DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  1/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  NOTIUNI DE TERAPIE MINIMNOTIUNI DE TERAPIE MINIM

  INVAZIVAINVAZIVA

  LpLp

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  2/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  DEFINITIEDEFINITIE:: proceduraprocedura chirurgicalachirurgicala minimminim invazivainvaziva carecare

  permitepermite examinareaexaminarea organelororganelor intraabdominaleintraabdominale sisi determinareadeterminareapatologieipatologiei lorlor

  ImaginileImaginile video alevideo ale ficatuluificatului,, stomaculuistomacului,, intestinuluiintestinului,, veziculeiveziculeibiliarebiliare,, splineisplinei,, peritoneuluiperitoneului sisi organelororganelor pelvinepelvine potpot fifi vazutevazutepepe un monitorun monitor dupadupa introducereaintroducerea unuiunui telescoptelescop in abdomenin abdomen

  ManipulareaManipularea sisi biopsiabiopsia viscerelorviscerelor esteeste posibilaposibila practicandpracticand micimiciinciziiincizii suplimentaresuplimentare

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  3/39

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  4/39

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  5/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  INDICATIIINDICATII::

  Ascite de etiologie neprecizata;Ascite de etiologie neprecizata;

  Diagnosticul diferential in suferinte abdominale cronice deDiagnosticul diferential in suferinte abdominale cronice deetiologie neelucidata;etiologie neelucidata;

  Diagnosticul cirozei hepatice ( biopsie );Diagnosticul cirozei hepatice ( biopsie );

  Oncologie: stadializare preoperatorie cancere, dg.limfoame,Oncologie: stadializare preoperatorie cancere, dg.limfoame,secondsecond--look;look;

  Biopsii;Biopsii;

  In urgente :In urgente :

  Abdomenul traumatic ( contuziile abdominale)Abdomenul traumatic ( contuziile abdominale)

  Dg. sindromului dureros de fosa iliaca dreapta la femeiDg. sindromului dureros de fosa iliaca dreapta la femei

  Abdomen acut chirurgicalAbdomen acut chirurgical

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  6/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  CONTRAINDICATIICONTRAINDICATII::

  AbsoluteAbsolute

  CI anesteziei generaleCI anesteziei generale

  Ciroza decompensata

  Ciroza decompensata

  Coagulopatiile severeCoagulopatiile severe

  Infectiile peretelui abdominalInfectiile peretelui abdominal

  RelativeRelative

  Distensia marcata a abdomenului in ultimul trimestru al

  Distensia marcata a abdomenului in ultimul trimestru alsarcinii sau in ocluzia intestinalasarcinii sau in ocluzia intestinala

  Herniile si eventratiile voluminoaseHerniile si eventratiile voluminoase

  Peritonitele neglijatePeritonitele neglijate

  Coagulopatiile corectabileCoagulopatiile corectabile

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  7/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AVANTAJE :AVANTAJE :

  CosmeticeCosmetice

  TraumatizareTraumatizare minima aminima a tesuturilortesuturilor

  DureriDureri postoperatoriipostoperatorii minimeminime

  ComplicatiiComplicatii intraintra sisi postoperatoriipostoperatorii maimai scazutescazute

  IntoarcereaIntoarcerea rapidarapida lala muncamunca

  OO bunabuna vizualizarevizualizare aa spatiilorspatiilor paracoliceparacolice sisi aa cavitatiicavitatii

  pelvinepelvine

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  8/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  ANESTEZIA :ANESTEZIA : AG + IOTAG + IOT

  INSTRUMENTAR:INSTRUMENTAR: Ac Veress, trocare deAc Veress, trocare de 1010 mm, demm, de 55mm, pense de prehensiune, carlig electrod, pensa de biopsie,mm, pense de prehensiune, carlig electrod, pensa de biopsie,laparoscop delaparoscop de 3030, aspirator., aspirator.

  PNEUMOPERITONEU :PNEUMOPERITONEU : trocare detrocare de 1010 mm supramm supra--subombilical, desubombilical, de 55 mm suprapubian, fose iliace, hipocondru.mm suprapubian, fose iliace, hipocondru.

