Diplomuddannelse i Webudvikling

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diplomuddannelsen i Webudvikling er for dig, som har brug for at få opdateret din viden på området eller som ønsker et formelt bevis på det, du kan i forvejen. Med en bestået Diplomuddannelsen i Webudvikling kan du efterfølgende anvende titlen: Diplom i Webudvikling.

Text of Diplomuddannelse i Webudvikling

 • Vi forstr dig - selvom du taler i koder...Tag en diplomuddannelse i Webudvikling!

  public Certificate GetDiplomUddannelse() { MessageQueue mq = new System.Mes-saging.Message Queue(@.\UCN$\MineModuler); System.Messaging.Message mm = new System.Messaging.Message(); mm.Label = Tag diplomuddannel-se; mm.Body = Webudvikling; mq.Send(mm); if (Module.IsPassed) return new Certificate(Grade); .... }

 • Diplomuddannelse i Webudvikling

  Mden at bruge medier p ndres kraftigt. Nutidens eksempler p dette er FaceBook, Twitter, LinkedIn og YouTube, men ogs de platforme som mediet afvikles p: smartphones og tablets ndres hele tiden. Dette stiller krav til ny viden om, hvordan de nye medier kan anvendes og implementeres. Samtidig ses en hastig udvikling p serversiden, hvor der stilles gede krav om tilgngelighed og hndtering af langt strre datamngder.

  MlgruppeDiplomuddannelsen i Webudvikling er for dig, som har brug for at f opdateret din viden p omrdet eller som nsker et formelt bevis p det, du kan i forvejen. Med en bestet Diplomuddannelsen i Webudvikling kan du ef-terflgende anvende titlen: Diplom i Webudvikling. Du arbejder i dag inden for webudviking eller kom-munikation, og vil gerne videreudvikle dig inden for omrdet kommunikation og implementation p flere platforme. Diplomuddannelsen er en overbygningsuddannelse til svel Multimediedesigneruddannelsen som Datamati-keruddannelsen, som begge giver direkte adgang. Har du ikke gennemfrt en af disse uddannelser, men har er-hvervserfaring p omrdet, har vi mulighed for at give dig dispensation gennem en individuel kompetencevur-dering.

 • Uddannelsens forml og opbygningDiplomuddannelsen tager udgangspunkt i professionen, og er orienteret mod praktisk anvendelse, men omfatter ogs den teori der ligger til grund for tidens teknologier. Uddannelsen kvalificerer dig endvidere til videreuddan-nelse p relevante master- og kandidatuddannelser.

  Formlet er at kvalificere dig til at kunne indg i design og konstruktion af webapplikationer af alle strrelser. Ud-dannelsen sigter mod ansttelse i interne udviklingsafdelinger i virksomheder af alle strrelser, eller i strre kon-sulent- eller softwarefirmaer indenfor web-omrdet.

  Uddannelsen udgr i alt 60 ECTS og bestr af 5 moduler, hvoraf de 3 er obligatoriske og de 2 er valg-frie samt et afgangsprojekt der afslutter uddannelsen.

  Obligatoriske modulerUddannelsens obligatoriske moduler omfatter i alt 30 ECTS-point

  Valgfrie moduler Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgre i alt 15 ECTS-point.Den studerende kan desuden vlge moduler uden for uddannelsens faglige omrde, dog hjst 10 ECTS-point. UCN vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige omrde.

  Afgangsprojekt Afgangsprojektet p 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens ml for lringsudbytte er opnet. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige omrde og formuleres, s eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige omrde inddrages. UCN godkender emnet.

  Sdan gennemfres uddannelsenEt modul omfatter som udgangspunkt 15 gange af 4 lektioner, og derudover er der selvstudie med mulighed for vejledning. Normalt tages 1 eller 2 moduler ad gangen.

  Diplomuddannelse i Webudvikling

  60 ECTS

  30 ECTS

  15 ECTS

  15 ECTS

 • Diplomuddannelsens moduler

  Obligatoriske modulerDatabaser (5 ECTS) Modulet stter dig i stand til at analysere og anvende den relationelle model som en integrerende del af en web-applikation. Du fr viden om mindst et bredt anvendt modelleringssprog til datamodellering, distribu-erede og objektorienterede databaser og deres udbredelse og anvendelse i web-applikationer.

  Faget stter fokus p:

  At anvende den relationelle datamodel i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af web-applikationer. Anvendelse af SQLs sge muligheder, herunder forskellige JOINs og indlejrede SELECTs. At anvende transaktionsstyring til sikring af data. At udvikle triggers og stored proceduree.

  XML (5 ECTS) Formlet er at stte dig i stand til at analysere og anvende XML som en integrerende del af en web-applikation.

  Emner, der tages op:

  At anvende XML i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af webapplikationer. Anvendelse af XSLT gennem client- og serverside programmering. At anvende et gngst skemasprog til definition af et XML-sprog. At analysere og vlge hvilke opgaver, der formlstjenligt lses ved anvendelse af XML i en webapplikation.

