Curs 21.ppt

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  1/12

  UtilizareUtilizarea informaa informaţie ARPAţie ARPApentru rezolvarea situaţiilorpentru rezolvarea situaţiilor

  de foarte mare apropierede foarte mare apropiere

  Identificarea situaIdentificarea situaţieiţiei

  existente şi stabilirea celeiexistente şi stabilirea celeimai bune variante demai bune variante deevitareevitare

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  2/12

  PaPaşii care trebuie întreprinşişii care trebuie întreprinşi

  1. Verifica Setările radarului ARPA2. Identificarea ţinţei periculoase

  3. Stabilirea situaţiei de întâlnire

  conform !"R#$%. &a'ele periculoase arborea(ă lumini sau

  semne speciale ) *conform !"R#$+

  ,. &a'a este PRIVI"#$IA-  ) *conform!"R#$+

  /. are este cea mai bună soluţie de e'itare)*soluţie alternati'ă )+

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  3/12

  PaPaşii care trebuie întreprinşişii care trebuie întreprinşi

  (continuare)(continuare)0. Pe durata mane'rei de e'itare urmărim

  cum e'oluea(ă situaţia

  . upă ce na'a ţintă a trecut în siuranţă4re'enim la parametrii iniţiali de mar5 ai&&

  6. eterminăm po(iţia && 5i re'enim larută

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  4/12

  Studiu de caz Informaţia radar în formatul !rafic

  "#

  $u vectori reali

  R#

  $u vectori relativi

  %

  &

  '

  %

  &

  '

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  5/12

  %

  &

  '

  "*%

  "*%

  "*%

  "*%

  "*%

  "*+

  "*+ "*+

  "

  *+

  &,- #m

  Studiu de caz (bird.s e/e vie0)

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  6/12

  Studiu de caz % Informaţia radar în formatul !rafic

  %

  &'

  %

  &

  '

  "#

  $u vectori reali

  R#

  $u vectori relativi

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  7/12

  Studiu de caz % (bird.s e/e vie0)

  %

  &

  '

      "   )   *      %

  "*%

  "*%

  "*%

  "*%   "  ) *    +

  "*+

  "*+

   &, -  # m

  %   

   #    m   

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  8/12

  "I#1 2 3U""I#1 2 3U"

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  9/12

  Studiu de caz & Informaţia radar în formatul !rafic

  %

  &

  '

  -

  %

  &

  '

  -

  "#

  $u vectori reali

  R#

  $u vectori relativi

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  10/12

  Studiu de caz & (bird.s e/e vie0)

  %

  &

  '

  -

  "     )    *   

      %    

  "*%

  "*%

  "*%

  "    )   *       %   

  "*+"*+

  "

  *+

       "    )

      *        +

       "    )

      *        +

  "*+

  "*%

  %                         #                         m                  

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  11/12

  Studiu de caz ' Informaţia radar în formatul !rafic

  %

  &

  '

  %

  &

  '

  "#

  $u vectori reali

  R#

  $u vectori relativi

  Scala de/ 7m

 • 8/17/2019 Curs 21.ppt

  12/12

  Studiu de caz ' (bird.s e/e vie0)

  -

  &

  '

  "*%

  "*%"*%

  "*%

  "    )   *       %   

  "*+

  "*+

  "    )   *  

     

  +   

  "*+

     & ,   -

     #   m

     ,  -    #  m