudi (klubovi, sale, itd); u nekim prostorijama treba sputenim plafonom uticati na raspored prirodnog osvetljenja, u nekima na akustiku...

Zavisno od potreba odreuje se i vrsta tavanice. Kod manjih radova dovoljno je izabrati neki od osnovnih tipova iz ponude na tritu - na svakom stovaritu ili sajtu proizvoaa (online katalog ili tehnike karakteristike proizvoda) trebalo bi da vam predoe osobine razliitih ploa i predloe odgovarajua reenja za vae potrebe.

Sistema sputenih plafona kod kojih se primenjuju razliiti materijali: sistemi sa ramovima i ploama, sa vidljivom reetkom - rasterna podela tavanica prema dimenzijama tipskih elemenata (ploa) koji se postavljaju izmeu njih (vrsta ploa zavisi od potreba prostora) sistemi sa ramovima i ploama, sa nevidljivom reetkom dimenzije ploa su uglavnom kvadratnih dimenzija 40x40, 60x60, itd. sistemi sa linearnim trakama - na primer aluminijumskim ili PVC profilima (lamperijom) irine oko 10cm koji se koriste za sputene plafone u kupatilima i kuhinjama za sakrivanje instalacija i/ili bojlera (trake se lako runo postavljaju i ukljanjaju prilikom popravki ili rekonstrukcije instalacija iznad njih), takoe ovaj oblik mogu imati i sputeni plafoni od letvi sistemi sa otvorenom reetkom - metalne ili plastine polutransparentne tavanice, ali i reetke od drvenih profila kakve se esto mogu videti i na naim objektima

beavni sistemi - na primer tavanica od gips-kartonskih ploa ije se spojnice zaptivaju banda trakom i glet masom, pa cela tavanica, ili pojedini njeni delovi, ine naizlged monolitne povrine (povrine su ravne, ali njihove ivice mogu biti zakrivljene, krune, prave, kose...)

liveni fazonirani paneli - izrauju se kao tipski ili specijalno dizajnirani paneli od polimera, gipsa ili aluminijuma za prostore u kojima se eli postii posebno efektan izgled tavanice, mogu biti transparentni i koristiti kao povrine za disperziju vetakog osvetljenja iza njih

sistemi sa nategnutim tekstilom - treba voditi rauna o vrsti prostora i kvalitetu tekstila (na primer fiberglas) kako bi se odrao kvalitet vazduha u prostoriji i otklonila potreba za estim ienjem; poslednjih godina i kod nas se dosta koristi varijanta "sputenih plafona" sa naboranim tekstilom.

Projektovanje sputenih plafona: Nakon to smo predstavili problematiku koja prati drvene tavanice jasno je da se njihovom projektovanju ne sme prii iskljuivo sa estetske strane prilikom projektovanja. Naroitu panju dizajner drvene tavanice treba da obrati na pojedine detalje prostora koji neminovno utiu na konaan izgled tavanice: poloaj i visina natprozornih i nadvratnih greda (na primer budui poloaj garnini za zavese,, venecijanere i druge zastore ako ih bude), raspored reetki KGH sistema i pravci KGH cevi, poloaj, oblik i dimenzije kanalizacionih i vodovodnih instalacija,