 • Interfacedesign og digital stetik (10 ECTS) Formlet med modulet er, at du skal kunne analysere og reflektere over sammenhng mellem funktionalitet og formgivning under hensyn tagen til svel stetiske som brugsorienterede aspekter. Kunne anvende gngse metoder, modeller og teori p omrdet for interaktionsdesign, interfacedesign og usability design. Mlet er at give dig viden om:

  Gngse tilgngelighedsstandarder, funktions- og formgivningsmssige standarder inden for udvikling p en rkke forskellige platforme og i en rkke forskellige anvendelsessammenhnge. Abstrakte modeller for modellering af interaktion mellem mennesker og systemer. Standardiserede formelle designmetoder ved udviklingen af brugergrnseflader - bl.a. prototyping. Standardiserede metoder og modeller til visualisering af informationsarkitektur.

  F papir p dinekompetencer ogskab dig en strk

  faglig profil.

 • Valgfrie modulerWeb-programmering og netvrk. Backend programmering (10 ECTS) Modulet stter fokus p: At udvikle moderne webapplikationer. Anvendelse af det objekt-orienterede programmeringsparadigme. At drage nytte af standardiserede protokoller i en client/server arkitektur.

  Web-programmering og netvrk. Frontend programmering (10 ECTS) Modulet stter fokus p: Udvikling af moderne web-applikationer med anvendelse af objekt-orienterede metoder. Standardiserede protokoller i en client/server arkitektur. Design af simple brugergrnseflader ved anvendelse af stetiske og kommunikative principper.

  Avancerede medieteknologier (10 ECTS) Modulet stter fokus p: At anvende og analysere metoder til fremstilling af avancerede medieteknologiske produktioner. At analysere avancerede medieteknologiske produktioner og den kontekst, hvor disse anvendes. De muligheder og begrnsninger en given platform giver.

  Webkommunikation og netvrkssociologi (10 ECTS) Modulet stter fokus p: Betydende standarder indenfor publikationsomrdet (XML, microformats) At etablere sensorisk identitet for en publikationsopgave, anvende dokumentationsformer for senorisk identitet. At udforme produkter i overensstemmelse med forskellige remedieringsstrategier og anvende mikro- sociologisk teori til at udforme en digital portfolio.

  Udviklingsmiljer (5 ECTS) Modulet stter fokus p: Viden om gngse udviklingsplatforme (fx Java eller .Net) og deres muligheder og begrnsninger. Viden om cross-platform-udvikling, fx udvikling under Linux til brug i et Windows-system eller unde Mac til et Linux-system. At analysere og udvlge en egnet platform og et egnet milj til en given opgave.

  CMS, Content Management Systemer (5 ECTS)Modulet stter fokus p: Generelle funktionalitetskrav til et Content Management System og betydningen af valg af data opbevar- ingsplatform i forbindelse med et CMS. Moddellering af CMS med henblik p egen udvikling. Kompetencer ift. at analysere, anvende og supplere et gngst eksempelsystem.

 • Undervisere p uddannelsenUnderviserne har en opdateret teoretisk og praktisk viden, samt en professionel tilgang til bde uddannelsen og det faglige indhold. P uddannelsen er der tilknyttet undervisere fra IT og Multimedieuddannelserne p UCN samt ud-valgte eksterne undervisere fra det omgivende erhvervsliv.

  Praktiske oplysningerTid, stedUddannelsen gennemfres p UCN, Sofiendalsvej 60 i Aalborg. Der starter nye hold hvert r i februar og september.

  Pris og modulerPriserne varierer pr. modul, og kan findes p www.ucn.dk/tekniskdiplom. Her finder du ogs udbuddet af aktuelle moduler.

  AdgangskravDu skal have gennemfrt en relevant adgangsgivende uddannelse p niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregende voksenuddannelse (VVU), samt have mindst 2 rs relevant erhvervserfaring efter gennem-frt adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene har du mulighed for at sge dispensation via en realkompetencevurdering hos UCN. Ls mere p www.ucn.dk/rkv. Her kan du ogs lse om mulighederne for merit, hvis du allerede har kompetencer p niveau med diplomuddannelsen.

  IT-projektledelse (10 ECTS)Modulet stter fokus p: Projektformulering og strategier. Projektets ledelsesopgaver ved mindre og mellemstore udviklings- og vedligeholdelsesprojekter. Samspillet mellem vrige projekter og organisationen.

  Sikkerhed (10 ECTS)Modulet stter fokus p: Operativsystem sikkerhed. Trdls sikkerhed. Firewalls. Applikationssikkerhed. Analyse, lsningsforslag og handlingsplan.

 • Flg vores netvrksgruppe for Webudviklere p:

  Information og tilmeldingStudievejleder, Finn Nordbjerg, tlf. 72 69 15 63, mail: fen@ucn.dkSalgsleder, Hanne Lendal, tlf. 72 69 16 80, mail: hle@ucn.dkwww.ucn.dk/tekniskdiplom