Deltagerstyret undervisning

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deltagerstyret undervisning. Pædagogikken Hvorfor virker de 3 metoder ?. Modellen viser sammenhængen mellem organisering og undervisningsmetoder. Induktiv undervisning lægger i høj grad op til PBL- didaktikken. Problemorienteret og deltagerstyret. Induktiv. Case undervisning. Projektform. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Deltagerstyret undervisning

 • Deltagerstyret undervisning

 • PdagogikkenHvorfor virker de 3 metoder?

 • Modellen viser sammenhngen mellem organisering og undervisningsmetoder

  OrganiseringMetodikkerLedet diskussionDialogSelvinstruerendeArbejdsinstruktionProgrammerede undervisningCase undervisningGruppearbejdeKlasseundervisning

  ForelsningProjektformInduktivDeduktivProblemorienteret og deltagerstyretStoforienteret og lrerstyretInduktiv undervisning lgger i hj grad op til PBL- didaktikken

 • Modellen viser sammenhngen mellem organisering og undervisningsmetoderOrganiseringMetodikkerLedet diskussionDialogSelvinstruerendeArbejdsinstruktionProgrammerede undervisningCase undervisningGruppearbejdeKlasseundervisning

  ForelsningProjektformInduktivDeduktivProblemorienteret og elevstyretStoforienteret og lrerstyretAkkomodativ lring- kreativitetAssimilativ lring- kompetencerKumulativ lring- kvalifikationer

 • Modellen viser sammenhngen mellem organisering og undervisningsmetoderOrganiseringMetodikkerLedet diskussionDialogSelvinstruerendeArbejdsinstruktionProgrammerede undervisningCase undervisningGruppearbejdeKlasseundervisning

  ForelsningProjektformInduktivDeduktivProblemorienteret og elevstyretStoforienteret og lrerstyretAkkomodativ lring- kreativitetAssimilativ lring- kompetencerKumulativ lring- kvalifikationer

 • Modellen viser sammenhngen mellem organisering og undervisningsmetoderOrganiseringMetodikkerLedet diskussionDialogSelvinstruerendeArbejdsinstruktionProgrammerede undervisningCase undervisningGruppearbejdeKlasseundervisning

  ForelsningProjektformInduktivDeduktivProblemorienteret og elevstyretStoforienteret og lrerstyretAkkomodativ lring- kreativitetAssimilativ lring- kompetencerKumulativ lring- kvalifikationer

 • Akkomodativ lring hvad skal der til ?

  Knud Illeris siger: BlokeringProvokation

  BenspndStimuliRefleksionSkitseringDialogVidensdeling

 • Akkomodativ lringVores pstand !Gennem dialogen og deltagerstyret undervisning er det muligt at n den akkomodative lringBjarne HerskinOlga Dysthe

 • Kort som styring af den deltagerstyret undervisning?

 • Hvad skal der til?

  De forberedte rum

 • Hvad skal der til?

 • Hvordan sikres fagligheden?

  Kortenes indhold er ikke tilfldigt udvalgt

  ???De studerende guides af vejlederenSprgsmlene guider de studerende til det rette svar

 • Konklusion

  Kortene tydeliggr rammerne for dialogen selve i gangsttelse sker automatisk

  Kortene har ligeledes givet sprgsmlene p forhnd hvilket betyder en mindre risiko for sprgsmlsfaldgrupper

  Alle deltagerne bliver gennem kortene en del af den dialog der sker i grupperne - dette styrkes yderlig gennem skitseringen

  Hvis de studerende fr uddelt kortene lbende undervejs i processen, opns den mekaniske forstyrrelse af processen - en mde at f den akkomodative lring til at ske p

  En i talesttelse af processen, vil kunne bidrage til at refleksionens tidsforskydelse mindskes - herved bliver det muligt at indarbejde refleksionen som en del af den igangvrende proces refleksion i handlingen

 • Kravet til underviseren

  ForberedelseForlbet skal gennemtnkes fra start hvad er mlet, hvilke pointer skal frem, hvilke sprgsml skal stilles etc

  Vejledningen skal i langt hjere grad planlgges

  UdfrelseUnderviseren indtager en opsamlende og konkluderende rolle

  Underviseren skal i talestte processen stte ord p frustrationen og gre den konstruktiv og positiv