  INSPECTIE :INSPECTIE :

  organe abdominale pentru patologie (biopsie),organe abdominale pentru patologie (biopsie),

  cavitatea abdominala pentru fluide si recoltare de probecavitatea abdominala pentru fluide si recoltare de probepentru laborator (biochimie, citologie sau bacteriologie),pentru laborator (biochimie, citologie sau bacteriologie),

  lavaj peritoneal si adezioliza,lavaj peritoneal si adezioliza,

  in scop terapeuticin scop terapeutic

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  9/39

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  10/39

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  11/39

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  12/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNICRONICE : PERITONEALEAFECTIUNICRONICE : PERITONEALE

  CARCINOMATOZA PERITONEALACARCINOMATOZA PERITONEALA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  13/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNICRONICE : PERITONEALEAFECTIUNICRONICE : PERITONEALE

  TUBERCULOZATUBERCULOZA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  14/39

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  15/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNICRONICE : FICATULAFECTIUNICRONICE : FICATUL

  CIROZA HEPATICACIROZA HEPATICA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  16/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNICRONICE : FICATULAFECTIUNICRONICE : FICATUL

  STEATOZA HEPATICASTEATOZA HEPATICA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  17/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNICRONICE : FICATULAFECTIUNICRONICE : FICATUL

  HEMANGIOMULHEMANGIOMUL

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  18/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  19/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNICRONICE : FICATULAFECTIUNICRONICE : FICATUL

  CHIST BILIAR ( SEROS )CHIST BILIAR ( SEROS )

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  20/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNICRONICE : STOMACULAFECTIUNICRONICE : STOMACUL

  CANCERUL GASTRICCANCERUL GASTRIC -- STADIALIZARESTADIALIZARE

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  21/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNICRONICE : SPLINAAFECTIUNICRONICE : SPLINA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  22/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNIACUTENETRAUMATICEAFECTIUNIACUTENETRAUMATICE

  APENDICITAAPENDICITA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  23/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNIACUTENETRAUMATICEAFECTIUNIACUTENETRAUMATICE

  PANCREATITAACUTAPANCREATITAACUTA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  24/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNIACUTENETRAUMATICEAFECTIUNIACUTENETRAUMATICE

  INFARCTUL ENTEROINFARCTUL ENTERO--MEZENTERICMEZENTERIC

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  25/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNIACUTENETRAUMATICEAFECTIUNIACUTENETRAUMATICE

  ULCERDUODENAL PERFORATULCERDUODENAL PERFORAT

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  26/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNIACUTENETRAUMATICEAFECTIUNIACUTENETRAUMATICE

  OCLUZIAINTESTINALAOCLUZIAINTESTINALA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  27/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNIGINECOLOGICEAFECTIUNIGINECOLOGICE

  CHISTE OVARIENE (TORSIONATE, HEMORAGICE)CHISTE OVARIENE (TORSIONATE, HEMORAGICE)

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  28/39

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  29/39

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  30/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNIGINECOLOGICEAFECTIUNIGINECOLOGICE

  BOALAINFLAMATORIE PELVINABOALAINFLAMATORIE PELVINA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  31/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNIGINECOLOGICEAFECTIUNIGINECOLOGICE

  SALPINGITAACUTASALPINGITAACUTA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  32/39

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  33/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNIGINECOLOGICEAFECTIUNIGINECOLOGICE

  SARCINAECTOPICASARCINAECTOPICA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  34/39

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  35/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNIGINECOLOGICEAFECTIUNIGINECOLOGICE

  ENDOMETRIOZAENDOMETRIOZA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  36/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  AFECTIUNIGINECOLOGICEAFECTIUNIGINECOLOGICE

  FIBROMATOZAUTERINAFIBROMATOZAUTERINA

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  37/39

  DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPICDIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  ABDOMENACUT POSTTRAUMATICABDOMENACUT POSTTRAUMATIC

 • 8/9/2019 DIAGNOSTICUL LAPAROSCOPIC

  38/39

  NOTIUNI DE TERAPIE MINIM

  INVAZIVA

  PROCEDURI :

  Endoscopie ( ERCP + PS )

  Chirurgie laparoscopica , toracoscopica

  Chirurgie artroscopica

  Criochirurgie, RFA

  Mica chirurgie

  Chirurgie vasculara (angioplastie