Domestic Helper: GITNANG SI ... BUMALIK SA MGA NILALAMAN 7 leksyon: Tandaan na bawal ang magpakita ng

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Domestic Helper: GITNANG SI ... BUMALIK SA MGA NILALAMAN 7 leksyon: Tandaan na bawal ang magpakita...

 • MGA NILALAMAN:

  • RESUME • KALAGUYO • MALING PAGPAPASAHOD • ALAHAS

  • TRANSLATOR

  Ang Buhay Domestic Helper:

  GITNANG SILANGAN

 • Ang Buhay Domestic Helper (GitnAnG SilAnGAn)

  Mga Manunulat: Andrea Bianca Gamboa de Vera, at Raya Pauline Symaco Joson mula sa De La Salle University-Manila

  layout and Design: Andrea Bianca Gamboa de Vera, Raya Pauline Symaco Joson, at Gianina Santiago

  Mga imahe: Joselito Bulaclac

  Para sa: MIGRANTE INTERNATIONAL

  PAAlAlA: Ang mga storya dito ay maaaring base sa totoong buhay kaya’t kinakailangan na palitan ang panggalan ng mga tauhan.

 • 1

  BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  reSuMe

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  2

  leksyon: Huwag na huwag pipirma ng kung anu-anong dokumento. Kapag napansin na walang salin sa Ingles o Filipino ang mga ito, dumiretso muna sa embahada at doon magpatulong bago pumirma.

  RESUME

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  3

  RESUME

  Makalipas ang tatlong araw, dumalo sila Mae sa

  Pre-Departure Orientation Seminar ng OWWA.

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  4

  RESUME

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  5

  WAKAS.

  RESUME

 • kAlAGuyo

  6

  BUMALIK SA MGA NILALAMAN

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  7

  leksyon: Tandaan na bawal ang magpakita ng “public display of afection” sa mga ibang bansa sa Middle East, kahit pa man mag-asawa na kayo. Dapat dala palagi ang marriage certiicate, kasama nang translation, kahit saan man magpunta.

  KALAGUYO

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  8

  KALAGUYO

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  9

  KALAGUYO

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  10

  KALAGUYO

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  11

  WAKAS.

  KALAGUYO

 • MAlinG PAGPAPASAHoD

  12

  BUMALIK SA MGA NILALAMAN

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  13

  leksyon: Lumapit agad sa kinauukulan o sa mga organisasyon tulad ng Migrante na handang tumulong sa mga OFW kapag may napansin na mali sa sahod o hindi pagtupad sa kontrata.

  MALING PAGPAPASAHOD

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  14

  MALING PAGPAPASAHOD

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  15

  MALING PAGPAPASAHOD

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  16

  WAKAS.

  MALING PAGPAPASAHOD

 • AlAHAS

  17

  BUMALIK SA MGA NILALAMAN

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  18

  leksyon: Huwag na huwag magtitiwala sa ibang tao. Tandaan na sa simula pa lamang, dapat ipaalam na sa embahada ang totoong lagay ng sitwasyon o ng kasong haharapin para matulungan kaagad.

  ALAHAS

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  19

  ALAHAS

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  20

  ALAHAS

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  21

  ALAHAS

  WAKAS.

 • 22

  BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  trAnSlAtor

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  23

  leksyon: Ipaalam agad sa kinauukulan kapag may maling pagsasalin mula sa translator, mas lalo na kapag sa korte na ang laban. Isaisip ang lahat ng pangyayari at mga dokumento para magpatunay na hindi tama ang mga pinapahayag nito. Mabutihing magkaroon din ng abogado para siguraduhin na hindi niloloko.

  TRANSLATOR

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  24

  TRANSLATOR

 • BUMALIK SA MGA NILALAMAN

  25

  TRANSLATOR

  WAKAS.